Groot Gezin
Wie zijn wij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 
In deze rubriek vertellen we u over de achtergronden en de makers van deze site.

Deze rubriek is recentelijk niet gewijzigd. Zie het algemeen wijzigingsoverzicht voor recente wijzigingen.

Hierna volgt de inhoudsopgave van deze rubriek. Of zoek je iets speciaals?

De inhoud van deze rubriek:
1
 
 
Disclaimer
2
 
 
Privacy
4
 
 
Medewerkers

1. Disclaimer

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De samenstellers van deze internet-site hebben de grootst mogelijke zorg en veel vrije tijd besteed aan de juistheid en volledigheid van deze site. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie en documenten onjuistheden bevatten, dan aanvaarden de samenstellers geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

2. Privacy

Op deze site willen we ervaringen met elkaar delen. Daarvoor hebben we uw bijdragen nodig. Wij hopen daarom op veel reacties. Om de privacy te respecteren van mensen die bijdragen, werken we alleen met voornamen zonder emailadres. We geven geen adressen door. Mocht u contact willen met een ander groot gezin, dan sturen we graag uw bericht door.

Niets van deze site mag gecopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van van deze site. Mocht het om een verzoek tot het kopiëren van een bijdrage gaan, dan spelen wij dat verzoek door naar de auteur van die bijdrage.

3. Doelstellingen

De internetsite Groot Gezin wordt verzorgd door Nell Coumans. Omdat grote gezinnen nog steeds weinig voorkomen, lijkt het ons leuk elkaar te ondersteunen met tips, ervaringen en misschien soms ook op het morele vlak. Wij werken nauw samen met de contactgroep Groot Gezin.

  1. Nell Coumans
    Als moeder van een gezin met 8 kinderen heb ik het best vaak als een gemis ervaren dat ik niet uit ervaringen van andere grote gezinnen kon putten. Vanuit die behoefte is deze website ontstaan. Ik hoop op vele reacties, zodat deze site een zinvolle manier van uitwisselen wordt.

  2. Ronald Staats
    Ik ben Ronald Staats. Vader van een gezin van zes kinderen (zie de gezinnengalerij). Ik heb Nell ooit eens ontmoet tijdens een discussie op internet over grote gezinnen. Al "pratend" kwamen we tot de conclusie dat het wel goed zou zijn als er een site voor grote gezinnen kwam. Nell heeft daar haar schouders onder gezet en zie hier het resultaat. Ik ben er trots op dat deze site een plek van herkenning voor alle grote gezinnen is geworden. Helaas heb ik niet zoveel gelegenheid om mee te helpen met het onderhoud van deze site. Onderschat het werk wat Nell hiervoor moet verzetten niet! Ik heb me daarom ook teruggetrokken en laat de boel voor Nell achter. Ik zal nog regelmatig langskomen om te kijken hoe alles zich ontwikkelt en hoop dat er nog lang een groot aantal bezoekers langs mag surfen.

    Helaas is Ronald in mei 2011 overleden.

4. Medewerkers

Om de website actueel te houden (relevante links, opsporen "dode" links) krijgen we hulp van:

Rubriek          Door                 
Algemeen, Pubers Marrigje
Vrije tijd Lilian
Samengestelde gezinnen Conny
Basisschool Hanneke
Vervoer Bart

Vragen en opmerkingen kunt u doorgeven aan .

5. De opbouw van deze site

Zie hiervoor de inhoudsopgave.

6. Grote gezinnen zoeken steun bij elkaar

Overgenomen uit Nederlands Dagblad van 12 februari 1999, door Gerhard Wilts.

NIJMEGEN - Gezinnen met tenminste vier kinderen voelen zich vaak onbegrepen. Maar de ouders van deze 'grote gezinnen' zijn de laatdunkende opmerkingen beu. Zij hebben de contactgroep Groot Gezin opgericht en een plek veroverd op het internet.

"De hele maatschappij is ingesteld op kleine gezinnen met tweeverdienende ouders.", zegt initiatiefneemster Nell Coumans uit Nijmegen. "Met een groot gezin wordt nauwelijks meer rekening gehouden. Het hangt ervan af, in welke buurt je woont, maar als er problemen zijn met jouw kinderen, reageren de mensen al gauw in de trant van 'zie je nu wel, dat komt ervan met zoveel kinderen'. Je ontmoet veel argwaan en kritiek."

In oktober 1997 vatte zij het plan op een groot-gezinsite te starten op internet. "Ik had er genoeg van als eenling te functioneren. Als moeder van acht kinderen ben je heel snel een buitenbeentje. Internet bleek de ideale manier om andere ouders te ontmoeten, want in de straat waren wij het enige grote gezin. Nu heb ik contact met grote gezinnen van Leeuwarden tot Maastricht."

Samenleving is niet op groot gezin ingesteld

Met een themapagina via Ouders Online (www.ouders.nl) kreeg Coumans een zelfstandige plek op het wereldwijde web. Samen met Ronald Staats, vader van zes kinderen, verzorgt zij nu de internetsite. Daarnaast werkt het tweetal nauw samen met de contactgroep Groot Gezin, die vijf keer per jaar een blaadje uitgeeft voor bijna honderd abonnees. De inhoudsopgave staat op Internet, maar het blad zelf wordt per post verzonden.

Daarmee heeft Nell Coumans haar belangrijkste doel bereikt. "Ik wilde een ontmoetingspunt vormen, waar ouders van grote gezinnen elkaars ervaringen herkennen en delen, maar ook elkaar helpen met adviezen." Meestal in praktische zin, maar soms ook op het morele vlak. Het grote gezin mag er zijn, vindt Nell Coumans. Maar de samenleving is er niet op ingesteld. "Aan studiekosten voor onze kinderen betalen we per jaar 10.000 gulden. Dat achttien jaar lang volhouden is een zware last. Maar ook in ander opzicht wordt weinig rekening gehouden met het grote gezin: Wil ik met mijn gezin uit eten gaan, -moet eerst de halve zaak verbouwd worden, want er staan vrijwel alleen maar tafeltjes voor twee of vier personen."

Onbegrip en kritiek raken haar echter niet meer zo hard als vroeger. "In het begin voelde je erop aangekeken dat je zoveel kinderen hebt. Maar je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Sommigen vergeleken ons wel eens met konijnen, maar dat zegt volgens mij meer over hen dan over ons. Het krijgen van kinderen heeft te maken met jouw waardering van het moederschap. Meestal ervaren ouders kinderen als een last of een belemmering voor hun loopbaan. 1k niet."

Opvallend is dat veel sitebezoekers benadrukken, hoe fijn het is veel kinderen te hebben. Voor de één is drie al veel, terwijl een ander hoopt op zes of acht kinderen, maar niettemin: kinderen vormen een rijk bezit. Een aantal ouders heeft zelfs een uitvoerige beschrijving van hun gezinsleven op het net gezet.

Bergen wasgoed

Herhaaldelijk klinkt opluchting in de reacties door. Want hoewel voor menigeen een flink gezin een uitgekomen droomwens is, bezorgen neerbuigende commentaren veel ouders een gevoel van schaamte. De site maakt dat stille leed bespreekbaar, al wordt er soms gezucht over de bergen wasgoed en hoge kosten voor levensonderhoud. Met elkaar wisselen de `gezins-managers' ideëen en meningen uit "hete hangijzers" in het kinderrijke gezin: de verdeling van huishoudelijke taken, het vragen van kostgeld en recht op privacy. Verzekeringen, vrijetijdsbesteding en de combinatie zorg-werk krijgen ook veel aandacht, evenals omgaan met verjaardagsfeestjes of ruzies. De gezinsstandpunten van zes politieke partijen (PvdA, VVD, D66, GroenLinks, CDA en GPV) komen in beeld

Nell Coumans kan tevreden zijn met het succes van haar site: in ruim een jaar meer dan tienduizend bezoekers. "In het begin waren we bang snel uitgepraat te zijn, maar het aantal onderwerpen breidde zich drastisch uit. Zo reageerde onlangs een moeder met een verhaal over een aanrijding van haar beide kinderen. Dat lokte nieuwe reacties uit, onder andere van een moeder van wie een kind in elkaar was geslagen. Het draait niet langer om het grote gezin, maar ook om algemene opvoedingsproblemen. Zo wordt ons publiek steeds breder."

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.