Groot Gezin
Vragen en antwoorden
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

105. Beloning

  Deze vraag is een compilatie uit de media.

  Waarom krijg ik geen salaris als ik full-time, met 200% inzet, voor mijn eigen kinderen zorg, en word ik wel betaald als ik in de kinderopvang ga werken en voor de kinderen van een ander zorg?
  Waarom geeft de overheid aan de gemeenten f 2000,-- subsidie per jaar voor iedere buitenschoolse opvangplaats, en waarom krijg ik niks als ik mijn kinderen na school gewoon thuis opvang?

Reactie voor op de website?

105.1. Betaalde Baan

Jullie hebben er vast wel over gelezen of gehoord: "Moederschap moet een betaalde baan worden". De media stonden er bol van. En ofschoon er tientallen voors alsook tientallen tegens voor zo'n stelling te bedenken zijn, denk ik dat wij, de groot-gezin moeders, het over een ding wel eens zijn: moeder worden dat doe je niet omdat je ervoor betaald wordt, moeder word je uit liefde, omdat je van kinderen houdt. En dan maakt het ook niet uit al moet je er je laatste dubbeltje voor uitgeven.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat de samenleveing er alle belang bij heeft dat er kinderen opgroeien en dient zij daarin haar verantwoordelijkheid te nemen...

Overgenomen uit het contactblad Groot Gezin.

Reactie voor op de website?

105.2. Zorgarbeid

Ik denk dat het antwoord te maken heeft met de manier waarop onze economie is ingericht. De bijdrage aan het bruto nationaal product van 'zorgarbeid' is niet erkend. Dat geldt bijv. ook voor de zoon of dochter die voor een invalide ouder zorgt.

Uiteraard is dit een onrechtvaardige zaak, maar niet eenvoudig op te lossen. Degene die vroeger buitenshuis werkte deed dat voor het hele gezin (de kostwinner) en dat geld was dan ook niet voor een individu bestemd. Helaas heeft de man dit vaak door zijn autoritaire houding (dit is mijn geld) verprutst en zijn vrouw geheel afhankelijk gemaakt van zijn grillen. Er zijn echter ook vele situaties bekend, waar de vrouw de portemonnee had. De zorgarbeid had m.i. in die tijd meer status dan nu.

Het inkomen wordt nu steeds meer een individuele zaak. Het lijkt dan logisch ook degene die binnenshuis werkt te belonen. Het probleem is echter, dat er vrouwen en ook steeds meer mannen zijn die buitenshuis werken en tegelijkertijd dit ook binnenshuis doen. Ik heb bijv. vier kinderen, werk vier dagen (mijn man ook) en heb geen hulp in de huishouding. Betaal wel geld voor opvang.

Een oplossing zou kunnen zijn, dat zorgarbeid betaald wordt, en dat je dan zelf kunt kiezen of je dat zelf doet (huisvrouw) of laat doen door anderen (de hulp inkoopt). Maar dan moet je er ook belasting over betalen (zoals bij arbeid buitenshuis ook gebeurd).

Enfin, dit is voer voor economen. Ik weet niet hoe de economische impact hiervan is. En welk bedrag redelijk is. En of dat bedrag moet varieren per kind en leeftijd van het kind. En of huishoudelijk werk hier bij hoort (stofzuigen) of alleen de zorg voor de kinderen. En of degene die goed zorgt voor zijn kinderen meer moet krijgen dan degene die ze constant (en gratis) bij oma brengt (om dan van het zorg-geld te gaan winkelen.)

Neen, een oplossing hiervoor is niet zo eenvoudig.

Anja

Reactie voor op de website?

105.3. Hoezo a-sociaal?

In de Personal finance magazine van de Peeters Adviesgroep staat het artikel Hoe financiert u straks de studie van uw kinderen?. Daarin stellen zij dat vroeger de kinderen een oudedagsvoorziening waren: Ieder kind droeg voor een deel bij in het welzijn van de ouders. Maar tegenwoordig ligt dat anders, en moeten ouders veel geld uitgeven voordat een kind überhaupt deel gaat nemen aan het arbeidsproces en geld verdient. Ze geven de bedragen die het opvoeden van een kind globaal vereist, en besteden vervolgens aandacht aan het aspect van de financiering.

Maar we kunnen die cijfers ook vanuit een andere gezichtspunt beschouwen. Omdat de oudedag-voorziening niet meer de verantwoordelijkheid van de eigen kinderen is, kun je de investering van ouders zien als een investering in de maatschappij. De maatschappij stelt daar wel wat tegenover: de kinderbijslag. Hoe groot is dan de investering van ouders?

De kosten die in het artikel gegeven worden zijn gemiddelden, die ontleend zijn aan het CBS(?). Ze zijn als volgt opgebouwd:

0-5 jaar Inrichting babykamerƒ.   4.000,-
Speelgoed ƒ.   1.000,-
Wegwerp luiers ƒ.   3.000,-
Kleding ƒ.   2.000,-
Voedsel ƒ.   4.000,-
  ƒ.  14.000,-
6-12 jaar Inrichting eigen kamerƒ.   4.000,-
Speelgoed/Hobby's ƒ.   5.000,-
Vakanties ƒ.   4.000,-
Kleding ƒ.   5.000,-
Voedsel ƒ.   8.000,-
  ƒ.  26.000,-
Middelbare School-tijd Studie ƒ.   3.000,-
Zakgeld ƒ.   4.000,-
Hobby's ƒ.   5.000,-
Vakanties ƒ.   5.000,-
Kleding ƒ.   5.000,-
Voedsel ƒ.   8.000,-
  ƒ.  30.000,-
Studietijd (5 jaar) Studie, boeken, e.d. ƒ.  15.000,-
Woonruimte ƒ.  35.000,-
Bijdrage van ouders ƒ.  20.000,-
  ƒ.  70.000,-
Totaal ƒ. 140.000,-

De bedragen lijken wat raar, bijvoorbeeld, bij het vijfde kind zal het inrichten van de babykamer niet zo duur zijn. Daar staat tegenover dat je met meer kinderen meer kosten bijvoorbeeld wonen en vervoer hebt. Laten we er dus van uitgaan dat deze cijfers inderdaad redelijk kloppen.

Wat staat daar tegenover aan kinderbijslag? We baseren ons op de kinderbijslag zoals die op het moment van schrijven (1998) geldt, en krijgen:

0-6 jaar 6 * 4 * ƒ. 314,66ƒ.  7.551,84
6-12 jaar 6 * 4 * ƒ. 382,08ƒ.  9.169,92
12-18 jaar6 * 4 * ƒ. 449,51ƒ. 10.788,24
Totaal: ƒ. 27.519,-

De conclusie:

  per kind investeren ouders ƒ. 112.481,- in de maatschappij!
Voor een groot gezin, bijvoorbeeld 8 kinderen, is de totale investering dus bijna één miljoen:
  ƒ. 899.848,-
Hierbij hebben we de inkomstenderving natuurlijk nog helemaal buiten beschouwing gelaten. Hoezo a-sociaal?

Theo

Reactie voor op de website?

105.4. Het Noorse model

In Noorwegen is een voorstel geformuleerd om ouders te betalen indien ze zelf hun kroost opvangen, in plaats van een beroep te doen op de kinderopvang. Dus, als een van de ouders thuis blijft.

De reden is een groot tekort aan kinderopvang. Dat is helaas een negatief argument.

Beter zou het zijn wanneer de maatschappij de bijdrage van de thuiswerkende ouder op waarde zou weten te schatten. Dan zou de Noorse vrouwenbeweging ook niet met woede reageren, bang als ze is dat door bovenstaand voorstel vooral vrouwen hun baan (buitenshuis!) eraan zullen geven.

Theo

Reactie voor op de website?

105.5. Hoezo: investering in de maatschappij?

Met enige verbazing heb ik kennis genomen van Uw website "Groot Gezin". In paragraaf Hoezo a-sociaal? wordt beweerd dat ouders 112.481 gulden per kind investeren in de maatschappij. Als mensen geen kinderen hebben, dan geven ze dat geld toch ook uit? Dat is dan toch ook een investering in de maatschappij?

Natuurlijk zal bij een groeiende bevolking het Bruto Binnenlands Produkt groeien. Maar dat BBP moet je dan toch ook door steeds meer mensen delen?

Volgens mij is de aarde een constante massa, met een constante hoeveel- heid natuurlijke hulpbronnen. Als de bevolking groeit, wordt die aarde toch niet groter? Als je dan alle natuurlijke hulpbronnen door steeds meer mensen moet delen, wordt je toch niet rijker, maar armer? Dunbevolkte landen als Canada, Noorwegen en IJsland hebben toch de hoogste levensstandaard? Terwijl de landen met de grootste krioelende mensenmassa's, China en India, toch straatarm zijn? Kunt U mij het uitleggen? Ik snap er niets van!

In afwachting van Uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
B. W.

Reactie voor op de website?

105.6. Egoisme veroorzaakt de ellende

Het gaat er volgens mij niet echt om hoeveel geld er in een kind wordt geïnvesteerd, een goed rechtschapen mens is meer waard dan een immorele intellectueel. Deze wereld heeft meer dan genoeg bronnen om de hele mensheid te voeden. Armoede komt vaak voor in landen met de rijkste grondschatten, kijk maar naar de Sowjet Unie. Het heeft ook niets te maken met overbevolking maar helaas meer met wereldwijde corruptie en egoisme.

Overbevolking kun je eerder een reaktie op de armoede noemen, mensen hopen door hun kinderen nog een verzorgde oude dag te hebben. In India is de laatste decennia de voedselproductie bv. sterker gegroeid dan de bevolking.

Ik denk ook niet dat je zomaar ieder land met elkaar kunt vergelijken, hier in het Westen kampt men met vergrijzing en arbeidstekorten. Ook is het zo dat hier in het rijke westen een mens meer afval produceert en milieu verpest dan 100 mensen in de Derde Wereld. Wat is meer waard: geld investeren in kinderen die in een stabiel gezin kunnen opgroeien tot evenwichtige burgers, of als egoist datzelfde bedrag uitgeven aan dure vakanties, tweede auto's en allerlei luxe?

Ik vind dat er een grote mentaliteitsverandering nodig is hier en dat we van arme mensen in overbevolkte landen nog heel wat kunnen leren wat betreft saamhorigheidsgevoel. Geboortebeperking helpt zo'n land niet uit de problemen en is ook niet iets wat zomaar opgelegd kan worden. Kijk maar naar China waar het een-kindsbeleid monsterlijke abortuspraktijken heeft opgeleverd. Materieel gaat het dan misschien beter maar moreel veel slechter.

Waar blijft de eerbied voor het menselijk leven en de plicht van ieder mens om dat leven in vooral zijn zwakste vormen te beschermen? Economische welvaart is helaas niet het antwoord op deze vraag, kijk maar naar het vervagen van alle normen en waarden in de zgn 'rijke' landen waar abortus heel gewoon is en kinderen, vooral als ze ziek of gehandicapt zijn en trouwens ook oude mensen als een last worden ervaren waar je je maar beter van kunt ontdoen, om je verder te kunnen storten op carriere en zelfontplooiing. Als er dan al op latere leeftijd een kinderwens komt wordt ook alles in het werk gesteld om een perfect produkt geleverd te krijgen om je mee te kunnen profileren.

De meeste ellende in de wereld komt voort uit egoisme, als alle mensen bereid zouden zijn samen te delen zou er geen bevolkingsvraagstuk bestaan en met de juiste instelling zelfs geen milieuvraagstuk. Het is maar hoe je wilt leven en met hoeveel luxe en geen rechtvaardiging om anderen het recht op leven te ontzeggen.

Antoinette

Reactie voor op de website?

105.7. Gaat en vermenigvuldigt U en hebt elkander lief

Gaat en vermenigvuldigt U en hebt elkander lief, dat is in 't kort de boodschap van Antoinette. De praktijk is anders. Op de Falkland- eilanden, 2000 inwoners, hebben de mensen niet eens 'n slot op de deur. Omdat daar voldoende leefruimte is, is daar geen agressie of criminaliteit. In New York hebben de mensen wel tien sloten op hun deur. Overal, waar grote bevolkingsconcentraties zijn, overheerst agressie en criminaliteit. Er bestaat dus wel degelijk een overbevolkingsprobleem.

Volgens Antoinette gaat de wereld ten onder aan egoisme en overconsumptie. Die overconsumptie is noodzakelijk om de groeiende mensenmassa aan 't werk te houden. Consuminderen? Minder consumeren is ook minder produceren, met een groeiende bevolking zou er dan gigantische werkloosheid en armoede ontstaan. En over egoisme gesproken: egoistisch is het vergrijzingsprobleem oplossen met een hoog geboortecijfer. Want nu 'n hoog geboortecijfer betekent over 65 jaar nog meer bejaarden. Zo lost men het probeem niet op, maar schuift het gewoon door naar volgende generaties. Behoorlijk egoistisch. Als die grote kinderschaar over 65 jaar bejaard is, moet dan het vegrijzingsprobleem opgelost worden met een NOG hoger geboortecijfer? Stel, dat ieder gezin 6 kinderen krijgt. Dat betekent, dat bij eke generatie het aantal mensen verdrievoudigt. Na twee generaties zijn er dan 9 keer zoveel mensen. Dit is de exponentiele groei. Daar moet je bij optellen de lineaire groei: generaties overlappen elkaar. Nederland zou dan in 2050 ongeveer 160 miljoen inwoners tellen, 10 keer zoveel als nu. Het Groene Hart en de Veluwe kunnen we nog volbouwen, geen probleem. Die bevers, wilde zwijnen en herten schuiven wel op. Maar die ruimte is niet voldoende om 144 miljoen extra inwoners te huisvesten. Dan zal ook alle landbouwgrond moeten wijken. Hoeven onze kleinkinderen dan soms niet te eten? Hebben die kleinkinderen dan geen behoefte aan rust, ruimte, frisse lucht, natuur, welvaart en veiligheid? Over egoisme gesproken.

Boy

Reactie voor op de website?

105.8. Conclusie: veel kinderen veroorzaken armoede?!!

Beste mensen, wat een discussie. Antoinette, een liefdevolle moeder, die alleen het recht op leven verdedigt, tegenover mensen die het hebben over levensstandaarden, armoede in India met krioelende mensen massa's enz. En dat allemaal doordat er dus teveel kinderen zouden zijn.

Kijk, ik denk dat tien kinderen in India minder kosten dan een kind in Nederland. Ik denk dat vier van mijn kinderen samen minder kleding hebben (de helft is gerecyceld) dan bijv. een kind van iemand die ik ken. Ik denk dat 'wij westen' zo rijk zijn geworden door: Het landjepik plegen in wat nu bijv. Amerika heet, het ons toeëigenen van natuurlijke bronnen van anderen tijdens ons glorierijk koloniale verleden enz.

Asielziekers of gelukszoekers, wij westen hebben in ons verleden ons overbevolkingsprobleem opgelost door verder te trekken. Mensen uit deze landen kunnen dat niet meer. Daar staat tegenover dat vele arme landen slecht worden bestuurd door overheden die ook nog eens door het westen gesteund worden. (vergelijke bepaalde Afrikaanse landen) .

Enfin: Armoede alleen relateren aan kinderaantal is natuurlijk gemeen. Het is zelfs andersom: door meer welvaart neemt het kinderaantal af. Vergelijk Marokko. Stijgende welvaart en kleinere gezinnen (toch nog drie of vier). Dan blijft er een kleine groep mensen over (heel erg klein hoor) die dol is op kinderen en er uit werkelijk vrije keuze meer dan twee wil. Daar gaat de wereld niet aan tenonder. Integendeel, we zullen deze mensen die hard nodig hebben. <> Overigens vernietigt m.i. inderdaad die ongebreidelde consumptiedrang onze wereld, maar dat is een economische discussie; vergt anders denken over duurzaamheid.

Ik heb wel eens de neiging om mijn kinderen weer heel ouderwets te leren om later voor hun eigen ouders te zorgen en alle oude mensen die tegen kinderen krijgen waren in hun vruchtbare tijd te negeren, hun konten niet af te vegen, en hun demente monden niet te voeden. Je kunt alleen iets van je pensioen betalen als je mensen hebt die dat willen doen. Die mensen moeten er dan wel zijn. Anders kunnen we elkaars demente monden gaan afvegen. Er is maar een manier waarop de wereld ten onder kan gaan: door geen kinderen te krijgen.

Of, laat de krioelende mensen massa uit India over tig jaar naar Nederland komen. Wij stoppen hier acuut met kinderen krijgen. Over tig jaar kunnen zij dan ons verschonen en ons voor doorliggen behoeden, onze straten onderhouden enzovoorts.

Of zullen we van overheidswege een regel instellen (nu de kerken dat niet meer doen) GIJ ZULT NIET MEER DAN....KINDEREN KRIJGEN. Op die puntjes staat dan een aantal. Daar kunnen we een kamerdebat over voeren. En we voeren meteen die genderkliniek weer in, zodat we het aantal meisjes en jongens wat gelijk kunnen houden. Of ....zoveel jongens hebben we ook niet nodig voor de voortplanting. Laten we het aantal jongens maar zeer beperkt houden op deze aardbol. Zijn we meteen van een heleboel criminaliteit verlost.

Anja

(uiteraard is een en ander cynisch bedoeld. De lezer haalt er zelf wel uit wat)

Reactie voor op de website?

105.9. Overbevolkte steden zijn het probleem

Overbevolkte steden zijn een gevolg van de armoede in een land waardoor mensen massaal naar de stad trekken, inderdaad een ongezonde situatie. Maar dit wil niet zeggen dat het land zelf overbevolkt is. Zelf woon ik in een klein dorp, maar helaas is het ook hier nodig om een slot op de deur te hebben, het is hier niet anders dan in de stad, dit komt door de mentaliteitsverandering van de hele maatschappij en niet door de volle steden.

Wat de groei van de wereldbevolking betreft, alle doemscenario's van 20 jaar geleden blijken achteraf erg mee te vallen. Als je kijkt naar wat er momenteel in bv. Afrika gaande is met de vele mensen die aan Aids sterven en alle kinderen die daardoor wees worden, vrees ik dat het daar met de bevolkingsgroei treurig gesteld is, en in Azie wordt het al net zo. In het westen blijkt de vruchtbaarheid van mensen sterk af te nemen door de milieuvervuiling. Wie weet hoe het er over 100 jaar uitziet?

Volbouwen van kleine gebieden op aarde is geen oplossing, maar als mensen echt willen kunnen ze zelfs van woestijnen vruchtbaar land maken. Maar de regeringen in dat soort landen kopen liever wapens om oorlog mee te voeren in plaats van hun land op te bouwen, en de westerse landen verkopen ze liever die wapens, ipv ze te helpen hun land op te bouwen.

Inderdaad, over egoisme gesproken.........

Antoinette

Reactie voor op de website?

105.10. DE CALCULATORTHEORIE: Een analyse van het verschijnsel oorlog

Beste Anja, ik ga je proberen uit te leggen dat zoiets als het "recht op leven" niet bestaat. Mensen die denken dat dit wel bestaat zijn de oorzaak van oorlog, honger en ellende op aarde. Ik smeek je Anja, alsjeblief, doe deze proef: neem een willekeurig stuk papier en vouw dit 50 keer dubbel. Lukt het niet? Dat is niet zo verwonderlijk. Als je een blad papier van 1 mm dikte 50 keer dubbelvouwt, heb je 7 keer de afstand van de aarde tot de zon overbrugd. Het pakje papier zou dan namelijk 1,2 miljard kilometer dik zijn. Snap je nu, waarom het "recht op leven" niet bestaat? Nee natuurlijk. Ik zal het je uitleggen.

Aan het begin van onze jaartelling leefden er naar schatting 'n half miljard mensen op aarde. Stel, dat elk paar 4 kinderen krijgt. Dat moet kunnen volgens jou, want iedereen heeft recht op leven. Bij 4 kinderen verdubbelt het aantal mensen bij elke generatie. Neem een calculator en tik in: 1/2 miljard x 2, blijf op het "="teken duwen en tel de generaties. Mijn rekenmachine hield het voor gezien na 35 generaties: dan zitten we rond het jaar 1050 en zijn er 8589934592 miljard mensen op aarde. Dat zijn 57650 mensen per vierkante meter aardoppervlak. Waarschijnlijk zou in dat geval de werkloosheid iets gestegen zijn. Om de bevolkingsgroei verder uit te rekenen tussen het jaar 1050 en 1998 heb je een krachtige computer nodig. Die heb ik niet, maar ik kan je verzekeren dat het aantal mensen dan groeit naar enkele triljarden per vierkante centimeter. Als je dan de mensen vanaf de aarde zou opstapelen zou het hele universum gevuld zijn met mensenvlees. Conclusie: Het recht op vrije voortplanting bestaat niet. Wie niet aan de voorbehoed- middelen wil, komt vroeg of laat vanzelf in aanraking met 's werelds meest beproefde nabehoedmiddel: oorlog.

Mensen vinden zichzelf ongelofelijk belangrijk. Ze denken dat de aarde van hun alleen is. 80% van de oorspronkelijke wereldbebossing is al verdwenen, de overige 20% wordt bedreigd door een snel groeiend aantal mensen. Per jaar sterven er 1000 planten- en diersoorten uit. En dan moet je ook nog 'ns al die onzin aanhoren, die mensen uitkramen. "Werk is een mensenrecht". "Elk kind heeft RECHT op voedsel". Wat is dat voor onzin allemaal???? Ik ben als man in staat mezelf wel honderd keer voort te planten, moet ik dan gaan staan schreeuwen dat al mijn honderd kinderen RECHT hebben op werk, recht hebben op eten, schoon drinkwater en huisvesting? Waar halen wij mensen de arrogantie vandaan om ons onbeperkt voort te planten, en vervolgens te gaan staan schreeuwen dat we op van alles en nog wat RECHT hebben???

Alle liefdevolle moeders, die het RECHT op leven verdedigen ten spijt leert de calculatortheorie ons, dat als iedereen vier kinderen krijgt er maar een paar honderd jaar nodig zijn om het aantal mensen te doen groeien naar duizend mensen PER VIERKANTE METER. Hebben die mensen dan allemaal recht op voedsel, onderwijs, huisvesting, medische voorzieningen en schoon drinkwater? Dat kan toch niet? Er kunnen geen onbeperkt aantal mensen op aarde leven. Iedereen, die zichzelf meer dan een keer reproduceert, brengt de mensenrechten van anderen in gevaar en kan zodoende geen aanspraak maken op mensenrechten.

Boy.

Reactie voor op de website?

105.11. Gevaarlijke theorie

Deze calculator theorie gaat in de praktijk dus niet op, dan zou de aarde allang overvol zijn. Het is wel een gevaarlijke theorie want recht op leven kan makkelijk veranderd worden in recht op doden op deze manier. Ieder echtpaar is in een andere situatie en moeten samen beslissen wat in hun situatie een verantwoord kindertal is. Dit is niet op te leggen door regering of andere landen.

Mensen moeten gelegenheid hebben te leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar en hun vruchtbaarheid om kunnen gaan zonder de waarde van het menselijk leven uit het oog te verliezen. Dus niet om egoistische redenen maar vanuit het kind gezien. Dit is dus iets heel anders dan een man die honderd vrouwen zwanger denkt te mogen maken. Het is niet zo dat elk mens recht heeft op een kind, maar elk kind heeft recht op een vader en een moeder en een liefdevol gezinsleven en goede levensomstandigheden. Als ik niet genoeg te eten zou hebben zou ik geen 8 kinderen hebben, maar mijn situatie is anders dan van een vrouw in India bv. Ik heb mijn kinderen een goed leven te bieden, het is jammer dat anderen dat niet hebben.

Maar het recht op leven te ontkennen en de waarde van menselijk leven niet kennen is de echte oorzaak van oorlogen, hongersnoden, en brengt mensen er makkelijk toe over te gaan tot rechtvaardiging van abortus, euthanasie, zelfmoord enz. Dan gaan mensen voor elkaar beslissen wiens leven waardevol is en wiens leven niet. Nog even verder en je bent terug in de nazi-tijd.

Antoinette

Reactie voor op de website?

105.12. Misbruik van getallen

Het goochelen met cijfers, zoals Boy dat zo voortreffelijk doet, lijkt op onweerlegbare wijze zijn gelijk aan te tonen. Toch zijn het steeds drogredeneringen, en, om dat aan te tonen, geef ik er zelf ook een. Ik maak een vergelijking met de graankorrels op het schaakbord.

Boy plaats ik als graankorrel op het eerste vakje. Boy heeft 2 ouders, dus 2 graankorrels op het tweede vakje van het schaakbord. Boy heeft 4 grootouders, dus 4 graankorrels op het derde vakje, enzovoorts, tot alle 64 vakjes gevuld zijn. Gaan we er voor het gemak even van uit dat je kinderen krijgt wanneer je 25 bent, dan ga je met elk vakje van het schaakbord 25 jaar terug in tijd.
Hebben we het hele schaakbord op bovenstaande manier volgelegd met graankorrels, dan correspondeert het aantal graankorrels op het laatste vak met het aantal voorouders van Boy 1600 jaar geleden (64 maal 25 jaar). We hebben wederom niet veel aan de pocketcalculator van Boy, het aantal voorouders van die generatie is om en nabij een 9 met 18 nulletjes. Met andere woorden, vele malen meer dan het aantal mensen dat toen leefde. Rara, hoe kan dat nou!

De drogredenering van Boy is erop gebaseerd dat hij de woorden 'sommige' en 'alle' door elkaar haalt. Als sommige echtparen 6 kinderen hebben (dus 3 per ouder) dan wil dat niet zeggen dat alle mensen 3 nakomelingen zullen krijgen.

Bekijk het eens van de andere kant! Sommige mensen krijgen geen nakomelingen. Betekent dat soms dat het mensenras de volgende eeuw uit zal sterven?

Wat je in westerse landen ziet is dat de mensen meer kunnen kiezen, en dat daardoor de verdeling van nakomelingen over mensen veel minder homogeen geworden is. Dat is eigenlijk een vorm van specialisatie! Desondanks is het gemiddeld aantal nakomelingen per volwassene niet zo groot, en misschien maar net genoeg op dit moment om (in Nederland) onze soort in stand te houden.

Vanuit deze zienswijze is er dus eigenlijk heel veel te zeggen voor een groot gezin, op die manier is de zorg voor het nageslacht uitbesteed aan de mensen die dat ook echt willen. Van de anderen verwacht je dat ze zo'n keuze op de juiste waarde inschatten, en, bovendien, dat ook zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Tot slot mijmer ik nog even na over de reactie van Anja, gezien in het licht dat Boy daar op werpt: het recht op leven. Anja geeft op een heel heldere manier haar argumenten, maar op het eind gebeurt er iets raars. Haar beeld van de man is kennelijk zodanig dat zij die groep (toch de helft van de mensen) over een kam scheert. In haar cynisme stelt ze vervolgens het recht tot leven voor deze groep ter discussie. Dat doet Boy eigenlijk ook, alleen voor een andere groep. Dat kan, van hen beiden, toch niet echt de bedoeling zijn!

Theo

Reactie voor op de website?

105.13. Calculatortheorie is niet gevaarlijk

De Calculatortheorie verdedigt niet het recht op doden, maar de noodzaak tot geboortebeperking. Want als het aantal mensen blijft verdubbelen bij elke generatie, dan wordt het recht op doden vanzelf een feit: je kunt niet het hele universum volstapelen met mensen.

De theorie zou in de praktijk niet opgaan, anders zou de aarde allang vol zijn. Heb je wel 'ns gehoord van oorlog, Antoinette? Als er geen oorlogen, hongersnoden en epidemieen zouden zijn geweest, was de aarde allang overvol. En wat is er dan humaner, geboortebeperking of oorlog?

Mensen moeten leren begrijpen dat GEMIDDELD meer dan twee kinderen per gezin niet kan. Daarvoor wil ik geen nazi-paktijken of een politieagent in elke slaapkamer, ik wil alleen de mensen ZELF DOEN INZIEN dat het niet anders kan.

Zonder dit bewustwordingsproces zal de groei van de wereldbevolking nooit stoppen. Na elke oorlog, epidemie of hongersnood volgt er weer 'n geboortegolf: op naar de volgende oorlog, epidemie of hongersnood. Mensen leren blijkbaar niets van de geschiedenis.

Boy.

Reactie voor op de website?

105.14. Reaktie op bevolkinsgroei

Hallo Boy,

Mag ik me er ook mee bemoeien? Ik heb ook een groot gezin, dus ik zit ook in de 'verdachtenhoek'.

Ik wil in de discussie brengen het gevaar van de 2-kinderen generatie. De komende generatie bestaat uit een groep mensen die uitsluitend 1 broer of zus hebben. Ik denk dat weinig mensen zich realiseren wat dat gaat betekenen. Ik sprak laatst met een collega wiens ouders ziek waren geworden en zijn enigste broer zat in zuid-afrika. Hij heeft zich enorm eenzaam gevoeld. Het zal in veel situaties gaan gelden dat deze generatie aangewezen is op zijn enigste broer of zus. Ik pleit dan ook voor een grotere diversiteit.

Ik denk dat veel in je redenatie klopt, alleen je pleit ervoor dat iedereen 2 kinderen neemt, terwijl je bedoelt dat iedereen GEMIDDELD 2 kinderen moet nemen. Een andere ex-collega was blij dat ik zoveel kinderen had. Ze voelde de druk van de familie dat ze geen kinderen nam, ze kreeg daarover verwijten. Ze zei tegen mij: "Neem jij er een paar voor mij, dan voel ik me niet zo schuldig".

Waarom praten we elkaar zo'n schuld aan? Laat die mensen die van kinderen houden toch veel kinderen nemen. Laat anderen die liever werken en vrij zijn, dat in vredesnaam ook zonder kinderen doen. Toestanden als in china (waar ieder gezin maar 1 kind mag hebben) zouden we hier toch niet willen? Ik voel veel meer voor de redenatie van Anja. Ik weet niet hoe je het zou moeten reguleren, maar van dwang wordt niemand beter.

Ronald

Reactie voor op de website?

105.15. Bloedverwantschap wordt overgewaardeerd

Ronald, ik kan je gerust stellen, je zit niet in de verdachtenhoek. Er is geen wet in Nederland die het kindertal voorschrijft, en die moet er ook nooit komen! We leven hier niet in China.

Ik ben het echter niet eens met jouw redenering over de twee-kindgeneratie. Je hecht teveel waarde aan bloedverwantschap. Bloedverwantschap is alleen een biologisch feit en geen garantie voor een harmonieus sociaal leven. Je moest 'ns weten hoeveel ouders niet meer met hun kinderen praten en hoeveel broers en zussen elkaar niet kunnen uitstaan. Je bloedverwanten heb je immers niet voor het uitkiezen, je vrienden wel. Voor je vrienden moet je eigenlijk evenveel verantwoordelijkheidsgevoel hebben als voor je bloedverwanten.

Ook de factor gezellighed vind ik geen reden om een groot gezin te stichten. Als je behoefte hebt aan veel mensen om je heen, kun je ook vrienden uitnodigen of opzoeken. Er hoeven voor de gezelligheid geen zes kinderen aan het kerstdiner te zitten, je kunt ook vrienden of kennissen uitnodigen. Er zijn genoeg mensen, die door omstandigheden eenzaam zijn, en gezelschap kunnen gebruiken. Maar voor andere mensen hebben grote gezinnen vaak geen tijd, omdat ze het te druk hebben met hun eigen kroost. Mensen zonder kinderen hebben vaak een rijker sociaal leven dan mensen met een groot gezin. Naar mij mening is er dan ook geen sociale reden om een groot gezin te stichten, hooguit een religieuze reden. En religie, daar doe ik niet aan, ik ben een rationeel mens. Zolang het bestaan van een god niet aangetoond is, mag je gewoon je verstand gebruiken.

Boy.

Reactie voor op de website?

105.16. De wereld is geen papiertje

Beste Boy,

Jij hoeft van mij jezelf niet te reproduceren. Misschien is het jammer, dat jouw ouders je ooit het recht op leven gegeven hebben. Misschien zijn de mensenrechten in China, (waar ieder tweede kind wordt vermoord of verstopt) beter dan hier. Het is gek, dat we op onze overbevolkte aardbol meer welvaart kennen dan ooit (alleen slecht verdeeld). En als je goed had opgelet, heb ik gezegd, dat:

 1. welvaart en welzijn en het vertrouwen in de toekomst het kinderaantal doet AFNEMEN
 2. en dat er slechts een minderheid is die zoveel van kinderen HOUDT, dat ze er een stel van willen hebben. En daar gaan we niet aan ten onder.
 3. daarbij gaat het om een recht tot leven van degenen die geboren zijn, niet van degenen die geboren zouden kunnen worden. Ik stelde dan ook, dat we inderdaad met veel minder mannetjes verder kunnen op deze aardbol. Ik denk dat iets minder van dat mannelijk hormoon (testeron of zo?) weldadig kan uitwerken op de vrede en de samenleving.
En 'vol' is een relatief begrip. De wereld is geen papiertje, geen glas, dat vol raakt. 'vol' is niet slechts een materieel begrip, 'vol' zit in je eigen hoofd. Een kamer vol van mensen van wie je houdt lijkt minder vol dan een kamer met mensen waar je een hekel aan hebt. Misschien heb je wel een hekel aan de mensheid.

De wereld kan wel opraken door overconsumptie. Niet door het leven. Je hebt maar weinig vlees nodig om gezond te leven, waarom eten we hier dan zoveel; je hoeft je niet constant te verplaatsen, waarom reizen we (westerlingen) dan zoveel. Je moet maar eens op het platteland je ogen de kost geven om te zien, hoe snel de natuur zich herstelt, hoe ontzettend veel de natuur geeft. Wij alleen zouden kunnen van onze eigen moestuin in leven kunnen blijven. En zo groot is die niet. Maar dan moet je zo sober gaan leven dat onze groei- economie in gevaar komt.

En een ding wil ik wel even kwijt: Je moet niet op de grote gezinnenpagina komen vertellen, dat wij hier geen recht hebben op 'mensenrechten'. Onze - in ieder geval mijn - kinderen worden opgevoed om te leren delen, en hun behoeften wat te beheersen; om te 'zijn' en niet om te 'hebben'. En om dienstbaar te zijn aan anderen, alhoewel ik eraan twijfel of ik ze dat wel moet aanleren.

Ik denk nogmaals, dat ze bewust kinderlozen later maar geen diensten moeten aanbieden, ook niet voor geld.

Boy, emigreer naar China.

Anja

PS. Natuurlijk ontzeg ik mannen niet het recht op leven. Dat is cynisch bedoeld. Maar volgens schrijver Boy heeft niemand recht op leven. Behalve die persoon die als enig kind opgroeit. Wat zal die met een heerlijk superioriteitsgevoel opgezadeld worden.

Reactie voor op de website?

105.17. Ik stop er mee

Beste mensen, dit is mijn laatste e-mail op deze website. Als men denkt dat ik een mensenhater ben en wil dat ik naar China ga emigreren, dan slaag ik er blijkbaar niet in om mensen met hun neus op de feiten te drukken. Het pamflet "World Scientists Warning to Humanity", ondertekend door 1700 wetenschappers, waaronder de helft van alle Nobelprijs-winnaars, maakt het misschien wel duidelijk. Je kunt dit vinden bij de Club van Tien Miljoen . Klik dan eerst op "weerwoord Madeleine Weld", als je dit gelezen hebt op "criteria voor een bevolkingsbeleid".

Het is een lang verhaal, en je zult er niet vrolijk van worden. Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijlker.

Groetjes, Boy.

Reactie voor op de website?

105.18. Wat is een feit?

Feit is, dat Boy wil, dat wij op onze grote gezin pagina, het recht op bestaan van onze kinderen ter discussie stellen. Feit is, dat iedereen die vindt, dat ik eigenlijk maar een of twee kinderen zou mogen hebben, terwijl ik er vier heb, (- en dat is een FEIT) van mij vraagt om de anderen psychisch te vermoorden. Als ik Boy gelijk geef, ontken ik het moederschap van mijn viertal.

Overigens kan ik - werkzaam in de academische wereld - getuigen, dat wetenschappers op heel veel punten heel erg fout kunnen zitten. Maar goed, dat is weer een andere discussie.

Ook Boy mag zijn mening uiten, en 'naar China' is een milde cynische opmerking in vergelijking wat hij ons aandoet. In ieder geval is er in China een duidelijk bevolkingsbeleid.

Anja

Reactie voor op de website?

105.19. Slotwoord.

Een slotwoord is aan het einde van deze discussie misschien wel wenselijk. Ik ben steeds bang geweest voor een confrontatie met de club van 10 miljoen, toch ben ik deze discussie niet uit de weg gegaan. Mijn gedachtengang was: op de site "groot gezin" zijn we samen sterk. In je eigen omgeving sta je vaak deze discussie in je eentje te voeren. Daarom vond ik het belangrijk deze discussie samen op de website te voeren.

Het opnemen van de link heeft zeker niet als doel reclame te maken voor deze club, maar meer om wat informatie te geven over deze club, zodat we kunnen zien wat hun beweegredenen zijn.

Graag wil ik iedereen die een bijdrage leverde aan deze discussie bedanken.

Nell

U kunt reageren via onderstaand formulier (of direct via e-mail):

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Beloning

 1. Betaalde Baan
 2. Zorgarbeid
 3. Hoezo a-sociaal?
 4. Het Noorse model
 5. Hoezo: investering in de maatschappij?
 6. Egoisme veroorzaakt de ellende
 7. Gaat en vermenigvuldigt U en hebt elkander lief
 8. Conclusie: veel kinderen veroorzaken armoede?!!
 9. Overbevolkte steden zijn het probleem
 10. DE CALCULATORTHEORIE: Een analyse van het verschijnsel oorlog
 11. Gevaarlijke theorie
 12. Misbruik van getallen
 13. Calculatortheorie is niet gevaarlijk
 14. Reaktie op bevolkinsgroei
 15. Bloedverwantschap wordt overgewaardeerd
 16. De wereld is geen papiertje
 17. Ik stop er mee
 18. Wat is een feit?
 19. Slotwoord.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.