Groot Gezin
Vragen en antwoorden
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

99. Huisvrouw, een erkend beroep?

Als huisvrouw een erkend beroep zou worden, niet persé met salaris, maar met de erkenning dat het bestaansrecht heeft, dan zou er niet meer zo minachtend op huisvrouwen neer worden gekeken. Dat zou niet alleen ten goede komen aan kinderen in het algemeen, aan kleine en aan grote huishoudens, maar aan alle vrouwen in het algemeen.

En niet een opstelling zoals de regering, die ons hobbyisten noemt. Het zou beter zijn als de regering die dure hobby eens serieus ging bekijken, inplaats van leraren te laten mopperen dat wij onze hobby niet goed uitvoeren.

Maar als het oudste beroep van de wereld, prostituee, wel erkenning krijgt, waarom dan niet de taak van moeder? Wat zijn onze rechten dan?

Ik hoop dat hier veel reacties op komen.

Ingrid

Reactie voor op de website?

99.1. Rechten en plichten

Inderdaad is het heel vreemd dat huisvrouw niet wordt gezien als een erkend beroep. Des te vreemder omdat de huisvrouw wel degelijk een essentiële bijdrage levert aan (de toekomst van) onze maatschappij. Het investeren in de toekomst wordt algemeen gezien als een vereiste waar niet aan getornd mag worden.

Wat zouden redenen kunnen zijn waarom mensen hier zo'n moeite mee hebben.

Een reden zou kunnen zijn dat het erkennen van huisvrouw als een waardevol beroep hoge kosten met zich meebrengt. Het zou dan gaan om een tegenprestatie voor het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Maar de kosten zijn niet alleen het salaris voor de husivrouw, maar ook de onkosten die de opvoeding met zich meebrengt, zoals voeding, kleding en schoolkosten.

Van de andere kant, wat wordt als tegenprestatie gevraagd voor dit salaris? Er zouden dan bepaalde eisen geformuleerd moeten worden. Bijvoorbeeld dat kinderen onder een bepaalde leeftijd niet zonder toezicht op straat mogen. Misschien wordt ook wel een bepaald opleidingsniveau verlangd.

Niet iedereen zal het leuk vinden dat de overheid een stem heeft in de opvoeding van de kinderen. Dat zou een reden kunnen zijn om af te zien van deze beloning.

Arnold

Reactie voor op de website?

99.2. Rechtzetting

Beste Arnold,

Hier even een rechtzetting: niet het moederschap maar huisvrouw moet een erkend beroep worden. Nu valt het schoonmaken ook onder hobby.

Als je kok ben van beroep, dan krijg je daar salaris voor, maar kook je thuis dan is dat leuk, hobby of niet.

Kinderen krijgen moet leuk blijven, en iets van de ouders, daar ben ik het mee eens. Maar wassen, schrobben en poetsen niet.

Groetjes Ingrid.

Reactie voor op de website?

99.3. Verschil tussen prive en beroep

Dat huisvrouwen en moeders (ik koppel het wel) respect verdienen, dat is terecht. Maar dat geldt ook voor klussende vaders die fietsbanden repareren en de tuin onderhouden. Er zijn natuurlijk kerels die thuis helemaal niets uitvoeren, maar de meeste mannen die ik ken, nemen thuis terdege ook hun verantwoordelijkheid. Maar die liggen niet altijd op het poetsgebied, maar op het repareren, klussen en tuin en auto onderhouden. Dit is wel een traditionele verdeling, maar toch. Mijn vader kookte en bakte thuis altijd.

Als je geld vraagt voor zaken die in de prive sfeer zitten, breng je prive in de openbaarheid, en mag iedereen daar over meepraten. Over kwaliteitszorg: aan welke minimum eisen moet een betaalde huisvrouw voldoen; hoe vaak moeten de ramen minimaal gewassen worden, de vloeren gedweild enz. Krijgt een huisvrouw met een groot huis en zes kinderen meer geld dan een huisvrouw zonder kinderen in een flatje? Het lijkt me van wel, maar toch zou dat onrechtvaardig zijn, omdat die huisvrouw in dat flatje misschien minder geld heeft. Maar aan het huishouden hoeft zij niet zoveel tijd te besteden. En hoe moet dat met mensen zoals mijn man en ikzelf? Die beiden buitenshuis werken en ook binnenshuis? En ook vier kinderen grootbrengen? Wij hebben geen poetshulp en doen alles zelf.

Overigens zijn kinderen niet 'leuk', maar een voorwaarde om de wereld draaiende te houden. De maatschappelijke bemoeienis met kinderen is terecht. Zonder kinderen geen toekomst, en aangezien vrouwen de kinderen dragen, baren en zogen, is maatschappelijke bemoeienis en steun voor vrouwen op dit punt op zijn plaats. Ik ben dan ook erg bij met de kinderbijslag, die ik als moeder op mijn rekening krijg, en met voorzieningen als ouderschapsverlof en opvangmogelijkheden, waardoor ik werk en gezin kan combineren. En mijn man is daar ook blij mee, want zo hoeft hij niet alleen die zware druk van hypotheek en andere kosten te dragen.

Poetsen is geen vrouwenzaak. Het maakt de dweil niet uit wie hem vasthoudt: een mannen- of vrouwenhand. Nu moeten we de mannen nog zover krijgen dat ze thuis meedraaien en het poetswerk 'ontvrouwelijken'. En het woord 'huisvrouw' afschaffen. Dat woord houdt in, dat dit werken alleen door vrouwen gedaan kan worden, maar dat is niet zo. Machines kunnen de was en afwas doen, de rest kunnen we verdelen over de leden van het gezin. Maar van dat laatste wordt ik zo moe, van die mannen en grote kinderen die zo min mogelijk proberen te doen. Misschien dat de volgende generatie het beter lukt. Maar wij moeten deze generatie nog opvoeden.

Anja

Reactie voor op de website?

99.4. Thuiswerkende ouder

Beste Anja ,

Dat je kan mee uitwerken gaan met 4 kinderen, petje af! Maar iedere situatie is anders, je hebt misschien een leuke job, verdient veel en oma doet de opvang.

Ik vind dat een vrouw op zijn minst de keuze zou moeten hebben of ze uitwerken gaat of niet en een financiële tegemoetkoming zou dat mogelijk maken. Er moet niet zo gewikt en gewogen worden of het voor het moederschap of voor de poets moet zijn.

Veel vrouwen zijn gedwongen om uitwerken te gaan en ik denk dat het rollenpatroon nog een lange tijd zal meegaan. Ik zelf ben nu ook in die situatie, uitwerken of mijn uitkering verliezen, ze bedraagt niet veel, maar is van belang voor mij gevoel van eigenwaarde.

Die steun geeft mij het gevoel dat ik ook iemand ben die een stem geeft en dat ik mijn bijdrage lever aan het gezin, ook al doe ik dit ruimschoots met het werk dat ik verzet binnen het gezin;

Ik heb een lieve man maar het feit dat ik uit zijn hand zou moeten eten valt mij zwaar. Emancipatie betekent de keuze hebben thuiswerkende ouder te zijn of uithuiswerkende ouder te zijn, dit hoeft niet persé een vrouw te zijn, de vader kan die rol ook vervullen, we moeten maar eens ophouden van elkaar te bevechten en samen werken. Ik hoop voor mijn kinderen dat zij die keuze zullen kunnen maken en van wie zal dit afhangen???

Ann

Reactie voor op de website?

99.5. Daar gaat het niet om

Beste Ann, Je vraagt: van wie zal dit afhangen? Natuurlijk van degenen die het geld opbrengen en van de mensen die politieke macht hebben om het te verdelen. Ik denk dat mensen aan die processen mee moeten doen, en niet afwachten tot het vanzelf komt. Moet je toch eerst het huis voor uit.

Anja

Reactie voor op de website?

99.6. Geld voor zorg?

Ik heb er eigenlijk nooit bij nagedacht dat ik financieel afhankelijk ben van mijn man en vind dat ook een rare gedachtengang. Waarom zou je meer waard zijn als je zelf geld verdient? Ik werk thuis net zo hard als hij overdag, misschien wel harder, ook daar zit ik niet mee. Ik geloof niet dat ik me meer waard zou voelen als ik een uitkering zou krijgen, integendeel.

Wij zijn trots dat we het zelf redden, de kinderbijslag is welkom natuurlijk, maar Peter's salaris is half mijn salaris. Voor mijn kinderen zorgen geeft mij veel meer voldoening dan afhankelijk zijn van een of andere baas, ik zou er niet aan moeten denken om weer op kantoor te moeten zitten.

Iedereen moet voor zichzelf maar uitmaken wat het beste is voor zijn of haar gezin, zolang de kinderen maar niet de dupe worden van hang naar luxe of carriere van de ouders, want begin dan alsjeblieft helemaal niet aan kinderen. Waardering onderling is volgens mij het belangrijkste, mijn man werkt om zijn gezin te onderhouden en dat is ook zijn plicht, mijn plicht is om thuis alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Niet alles hoeft altijd 'leuk' te zijn, plicht en opoffering zijn ouderwetse woorden, 'rechten' meent iedereen te hebben, maar degenen met de meeste rechten zijn de kinderen die tegenwoordig steeds meer in het gedrang komen en ik zou beslist geen positiever zelfbeeld hebben als ik geld van mezelf zou hebben maar mijn kinderen tekort zou doen.

Wel moet iedereen een eerlijke kans hebben om zijn plichten zo goed mogelijk te vervullen, dus kans op werk en de mogelijkheid om van een salaris (of twee halve) thuis voor de kinderen te kunnen zorgen, want het zijn nog altijd de ouders die verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, niet oma's of opa's of andere oppassen.

Antoinette

Reactie voor op de website?

99.7. Toch zorg je samen

Ik ben het met Antoinette helemaal eens. Je zorgt samen voor het gezin: pa werkt buiten de deur, mag ook ma zijn; en ma werkt thuis want dat is soms hard werken. Ik heb er wel veel plezier in, maar ook pa heeft veel plezier in zijn werk. Ben je samen thuis, dant moet je zorgen dat het werk klaar is en dat je met het hele gezin leuke dingen kan doen. Dan heb je dus allemaal echt vrij de opvoeding doe je dan samen.

Jolanda

Reactie voor op de website?

99.8. Natuurlijk mag het een erkend beroep zijn

Dames,

Natuurlijk mag huisvrouw een erkend beroep zijn. Sluit een arbeidsovereenkomt af met je man/partner. Betaal je wel belasting.

Fred

Reactie voor op de website?

99.9. Contract met man/partner?

Beetje kort door de bocht Fred. Niet iedereen heeft een man of partner. Maar dat betekent nog niet dat diegene dan niet werkt in het gezin. Je zou het eens moeten proberen om in je eentje een gezin en huishouden draaiende te houden. Dan merk je wel wat zwaarder is: een erkende, betaalde baan van 8 uurtjes buitenshuis of een niet-erkende, onbetaalde baan van 24 uur binnenshuis.

Het volgende stukje heb ik even snel gekopieerd van de site www.bijstandsmoeders.nl:

  Zorg is geen belemmering voor arbeid, zorg is arbeid. Zolang dit niet erkend wordt, zal de druk op vrouwen om betaald te gaan werken enkel groter worden en zal de uitbesteding van zorgtaken door degenen die het kunnen betalen enorm toenemen, zoals kinderopvang, werkster, boodschappenbezorgdienst, hondenuitlaatservice, was- en strijkservice en tuinman/vrouw. Voor degenen die deze uitbesteding niet financieel op kunnen brengen, wacht een dubbele baan: onbetaalde zorgarbeid thuis en een betaalde baan buitenshuis. De toenemende instroom van vrouwen in de WAO is nog maar één van de gevolgen van een leefpatroon dat alleen uit haasten en organiseren lijkt te gaan bestaan (34% van vrouwen jonger dan 40 jaar in de WAO is afgekeurd op grond van psychische klachten - GAK-tijdschrift Netwerk).
Ilona

Reactie voor op de website?

99.10. Werk voor 2 en niet gewaardeerd

Beste Anja, Ik heb ook 2 kinderen. Ik ben gescheiden, de vader van mijn kinderen is overleden. Ik heb niemand die mijn kinderen opvangt. Maar als je nu geen man had die je huishouden verlicht, zodat je de klusjes rond en in huis zelf moest doen, zou je dan nog 38 uur per week kunnen werken.

Ik doe werk voor 2 en nog wordt het niet gewaardeerd: verplicht werken 38uur. Sorry, maar ik kom nu al tijd tekort.

Linda

Reactie voor op de website?

99.11. Als lui worden beschouwd door de maatschappij

Het doet mij zo vaak pijn te moeten horen van: och, jij hebt tijd zat, jij zit toch maar thuis. Maar niemand weet wat ik thuis allemaal doe en bovendien hoef ik toch aan niemand verantwoording af te leggen. Je wordt snel als lui en dom huisvrouwtje versleten.

Ik doe ook aan vrijwilligerswerk bij de sportvereniging en als daar dan iets moet gebeuren, dan wordt er al gauw gezegd van: dat kan zij wel doen, zij heeft toch tijd zat, wij moeten gaan werken. Ik vind dat toch zo'n gemene uitspraak, dat kan mij ontzettend kwaad maken. Zij kiezen er toch voor om betaald te gaan werken en daarbij vrijwilligerswerk te doen. Ze weten toch van te voren dat dat meer werk met zich mee brengt. Dat moet toch niet altijd naar diegene geschoven worden, die "toch maar thuis is en daarom niks te doen heeft". Ik baal van zoiets.

Als je kiest om full-time huisvrouw te zijn en niet betaald buiten de deur werkt dan tel je in de maatschappij gewoon niet meer mee. Dat doet mij vreselijk zeer. Zo, nu ben ik al een stukje boosheid kwijt en ik hoop dat er meer huisvrouwen en moeders zijn die dit gevoel herkennen.

Constance

Reactie voor op de website?

99.12. Huisvrouw

Ik ben het helemaal met Constance eens en wat doen al die werkende moeders zonder de huisvrouwen. Ik moet vaak genoeg kinderen opvangen waarvan de oppas ziek is, want ik ben toch al thuis. Kinderen moeten ook vaak bij ons spelen want papa en mama werken. Ik krijg vaak te horen ik moet wel werken voor het geld. Nou wij gaan niet op vakantie en hebben een hele oude bus en leven met 9 personen van 1 salaris, maar ik zou geen minuut van mijn kinderen willen missen.

Er zijn voor mij geen voorzieningen als ik ernstig ziek wordt moet er van dat ene salaris ook nog thuiszorg betaald worden. Als ik even alleen weg moet is er in mijn omgeving niemand die even op kan passen, want ze moeten werken en hebben geen tijd. Ik vind dit allemaal prima en neem mijn kinderen dan maar altijd mee (naar de dokter, tandarts enz.). Maar het doet dan echt pijn als je niet mee telt, want je werkt niet.

Wat ik ook erg zielig vind is als er een kind van 4, 5 of 6 jaar ziek wordt op school en dan nog de hele dag moet blijven en overblijven, omdat er op het werk niets geregeld kan worden (wat op zich ook weer logisch is, daar kan een baas niet aan beginnen). Dus af en toe wat erkenning en respect zou leuk zijn.

Tanja

Reactie voor op de website?

99.13. Liefde geven kost ook geld

Als je een fulltime moeder bent, natuurlijk kies je het uit liefde en wil je het allesbeste voor jouw kinderen doen. Maar het doet ontzetend veel pijn als je niet voor jouw kind een extra jas kan kopen of hem een leuke sport betalen of noem maar wat. Het kinderbijslag wat wij voor kinderen krijgen is niks, ±200 euro per drie maanden. Wat kan je doen met die centjes van regering? Maar het is natuurlijk beter dat dan niks.

Mijn mening is: fulltime moeders zouden ook een kleine beloning kunnen krijgen van regering.

Olga

Reactie voor op de website?

99.14. Iedereen is 'huisvrouw'

Sinds wanneer is iets dat ieder zelfstandig wonend individu dagelijks doet een beroep? Iedereen moet schoonmaken en de was doen, niks zieligs aan.

We moeten allemaal ons nest schoonhouden en zorgen voor degenen die van ons afhankelijk zijn. We moeten allemaal brood op de plank hebben en een dak boven ons hoofd en een veilige omgeving. En samen houden we een gemeenschap draaiende.

Ieder stel zoekt zijn eigen manier om al die zaken voor elkaar te krijgen. Hoe je het regelt is volstrekt onbelangrijk, als je er maar wel allebei gelukkig mee bent. Het is maar goed dat iedereen zijn gezin op een andere manier managed. Wij hebben ervoor gekozen allebei betaald werk te doen en samen ons gezin van 4 kinderen te runnen. We betalen flink wat belasting en daar kunnen weer allerlei zaken uit worden betaald, zoals onderwijs, kinderbijslag, openbare bibliotheken, speeltuintjes enz. Ook voor de kinderen van thuismoeders of -vaders. Er zijn ook stellen die ervoor kiezen dat een van de twee voor het inkomen zorgt en de ander de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen thuis neemt. En dat is ook mooi, want de thuismoeder of -vader verricht vaak bergen werk op school, in clubs enzovoorts. Daar hebben wij weer niet zo veel tijd voor en we hebben groot respect voor de mensen die dat doen, ook voor onze kinderen.

Zo zorgen we met zijn allen ervoor dat alles blijft draaien.

Laten we wel wezen: als je betaald werk verricht word je beloond naar de prestatie en de inspanning die je levert. Wie gaat straks beoordelen of iemand een goede huisvrouw is?

Claire

Reactie voor op de website?

99.15. Huismoeder

Hallo,

Mijn contract werd niet verlengd toen ik zwanger bleek te zijn, omdat ik in het begin van mijn zwangerschap een aantal keer een flinke griep heb gehad en niet kon werken werd het gegooid op ziekte verzuim (terwijl ik daarvoor nooit ziek was). Dus ik kwam thuis te zitten met een ww uitkering. Solliciteren had geen zin meer, niemand wilde mij en mijn dikke buik aannemen.

Na de geboorte van onze dochter hebben wij besloten dat ik thuis zou blijven en heb ik meteen mijn uitkering stop gezet. Een uitkering wilde ik niet meer omdat ik vind dat ik hier geen recht op heb... ik kan namelijk wel werken maar kies ervoor om thuis te blijven bij mijn kind.

Nu komen wij dus rond van één loon, het loon dat mijn man verdient. Ik voel mij niet schuldig omdat ik zogenaamd mijn hand bij hem op moet houden. Ik werk toch in huis, ik zorg voor ons kind en strijk toch ook zijn overhemden!!

Wat ik wel erg jammer vind is dat er mensen zijn die zeggen dat ik het makkelijk heb en lekker de hele dag op de bank kan hangen. Wat is dit voor een onzin? Ja ik heb het makkelijker dan toen ik nog filiaalmanager was maar dat wil niet zeggen dat ik thuis niet hard werk.

Een financiele bijdrage omdat ik thuismoeder ben vind ik onzin. Als ik full-time zou gaan werken en mijn kind naar opvang breng dan blijft er heus wel geld over om eens iets extra's van te doen. Maar dat vind ik dus de keuze die je maakt.

Reneé

Reactie voor op de website?

99.16. Meer erkenning

Ik ben ook fulltime huisvrouw en moeder van drie kinderen. En ik kan met trots zeggen dat ik zelf mijn kinderen opvoed en dit niet aan anderen overlaat voor al die dure vakantie's en huizen en auto's. Wij hebben één salaris en het is net zo goed mijn geld als zijn geld. Ik werk tenslotte ook 7 dagen pr week en 24 uur per dag.

Het is het zwaarste beroep ter wereld, want ook al ben je ziek, je moet toch door. En de opmerking van Claire dat iedereen huisvrouw is, nou als je kinderen de hele dag thuis zijn, wordt het ook een veel grotere bende dan wanneer er de hele dag niemand is. Dus het werk wordt er ook alleen maar meer door en houdt echt nooit op.

Waar ik echt zo ontzettend moe van word zijn die vrouwen die tien jaar terug liepen te roepen dat zij zich moesten verdedigen omdat ze werkten, die nu wel degenen zijn die tegen mensen zeggen die wel zelf voor hun kinderen zorgen "wat doe jij dan de hele dag". Nou dat zal ik zeggen. Ik zorg voor mijn kinderen en het huishouden en stop ze niet in een opvang en ga dan vervolgens lopen klagen dat ik zoveel geld aan de opvang kwijt ben.

Ik kies er bewust voor er voor mijn kinderen te zijn en hoef niet te worden veroordeeld door anderen omdat wat ik doe wat heel normaal is. Mensen die zeggen dat kinderen er geen schade aan ondervinden als beide ouders veel buitenshuis werken, moeten ook maar eens wat meer onderzoek daarnaar doen. Er is gebleken dat zogenaamde kwaliteitsuurtjes niet werken omdat een kind zelf bepaalt wanneer hij of zij wil spelen. En steeds meer kinderen raken verslaafd aan het internet. Want bij navraag blijkt dat ze maar bv. 2uur per dag op internet mogen, maar diezelfde kinderen zeggen dan ook dat dit veel langer is, want hun ouders werken toch, dus die zien niet hoelang ze erop zitten. En dit zijn reacties van kinderen zelf.

Dus mensen, doe wat je wilt, maar doe niet alsof wij minder zouden zijn omdat wij thuis blijven. En het hoeft van mij geen echt beroep te worden, maar we zitten echt niet de hele dag sherry drinkend soapserie's te kijken met de buurvrouw.

Natasja

Reactie voor op de website?

99.17. Huisvrouw

Hallo, ik ben sinds kort moeder van een zoontje van 6maanden. Nu wil ik heel graag bij hem zijn. Alleen financieel gaat dat niet zo. Nu heb ik begrepen dat als ik thuis zou blijven dat je dan geld van de belasting krijgt en dat mn man dan in een andere belasting groep komt? Is dat zo en wie kan mij daar meer over vertellen? Alvast bedankt!

Nathalie

Reactie voor op de website?

99.18. Natalie, huisvrouw

Hoi Natalie, aangezien ik ook gestopt ben met werken vanwege mijn studie en mijn vriend fulltime werkt, weet ik dat je geld van de belasting kan terugkrijgen. Het precieze weet ik er niet van maar het verandert automatisch als je bij je voorlopige teruggaaf invult dat je geen inkomsten meer hebt. Ik krijg nu 200 euro per maand uitbetaald, je kunt nakijken of navragen hoeveel het voor jou zal zijn.

Succes, misschien is het net dat beetje wat jullie de maand doorhelpt..

groetjes Nicole

Reactie voor op de website?

99.19. Onze taak

Huisvrouw, een mooier woord is er niet. Ik hoor er veel eens negatieve reacties over, maar ik bedenk me altijd maar dat dat vast jaloerse mensen zijn. Laat ik het zo zeggen: Mijn man werkt, en zorgt dus voor de inkomsten. Ik zorg ervoor dat het eten klaar staat als hij thuiskomt, dat hij in een schoon bed kan kruipen, ik kan altijd klaar staan voor mijn kinderen. Maar wij voeden ze samen op.

Want ik zit echt niet op mijn luie gat, ik heb het veel te druk om er een baantje bij te nemen. De was, het strijken, de groentetuin, administratieve taken. En ga maar door. Ik houd het huisleven draaiende. Ik ben onmisbaar als huisvrouw in mijn gezin.

Ik heb geen extra geld nodig, ook al moeten wij soms wel een dubbeltje omdraaien, maar wij zijn gelukig zoals het gaat. En ik heb een goede band met mijn kinderen, en mijn oudere kinderen zeggen nu al tegen mij dat zij als klein kind gelukkig waren, omdat zij wisten dat ik er altijd voor ze was, en dat als zij uit school kwamen ik klaar zat met een kopje thee en een luisterend oor.

Nee hoor, een gezin met een traditionele huisvrouw heeft alleen maar voordelen. En dat zien mensen om ons heen. En laat de buitenwereld maar kletsen met hun tweeverdieners en in de crêche gedumpte kinderen (omdat die toch ergens heen moeten).

Men moet respect hebben voor huisvrouwen. Wij hebben niet één beroep, maar wij hebben alle beroepen!

Reactie voor op de website?

99.20. Huisvrouw - betaalde baan

Ook ik vind dat huisvrouw zeker betaald moet worden. Ik (mijn man werkt) doe echt alles zelf. Ik heb geen ouders meer die bijspringen als ik ziek ben, ik sta echt overal alleen voor. Niet dat ik klaag hoor, absoluut niet! Ik sta smorgens om kwart voor zeven op, en savonds om 8 uur zit mijn "werk" er op.

Als je het tegenwwoordig hoort, dat kinderen de hele week gedumpt worden bij een kinderopvang (op bijstandmoeders na dan he) en dat er gewerkt moet worden om een ander de ogen uit te kunnen steken met mooie dure dingen, 5 keer per jaar op vakantie, en twee nieuwe auto's voor de deur...

Een ding weet ik wel: moeder zijn is het mooiste (ondergewaardeerde) beroep dat er bestaat. Het wordt tijd dat het ministerie dat ook eens inziet!

Sandra

Reactie voor op de website?

99.21. Je hebt gelijk

Hoi Sandra, ik sta achter jou! Ook ik zou willen dat de regering een stuk beter over de brug met geld zou komen, overal worden de miljoenen aan gegeven waar men niet van kan eten. Ze zouden erder dat geld moeten besteden aan mensen/gezinnen met veel kinderen en daarnaast niet te vergeten de gehandicapten kinderren.

Waar ik zelf mee te maken hebt, 2 van mijn kinderen zijn verstandelijk beperkt en hebben daar naast ppd-nos een autistisch aanverwante stoornis. Waarvan de oudste in een instelling woont voor verstandelijk gehandicapten, en hij woont niet naast de deur. Wij moeten er in totaliteit 150 km voor rijden. En dan ben je er niet. Er komen erg veel kosten naast en dat per kind. Dan komen ze wel over de brug met een dubbele kinderbijslag en/of de t.o.g. regeling voor kids die thuis blijven. Maar je komt hoe je het wendt of keert altijd tekort.

Groetjes en blijf het voor al positief zien, moeders kan je beslist niet missen en vaders ook niet. Ik zie het zo ik krijg met veel liefde betaald door mijn man en bijna 5 kinderen.

Nel

Reactie voor op de website?

99.22. Reactie op Sandra

Beste Sandra,

Jouw reactie op werkende moeders die "hun kinderen in de opvang dumpen" vind ik een beetje kortzichtig:

 1. vrouwen kunnen werken omdat ze het prettig vinden een aandeel te leveren in het gezinsinkomen( soms ook nodig!)
 2. vrouwen kunnen werken, omdat ze hun vaardigheden opgedaan tijdens studie en werk willen blijven benutten.
 3. vrouwen kunnen werken, omdat ze het belangrijk vinden om werkend een actief onderdeel te zijn van de maatschappij.
 4. vrouwen kunnen werken, omdat ze stapeldol zouden worden van alleen maar thuis zijn.
 5. vrouwen kunnen werken, omdat een-derde van de huwelijken eindigen in een echtscheiding en omdat ze de bijstand en alimentatie geen goede oplossing vinden (te afhankelijk)
Als vrouwen thuis willen blijven: het is hun goed recht! Maar gun anderen dan ook de vrijheid hun beroep uit te blijven oefenen en wees niet jaloers op hun (misschien) betere gezinsinkomen.

Rebecca

Reactie voor op de website?

99.23. Vraag maar om een salaris!

Laat je man je maar een salaris geven voor het opvoeden van je kind, Sandra. Dat doet de mijne ook.

Reactie voor op de website?

99.24. Liefde geven kost ook geld

Olga, centen komen niet van de regering, maar van de belastingbetaler. Wil je je kinderen iets extra geven, moet je maar gaan bijverdienen.

Gezinnen met een thuisblijfouder kunnen meen ik per jaar 1700-1800 euro terugkrijgen van de belastingdienst, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. Die beloning heb je in principe dus al, verder zou je ook eens tevreden kunnen zijn met de keuzes die je zelf gemaakt hebt. Inclusief de bijbehorende consequenties.

Reactie voor op de website?

99.25. Maar dan wel als belastingaftrek

Sandra,

Natuurlijk is het waar dat, in de praktijk, jouw werk als moeder effectief door je man wordt betaald. Mocht iemand anders dat werk voor je doen (terwijl jij voor een ander gaat werken zodat je de kinderopvang kunt betalen) dan kun je de kosten daarvan voor een groot deel van je belastingen aftrekken. Je man kan dat echter niet doen en hier knelt de schoen.

Naar ik hier op deze website lees kunnen oma's en opa's en diverse familieleden en kennissen zich waarachtig via een instelling (Via Viele) laten betalen wanneer ze voor jouw kinderen zouden zorgen en jij ook een bedrag betaalt, maar jij en je man kunnen zich daarbij niet inschrijven. Mocht jij echter sterven en jouw man zou iemand anders vinden voor de verzorging van jouw kinderen (zonder daarmee een relatie te hebben) dan neem ik aan dat hij wel voor een belastingaftrek in aanmerking zou komen.

Volgens mij rammelt er hier wat!

Annemieke

Reactie voor op de website?

99.26. Idee?

Ik heb vele verhalen gelezen en wil graag iets toevoegen voor een discussie. Is het een goed idee als: alle vrouwen in Nederland voor een of meedere dagdelen zouden gaan werken en samen met vaders voor het huishouden, het inkomen en de opvoeding zorgen? Het heeft naar mijn idee zo veel voordelen!

In de eerste plaats leren kinderen, dat beide sexen evenveel verantwoording dragen en is zowel de vader als de moeder in redelijke mate aanwezig. (lijkt me fijn voor kinderen!) In geval van een scheiding (en dat komt nu in eenderde van de huwelijken voor) kan er makkelijker gekozen worden voor een gedeeld co-ouderschap, zodat kinderen niet een van beide hoeft te verliezen, wat eigenlijk nu wel het geval is bij een weekendvader. Hoeft er niet over de rug van de kinderen geruzied te worden over alimentaties, want immers, allebei de ouders blijven voor een evenredig deel financieel verantwoordelijk voor het financiele welzijn van hun kroost.

Ik denk, dat alle partijen, vaders, moeders en kinderen hier heel wel bij kunnen varen. En voorkomt, indien een huwelijk toch onverhoopt in een scheiding uitmondt, veel ellende. Dus, meer (deel)banen scheppen.

Goed idee om naar toe te werken in de toekomst?

Rebecca

Reactie voor op de website?

99.27. Belasting?

Fred, ik neem aan dat jij ook niet graag 2 keer belasting betaald over hetzelfde salaris.

Elisabeth

Reactie voor op de website?

99.28. Waar hebben wij het nou toch over!?

Sommigen mensen die werken hebben het altijd druk, druk en druk. Sommigen mensen die werken hoor je nooit klagen.De een wil een super baan en de ander is tevreden met weinig en doet ook geen moeite. De ander probeert alles maar het lukt gewoon niet.

Voor vrouwen die thuis werken is dit hetzelde.De een vindt stofzuigen leuk en doet het 3 keer per dag en de ander 3 keer per jaar.Iedereen is anders en gaat anders om met hun hededaagse bedoelingen om.Wees leuk tegen en met elkaar, help elkaar, respecteer elkaar en dat is genoeg.Luister naar diegene die al voor de vierde keer de vloer heeft geschropt.Dit is wat wij doen en waar wij voldoening uit moeten halen.

Of het nou een mega deal is of de ramen lappen, we gaan allemaal naar bed en worden allemaal hopelijk weer wakker.Ik vind dit zo'n onzin onderwerp.Hier in Nederland hebben wij zoveel mogelijheden.Kom naar Turkije (Daar woon ik)en ga het daar eens hebben over huisvrouw-salaris. Oh, straks vragen de kinderen ook om extra geld, die ruimen ook soms de tafel af.

Be happy!!, Sandra

Reactie voor op de website?

99.29. Waar hebben wij het nou toch over!?

Sommigen mensen die werken hebben het altijd druk, druk en druk. Sommigen mensen die werken hoor je nooit klagen. De een wil een super baan en de ander is tevreden met weinig en doet ook geen moeite. De ander probeert alles maar het lukt gewoon niet.

Voor vrouwen die thuis werken is dit hetzelde. De een vindt stofzuigen leuk en doet het 3 keer per dag en de ander 3 keer per jaar. Iedereen is anders en gaat anders om met hun hededaagse bedoelingen om. Wees leuk tegen en met elkaar, help elkaar, respecteer elkaar en dat is genoeg. Luister naar diegene die al voor de vierde keer de vloer heeft geschropt. Dit is wat wij doen en waar wij voldoening uit moeten halen.

Of het nou een mega deal is of de ramen lappen, we gaan allemaal naar bed en worden allemaal hopelijk weer wakker.Ik vind dit zo'n onzin onderwerp.Hier in Nederland hebben wij zoveel mogelijheden.Kom naar Turkije (Daar woon ik)en ga het daar eens hebben over huisvrouw-salaris.

Oh, straks vragen de kinderen ook om extra geld, die ruimen ook soms de tafel af.

Be happy! Sandra

Reactie voor op de website?

99.30. Huismoeder/manager

Ik ben een vader van negen kinderen in de leeftijden, 19, 17, 16, 14, 11,11, 9, 4, 1 en wij verwachten in juni onze tiende. Ik heb grote bewondering voor mijn vrouw. Zij werkt harder dan ik. Heeft nooit vakantie. Ik probeer haar zo veel mogelijk bij te staan, werk zelf gemiddeld 46 uur per week in een drie ploegendienst. Financieel gaat het bij ons goed, er is nooit echt te weinig al houden we ook niet veel over,maar dat hoeft ook niet. wij hebben er voor gekozen dat zij thuis blijft voor de kinderen, en dat word door de kinderen erg gewaardeerd. Ik las een soort gedicht over de huismoeder wat ik erg mooi vond, maar vooral ook waar.
  Manager van het gezin

  Ik ben de glazenwasser en de wasserij.
  Ik ben de tuinman, ik hou het netjes bij.
  Geloof mij, heel dit raderwerk staat stil,
  wanneer mijn moede arm eens niet meer wil
  Ik ben gepromoveerd in psychologie,
  gewoon aan huis kreeg ik de theorie.
  Soms is het mij alsof ik angstig droom,
  want ik ben ook pedagoog en econoom.
  Ik ben de schouders om op uit te huilen, ik ben de keeper, ik vang alles op
  en alle missers vallen op mijn kop.
  Ik ben gezinshulp in mijn eigen huis,
  ik ben allround verpleegster, zonder kruis.
  Ik ben de strijkmachien en de poetsmachien,
  ik ben de zoek-eens-op-ik-zie-het-niet-machien.
  Ook ben ik kok en kook met variatie,
  maar niemand vindt dit eigenlijk een prestatie.
  Je staat verbaasd waar een mens nog tijd voor vindt,
  want ik kreeg zo nu en dan ook nog een kind.
  Ik paste weer in het programma in,
  want ik werd babysitter en de min.
  Ik ben de huiswerkcursus - onbetaald,
  dus heb ik al mijn talen opgehaald.
  Soms moet ik een vlotte spreekbeurt maken,
  dat zijn dan weer de interessante taken.
  U hoort het wel: ik ben me goed bewust,
  van de verantwoordelijkheid die op me rust.
  Ik ben uniek en nimmer te vervangen,
  achter mijn beroep vul ik dus even in heel netjes: manager van het gezin in plaats van zonder om mijn nek te hangen.

Overigens kook ik meestal en doe alle boodschappen.

Groetjes Bert

Reactie voor op de website?

99.31. Huismoeder

Hallo Bert, je vrouw boft maar dat je haar zo weet te waarderen. Zelf heb ik 11 kinderen en toch presteren mensen het regelmatig om aan mij te vragen: wanneer ga jij nou eens werken?

Dat maakt me verdrietig, ze zien niet dat ik keihard moet werken om mijn huishouden te laten draaien en mijn gezin op de rails te houden, er is totaal geen waardering voor en juist dat maakt het soms zwaar. Nog gefeliciteerd met de zwangerschap!

Antoinette

Reactie voor op de website?

99.32. Wat een huisvrouw kost

Ooit heb ik een overzichtje gelezen over wat een huisvrouw kost. Hierbij werden de volgende onderdelen apart berekend: koken, wassen, organiseren van het huishouden, schoonmaken, eventuele kinderen opvoeden en verzorgen, reparaties in huis, inkopen en diverse andere klussen. Waarbij er mijn inziens nog wel iets ontbreekt, maar goed.

Men kwam uit op 60 uur werken per week en er stond een netto loon van 3155 gulden tegenover. Dus over guldens gesproken; het is een aardig oud stukje. Ik vraag me af en wie weet daar antwoord op: hoeveel euro's is de huisvrouw in deze tijd waard?

Ans

Reactie voor op de website?

99.33. Beroep?

Ik vind dat huisvrouw/huisman zijn helemaal geen beroep is. Het slaat helemaal nergens op! Dat moeder zijn hè, dat ben je altijd. Het enige wat een huisvrouw doet is schoonmaken en voor haar kinderen zorgen. deven niet, lekker mama zijn maar geen belasting betalen. Lekker dubbelop, en de moeders die wèl werken betalen wel belasting, dat slaat toch nergens op.

Als je zo nodig wil schoonmaken doe je dat maar na je werk (of als werk bij anderen), er is nix mis mee om je kind een dagje bij iemand anders te laten. Je hebt dat kind toch niet alleen gemaakt? Laat je man ook een dagje minder werken en betaal ook je aandeel in de maatschappij! Smoesje van `ik wordt nergens aangenomen`, had verder moeten leren dan de huishoudschool. Want het huishouden is dom werk, en zeker niet zwaarder dan een VOLWAARDIGE baan. (Bijna) Iedereen kan werken, dus doe dat dan gewoon ipv lekker te blijven profiteren en een onderdanig huisvrouwtje te zijn. Zal je zien als je partner bij je weg gaat. En dan trek je een uitkering.

Femi

Reactie voor op de website?

99.34. re: wat een huisvrouw verdient.

Een huisvrouw (akelig woord vind ik) is onbetaalbaar. Ik zeg altijd: Ik verdien een heleboel, desondanks ontvang ik geen salaris. Maar ach, ik ben vrije ondernemer, eigen baas, en krijg een heleboel liefde. Dat is toch meer waard dan een stelletje vette euro's ? (al zou dat wel handig zijn)

Johanna

Reactie voor op de website?

99.35. Salaris? Werkende moeder ook

ik snap niet waarom zoveel mensen vinden dat huisvrouwen salaris zouden moeten krijgen. Werkende moeders doen hetzelfde alleen die combineren het met een baan. Dus wie `werkt` er nou harder pfff. En dat dumpen bij de kinderopvang, Er bestaat zoiets als oppas, familie leden. In andere landen is het heel gewoon en je kind wordt er niet slechter van. Als je zorgt dat je goed opgeleid bent kan je ook deeltijd werken. Heb je niet zoveel hersens? Tja,, dan maar achter de kassa. Maar salaris krijgen omdat je het huishouden doet vind ik onzin, want zoals ik al zei, werkende moeders doen hetzelfde maar dan NA hun werk. Dat zijn pas toppers

Femi

Reactie voor op de website?

99.36. Reactie op Femi

Werkende moeders houden een schoon huis omdat er overdag niemand is. Ik ben bewust thuis, wij leven van 1 loon, maar daar kiezen we zelf voor. Ik doe vrijwilligerswerk wat ook zeer gewaardeerd wordt.

Wat mij wel opvalt is dat werkende moeders vaak een beroep doen voor oppas bij de thuisblijvers, want moeder kan niet thuisblijven voor het zieke kind en dan is het toch een probleem.

Het is ieder's eigen keus om te werken of thuis te blijven voor de kinderen,maar heb respect voor de thuisblijvers, wij zijn geen domme huisvrouwtjes, maar kiezen voor ons gezin i.p.v. een baan, geld verdienen voor de luxe en om uit de "sleur" te zijn.

Huisvrouw en Moeder is het mooiste en veelzijdigste beroep dat er is.

Hendrika

Reactie voor op de website?

99.37. Reactie op: wat een huisvrouw kost

Hier is Ans nog een keer. Alle reacties ten spijt: dit zijn geen antwoorden op mijn vraag.

Ik veroordeel niet een werkende of een niet werkende moeder. Ieder moet het voor zichzelf weten. Het hangt ook van zovele factoren af, dat niemand kan zeggen hoe het moet. Dat is nu een kwestie van iedereen in zijn waarde laten. Mijn vraag was alleen: als in 2000 een huisvrouw op 60 uur per week staat en per maand 3350 gulden verdiende, hoe zou dat dan nu zijn? Eigenlijk wil ik zeggen: de huisvrouw is goud waard!

Ans

Reactie voor op de website?

99.38. Antwoord op Ans - Levensverzekering

Ans,

Het antwoord op je vraag is tot op zekere hoogte te vinden in deze link.

Het is het beste dat ik kan vinden, aangezien ik in Engeland woon en daar beter de weg ken dan in Nederland. Het betreft hier een rapport van de Britse verzekeringsmaatschappij Norwich Union van meer dan 4 jaar geleden. Hierin wordt de waarde van een huisvrouw berekend op het niet onaanzienlijke bedrag van £30.000 per jaar. Lees dit door en het valt op dat de meeste mensen de waarde van het werk dat zo'n vrouw dagelijks verricht behoorlijk onderschatten.

Als moeder van twee kleine kinderen (het werden er uiteindelijk 4) en destijds nog geen 30 jaar oud, heb ik ooit voor weinig geld een 15 jaar lang lopende levensverzekering afgesloten. Mocht ik tijdens die periode voortijdig zijn gestorven, dan had mijn man een voldoende ruim aanvullend inkomen gekregen voor hulp met de kinderen en het huishouden.

Een dergelijke levensverzekering is iets dat ik ieder gezin aanraad te overwegen. Een verzekeringsmaatschappij lijkt me ook de beste bron voor informatie wat het antwoord op bovenstaande vraag betreft.

De economische waarde van een huisvrouw is dus tamelijk eenvoudig te berekenen op de basis van een levensverzekering. De sociale waarde is minder eenvoudig te schatten, maar is desondanks aanzienlijk. Denk eens aan het bedrag dat zo'n vrouw de staat bespaart: afgezien voor de dagelijkse zorg voor de kinderen komen daarbij vaak ook nog hulp aan diverse familieleden en diverse functies in vrijwilligerswerk.

Ze is goud waard!

Annemieke

Reactie voor op de website?

99.39. Antw: wat een thuisouder kost

Zie voor antwoord www.sbv.nl voor bedragen voor de algemene nagestaandenwet, link ANW. Commerciele verzekeraars zullen je vrijwel altijd een verzekering verkopen, ook als je die niet nodig hebt. De ANW is gekoppeld aan verlies van een partner, verzorging van kinderen onder de 18, en/of arbeidsongeschiktheid. Niet aan huisvrouwschap, als je geen kinderen onder de 18 hebt en niet arbeidsongeschikt bent, krijg je niets.

Verder is de uitkering op bijstandsniveau maar zonder vermogenstoets. Inkomen ivm werk (zoals arbeidsongeschiktheidsuitkering) wordt meegeteld, maar particuliere nabestaandenuitkering uit loondienst partner niet. Let ook goed op of de nabestaandenuitkering van je partner op risicobasis of levenslang is. Zie www.. Je verliest een ANW uitkering als je weer met een nieuwe partner gaat samenwonen. (Half)wezen verliezen hun ANW uitkering dan niet.

Verdiep je heel goed in de NL situatie en wetgeving, die verschilt enorm van de Britse wetgeving. Overigens moet je over levensverzekeringsuitkeringen meestal nog belasting betalen, en aangezien niemand weet hoe hoog de tarieven zullen zijn, is het dus koffiedik kijken of je wel zo'n verzekering af moet sluiten.

jurist

Reactie voor op de website?

99.40. Helemaal mee eens

Reactie op Als lui worden beschouwd door de maatschappij

Constance, ik herken het gevoel. Angel

Reactie voor op de website?

99.41. Meeste mannen voelen zich te groot

Reactie op Verschil tussen prive en beroep

Mannen denken te negatief over het huishouden en de meesten doen dan ook bijna of helemaal niets. En dan zeggen ze vaak: o ik kan dat niet. Zeg dan gelijk: ik wil dat niet. Maar ja, zo is het eenmaal. Maar het is niet leuk en je gaat je flink waardeloos voelen, althans dat is bij mij zo. Ik heb een vader die vroeger ook kookte en waste en zelfs kleren naaide, die mannen moeten we meer hebben met dat karakter. Een gouden karakter vind ik. Ik ben huisvrouw omdat ik niet kan werken. Helaas! Maar ik doe alles zelf, ook het repareren van dingen. Het zou zo mooi zijn dat dat samen kon en dat ieder voor zich nog tijd heeft voor de leuke dingen in het leven.

Angel

Reactie voor op de website?

99.42. Mijn hemel

Femi,

dit is toch typisch, hoe kun je nu oppas regelen binnen de fam. als iedereen na jouw mening zou moeten werken? Als moeder moet je blijven werken, maar als je oma bent moet je kun je thuis blijven voor je klein kinderen? Rare gedachten. En als je je moeder niet meer hebt? Een oom of tante?

En er wordt geloof ik niet gezegd dat een huis-moeder meer verdient dan een werkende moeder. Alleen dat ze niet dezelfde waardering krijgt. Deze waarde is niet te benoemen. En deze staat voor beide gevallen gelijk. Alleen zien mensen zoals jij dat niet zo, jammer is dat. Ik denk dat je deze essentie een beetje mist.

znzo

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Huisvrouw, een erkend beroep?

 1. Rechten en plichten
 2. Rechtzetting
 3. Verschil tussen prive en beroep
 4. Thuiswerkende ouder
 5. Daar gaat het niet om
 6. Geld voor zorg?
 7. Toch zorg je samen
 8. Natuurlijk mag het een erkend beroep zijn
 9. Contract met man/partner?
 10. Werk voor 2 en niet gewaardeerd
 11. Als lui worden beschouwd door de maatschappij
 12. Huisvrouw
 13. Liefde geven kost ook geld
 14. Iedereen is \'huisvrouw\'
 15. Huismoeder
 16. Meer erkenning
 17. Huisvrouw
 18. Natalie, huisvrouw
 19. Onze taak
 20. Huisvrouw - betaalde baan
 21. Je hebt gelijk
 22. Reactie op Sandra
 23. Vraag maar om een salaris!
 24. Liefde geven kost ook geld
 25. Maar dan wel als belastingaftrek
 26. Idee?
 27. Belasting?
 28. Waar hebben wij het nou toch over!?
 29. Waar hebben wij het nou toch over!?
 30. Huismoeder/manager
 31. Huismoeder
 32. Wat een huisvrouw kost
 33. Beroep?
 34. re: wat een huisvrouw verdient.
 35. Salaris? Werkende moeder ook
 36. Reactie op Femi
 37. Reactie op: wat een huisvrouw kost
 38. Antwoord op Ans - Levensverzekering
 39. Antw: wat een thuisouder kost
 40. Helemaal mee eens
 41. Meeste mannen voelen zich te groot
 42. Mijn hemel

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.