Groot Gezin
Vragen en antwoorden
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

106. Stress bij kinderen uit grote gezinnen

 1. In Engeland heeft men onderzocht dat kinderen onder stress kleiner blijven dan andere kinderen. Kinderen met gescheiden ouders waren bv. kleiner, maar ook in gezinnen met veel kinderen zou dit het geval zijn???? Zijn grote gezinnen voor kinderen hectischer dan kleine gezinnen??

 2. Kinderen uit grote gezinnen zouden op het vlak van intelligentie lager scoren dan kinderen uit kleine gezinnen.

Reactie voor op de website?

106.1. Hoezo stress?

Stress: - als kinderen uit kleine gezinnen intelligenter zouden zijn dan kinderen uit grote gezinnen, dan zouden al onze voorgaande generaties debielen zijn geweest. Gezinnen met niet meer dan twee kinderen zijn een fenomeen van na WO2 en de mensheid bestaat al wat langer. Een vraag die van belang is: waren de engelse gezinnen met veel kinderen ook arm? Waren de ouders in staat om goed voor hen te zorgen, ook geestelijk? Dat is veel belangrijker dan het aantal.

Anja

Reactie voor op de website?

106.2. Hectisch, maar geen stress

Ik kom uit een gezin met acht kinderen. Dat was inderdaad vrij hectisch, want iedereen die rond etenstijd kwam aanwaaien mocht gerust blijven eten en af en toe ging er ook wel eens een vriendje of vriendinnetje als verstekeling mee op vacantie. Maar stress? Nee.

Ik ben zelf gezegend met een lengte van 1.84 dus op de groei heeft ons grote gezin geen invloed gehad. En op de Universiteit van Amsterdam studeerde ik af met een gemiddeld cijfer van 8- dus ook mijn intelligentie heeft er niet onder geleden.

Zoals de vorige schrijfster al opmerkte zullen in dat Engelse onderzoek ongetwijfeld andere factoren een rol hebben gespeeld. Als dat niet zo is lijkt het me een onzinnig onderzoek. Van grote gezinnen blijf je echt niet klein of dom.

Hartelijke groeten,
Bernadette

Reactie voor op de website?

106.3. Vakliteratuur: Intelligentie en gezinsgrootte

Al in het begin van deze eeuw werd gezocht naar een mogelijke samenhang tussen de intelligentie van kinderenen en de grootte van het gezin waarin ze opgroeiden.

Die bleek er inderdaad te zijn: kinderen uit kleinere gezinnen bleken in het algemeen intelligenter te zijn dan leeftijdsgenootjes uit grotere gezinnen. Omdat in die tijd vooral de mensen uit de 'betere milieus' kleine gezinnen hadden, dachten de onderzoekers dat intelligentie bepaald werd door het milieu en de daarbij behorende opvoeding.

Overeenkomstige resultaten uit recenter onderzoek naar de samenhang intelligentie/gezinsgrootte werden vanuit een andere invalshoek verklaard. Men redeneerde als volgt: ouders hebben gezien hun capaciteiten en (gezins)omstandigheden, hun kinderen een bepaalde hoeveelheid stimulerende aandacht te bieden. De intensieve omgang met broertjes en zusjes (hoe gunstig die ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling kan zijn) heeft geen effect op de verstandelijke ontwikkeling van een kind. Het is vooral de volwassene die het intellectuele peil verhoogt en die een kind uitdaagt, aanmoedigt en vooruit helpt. De theorie wordt dan: hoe groter het gezin, des te dunner de intellectuele soep. Oudste kinderen hebben het voordeel, dat zij ook al deel uitmaakten van het gezin, toen dat nog klein(er) was.

Graag  jullie deskundige reacties!

Bernadette

Deze oproep komt uit het verenigingsblad Groot Gezin.

Reactie voor op de website?

106.4. Uitslag correct?

Er wordt niet aangegeven van wanneer precies dat onderzoek is (1901 of 1930, dat scheelt een slok op een borrel) en onder welke bevolkingsgroepen dat is gedaan (stadsmensen, landarbeiders etc.) maar mij lijkt het dat de conclusie van dit onderzoek eerder zoiets zou moeten zijn als: Over het algemeen verkeren mensen met een hogere intelligentie in een beter milieu en over het algemeen hebben de mensen in een beter milieu meer gelegenheid te zorgen dat ze niet zoveel kinderen krijgen. Bovendien hadden deze mensen meer tijd en geld om aandacht te besteden aan een intellectuele opvoeding van hun kinderen, dit in tegenstelling tot de mensen uit de lagere milieus, die dag en nacht aan het zwoegen waren om hun gezin te voeden en te kleden.

Clara

Reactie voor op de website?

106.5. Intelligentie zo belangrijk?

We hebben 6 kinderen, tussen de 1 en de 11 jaar. Hoewel ik het best heel fijn zou vinden, wanneer al mijn kinderen ooit zouden kunnen doorstuderen (zoals ik zelf heb kunnen doen aan 'n universiteit, vind ik het nog onnoemelijk veel belangrijker dat al mijn kinderen als sociaal betrokken mensen straks deel uit gaan maken van de maatschappij.

Met andere woorden: liever dat ze weinig intelligentie hebben, maar er later echt willen zijn voor hun medemensen, dan intelligent en levend voornamelijk voor zichzelf!!

Alfons

Reactie voor op de website?

106.6. Intelligentie staat voor egoisme?

"Intelligentie gelijk stellen aan leven alleen voor jezelf" lijkt mij wat kort door de bocht. Mijns inziens sluiten beide eigenschappen (sociaal en intelligent zijn) elkaar zeker niet uit en kun je in combinatie meer betekenen voor een samenleving dan wanneer je 'slechts' één van beide eigenschappen bezit.

Helaas leven we in een maatschappij waarin intelligentie vaak wel je maatschappelijke positie en inkomen bepaalt. Lijken mij geen onbelangrijke zaken. Nu denken heel veel mensen natuurlijk dat geld niet gelukkig, maakt maar het maakt het leven vaak toch wat makkelijker/aangenamer. (Misschien wel zo aangenaam dat je je een groot gezin kunt permitteren).

Natuurlijk hoop ik dat mijn kinderen later ook sociaal betrokken mensen worden want wie hoop dat nou niet? Maar enige intelligentie gun ik ze toch ook van harte.

Helga

Reactie voor op de website?

106.7. Intelligentie

Ik vind het onzin dat kinderen uit een groot gezin minder intelligent zijn. Ik heb 5 kinderen waarvan er 4 op het gymnasium zitten en 1 naar de havo gaat. Een kind is intelligent of niet dat heeft niets met het aantal kinderen te maken volgens mij.

Roeltje

Reactie voor op de website?

106.8. Onderzoek is nooit waterdicht

Ik denk ook niet dat de grootte van het gezin bepalend is voor het welzijn (of de intelligentie) van een kind. Natuurlijk is er, net als bij alle andere onderzoeken, geen sprake van een wiskundige waarheid. Er zijn altijd uitzonderingen.

Volgens mij gaat het om iets anders; namelijk het vermogen van ouders om hun kinderen te begeleiden. Ik kom zelf uit een gezin met 5 kinderen en ik kan niet zeggen dat ik dat als prettig ervaren heb. Mijn moeder was druk met het huishouden, mijn vader was aan het werk en moe als hij thuiskwam. Ik ben degene met de hoogste schoolopleiding en voelde me vaak onbegrepen en in de steek gelaten. Ik kon het immers allemaal zelf?

Ik heb me vaak afgevraagd wat er anders geweest zou zijn, als de gezinssituatie anders geweest was. Maar dat heeft te maken met mijn ouders en de manier waarop zij 5 kinderen hebben opgevoed. Voor mijzelf was het niet goed om op te groeien met 4 andere kinderen. Maar ik denk dat als mijn ouders zich meer om ons wélzijn bekommerd hadden, dat ik me beter gevoeld zou hebben.

Ik denk dat je pas aan een groot gezin kunt beginnen als je je kinderen ook iets te bieden hebt. Ze kunt zien als een individu en niet als een gezamenlijk nest.

En dan mijn eigen gezin: ik heb een dochter van elf die op haar zesde een lengte had van 1.07 cm. veel te klein dus. Ze heeft verschillende onderzoeken gehad om te kijken waarom ze de jaren ervoor amper gegroeid was (o.a. turner syndroom). Ze hebben (gelukkig) niets kunnen vinden. Iemand heeft me ooit gezegd dat zij mijn verdriet gevoeld moet hebben (ik ben op haar zevende gescheiden van haar vader, na 4 jaar twijfelen) en dat ze daarom met groeien gestopt is. Misschien is dat inderdaad zo. Misschien heeft ze gevoeld dat ik niet gelukkig was. Haar vader en ik hadden geen ruzie, maar we leefden teveel langs elkaar heen.

De laatste jaren groeit ze weer "langs de lijn". De onderste weliswaar, maar ze groeit. Hangt het 1 met het ander samen? Zeg het maar, ik weet het niet. Ik denk dat je als ouders je kind kunt stimuleren en dat je aan de andere kant te maken hebt met hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden (en beperkingen). Natuurlijk speelt geld een rol voor de basale dingen. Maar nog belangrijker is dat je er bent voor je kind, dat je het liefhebt, ziet en hoort(!), probeert te begrijpen, steunt en begeleidt.

In mijn ogen is dat afhankelijk van je eigen persoonlijkheid (optimisme, geduld, empathisch vermogen) en niet zozeer van de grootte van het gezin, ook al denk ik persoonlijk (door mijn eigen ervaringen) dat IK een slechtere moeder zou zijn als ik meer kinderen zou hebben.

April

Reactie voor op de website?

106.9. Voordelen

Het is voor de ontwikkeling van een kind beter om op te groeien in een groter gezin. Ik kom zelf uit een gezin met 7 kinderen. En inderdaad is dat soms hectisch, de een komt de ander gaat. Maar juist daar word je stressbestendig van. En verder had ik ook wel eens ruzie met mijn broers, maar juist omdat het je broers zijn moet je dat goedmaken.

Je leert dus juist omgaan met andere mensen, ruzies oplossen, respect voor elkaar krijgen, delen met elkaar, etc. Op die manier doe je juist ervaring op voor een leven met andere mensen in de maatschappij.

Intelligentie is erfelijk en heeft dus niks te maken met de hoeveelheid broers en zussen, evenals lengte, dat heeft ook met erfelijkheid te maken. Mijn ouders zijn beiden groot, en ik dus ook.

Juist aan kinderen of mensen die uit een klein gezin komen kun je soms merken dat ze wat missen. Zij hebben vaak niet leren delen, discussiëren, ruzies oplossen en etc.

Ik zie het dus juist als een voordeel op op te groeien in een groot gezin.

Madeleine

Reactie voor op de website?

106.10. Re : stress bij kinderen uit grote gezinnen

Waar of niet waar?

Misschien is de druk van de moeders in deze tijd hoger dus hoe meer kinderen hoe hoger de druk !

Vroeger waren de moeders alleen huisvrouw!

In deze tijd wordt er veel meer van de vrouwen verwacht: carrière, moeder, vul maar in! Dit in combinatie met meerdere kinderen, veel stress en geregel!

Deze gezinssituatie is misschien wat minder voor de ontwikkeling van de kinderen ten opzichte van grote gezinnen van vroeger?

Reactie voor op de website?

106.11. Slimmer

Waarom zijn er hier zoveel mensen die zeggen, ik kom uit een groot gezin en ik ben niet slecht terecht gekomen dus het idee dat ik ene lager iq heb daarom is niet correct. Of, ik heb veel kinderen en ze zijn niet dom hierom want ze zitten op gymnasium......

Het is een loos argument, wie weet waren die nu al slimme mensen op gymnasium of iets dergelijks nog wel beter terecht gekomen als ze uit een kleiner gezien kwamen?

Dat ze slim zijn maakt het nog niet zo dat ze neit slimmer hadden kunnen zijn

Guus

Reactie voor op de website?

106.12. Stress bij kinderen uit grote gezinnen?

Hallo,

Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Ben zelf de oudste en de kleinste (1,72). Van de 8 hebben er 5 VWO gedaan en 3 Mavo. Zelf heb ik 6 kinderen. Ze zijn allemaal zowiezo gemiddeld kwa lengte, onze oudste is een klas versneld. Ze kunnen allemaal goed meekomen op school. Mijn moeder was altijd thuis, dat geeft veel rust!

Toch is dat niet het belangrijkste vind ik, het belangrijkste is dat de kinderen goed in hun vel zitten en weten dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Ik ben vrijwel altijd thuis, dat scheelt veel stress.

Francien

Reactie voor op de website?

106.13. Als de moeder meer thuis is is er meer rust in de tent.

Ik heb zelf 5 kinderen ze doen het allemaal goed op school. 2 mavo en 2 havo en een tuinbouwschool die is bijna klaar dan gaat hij bij zijn vader in het bedrijf. Eigen tuinbouw bedrijf.

Ik heb het zelf als kind ervaren, mijn moeder moest had werken om te zorgen voor eten op de plank. Ik vond het verschrikkelijk als mijn moeder niet thuis was. Dat wou ik me eigen kinderen niet aan doen . Ik neem mijn ouders niks kwalijk wan ik ben toch goed tercht gekomen

Groetjes Anneke

Reactie voor op de website?

106.14. Ook intelligente groeien prima op in een groter gezin!

Wij hebben vier prachtige kinderen gekregen. De oudste en de jongste zijn getest hoogbegaafd (de oudste is ook versneld van groep 4 naar groep 6 gegaan). Onze tweede zit in groep 3, maar gaat volgend jaar zeer waarschijnlijk door naar groep 5 en onze derde gaat versneld aan groep 3 beginnen.

Dus ik ben het niet bepaald eens met de stelling dat kinderen uit een groter gezin minder intelligent zouden zijn... Ze hebben misschien wel inventievere ouders, want het vergt veel aanpassingsvermogen om alle kinderen individueel te begeleiden en toch samen een hecht gezin te vormen!

Ruth

Reactie voor op de website?

106.15. voor Guus

Beste Guus,

een interessante theorie. Met die theorie in mijn achterhoofd zeg ik: maar goed dat de kinderen op het gymnasium die uit een groot gezin komen uit een groot gezin komen, anders waren ze te inteligent voor deze wereld. Inteligentie en krankzinnigheid ligt dicht bij elkaar. Wat een geluk voor deze kinderen.

hartelijke groet,

Esther

Reactie voor op de website?

106.16. Stress ? Intelligentie

Ik kom uit een gezin van 6 en ik heb echt niet veel stress gekend. Verveling kwam ook nooit ter sprake. Onze intelligentie was er maar onze ouders konden financieel maar 1 naar de universiteit sturen. Ikzelf (gezin van 3 kinderen), 1 broer en 1 zus zijn op oudere leeftijd opnieuw gaan studeren.

Intussen heb ik 5 kinderen. De 2 oudsten hebben 6 jaar latijn gevolgd en studeren nu verder. 1 op master, 1 op bachelorniveau. De volgende drie kinderen leggen nu ook al om goeie resultaten te bekomen. Hectisch is het niet bij ons. Alles is mooi georganiseerd en er komen nog veel vrienden en vriendinnen logeren. 't Is maar hoe je zelf stressbestendig bent ;-) Ik ken veel mama's die maar 1 of 2 kindjes hebben en die hebben meer stress dan mama's van grote gezinnen. Misschien eens een onderzoek doen naar de stressbestendigheid van ouders uit grote gezinnen en kleine gezinnen ;-)

Adelheid

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Stress bij kinderen uit grote gezinnen

 1. Hoezo stress?
 2. Hectisch, maar geen stress
 3. Vakliteratuur: Intelligentie en gezinsgrootte
 4. Uitslag correct?
 5. Intelligentie zo belangrijk?
 6. Intelligentie staat voor egoisme?
 7. Intelligentie
 8. Onderzoek is nooit waterdicht
 9. Voordelen
 10. Re : stress bij kinderen uit grote gezinnen
 11. Slimmer
 12. Stress bij kinderen uit grote gezinnen?
 13. Als de moeder meer thuis is is er meer rust in de tent.
 14. Ook intelligente groeien prima op in een groter gezin!
 15. voor Guus
 16. Stress ? Intelligentie

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.