Groot Gezin
Verzekeringen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

6. Verzekeren: wat en waarom

Verzekeren is
  het geheel of gedeeltelijk afdekken van risico's die we lopen tijdens het leven.
Deze risico's zijn voor iedereen eigenlijk anders en worden in ieder geval door ieder mens anders beoordeeld. Hiernaast zijn er nog een aantal verplichte verzekeringen, zoals de persoonlijke WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering. Deze WA verzekering moet ook worden afgesloten als men gemotoriseerd aan het verkeer deelneemt d.m.v. een bromfiets, motor of auto. Ook zijn er nog collectieve verzekeringen vanuit de overheid zoals de ANW (Algemene Nabestaanden Wet), WAO (Wettelijk Arbeidsongeschikt), AOW (Algemene Ouderdomswet), enzovoort. Voor mensen in loondienst zijn er vaak nog weer collectieve verzekeringen via een CAO geregeld zoals bijvoorbeeld een pensioen of VUT verzekering.

In het algemeen lijkt het mij raadzaam te beoordelen of je een verzekering nodig hebt op de volgende gebieden:

 1. WA (wettelijk verplicht)

 2. Tandartskosten

 3. Inboedel (met indexeringsclausule)

 4. Overlijdensrisico van alle gezinsleden (kan voor kinderen gecombineerd worden met spaarvorm voor studiekosten)

 5. Glasbreuk

 6. Repartie ANW hiaat

 7. Reparatie WAO hiaat

 8. Rechtsbijstand (denk aan verhalen van schade bij ongevallen en dergelijke)

 9. Gemotoriseerde vervoermiddelen (WA eventueel met CASCO of beperkt CASCO en inzittenden)

 10. Caravan of vouwwagen en dergelijke (voor zowel gebruik als stalling)

 11. Voor huiseigenaren komt hier nog de opstal verzekering (met indexeringsclausule) bij en levensverzekering(en)
De eventuele overige verzekeringen zijn er teveel om op te noemen maar denk hierbij aan: In het grote gezin moet denk ik specifiek aandacht zijn voor:
  Wat gebeurt er als degene wegvalt die de dagelijks zorg voor het huishouden vervult of degene die het hoofdinkomen inbrengt.
Denk hierbij aan kosten voor de woning en eventuele kinderopvang of inkomstenderving doordat de werkende partner dan de kinderen wil/moet verzorgen. Hier moet je er goed over nadenken wat de gevolgen zijn, is dit acceptabel of niet en hoe kan ik dit voorkomen.

Denk ook aan bijvoorbeeld een inzittendenverzekering voor de auto, deze gaat meestal uit van 4 of 5 personen.

Let goed op dat je niet onderverzekerd bent bij bepaalde verzekeringen want dan is het soms nutteloos om je te verzekeren. Dit kan grote problemen veroorzaken bij een schadegeval. Bijvoorbeeld je inboedel is fl 120.000,00 waard en je bent voor fl 60.000,00 verzekerd. Er komt een schade in huis aan de inboedel van fl 20.000 dan krijg je maar hooguit fl 10.000,00 uitgekeerd vanwege onderverzekering. Daarom worden de hiervoor gevoelige verzekeringen over het algemeen aangeboden met een indexeringsclausule waardoor er jaarlijks een aanpassing aan het prijspeil plaatsvindt zodat hierdoor geen onderverzekering kan ontstaan.

Het is denk ik verstandig al je verzekeringen door een onafhankelijke assurantieadviseur te laten regelen en dit pakket van verzekeringen jaarlijks met hem te evalueren en evenueel bij te stellen. Als je hem je uitgangpunten duidelijk maakt kan hij je een gedegen advies geven. Dit werkt over het algemeen veel makkelijker in het geval van schade en je kunt meestal alles in maandelijkse termijnen betalen met een pakketkorting.

Sluit verzekeringen af met de gedachte dat het gaat om het afdekken van een bepaald risico. Bepaal de risico's die je loopt en stem hier je pakket van verzekeringen op af. Laat je goed en helder adviseren door iemand die je vertrouwd of kunt vertrouwen.

De meeste problemen met verzekeringen ontstaan bij sterfgevallen, letselschade, onderverzekering, zaken die buiten de polis vallen (de kleine letters) of niet verzekerd zijn en worden het best voorkomen door gebruik te maken van een onafhankelijke en erkende assurantieadviseur die je duidelijk kan maken waarvoor je wel en niet verzekerd bent en wat de gevolgen zijn.

Wat zijn uw ervaringen met verzekeringen. Meld ze aan de andere grootgezinmanagers! Lees ook de column!

Reactie voor op de website?

6.1. Af en toe doorlichten

We zijn bezig om het hele verzekeringenpakket door te spitten en, voor onze gezinssamenstelling met 4 kinderen, zo voordelig mogelijk onder te brengen, bij diverse instellingen maar toch onder één dak met een aanspreekpunt en uiteraard lage kosten/premie.

Voorbeeld, mijn auto was ondergebracht in een collectieve verzekering, die indertijd zeer interessant was. Door de jaren heen let je hier niet meer op. Ik ben nu bijna 50% goedkoper uit en heb de afspraak dat, indien er van verzekeraar gewisseld moet worden naar een met een lagere premie, ik daar geen omkijken naar heb. Ideaal toch.

De volgende stap zal de oude dag voorziening zijn.

Groeten, George, Ilona en Kids

Reactie voor op de website?

6.2. Aanvulling op "wat en waarom"

In de bijdrage Verzekeren: wat en waarom wordt vermeld dat een "persoonlijke WA verzekering" wettelijk verplicht zou zijn. Tevens wordt vermeld dat dit ook voor het gemotoriseerd aan het verkeer deelnemen.

Het eerste is ONJUIST. Alleen voor het gemotoriseerd aan het verkeer deelnemen is op grond van de wet (WAP) een WA-verzekering verplicht. Overigens is een Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), want zo heet deze verzekering in werkelijkheid, wel sterk aan te bevelen.

Herman

Reactie voor op de website?

6.3. Oudedagsvoorziening

Geachte George, Ilona en de Kids,

Uw bericht gelezen en daaruit begrepen, dat er behoefte bestaat voor het invullen van een (Extra) oudedags voorziening naast de Aow. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden, zowel fiscaal als niet fiscaal. Deze mogelijkheden brengen wij onder in een VOC plan.(Vermogens Ontwikkelings Concept.) Wilt u eerst een brochure hierover ontvangen, mail me even terug.

Succes en groeten

Reactie voor op de website?

6.4. Aanbod tot verzekeren.

Geachte grootgezin manager,

Wij bieden u alle voorkomende verzekeringen aan voor uw gezin. De meeste dekking kunnen op een zgn. mantelpolis. Dit scheelt u betalingskorting bij periodebetaling en poliskosten. En dit bij toch al redelijke verzekerings premies. Heeft u interesse voor ons kantoor en wenst u wat brochures voor uw gezin te ontvangen.? Mail ons uw naam en adres en het komt snel voor elkaar.

m.vr.gr.

Noot redactie: Op onze vraag wat zijn bedrijf gunstig maakt voor het grote gezin kwam het volgende antwoord:

V.w.b. je vraag maakt het voor div. verzekeringen zoals bijv. wa, doorlopende reisverzekeringen en begrafenisverzekeringen voor kinderen beneden de 16 jr. niet uit of er sprake is van 1-2-3 of meer kinderen. Voor zover er bij een gewenste verzekering wel sprake is van uitmakende aantallen, wij onze uiterste best zullen doen het gevraagde in overleg te verzekeren en waar mogelijk wat korting kunnen bedingen.Het maakt natuurlijk ook uit met welk voorstel we kunnen komen of men bereid is 1 of alle posten te verzekeren. Maar zoals gesteld biedt de mantelpolis al een redelijke premie en bespaart men door diverse dekkingen op een polis de poliskosten en de toeslagen bij termijn betalingen. Kunnen wij de beschikking krijgen over een "groep" grote gezinnen te verzekeren, dan doen we ons best een aparte korting te bedingen op een directe of indirecte manier.

Reactie voor op de website?

6.5. Het vergoeden van schade?

In de rubriek wat en waarom staat vermeld dat je een W.A. verzekering moet afsluiten als je gemotoriseerd aan het verkeer deelneemt. Mijn vraag is: Is de W.A. verzekering degeen die de schade van de veroorzaker vergoedt bij een ongeval waarbij het slachtoffer een gebroken bril en heup op loopt? Of worden deze kosten vergoedt door het ziekenfonds (ziektekostenverzekering) en/of de aansprakelijkheidsverzekring? Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Hopelijk kunt u deze vragen beantwoorden en mij verder op weg helpen.

Met vriendelijke groet, Cynthia

Reactie voor op de website?

6.6. Antwoord vergoeden van schade

Hallo Cynthia,

De WA (wettelijke aansprakelijkheid) vergoedt geleden schade aan de tegenpartij. Als ik met mijn fiets jou aanrijd, vergoedt mijn WA verzekering jouw schade. Ook als dat gaat ziektekosten die rechtstreeks voortvloeien uit het ongeval. Dit wordt echter over het algemeen door de verzekeringsmaatschappijen onderling afgehandeld buiten het gezichtsveld van de betrokken om. De veroorzaker krijgt de ziektekosten via zijn ziektekostenverzekeraar vergoed in dit geval.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen is verplicht, strikt gezien voor personen niet. Het niet hebben van een aansprakelijkheidsverzekering is naar mijn mening uiterst onverstandig. Voor de diverse wettelijk verplichte verzekeringen zijn uitzonderingen denkbaar obv een geloofsovertuiging.

Hopelijk is hiermee je vraag beantwoord. Zoniet, neem dan even contact op met een tussenpersoon.

Gerrit Jan

Reactie voor op de website?

6.7. WA verzekering voor eenouder-gezin

Wie kan mij advies geven over een WA verzekering voor mij en mijn 3 dochters. Ik meen dat het een wappertje heet?

Moet eerlijk bekennen dat ik door de bomen het bos niet meer zie, zoveel verzekeringen en voorwaarden.

Jootje

Reactie voor op de website?

6.8. WA verzekering particulieren

In het voorgaande wordt vermeld dat W.A. (particulieren) wettelijk verplicht zou zijn. Naar mijn mening is dit niet zo, en U bevestigt dit onder art.2.2. Een en ander is nogal verwarrend. We willen van U weten: is een (gewone) WA-verzekering wettelijk verplicht of niet?

Met vriendelijke groeten: Hans

Reactie voor op de website?

6.9. WA particulieren

Een WA verzekering particulieren is helaas niet wettelijk verplicht. Als directeur van een groot Assurantiekantoor (ASFORO) komen wij nog teveel gevallen tegen waarbij blijkt dat de schadeveroorzaker niet is verzekerd. In de praktijk is het vaak moeilijk om deze schade rechtstreeks op de veroorzaker te verhalen. Veelal heeft men geen verzekering afgesloten om financiele redenen of is de dekking vervallen wegens wanbetaling.

Ook komt het veelvuldig voor dat men geen polis afsluit uit geloofsovertuiging. Indien de schadeveroorzaker niet wil of kan betalen is er geen Waarborgfonds zoals wanneer een schade is veroorzaakt door een niet verzekerd motorvoertuig. De gedupeerde kan dan een beroep hierop doen echter de schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig waarvoor wel een wettelijke verplichting tot verzekering geldt.

Karel

Reactie voor op de website?

6.10. w.a. verzekering bij gebruik vuurwerk

Wordt er via de w.a. verzekering uitgekeerd als een kind (13 jaar) door gebruik vuurwerk per ongeluk schade toebrengt aan de auto van een ander?

Jeltje

Reactie voor op de website?

6.11. Bizzeker.nl

Bizzeker.nl verstrekt informatie op het gebied van hypotheken, lenen, verzekeren, sparen, pensioen en beleggen. Zo kunt u o.a. het laatste nieuws doornemen, financiële producten vergelijken, gratis en vrijblijvend offertes aanvragen, een second opinion aanvragen of zelf uw mogelijkheden berekenen.

Meer informatie: www.bizzeker.nl

Reactie voor op de website?

6.12. Tafel

Hallo.

ik heb op school iets kapot gemaakt maar moet het betalen uit mijn zak. Vergoedt de verzekering zulke dingen?

mvg groet, Michael

Reactie voor op de website?

6.13. Kapot gemaakt?

Hoi Michael,

Dat ligt er een beetje aan wat je met 'kapot gemaakt' bedoelt. Was het expres of deed je iets raars met de tafel (er in krassen, tegen schoppen, er op zitten..), of was het een ongelukje (er op gevallen)? Als het een ongelukje is, kun je misschien (kan iemand anders dat bevestigen) wel aanspraak maken op je verzekering.

Succes!

Pauline

Reactie voor op de website?

6.14. tafel

Bedankt voor uw reactie paulina

ik heb een prikbord er mee kapot gemaakt

groetjes michael

Reactie voor op de website?

6.15. grote internetverzekeraars te duur

Reactie op Verzekeren: wat en waarom


Uit onderzoek blijkt dat de bekende internetverzekeraars zoals: Allsecure, fbto, ohra, inshared, zelf enz, miljoenen investeren om de naamsbekendheid te vergroten. Het is nl. in de reclamewereld zo dat de consument denkt dat bekend is, ook goed is.
Deze marketingbudgetten moeten echter ook weer terugverdiend worden, zodat men niet de goedkoopste qua premie of voorwaarden kan zijn. kleinere regionale internetverzekeraars zijn vaak goedkoper en bieden betere service. Ik ben toevallig gestuit op bv KennemerDirect
Maar het zal ook zo zijn dat er bij een ieder in buurt zulke tussenpersonen zijn. Deze adviseurs geven geen megabudgetten uit aan marketing, hebben weinig kosten, dus kunnen de goedkoopste premies uit de markt hanteren. Doe hier jullie voordeel mee. Het leven met veel kinders is al duur genoeg !
Frits

Reactie voor op de website?

6.16. Ervaringen en beoordelingen van verzekeringen

Wil je geld besparen op verzekernigen? Lees dan eerst de beoordelingen van de verzekeraars op Zeker.com. Immers, door ervaringen met deze verzekeringen te lezen weet je dat goedkoop geen duurkoop wordt.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Verzekeren: wat en waarom

 1. Af en toe doorlichten
 2. Aanvulling op "wat en waarom"
 3. Oudedagsvoorziening
 4. Aanbod tot verzekeren.
 5. Het vergoeden van schade?
 6. Antwoord vergoeden van schade
 7. WA verzekering voor eenouder-gezin
 8. WA verzekering particulieren
 9. WA particulieren
 10. w.a. verzekering bij gebruik vuurwerk
 11. Bizzeker.nl
 12. Tafel
 13. Kapot gemaakt?
 14. tafel
 15. grote internetverzekeraars te duur
 16. Ervaringen en beoordelingen van verzekeringen

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.