Groot Gezin
Vervoer
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

48. Wanneer grijskenteken?

Hier volgt een onderdeel uit het wetboek met betrekking tot het grijs kenteken.
  Art. 3 .
  • - 1. Onder personenauto wordt in deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen verstaan een motorrijtuig op drie of meer wielen, zulks met uitzondering van:
   a. autobussen;
   b. bestelauto's; en
   c. motorrijtuigen, niet ingericht voor het vervoer van personen, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg.
  • - 2. Onder autobus wordt verstaan een motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.
  • - 3. Onder bestelauto wordt verstaan een motorrijtuig met een laadruimte die in haar geheel is voorzien van een vlakke laadvloer en die:
   a. een lengte heeft van ten minste 200 cm en over ten minste 200 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 130 cm; dan wel
   b. ingeval de laadruimte minder dan 25 cm hoger is dan de cabine:
   • 1° een lengte heeft van ten minste 125 cm en over ten minste 125 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 98 cm; en
   • 2° van de bestuurderszitplaats is afgescheiden door een vaste wand over ten minste de gehele breedte van de cabine, welke wand direct achter de zitplaats is aangebracht en ten minste dezelfde hoogte heeft als de bestuurderscabine; en
   • 3° niet is voorzien van zijruiten; dan wel

   c. ingeval de laadruimte ten minste 25 cm hoger is dan de cabine:
   • 1° een lengte heeft van ten minste 125 cm en over ten minste 125 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 98 cm; en
   • 2° van de bestuurderszitplaats is afgescheiden door een vaste wand over ten minste de gehele breedte van de cabine, welke wand direct achter de bestuurderszitplaats is aangebracht en een hoogte heeft van ten minste 30 cm; en
   • 3° niet is voorzien van zijruiten;
   dan wel
   d. ingeval het motorrijtuig een dubbele cabine heeft met zitruimte achter de bestuurder voor één rij naast elkaar in de rijrichting zittende personen:
   • 1° over ten minste 150 cm van de lengte en over ten minste 20 cm van de breedte een hoogte heeft van ten minste 130 cm; en
   • 2° voor ten minste 40 percent van de lengte voor het hart van de achterste as is geplaatst en een lengte heeft van: I ten minste 150 cm; en II ten minste twee derde van de lengte die de laadruimte zou hebben indien de zitruimte achter de bestuurder zou ontbreken; en III ten minste twee maal die van de cabine, tenzij de cabine een hoogte heeft van ten minste 130 cm; en
   • 3° van de cabine is afgescheiden door een vaste wand over ten minste de gehele breedte van de cabine, welke wand direct achter de zitruimte is aangebracht en ten minste dezelfde hoogte heeft als de cabine; en
   • 4° niet is voorzien van zijruiten.
  • - 4. Onder toegestane maximum massa wordt verstaan de massa van het motorrijtuig in bedrijfsvaardige staat met inbegrip van de bedrijfsstoffen, reservedelen en gereedschappen die behoren tot de normale uitrusting, vermeerderd met de voor het motorrijtuig toegestane maximum massa aan lading.
  • - 5. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot:
   a. de wijze waarop de hoogte en de lengte van de laadruimte en van de cabine worden vastgesteld alsmede op welke wijze het verschil in hoogte tussen de cabine en de laadruimte wordt vastgesteld;
   b. de constructie-technische afwerking van de laadruimte;
   c. de hoogte, de plaats, de constructiewijze en de bevestigingswijze van de vaste wand.
Kort samengevat komt dit hier op neer:

Grote bestelauto

- laadruimte minimaal 2 mtr lang,
- 1.30 mtr hoog,
- 0.2 mtr breed,
- zijramen toegestaan,
Kleine bestelauto (combi)

- Dak laadruimte 25 cm hoger dan dak cabine,
- laadruimte 125 x 98 x 20 cm,
- zijruiten niet toegestaan,
- schot tussen cabine en laadruimte van 30 cm hoog over de volle breedte.
Middelgrote bestelauto

- 125 x 98 x 20 cm,
- zijruiten niet toegestaan,
- schot tussen cabine en laadruimte over volle breedte en hoogte,
Bestelauto met open bak

- minimaal 125 cm lang en 20 cm breed,
- kopschot is afscheiding achterwand,
- raam max 40 cm hoog,
- geen klapstoelen of bank achter de voorste rij zittingen,
- laadruimte mag slechts met een dekzeil of poly deksel afgedekt zijn, dus geen opbouw (wel container toegestaan).
Dubbelcabine
verhaal apart en uiterst ingewikkeld in het kort,
- cabine 1.30 cm hoog,
- laadruimte geblindeerd,
- laadruimte min 150 x 98 x 20 en 1/3 hiervan voor (de achteras) en 2/3 hiervan na de achteras,
- moeilijke meet materie bij twijfel info CBM.
Dubbel-cabine kan enkel-cabine worden door een schot op 115 cm onderkant stuur te zetten waardoor de achterbank verdwijnt.

Als laatste aanvulling is hier nog een aantal vrijstellingen.

  VERLEENDE VRIJSTELLINGEN.
  -------------------------

  De zeer gehaaste overheid heeft bij zijn besluitvorming enkele steken laten vallen om toch een politiek compromis te kunnen bereiken. De vele amendementen die ingediend werden bij het ontwerp hebben voor een ondoorzichtige discriminerende en onuitvoerbare wetswijziging geleid. Doordat de ANWB gevrijwaard moest blijven van de regeling werd de gewraakte 100 + regel ingevoerd. Indien één houder 100 of meer voertuigen op naam had voor 16-11-1993 (deel 2 kenteken) bleef deze voor alle voertuigen het lage tarief betalen.

  Echter toen de wet van kracht werd bleken er nog plusminus 12 gegadigden te zijn die 100 of meer voertuigen hadden en aanspraak konden maken op het lage tarief. Deze vreemde vrijstelling was reden voor de hoge raad de SBG in zijn gelijk te stellen en alle voertuigen gelijk te schalen met die uit de wagenparken. De geplaagde overheid besloot derhalve de uitzondering direct te schrappen in de wet per 01-08-1998 en zegt dat de ongelijkheid nu beëindigd is.

  Het verwachtte verzet van ANWB en andere vrijgestelde is helaas uitgebleven waardoor de wet reeds van kracht is. De overheid heeft echter nog veel meer groepen vrijgesteld zodat de ongelijke behandeling nog steeds voortduurt. Bezitters van een voertuig dat te naam stond voor 01-01-1988 werden ook ontzien omdat dat ook het geval was in 1988 toen de eerste wijziging van kracht werd en men van mening was dat de rechtszekerheid hierbij gediend was. De vraag waarom deze groep wel recht heeft op rechtszekerheid is nooit beantwoord dus nooit duidelijk geworden.

  Tevens werden er diverse typen busjes vrijgesteld die nu door het leven gaan als de zogenoemde RAI busjes. Al deze typen auto's zijn te vinden in de beleidsnota houderschap en inkomstenbelasting volgnummer 94/421 IB 42 en MRB 5 beleidinfonr 940056 . Het gaat hier om veel typen o.a.. Volkswagen T4 en T oud model, Mitsubishi L 300, Ford Transit, Nissan Vanette en Urvan enz enz. De eis van de lengte van 150 cm in de laadruimte is voor deze voertuigen niet van toepassing daar dit niet haalbaar is voor de geplaatste dubbel cabine.

  Waarom een dubbel cabine pick-up hier niet onder valt is een raadsel maar het lijkt bewust te zijn gedaan want wat is het verschil tussen bij- voorbeeld een L200 en een L300 of een Taro en een Transporter. De maten van de laadruimte zijn allen bijna gelijk. Tevens zijn er een aantal wagens op de verkeerde manier aangepast omdat de maten voor de ombouw dusdanig ingewikkeld waren dat zelfs de ambtenaren van de diverse ministeries er geen hout van begrepen.

  De overheid loste ook dit probleem op om de wagens vrij te stellen van de nieuwe inrichtingseisen daar men zelf de verkeerde voorlichting gegeven had. De overheid heeft echter een misvatting gemaakt "het object van heffing is een bedrijfswagen" en hierdoor dienen alle bedrijfswagens die in omloop waren gelijk behandeld te worden. Het doet niet ter zake of je er 1 , 5 of 100 heb (uitspraak Hoge Raad) dus lijkt het logisch dat de te naam stelling of het type er ook niet toedoen.

Hopelijk is hiermee bij een hoop mensen een aantal vragen over "grijs rijden" opgelost.

bronnen: Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren, RDC.

Met vriendelijke groet,

Remko Kamp.

PS: Zie ook bij de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren.

Reactie voor op de website?

48.1. Kan het wel of niet

Mijn vraag is: kan ik zonder meer in een auto met grijs kenteken rijden, bestel met drie persoons voorbank. Mij wordt verteld dat, wanneer ik de auto niet echt zakelijk nodig heb, dat ik dan automatisch als niet grijs kenteken aangeslagen wordt.

Vraag twee: wordt de nieuwwaarde van de auto met grijskenteken bij mijn winst opgeteld wanneer ik de auto op de zak koop, de een zegt van wel en de ander weer van niet.

vriendelijk dank

Reactie voor op de website?

48.2. Auto gaf veel problemen

Twee jaar terug hebben ook wij een Pontiac transport gekocht. De grootste miskoop ooit. Het zitcomfort is perfect, de snufjes superleuk, maar de vakantie is er door afgebroken omdat de lagers lekten. In Frankrijk zei men dat het de radiateur was, volgens ons kon dat niet en we zijn naar huis gereden omdat er in Nederland garantie op zat. Overleg gehad met de garage in Nederland vanuit daar.

Auto is 8 weken weg geweest, gelukkig was dit garantiewerk, anders waren we er mer 5000€ niet geweest. Motor was totaal gereviseerd. Gelijk na die tijd ging hij weer olie verbruiken. Weer terug naar de garage, konden niets vinden De versnellingskabel kapot; bij een gespecialiseerd bedrijf in Amerikanen in Lunteren toch weer 5 dagen weg geweest en 470€ armer. Na een grote beurt 700€, weer een aantal keren terug geweest voor olieverbruik. Net voor de vakantie dynamo kapot weer een slordige 500€. Half jaar later weer 'op vakantie' bij de garage, kleppen verbrand, weer een rekening van 1750 €, en weer was het niet verholpen, en dat zou vlg garage ook heel moeilijk worden.

Gelukkig zijn we hem nu kwijt. Hij is terug gegaan naar de garage waar we hem gekocht hadden, die van alle problemen weet. Die was niet gelukkig met de wagen, maar ja. Kortom als hij het doet: heel leuk, super comfortabel, maar bij problemen is hij al snel veel minder leuk. Dus van ons uit minder goede ervaringen.

Petra

Reactie voor op de website?

48.3. Grijs op de wip?

Hallo, op 02-06-04 is er weer iets in het nieuws geweest over het aanpakken van het grijskenteken. Een belastingverlaging voor de "werkende" man/vrouw en dat zou dan betaald moeten worden door het aanpakken van het grijskenteken. Ze hebben zeker niks anders te doen in Den Haag! Wat is hier van waar en op wat voor termijn moet er dan gedacht worden? Zit na lang dubben te denken aan een aanschaf van een auto op grijs keneteken. Toch maar ff wachten??

Greetz Erik.

Reactie voor op de website?

48.4. Wel of geen grijskenteken

Wel of geen grijs bij personen vervoer. Als je niet met meer dan 6 of soms 7 personen in een bus wil rijden. Kies dan altijd voor grijskenteken. Altijd goedkoper.

Succes Hilko.

Reactie voor op de website?

48.5. Grijskenteken verdwijnt........

De proefballon is door de overheid opgelaten op 18 augustus en als eigenaren van alle grijskentekenauto's is het wachten op de dingen die komen gaan. Zoals het er nu naar uitziet komen de houderschapstarieven uit gelijk aan het te betalen bedrag van een geel kentekenauto ingaande op 1 januari 2005! Kort dag dus.....

Gezien alle commotie die zal onstaan (is nog niet duidelijk voor iedereen) toch even een voorbeeld:

  gewicht diesel 1051-1150 kg,
  was 36 euro per kwartaal
  zal worden 199 euro per kwartaal.
Over hoe en wat verder we houden u op de hoogte.

groeten Ad Landman

Met dank aan Lars voor een correctie.

Zie ook de discussie over het voorgenomen opheffen van het grijskenteken in de rubriek Maatschappij onder Nieuwe bezuinigingen.

Reactie voor op de website?

48.6. Grijskentekenrijders

Ik zie zo hier en daar iets staan over de stichting belangen grijkenteken eigenaren, maar kan hiervan geen site vinden. Is er iemand die deze site kent? Zo ja graag bericht.
(kijk eens naar de bijdrage Waarschuwing voor aanschaf grijskenteken)

Ik ben dus ook zo'n grijsrijder die na ruim 6 jaar met veel plezier gereden te hebben met een zelfomgebouwde Chevrolet Astro Van op grijs kenteken met dubbele cabine, die de dupe dreigt te worden van de nieuwe belastingen op grijs kenteken. Ik heb destijds de nodige onkosten moeten maken om deze op grijs kenteken goedgekeurd te krijgen, maar nu worden alle voordelen mogelijk in een klap te niet gedaan. Daarbij komt nog dat de auto onverkoopbaar wordt. Ik kan mij haast niet voorstellen dat de grijsrijders niet samen in opstand komen tegen deze nieuwe wetgeving. Voor bedrijven zal het opnieuw betekenen dat zij deze kosten moeten doorberekenen naar de klant. Voor particulieren betekent het dat zo dus dat zij weer dubbel gepakt worden. Met hartelijke dank aan ons kabinet!!

J Vos

Reactie voor op de website?

48.7. Grijs kenteken voor grote gezinnen

Voor mijn gezin was een betaalbare dubbele cabine een uitkomst. Grote autos hebben al snel de nadelen van hoog brandstof gebruik en extra hoge belasting vanwege het gewicht, dit laatste al helemaal in combinatie met een motor op diesel of gas. Dat dergelijke goedkope autos wel bestaan maar niet voor grote gezinnen bedoeld waren, is weer eens helemaal volgens het anti-grote gezin beleid. En nu met de beoogde afschaffing van het grijze kenteken in 2005 wordt er zelfs gesproken over "misbruik" van een bestaande regeling door particulieren!

We zouden ons met zijn allen sterk moeten maken om een ondubbelzinnige grijs-kenteken regeling voor grote gezinnen officieel te maken en de bestaande voordelen te behouden.

Rokus

Reactie voor op de website?

48.8. Bezwaarschrift indienen grijs kenteken?

Geachte grijskenteken bezitters.

Ik had van een vriend van mij gehoord dat hij jaren geleden een bezwaarschrift had ingedient bij de belastingdienst omdat voor zijn renault 5 met grijs kenteken het volledige bedrag was berekend. Omdat hij de auto aangeschaft had als grijs kenteken van te voren heeft hij 3500,-- gulden terug gekregen van de belastingdienst. Kunnen we niet met zijn allen een bezwaarschrift indienen? Alleen weet ik niet goed waarheen. Iemand wel?

Wilfred

Reactie voor op de website?

48.9. Grijskenteken info

Op dit moment is SBG niet meer in bezit van de actuele website. Hieraan wordt gewerkt in de komende tijd. Het oude nieuws is nog wel te lezen en voorziet in de zelfde wijzigingen enkel de grijskentekenauto kan niet meer worden aangepast in de plannen voor 2005! Zeker de moeite waard om helaas nog eens te lezen wat de gevolgen waren.

Wel is een pagina zeer actief met vele groepen en instellingen en daarvan maken wij momenteel gebruik en wordt dagelijks bijgewerkt. (kees bedankt voor de hulp)

kmeerkerk.onsadres.nl

Heeft U vragen of opmerkingen stuur deze dan naar mijn email adres en zal proberen deze te beantwoorden.

Als er meer informatie naar buiten komt laat ik het weten, maar ga er vanuit dan de plannen pas definitief zijn op prinsjesdag en de Tweede en Eerste kamer er nog over moeten beslissen. Maar het blijft wel kort dag, invoering 1-1-2005.

groeten bestuurslid SBG

Reactie voor op de website?

48.10. Bezwaarschrift

Een bezwaarschrif kan alleen en onderbouwd met argumenten ingediend worden bij de belastingdienst. Zolang er geen verhoogd bedrag betaald is, kan men dus niets indienen. Zou het plan voor 2005 wel doorgaan, dan moet dus bij de eerste betaling direct bezwaar aangetekend worden, anders heeft men geen recht van spreken. Wordt het bezwaarschrift afgewezen door de belastingdienst dan is de volgende stap de belastingrechter. Men kan induvidueel bezwaar aantekenen (zelf een procedure starten) of zoals, in 1995, collectief via een overeenkomst met de belastingdienst.

Hopend dat een en ander duidelijk is.

groeten Ad Landman SBG

Reactie voor op de website?

48.11. Bezwaarschrift indienen?

Geen idee hoe je een bezwaarschrift tegen grijs kenteken moet indienen, reactie op Wilfred. Maar laten we ons samen sterk maken, wie weet? Wie heeft er ideeen?

Petra

Reactie voor op de website?

48.12. Aktie grijze kenteken

Kunnen wij als grotere gezinnen niet samen iets ondernemen. Of via de belangengroep groot gezin? Voor ons is een m.p.v. niet te betalen, en we passen niet meer in een personenauto. Wie heeft ideeen?

Petra

Reactie voor op de website?

48.13. Grijs Kenteken Behoud

In het belang van ons allemaal wil ik de volgende site's onder de aandacht brengen.

Zoals veel van jullie weten wordt het grijs kenteken (waarschijnlijk) afgeschaft. Hierom worden er acties gevoerd en is er een Stichting Belangen Grijskentekenhouders die zich inzet voor ons doel: Grijs blijven rijden. Dus kijk op de volgende site's en doe mee aan eventuele acties en plak je wagen vol met flyers die op deze site's zijn te vinden.

Doe mee! Niet gevochten is altijd verloren. De politiek heeft nog niet besloten.

Tjeerd Express

Reactie voor op de website?

48.14. Grijskenteken: nieuwe tarieven voor particulieren.

Als ik het Artikel in “Rubriek Vervoer: 67. Wanneer grijskenteken?” lees mis ik iets. De eisen van de inrichting kloppen nog wel, die zijn niet veranderd. Maar de wegenbelastingtarieven bij grijskenteken zijn wel veranderd. Voor particulieren is het goedkope belastingtarief gestopt, zij vallen nu in een hogere tariefgroep, zie op de site van de belastingdienst.

Dit is een behoorlijke stijging. Er zijn een hoop mensen die discussiëren op het internet over dit probleem. Op de volgende site kan je een hoop informatie vinden: www.sbg-delft.nl/. Deze stichting is een rechtzaak begonnen samen met de ANWB tegen de staat.

Misschien is mijn oplossing (zie Grijskenteken verdwijnt: de ideale oplossing en Grote auto, niet duur ) een optie voor sommige mensen. Mijn maandelijkse lasten zijn lager dan toen ik met grijskenteken reed en wij zitten enorm ruim en hij rijdt zalig. Er zitten geen luxe dingen in zoals Airco, centrale deurvergrendeling, automatische ramen etc. Maar wel heel veel zit/been ruimte (wat met het rijden van kinderen erg prettig is) en bagageruimte.

William

Reactie voor op de website?

48.15. 9 persoonsbus met lage wegenbelasting zakelijk mogelijk?

Goedendag, ik overweeg om een 9 pers bus zakelijk te gaan verhuren, maar er ook prive mee te rijden (bijtelling). Weet iemand of daar het grijs kenteken tarief voor geldt? Het gebruik is zakelijk, alleen verhuur ik geen vrachtruimte maar 'mensenruimte'.

Ik zie nl wel eens bij advertenties een WB van 88 euro per 3 maanden staan en dan staat erbij: let op niet voor partikulieren. Voor partikulieren is het vaak meer als 300 per kwartaal dus dat scheelt aanzienlijk.

Weet iemand hier het juiste antwoord op? Hartelijk dank, Henk

Reactie voor op de website?

48.16. ruimte achter voorstoelen

Ik rij een Land Rover Discovery 3 op grijs kenteken. Achter de voorstoelen bevindt zicht een ruimte van ongeveer 70 cm diepte tot het scheidingsschot. Is het toegestaan hier een reiswieg te plaatsen? Er bevinden zich bevestigingsogen om één en ander vast te kunnen zetten. Mogen er ook huisdieren vervoert worden in deze tussenruimte?

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Wanneer grijskenteken?

 1. Kan het wel of niet
 2. Auto gaf veel problemen
 3. Grijs op de wip?
 4. Wel of geen grijskenteken
 5. Grijskenteken verdwijnt........
 6. Grijskentekenrijders
 7. Grijs kenteken voor grote gezinnen
 8. Bezwaarschrift indienen grijs kenteken?
 9. Grijskenteken info
 10. Bezwaarschrift
 11. Bezwaarschrift indienen?
 12. Aktie grijze kenteken
 13. Grijs Kenteken Behoud
 14. Grijskenteken: nieuwe tarieven voor particulieren.
 15. 9 persoonsbus met lage wegenbelasting zakelijk mogelijk?
 16. ruimte achter voorstoelen

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.