Groot Gezin
Thema pagina
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

11. Aftrekposten voor het grote gezin

De bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Balkenende hebben bij grote gezinnen veel vragen opgeroepen. In de rubriek Maatschappij hebben we daar aandacht aan besteed. Het CDA gaf in haar reactie aan dat men ter compensatie denkt aan concrete plannen voor kinderopvang en het systeem van kostenmaximering. In dit laatste systeem zal de belastingdienst kunnen uitkeren op het moment dat de kosten voor een gezin of alleenverdiener boven een bepaalde norm (bijvoorbeeld 10% voor zorg, 15% voor wonen) overschrijden dan worden deze uitgekeerd.

Maar wat betekent dat nu concreet? Hoe moeten grote gezinnen dat aanpakken? Graag plaatsen we uw ervaringen en tips voor het invullen van het belastingbiljet!

Reactie voor op de website?

11.1. Aftrekposten

Ik kwam op internet de volgende handige sites tegen waar lijsten opstaan van allerlei bijzondere uitgaven die je terug kunt vragen aan de belastingdienst: Hoop dat iemand er wat aan heeft.

Groetulz Astrid

Reactie voor op de website?

11.2. Aftrekposten

Hoi,

Sinds kort weet ik dat je veel meer dingen af kunt trekken bij de belasting dan wij wisten. Er is bv. een vast bedrag voor een huisapotheek, hoestdrankjes, paracetamol, pleisters e.d. Je mag ook de premie voor je ziektekosten aftrekken. Wij weten dit van iemand die de aangifte voor ons doet, kost ons 40 euro per jaar maar levert aanzienlijk meer op.

Sterkte met alles, groetjes Jolanda

Reactie voor op de website?

11.3. Aftrekposten

Hoi,

Geldt dit alleen voor grote gezinnen of particuliere ziekenfonds verzekerde? Ik was benieuwd wat je allemaal kunt aftrekken. Wij zij met 5 personen thuis.

BVD Groet Carola

Reactie voor op de website?

11.4. Reactie aftrekposten

Dit geldt voor iedereen: volgens mij (even bellen met de belastingtelefoon voor zekerheid) geldt het ook voor ziekenfondspremie. Voor een zgn. huisapotheek is een vast bedrag, ik meen 100 euro. Er is natuurlijk wel een drempel, waarboven je kosten pas terugkrijgt. Ik raad je echt aan om eens te bellen met de belastingtelefoon, of een belastingalmanak te kopen of lenen van de bieb of er eens iemand naar te laten kijken die er verstand van heeft. Die 40 euro halen wij er in ieder geval ruimschoots uit.

Succes, Jolanda

Reactie voor op de website?

11.5. Ziektekosten help

Als je op de computer je aangifte doet kan je ook altijd even de help-knop aanklikken. Dan geeft het programma precies aan wat je op die plek kan aftrekken. Huisapotheek 23 euro p.p. Je ziekenfondspremie per maand maar ook wat er van je salaris afgetrokken wordt; het werknemersdeel en werkgeversdeel! Alle extra kosten bijv. voor een bril, kroon of eigen bijdrage voor een arts. Als je het niet zeker weet kan je ook altijd de belastingtelefoon bellen, gratis.

Succes! Jet

Reactie voor op de website?

11.6. Aftrek ziektekosten

Niet vergeten (geldt voor iedereen)

o.a. aftrekbaar:
-Eigen bijdrage tandarts
-(reparatie)bril
-contactlenzen EN lenzen vloeistof!
-Eigen bijdrage medicijnen of niet vergoede medicijnen

Heel belangrijk: Bewaar wel de bonnetjes.

Groet John

Reactie voor op de website?

11.7. Ook premie uitvaartverzekering

Nog even ter aanvulling van het vorige: Ook de (vaak maandelijks betaalde) premie van de uitvaartverzekering mag je aftrekken.

NB. Alleen een uitvaartverzekering!! Dus niet een premie voor een kapitaalverzekering (spaarpotje) die vrijvalt bij overlijden.

Jesse

Reactie voor op de website?

11.8. Aftrekposten

Dat van de aftrek van premie uitvaartverzekering heb ik nergens op het web bevestigd gekregen. Als het werkelijk zo is, wil je ons dan uitleggen hoe je aan deze informatie komt, en waar we dit op het formulier/aangifte programma kunnen invullen.

Ikzelf heb een "mannetje" die de belasting voor mij nakijkt. Ik trek dit jaar af:

 1. Premie Part. Wao verzekering
 2. Kinderopvang
 3. Nominale premie en aanv.verzekering ziekenfonds partner
 4. Inhouding zfw op haar loon
 5. Werkgeversbijdrage zfw partner
 6. Premie part.ziektekostenverzekering
 7. eigen risico part.ziektekostenverzekering
 8. premie doorlopende reisverezekering(deel mbt ziektekosten)
 9. eigen bijdrage kraamhulp
 10. huur afkolfmachine en weegschaal
 11. niet vergoede kosten tandarts
 12. kosten mondhygieniste partner ivm parodontitis
 13. bezoek homeopatische arts
 14. standaard bedrag huisapotheek x 4 personen

Daan

Reactie voor op de website?

11.9. Alle aftrekposten op een rij

Ik vond een uitgebreide opsomming van aftrekposten en andere belastingtips op deze site: www.msvnamsterdam.nl/Doorlopend/Belastingtips-2004.html

Hier las ik ook dat je met terugwerkende kracht nog belasting/aftrekposten kan opvoeren/terugvragen over 2003/2002/2001 die je vergeten was of waarvan je niet wist dat je ze mocht aftrekken. Volgens de belastingtelefoon moet je daarvoor een schriftelijk verzoek insturen.

Daan

Reactie voor op de website?

11.10. Chronisch ziekenforfait ook als je niet chronisch ziek bent

Wie meer dan 307 euro specifieke kosten heeft gemaakt en jonger is dan 65 jaar komt in aanmerking voor het 'chronisch ziekenforfait' van 776 euro. Lagere inkomens (ook ouderen) mogen hun specifieke kosten bovendien verhogen met 65%.

Dus met een gezin van 2 volw.en 3 kinderen (5 x €23 huisapotheek = € 115) en b.v. de aanschaf van een bril a € 200, heb je de € 307 al bereikt.

Daan

Reactie voor op de website?

11.11. Aftrekpost chronisch zieken.

Er word in een brief van Daan gesuggereerd dat je een aftrek chronisch zieke zou hebben door 1 bril van 200 euro +115 euro huisapotheek voor 5 gezinsleden.

Dit klopt niet want de aftrek specifieke uitgaven, waar dit onder valt, is persoonsgebonden. Dus bij de bril komt maar 1x huisapotheek.

Het is wel zo dat ieder persoon in het gezin een aftrek voor chronische zieke kan hebben als hij of zij boven de 307 euro komt.

Met vriendelijke groet, Jolanda

Reactie voor op de website?

11.12. Premie uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaartverzekering zijn aftrekbaar als bij overlijden de begrafenis verzorgd wordt. Bijv. bij DELA. Als er een bedrag uitgekeerd wordt is de premie niet aftrekbaar. De premie is aftrekbaar bij de overige uitgaven.

Let trouwens ook op de vervoerskosten naar artsen, ziekenhuizen ed. Dit valt onder de specifieke uitgaven en kan dus helpen om iemand boven de grens van 307 euro te krijgen en dus chronisch ziek [dus aftrek 776 euro] De reiskosten voor ziekenbezoek van iemand die tot het gezin behoort zijn aftrekbaar bij de overige uitgaven.

Met vriendelijke groet, Jolanda

Reactie voor op de website?

11.13. Middeling inkomens

Mensen die een schommelend inkomen hebben of een schommeling in de hoogte van de aftrekposten, er bestaat de mogelijkheid om over drie fiscale jaren te middelen. Door de jaarinkomens van drie achtereenvolgende jaren (dus 2001 t/m 2003 of 2002 t/m 2004) op te tellen en door 3 te delen, wordt een herrekening gedaan van de per jaar te betalen belasting. Na aftrek van een drempel kunt u in aanmerking komen voor belastingteruggave.

Lees meer of voer een berekening uit.

Daan

Reactie voor op de website?

11.14. Belastingaftrek voor ziektekosten

Het Nibud geeft aan hoe het zit met belastingaftrek voor ziektekosten. De moeite waard om eens naar te kijken. Kijk ook bij geld-info.

Reactie voor op de website?

11.15. Middeling van betaalde ziektekosten

Stel, dat ik in een bepaald jaar meer ziektekosten heb betaald, dan ik aan loonbelasting/ i.b. kan terugvorderen. Is het dan mogelijk om deze ziektekosten te middelen.

m lavino

Reactie voor op de website?

11.16. Aftrek Uitvaartverzekering

Aftrek premie voor een uitvaartverzekering onder 2 voorwaarden:

1. de uitkering moet in natura zijn. Met andere woorden je krijgt geen geld maar de uitvaart wordt geregeld

2. de verzering mag niet afkoopbaar zijn. Je mag dus niet de verzekering stopzetten en dan een geldbedrag krijgen.

MKV Kelderman

Reactie voor op de website?

11.17. Wel aftrek uitvaartverzekering

Er is dit jaar nog ruimte voor aftrek van de natura uitvaartverzekering.

Vandaag heb ik daar net een heel artikel op onze site aan gewijd.

www.geijsel.nl

Reactie voor op de website?

11.18. Vraag: aftrek ziektekosten studerende kinderen

Mijn dochter is 18 jaar en studente. Zij moet een nieuwe bril hebben. Deze wordt niet volledig vergoed door haar verzekering. Klopt het dat de kosten door mij als aftrekpost ziektekosten kunnen worden opgevoerd, aangezien ik de bril moet betalen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie, Bas

Reactie voor op de website?

11.19. Aftrekposten bij handicap of chronische ziekte

Het leven met een handicap of chronische ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor vervoer, bepaalde medicijnen, extra kleding of diëten. Er zijn speciale regelingen die mensen met een handicap of chronische ziekte tegemoet komen in deze extra kosten. De website www.meerkosten.nl/ geeft u inzicht in waar u recht op hebt.

Reactie voor op de website?

11.20. Re: belastingaftrek bril van studerend kind.

@Bas, brillen mogen (sinds 2009 meen ik) niet meer als ziektekosten worden afgetrokken. Met dank aan al diegenen die jarenlang hun luxe zonnebrillen als ziektekosten aftrokken waarna de wetgever besloot dat het afgelopen moest zijn met brillen als ziektekostenaftrek. De enige optie is dus zelf betalen of je bijverzekeren, aftrek van belasting kan niet meer.

Reactie voor op de website?

11.21. Bezwaarschriften Belasting

Graag wil ik u op de hoogte brengen van de website van Bezwaarschrift belastingdienst Bij Bezwaarschrift belastingdienst kunt u informatie vinden over het opstellen van een bezwaarschrift en hoe je die kunt indienen bij de belastingdienst.

Note van de redactie:
De bezwaarschriften moeten eerst betaald worden voordat men ze kan inzien en eventueel kan versturen.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Aftrekposten voor het grote gezin

 1. Aftrekposten
 2. Aftrekposten
 3. Aftrekposten
 4. Reactie aftrekposten
 5. Ziektekosten help
 6. Aftrek ziektekosten
 7. Ook premie uitvaartverzekering
 8. Aftrekposten
 9. Alle aftrekposten op een rij
 10. Chronisch ziekenforfait ook als je niet chronisch ziek bent
 11. Aftrekpost chronisch zieken.
 12. Premie uitvaartverzekering
 13. Middeling inkomens
 14. Belastingaftrek voor ziektekosten
 15. Middeling van betaalde ziektekosten
 16. Aftrek Uitvaartverzekering
 17. Wel aftrek uitvaartverzekering
 18. Vraag: aftrek ziektekosten studerende kinderen
 19. Aftrekposten bij handicap of chronische ziekte
 20. Re: belastingaftrek bril van studerend kind.
 21. Bezwaarschriften Belasting

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.