Groot Gezin
Thema pagina
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

54. Combinatie zorg en werk

  Als je een groot gezin hebt, kun je het je niet veroorloven om buitenshuis te gaan werken, zonder dat je je kinderen tekort doet.

Wat vindt u daarvan?

Reactie voor op de website?

54.1. Dit geldt voor moeders alleen?

Dit geldt voor moeders alleen? Want vaak wordt deze vraag aan hen gesteld. Vaders werken buiten de deur, zo is het toch maar al te vaak. Nou goed, een van beiden zal wel moeten of allebei, maar dan voor de helft.

Ik denk dat het voor ieder gezin belangrijk is dat er goed management gepleegd wordt. Maar eerlijk is eerlijk voor grote gezinnen nog belangrijker. Ik zelf zie geen heil in iemand anders dat over laten nemen. Het zijn mijn, onze kinderen. Ik, hij wil ze graag van dichtbij op zien groeien, ze ons voorbeeld geven.

Idealiter dus samen alles delen, helaas in de praktijk: hij buitenshuis ik erin, met baantjes buiten de deur, want dat houdt je leven leuker. Toch veel samen delen, want je bent toch samen verantwoordelijk.

Ik vind dat vaak vergeten wordt dat beide ouders samen moeten "ouderen". Doe je dat wel , dan zit het wel goed.

Je doet je kinderen tekort als je geen tijd meer voor ze hebt, dat is heel belangrijk, tijd voor ze hebben. Wat je verder doet maakt dan niet zo veel uit en ..oh ja, ouders moeten ook tijd voor zichzelf maken, dat is ook goed voor kinderen.

Maria

Reactie voor op de website?

54.2. Een zaak van samen!

Ik ben een werkende moeder (4 dagen per week)met vier kinderen. En mijn man werkt ook vier dagen: dat is heel erg belangrijk in ons gezin! Vrijwel iedere middag is er dus iemand thuis. Slechts een middag worden de jongsten een paar uur opgevangen (buitenschoolse opvang) en dat vinden ze leuk. Ze zeggen zelf: mam, hoeveel nachtjes slapen is het nog tot de buitenschoolse? Ik heb altijd werk en kinderen gecombineerd. Ik heb dus geen idee wat het betekent volledig huisvrouw te zijn. En ik vond de combinatie eerste kind en werk moeilijker (door gebrek aan ervaring) dan de combinatie vierde kind en werk. En ik vond het moeilijk om twee maanden na de bevalling aan de slag te gaan. Dat is altijd veel te kort voor mij geweest. Ik was ontzettend moe in die tijd.

Ik heb altijd goed gekeken naar het geluk van onze kinderen. Lachen ze? Stralen ze? Heb ik de tijd die ze nodig hebben? En ik weet dat mijn man hetzelfde doet.

Kijk, ik moet hier mijn man een compliment geven. Hij vadert heel intensief met de kinders, kookt en wast en poets op 'zijn' vrije middagen op zijn eigen manier.

Ik heb deze vraag wel eens aan mijn oudste dochter voorgelegd: Hoe zou jij het vinden als ik altijd thuis zou zijn? Ze keek me vragend aan: hoe bedoel je? Wij zijn er dan toch ook niet? Wat ga je dan de hele tijd doen? Poetsen? Koken? In de tuin werken? Vind je dat leuk? Nee, daar vind mamma niks aan. Nou, mam, dan moet je dat niet doen. En dan vertrekt ze naar boven naar haar huiswerk.

Ik denk dat op een gegeven moment de combinatiemogelijkheden van werken en gezin ophoudt. Dat heeft te maken met wat je zelf aankan, hoe de vader zijn werk kan organiseren; wat voor een soort werk je zelf hebt; hoeveel geld je voor goede en liefdevolle opvang (ik spreek liever van betaalde zorg) vrij kunt maken, hoe je kinderen daarop reageren etc. En welke ruimte je zelf 'in je hoofd' overhoudt voor je kinderen naast je werk. Als het werk alle ruimte neemt, dan is dat denk ik niet goed.

Iedereen neemt een uniek besluit in dezen. Soms is dat besluit verkeerd, en komen kinderen inderdaad tekort. Dat is mijns inziens het geval wanneer de kinderen te vaak er alleen voor staan en er geen moeder of vader door de weeks thuis is. Of als het werk volledig centraal staat en er geen aandacht wordt besteed aan de gevoelens en gedachten van de kinderen. Dat lijkt mij geen goede zaak.

En voor het grote gezin geldt volgens mij: de kinderen hebben ook steun aan elkaar! Ik 'gebruik' mijn oudsten heus niet als vervangouders, maar als we er af en toe niet zijn, zijn de kleinsten goed geborgen.

Ik geloof zelfs, dat als je het zelf leuk vindt, en je oudste kinderen ook, een groter gezin beter te combineren valt met buitenshuis werken dan een klein gezin. Natuurlijk moet je dan wel huishoudelijke hulp hebben voor die bergen wasgoed en zo. Maar het is er altijd gezellig en de kinderen vangen elkaar op en geven elkaar aandacht.

De combinatie werken kinderen is soms funester voor de moeder dan voor de kinderen. De kinderen merken het vaak niet als alles goed is georganiseerd. Maar zelf lig je soms op apegapen.

Groetjes, Anja

Reactie voor op de website?

54.3. Mazzel

Ik werk in de verpleging, en heb dat eigenlijk altijd gedaan, met 1 en ook nu nog met 6 kinderen. Nou moet ik daar wel bij vermelden, dat ik tegenwoordig, na veel verschillende afdelingen, en ook werken voor het uitzendbureau als vaste nachtdienst werk op een opname afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is erg afwisselend werk. Sommige nachten is het druk, opnames, onrustige mensen, maar soms is het heel rustig, en vooral in het weekend als er veel patienten naar huis zijn kan ik vrij veel tijd zelf benutten. Ik plak bv. bijna al mijn foto's (en dat zijn er echt heel wat) inop mijn werk. Als ik dat daar niet zou doen, zou ik daar thuis best veel tijd aan kwijt zijn.

Voor de kinderen is in beperkte mate opvang nodig, maar dat gebeurt altijd door dezelfde mensen, en dat vinden ze prima. In het weekend is Jos thuis, en een gunstig neveneffect is dan dat ik slaap overdag, en dat ze dus automatisch naar hem gaan met vragen e.d. Zo is hij ook gerichter met ze bezig. Want als ik hier ook rondloop komen ze toch eerder naar mij. Ik heb ooit een periode tijdens een zwangerschap niet gewerkt, maar ik miste het echt. Ik vind het werk boeiend, en ik merk aan mezelf dat ik na een wacht (ik werk maar 4 nachten in de twee weken) ook weer veel meer zin heb in het hele gebeuren rondom het huis. Ik geniet er dan echt weer van thuis bezig te zijn.

Maar ik realiseer me wel degelijk dat ik gewoon mazzel heb met deze baan, want voor vele moeders zal het veel meer drukte en onrust mee brengen.

Ingrid

Reactie voor op de website?

54.4. Full-time thuis.

Tot mijn oudste 2 was heb ik part-time gewerkt. In de uren dat ik weg was bleef mijn man bij ons dochtertje. Het werk vond ik erg leuk, maar het georganiseer eromheen gaf veel stress. Ook omdat ik me altijd voor 200% wilde inzetten, zowel thuis als op het werk.

Toen ik na de verhuizing naar het oosten van het land geen passende baan kon vinden, mijn man een veeleisende baan had, besloot ik om full-time thuis te blijven. Financieel een stap terug, maar er kwam wel een stuk rust voor in de plaats.

Ik heb zeker wel momenten gehad, dat ik heimwee had naar een baan buitenshuis. Toch zijn mijn dagen thuis met 8 kinderen, en een aantal hobbies behoorlijk gevuld.

Nu zou ik niet anders meer willen. Ik geniet van het zien groeien van mijn kroost, en het me helemaal kunnen richten op de kinderen.

Het nadeel is wel dat nu de druk om inkomen in te brengen op één persoon rust, en het hele thuisgebeuren op de ander. Waarschijnlijk zal ik in de toekomst toch weer op zoek gaan naar een part-time baan, zeker als de studiekosten van de kinderen omhoog gaan.

Nell

Reactie voor op de website?

54.5. Een au pair; een oppas en een grote dochter

Het begon allemaal zo'n 9 jaar geleden. Al mijn hele leven had ik maar een wens; moeder worden. 9 Jaar geleden kreeg ik mijn eerste en nu is mijn 4e al 3 jaar! Nog steeds sta ik volledig achter mijn kinderwens van toen. Met een maar...

Naast mijn kinderwens had ik ook het ideaal voor ogen van een moeder die er altijd is voor haar kinderen, de volledige 24 uur per dag. De afgelopen 9 jaar heb ik geknokt tegen allereerst mijn behoefte om er toch bij te blijven werken, later tegen het schuldgevoel toen ik toch ging werken en helaas daarnaast ook nog eens tegen het probleem van kinderopvang bij vier kinderen die nu haast allemaal in andere vormen van kinderopvang behoren.

Dit laatste is uiteraard juist met vier kinderen een probleem. Want wanneer je jongste 3 is, behoort zij tot de "kinderdagverblijf-leeftijd, de andere 3 moeten ook voor schooltijd en na schooltijd worden opgevangen. Hierbij komt nog dat alledrie de schoolgaande kinderen andere schooltijden hebben; een zit in de onderbouw, een in de middenbouw en een in de bovenbouw. Alledrie hebben zij andere middagen vrij.

Niet alleen praktisch levert dit problemen op maar ook financieel is dit geen haalbare kaart. Gelukkig hebben wij sinds een jaar de oplossing gevonden: een au pair! Niet alleen levert dit praktisch een enorme oplossing maar ook is dit financieel een oplossing die voor ons haalbaar is. Verder is zo'n grote dochter in huis een toevoeging aan je gezinsleven, je opvang is op een meer natuurlijke manier geregeld. Dit komt ten goede aan mijn gemoedsrust; nog nooit hebben wij zo gemakkelijk gezin/werk/relatie kunnen combineren. Wij kunnen nu ook makkelijker een avondje uit!

Helaas is de afgelopen tijd het au pair-wezen voornamelijk negatief in het nieuws geweest. Toch zou ik graag de positieve aspecten ook eens toegelicht willen zien. Ook weten veel ouders niet af van de mogelijkheid tot het nemen van een au pair. Veel argumenten die wij te horen kregen komen neer op: te duur of je raakt je privacy kwijt. Het laatste argument is enerzijds juist, anderzijds krijg je ook een stuk privacy terug in de vorm van vrije avonden. Verder kun je uiteraard ook afspraken maken op dit gebied.

Voor ons bood een au pair zoveel voordelen dat ik een eigen au pair bureau begonnen ben. De combinatie ouders en jongeren uit diverse culturen is voor mij een heel boeiende.

De reden van dit schrijven lijkt misschien commercieel toch wil ik de nadruk leggen op mijn ervaring als moeder. Wellicht kunnen andere ouders, net als wij, ook eens kijken naar deze mogelijkheid van kinderopvang.

Anneke

Voor meer informatie, zie in de rubriek Vragen onder het kopje Au pair.

Reactie voor op de website?

54.6. Oppas/zus

Ik (21) ben het 3e kind uit een gezin met 12 kinderen en een pleegkind. Mijn jongste broertje is 2.5 jaar. Sinds kort woon ik op kamers, wat me heel goed bevalt. Eerder was het vrij vanzelfsprekend dat ik de oppas was als mijn ouders allebei weg moesten (voornamelijk 's avonds). Ik heb er nooit bezwaar tegen gehad om op te passen. Wat maakt het nou uit of ik een hele avond in mijn eentje op mijn eigen kamer zit of dat ik in de woonkamer zit en oplet of alles goed gaat. Als mijn jongere zusje oppast en ik ben ook thuis, dan komen mijn broertjes en zusjes toch naar mij toe en luisteren ze minder naar mijn zusje. (Waarschijnlijk erg frustrerend voor haar). Als mijn ouders een oppas nodig hebben moeten ze het wel van te voren aangeven want ik heb nog een paar gezinnen waar ik oppas. Het verschil tussen oppassen bij die gezinnen en oppassen thuis is dat ik er bij anderen voor betaald krijg als ik oppas, en thuis niet. Soms neem ik een pak melk of zo mee en ik eet ook regelmatig bij mijn ouders.

Ik vind het zelf vrij logisch dat ik bij mijn ouders oppas. Waarom zouden zij een oppas moeten betalen als ik er ook ben? Zolang het maar niet een te zware verplichting wordt...

Marloes

Reactie voor op de website?

54.7. Niet alleen voor vrouwen

Werk en gezin is niet alleen voor vrouwen voorbehouden, ik ben een gescheiden (binnenkort) vader met 4 kinderen. Bij mij springen opa en de twee oma's bij als ik naar mijn werk ben. Het is wel een hoop plannen maar gelukkig heb ik een continubaan waardoor ik doordeweeks veel thuis ben. Het is jammer dat alle rubrieken ervanuit gaan dat alleen vrouwen zorgen, en achterblijven met kinderen, of ben ik de uitzondering op de regel

Carl

Reactie voor op de website?

54.8. Gelijk

Hoi Carl,

Je hebt gelijk Carl, we (ik in ieder geval) maken ons toch al snel schuldig aan vooroordelen. Terwijl het ons zo kan storen als anderen dat doen. Ik ken ik mijn omgeving weinig vaders die meer voor de kinderen zorgen dan de moeders. Toevallig een stel dat ik via de laatste keer zwangerschapsgym heb leren kennen, de vrouw blijft werken, en de man is huisman geworden. Ik geloof niet dat ik daar graag voor zou kiezen... ik zou denk ik jaloers zijn. Maar ik begrijp best dat er genoeg situaties zijn waarin niet te kiezen valt. Zoals ik het begrijp zit jij ook in zo'n situatie, en ik wens je in ieder geval succes, en geniet van je kinderen, en ik hoop dat je praktische planning een beetje van de grond komt.

Sterkte, voor jou en de kinderen.
Ingrid

Reactie voor op de website?

54.9. Werkende stiefmoeder

Hallo,

Ik ben Madelon, 30 jaar. Ik heb een man die 4 kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Ikzelf heb een zoontje van 3. Momenteel werk ik 4 dagen, maar het is mij veel te veel (3 van de 4 weekenden heb ik de kinderen van mijn ex-man). In september komt mijn oudste stiefzoon bij ons wonen, ik ga dan ook 3 dagen werken om de kinderen meer op te kunnen vangen na school.

Soms heb ik er wel moeite mee, dat wij (man en ik) werken en de ex-vrouw niet. Zij kan heel makkelijk zeggen: vraag maar aan pappa ik heb geen geld. Ik soms ook niet, maar ik zal dat niet laten merken, de kinderen mogen daar niet onder lijden. Het is voor mij onmogelijk om thuis te blijven, juist omdat wij veel kosten hebben met 5 kinderen.

Toch ben ik heel erg gelukkig met het hele spul, alleen tijd voor mijzelf ontbreekt er vaak aan, maar je krijgt er enorm veel voor terug.

groetjes, Madelon

Reactie voor op de website?

54.10. Van een au pair in een groot gezin

Ikzelf ben een au pair in Amerika op dit moment bij een familie met een drieling (5 jaar) en een tweeling (3 jaar) Het is voor mij een fantastische ervaring. Mijn gastmoeder werkt 3 dagen per week en mijn gastvader full-time.

Voor mijn familie is een au pair de ultieme oplossing omdat het ze de broodnodige pauzes geeft om met z'n tweeën weg te gaan en ondertussen is het voor de kinderen fijner om 1 constante oppas te hebben i.p.v. 4 of 5 verschillende zoals ze hiervoor hadden. Het is wel waar dat je als familie een gedeelte van je privéleven op geeft en een kamer in je huis, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen.

Ik had een jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik nummer 8 in een gezin zou worden (ik heb zelf maar 1 zus) maar ik begrijp nu goed wat mensen zo fantastisch vinden aan een groot gezin; de gezelligheid.

Voor meer informatie kan u me emailen op: . Ik ben via de organisatie Travel Active gegaan wat goed bevallen is.

Judith

Reactie voor op de website?

54.11. Hebben au pair bemiddelingsburo's toegevoegde waarde?

Ook wij (3 peuters en 2 part-time kinderen uit mijn mans eerste huwelijk - ook ik heb net als Madelon wel eens moeite met het feit dat wij geacht worden de financieen te regelen en zijn ex daar gewoon op mag leunen, gesteund door een bijna vooroorlogse wetgeving op dit gebied; maar dit terzijde-) zijn in het stadium aangekomen dat we serieus een au pair moeten overwegen.

Informerend bij collega's en bekenden met au pairs doemt het beeld op dat het een soort rad van fortuin is: als je geluk hebt tref je een au pair die inderdaad echt au pair wil zijn en als je pech hebt zitten ze binnen enkele weken weer in het vliegtuig omdat ze heimwee hebben. En van buro's moet je al helemaal niets verwachten; de selectie stelt niets voor (moet je zelf doen door op je gevoel af te gaan) en het papierwerk moet je ook zelf uitzoeken.

Wie heeft er, als "host family" positieve ervaringen met een au pair bemiddelingsburo? Uiteraard ben ik sowieso geinteresseerd in alle au pair ervaringen. Overigens is het leuk om op deze pagina hele positieve verhalen te lezen; dat geeft weer moed!

Ria

PS: Zie ook in de rubriek Vragen onder Au-pairs.

Reactie voor op de website?

54.12. Kinderen en werken: tips gevraagd

Hallo,

Ik ben Inge, moeder van 3 kinderen, en werk 20 uur per week. Ik vind moederschap en werken heel leuk, maar zijn er mensen die tips hebben hoe dit het beste te combineren is?

Hoop op een reactie.
Inge

Reactie voor op de website?

54.13. Combineren

Hallo Inge,

Ik denk dat je dat al heel goed weet te combineren, alleen moet je dan wel 20 uur werken en niet meer. Je kunt bijv. een interieurverzorgster nemen en deze lekker de boel laten doen (strijken etc.), dit scheelt jou dan in tijd. Verder eerst de jongste naar school dat scheelt ook al een hoop. Nu eerst uitrusten een planning maken en dan weer lekker eruit. Af en toe ook eens nee zeggen, en anders breng je de jongste naar een oppas. Ik wens je veel succes en deel je tijd zo in dat je ook wat vrije tijd voor jezelf en je man hebt. Weekendje Parijs of een avond uit eten!

Veel succes verder,
Nats

Reactie voor op de website?

54.14. Kinderen en werken

Hallo,

Wij hebben 3 kinderen. Mijn man werkt meer dan 40 uur per week en ik werk 32 uur als verpleegkundige op een hartbewaking. Hierdoor heb ik dus ook avond- en nachtdiensten. Gelukkig hebben we een flexibele oppas waar de kinderen overdag heen gaan. In het weekend hebben we nooit oppas nodig omdat mijn man dan vrij is. Tijdens de vakanties gaan ze vaak logeren zodat ze dan niet de hele dag naar de oppas hoeven.

Verder komt er elke week een huishoudelijke hulp. De rest van de week doe ik dus niets aan het schoonmaken. Liever wat rommel en vlekken op de vloer dan eeuwig bezig zijn. Je moet ook wel een beetje makkelijk worden en dingen los kunnen laten om zoveel te werken met kinderen. Toch zou ik niet minder willen werken omdat ik nu een leukere moeder ben en het op mijn werk erg naar mijn zin heb.

Groetjes Alie

Reactie voor op de website?

54.15. Aupair zoeken zonder bureau

(Reactie op Hebben aupair bemiddelingsbureaus een toegevoegde waarde.

Beste Ria,

De vraag of au pair bemiddelingsbureaus een toegevoegde waarde hebben is moeilijk te beantwoorden, zelf denk ik van niet, met het nieuwe medium internet zou het toch gemakkelijker moeten worden om contacten te leggen met au pairs uit de hele wereld. Ik heb 2 au pairs gehad, 1 is anderhalf jaar bij ons in het gezin geweest en een ander bijna een half jaar. Ik heb ook een au pair gehad en die is na 3 weken weer naar huis gegaan wegens heimwee.

Alledrie kwamen zij via een bureau, ik moest ze wel zelf afhalen bij de bus. Ze kwamen uit Tsjechie en heb nauwelijks contact gehad met het bureau.

Ik ben nu weer op zoek naar een au pair, en vraag me dus af of ik een bureau in moet schakelen of niet, zij geven vaak pas informatie als je betaalt, en dan heb je dus nog niks, maar aan de andere kant, hoe kom je aan een au pair zonder bureau? Via deze email hoop ik wat duidelijkheid hierin te krijgen.

Meriam

Reactie voor op de website?

54.16. Werkende moeder

Hoi allemaal,

Ook ik ben gaan werken vorig jaar. Niet omdat het nodig was maar gewoon omdat ik na 16 jaar thuis voor het kroost zorgen me weer ging voorbereiden op de maatschappij. Ben bewust de beveiliging ingegaan en werk daar als vaste kracht in de nachtdienst. Met mijn baas is geregeld dat ik vrij ben als de kinderen vakantie hebben. Als ik 's morgens thuis kom breng ik de kinderen naar school en slaap tot ze uit school komen. Zo hoeven ze naar mijn idee hun mama niet te missen. In de weekeinde neemt hun pa het over zodat ze ook wennen niet meer zo erg aan moeders rokken te hangen, maar ook dingen met hun pa kunnen oplossen.

Momenteel is mijn 8-ste kindje op komst en ik ben van plan om op deze manier te blijven werken. Mijn kinderen toevertrouwen aan een oppas of naar een buitenschoolse kinderopvang te brengen heeft mij nooit gelegen, en op deze manier kan ik zowel het moederschap als werken buitenshuis goed combineren. Seja

Reactie voor op de website?

54.17. Werken en 6 kinderen

Zowel mijn man als ik werken voltijds en voeden 6 kinderen op. Dit is niet gemakkelijk maar wel heel leuk. Ik was thuis vroeger de oudste van 3 kinderen en mijn moeder is wel voor ons thuis gebleven, maar deed dat niet van harte. Ze klaagde altijd dat ze nooit iets gemaakt heeft van haar leven door altijd maar thuis te blijven en voor ons te zorgen. Ze was altijd boos en afstandelijk tegen ons. Dit wou ik voor mijn eigen kinderen in geen geval.

Ik heb nagedacht wat ik wou met mijn leven. Vanaf mijn 14de was het al duidelijk dat ik een groot gezin wou. Toen ik ouder werd was het ook duidelijk dat ik carrière wou maken en dus wou gaan werken. Dit wou mijn moeder eigenlijk ook, maar is dan toch thuisgebleven voor ons. Daar is ze fout gegaan. Ze had moeten uit werken gaan, en de momenten dat ze thuis was met ons bezig zijn. Ik heb dat zo gedaan met als gevolg dat als ik thuiskom ik moe ben, maar tevreden en ik engelengeduld heb met mijn kinderen.

Als mijn moeder tevreden was geweest met zichzelf, was ze ook veel geduldiger geweest met ons. Wat heb je aan een moeder die er wel altijd voor je is, maar nooit leuk met je bezig is. Een moeder die wel voor je wast en strijkt, maar altijd benadrukt hoe erg ze het vind dat te moeten doen. Dan heb ik liever een moeder die dat aan anderen overlaat, en iets doet wat ze graag doet, zodat ze niet de hele tijd loopt te klagen, maar gewoon, fijn met me bezig is.

Dat heb ik dus gedaan met mijn kids. En dat bevalt mij, en hen goed. Ik heb met de eerste geprobeerd of moederschap en werken te combineren viel. Toen hij 4 was, was het duidelijk dat dat best ging. Toen is de 2de geboren. En 13 maanden daarna de derde. Dat waren genoeg jonge kinderen voor even. Toen ik alles weer gemakkelijker werd met deze 3 kids, heb ik de vierde gekregen. Dat was 4 jaar na de 3de. Drie jaar daarna is de 5de geboren, nog 3 jaar daarna de 6de. Nu zijn mijn kinderen 18, 14, 13, 9, 6 en 3 jaar oud. De drie jongsten gaan om de beurt na schooltijd naar de ouders van mijn man (mijn ouders zien ze enkel met kerstmis, nieuwjaar, en andere feestdagen). Maandag en donderdag gaan de 2 van 9 en 6 naar mijn schoonouders(dan blijft mijn zoontje van 3 na school in de opvang) en dinsdag en vrijdag gaat mijn zoontje van 3 naar mijn schoonouders(dan gaan de kinderen van 6 en 9 naar de opvang). Woensdagnamiddag hebben ze vrij, en dan gaan ze alle drie naar mijn broer (ik vang zijn 2 kinderen zaterdagvoormiddag op). De 3 oudsten redden zich prima alleen. Ik heb woensdagnamiddag ook vrij, maar dan zijn alleen de oudsten thuis, zodat ik ook voor hen tijd kan vrijmaken.

Dit lukt prima, ik reageer nooit mijn slecht humeur af op mijn kinderen, omdat ik overdag mijn zinnen kan verzetten op mijn werk, wat ik overigens erg graag doe. Ik ben hier erg gevoelig voor, omdat ik in geen geval dezelfde fout wil maken als mijn moeder. Groetjes,

Sarah

Reactie voor op de website?

54.18. Ouderschapsverlof: onverantwoordelijk gedrag?

Vandaag heb ik met de afdeling personele zaken gesproken over ouderschapsverlof. Mijn bedoeling was 2 dagen per week verlof te nemen gedurende 3 maanden. De werkgever vindt dat onverantwoordelijk gedrag van mij, en vindt dat ik dan maar een compromis moet zoeken. Ook waarschuwde men mij ervoor dat het opnemen van ouderschapsverlof in de organisatie ("door de anderen") wordt gezien als een teken van zwakte, zo van: o, hij is zeker erg moe dat hij ouderschapsverlof opneemt.

Tijdens het gesprek werd de druk zo hoog opgevoerd dat het me beter lijkt af te zien van het opnemen van ouderschapsverlof.

Maar was dit nou de bedoeling van die wet?

O ja, men vertelde me nog dat dit niet tegen mij gericht was, maar dat iedereen die voor ouderschapsverlof komt op deze manier op zijn/haar verantwoordelijkheid gewezen wordt. Ik heb dit aan een ander iemand gevraagd, en inderdaad, zij had dezelfde ervaring.

Mijn vraag aan jullie: werk ik bij een raar bedrijf of is dit gewoon de praktijk?

Peter

Reactie voor op de website?

54.19. Schuldgevoel?

Hoi,

Ik ben Judith en moeder van 3 kinderen (4 - 2,5 - 4maanden.) Mijn man en ik hebben bewust gekozen voor ons derde kind maar hierdoor wordt het allemaal wel moeilijker dat combineren werken en kinderen. Bij mijn eerste had een schoonzus van mijn vriendin wel de interesse om op mijn kind te passen als ik zou werken. Ik werk dan ook twee dagen in de week maar toen nummer twee geboren werd en deze bleek veel te huilen werd de animo voor haar ook minder. Ze heeft toen gesolliciteerd op een baan en ik stond na 1.5 jaar zonder oppas.

Gelukkig wilde mijn vriendin mij uit de brand helpen. Bij nummer twee heb ik altijd geroepen: er komt een nummer drie. Mijn vriendin zou blijven oppassen maar de andere oppaskinderen zei ze af want in de toekomst zou ze toch weer willen werken. Het thuis zitten begon haar te vervelen.

Na de geboorte van ons derde kind ben ik bij het laboratorium waar ik toen nog werkte weggegaan om bij mijn man in de zaak mee te helpen. Dit ook voor twee dagen en de andere 3 dagen in de week doet een boekhoudster de rest.

Nou niks aan de hand denk je. Maar het schuldgevoel knaagt als je hoort dat mijn dochter door de oppas uit de school geplukt moet worden om op tijd op de school van haar kinderen, die 6 kilometer van mijn dochter's school is, te zijn. Voor mijn dochter niet leuk want ze kan niet eens rustig naar buiten komen en dag tegen haar vriendin zeggen. Maar als ik tot half drie werk blijft er teveel werk liggen voor onze boekhoudster. En als ik een dag meer ga werken dan zou mijn vriendin een dag meer moeten oppassen. Ze doet deze dagen voor 200 euro. Een schijntje met wat je kwijt bent aan een kinderdagverblijf. Stel dat ik mijn kinderen naar een kinderdag verblijf zou brengen zou ik 1.5 salaris kwijt zijn plus we zijn zelfstandig en moeten dus de volle pond betalen.

Ik zou best wel een vierde kind erbij willen maar ik hoor al links en rechts als je dat doet dan moet je thuis blijven.Maar dat wil ik niet. Ik denk namelijk ook dat ik een betere moeder voor mijn kinderen ben als ik werk dan dat ik thuis blijf.Maar doe ik daar mijn kinderen goed mee? Ik denk dat je dat pas achteraf te weten komt. Iets anders wat ik graag zou willen weten van iemand is heeft iemand ervaring met vier keizersnedes. Ik heb mijn kinderen "helaas" alle drie met een keizersnede op de wereld gebracht. De gynocoloog heeft niet gezegd dat het niet mag, maar hoe run je het dan allemaal?

Succes iedereen met het organiseren en tot schrijfs.
Judith

Reactie voor op de website?

54.20. Zoekt u een aupair

Beste site om een aupair te zoeken: www.greataupair.com

Neem de tijd (een paar maanden) om met iemand te corresponderen, zodat je weet wie je in huis haalt.

Ineke

Reactie voor op de website?

54.21. Alleenstaand, vier kinderen en werk?

Kan iemand mij vertellen hoe ik in hemelsnaam een baan kan vinden, vier kinderen alleen moet opvoeden en ook nog es wat overhoud zodat ik rond kan komen? Ik ben zo zachtjes aan behoorlijk gefrustreerd! Want dit lukt echt niet!

Aletta

Reactie voor op de website?

54.22. Alleen, 4 kids en werk

Het is niet niets om alles in je eentje te moeten regelen. Ik heb er ook erg aan moeten wennen maar in mijn geval kon het gelukkig wel. Ik heb een baan van 80% op een VMBO school, een oppas voor 1x per 14 dagen een middag. Mijn moeder helpt me elke week 1 middag en een hulp in de huishouding die 1 dagdeel als een witte tronado door het huis vliegt. Ik heb heffingskortingen aangevraagd bij de belastingdienst (en das best heel veel) en krijg kinderalimentatie.

Ik heb het heel erg druk maar gelukkig kan ik tijd maken om leuke dingen met de kinderen te doen. Mijn eigen tijd begint na 21.00 uur 's avonds. Natuurlijk hangt er heel erg veel van je situatie af en ik wens je dan ook sterkte!

Willeke

Reactie voor op de website?

54.23. 4 kinderen

Hallo allemaal, mijn naam is Susanne, wij hebben 4 kinderen, werk, erg druk: een van 13, 10, 5, 2 jaar. Ik werk in de zorg 3 avonden plus om het weekend werken. Mijn man is dan thuis hij werkt overdag dan ben ik er het is regelen. Heb alleen vaak moeite met m'n huishouding door tijdgebrek, ik weet wel dat het anders kan door nieuwe planning te maken.

Alle grote gezinnen en kleine, veel liefde voor je kinderen en aandacht lost het grootste probleem op. God is met jullie allemaal,

liefs Susanne

Reactie voor op de website?

54.24. koba

Je hebt goedkope bemiddelingsbureau's voor het vinden van een oppas.

Koba is een goed geregistreerd gastouderbureau en die bemiddelen voor oppas in den haag en omgeving.

En als je buiten de regio woont kun je een zelfgevonden oppas registreren zodat je belastingsteruggaves kunt krijgen

je moet eens op de website kijken www.gobmare.nl.

Astrid

Reactie voor op de website?

54.25. Werken in de zorg

Hoi hoi allemaal,

ik lees vaak van moeders die werken in avonddiensten en weekend diensten in de zorg,dit lijkt me erg ideaal i.v.m. 3 schoolgaande kids! Heb je hier speciale opleiding/diploma,s voor nodig? Of zijn er ook nog andere werken met b.v. werktijden van 18.00 u-23.00u? Mag ook weekend-diensten/feestdagen zijn!

groetjes Inge

Reactie voor op de website?

54.26. Scholing

Hier is idd scholing voor nodig. Verpleegkundige, Verzorgende en helpende zijn de opleidingen die je er voor nodig hebt. Respectievelijk 4, 3 en 2 jaar studeren, op MBO niveau, respectievelijk niveau 4, 3 en 2.

Succes!

Miranda

Reactie voor op de website?

54.27. werken/leren en 4 kinderen

Hoi allemaal,

Omdat ik graag(heel graag) verpleegkundige wil worden ben ik begonnen met de BBl opleiding(verkort) werken en leren in het ziekenhuis.( 1 keer per 2 weken naar school 2 dagen) alles wordt voor me betaald(zelfs mijn laptop) en ik krijg genoeg salaris.
Toch voel ik me soms schuldig dat ik 32 uur van huis ben..maar het gaat goed met ze, ik heb 4 kinderen(10,7,5,3)
Mijn omgeving vindt het knap maar zeggen vaak en de kinderen dan? Gaat het wel goed met ze? Ik heb veel vroege diensten en ben dus vaak al om 16.00 thuis, als de kids in bed liggen ga ik 2 uur studeren of lezen..

De kinderen en mijn man zijn trots op me want eindelijk kan ik mijn wens in vervulling laten gaan! Mijn einddoel neonatolgie verpleegkundige over een aantal jaren! ik had al een mbo nivo 3 diploma!

Toch zou ik het fijn vinden om ervaringen te kunnen lezen hoe het bij anderen is gegaan!

groetjes Annette

Reactie voor op de website?

54.28. reaktie Annette,werken/leren

Hallo Annette,
Eindelijk herkenning! Naast mijn werk van iets meer dan 2 dagen per week in mijn eigen praktijk als oefentherapeut, volg ik een studie osteopathie. Duurt 6 jaar maar nu ' al ' in het 5e jaar. Ik heb ook 4 kinderen: 5, 3.5, bijna 2 en 4 mnd.
Het schuldgevoel vind ik ook erg lastig.Ben ik er te weinig, moet ik meer loslaten of juist niet? Maar dat zou ik met ' alleen' een fulltime baan bijvoorbeeld ook hebben.

En het 'opeisen' van tijd om te leren. 's Avonds vaak te moe en bovendien dan druk met huishouden wat overdag niet altijd even handig is met de kinderen om je heen. Dus dan wordt het al snel een dag in het weekend en moet mijn man zich zelf vermaken met 4 kinderen. Dat lukt prima, maar jezelf terugtrekken in het studeerkamertje is toch even een stap.

De complimenten uit de omgeving doen me altijd goed, het is ook tenslotte best aanpoten! Helaas heeft de direkte familie nauwelijks aandacht. Maar zolang de studie leuk is en het einddoel ook, motiveert dat genoeg om ervoor te blijven gaan!

groetjes Debbie

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Combinatie zorg en werk

 1. Dit geldt voor moeders alleen?
 2. Een zaak van samen!
 3. Mazzel
 4. Full-time thuis.
 5. Een au pair; een oppas en een grote dochter
 6. Oppas/zus
 7. Niet alleen voor vrouwen
 8. Gelijk
 9. Werkende stiefmoeder
 10. Van een au pair in een groot gezin
 11. Hebben au pair bemiddelingsburo\'s toegevoegde waarde?
 12. Kinderen en werken: tips gevraagd
 13. Combineren
 14. Kinderen en werken
 15. Aupair zoeken zonder bureau
 16. Werkende moeder
 17. Werken en 6 kinderen
 18. Ouderschapsverlof: onverantwoordelijk gedrag?
 19. Schuldgevoel?
 20. Zoekt u een aupair
 21. Alleenstaand, vier kinderen en werk?
 22. Alleen, 4 kids en werk
 23. 4 kinderen
 24. koba
 25. Werken in de zorg
 26. Scholing
 27. werken/leren en 4 kinderen
 28. reaktie Annette,werken/leren

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.