Groot Gezin
Thema pagina
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

17. Grote gezinnen financieel

Het onderzoek van het Nibud levert een aantal opmerkelijke conclusies. Een heel belangrijke conclusie is:
  Bijna de helft van de grote gezinnen in Nederland zegt niet rond te kunnen komen.
Lees ook Kinderrijk gezin vaak in financiële krapteop de website Pedagogiek.net.

Lees verder bij het NIBUD het persbericht of het hele rapport. Lees ook: Overheid discrimineert grote gezinnen

Wat vindt u van deze uitslag? En wat gebeurt er nu met deze uitslag, wat doet de politiek ermee? Graag plaatsen wij uw mening.

Reactie voor op de website?

17.1. Vragen in de Tweede Kamer

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer door Mevr. Saskia Noorman-Den Uyl.

Het antwoord van minister de Geus: Brief minister over de inkomsten en uitgaven van gezinnen met vier of meer kinderen.

Reactie voor op de website?

17.2. Reactie op brief van LPF

Den Haag, 24 februari 2003

Geachte mevrouw,

Het is goed te vernemen wat de mening is van de kiezers in het land. Reden waarom uw reactie zeer op prijs wordt gesteld.

Eén van de conclusies van het Nibud onderzoek luidt: "Hoe groter het gezin hoe meer sociale activiteiten men ontplooit. Door school en andere activiteiten van hun kinderen raken ouders betrokken bij het verenigingsleven en ontmoeten ze sociale relaties". In de huidige maatschappij waarin individualisering de overhand lijkt te nemen, vormen grote gezinnen een positieve uitzondering op deze ontwikkeling.

Na het zorgvuldig lezen van uw mail, kan ik u berichten dat het genoemde aandachtspunt omtrent de financiële nood waarin de helft van de gezinnen met 4 of meer kinderen verkeert in overweging zullen worden genomen door de fractie.

Het vertrouwen van de kiezers zal voor ons de grote drijfveer zijn. Het vertrouwen van de kiezers zal voor ons de grote drijfveer zijn. Het behoeft geen betoog dat een ieder binnen de nieuwe fractie zich zal inzetten om het partijprogramma zo veel mogelijk te realiseren

Wij wensen u alle wijsheid en voorspoed bij de verzorging van uw gezin.

Met vriendelijke groet,

Namens drs. J. Varela

Mw. drs. S.A. Kampijon
Fractiemedewerker Lijst Pim Fortuyn

Reactie voor op de website?

17.3. Reactie op brief van SGP

Geachte mevrouw,

Zojuist ontving de SGP van u een mail over de financiële problematiek van grote gezinnen. Wij delen uw mening dat grote gezinnen vaak in de hoek zitten waar de klappen vallen.

De SGP baseert zich op de Bijbel en ziet in dat licht het krijgen van kinderen als een zegen. De SGP is al decennialang van mening dat er te weinig aandacht is voor deze problematiek en doet daarom regelmatig voorstellen om de positie van deze gezinnen te verbeteren. Bijgaand stuur ik u recente opinie-artikelen en een persbericht over het NIBUD-onderzoek.

Als u nog vragen of ideeën hebt, zijn deze van harte welkom. Veel kracht en sterkte toegewenst in uw taak in het gezin.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens dhr Van der Vlies,

Harold Hooglander
SGP-beleidsmedewerker SZW

Bijlage 1: Tien-puntenplan voor het gezin
Bijlage 2: Nederland heeft goed gezinsbeleid nodig
Bijlage 3: Persbericht Grote gezinnen

Reactie voor op de website?

17.4. Reactie op brief van CDA

Geachte heer,

Dank voor uw e-mail. De zaken die u aan de orde stelt zijn zaken die onze bijzondere aandacht hebben. Meteen na het verschijnen van het onthullende NIBUD rapport hebben wij, mede op initiatief van het CDA, als Tweede Kamer een brief gevraagd van de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris voor Emancipatie en Familie zaken. In deze brief komt een aantal vragen aan de orde, waaronder de volgende:

De kamer wacht nu de gevraagde brief af. Maar de CDA fractie zit ondertussen zeker niet stil! Juist voor ons als Christen Democraten, en zo verwoordt u het ook zo terecht in uw bericht, vormen familie en gezin een belangrijke basis voor de samenleving. Bij goed functionerende gezinnen heeft immers de hele samenleving baat! Ik ben het volledig met u eens dat het opvoeden van kinderen een daad van maatschappelijke verantwoordelijkheid is. (zie CDA Magazine, januari jl.) De afgelopen (paarse) jaren heeft steeds het individu centraal gestaan. Wij vinden het belangrijk in ons beleid families en gezinnen opnieuw de plaats in de samenleving en de waardering te geven, die deze maatschappelijke verbanden toekomen. Wij hebben daar concrete plannen voor. Die kunt u vinden in ons partijprogramma 2002-2006, het is nr.1 van de Top 10 CDA-prioriteiten (blz.100)

In basis betreft het ondersteuning van gezinnen:

Tenslotte nog dit: wat betreft het laatste punt in uw mail, het belonen van ouders die de zorg voor hun kinderen in eigen hand houden, verwijs ik naar het voorstel dat Minister de Geus onlangs deed: ouders die kinderen niet naar een vorm van kinderopvang brengen een persoon gebonden budget toekennen, omdat zij immers door die keus te maken, inkomsten derven. ( Reformatorisch Dagblad, 15 februari jl.)

Ik hoop u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben over onze christen-democratische standpunten aangaande dit belangrijke onderwerp.

Met een vriendelijke groet,

namens de CDA Tweede Kamerfractie,

Kathleen Ferrier,

Woordvoerder familie- en gezinsbeleid.

Reactie voor op de website?

17.5. Reactie op rondkomen van grote gezinnen.

Hallo,

Ik ben een alleenstaande moeder met acht kinderen variërend van 3 tot 16 jaar. Ik krijg een uitkering, en als daar de huur en elektra vanaf is, hou ik 435 euro over, hiervan moeten nog verzekeringen, telefoon, water, enz. Ik heb al diverse malen contact gehad met tweede kamerleden, en diverse telefoongesprekken met ze gevoerd. Wat in mijn situatie zo oneerlijk is, is dat een alleenstaande moeder met één kind, net zoveel krijgt als ik, maar maak dat de politiek maar eens duidelijk.

In de drie jaar dat ik nu gescheiden ben, kom ik zoveel stommiteiten tegen. En vooral het disfunctionen van overheidsinstanties is enorm. Als daar nou eens iets aan gedaan werd, zou het een stuk makkelijker zijn.

Over de financiën binnen mijn gezin valt een ding te zeggen. Rondkomen kan ik niet zonder de hulp van familieleden. Mijn ex betaalt helemaal niets, en de vitaminen krijgen ze door middel van fruit van hun overgrootvader.

Maar het belangrijkste is de normen en waarden binnen het gezin, het zelfrespect, het vertrouwen, en een veilige basis thuis. Gezeur over hoe slecht wij het hebben, daar doen wij verder niet aan, want als je echt wilt, dan kan je het redden, ook al moet je dan alles laten. Je eigen ik is het belangrijkste, daar wordt je mee geboren en ga je mee dood. Financiën zijn belangrijk, maar geluk is alles.

Wij blijven dan ook positief, en genieten van een kopje thee zonder koekje.

Vriendelijke groet,
Robbin, Ricky, Youri, Jarvey, Donnely, Diordy, Jorn, Beau en Angelique.

Reactie voor op de website?

17.6. Petje af!

Angelique, petje af voor je hoor!

Marjolein

Reactie voor op de website?

17.7. De voedselbank

Als vrijwilliger van de Voedselbank wil ik u erop attent maken dat voor de gezinnen die echt niet rond kunnen komen er mogelijkheid bestaat ondersteuning aan te vragen van de Voedselbank.

De Voedselbank is een initiatief ter bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland. Wij benaderen producenten en groothandelaren in levensmiddelen en zamelen producten waar kwalitatief niets mee aan de hand is, maar die om bepaalde redenen niet meer verkocht kunnen worden, in en stellen die ter beschikking aan organisaties en particulieren die het nodig hebben. Zo kregen wij onlangs 20000 blikken conserven omdat een order naar Rusland op het laatste moment niet doorging. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier goederen waarvan de kwaliteit door de producent nog steeds gegarandeerd wordt. Goederen waarvan de THT-datum (uiterste verkoopdatum) is verstreken worden door ons niet gedistribueerd.

U zult misschien opwerpen dat een dergelijke vorm van ondersteuning in het welvarende Nederland niet nodig zou moeten zijn. Dat zijn wij dan volledig met u eens, maar totdat de politiek maatregelen heeft getroffen om deze schrijnende situatie op te lossen steken wij de helpende hand toe aan de mensen die het nodig hebben.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.voedselbank.nl. Onlangs heeft KRO Netwerk aandacht besteed aan ons project. Mocht u deze uitzending niet gezien hebben dan kunt u via de volgende link de uitzending alsnog bekijken: Voedselbank voor arme Rotterdammers.

Mocht u over dit onderwerp meer willen weten dan kunt u altijd contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of via 1 van de telefoonnummers die op de website staan vermeld.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Voedselbank
Dick Vos
Tel. 06-10944095

Noot redactie: Zie hier de lijst van voedselbanken in België, onderdeel van de Belgische federatie van Voedselbanken.

Reactie voor op de website?

17.8. Reactie op brief van SP

Geachte familie,

Hartelijk dank voor het afschrift van de brief die u zond aan premier Balkenende. Wij zijn ons als SP goed bewust van de problematiek van grote gezinnen en kennen het Nibud-rapport. Uw zaak is bij ons in goede handen.

Met vriendelijke groet,
Joan van der Lingen,
Medewerkster SP Tweede-Kamer Fractie

Reactie voor op de website?

17.9. Groot gezin in armoede

Ben zelf een alleenstaande ouder met een groot gezin heb vier kinderen. En rondkomen is er hier niet bij het is gewoon een kwestie van overleven geworden: het ene gat dichten met het andere gat. En leuke dingen doen zoals naar de dierentuin dat is gewoon niet te betalen.

Hopelijk word aan dit probleem wat gedaan want ik ben niet de enigste die het zo moeilijk heeft.

Bedankt voor uw aandacht. Met vriendelijke groet,

Margo

Reactie voor op de website?

17.10. Parkeren bij Staatsbosbeheer

Onlangs waren we met ons gezin (ik, mijn vrouw en vier kinderen) op vakantie in de buurt van Wassenaar en we gingen naar het mooie strand aan de Wassenaarse Slag. Daar liggen een paar gratis parkeerplaatsen die uitgebaat worden door Staatsbosbeheer. Deze parkings hebben een hoogtebeperking van 1,90 meter, die gerealiseerd wordt door een slagboom op die hoogte. Helaas kunnen wij daar met onze gezinsauto, een Ford Transit minibus (standaard type) niet onderdoor, want die auto is iets te hoog (een kleine 8 centimeter om precies te zijn, en wij hebben het laagste model van de Transit). Gevolg, de hele week op de betaalparking even verderop gestaan, en dus 8 (dagen) x 4,5 = 36 euro aan onze broek. Met plezier betaald trouwens, want de service daar was prima.

Maar, nou vraag ik me toch af welke logica er schuilt achter de hoogte 1,90 die Staatsbosbeheer als limiet stelt op die (en waarschijnlijk ook andere) parking. Dat men grote touringcars niet gratis wil laten parkeren kan ik nog begrijpen, maar de hoogte van 1,90m sluit dus per definitie ook alle eigenaars van een minibus uit, vaak ouders van grote gezinnen die niet anders kunnen dan met zo'n bus rijden omdat standaardauto's maar verzekerd zijn tot 5 personen. Is dit werkelijk de bedoeling, om grote gezinnen te discrimineren? Kan dat niet anders?

Wimme

Reactie voor op de website?

17.11. Respect

Nou Angeliqe, ik heb veel respect voor moeders zoals jij, daarom petje af hoor.

Yvonne

Reactie voor op de website?

17.12. Reactie op: Groot gezin in armoede

Hallo Angelique,

Ik heb echt bewondering voor je dat je daarvan kunt rondkomen. Toch is het niet helemaal waar wat je zegt. Iemand met 1 kind krijgt inderdaad dezelfde uitkering als iemand met 8 kinderen, maar die persoon krijgt maar voor 1 kind kinderbijslag en jij voor 8, dus verschil is er wel degelijk.

Carla

Reactie voor op de website?

17.13. Bezint eer ge begint

reactie op 14.5 het gezin met 8 kinderen van de alleenstaande Angelique. Het is wel heel makkelijk af te geven op overheidsinstanties als je zelf niet de consekwenties van het nemen van 8 kinderen bij een slapjanus van een man hebt kunnen overzien.

Liesbeth

Reactie voor op de website?

17.14. Wijzen is zo gemakkelijk

Beste Liesbeth,

Wil je me toch eens uitleggen waarom je dit wel vraagt aan iemand met 8 kinderen en niet aan iemand met 1 of 2 kinderen. Terwijl daar het risico op een slechte relatie niet kleiner maar eerder groter is.

Ik vind het zo goedkoop om altijd maar met de vinger te wijzen naar mensen die het misschien wat minder goed getroffen hebben. Of is dit een kwestie van de beste stuurlui staan aan wal.

Roos

Reactie voor op de website?

17.15. Waarom bedenk je geen oplossing?

Angelique heeft moeite met rondkomen, wat begrijpelijk is met een uitkering. Maar waarom bedenkt ze geen oplossing om meer financiéle ruimte te krijgen. Ik zou om me heen gaan kijken wat voor een mogelijkheden en zijn om te gaan werken. Het is zo makelijk om te klagen dat je te weinig krijgt, maar werken kan iedereen,als je jezelf er maar voor in wil zetten.

Ik heb ook een groot gezin en een eigen bedrijf waar ik minimaal 50 uur per week in werk "tijd is iets wat je zelf maakt". Maar daarmee krijg je wel geld binnen zonder afhankelijk te zijn van de overheid.

Esther.

Reactie voor op de website?

17.16. Hoezo hebben alleen de gezinnen het moeilijk

Ik lees het al weer deze site van gezinnen gaat er alleen vanuit dat gezinnen het moeilijk hebben. Een groot deel van de gezinnen bestaat echter uit tweeverdieners met een min. modaal salaris, die een luxeprobleem hebben. Ook deze gezinnen ontvangen kinderbijslag en dat is een schande. Lang niet alle gezinnen hebben financiële problemen.

De alleenstaanden moeten die kinderbijslag betalen. De aandacht van Rouvoet en cs. zou is moeten uitgaan naar alleenstaanden. Deze groep wordt door de CDA en de andere christelijke partijen al honderd jaar stelselmatig gediscrimineerd. Schijnbaar is dat wat de bijbel Rouvoet en Balkenende leert. Ik vind het vrij asociaal.

Martin

Reactie voor op de website?

17.17. Grote gezinnen financieel

Hoezo alleenstaanden worden gediscrimineerd?.

Ik neem aan Martin dat jij alleenstaand bent en als jij je bekocht voeld voor wat je zou moeten betalen aan gezinnen (kinderbijslag). Hoe moeten wij als ouders niet voelen, weet jij wel wat voor kosten wij hebben? Wij betalen ook mee aan alle aow, ww, kinderbijslag ed en dan niet te vergeten de kosten die wij als ouders hebben voor onze kinderen die ook naar school gaan en dus wel boekengeld, schoolgeld, reisgeld ed nodig hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de leuke dingen zoals vakanties (die wij ook als gezin hard nodig hebben).

Die vakanties Martin vallen voor ouders met schoolgaande kinderen altijd in de duurste periode (hoef jij je geen zorgen over te maken als alleenstaande zonder kinderen). En trouwens om je even met de neus op de feiten te drukken, onze kinderen zullen jou later moeten verzorgen dus die betalen ook jouw oude dag (en vegen misschien later jou billen wel af). Dus zeur niet zo over dat alleenstaanden gediscrimineerd worden. Jullie hebben gewoon niet de kosten die wij hebben dus zeur niet zo.

Jessica

Reactie voor op de website?

17.18. Wie zegt dat??

Ja meneer Martin

tis ernstig allemaal.

Maar als u grijs en oud bent en verzorging nodig hebt, zullen wij u dat maar niet geven. Want u wilt nu ook niet zorgen voor andersmans kinderen, dus zorgen die mensen maar niet voor uw oude dag.

dag dag. Over asociaal gesproken, u kunt er dus ook wat van. Oordelen, veroordelen en veralgemeniseren etc. etc. O ja en armoede in Nl is overal, bij grote en kleine gezinnen, bij jonge en oude gezinnen, bij alleenstaanden en gehuwden.

En weet u, het wordt lekker in stand gehouden door mensen zoals u, die eigenlijk niet bij willen dragen aan de samenleving.

Marion

Reactie voor op de website?

17.19. Arme Martin

Ook in mijn omgeving zijn er verongelijkte vrijgezellen die zichzelf deze heerlijke slachtofferpositie aanmeten. "Ik ben vrijgezel en dus betaal ik alles voor gezinnen met kinderen". Meer dan twee is goed voor nog meer frustratie en verongelijktheid, wat een egoisme! Ik kreeg op een gegeven moment een sneer over het feit dat deze vrijgezelle persoon, alsmaar cadeautjes moest kopen voor mijn kinderen, verjaardagen, geboortes enz. en dat alles voor meerdere kinderen. Je begrijpt....

Haar verjaardagscadeau was er mager dit jaar! Jammerlijk genoeg zijn de argumenten die door de "vrijgezellen" gebruikt worden niet correct, en ook zij zullen dat weten. Waarom dan toch deze verongelijktheid? Er kan maar 1 reden zijn, en deze is best triest: jalouzie! Natuurlijk, als je het gevoel hebt veel geld kwijt te zijn aan iets dat niet in jouw bereik ligt dan is dat frustrerend, dat snap ik!

Daarom Martin, ik neem je niets kwalijk en hoop dat je op een dag een gezin zult hebben waar je van kan genieten. O, en dan zou het wel net zo consequent zijn om de kinderbijslag terug te storten! Maar wellicht is er tegen die tijd inkomensafhankelijke kinderbijslag, en dan heb jij na al die jaren vrijgezellenbestaan een goed carriere opgebouwd, en dus zul je dan geen kinderbijslag meer ontvangen, dat scheelt!

Groeten Sandra

Reactie voor op de website?

17.20. Dat gebrek aan solidariteit

bestaat niet alleen tussen kinderlozen en kinderrijken, hoor. Ik kreeg van mijn schoonfam (groot gezin, 7 volwassen kinderen, waarvan 2 zonder eigen kinderen) regelmatig voor de voeten geworpen dat mijn schoonmoeder wel voor 15 kleinkinderen kado'tjes moest kopen (mijn man is de jongste, oftwel wij hadden er geen 3 bij mogen krijgen). Dus of wij nu maar per man 25 euro per maand aan mijn schoonmoeder wilden storten, om haar fin te steunen, en haar uitjes en buitenlandse reisjes mocht ze natuurlijk ook niet missen, want na jaren zorgen voor haar grote gezin had ze nu wel een zwitserlevenpensioen verdiend.Als wij geld tekort kwamen konden we altijd nog een schoonmaakbaan erbij nemen of geld lenen, dat kon mijn schoonmoeder niet.

Ik heb ze uitgelachen, gesteld dat die kado's niet hoeven als ze dat niet kan betalen, en de andere argumenten weerlegd. Zodra wij schoonmoederbijslag krijgen ga ik mijn schoonmoeder fin steunen. Het is dan ook niets anders dan manipulatie, juist die misselijke manipulatie waar moeders vroeger zo bekend om stonden.

Sindsdien houd ik de boot af als mijn schoonmoeder kado's wil geven en zeg ik dat we anders weer van anderen moeten horen dat ze zo'n armoede lijdt. Ja hard, maar wel effectief.

Reactie voor op de website?

17.21. Reactie op gezinsfanaten

Wat ik zeg is niet meer dan redelijk. Kijk anders is op de site van CISA.nl.

Een aanzienlijk deel van de gezinnen bestaat uit ouders die twee goede salarissen hebben, de zgn. tweeverdieners. Deze grote groep neemt uit luxe een kind. Hun salaris is dusdanig hoog dat ze die kinderbijslag dus niet nodig hebben.

Waar het om gaat is dat deze mensen een keuze maken waar vrijgezellen voor verantwoordelijk worden gesteld en dat is niet eerlijk. Deze mensen kunnen uitstekend opgevoed worden zonder de kinderbijslag die dus geheel inkomensafhankelijk moeten worden gesteld.

Bovendien hebben gezinnen in het geheel geen belangstelling voor hun vrijgezelle broers en zusters en dat is onderzocht.

Hoezo hebben gezinnen het alleen moeilijk ?

Wist u dat discriminatie niet mag volgens de grondwet en dat u christenen er verantwoordelijk voor bent dat alleenstaanden niet beschermd worden in de grondwet ?

Denk daar is over na ....

Voor een historisch referaat van achterstelling van alleenstaanden zie de volgende link:

home.wanadoo.nl/verpel/geld/98dsc-lvrm.html

Misschien dat u dan ook eens oog heeft voor anderen in plaats van alleen voor uw eigen "gezin" waarvoor geldt dat u er zelf voor heeft gekozen hebben alleenstaanden dat meestal niet.

Reactie voor op de website?

17.22. Parasieten ..... mensen met een hoog inkomen en een gezin

Reactie op arme martin:

Laten we gewoon eerlijk zijn. Jij bent een parasiet (gesteld dat je ook nog een goede baan hebt). Jij en je gezin parasiteren op basis van het feit dat jij vindt dat jij een gezin mag stichten en jij vindt dat anderen daarvoor moeten betalen.

Ik wens een ieder veel geluk met zijn gezin maar maak anderen niet financieel verantwoordelijk. Waarom gaat het hier: een keuze.

Mensen die werkloos worden, kiezen daarvoor over het algemeen niet. Die ontvangen terecht hulp. Mensen die een gezin stichten kiezen daar toch voor, wat heb ik daarmee te maken. O.k. beperkt de kinderbijslag dan tot de minima en laat iemand die een gezin heeft en vijftig duizend per jaar verdient dat niet krijgen want dat is asociaal.... dat is gewoon stelen en dat weet je.

Bovendien waarom zou je zo'n eenzijdig leven leiden waarbij je de komende 30 jaar al weet wat er gebeurt. Beetje saai vindt je niet ?

Martin

Reactie voor op de website?

17.23. Wat klink je verbitterd, Martin!

Het klopt dat alleenstaanden achtergesteld werden, maar dat was lang geleden. Toen voerde Nederland nog een gezinsvriendelijk beleid. Met het invoeren van sociaal beleid is het gezinsvriendelijk beleid naar de achtergrond verdreven.

Ik kan me voorstellen dat het voor alleenstaanden niet altijd makkelijk is. Maar dat mag geen reden zijn om je zo af te zetten tegen gezinnen. In gezinnen wordt veel werk verzet. De kinderbijslag is in veel gevallen noodzaak. Sta je er wel eens bij stil dat bijvoorbeeld apparaten in gezinnen veel intesiever gebruikt worden en zodoende sneller aan vervanging dan bij alleenstaanden? Sta je er wel eens bij stil dat de kinderen van nu de volwassenen van straks zijn? Dat zij straks de economie draaiende moeten houden?

Het INDIVIDU is bij de huidige politiek nog altijd beter af dan het gezin.

Nell

Reactie voor op de website?

17.24. Re op re Martin

Beste anoniem

Bovenstaande wekt weer de discussie op of je nu wel wat extra's krijgt of je het gewoon weer niet verdient met kinderen, ongeacht je salaris. En hoezo de komende dertig jaar weet je wat er gebeurt? Zou het niet weten wat je daar nu mee bedoelt.

Eenzijdig? Hoezo? Juist zeer verruimend met kinderen,zeker als ze wat ouder worden. Heb jij anoniem, geen kinderen? Of wakker jij anoniem weer gewoon een vuurtje aan Martin?
Jessica

Reactie voor op de website?

17.25. gezinsleven niet natuurlijk

Jessica,

Ik kijk naar mijn broer en mijn zus en zie dat hun leven iedere dag hetzelfde is. Dat is het probleem.

Leven is voor mij wat anders. Maar ieder zijn ding.

Dat een vrouw kinderen wil krijgen is ook iets lichamelijks. Een levensdoel denk ik toch. Bij een man past het totaal niet vind ik. Overigens zijn er ook onderzoeken die uitwijzen dat de mens van nature serieel monogaam is. Dus het gezinsleven is niet natuurlijk denk ik.

Google maar is dan kun je dat onderzoek zelf vinden.

Het is niet mijn bedoeling mensen te kwetsen. Monogamie is van oorsprong religieus en als zodanig van generatie op generatie doorgegeven.

Martin

Reactie voor op de website?

17.26. Ik ben ook verbitterd

Nell Ik ben ook verbitterd. Jullie positie is grondwettelijk geregeld. Ook in de europese invulling van de verklaring van de rechten van de mens.

Alleenstaanden mogen in tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen met een andere huidskleur gewoon gediscrimineerd worden en dat is heel ernstig.

Dat de kosten voor gezinnen met een laag inkomen hoog zijn en dat apparatuur sneller slijt ben ik overigens wel met je eens. Die inkomens mogen best kinderbijslag krijgen. Maar bij tweeverdieners zijn kinderen gewoon iets extra's wat ze prima kunnen betalen.

Maar de regering zal ook eens wat voor ons moeten doen en dat wil ze gewoon niet omdat onze positie grondwettelijk niet is verankerd.

Martin

Reactie voor op de website?

17.27. Hoezo gediscrimineerd?

Het lijkt me toch dat je niet goed geïnformeerd bent, Martin. Nederland heeft een toenemend aantal alleenstaanden, en dat aantal zal in de toekomst alleen maar harder groeien.

Ik begrijp niet dat de discussie tussen alleenstaanden en gezinnen gevoerd moet worden. In plaats van tegen elkaar te vechten zouden we samen moeten strijden. Beleid wordt nu eenmaal gemaakt op de "grootste gemene deler", alles wat daarvan afwijkt zal het moeilijker hebben dan de burger die "volgens de norm" leeft.

In welk opzicht wordt de alleenstaande dan gediscrimineerd volgens jou? Oké, gezinnen met kinderen onder de 18 krijgen kinderbijslag, maar weet je dat de huidige kinderbijslag bij lange na de werkelijke kosten niet dekt?

De positie van kinderen is een kwetsbare positie, het kind is afhankelijk van de zorg van ouders. Ouders verzetten (onbetaald) werk, van een kleine tegemoetkoming in de kosten in de vorm van kinderbijslag wordt niemand rijk.

En vergeet niet dat de mensen met een dubbel inkomen ook veel meer belasting betalen.

Nell

Reactie voor op de website?

17.28. re gezinsleven niet natuurlijk

Martin

Jammer dat je niet meer in de oertijd leeft. Dan had je wel je lusten kunnen hebben met de vrouwen en niet het gedoe gehad dat jij je er de rest van je leven aan vast zou zitten. Helaas voor jou veel te laat op deze aardklood gekomen. In de oertijd had je nooit de frustraties gehad die je nu had. In die tijd bestond seriel monogaam juist wel,daar zal jij ook nu goed tussen passen.
Gelukkig voor ons zijn er nu maar weinig mensen die nog in deze oertaal denken. Ja en voor de mensen die wel zo zijn is het echt hun ding en val ons daar nu maar niet mee lastig. Wij, die gezinnen met kinderen hebben, hebben het finacieel en met opvoeding al moeilijk genoeg in deze egoistische maatschappij.
Wees nu eens eerlijk,heb jij ook een gezin?.Als jij dat niet hebt dan vind ik persoonlijk dat je moet ophouden met deze discussie.Je weet echt niet als allenstaande waar je het over hebt.Anders vraag je het maar eens aan je broer en je zus. Die weten vast niets van je stukjes af die je hier plaatst.Je schrijft dat je hier geen andere mensen mee wil kwetsen maar dat doe je wel.

Ik weet echt niet wat jou bezielt om op deze website te schijven. Zeker als je geen gezin hebt,heb jij hier niets te zoeken,volgens mij. Ja wat doe jij eingelijk als alleenstaande op deze site Martin?. Leuk om effe te stoken. Eigenlijk zouden wij niet meer moeten reageren op de stukken van jou.Ik ga dit ook niet meer doen. Echt verloren tijd. Jessica

Reactie voor op de website?

17.29. reactie op Nell

Nell,

Er zijn inderdaad veel alleenstaanden (c.a. 2,4 mio.). Dat heb ik ook nergens ontkend. Alleen de CDA en de ChristenUnie doen die groep af als een tijdelijkheid. Of zoals de heer Snabel van het CPB zegt: "de alleenstaande bestaat niet". Men wil deze groep doodzwijgen zodat men niets voor deze groep hoeft te doen. Die groep moet zich maar redden dat is de mentaliteit.

Misschien zouden we samen moeten optrekken, maar dat neemt niet weg dat ook een alleenstaande wel eens mag duidelijk maken dat alleenstaanden met een hoop onrechtvaardigheid worden geconfronteerd. De positie van het gezin is veel sterker waar het gaat om rechtsbescherming.

Voorbeelden van achterstelling zijn er te over/te veel om op te noemen zie de site van WWW.CISA.NL. Een voorbeeld is de zorgtoeslag die nog niet de helft van de tweeverdieners bedraagt waar dat wel zo zou moeten zijn, moreel gezien.

Tweeverdieners betalen meer belasting, ja maar ze hebben ook meer risicospreiding en zijn in tegenstelling tot alleenstaanden nog in staat een huis aan te schaffen. Een alleenstaande met een modaal inkomen kan amper een flatje kopen. Als een van beide partners zijn baan verliest dan is er nog iemand die salaris ontvangt.

Feit is natuurlijk dat iedereen zijn eigen kruis heeft te dragen.

Martin

Reactie voor op de website?

17.30. Alleenstaand met 5 kids, geldt dat ook Martin?

Hi Martin,

Ik kan er wel inkomen hoe jij je voelt. Het is als alleenstaande ook niet makkelijk. Iedereen wil wel een -al dan niet tijdelijke- schouder om even lekker tegen aan te leunen. Ik kan zelfs meekomen in jouw idee van kinderbijslag. Niet helemaal, want de kids van deze tijd zijn de volgende werkende generatie en daar ga jij als alleenstaande straks weer van profiteren (hopen we dan want als de politiek weer rare dingen gaat bedenken gaat die AOW voor ons helemaal niet door).

Trouwens,ik ben zelf een alleenstaande moeder met 5 kids en werk dan ook nog 32 uur. Ik doe mijn best om alles zo goed mogelijk te regelen. Dan was het makkelijker (maar zeker niet leuker) gewoon alleenstaand zonder kinderen te zijn, dan maar die extra's betalen, dan werk ik gewoon 40 uur.
Alleenstaand zijn vind ik niet erg. Dit vind ik nu. Misschien ooit als mijn eigen verbitterdheid over is wat mannen betreft kan de situatie veranderen. Dat is dan weer mijn kruis. Het is een stuk rustiger voor jezelf als je kan loslaten. Ellen

Reactie voor op de website?

17.31. Moelijke situatie

Hoi Ellen,

Lijkt me inderdaad heel zwaar als je zo'n groot gezin hebt. Groot respect dat je dit kunt volhouden.

In jou situatie lijkt me ook heel terecht dat je alle voorzieningen ontvangt die er zijn.

Ik bedoelde een groep van gezinnen die bijv. 1 kind heeft en twee hoge inkomens. Die hebben die kinderbijslag niet nodig.

Daarnaast hebben we in Nederland gewoon een heel rechts kabinet die keihard en asociaal beleid maakt voor mensen die het moeilijjk hebben.

Reactie voor op de website?

17.32. Je begrijpt het niet Martin,

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten van álle kinderen. De lage inkomens krijgen daar bovenop de kinderkorting, straks het kindgebonden budget, daarnaast krijgen ze een tegemoetkoming in de schoolkosten en in sommige gemeenten extra korting voor sport en hobbyclubs.

Bij muzieklessen vallen ze in een goedkoper tarief (inkomens gebonden)

Ouders met een hoger inkomen betalen zelf die kosten en dragen meer bij aan de belastingen, zodat de tegemoetkomingen van de lagere inkomens in stand gehouden kunnen worden.

Nell

Reactie voor op de website?

17.33. aan nell

Ik begrijp het heel goed Nell. Waar het om gaat is dat er een grote groep gezinnen heeft met een hoog inkomen die die kinderbijslag niet nodig heeft en die wil ontvangt. Dat ook die groep mensen die kinderbijslag krijgt is moreel gezien onaardvaardbaar.

Waarom heeft bijv. een directeur van Philips , voor zijn kinderen kinderbijslag nodig? Die man verdient meer dan genoeg geld.

Waar het mij om gaat is dat de kinderbijslag geheel inkomensafhankelijk moet worden gemaakt. Wat er nu ligt is een voor alleenstaanden moreel onaarvaardbaar systeem omdat ook gezinnen die de kinderbijslag niet nodig hebben worden gesubsidieerd.

En wat mij verbaasd is dat je zelf zo slecht geïnformeerd bent over de achterstelling van alleenstaanden, terwijl iedereen weet dat die op van allerlei fronten gaande is.

Martin

Reactie voor op de website?

17.34. Die Martin

Ik weet niet exact waar jou drive vandaan komt hoor.

Maar ik zou ook eens informeren bij je ouders, redelijk groot gezin, je spreekt nl over broer en zus. Waarom zij kinderen op de wereld hebben gezet. Waarom zij jou een zak met bitterheid hebben meegegeven?

Vraag eens aan je ouders of ze het zonder de KB hadden gered?

En als jij er bewust voor kiest om alleen te blijven omdat het gezinsleven saai is (iedere dag hetzelfde).

Loop dan niet te zeuren tegen mensen die voor iets anders kiezen.

Je hebt ook nog de mogelijkheid te gaan emigreren, er zijn vast landen waar het beter geregeld is voor alleengaanden.

En nogmaals mijn kinderen zijn het niet, die jou verplegen of verzorgen als je het nodig hebt.

En als tip geef ik je mee, Ga een site zoeken waar rijke 2 verdieners schrijven en ga daar je gal spuiien.

Hier lezen/schrijven veel warme gezinnen vol liefde voor hun kinderen, die van niets een feest kunnen maken, ook al weten ze dat er om hen heen veel meer (materiele) rijkdom is dan zij hebben.

Maar zij hebben de echte rijkdom en dat stukje, dat mis jij.

Jammer voor je.

Ik weet wat je mist. Jij niet.

Sterkte met overleven in deze samenleving.

Marion

Reactie voor op de website?

17.35. Wat een commotie

Wat een commotie hier allemaal, en waar gaat het nu eigenlijk om? Volgens sommigen om alleenstaanden vs gezinnen, volgens anderen om alleenstaanden vs kleine 'rijke' gezinnen, 1 salaris, 2 salarissen, uitkering...

Ik snap martins standpunt wel een beetje, want wees nou eerlijk, iedereen hier heeft wel eens gedacht dat gezinnen van topdirecteuren met maar 1 of 2 kinderen al genoeg verdienen terwijl de grote gezinnen het soms zo moeilijk hebben.

Waarom zou de alleenstaande extra betaald moeten worden volgens jou? En dan heb ik het over de alleenstaanden zonder kinderen, want ik neem aan dat je je daarop toespitst?

Ik ben het er niet mee eens trouwens, dat zeg ik niet. Ik heb zelf uit ervaring de verschillende kanten van de samenleving meegemaakt. Als alleenstaande is het niet makkelijk om een huis te krijgen. Nee, maar om in Martins perspectief te blijven, als je toch maar alleenstaand bent, heb je dan wel recht op een huis? Je hebt toch al die ruimte niet nodig zo zonder kinderen? Ik gun iedere allenstaande een huis, maar ik gun ook ieder gezin de kinderbijslag.

Je hebt het over een zorgtoeslag voor alleenstaanden die zogenaamd moreel gezien minder zou moeten zijn, maar discrimineer je met die stelling niet het individu? Het feit dat mensen ervoor gekozen hebben om samen door het leven te gaan wil nog niet zeggen dat ze 1 persoon geworden zijn. Ze hebben ieder hun eigen leven met eigen ziektes, maar als je het wilt stellen zoals jou. Dan zouden de gezinnen in het nadeel zijn, aangezien het risico op overdraagbare ziektes ook groter is.

Misschien is het voor sommige mensen en dan vooral de mannen volgens jou, niet aantrekkelijk om kinderen te krijgen. Zou toch jammer zijn, want in jouw wereld zou de toekomst er toch maar somber uit zien zonder kinderen. Of nee, dat had je niet gezegd, je wil er alleen niet voor zorgen. Dus wel de neukertjes en niet de lasten van de consequenties. Misschien moeten we dan toch maar een uitzondering maken en je toelaten tot de spinnenwereld waar de blackwidow gewoon de man opvreet na de daad. Scheelt een hoop zinloos geklets op een forum.

Sorry, dat was een harteloze opmerking, maar om heel eerlijk te zijn snap ik echt niet hoe het nu kan dat op een forum voor grote gezinnen, op een topic dat gaat over de financiele problemen van GROTE gezinnen jij begint te kletsen over tweeverdiendende kleine gezinnen met een bovenmodaal inkomen.

Het heeft geen zin om grote gezinnen aan te vallen op problemen die jij hebt met kleine rijke gezinnen.

Ik ben wel heel erg benieuwd wat jij in je leven hebt meegemaakt waardoor je zo verbeten bent hierover. Maar als ik zo je verhalen hierboven lees ga je me dat toch niet vertellen.

Mijn tip voor jou: ga in de politiek en probeer het te veranderen. Zorg dan alleen wel dat je de steun krijgt van de GROTE gezinnen, want die zorgen toch nog echt voor het merendeel van de stemmen.

groetjes Miek

Reactie voor op de website?

17.36. Kindgebonden budget

In 2010 gaat er veel veranderen,de kinderbijslag gaat op in het kindgebonden budget en de kindertoeslag en ibg tegemoetkoming ook. Alles krijg je dan 1 keer per maand via de belasting uitbetaald. Mensen met een hoog inkomen leggen er geld op toe, mensen met een laag inkomen niet of gaan er nog wat op vooruit. In 4 jaar tijd moet dit 270 miljoen euro opbrengen.

Zie infoNu.nl, kindgebonden budget neemt de plaats van in van kinderbijslag. Ook kun je kindgebonden budget 2010 intypen op google. Dit wordt prinsjesdag officieel bekendgemaakt.

Angelique

Reactie voor op de website?

17.37. Kindgebonden budget

kindgebonden budget

aanvullende informatie

Inkomensafhankelijk, hoe hoger het inkomen van de ouder(s) hoe lager het budgetbedrag. Budget per kind voor elk kind onder de 18 jaar bestaat recht op een bedrag. Ouder heeft recht op het budgetbedrag.

Belastingvrij, over het ontvangen bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Maandelijkse betalingen,het bedrag wordt per maand betaald. In Nederland WERKENDE ouders hebben recht op het budget indien hun kinderen in het BUITENLAND wonen. Uitvoering van deze regeling wordt door de belasting geregeld.

Het is aan de Burger zelf in de gaten te houden of hij recht heeft op een van de toeslagen.

Angelique

Reactie voor op de website?

17.38. SWV

Lees in verband met kindgebonden budget ook (SWV geen verhoging kinderbijslag tot en met 2011), intypen op google. Er staat onderaan een link: lees het persbericht van het ministerie van jeugd en gezin,de bedragen die op infoNu.nl staan onder kindgebondenbudget neemt plaats in van kinderbijslag zijn dus de kindertoeslag 2010 en de kinderbijslag komt erbij plus het geld tegemoetkoming schoolkosten.

Hoe hoog de hoogte van het maandelijkse bedrag is is dus afhankelijk van het gezinsinkomen.

Angelique

Reactie voor op de website?

17.39. Irritatie

Ik irriteer me een beetje aan het feit dat er bij twee verdieners vanuit gegaan wordt dat ze in een luxe positie zitten. Ik ben inmiddels zwanger van nummer 2, maar werk daarbij 3 dagen. Ik werk in het onderwijs en doe geregeld in de avond ook nog dingen voor mijn werk. Ik werk omdat het noodzakelijk is en niet voor de luxe en ben daarom blij dat wij kinderbijslag krijgen.

In de stad waar ik woon, krijg je niet makkelijk een huurhuis en zit er voor veel jonge mensen vaak niets anders op dan om een huis te kopen. Wij hebben dus een huis moeten kopen (rijtjeshuis) en hebben een vrij hoge hypotheek, omdat de grond redelijk prijzig is. Mijn kind gaat naar de kinderopvang, omdat ik om rond te komen MOET werken. Dat vind ik geen probleem, want ik wil toch graag in een huis wonen en niet op een studentenkamer.

Daarbij stoort het mij dat aanvallen van niet werkende moeders naar werkende moeders. Een aantal niet werkende moeders op dit forum geven mij het gevoel dat ze "beter zijn"dan werkende moeders. Ik werk en heb geen andere keus. Maar laat mij ook in mijn waarde ondanks dat ik straks maar 2x per week na schooltijd met een kopje thee kan wachten op mijn kind.

Ik geef ook niet af op moeders, die besluiten te stoppen met werken, maar klagen over armoede. Ik heb juist bewondering voor ze dat ze die stap bewust maken en creatief de eindjes aan elkaar knopen.

Laten we elkaar in onze waarde laten!

Manuela

Reactie voor op de website?

17.40. Niet alles klopt, over kgb.

Angelique, dat de KBS in 2010 opgaat in het KGB klopt (nog) niet. Er zijn wel plannen toe, maar politiek ligt het erg gevoelig. M.n. bij de chr politieke partijen, die het SP idee (alle kindertegemoetkomingen inkomensafhankelijk) dichterbij zien komen. Het zou wel genoemd worden binnen de 20 commissies die 35 miljard aan bezuinigingen moeten bedenken.

En dat in Ned werkende ouders KGB voor hun buiten Ned wonende kinderen krijgen, als het al waar is, is het erg vreemd. Schippersouders, die varende zijn, krijgen voor hun op het schippersinternaat verblijvende kinderen nl. GEEN KGB, omdat de harde eis is dat kinderen op hetzelfde adres ingeschreven moeten staan als de ouders.Dit is bij schipperskinderen niet zo, die verblijven immers op het internaat of een pleeggezin. Het lijkt me vreemd dat voor in het buitenland wonende kinderen die uitzondering wel gemaakt wordt en voor schipperskinderen niet.

N.B.Hiermee is meteen de moeilijkheid voor een algemene gezinsvereniging weergegeven: meerlinggezinnen verschillen enorm van schippersgezinnen en die verschillen weer van stiefgezinnen, pleeggezinnen, gastgezinnen of 1oudergezinnen.

Reactie voor op de website?

17.41. Hoe financieel?

Ik ben moeder van 2 dochters, één van bijna 3 jaar oud en een dochter van 9 maanden oud. Nu heb ik altijd een groot gezin gewild, en wil ik ook graag fulltime voor mijn kinderen zorgen. Dit doe ik nu anderhalf jaar en het bevalt geweldig!

Maar wat ik mij nu afvraag, is of ik nog een kindje financieel kan bekostigen. Wij hebben een totaal inkomen elke maand van om en nabij 2050 euro. Nu hebben we bijna 300 euro om leuke dingen te doen elke maand, en ik spaar ook nog 150 euro elke maand plus 30 euro op de spaarrekening van mijn kinderen. Ik wil niemand beledigen die het minder heeft dan wij, maar ik vroeg me gewoon af of er mensen zijn met net zoveel geld als wij elke maand, en die toch met meer dan 2 kinderen zijn. Wij zijn overigens totaal niet materialistisch ingesteld, dus dat scheelt een hoop. We rijden bijvoorbeeld maar één auto. Ik doe alles op de fiets. En marktplaats is mijn favoriet.
Mijn grote angst is dat ik toch een inschattingsfout maak en dat ik dalijk in de financiële problemen kom. Zijn er ook meer mensen met dat gevoel?

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Grote gezinnen financieel

 1. Vragen in de Tweede Kamer
 2. Reactie op brief van LPF
 3. Reactie op brief van SGP
 4. Reactie op brief van CDA
 5. Reactie op rondkomen van grote gezinnen.
 6. Petje af!
 7. De voedselbank
 8. Reactie op brief van SP
 9. Groot gezin in armoede
 10. Parkeren bij Staatsbosbeheer
 11. Respect
 12. Reactie op: Groot gezin in armoede
 13. Bezint eer ge begint
 14. Wijzen is zo gemakkelijk
 15. Waarom bedenk je geen oplossing?
 16. Hoezo hebben alleen de gezinnen het moeilijk
 17. Grote gezinnen financieel
 18. Wie zegt dat??
 19. Arme Martin
 20. Dat gebrek aan solidariteit
 21. Reactie op gezinsfanaten
 22. Parasieten ..... mensen met een hoog inkomen en een gezin
 23. Wat klink je verbitterd, Martin!
 24. Re op re Martin
 25. gezinsleven niet natuurlijk
 26. Ik ben ook verbitterd
 27. Hoezo gediscrimineerd?
 28. re gezinsleven niet natuurlijk
 29. reactie op Nell
 30. Alleenstaand met 5 kids, geldt dat ook Martin?
 31. Moelijke situatie
 32. Je begrijpt het niet Martin,
 33. aan nell
 34. Die Martin
 35. Wat een commotie
 36. Kindgebonden budget
 37. Kindgebonden budget
 38. SWV
 39. Irritatie
 40. Niet alles klopt, over kgb.
 41. Hoe financieel?

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.