Groot Gezin
Thema pagina
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

49. Huiswerk

Deze keer besteedt de column aandacht aan het huiswerk van onze naar de middelbare school gaande kinderen. Soms moet je ze daar wel even bij helpen. Maar hoever moet of kun je daar in gaan? Is het beter ze veel zelf uit te laten zoeken, of kun je beter naast ze gaan staan?

Graag horen we uw mening hierover, de verschillende manieren om dit te benaderen, en wellicht ook de ervaringen van ouders die dit al achter de rug hebben. Geeft het grote gezin in deze kwestie nog extra moglijkheden?

Reactie voor op de website?

49.1. Huiswerk, not done!

Wij hebben een zoon van 17 jaar die de dagen dat hij naar school gaat gewoon doorbetaald krijgt. Hij moet 3 dagen in de 2 weken naar school. Huiswerk maken wil hij niet doen want de leraren deugen niet en voor hen wil hij geen huiswerk maken. Wij kunnen praten als brugman maar als we hem onder dwang zetten maakt hij helemaal geen huiswerk meer! Hij snapt niet dat hij huiswerk maakt voor zichzelf en niet voor de school.

Ik moet daar wel bij zeggen dat bij sommig huiswerk ik ook mijn vraagtekens zet over het nut ervan, later. Vooral als je al te maken hebt met kinderen die het in het reguliere onderwijs niet goed gedaan hebben en dan in een soort project nog een kans krijgen. Wij als ouders grijpen de kans met 2 handen aan maar wat als het kind niet wil! Werken wil hij wel en dat doet hij met veel plezier maar als hij zijn school verpest, dan heeft hij ook gelijk geen werk meer!

Ik weet echt niet hoe wij er voor kunnen zorgen dat de school leuk is voor hem want ondanks dat niet alle lessen misschien zin hebben, het is wel allemaal te doen als hij zelf zijn schouders er maar onder zet! Wie heeft er een lastige puber en zou er met mij over willen praten?

Sandra

Reactie voor op de website?

49.2. Niet afhankelijk maken

De vraag in de column lees ik als: hoe kun je het beste kinderen met hun huiswerk helpen, met name op de middelbare school.

Als het goed is, zouden ze in staat moeten zijn het huiswerk zelf te maken. Maar soms voel ik het als noodzakelijk een steuntje in de rug te geven. Liefst erop gericht ze niet afhankelijk van je te maken.

Helpen met het huiswerk kan erop gericht zijn:

 1. een concreet huiswerkprobleem op te lossen
 2. helpen om een goede manier van werken te vinden
 3. samen uitzoeken waar je kind eigenlijk mee bezig is.
Het helpen met een concreet probleem, tja, dan krijg je van die vragen waar je absoluut niet het antwoord op weet. Zo'n lastig wiskundeprobleem, waar je vroeger ook al niets van begreep. Is het niet beter dit toch maar aan de lera(a)r(es) over te laten? In die situatie probeer ik niet eens het antwoord te geven. Daarentegen vraag ik ze bijvoorbeeld waar het antwoord in het boek zou moeten staan, om mij die bladzijden uit te leggen, en dan aan te geven waar het probleem zit. Hierdoor leert het kind meteen een methode om het de volgende keer zelf aan te pakken.

Je kunt je kind dus helpen door samen te kijken hoe je zo'n probleem aanpakt. Hierboven staat al een voorbeeld. Maar je zou bijvoorbeeld ook samen kunnen kijken waarom je kind dit probleem niet op school voorlegt. Meestal is een lera(a)r(es) best tot extra aandacht bereid, maar is dat niet het geval dan klop ik direct zelf aan op school.

Het voordeel van deze aanpak is dat je de verantwoordelijkheid bij je kind laat liggen. Ik denk dat dit de motivatie van je kind ten goede komt. Je hulp is erop gericht het kind te helpen uitzoeken de bestaande mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, of nieuwe te ontdekken.

Maar het kan ook zijn dat de last van de leerstof te hoog is (lijkt te zijn): "Moet ik nu echt wiskunde leren, waar heb je dat eigenlijk voor nodig?" Het beste is wanneer je kind die vraag zelf beantwoordt, maar dan moet het wel een beeld hebben van wat het in de toekomst wil. Heeft het kind een duidelijk doel, en is die opleiding daar echt voor nodig, dan zal je hulp bestaan uit het aanmoedigen van je kind, het troosten bij teleurstellingen, en de kracht geven het weer te proberen. Toen mijn dochter wiskunde helemaal niet meer zag zitten, en bleek dat ze dit nodig had voor haar droom, toen kon ze toch weer de moed opbrengen eraan te beginnen. En nu valt het opeens toch een beetje mee.

Meestal heeft het kind nog niet zo'n duidelijk doel, dan ligt dit wel wat moeilijker. Ik denk dat je in zo'n geval beter op zoek kunt gaan naar een doel.

Theo

Reactie voor op de website?

49.3. Huiswerk

Hallo,

Ik heet Ellen en ben moeder van 3 kinderen waarvan de oudste 13 is en in het 2e jaar van de middelbare school zit. Mijn zoon was getest voor havo en kon kwa punten naar het gymnasium. Zo gezegd zo gedaan, want hij wou dierenarts worden. Een half jaar later is hij een niveau teruggezet en met veel inspanning, vooral van mijn kant is hij overgegaan naar 2 havo.

Gisteravond hebben wij gesprekken gehad op school en hij presteert zwaar onder het gemiddelde en niet omdat hij het niet kan maar gewoon omdat hij er werkelijk helemaal niets aan doet. Hij is totaal niet gemotiveerd en ziet er het nut niet van in.

Nu gaan ze op school maar het traject in gang zetten om hem naar vmbo-t te laten gaan.

Ik weet niet wat ik er nog aan kan doen om hem te motiveren. Hij belooft iedere keer beterschap. Maar al met al doet hij er niets voor. Ik heb nu in overleg met de school mij voorgenomen om er geen energie meer in te steken. Mischien schrikt hij van het vooruitzicht om naar het vmbo te gaan. Dat hopen we tenminste.

Maar ik heb er geen zin meer in om iedere avond ruzie te hebben over het wel of geen huiswerk maken. Het verpest de hele sfeer in huis en ik heb nog 2 kinderen waar ik mijn energie in moet steken, en ik hoop dat die het wel waard zijn en er iets mee doen.

Mijn dochter van 10 kan helemaal niet zo makkelijk leren maar als ik zie wat zij er voor doet en wat een mooie cijfers zij haalt, dan vind ik het zo oneerlijk dat die oudste die het kwa intelligentie makkelijk kan er dus helemaal niks voor doet.

Kinderen..... grijze haren krijg je ervan.

Ik wens je heel veel sterkte en geduld.
een gefrusteerde moeder

Reactie voor op de website?

49.4. Is dit wel het echte probleem?

Beste Ellen,

Je ziet het zo vaak, kinderen met een hoog advies zakken volledig af op de middelbare school. Dan denk je dat een stapje terug een goede oplossing is, maar vaak zie je dat daarna weer een stapje terug volgt, enz. Ook jouw verhaal is weer het bewijs: een stapje terug hoeft geen oplossing te zijn.

In jouw geval lees ik dat je kind zijn motivatie verloren heeft. Maar niet zijn verstand, dus waarom zou je hem iets anders moeten laten doen onder het mom dat dit gemakkelijker is? Maar hoe weet je nu of dit niet tot verveling leidt, waardoor de motivatie alleen maar kleiner wordt! En dan ben je alleen maar verder van huis. Dan is er nog het gevaar dat hij zich op een ander type opleiding helemaal niet thuis voelt, hij krijgt een ander type klasgenoten, een andere stijl van lesgeven, etc.

Wat me ook opvalt is dat je de schuld alleen bij je zoon legt. En natuurlijk, het is wel wat gemakkelijk, motivatieverlies, dat is toch duidelijk zijn fout? Nou misschien wel niet. Uiteindelijk zijn leerkrachten hoogopgeleide, goedbetaalde professionals. Daar mag je toch wel iets van verwachten!? Juist als het niet zo gemakkelijk is!

Natuurlijk, jouw zoon haalt de onvoldoendes, maar is dat niet tevens een afspiegeling van de kwaliteit van het lesgeven van de leerkracht? En waarom wordt alleen jouw kind daar op afgerekend?

Het motivatieverlies is, denk ik, niet het echte probleem, maar een gevolg van andere dingen die misgaan. Maar wat zijn dan de echte problemen? Pas als je die weet, dan kun je een oplossing die recht doet aan je zoon, en die hem zal helpen hiervoor gemotiveerd te zijn. En als dan blijkt dat het VMBO de juiste stap is, dan zal ook je zoon zich daarin kunnen vinden, en gemotiveerd zijn mee te werken.

Veel succes! Theo

Reactie voor op de website?

49.5. Pubers en school

Beste Ellen

Als leerkracht op een VMBO-school kan ik uit ervaring zeggen dat meer kinderen hun motivatie verliezen op de middelbare school. Dat ligt niet altijd aan de leerkracht. In dezelfde klas zitten ook altijd leerlingen die wel gemotiveerd zijn. Bovendien heeft een kind voor elk vak een andere leerkracht.

Veel pubers zijn bezig met volwassen worden. Dat gaat samen met veel onzekerheid en energie. Energie die ze niet in schoolwerk willen steken.

Blijven proberen om een kind te motiveren is belangrijk. Misschien bedenkt hij dat hij toch méér wil. Misschien ook niet. Met een VMBO diploma kun je ook een goede opleiding starten (ROC- niveau 4) waarna je ook een HBO opleiding kunt gaan doen. Voor veel kinderen is dat een goede oplossing. Gewoon volhouden! En blijf het kind complimenten geven als iets wél goed gaat. Dat motiveert meer dan mopperen omdat iets niet goed gaat.

Succes! E.L.

Reactie voor op de website?

49.6. Huiswerk

Persoonlijk vind ik het niet zo vreemd hoor dat die pubers hun motivatie kwijt zijn. Ik hoef alleen maar naar het afgelopen weekeinde te kijken.

Laten we bij het begin beginnen. Onze dochter is 10 jaar en zit in groep 6 van de basis school. Ze heeft veel plezier in leren, en het geeft haar een kick als ze een G haalt. Nog wel!!

Afgelopen weekeinde had dit kind zo vreselijk veel huiswerk: tafels van 6 tot en met 9 voor een toets op maandag, rekenwerk 2 bladzijde, geschiedenis voor een toets op maandag, topografie voor een toets op dinsdag. En tussen neus en lippen door ging er ook een stage juf weg, dus of ze even een leuk gedichtje wou maken met een tekening erbij, inleveren maandag.

En laat ik eerlijk zijn dit weekeinde was eerder regel als uitzondering hoor! Ze komt bijna dagelijks met huiswerk thuis wat dan de volgende dag af moet zijn. En voor de weekeinde soms wel 2 a 3 taken en laten wel zijn we hebben het hier over een 10!!! jarige. En jullie vinden het gek dat de motivatie weg is als ze straks op de middelbare zit? Nou ik dus niet!

Els

Reactie voor op de website?

49.7. Wel of niet bijstaan bij kinderen in het studiehuis.

Hier een reactie van onze ervaring door onze zoon bij te staan tijdens het maken en leren van huiswerk.

Onze zoon ging na de basisschool naar de havo omdat hij erg slim was en de cito-toets heel goed had gemaakt. Hij kwam in de brugklas op havo/vwo niveau en had veel huiswerk. Wij hebben hem heel vaak geholpen door hem thuis iedere keer te overhoren voor een toets of proefwerk. Als wij dit deden kwamen we er achter dat als hij geleerd had bijna niks had onthouden, maar door onze overhoringen leerde hij meer dan in de uren die hij er zelf aan besteed had. Tijdens ouderavonden hoorden wij van ouders dat zij eigenlijk nooit hun kinderen overhoorden, zij vonden het knap van ons, dus wij gingen ermee door.

Maar toen kwam het studiehuis, en moesten de kinderen zelfstandig worden. Onze zoon kon niet zelfstandig leren en zijn huiswerk plannen. Nu wij terugdenken, lijkt het onze fout, wij hebben hem bijgestaan. Wij zijn begonnen om onze hulp langzaam af te bouwen en hem te stimuleren om het zelf te doen.

Helaas voor onze zoon is hij niet in staat om als zelfstandige student in de ''pubertijd'' zijn school af te maken. Door zijn gebrek aan zelfstandigheid heeft hij twee keer havo 4 gedaan en is de tweede keer ook blijven zitten, dus hij moest van school. Hij is nu bijna 18 en werkt 6 avonden per week als vakken vuller, en overdag zit hij thuis.

Tja wat is nou echt verstandig, je kind bijstaan, of hem te laten ontplooien tot een zelfstandige, want dat is wat de maatschappij van onze kinderen wil maken. Uiteindelijk is hij een individu die ervoor gekozen heeft te doen en laten wat hij wilt, we hopen dat als hij wat ouder is toch beseft dat hij had moeten studeren, en dit als nog gaat doen.

A.

Reactie voor op de website?

49.8. Helpen met huiswerk

Hallo A.,

Je kind helpen met het huiswerk, dat is toch niet verkeerd? Als je kind echter dat helpen gaat zien als een vervanging van het zelf huiswerk maken, dan neemt het zelf inderdaad geen initiatief.

Maar weet je nu wel zo zeker dat dit er een oorzaak voor kan zijn dat het mis ging in het studiehuis? Wat heeft de school dan gedaan om de kinderen klaar te stomen voor het studiehuis? En hadden ze dat studiehuis wel zo goed georganiseerd? En is dat studiehuis nu echt wel zo'n verbetering?

Misschien ligt daar wel een veel grotere oorzaak!

Sterkte, Theo

Reactie voor op de website?

49.9. Huiswerk

Hallo!

Ik ben zelf zo'n puber denk ik (15 jaar, 4 HAVO), als mijn moeder mij verplicht huiswerk te maken doe ik dat wel, maar dat doe ik dan 1 dag, maar daarna is het hetzelfde liedje weer. Je kan niet als ouder continu op iemands lip zitten naar mijn mening. Ik ken zelf een aantal "pubers" die op een huiswerk instituut, ook wel studie centrum genoemd, zitten. Ik denk dat zoiets een goede oplossing is. Ik hoop dat u wat aan mijn reactie heeft!

Groetjes Evelyn

Reactie voor op de website?

49.10. Juist geen zin

Hallo. ik ben zelf 13 jaar en zit in een 2h/v brugklas. ik heb ook vaak dat ik gewoon geen zin heb in huiswerk, wat ik dan vaak doe is alleen het maakwerk maken dat kun je met een lekker muziekje doen. en s'avonds een uur voor je gaat slapen gewoon je leerwerk maken. dat werkt bij mij altijd prima. en Over ouders die zeuren dat je je huiswerk moet maken. het werkt averechts.

Wat ik bij mezelf merk is dat als me ouders tegen me gaan zeggen van ja je moet je huiswerk nog maken enz enz. dan ga ik het gewoon niet maken want kan ik me niet concentreren. dus als je je kind wil motiveren doe het dan op een goede manier en zeg niet van denk je nog aan je huiswerk!

Yoeri

Reactie voor op de website?

49.11. Huiswerk, hé!

Ja, heel veel kinderen willen dus geen HUISWERK maken. Het is zo saai en vervelend, aldus mijn bronnen. Vaak met de overgang van de bassis school naar de middelebare school maakt veel problemen.

Vaak zijn uw kinderen dan niet gewend om aardig wat huiswerk te maken, en doen niet veel en raken achter. Het is noodzakelijk om als ouder te voorzorgen dat uw kind al het huiswerk maakt. Het beste zal ook zijn als het kind thuis komt, gelijk te kijken wat voor huiswerk te doen is. Niet gelijk beginnen natuurlijk.

Zo zie je maar weer, dat een brugger van 12 het best ook weet. Een wat deftigere taal maakt het ook voor de ouders wat leesbaarder, is'nt?

Sander

Reactie voor op de website?

49.12. Geen zin in huiswerk

Hier net zooooon drama het huiswerk. Hier de oudste nu in de derde, vindt niet dat wij het nog hoeven te zeggen. Als je zijn agenda bekijkt (doe ik stiekum toch) dan heeft meneer wel degelijk huiswerk. Plannen kan hij ook al niet. Leren ze daar op school dan geen planning? Ze kregen een boekwerk mee wat ze moeten doen, maar een planner voor die kinderen? Ze zoeken (en de ouders) het maar uit.

Je kan niet van derde groepers verwachten dat ze dit zonder een schoolplanner zelfstandig kunnen. Dit hebben ze niet geleerd en moet hen dus door de school geleerd worden. Nee geef mij dan maar de planner van het Montesori, daar staat per week wat ze af moeten hebben en welke toetsen ze hebben.

Bij onze dochter is het een stuk duidelijker. Maar ook haar moet ik wel op vrijdag bij het nekvel pakken om te zien wat zij nog voor die week niet af heeft en in het weekend nog moet maken. Soms denken we wel eens,ze moeten maar eens flink op hun bek gaan, met het niet afhebben van taken. We zijn het ook vaak zat om er weer achteraan te hollen. Moet wij misschien ook maar niet meer doen.

Maar als ouders voel je je toch wel verantwoordelijk dat je kinderen hun huiswerk maken. Wij als ouders voelen zich daar volgens mij soms meer verantwoordelijk voor dan de kinderen, dit is natuurlijk belachelijk. Maar als ouder vind je weer dat je die verantwoording voor je kinderen hebt ten opzichte naar de school. Je wilt ook niet overkomen als ouder die de school niet boeit. Dus zit je wel weer achter dat stomme huiswerk aan want je wilt niet te horen krijgen op die tafeltjesavond dat je kind GEEN huiswerk maakt!

Het gevolg hiervan is de eindeloze discussie over dat HUISWERK! Waren de kinderen hierin nu net zo serieus als wij dan was het voor ons als ouder een stuk gemakkelijker. Maar ja het zijn ook nog pubers en dan weet je het wel.

Jessica

Reactie voor op de website?

49.13. Huiswerk

Ik heb hier ook een puber, die je elke keer aan zijn huiswerk moet schoppen. Uiteindelijk maakt en leert hij het wel. Maar als ik heel diep graaf in het verleden, dan moet ik tot mijn schaamte toegeven, dat ik zelf precies zo was.

Marie

Reactie voor op de website?

49.14. Huiswerk

Ook bij ons twee pubers op de middelbare school. Beiden hadden het hoogste advies meegekregen vanaf de basisschool en ze wilden met alle geweld naar het gymnasium. De oudste (meisje) zit inmiddels in de derde en jongste (jongen) is net begonnen.

Met onze dochter is het eigenlijk nooit een probleem. Ze maakt haar huiswerk wel. Vanaf de derde klas wordt het wel duidelijk moeilijker. Ze krijgen veel huiswerk en dat krijgt ze niet altijd af. Dat is ook aan de cijfers te merken.

Onze zoon echter is een energiek ventje dat graag naar buiten gaat en tja..... dat is lastig als je al die uren (1040!!! Hoe verzinnen ze het) op school moet zitten en dan ook nog eens balen huiswerk krijgt. Er wordt echt geen rekening gehouden met zoiets als 'een overgang van de basisschool naar de middelbare school'.

Het kost dus veel moeite om hem te stimuleren zijn huiswerk te doen en belangrijker, het om te beginnen goed op te schrijven. Ook ik help hem waarschijnlijk veel te veel en ik voel al een tijdje dat ik dit echt af moet bouwen. Al die strijd om huiswerk vind ik echt heel naar en ik merk aan hem dat hij dat ook vindt. Maar ja, wat te doen. Zijn cijfers zijn wel goed hoor, maar dat komt ook omdat ik er bovenop zit. Aan zijn intelligentie ligt het niet. Ik denk er wel sterk over om hem volgend jaar het havo/vwo te laten doen. Dat scheelt weer twee vakken, want volgend jaar krijgt hij er ook weer vakken bij. Enfin, eerst maar eens kijken hoe hij dit jaar verder door komt. En dan toch maar proberen er wat minder bovenop te zitten.

gr. Corien

Reactie voor op de website?

49.15. huiswerk

Nou nou dan mag je nog wel even, als hij het gym wil blijven doen op deze manier. Het is te hopen dat hij ook snel het "licht" ziet, als je weet wat ik bedoel.

En wat nou overgang, ze moeten het nu echt zelf kunnen(arme kinderen). Tja het is me wat dat huiswerk, je blijft een ouder die graag ziet dat het met je kind goed gaat op school. Zouden onze kinderen dat ook maar zo zien en uit zich zelf braaf aan het huiswerk gaan en af en toe vragen om overhoord te worden voor een proefwerk. Echt een droombeeld voor elke ouder. Helaas is het in de werkelijkheid vaak anders. Een troost je staat hier niet alleen in.
Jessica

`

Reactie voor op de website?

49.16. Huiswerk

Ik ben Martijn (17) en zit nu in 5Havo! En ik wil ook nooit huiswerk maken. Het is saai. Lange teksten of simpele opgaves maken uit een boek! Ik heb wel betere dingen te doen en stel mijn huiswerk daardoor uit. Al heb ik er later wel spijt van als ik in de les zit. Mijn ouders vragen ook alleen maar om mijn cijfers en ik word er doodmoe van. Ik wil het ze best vertellen, maar de manier waarop zij reageren ben ik gewoon meer dan zat! Elke keer maar weer het: Ja maar hoe gaan we dat dan oplossen, ja we zijn teleurgesteld in je! ja je had je er meer voor in moeten zetten etc etc.

Daardoor vertel ik mijn cijfers gewoon niet meer omdat het gewoon veel spanning met zich mee brengt elke keer! Ik ben het zat om elke keer weer hun zelfde verhaaltje te horen terwijl ik voor mezelf ook allang duidelijk heb gemaakt dat dat cijfer gewoon ECHT niet goed is. maar ik vind het voor mezelf gewoon ontzettend moeilijk om te beginnen met huiswerk. het leren van leerstof waar ik leer wat er gebeurt als ik chromideblochromaat (WEET IEMAND NOG VAN VROEGER WAT DAT IS?) meng met natriumchloride! Echt kommop zeg! Ik wil later naar de HKU te Hilversum omdat ik regiseur wil worden! Wat heb ik nou aan deze troep! Met ook nog eens een docent die het zo saai kan vertellen dat als je alleen al aan haar denkt je in slaap valt!

Dat hele verhaal over motivatie problemen! Nou ik snap het HELEMAAL omdat ik 3 keer per week fitness, een bandje heb waarmee ik elke 2 keer repeteer, meedoe aan een opera, pianoles heb, 2 keer in de week werk en uitga! En na lange dagen (soms zelfs tot 5 of 6 uur smiddags) en toevallig deze donderdag tot 8 uur savonds op school zit! Ik heb dan helemaal geen zin meer in huiswerk! Dan ben ik moe! Of ben ik nou een lui persoon?

HUISWERK? oke! maar zullen we dan iets gaan leren waar ik iets aan heb?

M

Reactie voor op de website?

49.17. Voor Martijn

Ik snap het helemaal Martijn, die vakken waar je niets mee hebt zijn saai. En ook snap heel goed dat als je het zo druk hebt dat je geen zin meer hebt in huiswerk. Maar helaas ook jij weet dat je sommigige vakken gewoon moet hebben voor je diploma, ook al zijn dit nu niet alle vakken waar jij van zegt wat heb ik daar nu later aan.

Onze zoon wil net zo als jij regiseur worden en zegt hetzelfde. En als je het diploma hebt dan wordt er ook niet meer gevraagd naar je cijfers. Zeker niet bij wat jij wilt gaan doen, dan tellen wel andere dingen mee. Zit je nu al op een havo in die richting? Weet je al wat je na de havo wil doen? Nog een halfjaartje en je hebt je diploma. Ik hoop dat je nog even doorbijt met de vakken waar je geen bal aan vindt. Met de volgende studie hoop ik dat je alle vakken even boeiend zult gaan vinden en daardoor je huiswerk met meer plezier en motivatie gaat maken.

Jessica

Reactie voor op de website?

49.18. Hopeloos!

Mijn zoon van 15 (bijna 16) maakt nooit huiswerk.
Hij had advies VMBO Kader, maar op de school waar hij terecht kwam maakte hij er een potje van. Hij ziet het nut van huiswerk totaal niet. Hij haalde slechte cijfers en vond alleen de praktijkvakken op school leuk. Hij schreef ook nooit huiswerk in zijn agenda dus dat was niet te controleren, en op de vraag of hij huiswerk had kwam steevast het antwoord; "Heb ik op school al gemaakt".
Op een gegeven moment zijn we zelfs overgegaan op een soort "kleuter-agenda" waarbij de leraar van een vak het huiswerk en de vorderingen en gedrag in de klas opschreef, dat ging met zoonlief mee naar huis voor een handtekening van mij, ik controleerde het huiswerk, en gaf dit weer mee naar school. Om hier ook vanaf te komen, werd door mijn zoon deze agenda "vergeten" mee te nemen, en gewoon niet aan de leraren aangeboden om er iets in te schrijven. Ik heb hem van deze school afgehaald en op een veel kleinere school gedaan, met iets meer structuur.
Hij beloofde beterschap,huiswerk te gaan maken en betere cijfers te gaan halen, omdat hij "eigenlijk ook wel inzag" dat er iets moest gebeuren.
Hij zit dus nu in de derde, en het is nul-komma-nul met mijn zoon. Hij gaat gewoon lekker verder met niks doen. Zelfs met het zoeken van een stageplaats moeten we achter hem aanzitten.
Wat ik eigenlijk nog het ergste vind is dat hij glashard heeft gelogen tegen ons, over dat hij de afgelopen maanden geen huiswerk, proefwerken of opdrachten kreeg van school. Ik ben natuurlijk zelf gaan mailen met school en het bleek dat er een envelop met cijfers en prestaties mee was gegeven en die had hij lekker op zijn kamer laten liggen.
Het gekke is dat hij zijn zaterdagbaan bij de supermarkt nooit verzaakt, daar altijd op tijd is, en nooit te beroerd is om in het huishouden te helpen. Een gesprek met mij over schoolzaken en waarbij ik hem probeer duidelijk te maken dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen toekomst hoort hij diep zuchtend aan, dan kijkt hij me aan alsof hij wil zeggen; "Ben je klaar met zeuren? Dan kunnen we weer lekker verder met ons leven!" Ik ga binnenkort maar weer eens met school praten, met mijn zoon erbij, en dan mag hij daar zelf vertellen hoe hij de zaken ziet.
Boos worden, spelcomputer in beslag nemen, praten, niks helpt, hij laat het allemaal gelaten over zich heen komen. Voor nu geef ik het even op, hij zoekt het maar uit! Al houd ik hem op een afstandje in de gaten natuurlijk.
Hopeloos!

Reactie voor op de website?

49.19. Hopeloos

Reactie op "hopeloos"

Ik heb ook een zoon van 15 bijna 16. Net hetzelfde probleem als u. Hij is nu zijn jaar aan het over doen: nog erger dan vorige jaar. Hij doet gewoon NIETS voor school. Schrijft niets in zijn agenda, heeft zogezegd nooit huiswerk of toetsen. Op het einde van dit schooljaar zal hij hoogst waarschijnlijk weer een "onvoldoende" halen.

Weet echt niet wat doen met hem. Je kan toch niet gewoon erbij zitten en niets doen? Wat verwachten jongeren toch dat wij als ouders doen in zo'n geval? Hij heeft zelf zijn richting gekozen en gekozen om zijn jaar over te doen in die richting. Toch vind hij school saai. Niets motiveert hem, met niets kan je hem straffen, het is haartverscheurend dat wij als ouders niet tot hem kunnen doordringen.

Wat doen andere in deze situatie?

Reactie voor op de website?

49.20. Precies hetzelfde hier

Hier dus precies hetzelfde; van het 1e jaar een mavo+ klas, met in het vooruitzicht naar een hoger niveau door te stromen. Nou, het liep iets anders, meneer is ieder jaar een niveau omlaag gegaan. Hij doet gewoon niets, hier ook een schrift gehad met bevindingen en huiswerk wat heen en weer reisde tussen thuis en school, totaal geen effect. Er wordt geen huiswerk gemaakt, agenda wordt niet ingevuld etc. spelcomputer inleveren, straffen, helpen, zelf laten doen, het maakt allemaal niets uit. Hij mag volgend jaar examen gaan doen op bb-niveau (nee, da's lekker) eigenlijk is ie blijven zitten, maar dan denkt ie waarschijnlijk dat ie het al gehad heeft en dus al kan. Dus doet ie weer niks, volgens school. Nu gaat ie examen doen op het laagste niveau, en waarschijnlijk denkt ie, nu ook ahhh fijn een niveau lager dat weet ik allemaal al................ IK WEET HET IN IEDER GEVAL NIET MEER!!!

Truus

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Huiswerk

 1. Huiswerk, not done!
 2. Niet afhankelijk maken
 3. Huiswerk
 4. Is dit wel het echte probleem?
 5. Pubers en school
 6. Huiswerk
 7. Wel of niet bijstaan bij kinderen in het studiehuis.
 8. Helpen met huiswerk
 9. Huiswerk
 10. Juist geen zin
 11. Huiswerk, hé!
 12. Geen zin in huiswerk
 13. Huiswerk
 14. Huiswerk
 15. huiswerk
 16. Huiswerk
 17. Voor Martijn
 18. Hopeloos!
 19. Hopeloos
 20. Precies hetzelfde hier

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.