Groot Gezin
Thema pagina
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

21. Brandbeveiliging

Als je brand heb meegemaakt, krijg je een speciaal oog voor bepaalde situaties: trappen die vol troep liggen, deuren die niet snel open kunnen of geblokkeerd zijn, zolders waar je bijna niet van af kunt komen... De televisie-spotjes over brandbeveiliging, ze zijn ó zo waar. Van mij mogen ze die elke dag uitzenden. Bij ons was de eerste oorzaak een (gas)gevelkachel (die overigens een week ervóór nog gecontroleerd was), die oververhitting veroorzaakt zou hebben; en de tweede brand werd veroorzaakt door kortsluiting in een electrische wekker.

Ik begrijp dus gewoon echt niet, dat de overheid geen regels oplegt wat dat betreft. Denk aan Volendam, denk aan Enschede, denk nu aan de kinderen van gisteravond, denk aan elke keer dat je een brand op het journaal ziet. Alarm op auto's, alarm op woningen, codes graveren op fietsen. Alles goed en wel uiteraard, maar waarom toch niet meer aandacht voor brandpreventie, rookalarm en vluchtwegen?

Maak je kinderen ook zo vroeg mogelijk duidelijk, maak er afspraken over bedoel ik, WAAR je heen gaat bij brand. Spreek een plek af in de tuin, of bij buren, of iets dergelijks. Je weet niet wat ze uiteindelijk doen in paniek, maar als je toch een plek afspreekt, is het makkelijker te controleren of iedereen buiten is. Ook moet je ze leren, dat ze in een ruimte met rook, zo laag mogelijk over de grond moeten kruipen, naar een uitgang toe (want daar is de meeste zuurstof, rook trekt omhoog!). Zorg dat sleutels op een vaste plek liggen, zodat je in ieder geval de duur kunt openmaken!

Geen ramen of deuren opendoen die niet nodig zijn (alleen om te controleren of er mensen of dieren zijn nog), want dat trekt zuurstof aan en dat jakkert de brand juist aan.

Zorg dat je op zolder zo'n touwladder hebt (in de buurt van het raam), waardoor ze naar beneden kunnen klimmen.

Een kreet van mij was altijd: ik haal de foto's eruit. Nou, neem van mij aan, dat je daar dus echt NIET aan denkt op zo'n moment. De eerste keer heb ik de jongste zoon buiten bij een mevrouw uit onze straat in de arm geduwd, onze pup letterlijk naar buiten 'gegooid' en ben nog teruggegaan om de brandweer te bellen. Op dat moment knapten de ramen al en knalden de pannen van het dak en mocht ik niet meer naar binnen van de politie. Aan foto's of andere papieren heb ik dus niet meer gedacht, en ook niet aan vogels en schidlpadden die nog binnen stonden. We hadden zelfs een blusser in de hal, maar daar heb ik ook geen moment aan gedacht.

De tweede keer was ik zo in paniek dat ik alleen de hond aan een vrouw buiten heb gegeven (kinderen waren op school, alleen de beide oudsten waren thuis en wakker), en wel probeerde de brandweer te bellen, maar toen was het nummer veranderd net en dat lukte mij dus helemaal niet meer, omdat ik zo panisch was. Op dat moment werd ik de woning uitgehaald door een politieman.

Het is dus iets wat ik echt nooit zou durven, iets bakken als iedereen naar bed is. Ik draai geen was 's nachts, en al helemaal geen droogtrommel! (stofpluizen kunen zich ook binnen ophopen en brand veroorzaken), ook al is het in het kader van nachtstroom!

Het lijkt een trauma, maar dat is het niet echt. Het is meer zoveel mogelijk alert blijven en je de gevolgen van brand realiseren. Mijn kinderen zetten zelfs geen tv op standby en letten op allerlei zaken, zo'n invloed heeft het gehad op hen.

Ik wil jullie ff attent maken op het belang van een inboedelverzekering met automatische indexering om te voorkomen dat je onderverzekerd bent. Ga er niet van uit, dat een verzekeringsmaatschappij je 'zielig' vind, en klakkeloos uitkeert. Ben je onderverzekerd, dan krijg je het percentage dat je onderverzekerd bent gekort op de schade.

Schade wordt niet zondermeer uitgekeerd; je krijgt 6 weken de tijd om letterlijke lijsten te maken van je schade, van het aantal lepeltjes, tot het aantal sokken en schoenen, bestek, boeken,... en noem maar op! Met reële prijzen erachter! Je mag bijvoorbeeld niet zeggen: zomerkleding en winterkleding, nee, alles moet je specificeren. Dan gaan zij dat controleren; bijvoorbeeld: alleen geregistreerde software wordt vergoed en zo zullen ze nog meer dingen controleren, waar je zelf misschien geen weet van hebt.

Heb je geleende spullen in huis, dan moet degene waar dat van is, dat zelf melden bij zijn/haar verzekering. Bibliotheek bijvoorbeeld (maar in ons geval stuurden ze ons zelf ook een nota), of de cd die je dochter geleend heeft van een vriendin.

Heb je kostbare zaken in huis, maak daar dan een foto van en lever die in bij je tussenpersoon of maatschappij!

Tel eens op wat je in huis hebt staan. Het is ALTIJD MEER dan je denkt! Denk aan de computers, spelletjes, game-boys, playstations, cd-verzamelingen van de kids of jezelf,...

Als je al een goede lijst van je inboedel en eigendommen hebt, bewaar die dan niet alleen thuis, en hou hem ook up-to-date als er weer iets gekocht wordt.

Zorg dat je van belangrijke papieren en kostbare foto's een kopie hebt op een veilige plaats (ook hierdoor geleerd), diploma's, inentingspapieren, etc

Zorg dat je een verzekering hebt, die ook een eventuele noodwoning vergoedt. Denk erom, dat de gemeentes daar niet meer verantwoordelijk voor zijn! In de meeste gevallen zorgt de verzekering ff voor een noodoplossing, maar duurt het langer, dan moet je daar zelf achter aan. Zorg, dat dit wel in het pakket zit, zodat die huur vergoedt wordt.

Marianne

Reactie voor op de website?

21.1. Brandbeveiliging op het Internet

De grootste oorzaken: de drie O's: Onvoorzichtigheid, Onoplettendheid en Onwetendheid. Het internet biedt erg veel informatie.

Een goede oriëntatie op alle aspecten rond brand begint natuurlijk op de site van de brandweer. Deze site is opgezet voor brandweerpersoneel. Een echt goed overzicht van de branche krijg je op brandweer.pagina.nl. Maar ook op Brandweer 112 vind je veel informatie over de brandweer en allerlei zaken die met brand samenhangen.

Veel over preventie vind je bij Preventie Brandweer Plaza. Praktische tips voor senioren vind je op het SeniorenNet.

Bedrijven bieden vaak ook goede informatie en tips, bijvoorbeeld:

De site Brandwonden bevat nuttige informatie als er toch wat misgaat.

Reactie voor op de website?

21.2. Firepro: u ziet de brand uitgaan zonder zuurstofgebrek

Ja een middel dat de brand bestrijdt zonder dat er gevaarlijke stoffen aan te pas komen. Kijk op de site van Firepro voor meer info (en vermeld mijn emailadres agoud@planet.nl zodat ik leuke kortingen krijg).

Andre

Reactie voor op de website?

21.3. Brandbeveiliging

Voor het geval er brand uitbreekt, breng ik mijn negatieven altijd naar mijn schoonouders. Op die manier heb je na brand altijd de negatieven nog. Mijn schoonouders hebben een kluis.

Yvon

Reactie voor op de website?

21.4. FirePro? Nee!

Firepro toepassen in huis als brandbeveiliging? Nooit doen!! ik verkoop IT rooms waarbij brandpreventie en blussing het belangrijkste item is. Firepro is t.o.v. de in deze wereld bekende blusgassystemen een zeer goedkope oplossing. Echter wij raden het af!

Over de werking van Firepro en hoe het eruit ziet is genoeg te vinden op internet, daarom hieronder alleen waarom je het zeker niet in huis moet toepassen. Waarom geen Firepro:

 1. Firepro werkt op het principe van het verspreiden van poeder in een ruimte, het poeder bindt bepaalde bestanddelen uit de lucht aan zich waardoor de brand dooft. De hoeveelheid benodigd poeder is afh. van het aantal M3 aan ruimte waar geblust moet worden. Dus per aparte ruimte moet een unit geplaatst worden, ramen en deuren moeten dicht zijn om het te laten functioneren. Dus ook de binnendeuren.

 2. Het poeder wordt in de ruimte gebracht door de houder te laten exploderen, vergelijkbaar met een airbag in een auto. Het is absoluut gevaarlijk om daarbij aanwezig te zijn.

 3. In het poeder zitten zeer corrosieve koolwatersofverbindingen (of zoiets) die schadelijk zijn bij inademing.

 4. alles zit onder het poeder, alleen specialisten kunnen dit afdoende verwijderen, en kunnen dat zeker niet ter plaatse uitvoeren dus alles moet naar een schoonmaakbedrijf die hierin gespecialiseerd is. (denk hierbij ook aan vloerbedekking, granolwanden enz.)

 5. Wat als het systeem afgaat door sigarettenrook, kaarsen? De verzekering zal er niet blij mee zijn, schoonmaakkosten zijn gigantisch, Firepro houder moeten worden vernieuwd)

 6. Het residu (stof) mag niet naar buiten toe weggezogen worden. Het is schadelijk voor het milieu.

 7. In mijn vak wordt dit toegepast in computerzalen waar SOMS mensen aanwezig zijn voor onderhoud. Hierbij geeft de arbowet aan voor een ruimte waar firepro is toegepast dat men zich moet voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkap, gehoorbescherming enz.). Simpelweg omdat de KANS aanwezig is dat men wordt blootgesteld aan een blussing door het Firepro systeem. Hoe doe je dat thuis?

 8. Niet alleen slecht over firepro, er zijn situaties waar het goed te gebruiken is, b.v. de motorruimte van plezierjachten. Daar zijn vrijwel nooit personen, Jachten zijn doorgaans langere tijd onbemand, brand wordt vaak pas opgemerkt als het hele schip in lichterlaaie staat en een blussing door firepro beperkt dan de schade aanzienlijk. Maar in een woonhuis zie ik dit niet zitten.

  Bas

  Reactie voor op de website?

  21.5. FirePro®

  Geachte redactie,

  Op internet lazen wij het artikel over FirePro® geschreven door Bas. Bas geeft aan IT rooms te verkopen en raadt het gebruik van FirePro® af. Dit kan twee redenen hebben:

  1. Hij heeft aandelen in andere producten of verdient er in ieder geval aan
  2. Hij heeft absoluut geen verstand van aërosol producten (blijkt ook uit zijn reactie in het stukje).
  Onderverdeeld in de aangegeven nummers onze commentaren op de punten van Bas:
  1. FirePro® is geen poeder maar een aërosol (zeer groot verschil) Het bindt geen bestanddelen in de lucht, maar bindt de vrije radicalen waardoor de brand in 2 seconden wordt gedoofd. Onafhankelijk van de grootte van de brand.
  2. Dat de houder explodeert is absoluut onwaar. De aërosol treed langzaam en geleidelijk uit en verdeelt zich homogeen over de gehele ruimte. Het is dan ook ongevaarlijk voor mens en dier. Dit is aangetoond door gerenommeerde instituten zoals KIWA, KEMA en TNO (zie hier voor een overzicht van testresultaten).
  3. FirePro® is absoluut niet corrosief of schadelijk bij inademing. Al deze zaken zijn bewezen door vele internationale instituten.
  4. Wederom een bewering die zijn ondeskundigheid aangeeft. Hij kan zich beter richten op de vele grote bedrijven die juist wel voor FirePro® hebben gekozen. Denk aan Federale banken, Data instituten, Software bedrijven, Ziekenhuizen, Schakelstations, Luchtverkeer, Philips wereldwijd, etc., etc.
  5. Verzekeraars zijn juist heel blij met FirePro®. Er zijn er zelfs die korting geven op de installatiekosten en premiekortingen afgeven. Wederom een uitspraak van Bas die kant noch wal raakt.
  6. Testinstituten zoals KIWA, KEMA en TNO hebben bevestigd dat het absoluut onschadelijk is voor het milieu.
  7. Absolute onzin wat Bas hier vertelt. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in Arbo- en Brandweertechnische zaken voor geheel Europa. Wij kunnen en mogen stellen dat alle informatie bij ons voorhanden is.
  8. Zeker voor de thuis-situatie is FirePro® zeer goed toepasbaar. Het heeft al heel wat branden voorkomen en mensen levens gespaard.
  FirePro® is het meest onderzochte blusmiddel. Daarnaast voldoet het aan alle Europese normen. Dit in tegenstelling tot andere blussystemen.

  Met vriendelijke groet, Robert Reijns.

  Reactie voor op de website?

  21.6. Brandmelders

  Ik wil ook iets kwijt over brandbeveiliging. Steeds vaker hangen mensen brandmelders op. Er zijn al luidruchtige melders voor weinig te koop. Let wel op, vaak moet de rook echt in de melder komen om te melden. Ze moeten dus echt in de trek hangen en ook meerdere melders ophangen. Wij hadden een melder zo stom hangen dat bij het koken van bepaalde zaken de loeier steeds afging. Of zoals de kindern toen zeiden "Ha pannenkoeken de bel gaat!"

  Sinds een aantal maanden hebben we een inbraakalarm met daaraan gekoppeld een brandalarm. Als er rook wordt geconstateerd, gaat dit ook naar de alarmcentrale toe, er wordt dan naar huis gebeld en bij geen gehoor wordt meteen de brandweer gebeld. In huis gaat een dubbel alarm af, wat een gigantisch lawaai maakt. We hebben dit meegemaakt toen de tapijtleggers even een naadje wilde lassen (precies onder een melder). Het werkte prima, de hele straat liep uit bij het lawaai. Het kost natuurlijk wel wat maar veiligheid gaat boven alles. (Het brandalarm werkt dus ook als het alarm zelf niet staat ingeschakeld het is dus 24-uurs beveiliging)

  Karin

  Reactie voor op de website?

  21.7. Kijk de batterij van je brandmelder regelmatig na!

  Als je brandmelders installeert, kijk dan ook regelmatig of de batterij nog vol is. Het is wel nuttig die brandmelders, maar zorg dan ook dat ze werken.

  Jessica

  Reactie voor op de website?

  21.8. Ophangen van brandmelders

  Voor mijn werk installer ik brandmelders.

  Om dit goed te kunnen doen heb ik een heel dik boekwerk aan regels.

  Toch wil ik een paar belangerijke tips geven:

  • hang een melder neer op de vluchtwegen; zo kan je tijdig vluchten.
  • hang een melder minimaal 0,5 meter van de muur en andere opstakels.
  • houd regelmatig een oefening met het gezin.
  • ga bij een dikke rookontwikkeling kruipen. Onderin bevindt zich meer zuurstof en minder rook.
  • ga bij brand niet onnodig naar binnen; een brand kan zich soms in tientallen van seconden van redelijk onschuldig naar volledig ruimte vullend ontwikkelen.

  Bas

  U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

  Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

  Uw naam:
  Uw e-mail adres:
  Titel van uw bijdrage:

  Uw reactie:

  Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Brandbeveiliging

 1. Brandbeveiliging op het Internet
 2. Firepro: u ziet de brand uitgaan zonder zuurstofgebrek
 3. Brandbeveiliging
 4. FirePro? Nee!
 5. FirePro®
 6. Brandmelders
 7. Kijk de batterij van je brandmelder regelmatig na!
 8. Ophangen van brandmelders
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.