Groot Gezin
Thema pagina
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

53. Wat kun je regelen?

Je staat er misschien niet graag bij stil, maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. De vraag is dan: wat moet er met de kinderen gebeuren wanneer je dat zelf niet meer bepalen kunt.

Voor een groot gezin is dat probleem eigenlijk groter dan voor een klein gezin. Je wilt natuulijk dat de kinderen bij elkaar blijven, maar wie kan dat aan, en wordt de verdere opvoeding wel gedaan zoals je het zelf voor ogen had?

De grote vraag is: moet je hier iets voor regelen, of laat je het op zijn beloop? En als je wat wilt regelen, hoe gaat dat dan?

Wilt u er meer over lezen, dan kunt u kijken bij de speciale rubriek van Ouders Online over dit onderwerp.

Reactie voor op de website?

53.1. Wij hebben het zo geregeld.

Toen alleen onze eerste er was, zou iemand in de familie met 2 iets oudere kinderen, onze dochter in hun gezin opnemen als er iets met ons gebeuren zou. Maar na de geboorte van de derde was hun situatie zo veranderd dat dit niet meer haalbaar was. Ze hadden beiden een drukke baan, en hun kinderen waren inmiddels op de basisschool. We hebben toen met een vriendin, met 3 kinderen van dezelfde leeftijd, afgesproken dat zij zich in geval van nood over ons kroost zou ontfermen. Helaas verwaterde dit contact.

Omdat ik geen rust had voor dit goed geregeld was, hebben we na enkele gesprekken met mijn zus afgesproken dat zij voogd zou zijn over ons kroost. Zij zal niet zelf de kinderen in haar gezin op kunnen nemen, maar wel de beste mogelijkheid op dat moment regelen. Dit hebben we in een testament bij de notaris vast laten leggen.

Het voordeel van deze oplossing is, dat we niet steeds naar iets nieuws hoeven zoeken, als de situatie verandert. We hebben een aantal afspraken gemaakt over de geest van de opvoeding, die we graag in onze stijl gecontinueerd zien, over het bij elkaar blijven van de kinderen, en over het financiële gedeelte.
We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar dat er iets geregeld is geeft een rustig gevoel.

Nell

Reactie voor op de website?

53.2. Kun je de toekomst regelen?

Toen deze themavraag gesteld werd was mijn eerste reactie: ja, dat zouden wij ook moeten regelen. Maar waarom hebben wij dat nooit gedaan en zullen we het waarschijnlijk ook nooit doen? (overigens hebben we financieel wel het e.e.a. geregeld).

Ten eerste wil ik mensen in mijn omgeving niet opzadelen met een kwestie waar ze nu ja op zeggen en te zijner tijd misschien heel erg tegenop zien. De personen die tien jaar geleden in aanmerking zouden zijn gekomen als voogd, zijn bijvoorbeeld inmiddels gescheiden (en met nu een nieuwe partner) en geëmigreerd naar de andere kant van de wereld. Ik ben blij dat ik dat idee toen niet expliciet heb gemaakt, want anders had ik ze opgezadeld met een verplichting waar ze dan rekening mee hadden moeten houden. Dan had ik die ene persoon voogd gemaakt, en voor zijn emigratie misschien weer moeten ontvoogden. En dat allemaal voor niets, voor iets dat had kunnen gebeuren maar niet gebeurd is.

Door iets nu te regelen ontneem je de mensen ook de kans op het moment zelf de beste oplossing te kiezen. Ik zou bijv. mijn dochter nu nooit opzadelen met de verantwoordelijkheid voor haar jongste broer en zus, en zou beslist een andere voogd aanwijzen. Maar stel dat er over een jaar of twaalf iets met ons gebeurt. Dan is zij vijfentwintig en haar zusje zestien. Misschien zou ze wel zelf voor haar willen en kunnen zorgen. Door nu een andere voogd aan te wijzen, ontneem ik haar misschien de kans om later een eigen beslissing te nemen.

Daarnaast hebben we echter de wetenschap, dat de familie van mijn man onze kinderen nooit zal laten vallen. Ook al zijn het niet de ideale opvoeders, ze zijn door en door trouw aan de familie en zullen samen onze kinderen zo goed mogelijk opvangen.

Je sluit door het aanwijzen van een voogd, ook andere potentiële kandidaten uit. Zou ik nu een schoonzus aanwijzen, dan zullen de anderen zich t.z.t. niet verantwoordelijk voelen. Ook zouden ze zich nu beledigd voelen dat we hen niet gevraagd hebben. En dat voor iets wat misschien zou kunnen gebeuren.

Als wij beiden komen te overlijden is dat een ramp als de kinderen jong zijn. Maar als dat gebeurt, dan zij het zo. Het ligt aan de mensen in die toekomst, waar wij dan geen deel meer van zullen uitmaken, hoe ze dit aanpakken. Zij kunnen onze opvoeding niet overnemen, want we zijn er dan niet meer, en zij zijn andere personen.

Ik (en vooral mijn man) halen onze innerlijke rust uit het vertrouwen dat zowel onze kinderen als onze naasten de juiste beslissingen zullen nemen. We willen daarom niet onze schaduw vooruit werpen.

Of dit een juist besluit is, weet ik natuurlijk niet, maar we zouden nu geen ander besluit kunnen nemen.

Anja

Reactie voor op de website?

53.3. Niets geregeld

Wij hebben 6 kinderen, die allen nog op jonge leeftijd zijn (de oudste is pas 9 geworden). We hebben er vaak over nagedacht wat er met de kinderen gebeurt als wij er allebei niet meer zouden zijn, maar hebben tot op heden niets echt geregeld. Zoals bovenstaande reacties ook aangaven, voor meerdere kinderen is het moeilijk zo iets te regelen, en je situatie verandert ook met de jaren. Juist daardoor vind ik het moeilijk zoiets te vragen aan vrienden, en wij hebben geen broers/zussen waar we op terug kunnen vallen. Ik ben alleen en Jos zijn broer heeft zelf geen kinderen en weet ook nog niet of hij dat wil.

Voorlopig gaan we er van uit dat in zo'n situatie Jos zijn ouders er in ieder geval op toe zullen zien dat een zo goed mogelijke oplossing voor de kinderen gevonden wordt. Daarbij hoeft dat niet persé bij hun te zijn. We hebben dit niet met ze besproken. Dit lijkt misschien raar, het zijn schatten van mensen en dol op de kinderen, en de kinderen zijn dol op hen. Ze zijn nog vrij jong en altijd met de kids in de weer. Jos zijn moeder heeft op jonge leeftijd door een ongeluk haar beide ouders verloren, en bleef achter met de zorg voor haar 4 broertjes en 1 zusje, en dat terwijl ze zelf net zwanger was van Jos, ze was net 21. We vinden het gewoon te belastend om het met haar uitgebreid te bespreken wat er moet gebeuren als wij er niet meer zijn.

We hebben het er wel eens samen over gehad of we toch niet iets vast moeten leggen, maar omdat over een paar jaar de zaken wel heel anders kunnen zijn, willen we dat toch niet doen. Ik weet het, het is een beetje struisvogelpolitiek.... "ons gebeurt toch niets.." maar voorlopig is dit onze keuze, en hebben we er vrede mee.

Ingrid

Reactie voor op de website?

53.4. Onze manier

Ik vind de oplossing van Nell heel goed bedacht. Zo ongeveer heb ik het ook geregeld, alleen zorgt mijn zus ervoor dat mijn kinders goed opgevangen worden en gaan Mario's zoons naar zijn ex-vrouw terug. Met haar heb ik afgesproken dat de kinderen elkaar wel kunnen blijven zien.

Groetjes, Jacqueline

Reactie voor op de website?

53.5. Zorgen voor de kinderen na je dood

Wij hebben doelbewust gekozen voor regelingen indien wij (of één van ons) komt te overlijden.

Mijn broer zal toezien op de uitvoering van onze wensen. Indien ik kom te overlijden gaan de kinderen (3) naar mijn ex, mits de kinderen dat willen. De kinderen van mijn vrouw (2) gaan naar mijn broer. Ook voor mijn kinderen wil hij eventueel zorgen. Om mijn broer te helpen in het levensonderhoud hebben wij een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Dit in de vorm van een lijfrenteuitkering voor de kinderen die nog geen 18 jaar oud zijn. Hierdoor hoeft maar weinig belasting betaald te worden.

Ook als één van ons komt te overlijden wordt het geld van de verzekering aan de kinderen beneden de 18 jaar uitgekeerd. De achterblijvende partner beheert dit geld en kan voorzien in het onderhoud.

De premie voor lijfrentes is nu fiscaal aftrekbaar en indien je geen aanspraak hoeft te doen op de verzekering krijg je in ieder geval je inleg terug (spaarverzekering met een uitkering bij leven van f 10.000,= en bij overlijden van f. 100.000,= voor netto f 40,= per maand).

Ook voor het studeren van de kinderen is gezorgt d.m.v. een spaarverzekering. Vanaf hun 16e jaar wordt leren onbetaalbaar voor een groot gezin. Daarom hebben wij ook hiervoor gekozen voor een spaarverzekering.

Wij hopen hiermee in ieder geval gezorgd te hebben dat de zorg voor onze kinderen, na onze dood, geen beletsel wordt vanwege de kosten.

René

Reactie voor op de website?

53.6. Een draaiboek

Het probleem wat het meest voorkomt na het overlijden van je partner is het niet meer kunnen beschikken over geld door het blokkeren van de bankrekeningen. Een mogelijkheid is dat je kiest voor drie bank/giro-rekeningen: beide echtgenoten een eigen rekening en bovendien een gemeenschappelijke. Het (spaar)geld verdeel je over deze 3 rekeningen, zodat bij overlijden slechts één rekening geblokkeerd wordt. Dit is een oplossing maar er zijn ook andere mogelijkheden. Bespreek eens met je bank- of giro-aviseur wat in je eigen situatie de beste oplossing is.

Sommige overlijdensverzekeringen dekken overigens ook dit probleem en stellen je een bepaald bedrag ter beschikking dat je later weer terugbetaalt.

Het gebeurt ook wel eens dat er geen verzekering is en geen of onvoldoende geld voor de overlijdenskosten. Dat geeft ook grote extra problemen.

Lang en kort lopende leningen, hypotheken en eigen vermogen (in welke vorm dan ook) zijn ook vaak een groot probleem. Let goed op de voorwaarden bij het afsluiten van een lening, uitgestelde betaling of huurkoop (komt veel voor bij auto's). Als je je auto met huurkoop hebt gekocht staat hij niet op je eigen naam maar is eigendom van de geldverstrekker. Als er twee maanden niet betaald wordt, komen ze over het algemeen de auto ophalen. Hij wordt verkocht en je blijft met de restschuld zitten!

Ook het eigen-huis-bezit kan grote problemen veroorzaken bij overlijden van 1 van de ouders. Als er geen testament op langstlevende is, moet het kindsdeel worden veiliggesteld. Het is niet ongewoon, met de huidige huizenprijzen, dat het huis verkocht moet worden om het kindsdeel veilig te stellen, ondanks een eventueel afgesloten overlijdensrisico verzekering. Een testament (op langst levende of een andere variant) is eigenlijk onmisbaar bij het hebben van een eigen huis, eigen vermogen (in welke vorm dan ook, hoeft geen geld te zijn) en/of schulden.

Let ook op bij het aangaan van een voorlopig koopcontract voor een huis dat overlijden een ontbindende voorwaarde moet zijn. Denk ook aan het risico dat je loopt als de kostwinner wegvalt in het kader van kinderopvang. En denk ook aan de kosten voor een begrafenis of uitvaart. Dit zijn flinke kostenposten afhankelijk van je eigen wensen. Laat je niets aanpraten op het moment dat je een begrafenis of uitvaart moet regelen en realiseer je dat alles veel geld kost.

Mijn advies is dat je met minimaal 3 instanties een gesprek moet hebben over je eigen situatie.

  1. Ten eerste met een notaris (eerste gesprek is gratis),
  2. een onafhankelijke en erkende assurantie-adviseur (gratis),
  3. en met je bank (ook gratis of je hebt het al betaald via de rente).
Houd rekening met het feit dat de eerste geen commercieel belang heeft maar de laatste twee wel enigszins. Trek hierna samen je conclusies en overleg dat nog een keer met de assurantie-adviseur en breng datgene wat je al hebt en datgene wat je wilt duidelijk op tafel. Laat haar/hem voorstellen doen hoe je dat op kunt lossen en neem vervolgens je eigen besluit.

Neem een familielid of vriend(in), waarvan je denkt dat die relatief nuchter is in die situaties, in vetrouwen, en speel hiermee open kaart over het hoe en wat. Bij een sterfgeval kun je hier dan op terugvallen voor hulp, evenals op de assurantieadviseur als je hier polissen hebt onder gebracht.

Kijk ook goed naar je persoonlijke situatie met betrekking tot pensioen en de nabestaandenwet. Het weduwen en wezenpensioen is een onderdeel van het ouderdomspensioen en kijk hier goed naar evenals naar de noodzaak tot bijverzekeren van ANW en WAO.

Zorg dat alle papieren en polissen bij elkaar liggen op een goed vindbare en veilige plaats. Vertrouw dit op het moment dat het nodig is niet aan iedereen toe, maar laat dit slechts een enkeling doen die zomogelijk enige afstand kan nemen van het leed en verdriet dat op dat moment speelt. Er zijn goede voorlichtingsboekjes over deze zaken verkrijgbaar bij de notaris, de erkende assurantieadviseur en van grote verzekeringsmaatschappijen zoals Amev, Delta-Lloyd en Aegon.

Denk ook aan schulden die je kinderen eventueel aangaan, waar je als ouder verantwoordelijk voor kunt worden gesteld bij het overlijden van het kind. Het is zeker geen prettig onderwerp om samen over te praten want we gaan er allemaal het liefst van uit dat het ons niet gebeurt. Ga het echter niet uit de weg want dit soort problemen kun je er op dat moment echt niet bij hebben.

Het is echt enorm belangrijk om deze problemen te voorkomen. Als het eenmaal zover is loop je alleen maar tegen enorm dikke muren aan en kan of wil bijna niemand je helpen. Mensen die dit hebben meegemaakt zullen dit absoluut bevestigen. En niets is erger dan dat.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Wat kun je regelen?

  1. Wij hebben het zo geregeld.
  2. Kun je de toekomst regelen?
  3. Niets geregeld
  4. Onze manier
  5. Zorgen voor de kinderen na je dood
  6. Een draaiboek
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.