Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

6. Gezamenlijke aanpak tegen pesten

Een kind dat zich niet veilig voelt, komt niet aan leren toe. Staatssecretaris Dekker en de sectorraden hebben daarom afspraken gemaakt om pesten aan te pakken en de bewustwording in de sector blijvend te stimuleren. Om te zorgen dat alle scholen werk maken van het aanpakken van pesten, wordt in de sectorwetten voor het primair en voortgezet onderwijs opgenomen dat scholen verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilige school. Zie hier.
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.