Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

46. Was groep 1 nog maar de kleuterschool van vroeger

Waarom is het nu zo belangrijk om in groep 1 te horen hoe onze kinderen presteren?. Het intereseert ons geen bal! Als je kind het naar zijn zin heeft is veel belangrijker! En ja, volgend schooljaar dan moeten ze toch echt wat presteren, interesse hebben in lezen!! Dit is toch echt wel een criterium om naar groep 3 te kunnen.

Mijn hemel, toen wij de kleuterschool deden was dat toch ook niet zo belangrijk? Zijn wij daar nu echt slechter van gaan presteren? Arme kleuters die weer aan alle criteria moeten kunnen voldoen. Kon ik die tijd maar terugdraaien toen ik jong was en de kleuterschool nog echt een kleuterschool was.

Jessica

46.1. Dat is een uitspraak uit mijn hart!

Jessica,

ik ben het helemaal met je eens. Mijn twee oudste zoosn zitten nu in groep 1 en 2. En beiden hebben ze heel andere interesses dan letters, leren schrijven, leren lezen, verplichte werkjes enz. Mijn oudste is een buitenkind die het veel leuker vindt om beestje te zoeken, te fietsen, de gemeentetuin omspitten en te vissen. De tweede dol op knippen en plakken maar doe je ook geen plezier met verplichte werkjes gericht op schrijven en lezen.

Ze moeten zoveel wat ze niet doen waardoor ze volgens de normen (de scorelijstjes) achterlopen. En bij mijn oudste wordt de achterstand dus ook steeds groter wordt. Dat werkt niet echt motiverend voor het kind maar geeft ook niet echt een goed gevoel aan de ouders. Ik wordt er bijv. heel erg obstinaat van merk ik (tja...mijn kinderen hebben het blijkbaar niet van een vreemde).

Een kind moet de rest van zijn leven al zoveel. Wanneer mag een kind nog kind zijn? En dat mijn kinderen nu nog geen zin hebben in de dingen die ze volgens hun leeftijd zouden moeten kunnen, dat wil niet zeggen dat ze achterlopen. De dingen waar hun interesses liggen worden nl. niet gemeten en ik weet zeker dat mijn kinderen er wel komen. Mijn vriend (hun vader) had vroeger ook niet zo veel zin om te doen wat van hem gevraagd werd op school maar is toch heel goed terecht gekomen (hij is op zijn 23e afgestrudeerd aan de universiteit.

Josina

46.2. Helaas denken de scholen er anders over

Volgens mij kun je alleen nog maar kind zijn op de vrijeschool. Daar beginnen ze pas later met letters en cijfers.

En dan te bedenken dat veel kinderen kinderen na groep 8 nog steeds niet goed kunnen spellen en rekenen. Teminste als ik zie wat voor extra lessen er nu zijn op het v.o (zitten er hier drie) voor spelling en rekenen. Zelfs die P.A.B.O studenten schijnen niet meer te kunnen rekenen op het nivo van groep 8!

Dat konden wij vroeger wel toen we van de basisschool kwamen,maar we hebben wel lekker de eerste twee jaar kunnen "spelen, kleuren, leren knippen, plakken en de rest. Nada niets lezen e.d. Dus dat gedoe om die kleuters vooral als het gaat om beginnend lezen en schrijven zet ook geen zoden aan de dijk. Eigenlijk zijn kleuters nog helemaal niet "rijp" om dit aan te kunnen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen die dat wel hebben,maar die zijn w.s hoogbegaafd.

Jammer dat ze op school er weer zo moeilijk over doen als je kind geen of weinig intresse heeft op die leeftijd voor de letters e.d. Die stomme scorelijstjes die ze bijhouden en niet kijken waar de intresse van je kind nu ligt. Snap goed dat je daar obstinaat van wordt. Kijk eens of je in de buurt niet een vrije school kan vinden. Onze kinderen zitten op een montessorischool kunnen daar bij elk vak het op hun nivo doen. En als ze er aan toe zijn een vak weer inhalen of vooruit werken waar ze goed in zijn. Ook bij de kleuters werd bekeken of ze aan letters toe waren.

Nou na de kerst in groep 2 begon het pas en ik moet zeggen een jaar langer bij die kleuters was niet zo erg geweest. Ze lopen nu allebij vast in groep 5. Toch te snel naar groep 3 gegaan (augustus kinderen). Presteren is zo belangrijk en de scholen zijn niet blij met zittenblijvers kost meer dan die 8 jaar waar ze per leerling voor krijgen.

Ook staat het vaak niet zo goed als school dat je zoveel zittenblijvers hebt, dus gaan er per schooljaar toch weer kinderen over die het beter een jaartje over hadden kunnen doen.

Ik wens jullie heel veel succes toe de komende jaren. En die kinderen komen er wel hoor! Wees daar maar niet bang voor.

Jessica

46.3. Vroeger komt niet terug!

Jessica, je stelt een aantal dingen, heel interessant. Ik kan niet op alles wat je stelt, ingaan. Maar er spelen veel meer zaken mee.

Ten eerste is het ouderlijk milieu vaak bepalender dan ooit voor wat een kind presteert op school. Voorlezen, praten met je kind, en luisteren naar wat hij zegt, verkeerd uitgesproken taal verbeteren. Juist daar zie je grote verschillen, kinderen die de hele dag voor de tv zitten, leren weinig taalvaardigheden. Kinderen die in een druk gezin opgroeien, waar men elkaar niet uit laat praten, waar de hele dag muziek of radio aanstaat, waar men moet vechten om de aandacht lopen dat risico ook. En denk eens aan milieus waar de hele dag mechanische geluiden hoorbaar zijn, bijv door een bedrijf aan huis of wonen nabij de snelweg of een luchthaven.

Vroeger waren ook de leraren daar nog bepalend voor (de kwaliteit van de leraar), maar sinds de PABO nauwelijks meer is dan een veredelde kleuterkweekschool, en de studenten daar vaker dan ooit doorstromers van het mbo zijn (die ook niet voldoende kunnen lezen en rekenen) is dat niet meer zo. Ook op de Pabo zijn nu de bakens verzet, er komen reparatiewerkzaamheden aan. Er zijn universitaire Pabo's opgezet.

Het klopt dat het reken- en taal onderwijs nu binnen alle sectoren van het onderwijs stevig wordt aangepakt. Van voorschoolse opvang tot universiteit. Het onderwijs is jarenlang verslonsd, en het wordt hoog tijd voor groot onderhoud. Dat men daarin kan doorschieten en kleuters nerveus maakt met stopwatches en dossiers, is een andere. Maar dat doet de school zelf, daar zijn ze niet toe verplicht. Er is vrijheid van onderwijs, de overheid mag zich niet met het 'hoe' bemoeien. Wel met het 'wat'. Het is wel makkelijk voor de school om de kant en klare producten van onderwijsbegeleidingsdiensten (Cito maakt toetsen, pedagogische studiecentra scholen bij in methoden) af te nemen. Ben je ontevreden over het toetscircus in de kleuterklassen of in latere klassen, meld je dan met meerdere ouders met ouderraad en MR. Die kunnen de schoolleiding hier op aanspreken.

En of iemand die als kleuter al leest, hoogbegaafd is? Ik zou het niet weten. Ik leerde mezelf lezen als vijfjarige, uit verveling en nieuwsgierigheid. Ik ging vanwege het beroep van mijn ouders niet naar de kleuterschool, dat zal wel meegespeeld hebben.

Tot slot: juist op de Vrije School komen relatief veel kinderen voor met een leerachterstand. Het is niet duidelijk waar dat door veroorzaakt wordt. Sturen witte ouders hun cognitief niet zo sterke kind graag naar de Vrije School, waar een beschermd klimaat heerst? Omdat ze bang zijn dat hun kind kopje onder gaat op een gewone school? En krijg je daardoor hetzelfde lage resultaat wat zo'n kind op elke andere school ook zou hebben bereikt? Of is het toch het gebrek aan cognitieve uitdaging? Hebben kinderen de gevoelige leeftijd al gehad als op de Vrije School pas letters worden aangeboden? Voer voor pedagogen.

Ik heb mijn kinderen als kleuter op de Vrije School gehad en vond het juist een heel strak regime, met abecken, nabootsen, waskrijt, incarnatieverhalen, heiligen en wollen kleding. Er moest van alles en bepaalde dingen mochten niet. Ik weet dat de Vrije School zelf hier een ander verhaal over heeft, dat mag. Er zullen rekkelijke en precieze Vrije Scholen bestaan. Wellicht was die waar mijn kinderen als kleuter opzaten, een van die laatste.

En, wat je niet noemt in je posting: er zijn natuurlijk steeds meer kinderen met een taalachterstand veroorzaakt door migratie. Ouders die zelf het Nederlands niet machtig zijn, waardoor de kleuter nog geen stom woord Nederlands spreekt. Dat heb ik met de jongste op de psz ook meegemaakt. Er kon niet meer voorgelezen worden, er konden geen liedjes meer gezongen worden, vanwege die drie kinderen die geen Nederlands spraken. Ze hadden ook nog forse gedragsproblemen. Naarmate dit zich meer voordoet kun je in de kleuterklas de boel niet de boel laten, maar moet je monitoren. Om te voorkomen dat zo'n kind met een nog grotere achterstand de kleuterklas verlaat. De achterstanden bij het uitstromen van de basisschool worden voor een deel ook daardoor veroorzaakt, en m.i. niet zozeer door het vroege voorbereidend lezen in de kleuterklas. Het heeft met veel meer te maken.

Vroeger komt niet terug...

46.4. Onderzoek leerprestaties langere termijn Vrije School

Er is onderzoek gedaan naar leerprestaties op langere termijn op de Vrije School Aanvulling: zie onderzoek Hilde Steenbergen aan het RUG naar prestaties op de Vrije School. Mijn conclusie: je moet goed weten waar je aan begint.

46.5. Nee dat is waar

Maar ik had nu niet de indruk dat de kinderen van Josina uit een achterstands milieu komen.

Maar ik hoop dat je het er mee eens bent dat de vroegere kleuterschool niet meer de kleuterschool van vroeger is en dat als je niet uit een gezin komt met achterstanden door b.v taal e.d je kind al veel moet kunnen presteren om naar groep 3 te kunnen. Volgens mij gingen vroeger gewoon alle kinderen naar de basisschool (klas 1). Of je moest toen al een vreselijke achterstand hebben dan ging je meteen naar speciaal onderwijs.

Over de vrije school gesproken in Zweden beginnen ze ook later en volgens mij in de zelfde tijd met leren lezen e.d. Daar kijken ze ook anders naar de kinderen en volgens mij lopen ze daar ook niet achter. Dus die gedachte van op 7 jarige leeftijd beginnen met lezen e.d is voor veel kinderen niet zo slecht. Als je kind er wel aan toe zou zijn dan doe je het toch lekker thuis! Laat een kind nog lekker kind zijn.

Kinderen die van een vrijeschool komen kiezen ook vaak voor het vervolg onderwijs in deze vorm. De examens zijn het zelfde heb je daar ook resultaten van?.

Jessica

46.6. Moeten leergierige kleuters dan al naar een Leonardo school?

Jessica, voor je laatste vraag, zie de bijgeplakte link in 9.4. Wil je er nog meer over weten, dan raad ik je aan een samenvatting van het onderzoek van Hilde Steenbergen te downloaden.

De vergelijking met Zweden (en ook Finland) vind ik niet helemaal opgaan. Veel van de Scandinavische landen investeren veel (belasting)geld in onderwijs en kinderopvang.De kwalificaties waarmee in Nederland leerkrachten en kinderopvangleidsters voor een groep worden gezet, zouden ze daar nooit accepteren. Er wordt op veel hoger niveau les gegeven,er zijn hoger geschoolde leerkrachten, leidsters en docenten en ik meen dat de groepen er ook kleiner zijn. Dat maakt veel verschil.

Maar ik ben met je eens dat het zo jong mogelijk kinderen zaken aanbieden waar ze niet aan toe zijn, en die testen en toetsen, weinig zinvol is. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar of het mogelijk is ouders van kleuters en peuters die een taalachterstand hebben, te verplichten Nederlands te leren en een mbo diploma te halen. De uitkomst was steeds dat een taalachterstand onder de zes jaar niet objectief vastgesteld kan worden, omdat die niet te meten is (veel kinderen ontwikkelen zich in sprongetjes). Daarnaast wordt dat wat we een taalachterstand noemen, soms ook veroorzaakt door (tijdelijke) KNO problemen.Toch blijven politici erover doorgaan, en dat komt natuurlijk omdat er geld mee gemoeid is. En daarom blijven juffen in de kleuterklassen testen en meten.

Maar ik zou niet graag de kleuters te kort willen doen die wél genieten van (voorbereidend)lezen, klokkijken, en de wat moeilijkere puzzels maken. Of moeten die als kleuter al naar een Leonardo school soms?

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Was groep 1 nog maar de kleuterschool van vroeger

  1. Dat is een uitspraak uit mijn hart!
  2. Helaas denken de scholen er anders over
  3. Vroeger komt niet terug!
  4. Onderzoek leerprestaties langere termijn Vrije School
  5. Nee dat is waar
  6. Moeten leergierige kleuters dan al naar een Leonardo school?
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.