Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

57. Eén schoolloket

Limburg 26-01-05

Ouders willen een stem
Ouders van schoolgaande kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn het woud aan regels en instanties beu. Ook het aantal web-site's is niet meer te tellen, als ze al gevonden worden door hen. Er zijn honderden kinderen waar geen plek voor te vinden is op een school, duizenden ouders hebben regelmatig slapeloze nachten, vanwege de vraag of hun kind op de juiste school kan komen of blijven. Ook (recent) wetenschappelijk onderzoek toont dat aan.

Wat ouders missen is adequate informatie, ondersteuning en toegankelijk onderwijs op maat, op een voor hen vindbare plek. Een beleid dat het kind centraal stelt en ouders als ervaringsdeskundige serieus neemt. Dan pas kunnen zij verantwoord meepraten en beslissen over het onderwijstraject voor hun kind. Omdat veel teveel kinderen thuis zitten of op de verkeerde plek, lopen ze een achterstand op die eigenlijk nooit meer in te halen is. Op papier ziet het er allemaal wellicht mooi uit, de praktijk is echter dat ouders keer op keer tegen muren op lopen. Ondanks dat heeft een kleine groep mondigen onder ons sucses, maar hoe staat het met al die anderen? Wie wil kan of durft aan de bel te trekken als het mis gaat, bij dezelfde instantie waar je afhankelijk van bent. Scholen en hulpverleners hebben immers niet alleen met het belang van het kind te maken.

www.oudersaanzet.nl wil de digitale 1-loket functie gaan vervullen, voor ouders en hun kinderen. Ervaringdeskundigheid, kennis en informatie verzamelen en delen met ouders en alle relevante instanties. Pleiten voor onafhankelijke organen die de kwaliteit van de informatie, informatie voorziening en ondersteuning van b.v. scholen, rec's, hulpverleners e.d.in kaart brengt.

Op 27 januari evalueerde de tweede kamer twee onderwijswetten, LGF en WSNS, gemaakt voor kinderen met een beperking/handicap. Ook hier dreigt de stem van de ouders verloren te gaan, ondanks de vele knelpunten, neergeschreven in de diverse rapporten.

www.oudersaanzet.nl is een nieuwe website, die ouders van schoolgaande kinderen met een beperking/handicap wél serieus neemt en wél hoort, hen structureel een stem wil geven, o.a. door hen te bundelen.

Heldere en terzake doende informatie en verwijzingen naar: onderwijs, vervoer, zorg en hulpmiddelen, gericht op ouders. Duidelijkheid over rechten, plichten en mogelijkheden. Die de realiteit onomwonden in de openbaarheid brengt, knelpunten bespreekbaar maakt vanuit het ouderperspectief, ja zelfs oplossingrichtingen aangeeft en ervaringsdeskundigheid aanbiedt. Deze site is een initiatief van POOL, een onafhankelijke groep ouders die een schoolgaand kind hebben met een beperking, door ouders voor ouders. Al enige jaren actief. Met behulp van een platte structuur, korte lijnen, nieuwsbrieven, direct-mail en deze internet site, streven zij naar structurele invloed van de ouders op het beleid.

Contact: - L. Hardeman (lid POOL) 077-3541213 of 065-065-4965.
- S. Seelen (ondersteuner POOL) 06-29093697

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.