Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

77. Ouders hebben rechten in het onderwijs

Positie van ouders in kaart gebracht: ouders hebben rechten in het onderwijs

Ouders van schoolgaande kinderen kunnen een aantal rechten doen gelden op school. Dat blijkt uit de brochure De formele positie van ouders in het onderwijs, die recent is uitgekomen. De brochure beschrijft rechten met betrekking tot de toelating, informatie, kwaliteit, zorg, participatie en good governance.

Voor de versterking van de positie van ouders op school is het nodig om de huidige positie scherp in beeld te hebben. Bestaande wet- en regelgeving is daarom geïnventariseerd en beschreven. Zo blijkt bij de toelating van kinderen de mogelijkheid voor schoolbesturen beperkt, in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht en ook in praktijk gebracht. Postcodebeleid en wijkindeling, zoals soms te vinden in het openbaar onderwijs, hebben geen wettelijke basis en kunnen door ouders veelal met een simpel briefje worden omzeild.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.