Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

49. Overblijven

Hoe is het overblijven bij u op school geregeld? Wat merkt u van de veranderingen? Zie ook de column School en overblijven.

49.1. Continurooster

Op de basisschool hebben ze een continurooster. Dus 's morgens brengen, overblijven in de klas onder toezicht van de leerkracht en 's middags ophalen.

Met de nieuwe regelgeving moet dat ook gaan veranderen. Leerkrachten hebben dan recht op pauzes en zal er ook wat moeten veranderen.

Hoe? Dat is nog niet duidelijk. Er was een voorstel om de schooltijden te wijzigen (eerder beginnen, eerder uit) maar daar waren niet genoeg "voor" stemmers. Dus dat plan gaat niet door.

Desiree

49.2. Continurooster

Hoi Desiree,

bij ons op school is al lang een continurooster: half 9 - half 3. De pauze is van 11.45-12.30! De ouders komen dan oppassen, waar wij helaas helemaal geen vergoeding voor krijgen! Ze zeggen gewoon: als er niet genoeg ouders zijn die vrijblijvend komen opletten, dan komen de kinderen tussen de middag gewoon weer naar huis. Nou voor de werkende moeders is dit dus ideaal, die hoeven geen oppas te regelen. Voor mij mochten ze gerust tussen de middag even thuis komen, dit was toch veel gezelliger!

groetjes Susan

49.3. Nieuw systeem, de praktijk

Ik ben overblijfcoordinator op de school van mijn kinderen. Met de nieuwe wetgeving heb ik dus direct te maken.

Wij werken met vrijwilligers die een vergoeding krijgen per keer. Nu de school verantwoordelijk is moet ineens veel veranderen. Er zitten wel goede kanten aan, maar ook vervelende dingen. Zo zaten wij eerst aan een grote tafel of een u-vorm om het overzicht te behouden en gezelligheid te creeen (net als thuis als het goed is). Nu de school het overneemt moeten we in kleine groepjes zitten. Gevolg is minder overzicht. Steeds heen en weer lopen. En dat omdat het gesleep met tafels slecht is voor de vloer en lastig voor het onderwijzend personeel. Helaas is er geen aparte ruimte beschikbaar anders wist ik het wel.

Ik vind toch dat we wel voor vol moeten worden aangezien binnen de school. Het is een service die de school moet bieden, laat dan je medewerkers merken dat je hen waardeert en ga af op hun ervaring.

Een goede zaak vind ik dat ouders hun kind(eren) moeten aan- en afmelden. Een stuk veiliger. Alleen de ouders mopperen over het feit dat ze nu steeds moeten bellen. Tja je staat toch gek te kijken als je uit je werk komt en je kind blijkt in het lege huis in bed te zijn gekropen, terwijl het had moeten overblijven op school.

Ook vind ik het prettig dat we niet meer aan ons lot worden overgelaten als er een personeelsprobleem ligt. Dan is de school verantwoordelijk en hoef ik niet steeds in te vallen als er iemand uitvalt. Nu ja, het nieuwe systeem is net van start gegaan. We zullen zien hoe het verder gaat. Het voordeel van de twijfel gunnen dan maar.

Alice

49.4. Basisschool verplicht om opvang te bieden

  Van onze verslaggeefster Yvonne Doorduyn, De Volkskrant

  DEN HAAG - Basisscholen zijn vanaf 1 augustus 2007 verplicht leerlingen van half acht ’s morgens tot half zeven ’s avonds op te vangen. De Tweede Kamer heeft donderdagavond met deze wet ingestemd.

  De Wet Buitenschoolse Opvang van minister Van der Hoeven (Onderwijs) is een gevolg van de motie die oud-VVD-fractievoorzitter Van Aartsen en PvdA-leider Bos een jaar geleden indienden bij de Algemene Beschouwingen. Verplichte opvang door de school – als een of meer ouders dat willen – zou het ouders mogelijk maken arbeid en zorg beter te combineren.

  Tot ergernis van de kleine christelijke partijen, ChristenUnie en SGP, stemde ook het CDA in met de wet. VVD en PvdA willen met een wetswijziging regelen dat niet de voltallige medezeggenschapsraad, maar alleen de ouders in de raad bepalen of de opvang op school plaatsvindt dan wel bij een extern kinderdagverblijf. Het CDA is daar fel op tegen. ‘Niemand zit te wachten op een nieuwe bron van conflicten op school’, meende CDA-Kamerlid De Vries.

  Zijn er geen kinderopvanginstellingen in de buurt, en kan de school om goede redenen de opvang niet zelf regelen, dan komt de verplichting tot opvang te vervallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor kleine scholen op het platteland. ‘We kunnen scholen niet verplichten tot iets wat niet kan’, verklaarde minister Van der Hoeven.

  PvdA, GroenLinks en D66, voorstanders van de wet, willen dat het kabinet meer geld uittrekt dan de huidige vijftig miljoen euro. ‘Zonder voldoende middelen is de wet gedoemd te mislukken’, stelde GroenLinks-Kamerlid Azough.


49.5. Buitenschoolse opvang

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit nader onderzocht, dit is te lezen op: Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang.

49.6. overblijven is een verademing en wel leuk voor kinderen

Heerlijk dat continurooster. Geen gevlieg meer naar de school,kinderen die later uitkomen en dat je weer moet wachten bij school omdat de middenbouw of bovenbouw weer later uit is. Sinds wij vorig jaar van school zijn veranderd vind ik het een verademing. En de kinderen die vinden het al snel gewoon,want iedereeen blijft over. Dat gezeur over kinderen moeten een rust moment thuis hebben moet maar eens van de baan. Onze kinderen zijn om 15 uur niet vermoeider dan dat als ze wel tussen de middag thuis een broodje eten. En voor diegegen die ze anders op zou moeten halen is het een stuk rustiger. En voor de kinderen die door weer en wind naar huis moeten om tussen de middag thuis een broodje te eten is het op school ook wat prettiger. Alle vriendjes aanwezig, wat wil je nog meer. Heerlijk toch niet steeds weer op die klok te hoeven kijken,het scheelt je anderhalf uur per dag als het niet meer is. Kun je veel doen, ook leuke dingen voor je zelf als je niet hoeft te werken. Als je kind naar een kinderdagverblijf gaat haal je hem toch ook niet op om een broodje te eten,voor een rust moment! Ook vallen bij ons de kosten wel mee omdat alle kinderen meebetalen voor de overblijf. Dit zijn betaalde opgeleide krachten. Het is bij ons niet zo dat je bij toerbeurt mee moet helpen met het overblijven.


49.7. Overblijven

Bij ons op school gaat het heel goed. Wij hebben een wisselende groep, soms 40 kinderen, ook wel eens 65 kinderen. Per 8 kinderen een overblijfkracht. De kinderen betalen 1.60 per keer of met een kaart, dan krijg je 10% korting. Ze krijgen melk, chocolademelk en thee. Bij ons komen ze heel graag, dus het is geen straf voor hen zoals wel eens beweerd wordt.

groeten, hoofdoverblijfmoeder.

49.8. Verplicht overblijven en betalen

Onze school wil voor het jaar 2009-2010 eventueel een continue rooster instellen. Maar daarbij moeten de kinderen dus verplicht overblijven en er moet hiervoor worden betaald. Bij onze rijzen de volgende vragen:
 1. Kan de school dit verplichten?
 2. Ook m.b.t. de betaling, volgens ons zou school opvang moeten regelen?
 3. Is dit dan kinderopvang zodat je hier subsidie voor krijgt?
 4. Basisonderwijs toch "gratis" moeten zijn.......
groeten van ongeruste ouders

49.9. Antwoorden over overblijven

Beste Jalua,

Graag beantwoord ik je vragen:

 1. Kan de school dit verplichten? Nee, school kan dit niet verplichten, als ze het verplichten moet het overblijven gratis zijn!
 2. Ook m.b.t. de betaling, volgens ons zou school opvang moeten regelen?
 3. Nee, school moet alleen gelegenheid bieden tot overblijven, er mogen personele en materiële kosten (kopje soep etc) worden doorberekend aan de ouders, maar ook dat moet vrijwillig zijn.
 4. Is dit dan kinderopvang zodat je hier subsidie over krijgt? Dat zou je moeten navragen bij www.5010.nl
 5. Basisonderwijzou toch "gratis" moeten zijn. Dat klopt, maar overblijven is weer geen onderwijs.

49.10. Hoge kosten overblijf

Momenteel blijven 2 kinderen van mij 3 dagen per week over. Omdat de school het zelf regelt kost het me niet zo heel veel. Ik ben echter van plan om in het nieuwe schooljaar mijn kinderen naar een andere school te brengen i.v.m. het soort onderwijs waar ik meer achter sta. Echter... deze school besteedt het overblijf uit aan een extern "bedrijf" waardoor de overblijf kosten per keer 2,14 per kind is. Op jaarbasis ben ik over de 500 euro kwijt voor een zelfgemaakte meegegeven boterham!

Is dat normaal? Ik schrok er gewoon van toen ik het uitrekende. Wat zijn jullie kwijt voor het overblijven? Heb je andere alternatieven?

Graag jullie bevindingen.

Mirjam

49.11. Met andere ogen

Mirjam, het is inderdaad veel geld, maar ik hoor ook wel bedragen van €2,50 p/p. Als je de kinderen een uur naar de oppas gaan ben je ws. meer kwijt. Mijn kinderen blijven op de hele dagen altijd over (jaarabbonement per kind € 80,=). Enkele jaren geleden moesten er nog 4 overblijven, nu gelukkig nog maar 2, was dus ook veel geld kwijt. Maar het schept wel rust,.

Toen ik mijn kinderen hoorde vragen "mam, moeten we morgen thuis eten, bij de oppas of op school", dacht ik: dit kan niet goed zijn, als ze geen regelmaat hebben, vandaar mijn keuze.

Ga het eens met andere ogen bekijken, jij kunt blijven werken, zie het als een investering in de toekomst. Als ik soms een dag vrij ben op een hele schooldag, blijven ze toch over, dit geeft mij de ruimte om eens een grote klus aan te pakken of eens iets leuks te doen.

Succes bij je keuze.
Groetjes Hejo

49.12. Overblijfkosten

Bij ons zijn de overblijfkosten 3 euro per kind per keer. En als je kind structureel overblijft, moet je 3 x meedraaien per jaar, wil/kun je dit niet, dan moet je dit afkopen met 9 euro per keer. Ze zijn nu aan het kijken voor een continurooster, ben benieuwd hoe het dan geregeld gaat worden.

Mellie

49.13. Continurooster afschaffen

De school waar mijn zoon op zit is gestart met een continurooster. Nu komen er teveel kinderen en moeten we er voor gaan betalen, anders schaffen ze het continurooster af. Mijn vraag is: kan een school die is gestart als zijnde een continuroosterschool dit zomaar stoppen?

mvg Marcel

49.14. Overblijven verplicht?

Bij onze kinderen op school wil men het overblijven verplichten. Mag dit zomaar,want ik heb daar helemaal geen behoefte aan.

Arthur

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.