Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

96. Praktijk voor Passend Onderwijs. Voor scholen en particulieren.

De Praktijk voor Passend Onderwijs biedt hulp aan scholen en particulieren bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is onderwijs dat het beste past bij de talenten en beperkingen van het individuele kind/de jongere. Wilt u weten wat wij voor leerlingen en scholen kunnen betekenen? Brengt u dan een bezoek aan de site: www.praktijkvoorpassendonderwijs.nl.


Orthopedagoog

96.1. Positie ouders in het passend onderwijs niet gelijkwaardig

Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. De nieuwe Wet passend onderwijs, die tot doel heeft voor elk kind een passende plaats op school te realiseren, verandert hier te weinig aan Lees verder: hier.

Praktijk voor Passend Onderwijs. Voor scholen en particulieren.

  1. Positie ouders in het passend onderwijs niet gelijkwaardig
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.