Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

74. Zwakke scholen

Misschien al bekend, maar toch, op de site van www.onderwijsinspectie.nl staat een lijst van Zeer Zwakke Scholen, basis-en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, alle streken van het land en allerlei denominaties. Schokkend om de bijbehorende rapporten te lezen. Om dit twijfelachtige etiket te verdienen moet de school al minstens 3 jaar zeer zwak presteren verdere toelichting staat op de site.

Nu maar hopen dat er ook iets mee gebeurt, want alleen een schandpaal is alleen aardig voor moddergooien, maar levert nog geen bijdrage aan verbetering van het onderwijs.

74.1. Onderwijsmeter 2007

De Onderwijsmeter is dit jaar voor de negende maal uitgevoerd. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap peilt met de Onderwijsmeter jaarlijks de mening over het onderwijs van de Nederlandse bevolking en van ouders met kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zie het resultaat: de Inderwijsmeter 2007.

74.2. De Ombudslijn MBO

De Ombudslijn MBO is er om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren. En om een beter zicht te krijgen op de omvang en aard van klachten. Waarover klagen mbo-studenten en hun ouders/verzorgers? Waar komt die ontevredenheid vandaan? En: wat doet de school met klachten?

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Zwakke scholen

  1. Onderwijsmeter 2007
  2. De Ombudslijn MBO
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.