Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

59. Privacy op basisschool?

Onlangs is aan het licht gekomen dat men in Almere via het systeem Digidoor (Digitale Doorgifte) gegevens van kinderen opslaat en doorgeeft aan andere scholen. Het systeem is amateuristisch gemaakt, zoals door Ouders Online aan het licht gebracht is.

Hebt u afgelopen jaar ook een schoolverlater gehad in Almere, reageer dan naar .

59.1. Big Brother Award voor Digidoor

Digidoor heeft de Big Brother Award gewonnen in de categorie Bedrijven en Instellingen! Lees het juryrapport!

59.2. Scholen moeten ouders beter informeren

Scholen moeten ouders beter informeren schrijft het College Bescherming Persoonsgegevens:
    Scholen die deelnemen aan Digidoor moeten ouders beter informeren over het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens over hun kinderen. Dat oordeelt het CBP naar aanleiding van een klacht van verontruste ouders over Digidoor, een internetdienst in Almere waar gegevens over leerlingen door basisscholen aan scholen in het voortgezet onderwijs worden doorgegeven. Digidoor heeft inmiddels aangegeven ouders beter te zullen informeren over wat er met gegevens van hun kinderen gebeurd.

59.3. Wettelijke privacy bij uitwisselen leerlinggegevens

Bij de uitwisseling van leerlinggegevens, komen privacy-aspecten aan de orde. Vanuit het project Electronisch Leerlingdossier VO is onderzoek hiernaar gedaan. Zie verder bij de Stichting Ict op school.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Privacy op basisschool?

  1. Big Brother Award voor Digidoor
  2. Scholen moeten ouders beter informeren
  3. Wettelijke privacy bij uitwisselen leerlinggegevens
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.