Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

75. Algemeen

Globalplacement brengt als internationale stagebemiddelaar studenten en bedrijven van over de hele wereld bij elkaar. Kijk op Stage buitenland voor meer informatie.

Amsterdamse ouders en leerlingen kunnen met al hun vragen over onderwijs terecht bij OCO, de onafhankelijke Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam. De informatie die OCO geeft biedt ondersteuning bij het vergelijken, kiezen en beoordelen van een school. Lees ook het artikel Amsterdam heeft primeur met onderwijs consumenten organisatie.

WIlt u meer weten over opvang van kinderen door school? Kijk voor de regels op de site School & opvang

Informatie over leerlingenvervoer: zie hier voor de regels

De Startkabel Klaslokaal geeft veel nuttige links .

De Primair Onderwijs Link Service is niet alleenhandig voor leerkrachten, maar ook voor ouders.

Een leuke site: de Digijuf.

Op internet is een speciale website ontwikkeld voor kwaliteitszorg op school, de Kwaliteitsring.

Veel aanknopingspunten vind je op het docentenplein. De site Schooldirect geeft informatie, misschien meer gericht op leerkrachten, maar ook interessant voor ouders.

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs is een belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs, bedoeld voor alle betrokkenen bij dit onderwijs. De VOO geeft onder andere informatie en advies, ondersteuning en begeleiding. De site is ook voor ouders interessant.

Leefstijl voor jongeren is een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden die sinds 1990 wordt uitgegeven door de Stichting Lions-Quest Nederland.

Ben je geïntereseerd in Kwaliteit Primair Onderwijs, dan vind je op deze site veel informatie.

De stichting Rekenschap geeft op hun pagina een overzicht over doelstellingen, prestaties basis- en voortgezet onderwijs, ouder/leerling/studentorganisaties en -verenigingen, en wat te doen bij klachten.

Op scholenlijst.nl vind je informatie over meer dan 1000 scholen.

Een uitgebreide startpagina voor de basisschool is: Startkabel basisonderwijs. Kijk eens bij de Inspectie van het Onderwijs voor de kwaliteit van een school.

Belgie specifiek  Informatie over onderwijs in België vind je op de site van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs. Het is een zeer uitgebreide site waar je erg veel informatie vinden kunt!

Nu geopend: www.onderwijsdebat.nl. In november 2000 hebben minister Hermans en staatssecretaris Adelmund een brief gepubliceerd waarin ze beschrijven welke globale richting ze opwillen met het onderwijs. Nu willen zij u de gelegenheid geven te reageren op hun voorstellen. Bent u het met de bewindslieden eens of niet? Waarom wel of niet? Wat moet er volgens ú gebeuren? Geef uw reactie.

Een erg compleet overzicht van links met betrekking tot de basisschool is de site Virtuele Mediatheek.

Het OnderwijsWeb geeft nieuws en informatie over onderwijs.

De Primair Onderwijs Link Service (POLS) heeft zich gespecialiseerd in het verzamelen, ordenen en beoordelen van websites die bruikbaar zijn voor iedereen betrokken bij het basisonderwijs.

Voorlezen is erg belangrijk. Mocht je twijfelen, kijk dan maar eens bij de Stichting Lezen.

Er is een speciale site voor voor- en vroegschoolse educatie. Vooral voor mensen die in formele regels geïnteresseerd zijn.

Op de site Ouders vind je veel interessante links over buitenschoolse opvang, computer en internet, onderwijssystemen, ouders en onderwijs, startpagina's, en verjaardagsfeestjes.

Wat zegt de wet eigenlijk over de opvoeding en scholing van uw kind? Kijk eens bij WebMama wat in de wet staat! Je vindt hier nog meer interessante informatie over thuisonderwijs.

De Stichting Inclusief Onderwijs gaat uit van de volgende grondgedachte: Een school is een plek waar...

Internet Basisonderwijs, Een praktische gids voor het management, leraren, studenten, medewerkers in de leerlingenzorg, ouders en kinderen.

Digi-Kleuteris een site voor ouders en kleuteronderwijzers, met informatie over werkvormen en ideeën om met kleuters te werken.

Het boekje Primair Onderwijs: gids voor ouders en verzorgers is online beschikbaar. Hierin vind je alle achtergronden en regels van het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs heeft ook zo'n gids Het voortgezet onderwijs: gids voor ouders en verzorgers
Er is daar ook een pagina met belangrijke adressen en telefoonnummers.

Gaat het over de middelbare school (het voortgezet onderwijs), kijk dan bij de Sector voortgezet onderwijs.

De SchoolSite NL is een goed startpunt voor allerlei informatieplaatsen op het internet voor het Nederlandse primaire onderwijs.

Belgie specifiek  Voor België kunt u terecht bij Schoolnet , Een zeer uitgebreide site van, voor en over de Nederlandstalige Educatieve Sector in België.

Informatie over de middelbare school en de keuze van zo'n school staat op de pagina over pubers.

75.1. Nationaal onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen

Het Nationaal onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen vraagt om uw mening.

75.2. Van Bijsterveldt: Terug naar de kern in het onderwijs

Nieuwsbericht | 07-12-2010
  Met minder profielen in de bovenbouw en meer aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en science wil minister Van Bijsterveldt (OCW) terug naar de kern in het onderwijs. Dit is volgens haar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het Nederlands onderwijs bij de top van de wereld blijft horen. Dat stelt zij in een reactie op het nieuwe PISA-onderzoek naar de vaardigheid in taal, wiskunde en science van 15-jarige leerlingen in 65 landen. 'Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top 5 van de wereld afgeraakt. Investeringen in het taalonderwijs werpen hun vruchten af. Dat is goed nieuws, maar meer focus in ons onderwijs is essentieel om onze internationale concurrentiekracht te versterken', aldus de minister.
Lees verder: hier.

75.3. Ze heeft geen idee

Hoe het nu echt gaat in het onderwijs. Veel gebla bla geld stoppen in e.d. Zo werkt het niet!. Leerkrachten moeten anders gaan denken,het gaat niet om MEER les geven in die vakken,het gaat hoe je ze geeft. Dus de instructie en de uitleg moet anders.

Als bepaalde leerlingen de instucties en uitleg niet snappen zouden leerkrachten zowel op het b.o als het v.o eens moeten nadenken waarom een gedeelte van de klas het niet snapt. Vaar denken die leerkrachten oke ze snappen het niet en zullen het ook nooit snappen. Jammer een gemiste kans denk ik dan,had het anders uitgelegd en de meerheid snapt wat je bedoeld. Ik denk dat het dan ook zinvol is om al die docenten zowel op het b.o als op het v.o bewust moet laten worden dat het belangrijk is om wat meer te investeren op leerlingen die zwakker lijken maar met een andere instuctie of uileg het wel zouden redden. V.o scholen zouden in de twee brugklassen gewoon weer spelling en rekenen moeten inroosteren. Vooral voor die leerlingen die niet klaar waren voor het v.o is dit belangrijk. Ze zullen minder vast lopen. Beter is natuurlijk om al die b.o leerlimgen zo af te leveren aan het v.o dat dit niet nodig zou zijn. Helaas is de praktijk anders. En ik vraag me af of dit op te lossen is met die eindtoetsen. Gaan b.o scholen dan er wel harder voor werken en zijn alle scholen (leerlingen) verplicht om hier aan deel te nemen?. Nee ik denk dat de minister nog heel wat te leren heeft en het echt niet zo simpel ligt.

Als je al kijkt naar de lesuitval op het v.o mag je blij zijn dat als ze examen doen ze de stof beheersen!. Ook daar hoor ik haar dus niet over!. Nee volgend schooljaar(2012 eindexamen) alleen nog maar slagen met alleen maar zessen!. Nou mijn inziens moet er nog heel wat gebeuren op het v.o om dat te laten "slagen".

Jessica

75.4. Reactie op Jessica

Reactie op Van Bijsterveldt: Terug naar de kern in het onderwijs

Hallo jessica,

Met je uitspraken over eindtoetsen ben ik het helemaal met je eens. Je kunt achterstanden en hiaten niet wegwerken door toetsen. Leerlingen krijgen al behoorlijk veel toetsen om te voorkomen dat het bij een momentopname blijft. Zo'n eindtoets is wederom een momentopname en zal ws niet het gewenste doel bereiken.

Een ander deel ben ik helemaal niet met je eens. Je schrijft dat je vindt dat docenten eens moeten gaan nadenken waarom een gedeele van de klas het niet snapt. En dat de leerkrachten denken "jammer dan ze snappen het niet en ze zullen het ook nooit snappen".

Jammer dat je het zo ziet. ik ben een docent op het v.o. en ik denk, en vele collega's met mij, helemaal niet op deze manier. Op onze school is zelfs weer het vak rekenen ingevoerd in de eerste en tweede klassen. Elke leerling wordt bij ons bij binnenkomst getest (jawel) op spelling en krijgt zonodig ecxtra les daarin.

Beste Jessica, het is ons vak om onze kennis over te brengen en over het algemeen gebeurt dat heel erg goed (uitzonderingen zijn er altijd, ook bij ons op school helaas). nogmaals, jammer dat dit je mening is over docenten.

groetjes, een gedreven docent,

Jetje

75.5. Jetje

Wat ben ik blij om hier een docent te horen! Aan welk niveau leerlingen geef jij les en welk vak? Hier bij twee zoons op school is er nu sinds drie jaar extra spelling en rekenen, deze vakken zijn voor alle leerlingen ingeroosterd. Gelukkig geldt die slechte kennisoverdracht ook niet voor alle docenten hier. Baal wel als er in het examenjaar blijkt dat het bij dochter op school, die nu de t.l endexamen doet, er docenten zijn die ook les geven aan de havo en het vwo, die moeite hebben om uitleg van bepaalde vakken te geven op het t.l niveau. Als de meerderheid van de klas er dan de ballen niet van snapt en een docent zuchtend en steunend het weer op een te hoog niveau uitlegt en daardoor de leerlingen het nog steeds niet snappen. Dat bedoel ik dus met nadenken van docenten.

En ik weet niet waar jij woont, maar hier in Den haag is de lesuitval hoog! Vandaar dat ik me boos maak over die eindresultaten die de minister graag zou willen zien. Er wordt hier niet gekeken naar de leerlingen die het op hun tenen zouden kunnen halen, maar alleen maar over de leerlingen die het gewoon zonder veel extra inspanning zouden kunnen halen (die halen hun zesjes toch wel). Het is gewoon jammer dat er niet meer rekening wordt gehouden met die leerlingen die er wat harder aan moeten trekken om ook dat niveau te kunnen halen. Ze worden door die tussentijdse toetsen teruggeplaatst. Jammer een gemiste kans denk ik dan.

Het wat meer investeren in die leerlingen zou door jullie als docenten toch ook een kick moeten geven als ze wel dat niveau kunnen halen? Mijn ervaring is nu dat als er al een punt te kort is voor de overgang voor een niveau en je gaat er als ouder niet achteraan dat ze het hier wel best vinden. Vandaar mijn en ook de frustratie van de kinderen die wel willen.

Jessica

75.6. Reactie op Jessica

Hallo Jessica,

Ik geef Nederlands op de mavo en de bovenbouw van de havo. Volgens mijn lln kan ik vrij goed uitleggen. Ik woon niet in Den Haag en bij ons valt het gelukkig dit jaar redelijk mee met de lesuitval. Soms is het ineens wel heel hoog maar daar kun je niet altijd iets aan doen.

Ach ja, de "zwakke" leerling blijft natuurlijk een discussiepunt. Hoeveel moet je investeren in een kind? Of moet je stellen dat het kind het niveau echt niet heeft als je zoveel moet investeren? Een docent gaat op zijn/haar gevoel af en op de dingen die hij/zij in de klas ziet. Natuurlijk zijn er grote verschillen, dus probeer ze niet allemaal over 1 kam te scheren. (dat doen wij ook niet met leerlingen en/ of hun ouders).

Jet

75.7. Wel wat uit te leggen..

Oei Jet, ik denk dat je naar aanleiding van je quote 'Hoeveel moet je investeren in een kind? Of moet je stellen dat het kind het niveau echt niet heeft als je zoveel moet investeren?' straks wel wat uit te leggen hebt. Ik ken een forum waar ze dit 'onderwijsluiheid' noemen.

Over lesuitval: we hebben de bruto lesuitval en de netto lesuitval. Bruto is dat waarvan de school zegt er niks aan te kunnen doen. Overmacht. Brand uitgebroken, excursies, vakanties, studiedagen, etc. Netto is waar de school in principe wel wat aan zou kunnen doen: niet tijdig zien aankomen dat een leraar uitvalt, niet tijdig vervangen, onhandig roosteren, slecht personeelsbeleid. etc. Dus het is belangrijk eerst te weten om welk soort lesuitval het gaat.

Ik deel je mening niet over het functioneren van leraren. Ik ben dan ook blij met de weinige universitair geschoolde leraren die er nog zijn. Veel van 'onze' bovenbouw vwo leerlingen hebben bijles, niet omdat ze het niveau niet halen of er te dom voor zijn (ze hebben immers in de derde klas vwo een advies gekregen en dan zouden ze het nu niet meer aankunnen?), maar omdat leraren weinig verdienen met lesgeven en daarom noodzakelijkerwijs uitwijken naar de zgn. 'niet-lesgebonden taken' die in een hogere salarisschaal vallen.(Zorgcoordinatie, toneelcoordinatie, debatteertrainingen, Open Podium, bouwcoordinator, leerjaarmanager, ICT coordinator, etc. Er is nog nooit zoveel niet-onderwijsgevend personeel op school geweest) En dus steeds minder lesgeven en steeds meer (moeten) vertrouwen op de zelfregulering en de zelfstandigheid van de leerling.

De leerling moet het zelf maar uitzoeken. Eigenlijk een pleidooi voor thuisonderwijs, denk ik wel eens. Ware het niet dat de Leerplichtwet dit nog steeds niet toestaat.

Ouder en MR lid op een scholengemeenschap

75.8. Hoera! Ik ga weer naar school

Lees het rapport van de Ombudsman Hoera! Ik ga weer naar school. Voor leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten.

75.9. Veel scholen bezuinigen op leraren

Van Teletekst, di 14 juni 2011:
  Veel scholen bezuinigen op leraren

  Veel lagere en middelbare scholen bezuinigen op het aantal leraren. Dat blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid onder 1400 managers directeuren en teamleiders van scholen.

  Het onderzoek werd gedaan door de adviesorganisatie voor het onderwijs CPS. Dat wilde weten wat de effecten van de bezuinigingen door het Rijk zijn.In het basisonderwijs zegt 86 procent van de scholen te bezuinigen op het aantal leraren. In het voortgezet onderwijs is dat ruim driekwart.

  Behalve op het aantal leraren wordt ook bezuinigd op apparatuur,onderhoud van gebouwen en ondersteunend personeel.


75.10. Scholen snijden in budget voor leraren

  Laatste update: 13 juni 2011 22:16 info
  UTRECHT - Het merendeel van de lagere en middelbare scholen bezuinigt in hun budget op het aantal leraren.

  Dat blijkt uit een Onderzoek naar het financiële beleid van scholen, dat adviesorganisatie voor het onderwijs CPS maandag publiceerde.

  Van de bovenschoolse managers in het primair onderwijs zei 86 procent hierop te bezuinigen. In het voortgezet onderwijs bezuinigt ruim driekwart van de directeuren op het aantal leraren.

  Het onderzoek werd uitgevoerd onder circa 1400 directeuren, bovenschoolse managers en teamleiders. Met het onderzoek wilde CPS inzicht krijgen in de effecten die de overheidsbezuinigingen hebben op de scholen.

  Scholen bezuinigen niet alleen op het aantal leraren. Ook het budget voor ict-apparatuur gaat omlaag. Verder bezuinigen veel scholen op ondersteunend personeel, nascholing en gaan ze minder besteden aan het onderhoud van gebouwen.

  75.11. Een heel oude anecdote

  In reactie op voorgaande de volgende anecdote. Deze anecdote is al meer dan 20 jaar oud:
   Een Nederlandse firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd. De wedstrijd zou met een achtmansboot op de Maas worden gehouden.

   Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Toen de grote dag kwam waren beide teams 'topfit'. Toch wonnen de Japanners met een voorsprong van een kilometer.

   Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen. De oorzaak van deze vernietigende nederlaag moest absoluut boven water komen. Het topmanagement liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners zeven mensen hadden die roeiden en dat één man stuurde, terwijl in het Nederlandse team één man roeide en er zeven stuurden.

   De leiding nam een adviesbureau in de arm voor een studie over de structuur van het Nederlandse team. Na enkele maanden van aanzienlijke inspanningen kwamen de adviseurs ook tot de slotsom dat er te veel mensen stuurden en te weinig mensen roeiden. Om een volgende nederlaag te voorkomen, werd de teamstructuur ingrijpend veranderd: er kwamen nu vier stuurmannen, twee hoofdstuurmannen, een stuurmanager en één roeier. Bovendien werd er een prestatiewaarderingssysteem ingevoerd om die ene roeier nog meer te stimuleren.

   Het jaar daarop wonnen de Japanners, nu met een voorsprong van twee kilometer. Het management ontsloeg daarop de roeier wegens slechte prestaties, verkocht de roeispanen en stopte verdere investeringen in een nieuwe boot. Het adviesbureau werd geprezen en het resterende geld werd onder het management verdeeld.

  De nieuwe boot is waarschijnlijk de leercomputer .....

  U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

  Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

  Uw naam:
  Uw e-mail adres:
  Titel van uw bijdrage:

  Uw reactie:

  Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Algemeen

 1. Nationaal onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen
 2. Van Bijsterveldt: Terug naar de kern in het onderwijs
 3. Ze heeft geen idee
 4. Reactie op Jessica
 5. Jetje
 6. Reactie op Jessica
 7. Wel wat uit te leggen..
 8. Hoera! Ik ga weer naar school
 9. Veel scholen bezuinigen op leraren
 10. Scholen snijden in budget voor leraren
 11. Een heel oude anecdote
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.