Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

43. Gratis schoolboeken

Wat zijn uw ervaringen met de gratis schoolboeken? Graag uw reacties.

Zie de columns Gratis schoolboeken 2009-2010 en Gratis schoolboeken: de uitvoering.

En lees ook: dit.

43.1. Betaal die borg niet of houd het in op de ouderbijdrage!

Zucht, ik heb deze strijd ook gevoerd op mijn school. De MR oudergeleding is woest dat ze niet volledig geinformeerd is en ook twee leden van de OR zijn erg boos. De rector stelt dat de MR accoord is gegaan met de borg, en dat het een voldongen feit is. De MR en de OR stellen dat ze er volgend jaar op terug zullen komen. Maar zal Iddink dan de borg vanwege onrechtmatig incasseren terugbetalen? Mijn ervaringen met Iddink (nu 5 jaar) stellen me niet hoopvol.

En ook al is de MR er in getuind, dan nog moeten ouders accoord gaan, de MR kan, net als bij de vrijwillige ouderbijdrage ouders niet dwingen te betalen. Dus NIET betalen, als het kan. School is verplicht je de boeken te leveren, ook als je niet betaald hebt.

Als je de boeken via Iddink of Van Dijk bestelt, kun je niet bestellen zonder acccoord te gaan met de onwettige borg. Wij zijn nog aan het denken wat te doen. Deadline van bestellen is (voor regio noord)5 juli, dus nog maar 9 dagen tijd.

 1. Of we bestellen niet, en dwingen de school toch die boeken te leveren, desnoods vanaf de maan, maar dan loopt onze dochter kans de dupe te worden. De school kan dan traineren en dan zit onze dochter zonder boeken.
 2. Of we betalen de vrijwillige ouderbijdrage niet, en verrekenen de borg met die ouderbijdrage. Die optie lijkt me nog het beste. Dat ouderbijdragegeld geoormerkt geld is, is een illusie, school wordt lumpsum gefinancieerd, het geld (van overheid en van ouders) verdwijnt gewoon in de grote pot van het overkoepelende schoolbestuur.
In ons geval is te zien op www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl dat onze scholengroep tot de rijke scholen behoort, een solvabiliteit van 51% (!!!). Die rente over die borg hebben ze dus helemaal niet nodig.

Probleem is misschien dat deze schoolboekenkwestie naar de overkoepelende GMR is geschoven, zodoende hebben de MR's minder meer te zeggen. Ik herinner me een mededeling dat de GMR hier mee bezig was. Dan komt er een door de GMR voorgekookt plan op de tafel van de MR, die alleen nog maar kan instemmen, geen tijd meer heeft om alles na te gaan, en te controleren.

Maar, ouders, los van wat de MR wel of niet besloten heeft, u als ouder heeft net als bij de vrijwillige ouderbijdrage een eigen instemmingsrecht! Betaal die borg dus niet! En als u toch moet betalen omdat u via Iddink of Van Dijk moet bestellen (bestelen, ja dat is wat ze doen!) verreken de borg dan alvast op voorhand met de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zal de scholen leren!

Een erg boze moeder.

43.2. Borg en verzekering

Fijn dat jullie me er op attent gemaakt hebben dat zowel borg als verzekering van de gratis lesboeken niet gevraagd mogen worden. Ik heb een mail gestuurd aan de school van mijn dochter met de vraag om opheldering en zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze.

EV

43.3. Wat is gratis

V Dijk rekent inderdaad gewoon 75€ borg maar zeggen zij dat geld krijg je terug, nou dan hoef ik het toch ook niet eerst te betalen als ik het toch terug krijg?

Maar nee zo werkt dat weer niet, en maar afwachten in welke staat de boeken verkeren, direct foto`s maken van beschadigingen en door mailen naar van Dijk scheelt een hoop achteraf gezeur.

Maar de boeken zijn dus niet gratis

Groet RH

43.4. Wijzigingen schooljaar 2009-2010

De tegemoetkoming ouders gaat veranderen vanaf het schooljaar 2009-2010. Dat komt door een wetswijziging. Per 1 januari 2010 wordt het kindgebonden budget van de Belastingdienst voor kinderen van 12 tot 18 jaar verhoogd. Daarom wordt de tegemoetkoming ouders verlaagd. Het schooljaar 2009-2010 is een overgangsjaar: in dit schooljaar kunt u geld krijgen van de IB-Groep en van de Belastingdienst.

Wat er verandert, verschilt per schoolsoort: zie: hier.

43.5. @ Een erg boze moeder

Hier hebben ze het dan nóg slimmer gedaan. De ouderbijdrage moet nl. ook via Iddink worden betaald. Ik ga vandaag Iddink bellen om mijn bestelling te annuleren en het geld terug te storten waarna ik de boeken opnieuw zal poberen te bestellen om te kijken of ik een optie heb om die bijdrage niet via Iddink te betalen. Van school heb ik helaas nog niets mogen vernemen, wordt dus allemaal vervolgd (we hebben tenslotte toch al tijd teveel :-()

EV

43.6. Rekening verzendkosten gratis schoolboeken moet naar scholen

Rekening verzendkosten gratis schoolboeken moet naar scholen
  Borg voor schoolboeken verplicht vrijwillig

  Ouders kunnen verzendkosten bij school declareren

  Ouders die al verzendkosten hebben betaald aan een distributeur voor het boekenpakket van hun kind, kunnen dit declareren bij de school. Dat is de conclusie van de Vereniging Openbaar Onderwijs op basis van de antwoorden van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt op vragen van de Kamerleden Van Dijk (SP) en Dezentje-Hamming (VVD). Ouders die nog geen verzendkosten hebben betaald, hoeven dit dus ook niet te doen. Volgens de staatssecretaris is het een keuze van ouders om schade aan de boeken vooraf door middel van een borg of achteraf door middel van een rekening te betalen. Van Bijsterveldt stelt dat die keuze geen gevolgen heeft voor de levering van de boeken. Deze worden altijd geleverd.

  De staatssecretaris is het eens met de redenering van de Vereniging Openbaar Onderwijs dat de wettelijke bepaling 'om niet' inhoudt dat er geen voorwaarden aan de levering van de gratis schoolboeken mogen worden gesteld. Volgens de staatssecretaris stellen scholen die een borg vragen daarmee echter geen voorwaarde, maar cree¨ren zij slechts een voorziening om hun eigendommen te beschermen. Volgens Van Bijsterveldt zijn ouders niet verplicht een borg te betalen, temeer omdat de school ook zonder zo’n borgregeling een eventuele schade kan verhalen.

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is blij dat de staatssecretaris nu duidelijk stelt dat de verzendkosten voor rekening van de school komen en dat het betalen van een borg geheel vrijwillig is. Toch blijft de praktijk vragen oproepen. Ouders hebben volgens Van Bijsterveldt de keuze om de borg wel of niet te betalen, maar die keuze wordt de ouders helemaal niet voorgehouden. De distributeurs nemen de borg als een verplichting op in hun nota. Het desbetreffende vakje moet worden aangevinkt om de bestelling te kunnen afronden. Dat geldt in voorkomende situaties ook voor de verzendkosten. De Vereniging Openbaar Onderwijs noemt deze handelswijze onomwonden ‘misleiding’.

  Ouders ontvangen de rekening voor de boeken vlak voor de start van het schooljaar. Van Bijsterveldt geeft in haar antwoorden aan dat lopende de bestellingen het moeilijk, zo niet onmogelijk is fouten te corrigeren. De Vereniging Openbaar Onderwijs begrijpt dat zij dat niet kan. Ouders kunnen dat echter wel zelf. Wanneer zij hebben gekozen voor betaling via een automatische incasso kunnen zij die na afschrijving van het bedrag ongedaan maken en het juiste bedrag handmatig overmaken. Wanneer iDEAL de voorkeur heeft, kan de betaling worden geweigerd en eveneens gecorrigeerd worden overgemaakt. In geval van een acceptgirokaart ligt handmatige betaling van het juiste bedrag voor de hand.

  Wanneer ouders gebruik maken van het aanbod om woordenboeken, een rekenmachine en ander zaken van de distributeurs af te nemen, komen de daarmee samenhangende verzendkosten wel voor hun rekening. Zij vallen immers buiten de gratis schoolboeken. Overigens is gebleken dat het bestellen van deze extra’s via internet vaak goedkoper is dan via de distributeurs, voor ouders dus een voordeel.


43.7. Borg???

Bij ons bestellen de scholen de boeken, kunnen we kijken wat er evt. aan tweede handse mankeert, dit laten noteren en aan het eind van het schooljaar worden de boeken opnieuw beoordeeld op beschadigingen en wordt dit dan verrekend, dmv boete bv €0,50 voor ezelsoren, etc. Meestal betalen we dan hooguit €10,00 voor beschadigingen, dit geldt voor een heel jaar schoolboeken. De boete wordt door onze kinderen ZELF betaald, zo leren ze meteen zuinig te zijn op hun schoolboeken!

Met vriendelijke groet Hejo

43.8. @EV (sorry, laat i.v.m. vakantie)

@EV, die ouderbijdrage wordt door onze school ook via Iddink geind. Je kunt op ons digitale bestelformulier echter het hokje uitvinken, dus dan geef je aan dat je niet wilt dat de ouderbijdrage door Iddink geind wordt. Dan krijg je later wel een brief van de school hierover hoor, maar dan kun je toelichten wat je wel en niet wilt, en dat je een eigen keus hierin maakt. Het hokje "borg" zowel voor de boeken van Iddink zelf als voor de boeken van school, (door de school werkboeken dus!) kun je niet uitvinken.

Misschien is het niet bij alle scholen mogelijk om het hokje "ouderbijdrage" uit te vinken. Ik herinner me scholen waar ouders een strijd hebben moeten voeren om dit voor elkaar te krijgen. Je kon dan voorheen het hokje niet uitvinken, dus slikken of stikken. Als je ouderbijdrage verplicht moet betalen, ook al is het via Iddink, is het immers geen vrijwillige ouderbijdrage meer.

Ik heb grommend de borg van 100 euro (75 voor de huurboeken van Iddink, en 25 voor de door school gekochte werkboeken) wel betaald, maar de ouderbijdrage en de CKV bijdrage niet. Sinds de invoering van de lumpsum is er geen geoormerkt geld meer binnen schoolkoepels. Dus ook niet voor kluisjes, boeken of CKV. Ik vraag me echt af hoe de school met de borg voor de werkboeken zal omgaan. Er mag dus niet meer in werkboeken geschreven worden, maar die dingen zijn zo slap, dat ze na 2 maanden al ezelsoren hebben. Gaan ze dat dan al verrekenen met de borg? En waar kun je dan heen met klachten daarover?

Een nog steeds boze moeder.

43.9. Borg van Iddink

Ik heb 3 kinderen zitten op het voorgezet onderwijs. Boeken moet ik bestellen via Iddink. Deze rekent nu 75,00 Euro borg per kind = 225,00 Euro. Tel dit maal het aantal kinderen wat bestelt via Iddink en Iddink is een aardig kapitaal (tijdelijk) rijker waar over zij rente kunnen trekken.

Ik heb inmiddels er voor gezorgd dat de bedragen niet automtisch kunnen worden geincasseerd en krijg dan een herinnering via een acceptgiro. Hier verreken ik onmiddelijk de borg in. Met andere woorden de 225,00 Euro voor mijn 3 kinderen hou ik in mijn eigen portemonnee.


43.10. Borg incasseren

Dat zal moeilijk worden. Iddink levert de boeken pas als er betaald is of in ieder geval toegezegd is dat er in termijnen betaald wordt na een eerste aanbetaling.

Als betalen geweigerd wordt zal Iddink geen boeken leveren. Dan is er een probleem, school heeft namelijk de plicht om de leerling van gratis boeken te voorzien. School mag daar wel voorwaarden aan stellen, zoals gebruik alleen op school van een aantal boeken.

De voorwaarden zijn afhankelijk van het type onderwijs. Bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld Katholiek of Christelijk onderwijs kan andere voorwaarden stellen dan Openbaar Onderwijs.

Scholen besteden de levering van boeken liever uit aan bedrijven als Iddink of van Dijk, bespaart de school een heleboel rompslomp en de bedrijven hebben nu eenmaal betere incasseringsmogelijkheden. Succes met de strijd! Graag hoor ik het vervolg.

Nell

43.11. En al die kopieën dan?

Hier ook gewoon moeten betalen hoor, zowel bezorgkosten als borg. Maar waar ik me nog het meeste aan erger, waren alle copieerkosten die we bij onze beide middelbare schoolkinderen moesten betalen. Als boeken te duur zin, dan geef je de kinderen toch gewoon kopieën, die kun je blijkbaar wel gewoon declareren.

De rekeningen hier waren uiteindelijk 262 euro en 267 euro (twee verschillende scholen). Gratis is dus een rekkelijk begrip.

Sandra

43.12. Hier Paagman

Boeken voor drie kinderen besteld via Paagman.Er stond niets over borg betalen in,wel kon je aanvinken thuisbezorgen 6,95 euro per boeken paket of zelf ophalen gratis.

Na een paar dagen de nota ontvangen waarin staat dat er per pakket dus 50 euro borg betaald moet worden. Als de boeken onbeschadigd zijn krijg je het bedrag bij inlevering van de boeken weer terug.

Ik moet die borg wel betalen want anders krijg ik die boeken dus niet mee! School van onze dochter had in een mail gemeld dat er geen kosten aan verbonden waren, ik snap dus ook niet waarom ik nu wel borg moet gaan betalen. Bij de andere twee hebben we van school daar niets van gehoord, behalve dat we ze via Paagman kunnen bestellen en dat ze gratis zijn. Ook niets over een borg.

Afgelopen jaar alle boeken die we hebben ontvangen als huur boeken en niet nieuw waren aangevinkt als beschadigd. Ga dit ook weer dit jaar doen, scheelt heel wat gezeur bij de inname van de boeken. En weet ik zeker dat ik dus 150 euro terug krijg. Sommige boeken zagen er al niet uit en ik heb ook geen zin om te betalen voor al die boeken die al ezelsoren hebben.

Nell, ik denk dat ook wij er niet onderuit komen met die borg. Het zelf ophalen scheelt ons bijna 21 euro, dat red ik makkelijk gezien de bezine kosten.

Zijn er hier nog meer mensen die de boeken bij Paagman moeten halen?.

Jessica

43.13. Boekenpakket Iddink is binnen!

Jessica, Paagman ken ik niet. Wel weet ik dat mijn zus in Groningen de werkboeken vroeger moest bestellen bij Wolters-Noordhoff, en de huurboeken via het boekenfonds van school kreeg. Tot vorig jaar nog, hoe ze het nu doet, weet ik niet.

Gisteren (2 aug) ontving mijn dochter het boekenpakket van Iddink. Wat haar opviel was dat er maar 1 leesboek Engels bij zat. Voor 4 VWO. Nagevraagd aan haar broers, die ook VWO hadden gedaan op dezelfde school. Nou, die hadden destijds voor Engels, 2 leesboeken en 1 Oxford Grammar boek met cd erbij, plus een verplicht abbonnement Alquin/Waspreporter.

Mijn dochter heeft behalve het leesboek Engels verder geen andere boeken voor Engels. Benieuwd wat er uit de "vrijwillige ouderbijdrage", 130 euro per kind, aan kopieen verstrekt zal worden.

Ik ben zo blij dat mijn dochter de jongste is, en ik over 3 jaar definitief van dit gez..k af ben!!

Een inmiddels iets afgekoelde moeder.

43.14. Borg mag wél

Beste lezers,

het vragen van een borg bij het uitgeven van de boeken door school of boekenleverancier mag wél. Het zou zo mooi zijn als school/leverancier ervan uit kon gaan dat alle boeken netjes behandeld worden en zonder grove schade ingeleverd worden. Helaas kan dit vaak niet en is een borg een veel gebruikte manier om de noodzaak van netjes behandelen onder de aandacht van ouders en leerlingen te brengen.

Wat niet mag, binnen de nieuwe regelingen omtrent gratis schoolboeken, is de ouders een overeenkomst laten tekenen (waarin bv dingen als netjes gebruik of borg worden vastgelegd) alvorens de boeken uit te leveren. Letterlijk moet de school de boeken 'om niet' aan de leerlingen verstrekken. Dus ook als ouders een dergelijke overeenkomst niet tekenen, moet de school de boeken verstrekken. Dit zou wel een hele vreemde constructie worden. Het ondertekenen van een dergelijke overeenkomst hoort dan ook niet door de school of leverancier als voorwaarde gesteld te worden.

Wat tevens niet mag is het verhalen van de bestel- of leveringskosten van een boekenpakket op de ouders. Nogmaals de boeken dienen 'om niet' verstrekt te worden en daarbij hoort ook het thuisbrengen (als de school/leverancier dit zo heeft geregeld).

Tot slot wil ik opmerken dat de 316 euro per leerling die de overheid beschikbaar stelt, gebruikt dient te worden voor alle leermiddelen. Dus niet alleen (werk-)boeken, maar ook eventuele kopiën of software(-licenties) die gebruikt wordt om lesstof aan de leerlingen over te brengen. De folder van VOO over hetgeen de MR in deze kan doen, geeft een aardig overzicht van het onderscheid in leermiddelen die wel/niet binnen de 316 euro vallen. Voor de 316 euro geldt trouwens niet dat deze per kind uitgegeven moeten/mogen worden. De school krijgt per leerling 316 euro en moet uit het totaalbudget alle boeken voor alle leerjaren bekostigen. Ieder kan zich vast voorstellen dat er verschillende kosten zijn voor brugklas- of eindexamenleerlingen.

Groet Marieke

43.15. Schandalig

Nou Sandra daar schiet je dus niet veel mee op! Waren die copieen dan voor de werkboeken? Hier nog niets over gehoord dat ze niet in de werkboeken mogen schrijven. Horen ze op school wel denk ik. Ik ben dan ook benieuwd hoe dat gaat komend jaar. En raar over dat boek engels!

Hier boeken besteld voor kind naar de eerste en daar waren nu extra boeken bij die ik niet kende die oudste vier jaar geleden juist niet had. Oudste heeft veel werkboeken,zag ik.

Zijn er al ouders die de borg niet betaald hebben maar wel het boekenpakket hebben gekregen?

Ik kan namelijk die borg wel of niet betalen bij het ophalen van de boekenpakketen. 26 aug kan ik ze ophalen dus ik heb nog wel even de tijd. Ik weet dus nu nog steeds niet of die borg wel of niet verplicht is. Betaal ook liever niet natuurlijk maar als ik die boeken dan niet mee krijg dan hebben we dus een probleem.Of heeft de school dan een probleem? Die hebben het uitbesteed aan Paagman die wel een borg vraagt! Wat moet ik nu doen?

Jessica

43.16. Wat te doen

Scholen hebben de plicht te zorgen voor de boeken voor de leerlingen. Daarvoor krijgen ze €.316,- per leerling. Als scholen de boeken leverantie uitbesteden aan een bedrijf zoals Iddink of van Dijk blijft de school toch nog verantwoordelijk.

Mochten er problemen zijn dan is de school het aanspreekpunt.

Wat kunnen ouders ondernemen bij klachten over de levering van boeken?

 1. Spreek school aan, vraag naar de daarvoor verantwoordelijke persoon op school.
 2. Verzamel klachten, en overleg met de Ouderraad over eventuele acties.
 3. Rapporteer de klachten bij de Oudergeleding van de MR op uw school, zij hebben tenslotte de uitbesteding aan een bedrijf goedgekeurd.
Bedrijven zoals Iddink zijn slecht bereikbaar per telefoon en email, ze geven de voorkeur aan post. Leg ook dat bij school neer.

43.17. Waar terug te vinden

Hoi Marieke,

weet je ook waar terug te vinden is dat uit de 316 euro leermiddelen ook de copieën betaald moeten worden? Hier zijn meerdere vakken (bijna allemaal) waarbij copieën gedeclareerd worden. Daarbij spande Kunst en Cultuur (verplicht vak in 4 Havo de kroon). Voor 100 kleurencopieën moest ik daar 30 euro betalen. Daarnaast werd er nog voor 80 euro verplichte excursies voor dit vak gedeclareerd. Vallen deze verplichte excursies dan ook onder leermiddelen? (Het is dus het gewone onderwijsprogramma, niet het schoolreisje waarvoor de ouderbijdrage geldt).

43.18. Re: 1,17

Juist, 1.17. Ik betaal dit jaar 20 euro reiskosten CKV en nog eens 50 euro aan kosten CKV. Het vak CKV (wellicht hetzelfde als jij bedoelt) kost me dus al 70 euro. Het is een verplicht eindexamenvak voor alle profielen.

Bepalend is of die borgkosten nu vallen onder de regeling "vrijwillige ouderbijdrage" of niet. Het lijkt erop dat het ministerie daar nog niet zo goed over nagedacht heeft. Als ze er wel onder vallen, dan mag de school het leveren van boeken niet afhankelijk stellen van het wel of niet betalen van borg. Tuurlijk kunnen ze alles van ouders vragen, ik kan het schoolbestuur ook om geld voor "het dansende gele berenfonds" vragen, maar of betaald moet worden is een hele andere.

43.19. Borg

Ik snap nog steeds niet waarom we nu een eens wel borg zouden moeten betalen. Toen het nog niet vergoed werd hoefden we toch ook geen borg te betalen! Als je je boeken beschadigd inleverde moest je gewoon de schade betalen! Waarom kan dit nu niet meer? Als je je boeken niet netjes behandelt en ze er allemaal aan het einde van het school jaar niet uit zien, dan ben je er ook niet met die 50 euro! Hoe gaan ze dat dan oplossen?

Volgens mij hebben die borg kosten niets met die vrijwillige ouderbrijdrage te maken. Hier vraagt Paagman om borg voor de boeken en niet de school. De school erop aanspreken kan NU dus niet er is NU niemand aanwezig! Wel kan ik een proberen een week voordat de school begint daar vragen over te stellen maar ik weet haast wel zeker daar NOG geen bevredigend antwoord op te krijgen. Volgens mij weten de scholen zelf niet wat er kan en wel mag. Anders hadden we dit van tevoren wel gehoord van de scholen.

Wel een brief ontvangen over de schoolkosten en daar staat dus NIETS over de borg van de boeken in! Leuk allemaal maar bij WIE moeten we nu wezen over die borg! Ik krijg echt die boeken niet mee zonder die borg! Ik hoop dat het allemaal achteraf goed zal komen. Heel veel ouders willen graag dat hun kinderen hun boeken op tijd krijgen,ook ik betaal die borg en hoop van de scholen hier een antwoord op te krijgen hoe het nu zit.

Jessica

43.20. Re: 1.19

Jessica, het gaat erom of die borg onder de zelfde soort wet of regel valt als waar de vrijwilige ouderbijdrage ook onder valt. Als dat zo is, is de borg gewoon gelijk te stellen met de zelfde regels als voor de vrijwillige ouderbijdrage en mogen ouders "nee" zeggen tegen de borg, en dient de school toch boeken te leveren, ook al gaat de rector op zijn kop staan van woede. Of je het nu vrijwillige ouderbijdrage, borg of vlaggemast noemt, als het onder de zelfde wet of regel valt gelden dezelfde (spel)regels.

"Jouw" Paagman levert boeken en doet het met die borg net zo als de grote leveranciers Iddink en Van Dijk, Paagman kan uit concurrentieoverwegingen moeilijk besluiten geen borg te innen. (Ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat kleinere bedrijven als Paagman in de toekomst door Iddink of Van Dijk worden opgekocht. Dat is ook met Stuboek uit Soest gebeurd, die wij vroeger hadden en waar we redelijk tevreden over waren. Stuboek is opgekocht door Iddink.) Iddink en Van Dijk innen ook de ouderbijdragen, Stuboek deed dat niet.

Het verwarrende in deze is dat doordat boeken door een derde partij geleverd worden (Iddink, van Dijk, Paagman, Wolters-Noordhoff, of wie maar ook) deze ook de borg int, soms namens de school, soms voor zichzelf. Als tussenpersoon dus. Dat Paagman de borg int, en niet de school zegt niet veel. Paagman kan ook als tussenpersoon voor de school innen. Onderling kunnen ze een verdeelsleutel afspreken.

En Iddink int ook de borg voor de koopboeken (voor de school) en de huurboeken (voor zichzelf). En dus de ouderbijdrage, de werkweekkosten en de CKV bijdrage, allemaal namens de school. Scheelt de scholen een duur incassoapparaat en ouders zijn dan makkelijker te overbluffen, denken dan al snel dat "het wel verplicht zal zijn". Eenmaal aangevinkt is betalen, anders komt het incassobureau. (overigens zijn die niet zo machtig als ze zich voordoen, alleen een deurwaarder kan dwingen tot betalen)

Je hebt volkomen gelijk dat schoolbesturen (en zelfs de staatssecretaris) zelf niet weten hoe het nu precies zit. Helaas is dit eerder regel dan uitzondering in onderwijsland. De informatie die op oudersonline staat is m.i. aardig volledig. De vraag die daar gesteld wordt is waarom de constructie met de boekleverantiers met ingang van dit jaar toch is voortgezet (vraag M. Lavell).

Dat is heel eenvoudig, het afkopen van langdurende contracten kostte schoolbesturen veel geld. En wellicht kregen ze dit niet volledig vergoed, of haalden de boekleverantiers scholen het vel over de oren. Met als resultaat deze constructie zoals die nu ligt. Het vragen van borg (je hebt volkomen gelijk als je stelt dat dat vroeger toch ook niet zo was) en het ontvangen van rente over die bedragen, en dat 4, 5 of 6 jaar lang, levert boekleverantiers en schoolbesturen geld op. Een schimmig gebeuren waar wij als ouders weinig zicht op hebben. Dat is wellicht de enige reden, men wil zich de kip met de gouden eieren niet zomaar laten afpakken, nu er kosteloos schoolboeken zijn.

Moeder die weer op de juiste temperatuur is:-)

43.21. Borg staat los van de ouderbijdrage

We hebben van beide scholen apart een brief gekregen over de ouderbijdrage,deze int de school en niet Paagman. We hebben toch wel een brief ontvangen van school (was hem even kwijt) over eventuele borg van de boeken maar ze wisten niet hoeveel dat zou zijn. Bij school dochter alleen in een mail gelezen dat de schoolboeken gratis zijn, daar niets over de borg. Daar mailde haar school wel over hoe dat nu zit.

Ik ga er gewoon vanuit dat ik aan het einde van het school jaar die borg weer terug krijg als de boeken er nog netjes uitzien.Dit stond ook in de brief van school en van Paagman. Tja en die rente die Paagman dan over een jaar heeft krijg ik dan weer niet terug! Erg schimmig dus.Ik blijf erbij dat ik het nog steeds raar vind dat we voorheen geen borg hoefden te betalen en nu wel. Ben blij dat hier de ouderbijdrage lost staat van de borg.

Jessica

43.22. Werkboeken, to borg or not to borg?

We hebben een borg van 75 euro betaald voor de leenboeken (aan Iddink) en een borg van 25 euro voor werkboeken (ook aan Iddink, maar die incasseert ze voor de school). Schreef ik al eerder. Ik ging er dus vanuit dat er niet in die werkboeken geschreven mocht worden, want die moeten weer worden ingeleverd. Op oudersonline lees ik daar veel vragen en klachten over, mag er nu wel of niet in die werkboeken geschreven worden?

Zie ik gisteren mijn dochter (4VWO) toch in die boeken schrijven. "Stoppen, dat mag niet", zeg ik. "Jawel, mag wel van de docent", zegt ze. Gemopper, ze wil niet weer schriftjes kopen, bovendien is de winkel dicht, blabla. Ik beloof haar de school er meteen over te bellen.

Dat levert het volgende op: in sommige werkboeken mag niet worden geschreven (Engels, maar zoals ik al meldde heeft ze voor dat vak maar 1 leesboekje en verder niets, ook geen werkboeken). Voor Frans (bovenbouw) en Maatschappijleer mag er wel in geschreven worden. Het zit hem er natuurlijk in dat Engels voor iedereen tot het eindexamen verplicht blijft en dat die werkboeken dus altijd hergebruikt kunnen worden, terwijl Frans nu een keuzevak is, net als Wiskunde A,B, C of D. Voor maatschappijleer geldt dat dit een vrij vluchtig vak is, waar volgend jaar weer andere thema's aan de orde kunnen zijn. Dit maakt dat de school niet kan weten hoeveel leerlingen volgend jaar Frans, Duits, Spaans of wiskunde D gaan kiezen en dat het dus geen zin heeft die boeken te bewaren voor hergebruik. Voor de onderbouw waar alle vakken nog verplicht zijn geldt natuurlijk iets anders.

Blijft bij mij de vraag waar ik dan toch die borg van 25 euro voor betaald heb? Of is het gewoon een generieke borg, gelijke monikken, gelijke kappen?

43.23. Rechtszaak over gratis schoolboeken?

Hoe zit dat nu echt met die borg. Het lijkt eraan te komen, de eerste rechtszaak!

43.24. Te laat voor ons

Afgelopen donderdag de schoolboeken opgehaald. 50 euro borg per pakket. Ik kreeg ze echt niet mee zonder die borg. Ik had wel stampij willen maken, maar daardoor kregen drie kinderen hun schoolboeken niet mee! Tja wat moet je dan? Bij je standpunt blijven, van belachelijk die borg en niet betalen en vervolgens drie kinderen zonder schoolboeken laten zitten? Ik heb wel betaald(tandenknarsend) zodat mijn kinderen niet de dupe worden van dit gedoe.

Ik hoop dat er uit die rechtzaak komt, dat het onrechtmatig is wat die boekenleveranciers nu doen. Het is toch te gek voor woorden wat een rente ze daar over trekken! En wij als ouders zien na het einde van het schooljaar alleen die 50 euro per pakket terug op onze bankrekening! (als alles weer netjes wordt ingeleverd). Ik wil het ook met rente terug! Ook al is het niet veel maar het gaat om het principe.

Echt belachelijk ze krijgen het geld voor die boeken van de overheid (waar we met z'n allen toch aan mee betalen), wat nou borg, hoefde voorheen toch ook niet.

Ook vanuit Den Haag nog geen enkele reactie hierover gehoord! Ook raar eigenlijk!

Jessica

43.25. Borg nieuwe schoolboeken??

Reactie op Borg???

Ik heb borg betaald voor oude schoolboeken. Ze zijn allemaal tweedehands, alleen de werkboeken niet. Heb Iddink gebeld, die boeken worden vernietigd als ze weer worden ingeleverd. Waar betaal ik in vredesnaam borg voor. Maar ja plukken is tegenwoordig het motto.

Arenda

43.26. Diefstal van IDDINK !!!

Mijn 3 kinderen hebben boeken via IDDINK gekregen.

Nu vragen zij mij een borg van 225 Euro over te maken. Voor de 3 kinderen heb ik een verzekering afgesloten.

Dus iddink vertel mij maar eens waarom je een borg moet hebben. Ik weiger dus pertinent dit te betalen.

Eric

43.27. Meldpunt over misstanden gratis schoolboeken

De Vereniging Openbaar Onderwijs opent voor alle ouders met kinderen in openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs vanaf maandag 14 september een meldpunt voor klachten over de verstrekking van de gratis schoolboeken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar blijkt er veel mis te zijn rond de invoering van de gratis schoolboeken.

Ga naar het Meldpunt.

43.28. Eric

Wat voor verzekering heb jij afgesloten waardoor jij denkt geen borg te hoeven betalen?.

Hier drie pakketten opgehaald,per stuk 50 euro borg. Het schandalige daaraan is dat nu na twee weken voor drie kinderen het nog steeds niet compleet is. Afgelopen jaren was alles netjes in orde,nu is het een zootje! bij alle drie de kinderen in hun klassen zijn er veel kinderen die het boeken pakket niet compleet hebben. Daar maak ik mij zorgen over en ben daar ook boos over. Hoe kan het dat al die jaren dat er gewoon betaald werd door de ouder er hier geen problemen waren,maar nu het "gratis " is boeken niet op tijd geleverd kunnen worden!.

Jessica

43.29. Het kan nog gekker

O ja het kan nog gekker, mijn zoon heeft zijn boeken via de school gekregen. Het zijn oude en al een aantal jaren gebruikte boeken. Niets mis mee, maar ze gaan niet zo heel lang meer mee. Of ik wel even 100 euro borg wil betalen!

School gebeld en hen verteld dat ik geen borg betaal voor boeken die op de nominatie staan om uit elkaar te vallen, want dat ik dan wel de complete borg kwijt was. Geen reactie, alleen het advies schrijft u maar een brief.

Lotje

43.30. Gaan we weer met die borg

Afgelopen schooljaar 3 keer 50 euro betaald voor de borg. Wel alle borg terug gekregen,maar toch!. Dit jaar 3 keer 75 euro borg bij Van Dijk. Ook onze scholen staan op de Zwarte Lijst bij het VOO We proberen nu maar per standaard brief de borg via school terug te krijgen. De boeken waren niet te bestellen zonder die borg aan te vinken. Wel een brief van de scholen ontvangen dat ze het daar zo hebben besloten. Ja lekker mij hebben ze niets gevraagd of ik het eens ben met die borg. Het zal mij weer benieuwen of die boeken er allemaal weer op tijd zijn. Ben bang dat de gratis boeken het laatstse jaar is dat het gratis is. Gaan weer veel betalen voor de studie van de kinderen als ik het zo lees. Echt balen!.
Jessica


43.31. borg en ouderbijdragen

Ouderbijdragen innen via iddink
Dit jaar ben ik helemaal woest, ik ben al jaren (mijn dochter 5 jaar havo en nu nog 2jaar VWO en zoon nu 2e jaar) met de school bezig om te betalen wat IK vind dat ik WIL/moet betalen.
Begin van het schooljaar kregen we altijd een rekening ouderbijdragen (geen woord over vrijwillig) dan in februari komt er nog eens een rekening omdat de school besluit het een en ander te plannen wat dan verplicht is (vinden zij) zonder overleg met ouders.
Dit jaar was het helemaal mooi. Boeken bestellen bij Iddink en Iddink rekent borg (dat kan ik nog wel aan) maar ook de ouderbijdragen en eventueel andere kosten zoals kerstviering en CKV uitje en nog wat andere dingen. De borg heb ik vorig jaar al betaald 75 euro per kind (die krijg je ook weer retour, neem ik aan) Maar nu zonder de borg moet ik voor mijn kinderen ongeveer 300 euro betalen aan school.
Heb de boeken toch besteld omdat ik bang was geen boeken te krijgen voor de kinderen, maar zit nu met de acceptgiro kaarten die ik niet wil betalen. Ga morgen naar rechtswinkel om te vragen wat mijn rechten zijn hierin.
Wie heeft er nu al een antwoord??????
J.Rensen


43.32. Tijd voor Aktie

Op VOO Kun je lezen dat de schoolkosten inderdaad stijgen.
Wil je meer weten over je rechten en welke aktie je kunt ondernemen? Neem dan contact op met VOO
of: Ouders&Coo
of: NKO

Succes met de strijd, je staat in je recht.


43.33. re 4:31

@ J.Rensen. Geen enkele bijdrage is meer wettelijk verplicht. Maar heeft u op het digitale bestelformulier wel aangevinkt dat u CKV en ouderbijdrage door Iddink laat incasseren, dan kunt u daar nauwelijks meer op terugkomen. Dat is vervelend. Had u die posten kunnen uitvinken (dat heb ik voor het zoveelste jaar weer gedaan) dan kan Iddink niets incasseren voor ouderbijdrage en CKV.
CKV wordt overigens door de lumpsumfinanciering van de overheid bekostigd, dus daar hoeven ouders niet voor te betalen. Het is gewoon een eindexamenvak, net als andere vakken. Scholen voeren allerlei posten op waar ze ouders voor laten betalen, maar dat is meer onder het mom van: het valt te proberen.
Wettelijk zijn ouders niets verplicht te betalen, behalve als je er in toegestemd hebt(zoals u dus wellicht, als ik het goed begrijp, al op het digitale bestelformulier van Iddink gedaan hebt, door niet uit te vinken).

Overigens: Iddink mag vanwege privacyregels niet meer aan scholen doorgeven wat ouders wel of niet aan Iddink hebben betaald. Dat is omdat er een privaatrechtelijke relatie tussen Iddink en ouders is, waar het schoolbestuur niet in mag treden. (Iddink mag wel als tussenpersoon incasseren, dat is nou weer raar).
Dus de school komt helemaal niet te weten of u die CKV- en ouderbijdrage wel of niet betaald hebt. Misschien dat sommigen hier felle kritiek op hebben, maar ik vind dat de school er om vraagt, als ze zo te werk gaat met het geld van ouders. Ook de borg mag niet verplicht worden, Iddink gaat hiermee buiten haar boekje door het onmogelijk te maken deze optie uit te vinken.


43.34. Mail van school

In een algemene mail stond dat: Drie ouders hebben contact opgenomen met mij om bezwaar te maken tegen het betalen van 75 euro borg aan van dijk.
Wij hebben besloten juist wel die borg te vragen en die na het examen te retoumeren. Wij geloven dat er op die manier leerlingen beter met hun boeken omgaan. Het overgrote deel van de ouders(ouderraad?) is het met ons eens. Binnenkort komen wij met een officieel standpunt. Onze jurist is er mee bezig.Ouders die de borg al wel hebben betaald en het geld trug willen hebben stel ik nog even teleur. Van Dijk die int de borg en wacht eerst op een officiele uitspraak.
Ook nog een een bla bla over die vrijwillige ouderbijdrage dat vrijwel iedereen die wel betaalt. Die betalen wij dus al drie jaar niet,ook na drie herinneringen,die hier direct bij het oudpapier belanden.Hoor je daarna niets meer over. Nu de andere school nog die we ook een brief hebben gestuurd. Afwachten maar hoe dit weer afloopt.

Jessica


43.35. Ouderbijdragen aanvinken

Reactie op re 4:31

Ik wil nog even een reactie geven op 4.33 voor als iemand dit nog leest. Ik heb aangevinkt dat Iddink het moest innen en dat ik wilde betalen per acceptgiro. Zo had ik zelf de mogelijkheid om met internet bankieren te bepalen welk bedrag ik wel/niet wilde betalen. Ik heb nu een deel wel overgemaakt aan Iddink. Maar nu komen zij met een brief dat er nog een openstaande rekening is die betaald moet worden. Ik heb Iddink een brief retour gedaan met het verzoek mij geen rekening meer te sturen omdat ik het deel wat ik nodig acht te hebben betaald. Nou echt niet, Iddink mailt mij (op naam van mijn zoontje) dat de rekening moet worden betaald en dat ik maar via de school weer het geld moet terug vragen. Wat kan ik doen, ik weiger gewoon te betalen want ik vind dat ik het dus zelf mag bepalen.

43.36. Met de rekening naar de school

Volgens mij kun je die rekening aan school geven. Zij zijn namelijk verplicht de boeken te verstrekken, zónder dat ouders daarvoor moeten betalen. Als school je verplicht om de boeken bij Iddink te bestellen zijn de lasten ook voor school.

Kijk eens bij hier. Daar staan voorbeeldbrieven die ouders kunnen gebruiken om te protesteren. Laat je niet intimideren door Iddink!

Nell

43.37. Borg terug

Ook wij hebben die voorbeeldbrief gestuurd naar twee scholen. Bij een van de scholen waar twee kinderen op zitten krijgen we de borg nu terug gestort. Op de school van onze dochter is het nog wachten wat de advokaat van de school gaat adviseren.

Wij zijn dan ook erg blij dat we de brieven hebben geschreven en dat dit al voor twee kinderen als resultaat opgeleverd heeft dat we dus nu 2x 75 euro terug krijgen!. Hier trouwens voor van dijk.

Jessica

43.38. Reactie op 4.36 Nell

Hallo Nel,

Ik heb het hier over de ouderbijdragen, en bijkomende kosten. Bedankt voor de link naar de voorbeeld brieven kan ik waarschijnlijk wel wat mee. Bestaat er ook soortgelijke brief als brief nummer 2 in uw link?

Iedereen heeft het alleen nog over de schoolboeken, vergeet niet dat veel scholen ouderbijdragen ook innen alsof deze verplicht zijn. Heb tot op heden nog niets van Iddink vernomen over de openstaande rekening, maar ben wel bang dat ze straks met incasso dreigen of extra kosten in rekening gaan brengen. en dan?

alvast dank voor de reactie.

José

43.39. Boekengeld verrekend maar dieven voor het verzenden

Reactie op Wat is gratis

Ik heb vorig jaar borg moeten geven voor de boeken maar ook verzendkosten a 12,50 per kind. De borg voor de boeken is netjes verrekend maar de verzendkosten heb ik tot op de dag van vandaag niet terug. Men verzekerde dat we afgelopen jaar de boeken gratis zouden krijgen nou verdienen ze toch nog 25 euro per kind. Verder zijn de schoolkosten enorm omhoog gegaan sinds dat je geen boeken meer hoeft te betalen; een corrupte bende en we wonen in een welvarend land waar iedereen mag leren of moet leren? Dat ben ik even kwijt, want moeten leren is ook geld moeten hebben. En tja daar ontbreekt het juist aan bij eenverdieners of minima.

Petra

43.40. Deel van de borg terug!

Eerst zien, dan geloven, maar het lijkt eraan te komen: de 25 euro borg die we aan de school zelf moesten betalen (naast de 75 euro borg aan Iddink) krijgen we terug. Het zou eerst voor de kerstvakantie gestort worden, maar het wordt na de kerstvakantie. Tegelijkertijd hebben we 100 euro teruggekregen van de 500 euro die we betaald hebben voor de werkweek naar Barcelona. De werkweek viel nl. wat goedkoper uit. Zou de school dan toch doorkrijgen dat ouders geen bodemloze pinautomaten zijn?

Ine

43.41. nog steeds niets terug

Hier bij dochter nog steeds niets terug gekregen.
Op mails reageren ze niet. Ontvangen wel andere nota's van school. Die betalen we ook even niet dus!.
Jessica


43.42. Borg

Op de borg van dochter nu ze haar boeken heeft ingeleverd moeten we nog even wachten. Hoop hier binnenkort wat te laten horen hierover.

Bij zonen op school hebben we het wel terug gekregen afgelopen schooljaar. Maar ik heb bij een zoon weer boeken besteld bij van dijk. Waar we vorig jaar die borg terug hebben gekregen van school .Weer die borg aan moeten aan klikken om de boeken te kunnen bestellen anders lukt het gewoon niet.

En hoe gaat het bij jullie?

Jessica

43.43. Afschaffen gratis schoolboeken

Gisteren naar een info avond over het voortgezet onderwijs geweest. De rector meldt dat de schoolboeken met schooljaar 2015-2016 niet meer gratis zijn, volgens het huidige regeeerakkoord. Je moet dan rekenen op € 600,00 per jaar voor 1 kind. Ze vertellen je dan meteen ook even dat de overige kosten per jaar verschillend zijn. Er zit prijsverschil in de schoolreisjes/schoolkampen.

Ik zie de bui al hangen. Aankomend schooljaar 2013-2014 is alles nog gratis, gelukkig ook het jaar erop wanneer onze tweeling ook naar het voortgezet onderwijs gaat. Als de oudste naar het 3e jaar gaat en de tweeling na het 2e jaar moet ik dus maar even € 1800,00 schoolgeld betalen. Dat is voor hard werkend Nederland, in tijden van crisis haast niet te doen.

Als ik straks moet kiezen tussen een vakantie voor het gezin en die belachelijk duren werkweken dan weet ik nu al wat het wordt. Onze gezellige kampeer gezinsvakantie. Want mijn man die ZZP-er is, heeft toch recht op zijn vakantie van 2 weken, anders heeft hij nooit vrij.

Hoe gaan jullie hier al grootgezin of meerlinggezin mee om?

Lyda

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Gratis schoolboeken

 1. Betaal die borg niet of houd het in op de ouderbijdrage!
 2. Borg en verzekering
 3. Wat is gratis
 4. Wijzigingen schooljaar 2009-2010
 5. @ Een erg boze moeder
 6. Rekening verzendkosten gratis schoolboeken moet naar scholen
 7. Borg???
 8. @EV (sorry, laat i.v.m. vakantie)
 9. Borg van Iddink
 10. Borg incasseren
 11. En al die kopieën dan?
 12. Hier Paagman
 13. Boekenpakket Iddink is binnen!
 14. Borg mag wél
 15. Schandalig
 16. Wat te doen
 17. Waar terug te vinden
 18. Re: 1,17
 19. Borg
 20. Re: 1.19
 21. Borg staat los van de ouderbijdrage
 22. Werkboeken, to borg or not to borg?
 23. Rechtszaak over gratis schoolboeken?
 24. Te laat voor ons
 25. Borg nieuwe schoolboeken??
 26. Diefstal van IDDINK !!!
 27. Meldpunt over misstanden gratis schoolboeken
 28. Eric
 29. Het kan nog gekker
 30. Gaan we weer met die borg
 31. borg en ouderbijdragen
 32. Tijd voor Aktie
 33. re 4:31
 34. Mail van school
 35. Ouderbijdragen aanvinken
 36. Met de rekening naar de school
 37. Borg terug
 38. Reactie op 4.36 Nell
 39. Boekengeld verrekend maar dieven voor het verzenden
 40. Deel van de borg terug!
 41. nog steeds niets terug
 42. Borg
 43. Afschaffen gratis schoolboeken

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.