Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

32. Pesten op school

Heeft u het ook gelezen, kinderen die een meisje uit hun klas, 'te koop' hadden gezet op internet. Onvoorstelbaar. Daarna was de reactie van de ouders: wij hebben in onze jeugd ook wel eens gekke dingen gedaan. In deze tijd doen kinderen nu eenmaal andere dingen. En: Dan hadden de ouders maar een ander telefoonnummer moeten nemen. Het lijkt wel een trend te worden, om de kinderen niet meer aan te spreken op hun gedrag.

In groep 8 van de school waar onze kinderen op zitten, wordt door een aantal jongens en meisjes, in de pauze, een bepaalde leerling uitgekozen, die ze dan fijntjes laten weten dat hij of zij na schooltijd 'aan de beurt is'. Als je daar vervolgens de ouders van die kinderen op aanspreekt, zeggen ze: Ja,dan moet je je kind ook maar ophalen van school!! of: Ja, het was een stoeipartijtje! 'Je kind moet ook tegen een stootje kunnen'! Of ze zeggen dat je kind het zelf uitlokt.

Het heeft geen nut meer om het kind er op aan te spreken,want je krijgt een grote mond. En de ouders springen direct in de verdediging. Het resultaat is nu dat de kinderen zelfs in de pauze 'bewaakt' moeten worden. En niet meer naar school durven lopen, in school wachten tot de ouders op het schoolplein staan.

Waar blijven de maatregelen van school. Waarom geen ouderwetse schorsing van een bepaalde leerling, die andere kinderen bedreigd, of in elkaar slaat. Of is dat ook niet meer van deze tijd. Wie weet hoe dit een halt toe kan worden geroepen?

Als ouders niet meer reageren op wangedrag van hun kinderen, wat dan?????? Is dat dan een taak van de school??

Madelin

32.1. Eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen

Vanmiddag op het schoolplein 2 jongetjes uit elkaar gehaald. Heb het even aangekeken onder het motto van: jonge welpjes moeten stoeien met elkaar, en toen toch maar ingegrepen.

Vanavond bij de sport: tijdens de les van de publieke tribune gekomen en een joch bij zijn kraag gevat en gevraagd of hij op wilde houden.. Had een poos bekeken hoe hij maar bezig bleef met het irriteren (in de billen knijpen e.d.) van ander joch en die twee leiders zagen niets van dat alles. Ze hadden hun handen vol met de groep als geheel.

Dan twee moeders lachend met elkaar in gesprek over de manier waarop hun kinderen boos werden, schreeuwden en scholden. Zo van.. 'Nee, maar dan moet je die van mij eens meemaken!!'

Ouders moeten hun kinderen aanspreken op hun gedrag, hen corrigeren en volwassenen moeten dat soms bij elkaar doen. Maar zulk aanspreken is niet leuk om te doen. Het brengt ook een zeker risico met zich mee, en onze samenleving is een beetje 'risicomijdend' geworden. We strijken liever de plooitjes glad, gunnen het nog wat tijd, of denken: 'daar ben ik niet voor' en kijken de andere kant op.

Je eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen, wat je ook doet en wie je ook bent, dat is hard nodig.

Bernadette

32.2. Vooruitgang of bedreiging?

In deze vorm merken wij dit hier bij ons (nog) niet. De basisschool hier is er, voor zover wij ervaren hebben, vrij alert op. Wij wonen echter ook in een dorp met een sterke sociale controle en waar iedereen elkaar wel kent.

Als ze er op de school echter geen medewerking van de betreffende ouders voor krijgen dan wordt het voor een school wel moeilijk denk ik. Aan de ene kant denk ik het is niet zo raar als je ziet dan volwassenen kinderen kopen en verkopen via internet. Als je ziet dat een president van de USA de hele wereld voorliegt over een buitenechtelijke affaire en de rechtsvervolging voor meineed nog even afkoopt voor het einde van zijn ambstermijn. Als je ziet dat de vriendin van onze kroonprins wordt achtervolgd en veroordeeld om de daden van haar vader alleen voor de sensatie (in mijn beleving in ieder geval). Als je ziet hoeveel kinderen er door opa, oma en/of oppas worden opgevoed of al op zeer jonge leeftijd zelfstandig moeten zijn.

Ik vind onze samenleving heel erg individueel en prestatiegericht met over het algemeen zeer weinig respect en eerbied. Velen zien dit als een verworven recht wat voortkomt uit de economische vooruitgang, maar ik zie het vooral als een bedreiging. Tegelijkertijd heeft die vooruitgang en welvaart ons natuurlijk ook voordelen opgeleverd die we ook niet uit het oog moeten verliezen en moeten koesteren.

Kinderen worden nu over het algemeen heel anders opgevoed dan "vroeger" denk ik, met heel andere normen en waarden. Het zijn wel de normen en waarden die we zelf hanteren of voor lief nemen. Een school kan en moet hier aktief in zijn, denk ik, maar als de ouders of een (groot) deel hiervan er niets mee doen wat blijft er dan over voor de school om te doen.

De kant en klare oplossing heb ik niet en is er waarschijnlijk ook niet. Het is een groeiproces geweest om tot dit niveau te komen en het kost weer een groeiproces om op een ander niveau te komen. Dat proces gaat alleen in werking als een groot deel van de bevolking hier voor kiest. Als ik dan de krant lees of om me heen kijk, zijn we daar nog heel ver van verwijderd ben ik bang.

Gerrit Jan

32.3. Er wat van zeggen!?

Een belangrijke vraag: wie zegt het tegen de volwassen? Maar op school moeten ze toch beginnen met de kinderen het goede voorbeeld te geven. De leerkrachten moeten samen laten weten dat een bepaald gedrag op school niet geaccepteerd wordt. Dan zien ook die kinderen, die thuis een ander voorbeeld krijgen, dat het niet overal "gepast" gedrag is. De kinderen van vandaag zijn immers de volwassenen van morgen.

Pas werd er een leerkracht op school door een ouder in elkaar geslagen. Die man dreigde met maatregelen als er politie werd ingeschakeld. De kinderen waren natuurlijk allemaal erg geschrokken en bang. Wat doet de school? Geen politie inschakelen! Wat maakt dat dan voor een indruk naar de kinderen toe? De school buigt voor de intimidatie. Naderhand komt het in de krant te staan. Een mail was er naar de krant gegaan en naar aanleiding daarvan is de politie op onderzoek uitgegaan. Wederom laten ze op school aan de kinderen merken dat ze niet blij zijn met de gang van zaken. " Wie heeft het lef gehad om die mail te sturen" en "wat in de krant staat is niet waar" en "die man heeft er waarschijnlijk al spijt van" Pff het goede voorbeeld geven :o(

Pesten idem dito. Ze doen er te weinig aan op school, het gaat van kwaad tot erger. Zodra de kinderen de klas uit zijn is er niemand meer die er toezicht op houd. Het pesten, slaan, schoppen speelt zich niet af in de klas, maar op de gang en op de speelplaats! Daar moeten ze toezicht houden en meteen optreden als er wat gebeurd. Nu is er een leerkracht die toezicht houdt. Op het moment dat er iets is wat zijn aandacht vraagd, een kind waarmee hij naar binnen moet, dan is er niemand meer om op te letten.

Regels hebben ze op school wel, maar ja, het uitvoeren is een tweede. Ik heb er eens een leerkracht op aangesproken. Zijn reactie; "Ik zou ook niet graag diegene zijn die dat zou moeten zeggen!" Dat schiet dus lekker op. Verder ben ik ook een keer getuige geweest van een scheldpartij van een moeder tegen een paar kinderen die haar "lieve" jochie zouden pesten. Kijk zeggen is iets anders, maar dit was dreigen. De leerkrachten liepen langs. 2 zelfs, maar er wat van zeggen...

Groetjes Desiree

32.4. Pesten op het internet

Websites die over pesten gaan: Kijk verder bij Problemen op school voor informatie over pesten die je op het internet vinden kunt.

32.5. Goed kijken en goed voorbeeld

Hoi allemaal,

Ik persoonlijk denk dat wij er samen veel meer over moeten waken of alles wel zo gaat als het moet, wij moeten dat hier thuis ook. Maar je moet ook heel goed kijken. Wordt het ene kind wel gepest door de ander? Of is het mischien zo: als ik heel hard ga huilen komt mama en krijg jij lekker op je kop. Dat gedrag heb je niet of nauwelijks als je maar één of twee kinderen hebt, denk ik.

Ik hoor op school nu dat Hendrik en André op het plein de grote jongens van de hogere groepen uit zitten te dagen en dan naar de juf gaan als die grote jongens hun zitten te klieren. Dan ben ik keihard hoor, en zeg ik: jullie zoeken het zelf maar uit. Ik zoek uiteraard uit wat er gebeurt is op school, en als ik merk dat het anders wordt of dat ze kinderen op school gaan pesten dan grijp ik in, dat hoeven ze van mij niet te proberen.

Ik zelf weet wat het is om gepest te worden, dus wil ik niet dat onze kinderen dat bij anderen doen. Ik vertel ze regelmatig dat dat niet kan en dat ze niet mogen pesten, schoppen en slaan zomaar zonder reden. En helemaal niet iemand die zichzelf maar moeilijk kan verdedegen. Ik zeg dan op mijn beurt: help diegene dan, en keer ook jij je niet tegen hem, want hij/zij is al zo alleen. Maar of ik dat kan volhouden als ze naar voortgezet onderwijs gaan, dat weet ik nog niet.

Groetjes Judith

32.6. Als je kind pest... en dan?

Ook wij werden onlangs gebeld door de school (voortgezet onderwijs) van een van onze zonen. Onze zoon had samen met een groep vrienden een jongen uit de brugklas gepest. Zowel rechtstreeks op school als via internet. De teksten die dit groepje vrienden op een site voor middelbare scholieren geplaatst hadden waren zo afschuwelijk, zo krenkend. Het was overigens niet de eerste keer dat dit groepje zich bezig houdt met pesten. Ook op de basisschool waren dezelfde jongens, waaronder onze zoon, actief met pesten.

Mijn man en ik waren zo teleurgesteld in het gedrag van ons kind. We hebben met hem gepraat, maar daar kwam niet veel uit. Hij pest omdat "de anderen het ook doen." Kennelijk is dat voor sommige kinderen reden genoeg om een ander kind kapot te maken. Wij weten niet hoe wij onze zoon wat meer ruggegraat moeten geven zodat hij niet klakkeloos doet "wat de anderen ook doen." We hebben hem gestraft: een maand huisarrest en een maand niet computeren. Om hem toch het idee te geven dat het ons menens is, dat wij niet tolereren dat hij pest.

Achteraf zijn wij de enige ouders van het groepje, die daar zo over denken. De ouders van de jongens die ook pestten vonden het belachelijk dat de school zo'n ophef maakte van zoiets onbenulligs. En de idiootste opmerking hoorde ik uit de mond van een moeder van zo'n pestkop: "dat kind zal er wel om gevraagd hebben, want kinderen die gepest worden roepen het door hun gedrag over zich af." Ik hoop stiekum, maar wel van ganser harte, dat haar zoon de volgende is, die gepest wordt. Het hoeft niet lang te duren, maar hij zou het zelf eens moeten voelen. En dan wil ik wel eens zien of zijn moeder nog zo denkt.

Eigenlijk zou ik het liefst de omgang van mijn zoon met deze jongens verbieden, het doet hem geen goed. Aan de andere kant gaat me dat toch te ver. Het is wel jammer dat ons kind zo'n meeloper is en ik weet niet hoe we dat eruit moeten krijgen

Wilma

32.7. Sociale vaardigheidstraining

Beste mensen,

Ik heb het voorgaande gelezen en in elke zin lees ik veel woede, verdriet en strijdvaardigheid. Kinderen worden voor de rest van hun leven kapot gemaakt of er blijft minstens een diepzwarte vlek in hun hoofd achter: hier moet IETS gedaan worden! Pesten aanpakken (basisonderwijsleeftijd, da's mijn specialisatie) is het meest effectief als dat op drie fronten gebeurd:

 1. de gepeste versterken middels een speciale sociale vaardigheidstraining;
 2. de meester/juf pakt met de groep waarin de gepeste zit aan met oefeningen die de gepeste ook (in een speciale training) krijgt;
 3. de school geeft informatie over pesten en leiding aan gesprekken met de ouders van pestkoppen.
Die sociale vaardigheden zijn bedoeld om kinderen inzicht te geven omtrent eigen kunnen, andermans reacties en henzelf stevig in hun schoenen te laten staan. 't Zijn echt geen watjes, 't moet allemaal wat bewuster worden. De basisschool geeft door de schooloefeningen de gepeste het beeld dat hij/zij er niet alleen voor staat. Tenslotte, bij de ouders van de pestkoppen kan heel vaak iets mis zijn: kinderen krijgen te veel vrijheid of juist te weinig, a-sociale omgang binnen het gezin, te weinig bewustzijn van eigen 'meelopende' kinderen, etc. In dit laatste geval mag je misschien ook stellen: ga bewust om met je eigen kinderen, heb er, bij wijze van spreken, niet slechts 1 keer plezier van dat je een kind hebt gekregen: maak er mensen van die drommels goed weten wat wel en echt niet kan! Doe je dit al, dan ben je zo als altijd op de goede weg. Wees niet moraliserend naar je kind (die knikt toch 'ja en amen'), maar geef voorbeelden uit je eigen leven. Dat snijdt hout!

Ik vind trouwens dat basisschoolmensen (overigens, naast hun veel te uitgebreide en te zwaar belaste werk met veel (te veel) kinderen in de klas!) uiterst gevoelige handvatten moeten krijgen om signalen op te pikken en tijd moeten krijgen om er iets mee te doen. Hoezo, fulltime gekwalificeerd orthopedagoog voor de school...?!

Zelf ben ik vader van 4 kinderen, sova-trainer voor basisschoolkinderen en student pedagogiek.

P.S.: heb even een belletje met Riagg, Jeugdzorggroep, maatschappelijk werk, etc., want er zijn goede no-nonsense rechttoe-rechtaan brochures voor pestproblemen. En daar hoort, wat mij betreft, een wie-wat-KOMMAAROP-aanpak bij. 'k Geef zelf trainingen en ze helpen altijd, ook al is het maar een beetje. Ik laat jullie binnenkort nog wat adressen zien voor extra informatie.

Groeten van Jan.

32.8. Weerbaar in groot gezin?

Iedere keer word ik er van dichtbij weer mee geconfronteerd hoe hard en wreed kinderen tegen elkaar kunnen zijn. Veroordelen, pesten en uit een groep stoten. Degenen die ooit gepest zijn en nu graag bij die groep willen horen durven niks meer te zeggen, bang om zelf ook weer gepest te worden.

Je probeert als ouder je kind zo sociaal mogelijk op te voeden zonder vlug te oordelen, en om zelf niet mee te doen aan het pesten, maar in de bres te springen voor het "slachtoffer". Met als gevolg dat het kind zelf verstoten wordt, of uitgemaakt wordt als watje.

Ingrijpen als ouder en/of leraar maakt het vaak nog erger, je kind is ineens een klikspaan. En al de pestprojekten en het praten in de klas blijkt hier op deze school maar van korte duur te zijn geweest. Ik heb er zoveel energie in gestoken en het lijkt allemaal zo zinloos.

Maar ondertussen zie ik mijn dochter steeds stiller worden. Hoe gaan jullie als moeder er mee om? Ik merk dat er hier nogal eens smalende opmerkingen gelanceerd worden door de kinderen op ons grote gezin, en mij raakt het niet, maar de kinderen ondanks het weerbaar proberen te maken, des te meer!!!

Graag reacties.

32.9. Pesten

Ik vind pesten ook vreselijk. Ik heb, toen ik in de bassischool zat vroeger niets gedaan tegen die arme jongen die gedurende 5 jaar jaar in, jaar uit, dag na dag gepest werd. Uiteindelijk is hij, in het begin van groep 8, van school veranderd. En, als ik eerlijk ben, heb ik daar in groep 8 niets mee ingezeten. Het is pas later (voortgezet onderwijs), dat ik ben gaan inzien wat deze jongen allemaal heeft meegemaakt. Toen zag ik wel hoe erg het meisje, dat toen gepest werd, dit allemaal vond. Dit was voor een deel omdat ik ouder was, maar ook omdat deze school, integenstelling tot de bassischool waar ik zat, wel aandacht aan het probleem gaf.

Ik heb in de basisschool nooit beseft hoe erg het was, ondanks de gesprekken met mijn moeder. Ik zie ook dat mijn zoon en pleegzoon in de basischool dit niet beseffen. Ik zie niets anders dan het hen gewoon verbieden, want als ik met hen praat is het toch altijd: "Hij weent ook zo snel", "het is logisch dat hij gepest word", "Je denkt toch niet dat ik het risico wil lopen zelf gepest te worden, zeker". Wat ik hen wil zeggen, dringt niet tot hen door. Ik heb wel het geluk dat ik kan controleren of ze zich aan hun verbod houden, want de school let wel op het probleem, en ouders van de pesters krijgen altijd wel een telefoontje.

Maar kan ik hen ook verplichten om het kind dat gepest word te helpen? Ik vind zeker dat ik hen kan straffen als ze meepesten, maar kan ik dat ook als ze het gepeste kind niet te hulp schieten? Is dat niet wat streng (ze willen tenslotte ook maar vermijden dat ze zelf slachtoffer worden)? Moet ik tevreden zijn als ze gewoon de andere kant op kijken? Voorlopig ben ik dat wel, want mijn oudste zoon heeft het veel erger. Hij beseft heel goed wat ik bedoel, maar als ze me opbellen van zijn school en zeggen dat hij en zijn vrienden een jongen pesten, is zijn commentaar: "Ik heb gelijk dat ik hem pest, die jongen lokt het uit". Dit is niet aanvaardbaar voor mij. Hij pest niet omdat zijn vrienden het doen, hij pest omdat hij overtuigd is dat hij gelijk heeft. Hij wil niet praten, dan gaat hij gewoon op zijn kamer zitten. Als ik hem nu straf zal hij het pesten laten, maar niet omdat hij weet dat hij fout is, omdat hij niet weer straf wil. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Julie, moeder van: -Evert(14j) -Jesse(10j) -Jean(9j) -Marie en Sarah(5j)

32.10. Pester symbool van zwakke en laffe aard van het kuddedier

Ik word er ziek van dat mensen zo blind blijven over pestgedrag. Gekke dingen hoor ik:
- dat de verantwoordelijkheid bij het gepeste kind ligt.. Een kind dat gepest wordt, wordt namelijk goed ingepeperd dat het inderdaad allemaal zijn eigen schuld is.
- Dat de pester de gemenerik is en de meeloper niet echt schuldig.. Een meeloper wordt geïntimideerd door het gedrag van de pester ten opzichte van de gepeste en schaart zich bij de pester uit angst zelf gepakt te worden. Motieven van een pester liggen heel dichtbij, de pester is bang om niet gezien te worden door anderen als hij niet laat zien dat hij de baas is. Vaak voelt hij zich eerst bedreigd door degene die hij zal gaan pesten, hij keek tegen diegene op en uit angst er als de mindere uit te komen laat hij duidelijk weten dat de gepeste de mindere is.

Het is jammer dat kinderen en mensen verkeerd met hun onzekerheden en angsten omgaan en gebruik maken van -makkelijke slachtoffers- om deze gevoelens om te wisselen met het gevoel van een machthebber of zelfs dat van een held. Wij moeten met z'n allen af van de mentaliteit dat enkel de gepeste het slachtoffer is. Eigenlijk zijn alle drie de rollen slachtoffer enkel de gepeste houdt er vaak het meeste littekens aan over. In feite vormt het iedereen maar het trieste is voor meeloper en pester en -al die lui die het negeren- dat hun lafheid steeds verder ontwikkelt en aan dat soort mensen heeft de wereld geen steek.

Pestgedrag moet elke keer in elke situatie opnieuw doorbroken worden, het zit nou eenmaal in het zwakke karakter van de mens maar als het besef zo ver zou kunnen komen dat je hopeloos triest en laf bent als je in de schoenen van de pester of de meeloper staat hoop ik dat de ruggegraat waar de mevrouw van de bijdrage Als je kind pest... en dan? op doelt een ieder zal gaan sieren.

Karlijn

32.11. Reactie

Nou sorry hoor maar ik vind het onzin!! Als je kind iemand pest, dan moet je hem/haar niet verdedigen maar erop aanspreken!!

Pihu

32.12. Tobben

Het blijft tobben als je kind gepest wordt. Hulp vragen maar aan wie? Mijn dochter is al drie jaar vanaf groep 5 t/m 8 de basissschool gepest. In de eerste van de middelbareschool en nu in de derde is ze weer het slachtoffer. In de eerste klas heb ik heel veel gehad aan Bureau jeugdzorg en aan de mentor van haar klas. Een wereldwijf was dat. Die heeft het heel goed en heel snel algemeen opgelost. Er werden geen namen genoemd. Het bleef anoniem en er was toch hulp. dat was handig.

Maar nu zit ik weer naar wie moet ik bellen ik ken haar mentor nog niet en hoe gaat zij het oplossen. Het blijft tobben

groeten Carla

32.13. Pesten werd bedreiging!

Allereerst heeft mijn zoontje in groep 7 een sociale vaardigheden cursus gevolgd. Dit ivm pestgedrag naar hem toe. Hij zou wat steviger in zijn schoenen staan hiermee. En hij heeft er 100% baat bij gehad. Zowel op school als thuis was verandering positief zichtbaar!

Maar nu: zoonlief zit in groep 8. Zijn vriendje wordt nu al 3 jaar stelselmatig door andere klasgenootjes gepest. Hij neemt het altijd voor hem op want het zijn twee handen op één buik vrienden. Maar dat werd niet gewaardeerd door de "hoofd"pesters en op een zaterdag hebben ze mijn zoontje (met kleine broertje van 3 bij zich) en zijn vriendje bedreigd met een mes en een ijzeren pijp!

Dit heeft blijkbaar zo'n diepe inpact gemaakt dat zijn Cito-toets die na dat weekend kwam finaal de mist is in gegaan. Met alle gevolgen voor nu en in de toekomst.

Natuurlijk is er aangifte gedaan, maar wat lost het op? Alleen maar extra frustraties en een zoon die weer dichtklapt.

Nu nog één positief dingetje: Ik ben zelf op de lagere school ook enorm gepest door iemand. Dankzij schoolbank.nl kwam de pester in contact met mij omdat ik daar mijn verhaal had neergezet. Zij voelde zich aangesproken en had gereageerd. Ik heb nu totaal geen nare gevoelens meer, nu het "op volwassen leeftijd" uit is gesproken. Al heeft het meer dan 25 jaar moeten duren, maar toch.... De pester heeft totaal niet beseft wat ze de ander had aangedaan destijds.

Mirjam

32.14. Zwartboek over pesten op school

In de tweede helft van mei zullen de eerste exemplaren van Zwartboek over pesten op school, van de drukpersen rollen. Els Hendrikse beschrijft haar ervaring als ouder van een gepest kind, vooral de impact die deze periode op het hele gezin heeft. Zij doet een appèl op de school, overheid en ouders om pesten vooral serieus te nemen en aan te pakken. Zij leeft in de overtuiging dat leerkrachten het allerbeste voorhebben met hun leerlingen, maar nog steeds onvoldoende op de hoogte zijn van de gevolgen voor de betrokkenen.

Dit boek zal duidelijk maken wat pesten met een gezin doet en kan een enorme steun zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten die met deze problematiek te maken hebben.

De schrijfster Els Hendrikse:

  "Ik woon in Maarssen en heb twee dochters. In de tijd dat mijn kinderen op school zaten, werd mijn oudste dochter erg gepest. In die moeilijke periode heb ik een dagboek bijgehouden, om mijzelf te helpen bij de verwerking. Daar is uiteindelijk dit boek uit voortgekomen. Ik hoop dat iedereen die met het fenomeen pesten te maken krijgt, leerkrachten, ouders/verzorgers, hulpverleners en vele anderen, veel steun, troost en adviezen kunnen putten uit dit boek."
Bestellen
Wilt u het boek bestellen? Dat kan via mijn E-mail-adres: of via de uitgever www.freemusketeers.nl. De prijs van dit boek bedraagt € 14,95 verzendkosten zijn € 2,75 per exemplaar.

Els Hendrikse

32.15. Pesten

Beste Carla,

Ik weet hoe moeilijk het is als je kind word gepest. En dat wordt jouw dochter nu al jaren lang. Ik kan je adviseren om toch over die hoge drempel van die school naar haar mentor te stappen. Maar doe dat niet alleen. Neem iemand mee als je een gesprek aangaat en laat het vastleggen en houd daarvan zelf een exemplaar zodat je een dossier opbouwt. Pesten is "zinloos geweld" waar een school verantwoordelijke voor is. Als de school hier niets aan doet, dan doet zij mee aan dit zinloos geweld! Wijs ze daarop.

Jouw dochter loopt schade op als ze gepest wordt. Niet alleen jouw dochter maar misschien heeft je hele gezin daaronder te lijden. Wijs de mentor, maar ook het team op deze verantwoordelijkheid. Zorg dat je serieus genomen wordt. Je bent immers een serieuse partner. Wees niet bang voor die school, want daar hoef je straks niet mee verder. Wel met je kind!

Die pester heeft ook begeleiding nodig en wijs ze daarop. Mocht het niet ophouden, sta er dan op dat die pester van school wordt verwijderd en als het heel erg is, houd je kind thuis en bel zelf die leerplicht ambtenaar hierover op.

Ik weet wat het inhoudt als je kind kapot gaat van het pesten. Wat ik een ieder kan adviseren is die met dit fenomeen te maken heeft, ga claimen. Stel de school aansprakelijk voor de schade die je kind en je gezin oploopt omdat je niet sereus bent genomen.

Maar voordat je dat doet, haal eerst het dossier op van school. Het dossier is eigendom van ouder en leerling en NIET van de school.

Ik heb het ook gedaan. Ik heb een Utrechtse (notabene) LOM-mavo aansprakelijk gesteld en daar het hoogste bedrag van Nederland in der minnen geschikt voor mijn dochter. En wel € 12.500,00. Het is slechts een pleister, maar voor een ieder die niet serieus wordt genomen en schade lijdt onder het wanbeleid van een school, is het de enige weg.

Beste Carla, misschien vind je deze info erg uitgebreid, maar ik wens je heel veel sterkte. Trouwens ook alle anderen. Wij ouders weten heel erg goed wat goed voor ons kind is, beter als menig leerkracht.

vriendelijke groet, Els

32.16. School niet verplicht tot veiligheid!

Wat als je kind gepest wordt, en de school onvoldoende bescherming biedt? Volgens de rechter is het basisrecht van veiligheid niet vastgelegd, en komt het neer op goodwill van de school. Zie het verslag.

32.17. Pesten op school

Tijdens een open-dag van mijn oude middelbare school Ichthus College te Driehuis las ik een zelfgemaakte poster met een contract: elkaar niet pesten! Dit heeft een enorme positieve indruk op gemaakt, vooral omdat leerlingen zelf hun handtekeningen erop hebben gezet! Dit zou iedere school moeten toepassen. Helaas stond er niets op voor het geval contractbreuk gepleegd zou worden. Een flink portie strafwerk of strafcorvee of zelfs schorsing (verwijdering) zou de pester op andere ideeën moeten brengen.

Tom

32.18. Pest

Dat klopt, tegenwoordig doet leerkracht niks, mijn kind wordt gepest op school bijna half jaar, hij is heel angstig geworden, hij durft niet meer naar school te gaan. Hij is heel erg bang! (hij is pas 5 jaar oud). We waren naar de leerkracht geweest, ze ontkent dat de kinderen van zijn klas hem pesten, Ze vindt dat geen pesten, dat gewoon zijn kinderen die onhandig zijn tegen elkaar!

Jessie

32.19. Project Win-Win tegen pesten

Pesten op school tussen leerlingen gebeurt nog steeds. Het Project Win-Winbiedt lesmateriaal aan.

32.20. Zowel slachtoffer als dader

Zowel slachtoffers als daders van pesten hebben in de tien jaar na het pesten een verhoogde kans op depressies en angst- en paniekstoornissen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat op 20 februari is gepubliceerd op de website van het tijdschrift JAMA Psychiatry. Lees verder: hier.

32.21. Stop het Pesten

Stop het Pesten is een website tegen het pesten.

32.22. Bezwaren kanjertraining

Beste mensen,

In het kader van de nieuwe wet mag Lilian Vliek weer promotie maken, om zo de Kanjertraining als “het” middel tegen pesten erkend te krijgen zodat scholen verplicht deze training zouden moeten uitvoeren.

De heer Hoekstra heeft deze training onderzocht, zijn bevindingen in een boek Soep van keistenen – De kanjertraining op de korrel! gezet en ziet dat kinderen beschadigd kunnen worden en dat de methode geen bijdrage levert om pesten tegen te gaan. Daarom verzamelt hij bezwaren om de promotie tegen te houden.

Mochten er mensen zijn die ook bezwaren hebben, mail me zodat ik dit door kan geven aan de heer Hoekstra.

Mochten er ouders en andere organisaties zijn die ook bezwaren hebben tegen andere methodes die zeggen pesten tegen te kunnen gaan op school waarbij kinderen worden getraind (gehersenspoeld), verneem ik dat ook graag, zodat wij bezwaar kunnen maken bij het ministerie van OCW tegen deze wet.

Met vriendelijke groet,

Directeur
Mediator en schoolcounsellor

32.23. Commissie anti-pestprogramma’s: 13 methoden veelbelovend

Dertien methodes die scholen kunnen gebruiken bij de aanpak van pesten zijn veelbelovend. Dit stelt een commissie van onafhankelijke deskundigen – de Commissie anti-pestprogramma’s - die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld.

Verder lezen? Dat kan hier.

Pesten op school

 1. Eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen
 2. Vooruitgang of bedreiging?
 3. Er wat van zeggen!?
 4. Pesten op het internet
 5. Goed kijken en goed voorbeeld
 6. Als je kind pest... en dan?
 7. Sociale vaardigheidstraining
 8. Weerbaar in groot gezin?
 9. Pesten
 10. Pester symbool van zwakke en laffe aard van het kuddedier
 11. Reactie
 12. Tobben
 13. Pesten werd bedreiging!
 14. Zwartboek over pesten op school
 15. Pesten
 16. School niet verplicht tot veiligheid!
 17. Pesten op school
 18. Pest
 19. Project Win-Win tegen pesten
 20. Zowel slachtoffer als dader
 21. Stop het Pesten
 22. Bezwaren kanjertraining
 23. Commissie anti-pestprogramma’s: 13 methoden veelbelovend

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.