Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

89. Langer kleuteren?

Mijn vriendin heeft een zoontje, behoorlijk bijdehand, een hekel aan knutselen. Hij is verlegen. Nu wil de school hem een jaar langer laten kleuteren. Volgens mijn vriendin is dit echter geen optie, en terecht, omdat het kind volgens haar alle vaardigheden heeft die het moet hebben om naar groep 3 te gaan.

Kan iemand ons helpen aan de lijst met overgangscriteria die in het onderwijs gehanteerd wordt om te bepalen of een kind wel of niet over kan?

Marlies

89.1. Door naar groep 3!

Vraag op school naar de overgangscriteria die zij hanteren, en laat hun bevindingen zwart op wit zetten. De ouders hebben uiteindelijk het laatste woord en niet de leerkracht. De leerkracht kan advies geven maar dat hoef je niet te accepteren. Probeer dit open te spelen, zodat je op redelijke manier met elkaar kunt blijven communiceren.

Sommige kinderen voelen zich op school niet in hun element en komen daarom in de onderbouw minder goed uit de verf. In groep 3 mogen ze eindelijk echt gaan lezen en echt gaan rekenen, en daar kan een kind behoorlijk van opbloeien.

Vraag op welk gebied het kind ondersteuning nodig heeft, en probeer hem daarbij thuis te helpen.

Succes!

89.2. Laatste woord bij leerkracht...

Hallo Marlies,

Het lijkt natuurlijk wel raar, ik had ook het idee dat ze de verkeerde beslissing namen bij mijn kinderen. Maar uiteindelijk geven ze tegenwoordig kinderen in de kleuterklas ook al lezen en schrijven in voorbereiding. Ze kijken tegenwoordig niet zo gauw naar prestatie maar naar de emotionele kant van het kind. En er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Je kind kan beter een leuke tijd op school hebben en dat het lekker in zijn vel zit, dan prestatie gericht moeten presteren. Mijn ervaring is wel dat de leerkracht uiteindelijk toch de beslissing neemt, en dat is niet alleen op de basisschool.

Yvonne

89.3. Wel of niet extra kleuteren

Hoi Marlies,

Het is natuurlijk sowieso moeilijk om een beslissing te nemen voor het zoontje van je vriendin. Bij mij zijn de drie oudsten extra wezen kleuteren. Bij de oudste was het een goede keus. Bij de tweede wat minder. Die moest 2 jaar later een klas overslaan. Bij de derde was het geen goede keus. Hij bleek achteraf veel beter af geweest te zijn als hij gelijk door was gegaan naar groep drie. Hij heeft dat jaar zich stierlijk verveeld en toen hij naar groep drie mocht was hij al zo verveeld dat het moeite koste hem geinteresseerd te laten worden voor het lezen. Het gaat gelukkig nu heel goed met hem. Maar als ik het over had moeten doen had ik hem groep 2 niet extra laten kleuteren. Laat hem anders eens testen door de remedial teacher of orthopedagoog. Die zijn meestal aan school verbonden.

Marjan

89.4. Mijn ervaring (tot nu toe)

Mijn tweede zoontje is van januari en heeft dus 2en half jaar gekleuterd. Qua leren had hij eerder doorgekund, maar qua gedrag (sociaal-emotioneel en erg druk) niet. Maar zodra hij (dit schooljaar) naar groep 3 is gegaan is hij heel anders. Hij kon eindelijk leren lezen en moeilijkere opdrachtjes doen. Qua gedrag is hij rustiger geworden.

Onze derde (dochter) is van eind november maar is half oktober 2000 (na de herfstvakantie) naar groep 1 gegaan. Ze heeft er nu dus al bijna 2 jaar opzitten maar zou officieel pas komend schooljaar naar groep 2 gaan. Ook zij begint zich te vervelen en irritant gedrag te vertonen. De school stelde voor haar na de kerstvakantie naar groep 3 door te laten gaan. Wij hebben toen gevraagd of ze niet direct na de zomervakantie kan. Dat lijkt mij een betere overgang dan halverwege het jaar en we hebben de ervaring met onze zoon. Ze doet nu alle 'moeilijke' werkjes van groep 2 en aan het einde van dit schooljaar wordt bekeken of ze in augustus of in januari naar groep 3 gaat. Ze is enorm creatief en doet daar thuis ook heel veel aan, dus ik denk dat ze beter door kan gaan.

Maar dit is alleen mijn verhaal, ik kan niet zeggen of het goed is of niet voor andere kinderen. Ik zou inderdaad voorstellen om de communicatie met school goed te houden. Argumenten uitwisselen en kijken hoe alle neuzen staan. Misschien kan ik een beslissing forceren, maar ik denk niet dat dat ten goede komt van mijn kinderen. (of van mijn eigen relatie met de leerkrachten)

Groetjes, Marga

89.5. Naar het kind moet je kijken in plaats van de regeltjes op school

Hoi,

Ik ben moeder van 4 kids (2 meiden van 11 en 9) en (2 jongens van bijna 3 en 4). De oudste van 11 is van 5 oktober en heeft er 3 jaar kleuterschool op zitten. Dit bleek in groep 3 al een verkeerde beslissing. Ze was veel verder dan de rest van haar klas en kreeg veel extra werk om dat ze zich verveelde. In groep 4 was het al niet veel beter. Ze was altijd de beste v.d klas en heel erg snel met haar taken klaar. Toen werd besloten om haar niet naar groep 5 maar naar groep 6 te laten gaan.

Dit is een goede beslissing geweest. Ze zit nu in groep 8 en is nu ook altijd de beste v.d klas maar verveelt zich gelukkig niet meer.

Ik denk dus dat je naar het kind moet kijken in plaats van de regeltjes op school.

Jacqueline

89.6. Overgangscriteria van groep 2 naar groep 3

Hierbij de lijst met richtlijnen voor overgang van groep 2 naar groep 3. Het is slechts een praatpapier en zeker geen lijst met criteria.

De volgende aspecten worden bekeken:

 1. Capaciteiten:
   - Woordenschat
   - Abstractievermogen
   - Begripsvorming
   - Logisch denken
   - Ruimtelijke orientatie
   - Auditieve en visuele waarneming
 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling:
   - Omgang met andere kinderen
   - Contact met leerkracht
   - Spelontwikkeling
   - Zelfredzaamheid
   - De mate waarin het kind:
     * Onzeker is
     * Faalangstig is
     * Zich vrij voelt
     * Betrokken is
     * Kan loskomen van concrete ervaringswereld
     * Psycho-somatische klachten heeft
 3. Werkhouding:
   - Motivatie/interesse
   - Luisterhouding
   - Instructiegevoeligheid
   - Zelfstandigheid
   - Taakbesef
   - Mate van afleidbaarheid/concentratievermogen
 4. Leervoorwaarden:
   - Ontluikende geletterdheid
   - Auditieve voorwaarden (geheugen, discriminatie, analyse, synthese)
   - Visuele voorwaarden (geheugen, onderscheiden, indelen, samenvoegen)
   - Gevoeligheid voor symbolen (cijfers/letters)
   - Schrijfvoorwaarden
   - Rekenvoorwaarden
   - Toetsresultaten (Begrippen, Ordenen, Taal voor kleuters, Task enz.)
 5. Motorische ontwikkeling:
   - Grove en fijn motoriek
 6. Lichamelijke gesteldheid:
   - Postuur
   - Lichamelijke kenmerken
   - Gehoor, visus
   - Fitheid
   - Gezondheid algemeen.

Andere belangrijke aspecten:

Kinderen die al kunnen lezen en om andere redenen blijven in groep 2 moeten wel uitgedaagd worden door aanbieding van materialen enz. Hetzelfde geldt voor groep 3. Welke mogelijkheden heeft de juf/meester van groep 3. Kan hij/zij goed omgaan met bijzondere aspecten van de leerling? Hoeveel kinderen zitten in de groepen? enz.

groet, Henny

89.7. Langer kleuteren: emotionele rijpheid

Dat de leerkracht ervoor kiest om een kind langer te laten kleuteren, heeft naar mijn mening vaker te doen met de emotionele rijpheid van een kind dan of het al dan niet bij-de-hand is. Onze kinderen zitten op een vrije school, waar de kinderen zowieso pas een jaar later beginnen met 'leren' en het zijn vaak de zgn. bij-de-handjes die nog een jaar worden teruggehouden. Heeft de leerkracht geen reden gegeven?

Daniela

89.8. Niet voor niets

Hoi,

Ik las je vraag en kan het niet laten om toch even te reageren. Als de leerkracht van dat jongetje dit advies geeft is het waarschijnlijk niet voor niets. Ik ben zelf leerkracht van groep 1/2 en het gebeurt bij ons natuurlijk ook weleens dat kinderen het advies krijgen een jaartje langer te kleuteren. Als wij dat adviseren zijn we er echt van overtuigd dat dit het beste voor het kind in kwestie is. Vaak stuiten ook wij op weerstand bij ouders, die dit toch ervaren als "blijven zitten".

Mijn advies is altijd: denk aan je kind. 9 van de 10 kinderen die later in hun basisschool blijven zitten hebben in groep 2 het advies gehad nog een jaartje te kleuteren, maar zijn toch doorgegaan omdat ouders dat wilden. Het is nl. altijd zo dat ouders het laatste woord hebben. Als zij echt willen dat het kind doorgaat dan gebeurt dat (dat is trouwens overal zo).

Maar doe je je kind er een plezier mee? Hoe oud is het het jongetje (ik bedoel van welke maand)? Als hij nog erg jong is (bv van aug, sep of okt) dan is het wat minder erg om nog een jaar te kleuteren.

Ik zou zeggen, denk goed na wat je doet, de lkr ziet het kind dagelijks op school. Thuis in een één op één situatie lijkt het altijd dat een kind meer kan, maar in een groep kinderen is dat toch anders.

Groetjes van Marjolein

89.9. Dat hangt van de leerkracht af!

Niet alle leerkrachten hebben de wijsheid en ervaring om "breed" naar een kind te kijken. Met breed kijken bedoel ik naar de ontwikkelingslijn van het kind kijken. Je kunt puur op bepaalde vaardigheden beoordelen, je kunt ook kijken of een jaar langer onderbouw iets extra's toevoegt aan de ontwikkeling van het kind.

Vooral leerkrachten die alleen naar bepaalde vaardigheden kijken, vaak vanuit een beperkte visie, zijn niet of nauwelijks in staat om naar het gehele kind te kijken. De nadruk in de onderbouw ligt op andere zaken dan in de middenbouw.

Roos

89.10. Novemberkind moet genieten van leeftijd

Vergeet niet dat als een novemberkind maar 2 jaar kleutert. Sneller doorgaat naar groep 3 (vanwege leerprestaties) en dan ook naar groep 4 etc.

Neem ook in overweging dat een kind dan eerder geacht wordt om niet meer in sinterklaas te geloven ivm suprises op school. Het waarschijnlijk de jongste van de klas zal zijn en misschien ook wel de kleinste.

Dus kijk niet alleen naar leerprestaties mar ook naar het kind zelf. Geniet het van zijn leeftijd, blijf dan kleuteren.

Marieke

89.11. Drie jaar kleuteren

Ook ik zit met het probleem drie jaar kleuteren. De juf van mijn zoontje wil koste wat koste het regeltje 1 oktober aanhouden. Mijn zoontje is van 14 oktober en ik kan op mijn kop gaan staan, maar ondanks dat zij hem een van de intelligentste en sociaalste jongetjes van de klas vindt wil ze toch haar regeltje aanhouden.

Ik weet niet hoe ik hier verder mee om moet gaan, maar weet wel dat dit voor mijn zoontje een drama gaat worden, heeft iemand voor mij tips?

Gea

89.12. Langer in groep 1

Mijn zoon is van augustus en een vroege leerling. Misschien in groep 1 al een jaar extra. Groep 2 had ik zelf al bedacht. Dat dat zou kunnen, maar aan groep 1 had ik nooit gedacht. Zijn er meer die dit mee hebben gemaakt?

Yvonne

89.13. Langer in groep 1

Mijn zoon is ook van augustus, en doet groep 1 ook over. Dit is wel in goed overleg met de scool, want elk kind is immers weer anders.

Ina

89.14. Een kind kan veel veranderen

Waarom zou hij groep 1 dubbelen? Kan hij groep 2 niet aan? Een kind kan in een jaar nog heel veel veranderen, wie weet snakt hij eind volgend jaar wel naar groep 3, kan hij dan wel vanuit groep 1 naar groep 3?

Mira

89.15. Langer kleuteren

Mijn zoon is van augustus. Hij is indertijd met zijn groep meegegaan naar groep 2, met de opmerking, dat hij hoogstwaarschijnlijk nog een jaartje extra zou moeten kleuteren. Hij kreeg alles aangeboden wat de andere leerlingen ook kregen. Wilde hij niet, dan werd het niet opgedrongen. Zelf zag ik ook wel, dat hij echt de jongste van de groep was. Wij hebben de kans ook gegrepen om hem nog een jaartje extra te laten kleuteren. Hij heeft dit nooit als zitten blijven ervaren. Ik ken ook ouders die het advies van de juf in de wind sloegen en erop stonden om hun kind door te laten gaan. Deze kinderen zijn uiteindelijk tussendoor toch blijven zitten.

De kinderen moeten tegenwoordig heel wat jaartjes naar school, ze kunnen nog lang genoeg op hun tenen lopen, maar alsjeblieft niet op zo'n jonge leeftijd.

mary

89.16. Beslis zelf

Wij hebben deze situatie tweemaal gehad. In het ene geval hebben voor een extra jaartje gekozen. Achteraf grote spijt, onze dochter bleef steeds onder haar niveau werken, en had een extra stimulans goed kunnen gebruiken. De school speelde niet in op haar, en bood haar niets extras aan.

In het tweede geval hebben we daarom, zeer tegen de zin van de school in, erop gestaan dat onze zoon gewoon door ging. En inderdaad, hij was steeds de jongste. Maar hij heeft de school in een ruk afgemaakt, en dat vervolgens op de middelbare school voortgezet. Dit jaar doet hij eindexamen.

Bij onze oudste hebben we dus spijt, bij onze zoon niet. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd zo moet beslissen. Onze gouden regel: als ouder ken je uiteindelijk je kind het beste, neem daarom de beslissing die jij het beste vindt. De mening van de leerkracht is een waardevol advies, maar niet meer dan dat.

Peter

89.17. Ouders laatste woord?

Graag zou ik willen weten waar de opmerking dat ouders altijd het laatste woord hebben op is gebaseerd? Het hoofd van de school; van mijn dochter (geboren 8-11-99) wil haar nog een jaar laten kleuteren terwijl wij haar liever naar groep 3 laten gaan. Hij zegt dat de school hierin beslist.

Margriet

89.18. Het laatste woord van de ouders

Beste Margriet,

Kijk op de website 0800 5010 voor ouders en onderwijs. Als je daar zoekt naar 'kleuter', krijg je bijvoorbeeld een aantal antwoorden. Het formele antwoord is te vinden onder: Zijn er landelijke richtlijnen om te beoordelen of een kind toe is aan groep 3?. De school beslist dus wel, maar dat is slechts het halve antwoord.

Succes!

89.19. Reactie op: Langer kleuteren

Mijn zoon wordt volgende maand 15 en zit nu in de 4e klas tweetalig VWO. Hij kon bij binnenkomst van de kleuterklas al eenvoudige woordjes lezen, en in de tweede kleuterklas, groep 2, hebben ze hem een test begrijpend lezen afgenomen. Hij is 20 okt jarig. Extra kleuteren is voor ons nooit een vraag geweest, en voor de Montessorileerkrachten ook niet. In Sinterklaas laten geloven, daar heb ik nooit zo aan gedaan, dus dat was ook al geen probleem.

Het enige waar ik nu nog iets aan merk, is dat hij bij de sportver wel ingedeeld is op leeftijd, en dus bij kinderen die 1 klas lager zitten dan hij (hebben nog niet met 2e Fase te maken). En hij krijgt nog loten uitgedeeld voor de Grote Club Loten actie (omdat hij nog bij de B's zit). Maar daar heeft hij geen tijd voor ivm schoolwerk, en bovendien vindt hij het met een lengte van 1.87 geen gezicht om langs de huizen te gaan, ivgl met de kleinere kinderen die dit ook doen.

Wij hebben geen nadelige gevolgen van vervroegd doorgaan naar groep 3 ondervonden, integendeel.

Ineke

89.20. Slim kind langer laten kleuteren?

Mijn zoontje van 5 (geb. sept) moet volgens zijn leerkrachten langer kleuteren omdat hij emotioneel niet aan groep 3 toe zou zijn. Het is niet zo dat ik hem koste wat 't kost door wil laten gaan. Maar ik twijfel er wel heel erg over. Zijn oudere broer en zus (geb. april en januari) hebben juist allebei een klas overgeslagen. Zij waren ook in hun hoofd misschien wat jong, maar aan de andere kant blijkt het nu heel goed te zijn geweest voor hun zelfvertrouwen. Ze kunnen nu veel beter hun ei kwijt, en daar voelen ze zich ook zekerder door.

De reden waarom ik zo twijfel heeft vooral te maken met hoe ver mijn zoontje op andere gebieden is. Hij leest boeken van mijn andere kinderen, en daaraan zie ik dat hij minstens AVI 6 kiest en leest. Hij is ook de hele dag sommetjes aan het maken uit zijn hoofd, en heeft leren klokkijken uit een boekje dat hij zelf had gehaald bij de bieb. Het is beslist niet zo dat ik hem dat allemaal geleerd heb, en ook niet dat ik hem opdrachtjes geef.

Het komt echt uit hemzelf. Hij kan zich ook heel goed concentreren. Volgens zijn juffen is hij "cognitief" wel klaar voor groep 3.

De andere kant is dat hij soms huilt als hij werkjes moet maken op school, waarom weet ik niet. Hij is geen durfal, en hij is klein.

Als ik aan de leerkrachten vraag hoe ze de rest van zijn schooltijd voor zich zien, dan hebben ze het over: Gewoon een jaar over doen, of misschien door in januari (dus een paar maanden later). Ze hebben het ook over later weer een klas overslaan. Nu heb ik daar dus al ervaring mee, en dat moet je niet opzoeken denk ik. Dat moet je alleen doen als het echt niet anders kan. Eigenlijk vind ik het ook een vreemd idee, eerst langer kleuteren, dan weer een klas overslaan. Maar misschien zeggen ze het gewoon als zoethoudertje voor mij.

Heeft iemand misschien een frisse kijk, argumenten voor of tegen doorstromen naar groep 3 ? We hebben binnenkort weer ouderavond, en de vorige keer heb ik gezegd: waarom nu beslissen, een kleuter kan zich zo grillig ontwikkelen. Het is dus beslist niet zo dat ik zeg: "Mijn kind is zo geweldig in leren hij moet door." We willen graag een weloverwogen beslissing nemen, die volledig in zijn belang is.

Alvast bedankt voor jullie reactie !

Antoinette

89.21. 3 1/2 jaar kleuteren!

Mijn probleem is anders: Ik heb een dochtertje van 6 jaar (januari) en de juf heeft al voorzichtig medegedeeld dat zij waarschijnlijk nog een jaar moet kleuteren. Volgend jaar wordt zij dus 7 en heeft dan 4-, 5- en 6-jarigen in de groep. Dit houdt in dat als zij "blijft zitten" zo noem ik het maar dat zij 13 jaar is als ze van de basisschool afgaat en 14 jaar wordt in de 1e klas. Wij, als ouders, waren hier zeer verbaasd over, thuis heeft ze meestal het hoogste woord en gebeuren er geen dingen waarvan ik denk dat het niet normaal is op die leeftijd. Ik heb nog een zoon van 7 jaar. Die hebben we ook een jaar extra laten kleuteren, maar die werd pas in september 7 jaar.

Ze is nog zo "jong en speels" maar dat vind ik niet zo gek als je net 6 jaar bent geworden. Haar probleem is dat ze te lief is, verlegen en niet voor zichzelf durft op te komen. Ze wordt vaak overruled door degene die het hardst schreeuwt of ze durft haar vinger niet op te steken om iets te vragen als ze iets niet snapt. Nu blijkt ook dat ze de cito toets niet zo goed had gemaakt. Mijn man heeft liever dat ze naar klas 3 gaat en diep in mijn hart wil ik dat ook. Ik ben bang dat het alleen maar demotiverend voor haar zal zijn om weer tussen de jongste kleuters te moeten zitten (dit jaar kleutert ze al 2 1/2 jaar). Wie kan me van goede raad voorzien en weet iemand ook of er een test bestaat waaruit blijkt (behalve de cito) of het zin heeft om je kind naar groep 3 te laten overgaan?

Debby

89.22. Kleuteren pravoo

hallo

Mijn zoon is een vroege leerling en wordt 6 jaar in groep 3. Bij ons is de vraag ook of hij dat aan kan. Maar wat ik u wil vertellen is het Pravoo protocol rijpheid, dat wordt nu veel gebruikt. Daaruit kunnen ze zien wat ze kan en of ze rijp genoeg is. Dat gaat via de school en u heeft daar gewoon inzage in. Op internet staan telefoonnummers en informatie erover (zie www.pravoo.com/). Misschien heb je er wat aan.

groetjes Germa

89.23. Niet afremmen!

Als je kind het zelf aan alles laat merken toe te zijn aan verder gaan zeker niet tegenhouden.

Zelf hebben we meerdere kinderen die als hoogbegaafd getest zijn en onze ervaring leert dat er een motortje in kinderen kan zitten, dat motortje moet op gang blijven, het verhaal van het kleine kind en ach en wee kennen we zo langzamerhand wel. Je maakt een kind doodongelukkig als je het niet op de juiste manier laat functioneren. Onderpresteren is dan vaak het gevolg, de emotionele schade (meestal een argument omdat zo'n klein kind dat allemaal niet zou kunnen verwerken) maak je dan alleen maar groter.

Mijn stelling is dan ook als volgt; niet tegenhouden omdat een kind zou moeten kleuteren, een kind dat op de juiste manier geprikkeld wordt gaat vanzelf weer spelen als de prikkel de juiste is en het kind dus op het eigen niveau (cognitief) kan functioneren. Een kind dat te laag moet presteren kan juist gevoelens van minderwaardigheid ontwikkelen, er is immers wat mis want het kind voelt gevoelsmatig aan dat het niet klopt. Daardoor kunnen ze juist sociaal-emotioneel beschadigd raken en terug vallen.

Overweeg anders een iq test, dat kan een hoop duidelijkheid geven. Het kan wel eens gebeuren dat de school je dan pas serieus neemt, die ervaring hebben we zelf ook al opgedaan.

Groeten Gert

89.24. Re: kleuteren Pravoo

Beste Germa en Gert,

Gelukkig is alles met een sisser afgelopen en mag ze naar groep 3. Extra kleuteren is goed maar dan moet het kind ook aangeven dat het nog geen interesse heeft in groep 3. Mijn verklaring voor mijn zoon was: jij bent nu nog 5 en zij zijn 6 daarom blijf jij nog in groep 2. Oke was zijn reactie.

Bij mijn dochter is het geheel anders: bij het naar bed gaan wil ze al haar boekjes (niv. 0 zwijsen) lezen want ze is bang dat ze niet naar groep 3 mag gaan. Mijn argument was dat wij (ouders en school) mijn dochter, die in groep 2 anders 7 jaar in januari zou worden, het recht zouden ontnemen om zich met haar leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Is er duidelijk wat aan de hand dan is het een andere zaak. Als ze in groep 3 zou blijven zit, dan zien wij dat niet als falen maar als een 2e kans om de leerstof nog beter onder de knie te krijgen en sterker te worden. In groep 2 blijven zou een verloren jaar zijn met vrijblijvende taakjes, knippen, plakken, spelen in de poppenhoek enz.

Op het moment dat een kind presteert, is het heel belangrijk om dat nog meer te stimuleren anders worden ze lui en vervalt hun interesse. Kijk naar je kind en ga niet alleen af op wat de juf zegt, jij kent je kind tenslotte het best.

Debby

89.25. Ook groep 1

Mijn dochter is van juni en wordt komende juni 5 jaar. Ook zij moet groep 1 over doen. In eerste instantie waren wij als ouders het er niet mee eens. Echter zagen we toch dat ze nog erg jong is. Haar concentratie en begrip is daardoor ook zwak. Ze krijgt elke week logopedie en wij thuis oefenen ook met haar.

Alleen zagen wij als ouders graag dat er op school ook meer geoefend zou moeten worden bij een intern begeleider. Wij hebben dat ook gevraagd, maar dat wordt niet gedaan. Ik hoop dat ze het komend jaar wel meedraait in de groep. Wij hebben wel de twijfels of we haar bij dezelfde juf laten nog een jaar. Wie heeft hier ervaring mee?

M.Feller

89.26. Op proef naar groep 2

Op de school van onze kinderen laten ze de vroege leerlingen meegaan naar groep 2. Daarna wordt bekeken of ze extra moeten kleuteren. Sommige kinderen kunnen in een jaar heel snel vooruit gaan. Onze zoon ging ook naar groep 2 met deze boodschap en heeft met veel plezier deze klas nog een jaar extra gedaan.

89.27. Ook groep 1

Mijn dochter is van juni en wordt komende juni 5 jaar. Ook zij moet groep 1 over doen. In eerste instantie waren wij als ouders het er niet mee eens. Echter zagen we toch dat ze nog erg jong is. Haar concentratie en begrip is daardoor ook zwak. Ze krijgt elke week logopedie en wij thuis oefenen ook met haar.

Alleen zagen wij als ouders graag dat er op school ook meer geoefend zou moeten worden bij een intern begeleider. Wij hebben dat ook gevraagd, maar dat wordt niet gedaan. Ik hoop dat ze het komend jaar wel meedraait in de groep. Wij hebben wel de twijfels of we haar bij dezelfde juf laten nog een jaar. Wie heeft hier ervaring mee?

M.Feller

89.28. Zelf ook zoiets

Ik heb zelf net een item gepost met dit onderwerp. Mijn dochter moet twee keer (24 oktober geb) groep één doen omdat het de school simpelweg beter uitkwam en zal na dit schooljaar naar groep twee moeten gaan. Dit zie ik totaal niet zitten, omdat zij mij een voorlijk lijkt en ik denk dat onderwijs passend moet zijn voor het kind en niet andersom. Echter de school hield mij voor dat het ging om een theoretische groep één en groep twee werk zou worden aangeboden met als doel door te gaan naar groep drie. Stom om dat te geloven, want dit werd natuurlijk teruggedraaid. Die strijd is nog niet gestreden. Maar ik ben er nog niet klaar mee.

Lucille

89.29. Erg lang kleuteren, derde meisje in het gezin

Mijn derde dochter, geboren eind oktober, is dit jaar voor de tweede keer naar groep één gegaan, terwijl beloofd was dat dat alleen op papier zo zou zijn en ze groep twee werk zou krijgen met als doel hierna naar groep drie door te gaan. De school hanteert de verouderde 1 oktober grens en zet de hakken in de grond. Ik heb officieel bezwaar gemaakt, maar ik krijg de algemene indruk dat zowel directeur als ouders als juffen (2 in deze groep) hier erg verbaasd over zijn. Dat maakt dat ik op een eiland sta in deze kwestie.

Wat vinden andere ouders?

Lucille

89.30. Kijk naar het kind

Ook ik heb 2 kinderen van eind oktober en nooit spijt gehad van 3 jaar kleuteren. Soms kunnen ze de stof wel aan maar zijn ze sociall-emotioneel te jong of andersom. Je moet al heel veel in groep 3 laat haar nog lekker spelen. Als ze zich gaat vervelenkun je dat altijd nog aankaarten en vragen op school om haar wat extra's te bieden. Bij mij zijn het de derde en vijfde in de rij.

Linda


89.31. 1 oktobergrens

De een oktobergrens mag niet meer worden gehanteerd! De grens ligt wettelijk op 31 december. U kunt hiervoor de inspectie raadplegen.

Barbara

89.32. Beelddenker, bovengemiddeld intelligent en doubleren in groep 3

Onze dochter van 6 (vroege leerling) zat tot voor de zomervakantie in groep 3. Met een goede Cito-score vanuit groep 2 verwachtten wij als ouders geen noemenswaardige problemen in groep 3. Wel waren er wel wat concentratieproblemen omdat ze een jonge leerling is. Maar met de juiste begeleiding en haar vooraan de klas te plaatsen was ze "echt toe aan groep 3" zo vertelde haar voormalige leerkracht van de kleutergroep.

Vanaf het begin van dit schooljaar waren er al problemen. Onze dochter zat niet voorin zoals afgesproken, maar werd helemaal achterin geplaatst in een klas met 32 leerlingen. De eerste problemen werden gekenmerkt door de leerkrachten dat ze concentratieproblemen zou hebben, dat ze dromerig en afwezig was etc. Gaandeweg merkte ik dat het lezen stagneerde. Hoeveel ik thuis ook veel met haar oefende kwam ze geen AVI-niveau vooruit. Ook kreeg ze daarbij diverse lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, eczeem uitslag, slecht slapen, slecht eten en agressief gedrag naar mij toe. Doodmoe en totaal uitgeput kwam ze uit school. Ik werd haal doelwit om alle frustratie op af te reageren. Diverse malen heb ik bij de leerkrachten mijn onrust geuit. Het advies was: "vooral veel oefenen thuis met lezen en veel herhalen". Later werd onze dochter wel voorin de klas geplaatst, want dit was fout gecommuniceerd en had niet mogen gebeuren, aldus de leerkrachten! Hoewel later in het jaar ook weer achterin.

In januari van dit jaar werd er klassikaal een leestoest afgenomen. Ze scoorde hier op E-niveau voor. Zorgelijk dus! Tijdens het gesprek met de leerkracht sprak ik mijn zorg uit en vroeg aan haar of niet dyslectisch zou zijn, of ze geen RT nodig zou hebben of dat ze misschien gewoon groep 3 niet aankon? Haar leerkracht antwoorde dat ze het ook niet wist, dat ze hier geen ervaring mee had omdat ze nog nooit eerder voor groep 3 had gestaan. Ze zou het maar haar collega bespreken. (Deze leerkracht gaf 4 dagen les en de andere 1 dag per week). Vervolgens hoorde ik niets meer.

De maanden verstreken........... ik oefende iedere dag met Jenna en 's-avonds las ze huilend en stotterend de woordjes uit het leesboekje. De lichamelijke klachten verergerde en ik wist mij met de situatie geen raad meer. Ook gingen we geen AVI-niveau vooruit.

Uiteindelijk ben ik zelf actie gaan ondernemen want ik voelde dat er iets goed fout ging. Mijn vriendin werkt in het speciaal onderwijs en attendeerde mij op het onderwerp "beelddenken" en adviseerde mij om contact op te nemen met KindCentraal in Den-Haag. Ik had alle informatie over beelddenken verzameld en overhandigd aan de leerkrachten met de vraag of zij wellicht iets in herkende mbt onze dochter. Er volgende geen enkele reactie!

Uiteindelijk hebben wij in maart onze dochter op eigen initiatief en kosten laten testen bij KindCentraal. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ze voor 88% in beelden denkt, dat ze onvoldoende scoorde met lezen, ruim voldoende met rekenen (alleen het automatiseren moest nog iets op gang komen) en dat ze bovendien bovengemiddeld intelligent uit de test kwam. De eerste vraag bij KindCentraal was: "Waarom volgt uw dochter nog geen RT-programma op school? Ik kon hier geen antwoord op geven want ik begreep het zelf ook niet waarom. (Aan het einde van het schooljaar zeiden de leerkrachten dat ze in de klas RT volgde?! Daar is met ons nooit over gesproken en ik heb onze dochter hier ook nooit over gehoord).

Na deze uitkomst duurde het nog ruim 5 weken voordat er een datum kon worden vastgelegd en hebben mijn man en ik, de onderzoekster van KindCentraal, de interne begeleidster van school en de leerkrachten dit onderwerp met elkaar besproken. De leerkrachten waren helemaal niet bekend met beelddenken, wel de interne begeleidster van school. KindCentraal adviseerde dat onze dochter per direct minimaal 2 uur RT moest krijgen om de achterstand nog in te lopen. Dat doubleren niet raadzaam zou zijn. Ook gaf ze de leerkrachten allerlei tips om toe te passen in de klas. De school gaf aan dat ze maximaal een half uur RT konden bieden. Ik ben toen razendsnel zelf extern op zoek gegaan naar RT en heb dit gevonden. Een hele vriendelijke vrouw die direct bekend was met beelddenken. Iedere dinsdagmiddag nam ik een middag verlof van mijn werk om vervolgens met mijn dochter naar Den-Haag te rijden voor de RT. Direct ging ze met sprongen vooruit. Ze kreeg weer plezier in het lezen en ze vond het geweldig om iedere week naar de RT toe te gaan. Ook kreeg ik diverse tips mee naar huis om te oefenen. Ook dat ging goed. Wel zei ze dat het bijna ondoenlijk was om onze dochter in 7 weken c.a. 6 maanden leesachterstand in te laten lopen. Maar als we de zomervakantie door zouden gaan, we een heel eind zouden komen.

Iedere dinsdag kreeg ze dus RT voor het lezen en letterherkenning. Op school zou ze iedere donderdagmiddag een half uurtje RT krijgen voor het automatiseren met rekenen. Hoewel onze dochter voldoende rekenprestatie heeft telde ze nog te veel op haal vingers en het automatiseren moest hiervoor meer op gang komen. De leerkrachten gaven aan dat ze nog niet konden zeggen of ze zou blijven doubleren. "We gingen er met z'n allen hard tegen aan", zo werd mij verteld.

Achteraf bleek het half uurtje RT per week ook niet goed te kunnen gaan op school. In plaats van automatiseren met rekenen kreeg ze die paar weken oefeningen om letters te maken uit sop. Ook niet één op één met de begeleider maar met nog c.a. 5 andere kinderen in een groep. Ik was totaal verontwaardigd en de leerkrachten gaven toe dat dit fout was gecommuniceerd en niet had mogen gebeuren.

De externe RT van onze dochter heeft vervolgens een heel behandelplan geschreven met tips voor de leerkrachten vorderingen etc. en doorgestuurd naar de school via e-mail. De afspraak was dat de school en de externe RT met elkaar contact zouden houden over de vorderingen van onze dochter. Maar ook hier kwam er geen reactie van de school. Nooit hoorde ik of de externe-RT iets over merkbare vorderingen in de klas.

Enkele weken voor het einde van het schooljaar werd ik plotseling bij de leerkracht geroepen en werd mij verteld dat onze dochter toch zou moeten doubleren. Ik wist niet wat ik hoorde. Zonder enig overleg met ons als ouders of de externe RT, zonder navraag te doen over haar vorderingen werd dit zo verteld. Wat was ik dan al die tijd voor aan het vechten? Waar zijn dan al die afspraken en RT-begeleiding goed voor geweest?

Gefrustreerd en teleurgesteld door alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn we hierover weer in gesprek gegaan met de leerkrachten. Dat ze onze dochter natuurlijk veel eerder RT hadden moeten aanbieden dan had ze niet zo achterstand opgelopen, dat ze alles maar op zijn beloop hebben gelaten. Dat ze niet hadden gereageerd op het behandelplan van de RT. Volgens de leerkracht heeft ze dit nooit ontvangen. Terwijl ik wel een cc van de e-mail heb ontvangen waarin de externe RT het rapport naar de leerkracht heeft doorgemaild.

Fout op fout, miscommunicatie en nog veel meer van dit heeft dus geleid dat onze dochter totaal uit haar doen is, nu c.a. 6 maanden leesachterstand heeft opgelopen, huilbuien geen zelfvertrouwen meer heeft en moet doubleren in groep 3. Het vertrouwen voor mij in deze school is diep gezakt. Mijn grote angst is groot dat de begeleiding niet goed zal gaan dit komende schoojaar. Wat dan, naar een SBO-school toe terwijl ze bovengemiddeld intelligent is getest?

Een wanhopige ouder

89.33. Lang kleuteren

Hallo,

Onze school is aan gesloten bij bisschop muller stichting,die hanteren nog de 1 oktober grens hier mag niet van afgeweken worden. Onze zoon derde in het gezin is van 7 oktober, sociaal emotioneel was hij nog niet aan groep 3 toe maar het schrijven lezen etc gaan 'm redelijk goed af maar dat heeft hij 'm zelf geleerd.

Er was geen discussie mogelijk hij bleef in groep 2, nu staan wij met de rug tegen de muur, hij is nu 7 weken naar school hij is opstandig en luistert slecht. Mijns inziens krijg hij te weinig uitdaging, maar volgens mij spreek ik russisch. Ze gooien het maar op het sociaal emotionele vlak.

Maar zeg nou zelf is iemand van 30 september sociaal emotioneel wel toe aan groep 3. Heeft iemand tips of een idee wat we kunnen doen. Ik heb het idee dat mijn kind zo dood ongelukkig word.

Jacinta

89.34. 3 jaar kleuteren

Mijn zoontje (in mei wordt hij 6) krijgt waarschijnlijk ook het advies om nog een jaar extra te kleuteren.

Ik heb sterk mijn tweijfels of ik dit wel ga doen. De juf zegt dat hij nog te speels is. De reden waarom ik hem niet in groep 2 wil laten kleuteren is omdat de dingen die zij aangeeft mij niet bekend in de oren klinken. Ik wil hem uit die speel omgeving halen en in een leeromgeving plaatsen. Als in groep 3 blijkt dat hij niet mee komt vind ik het best dat hij daar een jaartje blijft zitten.

In de kleuterklas waar hij zit is weinig structuur, in groep 3 is er meer structuur omdat ze daar een eigen tafeltje hebben. Hij wordt meer geprikkeld om te spelen dan om te leren. Het klimaat in groep 3 is toch anders. Als ik thuis oefeningen doe met hem gaat het ook niet van een leie dakje, het gaat redelijk.

Mijn zoontje is zaterdag jarig, vandaag hebben ze een toets gehad. En hij heeft het niet zo goed gedaan. Gezien de spanning in zijn lijf vind ik dat ook niet zo gek. Ook hoor ik verschillende verhalen dat de dingen die ze in groep 2 testen ze in groep 3 pas hoeven te kunnen/leren.

Ik zou zeggen: Laat je kindje testen los van school, oefen thuis wat met hem/haar. Kijk hoe je kind in elkaar zit en ga af op wat jij denkt dat het beste is voor je kind.

Shari

89.35. Extra jaar kleuteren

Ook wij staan voor het zelfde dilemma. Onze dochter is van 6 oktober. De juf heeft bij het eerste 10-minuten gesprek al voorzichtig aan gegeven dat ze misschien groep 2 nog een keer over zal moeten doen. Ik ben het daar totaal niet mee eens.

Ze gaf toen aan dat zij als het oudste van ons gezin niet erg zelfstandig was. Wij hebben 4 kids in de leeftijd van 5 jaar 4 jaar en een 2 ling van bijna 3 jaar. Het leeftijdsverschil is zo klein dat er ons gezin eigelijk niet echt sprake is van het oudste kind van het gezin.

Ook gaf ze aan dat haar praten niet altijd goed was. Dus ik heb haar laten testen door een logopedist. Zij kwam tot de conclusie dat bij elke test die ze heeft gedaan, ze daar veel hoger op uit kwam dan dat bij haar leeftijd hoort. Voor de begrippentest had ze zels een uitslag die bij een kind van bij 7 jaar hoort! Ze was op het moment van testen 5 jaar en 2 maanden. Op de rest van de testen heeft een uitslag van kind van 5 jaar en 9 maanden en 5 jaar en 6 maanden en bij 1 test had ze een uitslag van 5 jaar en 1 maand, die viel iets lager uit. Ook zij was van mening dat een extra jaar kleuteren voor haar niet goed zal zijn ze zal zich gaan vervelen.

De juf kon niet bedrijpen dat de uitslagen zo hoog waren. We hebben binnenkort weer een nieuw 10-minuten gesprek met de juf. Ik weet nu al dat ze nog vindt dat ze een extra jaar moet kleuteren.

Hoe denken jullie hier over?

groetjes Wilma

89.36. Reactie: extra kleuteren

Het laten doorstromen naar groep 3 hangt van meerdere factoren af. De citotesten van het leerlingvolgsysteem kunnen inzicht geven in de cognitieve kant van het kind (verstandelijke ontwikkeling). Dan is ook van belang dat een kind er sociaal/emotioneel aan toe is. Dus kan ze de opdrachten goed vervullen, wat doet ze als de opdracht wat moeilijk is, is ze snel afgeleid enz. Hoe gaat het samenwerken en spelen met de andere kinderen?

En dan heb je ook nog de motoriek. Want die is ook belangrijk voor het leren schrijven. Motoriek kan je trainen, oa. bij een ceasar therapeut. Zelfstandigheid kan je thuis stimuleren.

Bevraag de juf op deze vlakken, nog voordat je een wel/niet discussie aangaat.

Onze zoon is van december. In maart in groep 2 was hij zeker nog niet toe aan het naar groep 3 gaan. Maar hij maakte in mei en juni ineens een enorme spurt en toen hebben we samen met juf en de ib-er besloten om toch maar naar groep 3 te gaan. In het geval van onze zoon hebben we er erg goed aan gedaan. Hij zit nu in 4 en heeft elke keer hele goede rapporten.

Kijk vooral naar je kind. Probeer je eigen eergevoel uit te schakelen.

Een goed gesprek gewenst! Els

89.37. Hoe het verder ging: slim kind langer kleuteren?

Reactie op Slim kind langer laten kleuteren?

Een paar jaar geleden postte ik de vraag: slim kind, langer kleuteren? Ik wil nu even laten weten hoe het verder ging, voor wie voor hetzelfde dilemma staat.

Mijn zoontje 5 geb. september kon al goed lezen, rekenen en klokkijken in de groep 2. Hij was echter klein van stuk, koppig, wilde niet altijd zijn werkjes afmaken en huilde snel. Volgens de juf dus "sociaal-emotioneel" niet toe aan groep 3. Uiteindelijk is hij wel naar groep 3 gegaan (door tussenkomst van de leerkracht van groep 3), en sindsdien komt hij iedere dag blij uit school!

Het bleek dat hij gewoon niet zo van knutselen-in-opdracht hield, en het rommelige van de kleuterklas vond hij verwarrend. De structuur van groep 3 pakte meteen goed uit. Inmiddels zit hij in groep 6, het leren gaat goed, en hij past ook goed in de klas. Zijn zelfvertrouwen is enorm toegenomen, en sinds hij "echt" mag leren is hij veel gemotiveerder om naar school te gaan.

Dus: Als de kleuterjuf je kind "sociaal-emotioneel" zwak vindt, kan dat gedrag van je kind wel eens heel andere oorzaken hebben.

Antoinette

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.


89.38. Oktober/november-kinderen

Wie van u heeft ook een kind dat in oktober/november jarig is en dus eigenlijk 3 jaar moet kleuteren? Heeft uw kind ook 3 jaar gekleuterd of toch maar 2? Waar heeft u voor gekozen en waarom? Op basis van welke gronden heeft u uw kind nog lekker een jaartje laten kleuteren of toch gekozen voor groep 3? En toen? Vond uw kind z'n draai in groep 3 of ging dat moeizaam? Of had u juist na 2 maanden spijt dat u uw kind toch niet naar groep 3 heeft laten gaan? Waren er tussenoplossingen, zoals 3 jaar kleuteren, maar veel extra stof aangeboden krijgen? Of juist wel naar groep 3 gaan, maar wanneer het kind de behoefte daaraan voelt even een uurtje terug mogen naar de kleuterjuf? En als u gekozen heeft voor doorgaan naar groep 3, hoe was het niveau van uw kind dan bij de overgang naar 4?

Dit zijn een heleboel vragen, maar wij zitten nu zelf in de situatie dat we de keuze moeten maken. De school neigt naar groep 3, maar vindt dat voor beide opties in ons geval veel te zeggen is. Daar hebben we dus ook niet veel aan. De ontwikkeling van ons kind gaat de laatste maanden inderdaad razendsnel (op allerlei gebieden). Als dit zo blijft, kan ons kind volgens ons inderdaad makkelijk naar groep 3. Maar wat als het een tijdje weer wat minder zou gaan? De andere kinderen zijn zomerkids, dus dit is nieuw voor ons.

Wij zouden het op prijs stellen als u uw ervaringen met ons zou willen delen.

Karien

89.39. September-, oktober- en novemberkinderen

Hoi,

Wij hebben ze bijna allemaal (4 van de 6) in die periode en dus veel ervaring met dit fenomeen. Onze kinderen zitten op een jenaplanschool. Mede door het jenaplan-systeem kregen de kinderen voldoende leerstof waar ze aan toe waren. Daardoor was het niet erg om nog een jaar langer in de kleuterklas te zitten. Het ligt dus aan de school waar het kind heen gaat. Zij moeten signaleren wat het kind kan. En een jaar langer kleuteren is beter dan jarenlang jezelf moeten bewijzen, naar ons idee.

Succes, Yvonne

89.40. Ons november kind

Onze dochter is van eind november (de 28e) en is nu in haar 3e kleuterjaar! Voor ons was het geen twijfel of ze wel of niet 3 jaar zou kleuteren. Ten eerste waren ze op school erg voor 3 jaar kleuteren (hier hebben ze de grens op 1 oktober voor kinderen die met 5 jaar naar groep 3 kunnen). Maar onze dochter was er ook nog niet aan toe. Ze was nog erg speels en taalde absoluut nog niet naar willen lezen of zo! Ze had een hekel aan de werkjes die haar moesten voorbereiden op groep 3.

Nu we bijna aan het einde van het 3e kleuterjaar zitten, merken we pas dat ze toe is aan groep 3. Ze heeft zich het hele jaar geen moment verveeld in de kleuterklas. Onze dochter was vorig jaar qua "sociaal-emotionele ontwikkeling" zoals dat zo mooi heet, echt nog niet toe aan groep 3. Dit 3e jaar heeft zj dus echt nodig gehad.

Ik zou dus ook niet weten wat ik anders zou hebben gedaan. Maar ik denk dat je als ouders je kind het beste kent. En als je twijfelt zou ik er goed over nadenken. Bij mijn dochter in de klas zit nu een kindje, dat na 3 maanden in groep 3 terug is gegaan naar de kleuters. Mijn dochter vond dat heel sneu en onze oudste zoon kon het niet begrijpen. hij had zoiets van: ze moet terug naar de babygroep (hij is zelf pas 7 en zit in groep 4) Kinderen in groep 3 voelen zich echt al ver boven de kleuters uitsteken, ze voelen zich ineens heel groot en de kleuters zijn maar klein! Dus als je dan als kind uit groep 3 terug moet naar de kleuters, is dat een hard gelag! Dat kindje heeft het er ook best moeilijk mee gehad. Daarom, ..denk goed na, de stap terug naar de kleuterklas is voor een kind gevoelsmatig veel groter dan je denkt!

Ik hoop dat je hier iets aan hebt!

Groetjes Sonja

89.41. Wel en niet naar groep 3

Ik heb twee keer voor hetzelfde dilemma gestaan. Met onze oudste (van November) en onze 5de (oktober). Bij de oudste hebben we (op advies van school) gekozen voor 3 jaar kleuteren, en daar heb ik nog steeds spijt van. School bood geen uitdaging, en onze oudste werd erg afgeremd. Onze vijfde heeft maar ruim 1 jaar gekleuterd, is moeiteloos de basisschool doorlopen, en gaat nu op 14-jarige leeftijd naar 4 gym.

Er zijn veel factoren die meespelen, o.a. de leergierigheid van het kind. In groep 3 worden nog niet zo'n hoge eisen aan de kinderen gesteld, er is zeker in het eerste kwartaal nog veel ruimte om te spelen.

Een jaar extra kleuteren kan voor een geïnteresseerd kind een behoorlijke belemmering zijn.

N.

89.42. Oktober, november, decemberkinderen

Ik werk als I.B.er en leerkracht groep1 en 2. Het is op dit moment zo dat kinderen die in het najaar jarig zijn niet meer 3 jaar hoeven te kleuteren. De datum van oktober is achterhaald. De inspectie geeft ook aan dat je bij alle kinderen die voor januari jarig zijn goed moet kijken wat ze aankunnen. In groep 1 hier al rekening mee houden. Met behulp van een goed leerlingvolgsysteem en regelmatig overleg met de ouders komen we er meestal wel uit. Ons standpunt is dat je het samen eens moet zijn.

Wina

89.43. Overkleuteren??

Ik heb 3 kinderen, in de leeftijd van 19, 15 en 5 jaar. Mijn 2 jongste zijn meiden en van december en october (de jongste).

10 Jaar geleden was er nog geen sprake voor mijn middelste om met 5 jaar al naar groep 3 te gaan, al vond ik haar er toen al naar toe. Vanaf het moment dat ze is gaan overkleuteren heb ik nix meer van haar begrepen. Ze scoorde maar matig op school, terwijl ze altijd zo ontzetten pienter was. Haar advies voor middelbaar onderwijs werd VBO. Ik begreep er niets van ze haalde dan wel niet zulke goede cijfers maar VBO??? Het rare was dat ze met haar citotoets 538 scoorde, een hele goeie HAVO score. Nou is mijn jongste van Oktober en ontzettend bij met alles. Haar motoriek is heel goed, emotioneel gaat ze heel goed. Ze speelt met de oudste kleuters, is goed opgenomen in de groep. Ze leest al heel goed, al een half jaar. En haar citoscoren waren: Ordenen C, Taal A en voor een B.

Maar de school wou haar niet naar groep 3 doen. Ik ging hier in de eerste instantie mee accoord, de lerares weet toch wat het beste voor je kind is? Ik ben toen eens goed gaan nadenken omdat ik het hier eigenlijk niet mee eens was. Ik kwam er achter dat mijn middelste dochter eigenlijk heel lui is geworden op de lagere school, dit door het overkleuteren. Haar citoscoren was dermate hoog, dat zij geen VBO niveau had. Het is wel een momentopname de toets, maar om nou 15 punten boven je niveau te scoren klopt natuurlijk niet.

Zij heeft de lagere school nooit meer als een uitdaging gezien en is nooit meer gemotiveerd geweest. Met dit verhaal en wat ik vond over mijn jongste dochter laten ze mijn jongste dochter toch over naar groep drie. Ik heb met de school afgesproken, dat als het niet zou lukken zij groep 3 zou over doen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het wel goed gaat met haar.

Ik ben van mening dat overkleuteren ook verkeerd kan uitpakken voor sommige kinderen, deze worden juist lui en raken gedemotiveerd door overkleuteren.

Ilonka

89.44. Extra kleuteren

Op de school van mijn kinderen gebeurt het heel vaak, dat kinderen die voor 1 oktober geboren zijn, dus de zogenaamde zomerkindjes, drie jaar kleuteren in plaats van twee en dit wordt als zeer positief ervaren, zowel door de kinderen, als de ouders. Mijn zoon is van augustus en ik ben blij, dat ik hem drie jaar heb laten kleuteren. In principe worden op deze school ook geen groepen overgeslagen. Emotioneel kunnen de kinderen het meestal niet aan. Wel krijgen kinderen die beter presteren extra werk aangeboden.

Mary

89.45. Twijfel extra kleuteren

Hoi,

Ook ik zit met twijfel om mijn zoontje een extra jaar te laten kleuteren. Hij wordt in juni 6 en is er in mijn ogen rijp voor. Deze week hebben ze CITO en daar komt het er helaas niet uit. In januari kreeg ik al voorzichtig te horen dat hij waarschijnlijk extra moet kleuteren. 2 weken geleden daarentegen kreeg ik te horen dat, zoals het er toen uitzag, hij toch door kon naar groep 3. Maar nu maakt hij z'n toets niet goed (faalangst?, druk?) en dan staat extra kleuteren weer op de 1e plaats.

Ik vind het moeilijk om de knop door te hakken want als de leerkracht al niet zeker is wat moet ik dan? Ik vind een heel jaar extra kleuteren te lang. Ik ben bang dat hij zich stierlijk gaat vervelen en dan de boel op stelten zal gaan zetten (hij houd wel van een grapje).

Iemand een idee?

Groetjes, Martine

89.46. Probeer groep 3

Hoi Martine,

Ik loop als moeder van 6 kinderen (tussen 3j en 22j) en als peuterleidster al de nodige jaren door de basisschool. Jouw verhaal over twijfel komt mij dus bekend voor.

Bij ons op school gaan deze kinderen (in overleg met de ouders) soms toch naar groep 3. Als daar blijkt dat ze de leerstof niet aankunnen, of omdat ze toch te jong blijken te zijn, gewoon terug naar de kleuters. Ouders denken vaak dat dit een teleurstelling zal zijn, maar voor de kinderen is het vaak een opluchting, als het niet gaat, dat ze dan terug mogen naar die vertrouwde klas. Vertel je kind dan dat hij het mag proberen, maar als hij daar niet gelukkig is, dat hij terug mag.

Succes met je beslissing.
gr. Erica

89.47. Machinaal onderwijs...

Een kind is een mens. En ik heb het idee dat veel kinderen in het reguliere basisonderwijs behandeld worden als machines. Als je alleen maar ziet hoeveel toetsen een kind voor zijn kiezen krijgt. Laat dat kind kind zijn! Laat hem ontwikkelen op zijn eigen manier.

Merel

89.48. Re: langer kleuteren

Mijn zoontje is in oktober geboren en mag dus een jaartje langer in groep 1 blijven, voor hem is dat prima en ik ben blij voor hem dat hij deze mogelijkheid heeft. Mijn oudste zoon is van juni en is toendertijd dus wel naar groep 2 gegaan, maar heeft zijn hele basisschooltijd wel wat op zijn tenen moeten lopen. Ik heb bij mijn dochter (van november) gezien hoe heerlijk het is om langer te mogen kleuteren.

Bij ons op school is dat altijd in groep 1. In latere klassen komt het weinig voor dat ze blijven zitten, diegene die blijven zitten zijn vaak toch wel de twijfelgevallen. Het is zo triest als je ziet dat ze dan naar een andere klas moeten en hun vriendjes wel allemaal doorgaan. Nee laat ze dan maar lekker langer kleuteren dan hebben ze er het minste last van, werken kunnen ze hun hele leven nog, spelen niet. Ik ben echt blij voor onze Jeremie dat hij een jaartje langer mag kleuteren.

Ik zie ook niet wat de haast is, Jeremie krijgt andere dingen aangeboden van de juf dan de nieuwe kleuters. Hij krijgt dus een betere basis om te leren lezen en rekenen, daar ben ik blij om en het is absoluut niet blijven zitten.

Groetjes Tanja

89.49. re; langer kleuteren

Als uit de cito toets blijkt dat het kind inderdaad nog niet toe is aan doorgaan naar groep 3 en de juffen en/of meesters zijn het erover eens dat het kind beter een jaar kan blijven kleuteren, dan zou ik mij daarbij aansluiten. Maar denk je zelf dat je kind het wel kan, dan zullen er wel tests bestaan om te zien of het inderdaad de juiste keus is een kind langer te laten kleuteren of juist naar groep 3 te laten gaan.

Mijn dochter werd aangeraden een jaar extra te kleuteren (zij is van oktober) maar ik vond dat zelf niet handig. Ze kon al o.a. lezen, schrijven en rekenen vanaf haar 4e jaar. De cito gaf haar de beste uitslag van de school en toen waren ook de leerkrachten het ermee eens dat zij naar groep 3 zou gaan. Ze heeft de basisschool op haar sloffen gedaan en gaat nu naar de 2e klas van het gymnasium.

Ik denk dat zij zich had verveeld om een extra jaar kleuteren.

Ellen

89.50. 3 jaar kleuteren?

Ik heb alle verhalen van iedereen gelezen. Nou is onze situatie weer net even wat anders. Onze zoon is van september en zit nu in groep 1. Volgens de juffen mag hij door naar groep 2. Wij daarentegen zijn er niet voor om hem naar groep 2 te laten gaan. Het is namelijk zo: hij past zich vreselijk aan op school, doet iedereen een plezier maar denkt niet aan zichzelf (dit zijn een paar voorbeelden). Kortom sociaal-emotioneel loopt hij op zijn tenen en dat merken wij thuis.

Hij heeft het goed naar zijn zin op school maar spiegelt zichzelf altijd aan de ouderen kinderen, en dat zijn er nogal wat. De ene juf begrijpt ons en de andere totaal niet. Iemand tips?

Kim

89.51. 3 jaar kleuteren: een goed idee?

Wat een herkenbare verhalen allemaal. Ik sta nu ook voor de moeilijke keus om mijn dochter (31.10.99) een extra jaar te laten kleuteren of niet. De juf adviseert dit (deels ingegeven door de grote middenbouwgroepen van volgend jaar) en mijn dochtertje vindt het geen probleem. Maar ik dus wel, het voelt niet goed.

Mijn dochter heeft elke keer ontzettend goed getest, doet niet onder voor de andere tweedegroepers, maar is wel fysiek een ukkie (sommige denken dat ze net 4 is) en ze vindt het ook wel lekker om nog als ukkie behandeld te worden. Ben ik nu te prestatiegericht? Ze is slim en eigenlijk wel een beetje gemakzuchtig dus ik ben bang dat dat alleen erger wordt wanneer ze nog een jaartje mag kleuteren. Zoals ik ook in de andere verhalen lees kan dat gebeuren.

Wat nu? Ik hoop dat ik het op tijd weet. Het is in ieder geval fijn te weten dat er meer mensen met dit dilemma worstelen en er eigenlijk net zoveel redenen voor als tegen zijn al maakt dat het niet makkelijker.

Jolanda

89.52. Langer kleuteren

Bij de eerste, meisje van 5 oktober, heb ik naast eigen leerkracht een collega leerkracht naar mijn dochter laten kijken of leer- en gedrags"prestaties" toereikend waren. Thuis was zij in totaal andere spel en speeltjes geïnterreseerd dan op school. Zo leerde zij zichzelf de letters via computerspelletjes op 4 jarige leeftijd etc. Kortom ze was vlot. Maar gewaarschuwd door familie in onderwijs bleef ik objectief. Inmiddels zit zij met 2 jaar kleuteren in groep 7 met gemiddelde cijfers maar afwijkend gedrag naar leerkrachten toe, niet ernstig maar elk jaar komt het wederom ter sprake. Vermoedelijk ligt haar intelligentie op hoger viveau. Ik ga voor de overgang naar middelbaar onderwijs eens testen of dit werkelijk zo is en of probleem niet op ander vlak gezocht moet worden. Het blijft lastig als je kind net even anders is als anderen. De beslissing is na grondig overleg en van meerdere kanten belicht heel bewust genomen, goed gekozen maar ze blijft wel intensief bekeken door leerkrachten en ons als ouders, voor de leerprestaties is de keuze heel goed geweest maar ze komt toch nog steeds te kort of in zelfvertrouwen of totaal op emotioneel vlak, ik kan mijn vinger er niet leggen.

Nu sta ik met derde kind (3 juli) weer voor de keuze maar nu in ander opzicht wel of niet 3 jaar kleuteren. Deze heeft nog maar weinig interesse om te doen wat van hem verlangd wordt en eist veel extra instructie. In sommige tests ligt hij weer ver voor. Zo weten ouders en leerkrachten niet meer wat wijs voor hem is. Hij mag door, maar is dit niet te veel gevraagd als hij niet gericht kan luisteren en zelfstandig wil/kan werken. Hij mag nog een jaar kleuteren maar wordt hij dan niet te snel verveeld omdat hij wel wil leren lezen en schrijven etc. wat hij zelf aangeeft. Het is geen makkelijke keuze. Ik sta nu zelf wederom met mijn handen in mijn haar: wat is wijsheid........

Amanda

89.53. Het kan geen kwaad

Hallo,

Ik denk dat als je de kans krijgt om 3 jaar te kleuteren om het altijd te doen . Ten eerste het kan geen kwaad je kind gaat er niet op achteruit, in tegendeel, het staat juist veel vaster in haar of zijn schoenen en de rest van de schooljaren gaan veel makkelijker waardoor je een vrolijker kind krijgt wat lekker in zijn/haar vel zit.

Deze maatschappij is toch al zo van moeten en opschieten. Laten we toch lekker de kinderen de kans geven om het lekker rustig te doen. En de school kan ze ook in dat derde jaar al wat woordjes leren of extra lesjes geven. Mijn dochter is van 04-11 en zit nu in groep 5 en doet dit met gemak. Natuurlijk zijn er uitzonderingen.

groeten Anne

89.54. Langer kleuteren

Hallo Amanda,

Ik werk zelf op een basisschool en wij adviseren bijna altijd om een kind drie jaar te laten kleuteren, zeker als het op bepaalde gebieden nog wat achter loopt. Vooral het sociaal-emotionele is heel erg belangrijk. En een voorwaarde om naar groep 3 te gaan is zeker goed kunnen luisteren en stil kunnen zitten en in bepaalde mate zelfstandig kunnen werken.

Het blijkt nl. dat kinderen die te vroeg naar groep 3 gaan, ook al kunnen ze het qua leerwerk wel aan, eens een keer blijven zitten. Vaak op het voorgezet onderwijs. En dit maakt heel wat meer inpact dan wanneer je een jaartje extra kleutert. Het is echt niet erg als ze wat ouder zijn in groep 3. Dan staan ze vaak wat sterker in hun schoenen en gaat het leren ook makkelijker. En in groep 2 zijn er heus wel mogelijkheden om 'verveelde' kleuters de beginselen van letters en schijven aan te bieden. Hier zijn leermiddelen voor, waar wij bij ons op school ook gebruik van maken. Maar dit moet je even overleggen met de leerkracht. Niet iedere kleuterleidster is er van gecharmeerd om kleuters letters en cijfers aan te bieden.

Succes K.

89.55. Wel of niet extra kleuteren?

Wij staan voor de keuze. Mijn dochter is van dec. De juf stelde voor om haar naar groep 3 te laten gaan. Maar, ik was er zwaar op tegen. Reden: vanwaar de haast? Lekker rustig aan dan gaat het leren vanzelf. En, erg jong naar de middelbare school. Alleen, nu gaan de meeste twijfelkinderen wel "door" met als gevolg dat ze in een klas komt met allemaal hele kleine kinderen. Zelf is ze erg lang voor haar leeftijd. Als ze naar groep 3 gaat valt ze niet op qua lengte, dus ik twijfel. Zelf ziet ze het wel zitten. Ik blijf twijfelen aan haar sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groetjes Caroline

89.56. Toch overtuigd!!

36.24 / Martine

Hoi Martine,

Gisteren heb ik te horen gekregen dat ons oudste dochtertje (net 6, eind mei) toch geadviseerd wordt extra te kleuteren. Dit werd ons ook begin van het jaar al voorzichtig medegedeeld. Ik ging strijdlustig naar school, want Megan is sociaal zeer sterk en bij oefeningen thuis (1 op 1) gaat alles probleemloos. Wij waren dus van mening dat ze wèl door moest stromen. Na een goed gesprek met de juffen ben ik nu toch overtuigd dat ze extra gaat kleuteren. Megan heeft gewoon de concentratie nog niet om in groepsverband toetsen te maken en vindt andere zaken nog veel belangrijker. Ze is absoluut niet dom (waar je zelf als ouder eerst aan denkt) maar gewoonweg nog te "speels". Waarom op de tenen lopen als het wellicht met een extra jaartje kleuteren straks makkelijker gaat?

Ik heb gevraagd of er voor haar wel extra leerstof is, mocht ze zich vervelen. Daar werd volmondig "ja" op geantwoord, dus ik ben nu uiteindelijk niet bang dat komend jaar een drama wordt. Nu alleen nog het uitleggen, daar zie ik tegen op! Ze zal vreselijk balen dat haar vriendinnetjes wel door gaan. Gelukkig blijft er nog een meisje achter, dus dat maakt het wellicht wat makkelijker!

Graag reacties op "hoe vertel je 't je kind, dat het extra gaat kleuteren?"

Nanette

89.57. Zomerkind

Mijn dochter is 6 geworden in september. Op de vrije school waarop zij zat is de regel dat alle kinderen die in september of later in het jaar jarig zijn, uit pedagogisch oogpunt drie jaar kleuteren. Hierin is geen keuze, de school beslist. Een jaar extra kleuteren in een klas met hoofdzakelijk 4-jarigen en maar enkele oudere kleuters leek mij niet de juiste manier om dit kind te begeleiden in haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Na schooltijd was ze uitgespeeld en ging vervelend gedrag vertonen. Bovendien zouden vrijwel alle kinderen waar zij mee speelde uit de kleuterklas verdwijnen.

Ik heb toen de (moeilijke) beslissing genomen om van school te veranderen en daarmee ook van vrije school naar regulier onderwijs. Op de school waarop zij nu in groep 3 zit kunnen kinderen die voor 1 januari 6 jaar worden, als hun ontwikkeling dat toelaat, doorstromen naar groep 3. Hierdoor is mijn dochter wat leeftijd betreft zeker niet de jongste in haar groep. De leerstof levert geen problemen op, ze sluit goed aan bij de andere kinderen in de klas en is zelfverzekerder geworden.

Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben?

Astrid

89.58. Reactie op Zomerkind.

Astrid, kijk eens op www.oudersonline.nl. Daar is het door jou beschrevene onderwerp van de week. Onder de titel "Doorkleuteren" of "kleuterverlengen". Zelf heb ik ook 10 maanden mijn 2 zoons in een Vrije School kleuterklas gehad, maar ze naar een Montessorischool gebracht, omdat ik vond dat ze te weinig gestimuleerd werden. Op de Montessori bloeiden ze op. Toch heeft elke school haar makkes. Niet schrikken, de discussie aldaar, op oudersonline, gaat er soms heftig aan toe.

Ineke

89.59. Niet naar groep 3 omdat je verlegen bent en lief?

Mijn dochter wordt eind mei 6 jaar. Cognitief is ze goed, leest een beetje, rekent goed etc. Grove motoriek is een beetje een probleem in die zin dat ze voorzichtig en een beetje angstig is met diepte/gym etc. Maar daarvoor is ze nu op turnen en dansen en zwemmen.

De juf wil haar laten kleuteren omdat ze vaak naar andere kinderen luistert. Ze is zelf pittig thuis maar op school lief en meegaand.

Ik wil haar wel naar groep 3 doen omdat ze er geestelijk aan toe is al bijt ze niet genoeg van zich af. Ik vind dat geen reden voor doubleren en zou dit op een andere manier opgelost moeten worden. Het is haar karakter dat eigenlijk gerespecteerd dient te worden, helaas is de wereld hard en ben ik een beetje bang voor pestgedrag etc.

Graag hoor ik ervaringen van andere moeders/vaders en of ik er verstandig aan doe haar over te laten gaan. alvast bedankt.

Carla

89.60. Wel naar groep 3!

Lief en verlegen mag en kan geen reden zijn voor langer "kleuteren". Men onthoudt zo je dochter de mogelijkheid om te groeien. Zowel op cognitief als sociaal/emotioneel gebied.

Kinderen maken in groep 3 een groei door, die loopt ze op deze manier mis. Op de langere termijn is dat behoorlijk schadelijk. Voor haar groei heeft ze een uitdaging nodig die bij haar ontwikkeling past, en dat is doorstromen naar groep 3.

Nell

89.61. Sociaal-emotioneel niet individueel

Ik ben een volwassen vrouw van 42 en ik herken het probleem dat de afwijkende persoon in sociaal-emotioneel opzicht zich aan moet passen aan de rest (de meerderheid). Vroeger was ik vaak liever alleen dan samen met andere kinderen en ook nu houd ik er niet van in een groep te zijn met mensen die mij niet aanvoelen. Als ik op mijn werk mijn (afwijkende) mening vertel kijkt de rest me aan of ik gek ben. Dus of mijn mond houden of alleen gaan zitten. Ik ben wel sociaal maar het begip moet wel van twee kanten komen.

Wil

89.62. Langer kleuteren?

Onze dochter is van 14 oktober. Eenmaal op school ging het heel goed. Wel of niet in januari naar de instroom. Wij vonden dat het geen kwaad kon dus wel naar de instroom. Ze vond het geweldig. Hierdoor zit ze nu gewoon in groep 1 en daarna naar groep 2. Ze heeft alles wel goed door. Kan al redelijk goed lezen en schrijven. Is motorisch goed ontwikkeld (heeft bijv al haar zwemdiploma A) en sociaal-emotioneel is er ook niets aan de hand.

Toch kiezen mijn man en ik ervoor om haar lekker een extra jaartje te laten kleuteren. Heerlijk toch als de druk niet op de ketel staat. Ik hoop dat school haar extra werkjes gaat aanbieden als ze verveeld raakt maar dat lijkt nu nog absoluut niet het geval.

Gerry

89.63. Geen extra's

Mijn dochter is van 29 september en doet nu groep 2 een jaartje extra. De afspraak met de leerkrachten was dat ze na de vakantie zouden kijken tot december of ze toch nog door kon naar groep 3 en ze zou wat extra aanbod van werkjes krijgen.

Na de vakantie kwamen ze volledig terug op dat eventueel nog naar groep 3, daar kon geen sprake van zijn! En onze dochter knutselt en speelt in de huishoek als nooit tevoren!! Vorig jaar heeft ze meer schrijf- en rekenwerkjes gemaakt dan tot nu toe. De 1 op 1 situatie thuis is inderdaad anders want thuis schrijft ze me briefjes en leest ze avi 2 en op school speelt ze.

Ik heb het er niet meer over met de leerkrachten want zij bekijken het vanuit de theorie naar mijn mening. Emotioneel gezien is het goed voor onze dochter want ze was erg jong en speels maar op het leervlak heeft het echt totaal niets toegevoegd. Als mijn dochter zegt dat ze kan lezen mag ze een stukje voordoen en als het een iets te lange pauze is gaan de leerkrachten het voorzeggen en moet ze stoppen, mijn dochter komt dan helemaal teleurgesteld uit school omdat de juf niet geloofde dat ze echt kan lezen.

Gister mocht een vriendinnetje wat voorlezen in de klas want die leest vlot en snel, toen mijn dochter vroeg of ze ook mocht lezen mocht dat niet want of ze kon lezen zouden ze in groep 3 nog wel zien aldus de leerkracht.

De motivatie is ook ver te zoeken bij onze dochter, thuis is ze leergierig en ze vindt school lang niet meer zo leuk als vorig jaar. Jammer. Nog 3 maanden en dan mag ze eindelijk door naar nieuwe juffen en groep en lokaal. Want tot overmaat van ramp zit ze al 3 jaar in hetzelfde lokaal met dezelfde juffen! (leuk die combinatieklassen 1/2)

Suzanne

89.64. Wel of niet terug naar groep 1

Mijn dochter van 12 oktober (dus 5) zit nu in groep 2, de school vond het beter dat ze groep 1 moest overdoen maar na enig aandringen van ons zit ze nu dus in groep 2. Nu vindt de school dat zij na de kerstvakantie terugmoet naar groep 1 omdat zij op haar tenen zou lopen in groep 2. Nu vinden wij thuis dat zij het prima naar haar zin heeft in groep 2 en willen dat zij daar ook in blijft. Let wel, wij zijn het er allemaal wel over eens dat ze 3 jaar kleutert, maar willen wel dat ze nu in groep 2 blijft. Zijn er meer ouders met dit probleem of wellicht een leerkracht met advies hierover?

Laura

89.65. 3 jaar kleuteren

Mijn zoon ging na een jaar kleuteren gewoon mee naar groep 2 met de opmerking, dat hij waarschijnlijk in groep 2 bleef zitten. Afgesproken werd dat hem alles werd aangeboden, maar niet werd gedwongen eraan mee te doen. Als hij liever wilde spelen, dan was dat mogelijk. Wij zijn blij dat wij hem in groep 2 extra hebben laten kleuteren.

89.66. Extra kleuteren?

Goedendag,

Mijn dochter wordt in april 6 jaar. Zij heeft problemen met haar gehoor waardoor haar taal iets minder is, maar wel goed verstaanbaar voor ons en derden (denk aan buren, familie, leerkr. sportclubs en overblijf). Wij zijn hiervoor bezig met het audiologisch centrum en hopen over een maand meer te weten en verder geholpen te worden.

De leerkr. komen nu opeens met het feit dat zij emotioneel zwak zou zijn, niet verdraagzaam en geen zelfvertrouwen. Iets dat noch wij als ouders, nog de leerkrachten van de 2 sportclubs, noch de overblijfjuf en onze oppassen herkennen. Ze komt zelfs voor anderen op door die te helpen als er iets is ermee naar de juf te gaan, iets wat ze op school kennelijk niet zou doen!

Haar tijdsbesef zou zwak zijn, terwijl madam thuis feilloos de nachten voor een speciale gebeurtenis weet aan te geven (zonder dat wij erover beginnen) al vanaf het moment van wakker worden, ook morgen/ overmorgen/ gister, nacht/ ochtend/ middag etc.. zijn haar helemaal bekend.

Ook het ruimtelijk inzicht zou zwak zijn, maar ze weet prima dingen, op/ onder/ in/ naast/ voor te plaatsen als je die opdrachten geeft en ook de vormen feilloos te herkennen en benoemen.

Het enige is in onze ogen dus de taalachterstand, maar of dat met extra kleuteren te verhelpen is, wij wachten het audiologisch centrum af. Wel zal zij nu extra getest worden dmv een TAK toets op school. Mijn gevoel zegt dat zitten blijven geen optie is omdat zij zelf ook echt bezig is met letters en het vormen van woorden, en andere vlakken gewoon in orde zijn. Wie heeft hier ervaring mee?

Nathalie

89.67. Langer kleuteren

Hi Nathalie,

in de krant stond laatst ook een stuk dat langer kleuteren niet het resultaat heeft dat de leerkracht beoogt. Bovendien is het door de Inspectie van Onderwijs niet gewenst dat kinderen 'blijven zitten'. De basisschool duurt 8 jaar. (punt). Daar kan je ook nog mee schermen op school, daar worden ze niet blij van namelijk. Je kunt de school vragen of de schoolbegeleidingsdienst je kind onderzoekt of ze mee kan naar de volgende klas. Als ik het zo lees (ervaren moeder ahum) kan je dochter best mee komen toch?

Miep

89.68. Extra kleuterjaar, in sommige gevallen wel!

Mijn 2 dochters werden geboren na slechts 26 weken zwangerschap. In plaats van november-kinderen, dus zogenaamde late leerlingen, werden zij begin augustus-kinderen, dus hele vroege leerlingen. Voor ons stond al vast voordat zij uberhaupt aan de basisschool begonnen dat we hen een extra jaar zouden laten kleuteren. We vonden dat ze hier recht op hadden en bleken het toen de tijd zich aandiende ook hard nodig te hebben.

Ik vind niet dat je alle kinderen over 1 kam kunt scheren. Sommige kinderen hebben dat extra kleuterjaar hard nodig, ik geloof dat ook dat het extra kleuterjaar wel het beoogde resultaat levert. Wij zijn er in ieder geval erg blij mee geweest en hebben er nooit spijt van gehad. Er is altijd nog zoeits als cognitieve en emotionele ontwikkeling en e.e.a. gaan niet altijd hand in hand. Sommige kinderen, zeker als je 14 weken te vroeg geboren wordt kun je die "extra" tijd goed gebruiken om een eventuele ontwikkelingsachterstand in te halen, wat bij onze dochters het geval was.

Groeten, Nancy

89.69. Kleuteren

Wij hebben een dochter die in afgelopen 5 is geworden en dus nu eigenlijk al 2 jaar kleutert. Eerst groep 1 en daarna groep 2 na een test gedaan te hebben terug naar 1 wat ze heel erg vindt de reden ze kan dingen van 5 jarige niet goed maar wel de dingen van oudere ze is zelf de jongste van 7 kinderen dus heel normaal dat ze de oudere dingen wel kan.

Nu wordt er weer een test gedaan nog voor de test is afgerond wordt al gezegd nog een jaar kleuteren. Wij als ouder zijn daar er op tegen, hebben al ervaring met meer jaren kleuteren tegen onze wil later is ook gebleken dat wij gelijk hadden en heeft hij groep 5 en 6 in 1 schooljaar gedaan.

Geno

89.70. 1 oktobergrens is er toch niet meer?

Dit onderwerp is voor mij heel actueel. Mijn oudste zoon is van januari en heeft dus 21/2 jaar gekleuterd. Hij liep al wel voor in groep 2 en is toen al begonnen met extra werkjes. Ook in groep 3 was hij steeds de beste van zijn klas. In groep 4 begon hij zich te vervelen en ook wel te klieren in de klas. Na toetsen bleek dat hij zelfs groep 5 toesten op A en B's haalde.

Nu is na overleg met de orthopedagoog op school besloten om hem naar groep 5 te zetten (midden in dit schooljaar) Hopelijk wordt hij hierdoor genoeg uitgedaagd en kan hij het emotioneel aan (mijn stiekeme angst) Mijn tweede zoon is van november en ging het eerste jaar niet zo goed, na anderhalf jaar is de juf hem gaan uitdagen met werkjes uit groep 2 en vanaf toien ging het stukken beter. In plaats van alleen maar spelen, maakte hij flinke sprongen en is versneld doorgestroomd naar groep 3.

Mijn dochter is ook van november en gaat ook na bijna twee jaar door. Ik was daar verbaasd over maar de juf gaf aan dat dat in principe altijd het geval is mits er heel veel twijfels zijn. Na veel uurtjes googlen kwam ik erachter dat in 1985 al de 1 oktober regel vervallen is en dat oktober/november/december kinderen in principe doormogen of de leraar moet aan kunnen tonen waarom niet. Het kind valt dan officieus wel in de categorie zittenblijver!! Maar merk aan alle reacties dat veel scholen toch die regel willen blijven hanteren. Zie ook dit artikel: www.ouders.nl/mond2005-kleuteren2.htm

Kim

89.71. 1 oktobergrens

Hallo

Ook wij hebben een kind van oktober en lopen tegen hetzelfde probleem aan. Hebben al een gesprek gehad met de school. Nu is het afwachten wat de school beslist. Het hangt in principe van een test af. Dat er problemen ontstaan met deze zo gezegde herftkinderen hebben wij al ondervonden. Geen intresse meer hebben op school, het leren zelf wordt een probleem. Kind voelt zich niet serieus genomen en ga zo maar door.

Wat de school ook beslist de ouders zitten met de gevolgen. En daar is niets aan te doen.

Geno

89.72. Extra kleuteren

Wie kan ons raad geven .Gisteren een gesprek gehad over onze dochter mbt extra kleuteren, wij zijn er tegen maar de school wil extra kleuteren. Ze heeft een test moeten doen die nagatief uitviel. Dingen de ze thuis wel doet en op school laat afweten waarom is een raadsel. Sommige dingen is ze weer verder dan de andere en wordt hierdoor weer geremd. Zijn er scholen die deze kinderen toch naar groep3 laten gaan en hoe is hun werkwijze dan. Zijn er ouders die dit hebben meegemaakt en hoe zijn jullie te werk gagaan.

Geno

89.73. Extra kleuteren?

Hallo,

ook onze zoon is een "twijfelgeval". Via een lange weg van onderzoeken zijn we erachter gekomen dat hij hooggevoelig is en een beelddenker. Hij kan veel dingen al die leeftijdsgenoten nog niet kunnen, en is extreem gevoelig voor prikkels. Hij gaat door naar groep 3, en samen met de school gaan we zoeken naar de juiste aanpak voor onze bikkel.

Dus Geno, als ik je mag tippen, laat je dan niet teveel leiden door school, maar ga achter je eigen kind staan. Heeft ze in jullie optiek nog een extra kleuterjaar nodig? Of kan ze door? Ondersteun haar waar mogelijk in de keuze die jullie maken.

Ik wens je heel veel succes en het beste met je dochter. Mogelijk interessante websites:
- www.bewustopvoeden.nl
- www.beelddenken.nl
- www.hoogsensitief.startpagina.nl
- nieuwetijdskinderen.nl
- www.lihsk.nl

groet, Ankie

89.74. Voor Ankie

Hallo Ankie,

Allereerst bedankt voor de reactie. We hebben de sites bezocht en het kwartje viel. Wat we ons nu afvragen: hoe nu verder. Hoe gaan jullie met dit om en hoe reageren anderen? Waar hebben jullie je zoon laten testen en was de school meteen bereid mee te werken of stelde de school eisen cq voorwaarden en heeft de school nog verdere testen gedaan? Want het is toch weer iets nieuws, dus vaak onbekend. Want het wordt toch min of meer een leerling met een rugzakje.

Groetjes Geno

89.75. Nieuwe overgangsregels

Hallo,

Ik kan niet plaatsen hoe oud deze berichtje zijn, maar het is idd zo dat de grens van 1 oktober al lang verstreken is.

De grens ligt (nu is het 16 december 2008) op 1 januari. Alle kinderen die vóór deze datum jarig zijn maar toch niet doorgaan, vallen officieel onder doublure, oftewel: blijven zitten. Zelf ben ik intern begeleider (en leerkracht) op een school en kom hier dus dagelijks mee in aanraking. School moet een heel goede verklaring hebben om je kind NIET door te laten gaan. Zij moeten zich verantwoorden aan inspectie.

Een extra kleuterjaar kan ook later problemen geven. Je kind kan dan eigenlijk in zijn hele basisschoolcarriere niet nóg een keer blijven zitten. Deze moet je namelijk voor een bepaalde leeftijd verlaten hebben, anders kom je bij het voortgezet onderwijs mógelijk weer in problemen wanneer je kind daar naar toe moet en zij haar te oud vinden.. Soms kun je je ook afvragen wat de meerwaarde is van een extra kleuterjaar. Het hangt ontzettend af van het kind of ze er iets van op gaan pikken of niet. Sommige kinderen hebben na 2 maanden extra 'het wel gezien' en vervelen zich de rest van het jaar. Daarnaast verspelen die kinderen dus al vervelend hun mogelijkheid om het elders in de basisschoolloopbaan over te doen wanneer ze het echt nodig zouden hebben..

Het een en ander heeft dus veel grotere consequentie dan voorheen gedacht/gezegd en aangenomen werd!

Op diverse sites (onder andere onderwijsinspectie) kun je deze regels vinden.

Suc6 allemaal!

89.76. Reactie nieuw overgangsregelingen school

Wij hebben een kind dat zogezegd blijft zitten (8 oktober) en hebben alles geprobeerd om dit te verkomen, maar de school blijft dwars liggen en houdt vast om een toets, wat een momentopname is. Had ook een leerkracht die niet stimuleerde. Wij hebben ook aangegeven dat dit onder zittenblijven viel en eventueel gevolgen zou hebben in de verdere toekomst. Daar hadden ze nog nooit van gehoord en hebben ons uit eindelijk neer moeten leggen bij het besluit. We zijn het nog steeds niet eens met de uitspraak, maar lopen hier tegen een muur op.

Misschien zou je ons wat tips kunnen geven wat we hier aan kunnen doen. Al vast heel hartelijk bedankt,

Geno

89.77. 28 november manneke

Mijn zoontje, nu 4 (28 november) is vanaf begin november ingestroomd in de bestaande groep 1. Voor hij vier werd hebben we op de peuterspeelzaal een half jaar enorme problemen gehad om hem daar te krijgen; hij werd agressief, deed net alsof hij ziek was.... alles om maar niet naar school te hoeven. Sind hij op de basisschool zit is hij 200% veranderd, hij gaat met plezier naar school en speelt veel met vriendjes.

Omdat er op het moment dat hij instroomde tot de kerstvakantie niet genoeg nieuwe kinderen bij zouden komen voor een instroomgroep, is hij dus in de bestaande groep 1 ingestroomd en heeft hij het super naar zijn zin. Nu, per 1 maart is er wel een instroomgroep gestart en wilden ze van school uit dat hij daar heen zou gaan (hun argument: hij is immers van na 1 oktober en is anders veel te jong)

We hebben er alles aan gedaan om dit tegen te houden maar nu is hij teruggezet naar groep 0. Hij voelt dit ook echt als teruggezet, hij wordt opstandig, wil niet meer naar school en ik mag hem gaan uitleggen waarom hij naar de klas met de "nieuwe kinderen" moet, zoals hij het noemt.

Inmiddels heb ik contact gehad met de onderwijsinspectie en in de brieven die we nu in handen hebben staat nadrukkelijk dat onze zoon volgens de wet gewoon volgend jaar naar groep 2 zou moeten. Als de school dit tegenhoudt zal deze zich moeten verantwoorden en de achterstand van mijn zoon moeten aantonen.

De directeur vertelde in een eerder gesprek dat hij zou moeten aantonen waarom onze zoon zou mogen versnellen en dat zijn niveau hoger moest zijn dan dat van zijn leeftijdsgenootjes.

Deze man draait het hele systeem dus eventjes gewoon om!

Komende vrijdag hebben we WEER een gesprek op school, poging nummer zoveel om onze Mart weer in groep 1 te krijgen (want nu groep 0 en dan doorstromen naar 2 lijkt me niet zo'n strak plan, in groep 0 hebben ze bijvoorbeeld geen werkboekjes etc. wat hij wel gewend is te mogen doen in groep1) Ik heb nu de brieven van de onderwijsinspectie om hem onder de neus te drukken en hoop op deze manier ons vrolijke mannetje van voor de voorjaarsvakantie weer teug te krijgen; een martje dat het leuk vind op school en al bezig is met letters en cijfers en graag wil leren. Niet het gefrustreerde monstertje dat hij nu regelmatig is.

Dorien

89.78. Herkenning

Hoi Dorien,

Fijn he, van die starre basisschool directeuren.....

Ik herken je verhaal, het zou het verhaal van onze vierde zoon kunnen zijn; hij is van 18 december gaat sinds januari naar school en doet het super. Herkent alle cijfers van 1 t/m 10 begint ze nu ook te schrijven, begint letters te herkennen en speel voornamelijk met groep 2 kinderen. Echter vanaf 1 april moet ook hij terug naar groep 0; hij draait nu mee met groep 1; wij hebben nog niets aangekaart op school, kijken even wat er gebeurt maar ook wij willen eigenlijk dat hij mee gaat naar groep 2.

School zal hetzelfde reageren als de school waar jou zoontje op zit. We hebben (hopen we) nog 1 extra argument, hij heeft 2 broers in respectievelijk groep 4 en 6 die op dit moment doorgetoetst worden om te kijken hoe ver ze voorlopen. Als we dit bewezen krijgen zal het waarschijnlijk ook wat makkelijker worden om hem te laten toetsen. Kun je op school niet vragen of ze de citotoets van groep 1 bij hem af willen nemen? Dit doen ze namelijk meestal niet bij groep 0 kinderen want die moeten toch groep 1 nog doen.

Sterkte met alles en laat me weten hoe het afloopt, ik ben benieuwd!

Simone mama van 6;
Thomas 11, Jasper 9, Matthias 7, Julian 4 en Hannah en Eva 10 maanden

89.79. Kind van 5 jaar en 3 maanden naar groep 3?

Mijn zoontje is in maart 5 jaar geworden. In december heeft zijn juf aangeven dat ze twijfels had of ze hem naar groep 2 of naar groep 3 liet doorstromen, vanaf toen is hij de leerstof van groep 2 mee gaan volgen.

Hij scoorde op alle kleutertoetsen een A-score (groep 2-niveau). Hij kan lezen en maakt sommen t/m 20 zonder problemen. Cognitief ondervindt hij geen enkel probleem en voldoet hij ruimschoots aan de voorwaarden om naar groep 3 te gaan.

Aan de sociaal-emotionele kant scoort hij wat minder. Hij is erg druk, storend, trekt op negatieve manier de aandacht naar zich toe. Hij houdt niet van uitgestelde aandacht, maakt wel contact met de kinderen, maar alleen op de momenten dat hij het wil en de manier waarop hij het wil. Als iemand hem onrecht aandoet (of hij ervaart dat zo) is hij erg verdrietig / boos en kan daardoor aanstellerig gedrag vertonen. (Soms doet hij net of hij geen lucht meer kan krijgen e.d.... succes verzekerd!)

De kinderen van groep 2 accepteren hem niet echt, en de kinderen van groep 1 (van zijn leeftijd dus...) accepteert hij niet. De een zegt dat zijn gedrag voortkomt uit verveling / weinig uitdaging. Volgens anderen is zijn rijping en sociale ontwikkeling nog onvoldoende.

De leerkracht van de school weet op dit moment echt niet welke keuze ze hierin moet maken en ik weet het ook niet. We hebben goede gesprekken met de school, maar komen eigenlijk geen stap verder.

Iemand ervaringen hiermee?

Mascha

89.80. Re: kind 5 jaar 3 mnd naar groep 3

Beste Mascha,

ik heb twee dochters (een van maart, een van april) die op 5-jarige leeftijd naar groep 3 zijn gegaan en dat heeft bij beiden geen problemen opgeleverd. Ze hadden, net als jouw zoontje, noch bij hun leeftijdsgenoten, noch bij de hogere groep sociaal/emotioneel echte aansluiting en eentje vertoonde 'vreemd' gedrag (of dit door verveling, door een vertraagde emotionele ontwikkeling kwam of puur door karakter, weten we 8 jaar later nog steeds niet).

Omdat er in dit geval geen duidelijke sociale of emotionele voorkeur is, moet je vooral kijken naar waar hij zich cognitief prettiger zal voelen. Het voordeel van groep 2 is dat hij zich op andere gebieden kan vermaken dan het puur cognitieve (en hij zou dan groep 3 kunnen overslaan), het voordeel van groep 3 is dat hij leert schrijven en een jaartje eerder bij zijn toekomstige klasgenoten zit dan wanneer hij groep 3 zou overslaan.

Laat je intuitie spreken, dan kom je meestal het verst. Succes met beslissen!

Gonda

89.81. Wij!

Hoi mascha,

wij hebben hier ervaring mee. Wij hebben een zoon in groep 6 en hij is so/emo niet erg sterkt maar cognitief wel: kan slecht tegen zijn verlies, wil overal de beste in zijn. Pest graag. Er zijn geen toetsen voor hem binnen de normen van de basisschool. Wij weten niet waar zijn grenzen liggen. Als hij ineens naar groep 8 gaat doet hij het ws ook met het grootste gemak.

De leerkrachten wilden graag dat hij het afgelopen jaar naar groep 7 zou gaan en na de zomervakantie in groep 8 zou beginnen. Als hij dan naar de middelbare school gaat zou hij 11 jaar zijn.

Hij is natuurlijk een uitzondering in de klas en dat zal hij voorlopig ook blijven. Wij vinden het belangrijk dat hij zijn soc/emo kant ontwikkelt en dat hij speelt en sport met leeftijdsgenoten. De school gaat proberen om hem bijv. Engels te geven en hij werkt in een hoogbegaafden groepje aan projecten en hij volgt filosofielessen op school. Een klas overspringen kan altijd nog maar weer terug gaan omdat je je soc/emo niet goed ontwikkelt kan natuurlijk niet.

Verder proberen wij aan zijn toekomst te denken. Op het voortg. onderwijs terwijl je nog maar elf bent maakt je van het begin af aan een uitzondering en dat zul je blijven.

succes met jullie beslissing

Jet

89.82. Voor Jet

Hallo Jet,

Ik reageer even op jouw stukje, maar er zijn meerdere moeders die met het vraagstuk cognitieve versus sociale ontwikkeling lopen. Zo ook bij ons in huis. Onze zoon is net 3 geworden, maar nu al lopen we tegen problemen aan. De creche (2 halve dagen in de week) heeft al aangegeven dat hij vervroegd naar de basisschool moet omdat hij dat niveau allang aankan.

Dus daar zijn we volop mee bezig. Dus papierwerk regelen, niet normaal. We hadden daarom iemand van het Opvoedbureau (verschrikkelijke term!!) over de vloer, die maar bleef hameren op het feit dat onze zoon het cognitieve niveau van zo'n 5 jarige heeft, maar dat we vooral moesten oppassen dat hij een sociale handicap zou oplopen (de sociaal-emotionele ontwikkeling). Na dat eindeloos geleuter van de overigens beste mevrouw, al druk bezig met grafiekjes tekenend, maakte mijn vriend een rake opmerking: "hij is niet sociaal gehandicapt. Hij kan het prima vinden met kinderen die jonger zijn, daar is hij heel verzorgend voor. En met kinderen van 5,6 jaar overlegt hij qua spel, en kan hij uitleggen wat hij bedoelt en ze luisteren en hij speelt er dan super mee. De enige die dan zogezegd achterlopen, zijn de kinderen van zijn leeftijd. Zij begrijpen hem niet." (okee, niet letterlijk, maar hier komt het in grote lijnen wel op neer.)

Ik had het zelf eigenlijk niet treffender kunnen zeggen. Je kunt van kinderen die voorlopen niet verwachten dat ze een aantal stappen terug doen. Je kent je eigen kind zelf het best, en het valt mij op dat scholen soms achter de feiten aanlopen als het gaat om kinderen die buiten de norm vallen. Vraag bij jezelf eens af of je kind inderdaad een achterstandsontwikkeling gaat oplopen door om te gaan met oudere kinderen, of dat het hem of haar alleen maar meer energie en frustratie kost omdat hij of zij maar per se met kinderen van zijn eigen leeftijd om MOET gaan. Dit is ons opgevallen in onze moeizame omgang met jeugdbureau's ed, want de boekjes kennen we al, zij ook, maar wij kijken naar ons kind, en daar heb ik tot nu toe maar vrij weinig mensen van buitenaf op kunnen betrappen. Succes, en ik hoop dat je er wat mee kunt!

Groet, Dees

89.83. voor Dees

Hoi Dees,

We hebben ons de vraag regelmatig gesteld of hij een achterstandsontwikkeling zou oplopen en ons antwoord is "ja". Daarmee zeg ik niet dat dat voor elk kind geldt hoor, begrijp me goed. Als we het over dit mannetje hebben vinden we het niet goed als hij vervroegd naar de middelbare school gaat. Maar we willen graag dat de school meer verdiepings- en verbredingsstof aanbiedt. Hij geeft zelf ook aan dat hij het liefst in zijn klas wil blijven. Vorige week is hij weggestuurd bij zijn judotraining vanwege onaangepast gedrag. We willen dolgraag dat zijn so/em ontwikkeling ten volle de kans krijgt om zich te ontwikkelen, en in ons geval lijkt het goed om hem in groep 6 te laten.

groetjes Jet

89.84. 4 jaar kleuteren?

mijn dochtertje is nu 6 jaar ze is van november 2006. nu heeft ze volgens de leerkracht moeite met begrijpend lezen moeite om mee te kunnen doen met grote groepjes. er is al vanaf het begin een probleem van concentratie. ze is heel snel afgeleid. verder heeft ze toen ze net een half jaar op school zat een moeilijk periode mee moeten maken. wij zijn namelijk gescheiden en was geen pretje. mijn dochter heeft alles meegemaakt en heeft ze verweten dat het allemaal door haar kwam dat papa en mama uit elkaar gingen. ze is dan ook met hakken over de sloot overgegaan. ze heeft dus groep 0 groep 1 en nu zit ze in groep 2. dus al 3 jaar gekleuterd nu.

nu heeft ze nog steeds moeite maar heeft sinds een paar maanden eindelijk haar vertrouwde plekje gevonden. haar vriendinnnetjes haar vriendjes haar eigen plekje. nu zijn we toch bang dat ze gaan zeggen dat ze nog een keer groep 2 moet doen terwijl ze thuis alles doet. lezen schrijven oefeningen. ze spreekt hele tijd heb echt zin in groep 3 kan ik eindelijk echt schrijven echt opdrachtjes gaan doen. wat als de juf zegt dat ze nog een keer moet blijven zitten? moet ik hiermee dan doorgaan en haar uit haar vertrouwde plekje halen? ben bang dat ze dan helemaal terugvalt als ik de keuze maak om nog een keer groep 2 te gaan doen. ik weet het echt niet wat ik moet doen.

groetjes joyce

89.85. Testen?

Vier jaar kleuteren kan nooit de bedoeling zijn. Kan ook niet goed zijn voor je dochter. Is er op school via een ib'er ofzo getest wat je dochter kan en wat misschien het probleem is? Of kun je anders misschien met school overleggen wat er kan gedaan worden om het beeld van je dochter zo helder te krijgen dat men weet wat er is en hoe ze zo goed mogelijk begeleidt kan worden.

Succes, Linda

89.86. Soms is zittenblijven wel zinvol

Zittenblijven kan heel zinvol zijn. Het is vooral belangrijk om naar het kind te kijken en de algehele ontwikkeling.

Mijn middelste loopt achter in haar ontwikkeling, vooral sociaal-emotioneel. Ze is van augustus en dus een jonge leerling. In groep 2 was het advies haar te laten doubleren, maar aangezien ze dan de rest van de basisschool bij haar tien maanden jongere zusje zou zitten, hebben we toch maar besloten dat niet te doen. Maar ze was eigenlijk nog heel speels, niet toe aan groep 3 en nog geen interesse in letters, cijfers, lezen en schrijven. Maar goed, toch maar naar groep 3 en vooral in groep 3 en 4 heeft ze het best lastig gehad qua concentratie en van alles moeten. Ze had toen ook een juf waarmee het niet klikte en dat leverde zowel bij mijn dochter als de juf veel frustratie op. In groep 5 kreeg ze een super meester en sindsdien gaat het op alle fronten beter op school. In groep 8 had ze hem weer.

In groep 8 was 'de middelbare' helemaal een hot item natuurlijk. Zo halverwege het jaar tijdens een oudergesprek sprak de leraar zijn twijfels uit over de vraag of mijn dochter er al wel aan toe was naar de middelbare school te gaan. Als hij haar vergeleek met haar klasgenoten, liep ze gewoon wat achter. Ze was al een van de jongsten, maar ook lichamelijk en vooral sociaal-emotioneel was ze echt jonger. Ze speelde ook vaak met kinderen die jonger waren. Ik was het met hem eens. Ik zag ook dat ze erg jong was in haar doen en laten. Ik had enorm spijt dat ik haar niet in groep 2 had laten doubleren.

Tijdens een open dag op de middelbare school vroeg ik mijn dochter of ze er zin in had en het antwoord was; eigenlijk zie ik mezelf hier echt nog niet rondlopen tussen al die pubers. Ze zei precies wat ik en de meester dachten, dus ik heb haar toen ook over onze twijfels verteld en dat groep 8 overdoen een optie zou zijn. Ze was eigenlijk wel opgelucht dat dat kon en na een aantal gesprekken tussen meester en dochter en ook met mij erbij, hebben we besloten dat ze groep 8 nog een keer zou doen. Ze zou dan wel bij haar zusje zitten, maar dat zij dan zo. Het is maar voor een jaar.

Het is echt de allerbeste keuze geweest voor haar, ook al is het geen makkelijke keuze geweest. Ze is tijdens dat extra jaar zo opgebloeid en is op sociaal-emotioneel gebied enorm gegroeid. Ze zit nu in de brugklas en het gaat geweldig. Als ze vorig jaar al naar de middelbare had gemoeten, was ze waarschijnlijk helemaal vastgelopen.

Kijk naar je kind, niet alleen naar citoscores, maar ook naar hoe je kind zich thuis ontwikkeld en met welke kinderen het veel speelt en aansluiting mee heeft. Sommige kinderen hebben zo'n extra jaartje kleuterschool gewoon nodig. Kalenderleeftijd zegt niet alles.

K.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Langer kleuteren?

 1. Door naar groep 3!
 2. Laatste woord bij leerkracht...
 3. Wel of niet extra kleuteren
 4. Mijn ervaring (tot nu toe)
 5. Naar het kind moet je kijken in plaats van de regeltjes op school
 6. Overgangscriteria van groep 2 naar groep 3
 7. Langer kleuteren: emotionele rijpheid
 8. Niet voor niets
 9. Dat hangt van de leerkracht af!
 10. Novemberkind moet genieten van leeftijd
 11. Drie jaar kleuteren
 12. Langer in groep 1
 13. Langer in groep 1
 14. Een kind kan veel veranderen
 15. Langer kleuteren
 16. Beslis zelf
 17. Ouders laatste woord?
 18. Het laatste woord van de ouders
 19. Reactie op: Langer kleuteren
 20. Slim kind langer laten kleuteren?
 21. 3 1/2 jaar kleuteren!
 22. Kleuteren pravoo
 23. Niet afremmen!
 24. Re: kleuteren Pravoo
 25. Ook groep 1
 26. Op proef naar groep 2
 27. Ook groep 1
 28. Zelf ook zoiets
 29. Erg lang kleuteren, derde meisje in het gezin
 30. Kijk naar het kind
 31. 1 oktobergrens
 32. Beelddenker, bovengemiddeld intelligent en doubleren in groep 3
 33. Lang kleuteren
 34. 3 jaar kleuteren
 35. Extra jaar kleuteren
 36. Reactie: extra kleuteren
 37. Hoe het verder ging: slim kind langer kleuteren?
 38. Oktober/november-kinderen
 39. September-, oktober- en novemberkinderen
 40. Ons november kind
 41. Wel en niet naar groep 3
 42. Oktober, november, decemberkinderen
 43. Overkleuteren??
 44. Extra kleuteren
 45. Twijfel extra kleuteren
 46. Probeer groep 3
 47. Machinaal onderwijs...
 48. Re: langer kleuteren
 49. re; langer kleuteren
 50. 3 jaar kleuteren?
 51. 3 jaar kleuteren: een goed idee?
 52. Langer kleuteren
 53. Het kan geen kwaad
 54. Langer kleuteren
 55. Wel of niet extra kleuteren?
 56. Toch overtuigd!!
 57. Zomerkind
 58. Reactie op Zomerkind.
 59. Niet naar groep 3 omdat je verlegen bent en lief?
 60. Wel naar groep 3!
 61. Sociaal-emotioneel niet individueel
 62. Langer kleuteren?
 63. Geen extra\'s
 64. Wel of niet terug naar groep 1
 65. 3 jaar kleuteren
 66. Extra kleuteren?
 67. Langer kleuteren
 68. Extra kleuterjaar, in sommige gevallen wel!
 69. Kleuteren
 70. 1 oktobergrens is er toch niet meer?
 71. 1 oktobergrens
 72. Extra kleuteren
 73. Extra kleuteren?
 74. Voor Ankie
 75. Nieuwe overgangsregels
 76. Reactie nieuw overgangsregelingen school
 77. 28 november manneke
 78. Herkenning
 79. Kind van 5 jaar en 3 maanden naar groep 3?
 80. Re: kind 5 jaar 3 mnd naar groep 3
 81. Wij!
 82. Voor Jet
 83. voor Dees
 84. 4 jaar kleuteren?
 85. Testen?
 86. Soms is zittenblijven wel zinvol

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.