Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

61. 'Vrijwillige' ouderbijdrage

Bij het inschrijven van ons vierde kind kregen wij een formulier ter ondertekening waarmee wij ons verplichten om de vrijwillige ouderbijdrage volledig te betalen voor de duur dat ons kind de school bezoekt. In de kleine lettertjes stond vermeld dat men nog wist hoe hoog het vrijwillige bedrag zou zijn voor dit jaar of de komende jaren.

Ik snap best dat de school uit de rijksbijdrage niet alles kan betalen wat leuk en aardig lijkt om onze kinderen op te voeden tot verstandige en verantwoordelijke mensen. Dat vinden zij althans zelf. Zaken zoals:

  1. een schoolfeest waar geen alcohol voor 12 t/m 14 jarige geschonken zal worden maar waar 30 tot 40 procent van de lievertjes zich al dronken (of stoned) aan het begin van dit feest melden.
  2. een bezoek aan het theater waar een leuk en onderwijskundig toneelstuk opgevoerd gaat worden. Dit stuk bleek echter te bestaan uit een aaneenschakeling van schunnigheden en scheldwoorden. De begeleidende leerkracht heeft in de eerste pauze de kinderen toch maar naar huis gestuurd.
  3. extra computers (omdat de overheid tekort schiet) terwijl het bezoekende kind weet te vertellen dat de twee nieuwe computerlokalen nooit gebruikt worden.
De laatse jaren hebben wij er voor gekozen de school een specificatie van de kosten te vragen en hier heel selectief mee om te gaan. Het uitje van de leerkrachten hoeft volgens ons niet door de ouders betaald te worden. Gebleken is dat hier nog een protestbriefje van de directeur op volgt maar dat het leven gewoon verder gaat.

Wat zijn uw ervaringen en hoe gaan de scholen van uw kinderen met wanbetalers om??

Rob

61.1. School aanspreken op hun beleid!

Ik deel je irritatie, wij lopen al jaren tegen dezelfde vraag aan. Voor ons was dat een reden om eens met het beleid van school te gaan praten. Dat heeft succes gehad. Het resultaat is als volgt: Het heeft enige moeite gekost om zover te komen, maar wij zijn redelijk tevreden met deze oplossing. De schoolkosten van de middelbare school zijn nog hoog, de bijdrage alleen ligt al rond de €.90,-. Tel daarbij de boekenkosten, en dan maal een x-aantal kinderen.

Het onderwijs is duur!

Nell

61.2. School aanspreken, maar wat bij "rijke" school?

Ik heb, na aanleiding van torenhoge kosten dit jaar voor 3 kinderen op het VWO, opheldering gevraagd. Mijn kosten bestaan uit ouderbijdrage, leerjaarbijdragen, extra bijdragen voor tweetalig VWO, projectweken,abonnementen, extra gebruik van leermiddelen op school, kluishuur, werkweken, vervanging grafische rekenmachine en natuurlijk boeken (huur en koop).

Nu is de moeder van de beste vriend van mijn zoon lid van de ouderraad. Zij zal mij deze week bellen voor een kostenspecificering van de ouderbijdrage. Tot dit moment heb ik die niet betaald voor dit jaar omdat ik nog steeds wacht op een antwoord op mijn verzoek tot korting voor meer kinderen uit een gezin. Wel heb ik inmiddels vernomen dat de ouderbijdrage van 60 euro gebruikt wordt voor Culturele themadagen: 20 euro per kind, sportdagen 15 euro per kind, en dan nog 25 euro voor andere zaken. Korting voor meer kinderen uit 1 gezin zou niet kunnen omdat het nou eenmaal niet goedkoper wordt, of dat kind nou uit hetzelfde gezin komt of niet. De ouderraad zegt het geld hard nodig te hebben.

Wat vinden jullie? En belangrijker nog, wat zijn jullie ervaringen? Kregen jullie wel makkelijk meer-kinderen-korting?

Naar een goedkopere school sturen is voor mij geen optie, in mijn woonplaats betekent dat linea recta naar reclassering of Buro Halt. Mijn kinderen zouden daar niet gelukkig van worden.

61.3. Aangepast beleid handhaving ouderbijdrage

23 mei 2011

De Inspectie van het Onderwijs heeft via steekproeven bij ongeveer tweehonderd scholen in het voortgezet onderwijs onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen de ouderbijdrage aan ouders presenteren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en na overleg met bestuurders, schoolleiders, VO-raad en het ministerie van OCW heeft de inspectie haar lijn voor handhaving aangepast.

Lees het hele artikel hier.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

'Vrijwillige' ouderbijdrage

  1. School aanspreken op hun beleid!
  2. School aanspreken, maar wat bij "rijke" school?
  3. Aangepast beleid handhaving ouderbijdrage
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.