Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

56. Dag van het leerrecht

Op woensdag 20 april willen we de politiek duidelijk maken dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van een kind. Dat is zelfs een recht van iedere kind.

Helaas is de dagelijkse praktijk voor veel kinderen anders. Met veel thuiszitters en voortijdig schoolverlaters als gevolg.

Samen met diverse ouderorganisaties willen we de verantwoordelijke politici en beleidsmakers duidelijk maken dat dit hoognodig moet veranderen. Dat kunnen wij echter niet alleen!! Een tiental mensen maakt geen indruk. Wat wel indruk maakt is een grote opkomst, ouders en kinderen, opa's en oma's.... iedereen die vindt dat kinderen het recht hebben om zich volledig te ontplooien vragen we om op de dag van het leerrecht naar Den Haag te komen. Alleen samen kunnen we iets bereiken.

We zijn nu (nog) druk bezig om de dag verdere invulling te geven. We hebben een locatie waar diverse sprekers hun visie op onderwijs zullen verkondigen. Het ligt in de bedoeling om daarna van 16.00 uur tot 17.00 uur er diverse buitenactiviteiten zullen zijn voor kinderen en volwassenen.

Op dit moment kunnen we hier helaas nog niet meer over vertellen, de komende weken zullen wij u vooral via onze website informeren over de nieuwste ontwikkelingen. U kunt zich ook via de website aanmelden: www.dagvanhetleerrecht.tk

Wilt u ons steunen? Graag!! Dat kan via bankrekening : 61.56.44.910 tnv. Dag van het leerecht

Vereniging Dag van het leerrecht

56.1. Programma Dag van het Leerrecht op 20 april

Hallo,

20 april gaan we in Den Haag aandacht vragen voor het Leerrecht van ook onze kinderen. Drie sprekers zullen praten over leerplicht en leerrecht en wat beter is voor het kind. We gaan balonnen oplaten en wiens ballon het verst komt krijgt een prijsje. Met die balonnen zeggen we Vaarwel leerplicht''. En we gaan touwtrekken, wie wint? het recht of de plicht? En nog veel meer!

We gaan de notitie overhandigen aan de politiek en/of ambtenaren. We komen op TV. We willen nog pennen laten maken maar wie sponsort dit? Pennen met de tekst: Leerrecht! Een recht van ieder kind. Niet alleen hoogbegaafden vragen hiervoor aandacht. Ook andere groepen die in het nauw zitten in het onderwijs doen mee. Gezamenlijk willen we voor onze kinderen opkomen. Omdat elk kind recht heeft op een goede ontwikkeling en kansen in dit leven. Dat is de taak ook van het onderwijs. Niet het aanbod aan onderwijs is belangrijk maar de vraag. Wat is er nodig voor elk kind?

We gaan laten zien dat ieder van ons wel een individueel geval is maar dat het ook een trend is die vraagt om een oplossing. We willen passend onderwijs, gelukkige kinderen! Maar men ziet ons pas als we ons laten zien! Kom allemaal en laat je geluid horen. Dat dit wat geld kost is duidelijk. Help een beetje mee met een tientje of minder. Onze rekening is: ABN 61.56.44.910 tnv. De dag van het leerrecht

Alle informatie is te vinden op: dagvanhetleerrecht.tk/.

56.2. De dag van de leerplicht wet

Ja leuk, onze kinderen willen wel, maar als je ziet wat ze afgelopen jaar hebben moeten verzuimen omdat er weer vele uren lesuitval zijn. Dan denk ik: ja leuk die leerplicht, maar zie nu maar eens voor elkaar te krijgen dat ze echt les krijgen in plaats van die wel bekende opkhok uren of loze tussenuren zonder opvang! Echt schandalig en die docenten gaan woensdag weer staken en daardoor missen onze kinderen weer de lessen!

Ik hoop dat het LAKS ook weer begint met stakingen want er is natuurlijk nog helemaal niets veranderd! Leuk als je kind in het examenjaar zit of net daarvoor en al toetsen moet gaan doen voor het volgend jaar, maar de lesstof nog niet heeft gehad door de lesuitval afgelopen school jaar.

Hou toch op met die dag van de leer plicht! Den Haag doe er iets aan! Vind je het gek dat leerlingen gaan spijbelen als er toch geen les meer wordt geveven!

Jessica

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Dag van het leerrecht

  1. Programma Dag van het Leerrecht op 20 april
  2. De dag van de leerplicht wet
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.