Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

58. Negatief ouderbeeld?

In de Gelderlander lezen we bijgevoegd bericht met de titel: Advies van school vaak te hoog. Vermoedelijk heeft men zich zorgen gemaakt over een te groot uitval op de middelbare school, en geconcludeerd dat dit niet aan de middelbare school ligt. Ook ligt het klaarblijkelijk niet aan de leerlingen zelf. Nee, de schuld blijkt bij de ouders te liggen.

Volgens het artikel krijgen namelijk honderden leerlingen een te hoog schooladvies. Dat gebeurt onder dwang van de ouders. Laten we voor het gemak aannemen dat het om 300 leerlingen gaat. Het gaat hier om een onderzoek van het blad Didaktief en School. En wat blijkt: het gaat hier vooral om allochtone ouders. Door de slechte naam van het vmbo-onderwijs willen zij hun kinderen niet op dat type onderwijs.

Let wel: Didaktief zegt niet dat het VMBO minder goed is, nee het heeft een slechte naam bij veel ouders. Dus niet dat er misschien problemen zijn met het VMBO, nee, ook hier wordt een zwarte piet bij de ouders gelegd.

Sterker nog: sommige leerkrachten laten zich door woedende en agressieve ouders beïnvloeden, en geven een te hoog advies. Sommige van die 300 ouders, laat ons zeggen dat het om een vijftal adviezen gaat.

Els Harleman van het School Advies Centrum weet wel hoe dit komt: "Er wordt, en ik chargeer, vaak gedacht: 'als mijn kind kan lezen en schrijven, kan het ook advocaat worden'". Tja, Els, wat moet je ook als ouders zo dom zijn. En door deze domheid worden ook nog eens 5 verkeerde adviezen gegeven!

Gelukkig weet Els wel een oplossing hoor: geef ouders een vervroegde prognose. Dan wennen ze vast aan het idee.

Dit stukje is typerend voor de bijzonder negatieve manier waarop over ouders gedacht lijkt te worden. Ik kan me niet voorstellen dat dit echt terecht is.

Theo

58.1. Mening van ouders gevraagd.

De mening van ouders is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school.
Als ouder weet u als geen ander hoe uw kind de school en het onderwijs ervaart. U heeft een duidelijk oordeel over belangrijke zaken zoals het contact met de leerkracht(en), lesmaterialen, hygiëne, kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op de school. lees verder en vul de enquete in, op: ouders

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.


58.2. Postbus 51: Nieuwe regels in het onderwijs per 1 augustus

Op dit moment genieten de meeste mensen uit het onderwijs, zowel de leraren als de leerlingen van de zomervakantie. In augustus zal het nieuwe schooljaar beginnen. Vanaf dat moment zullen ook een aantal nieuwe regels ingaan. Wellicht verandert er ook iets voor u en uw kind. Postbus 51 heeft de nieuwe regels en veelgestelde vragen voor het nieuwe schooljaar voor u op een rijtje gezet. Lees verder.

Wat is de overheid van plan met de schooltijden in het primair onderwijs?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) legt vanaf augustus 2006 de maximale lengte van de schooldag (5.5 uur) en de huidige urenverdeling tussen de onderbouw en bovenbouw niet meer wettelijk vast. Scholen krijgen hierin meer vrijheid maar hebben nog wel te maken met wettelijke randvoorwaarden. Lees meer over de nieuwe plannen voor de schooltijden op de website van Postbus 51.

Wat is de overheid van plan met de tussenschoolse opvang van mijn kind?
Vanaf 1 augustus 2006 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier waarop dit wordt georganiseerd. U krijgt hiervoor via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De overheid stelt financiële middelen beschikbaar voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van tussenschoolse opvang en de scholing van overblijfkrachten. Lees meer informatie over de nieuwe plannen van de overheid wat betreft de tussenschoolse opvang van uw kind op de website van Postbus 51.

Wat is ouderbijdrage en moet ik die betalen?
Scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs mogen aan de ouders van hun leerlingen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. Basisscholen gebruiken deze bijdrage vooral voor festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest en schoolreisjes. Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken deze ouderbijdrage vaak voor aanvullend lesmateriaal, schoolkamp, excursies en culturele activiteiten. Meer informatie over ouderbijdrage vindt u op de website van Postbus 51.

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2006 en 2007?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft de data van de schoolvakanties voor de scholen aan. Hierbij gelden voor de korte schoolvakanties adviesdata en zijn de data voor de vakantie in de zomer vastgesteld. Op de website van Postbus 51 kunt u zien wanneer de schoolvakantie in uw regio van start gaan.

Hoeveel moet ik betalen voor het onderwijs?
De wettelijke kosten zijn per schoolsoort anders. Postbus 51 heeft een overzicht gemaakt van deze wettelijke kosten. Het overzicht kunt u op de website vinden.

Wanneer krijgen studenten studiefinanciering en de ov-studentenkaart?
Studenten krijgen studiefinanciering als ze:

Studenten kunnen studiefinanciering en een OV-studentenkaart aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. Meer informatie hierover treft u op de website van Postbus 51.

Hoe kies ik een school voor voortgezet onderwijs voor mijn kind?
Aan het eind van groep 8 krijgt uw kind een schooladvies (onderwijskundig rapport) mee. Dit schooladvies is onder andere gebaseerd op de uitslag van de citotoets, de cijfers die uw kind heeft gehaald, hoe uw kind in de klas is en voor welke vakken hij of zij aanleg heeft. Met dit schooladvies kunt u samen met uw kind een school uitzoeken. Lees meer op de website van Postbus 51.

Welke vakken krijgt mijn kind in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Tijdens de basisvorming in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind les in een aantal vakken die zijn vastgesteld door het ministerie. Deze vakken staan in een overzicht op de website van Postbus 51.

Hoe kies ik een basisschool voor mijn kind?
U wilt een basisschool voor uw kind kiezen. Om dat zo goed mogelijk te doen heeft u informatie over basisscholen uit uw omgeving nodig. Hoe u aan die informatie kunt komen leest u op Postbus 51. Daar staan tips en hulpmiddelen die u kunnen helpen bij uw keuze.

Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?
In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staat beschreven wat uw kind in ieder geval op de basisschool moet leren. Het onderwijs brengt uw kind niet alleen feitenkennis bij maar heeft ook tot taak de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van uw kind te ontwikkelen. Meer hierover leest u op de website van Postbus 51.

Rutger Rog
Politiek Online in opdracht van Postbus 51

070 362 97 97

58.3. Zo kan het ook

Zo kan het ook: Ouders als deskundigen; vanuit deze tekst uit Belgie blijkt wel respect voor ouders. Geplaatst met toestemming:
    Beter spreken met ouders Bart Van den Bossche
    Zorgbreed - Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg
    JRG 4 (2006-2007), nr. 13

Negatief ouderbeeld?

  1. Mening van ouders gevraagd.
  2. Postbus 51: Nieuwe regels in het onderwijs per 1 augustus
  3. Zo kan het ook
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.