Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

50. Ouderavonden verplicht!?

Mevr Eijsing van de PvdA wil ouderavonden verplicht stellen. Ze bedoelt daarmee de algemene ouder-avonden en de 10-minuten gesprekken. Haar plannen zijn ingegeven door een groot wantrouwen tegenover ouders. Daardoor zijn dit soort maatregelen tegenover alle gerechtvaardigd. Zie ook de column Verplicht de ouderavonden bijwonen.

Wat vindt u van dit plan, graag plaatsen wij uw mening.

50.1. Ouderavond

Goh, kunnen ze onze school dan niet eens verplichten om ouders beter te informeren? Hier zijn de rapporten én de 10-minuten-gesprekken teruggebracht naar 2(!) per schooljaar. Het is dat ik zelf altijd informeer, bel, praat-als-Brugman...

Ik word af en toe gék van die houding van "wij-zijn-de-professionals-wij-weten-het-beter-dan-u-mevrouwtje"

Ze vergeten daarbij dat IK de grootste deskundige ben op het gebied van mijn eigen kind!

Annelies

50.2. Verplicht ouderavonden bijwonen

Een feit is helaas dat er nou eenmaal steeds meer ouders zijn die hun kinderen krijgen en het daar verder mee voor gezien houden (beetje kort door de bocht maar toch). Ik denk dat je het plan van mw.Eijsing niet zo op jezelf moet betrekken, maar om je heen moet kijken en eens naar onderwijzers moet luisteren. Ikzelf heb in mijn vriendenkring een aantal onderwijzers en die vertellen mij ook dat de kinderen steeds meer veranderen, en dit mede (volgens mij voor een heel groot deel) komt doordat ouders minder tijd besteden aan het opvoeden van hun kinderen.

Ik weet gelukkig wel dat er veel ouders zijn die wel heel betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Ik denk dat het helemaal niet erg is om verplicht te stellen om naar de ouderavonden te komen, het zijn er hoogstens 3 per jaar dus die 30 minuten zijn toch niet te veel gevraagd?? En voor de toch al betrokken ouders geldt dat zij hierbij vaak zelf al "vrijwillig" aanwezig zijn. Er zijn heel wat ouders die niet eens weten wat hun zoon of dochter op school doet en leert.

Groeten van Marjan.

50.3. Verplicht ouderavond bijwonen, welke, en met welk doel?

Zucht, hier word ik nou zo moe van. Van dit domme geblaat. Er zijn gewoon ook algemene ouderavonden waar niets nieuws wordt verteld, als je meerdere kinderen hebt, weet je dan wel van de hoed en de rand. Ik hoef niet te horen wat dyslexie is, of ADHD, dat weet ik al.

Tienminutengesprekken zijn veelal te kort, je moet je heel goed voorbereiden met een lijstje, net als bij de huisarts of specialist, en tingtingting, daar gaat die gong al weer... opkrassen..

Soms zijn ouderavonden ook lichtelijk manipulatief bedoeld. Laatst was er op onze school een ouderavond georganiseerd voor ouders van groep 6 en groep 7 om de keuze voor de school voor VO wat meer in de door ons stadsdeelbestuur gewenste richting om te buigen. Er kiezen nl te weinig ouders voor een VO school in het eigen stadsdeel, daar gaan vrnl sociaal zwakkere kinderen heen. Dat moet anders, vindt de StadsDeelRaad en ouders in groep 8 hebben de keus vaak al gemaakt, dus we gaan nu vroeg beginnen bij de ouders van groep 6 en 7.

Tja, beide groepen samen tellen zeker 100 kinderen, maar er waren maar 20 ouders op die avond, en dan misschien ook nog "dubbelen" voor 1 kind.. Logisch, als je van te voren al duidelijk is wat het doel van zo'n avond is..

50.4. Geen onwil maar schipperen

We proberen altijd naar de ouderavonden en gesprekjes te gaan. Maar.... we hebben dus wel met ZES verschillende scholen te maken, waarvan een paar ver weg zijn (SO) dus voor mij zonder rijbewijs al problematisch zijn om s'avonds heen te reizen, dus moeten we daar samen heen of mijn man alleen als er geen oppas is.

Maar verder is het dus zo dat scholen deze dingen bij voorkeur allemaal in dezelfde periodes plannen zodat we soms echt moeten kiezen waar we heen gaan, en dan gaat de ene keer de keus naar een gezellige uitvoering van de ene dochter, en de andere keer naar de ouderavond van de andere, enz.

Als er echt iets aan de hand is maak ik zelf een afspraak of bellen de leerkrachten zelf om een afspraak te maken en plannen we dat op een tijdstip dat het wel haalbaar is. Of vraag ik ze zelf om op huisbezoek te komen.

Hier dus zeker geen onwil of onverschilligheid, maar schipperen tussen alle scholen die van alles en nog wat willen organiseren in deze laatste weken.

Groetjes, Antoinette

50.5. Het gelijk van de professionals

Dertien jaar geleden sprak een VTO team een jobstijding over mijn zoon uit: hij had een ontwikkelingsachterstand, receptieve problemen, een motorische achterstand, en spraak-taalproblemen, en zou nooit naar een normale basisschool kunnen. Volgens hen. Wij dachten daar toch iets anders over, omdat het niet goed klikte tussen hem en de testpsycholoog, wat het testresultaat uiteraard beinvloedt..

Vanmiddag bericht: geslaagd voor de HAVO, wat betekent dat hij door mag naar het VWO. In gedachten trekken we een hele dikke lange neus naar de psycholoog die hem die testen afnam. Onze dag kan niet meer stuk !

50.6. Het kan ook anders

Ik vind dat niemand mag oordelen over de reden van afwezigheid van een ouder op een ouderavond. Laat staan daar wettelijk iets voor regelen.

School moet zich afvragen wat ze verkeerd doen als de ouders niet op komen dagen. Als voorbeeld: ik erger me wild aan de wekker die op 10 minuten gezet wordt als ik over mijn dochter kom praten. Of:de bedillerige briefjes met uitnodigingen voor algemene ouderavonden die vooral bedoeld zijn om andere ouders te ontmoeten,zoals erin geschreven staat (de school beslist bij deze dat ik daar behoefte aan heb).

Of: het verschrikkelijke éénrichtingsverkeer van leerkrachten op de ouderavonden op het SBO. Alsof ook alle ouders van kinderen met een handicap een handicap hebben..

Als ouders niet willen (of kunnen) komen op een ouderavond, zou school contact op moeten nemen met de ouders, naar ze toegaan en praten ipv klagen op afstand.

50.7. Ouderavond verplichten: een compilatie

Compilatie van de reacties op de mailinglist op de vraag: Waarom komen ouders niet op ouderavonden?

50.8. Ouderavond

Met ouderavonden op school gaat het al hetzelfde als praten met mevrouw Eijsink. Ze horen je wel maar verstaan je niet. Nog nooit

De algemene ouderavonden zijn een belediging voor ouders. Neem nu de vrijwillige ouderbijdrage. Daar is in de laatste ouderavond drie kwartier over doorgezaagd. Dat men 100% wil ontvangen. Dat men anders kinderen gaat weigeren bij gelegenheden waar het geld van de vrijwillige(?!) ouderbijdrage bij is ingezet. Op het laatst maakte men een afspraak met een zeer onderdanige ouder die bij een deurwaarder werkt om de mogelijkheden te bekijken. Wie zegt dat leerkrachten slim zijn?

De 8 minutengesprekken, 8 praten, 2 voor het verplaatsen, staan bol van: kan dit niet kan dat niet. Nooit komt het in het brein van de leerkracht op om te zeggen wat het kind wel kan. Nooit wordt nagedacht over waarom kan het kind dit niet?

En als je als ouder na veel zinloze gesprekken te horen krijgt zoek zelf dan maar een RT buiten school, en de RT vraagt om schriftjes en boekjes van school, dan wordt iedere medewerking geweigerd. Dan blijkt ook nog eens dat je kind juist alles kan, en eigenlijk al klaar is met de basisschool. Overigens wist de school dat het om een hoogbegaafd kind ging. Maar ach wat de school alle dagen niet ziet kan een psycholoog in een paar uur ook niet zien.

En de RT? Ach de ouders zijn bij de verkeerde RT geweest ze hadden er één moeten zoeken die met het kind gaat zitten blokken. Moeten ouders dit soort onderwijs serieus nemen?

Ik ben op alle ouderavonden geweest maar kan me voorstellen dat er ouders zijn die hun tijd beter kunnen gebruiken. En wat helemaal te gek voor woorden is dat wanneer je een andere school voor je kind gevonden hebt de school buiten de ouders om een gesprek voert met de nieuwe school, en hun domme mening uit zodat het voor ouders nog een kriem wordt hun kind geplaatst te krijgen. En sowieso neemt het kind het stempeltje met zich mee dat domme leerkrachten met een dikkke plaat beton voor hun hoofd een kind hebben meegegeven.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind en nemen deze verantwoordelijkheid voor de volle honderd procent. Scholen denken echter ouders hun verantwoordelijk af te moeten nemen omdat zij het beter weten zij staan boven de ouders. En als scholen dan het kind kapot maken schuiven ze ouders de schuld en de verantwoordelijkheid in de schoenen. Wie pakt die scholen nu toch eens aan?

50.9. En dan het VO

Wij schreven ons bij drie docenten in voor de 8 minutengesprekken. Nr. 1 belde mij thuis terwijl ik eten stond te koken op met de vraag of het ook telefonisch kon. Hij had zoveel inschrijvingen dat er onvoldoende ruimte was. Dus terwijl ik in de pannen stond te roeren had ik een 8 minutengesprek met deze docent.

Toen belde nr. 2. Hij had maar 3 inschrijvingen en had ook een feestje. Of het even telefonisch kon, dan kon hij naar dat feestje.

Misschien moet mevrouw Eijsink docenten dwingen ouders die paar keer 8 minuten per jaar te dwingen ouders te ontvangen.

50.10. Wel verplicht

Op de school voor V.O. waar ik werk is het voor docenten WEL verplicht om de ouders te woord te staan op een contactavond. Daarvoor moeten wij 2 middagen en 2 avonden beschikbaar zijn. Voor sommigen een enorme opgave. Ze wonen bijv. op 100 km afstand van de school, werken tot 4 uur en hebben 1 gesprekje om kwart voor 9 's avonds. Echter telefonisch afhandelen mag bij ons niet.

groetjes Willeke

50.11. VO, ouderavonden

Hoewel mijn ervaringen met het VO wel redelijk positief zijn (behalve dat ik 10 min vaak te kort vind, en die stomvervelende gong ook niet erg symphatiek vind), heb ik ook meegemaakt dat een docent me 's middags opbelde of het gesprek ook tel kon. De docent viel in, voor een andere docent die niet goed functioneerde. Hij woonde echter aan de andere kant van het land en moest per ov naar huis, hij zou echt heel laat thuis zijn als hij al die gesprekken moest doen.

Vanwege het belang van mijn zoon, en om de docent tegemoet te komen, heb ik alle lawaaimakende apparaten om me heen uitgezet (de docent had een zwaar accent, wat verstaanbaarheid niet bevorderde) en spijkers met koppen geslagen.

Vond het wel vervelend daar het over wiskunde ging, waar ik minder zinnigs over kan zeggen dan met mijn man samen. Maar heb het toch het beste van gemaakt.

Verplichting tot ouderavondbezoek en verdere maatregelen van wantrouwen jegens ouders zullen er alleen maar toe leiden dat steeds meer dertigers definitief afzien van het krijgen van kinderen (koopkracht inleveren, en carriereperspectief, en dan ook nog een overheid die op je vingers gluurt..).

50.12. Ook in België

België wil ouders, wiens kinderen spijbelen, straffen door een boete te eisen van de ouders. Dat betekentdat:

a: er een dreigende sanctie komt voor ouders die het spijbelen van hun kind niet weten te verhinderen,

-b: dat een mogelijke tegemoekoming school/studiekosten onder druk staat vanwege de noodzaak de begroting sluitend te maken en/of de gelden aan te wenden voor de vergrijzingsproblemen.

"Geen studiebeurs meer voor wie 2 jaar spijbelt" Ouders die het spijbelgedrag van hun kinderen niet beteugelen, kunnen na twee jaar geen beroep doen op een studiebeurs. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke zondag gezegd in het VRT-programma De Zevende Dag.

Vandenbroucke wil de toekenning van een studiebeurs koppelen aan de strijd tegen spijbelgedrag. Ouders die een aanvraag indienen voor een studiebeurs moeten weten dat ze iets moeten doen aan het eventuele spijbelgedrag van hun kind.

"Als ze dat niet doen, zullen we geen tweede beurs meer geven of het geld zelfs terugvorderen", verklaarde de sp.a-minister. Het moet wel gaan om hardnekkig spijbelen, wat inhoudt dat de schoolplichtige meer dan 30 halve dagen per jaar wettelijk afwezig is. (belga)

Noname

50.13. Verbazing

Wij zijn onlangs verhuisd naar een andere woonplaats en dus een nieuwe school. Hoe het op de nieuwe school toegaat weet ik niet, maar wel hoe het op de oude school toeging. Een fenomeen waar ik mij oververbaasd heb.

Maar wat voor het onderwijs geldt, geldt toch ook voor bijna alle verenigingen, stichtingen etc, waar kinderen en/of ouders lid van zijn.

groetjes Marjet

50.14. Ouderavond

Bij mijn kinderen op school kunnen wij de 'meesters en juffen' ten alle tijde even vragen om een gesprekje en daar wordt ook vaak gebruik van gemaakt (basis onderwijs). Met de algemene ouderavonden is het net als met alle andere activiteiten, zoals het helpen met juf's verjaardagsfeestje, pannenkoeken bakken, schoonmaken, boeken uitlenen, HET ZIJN ALTIJD DEZELFDE MOEDERS!! En af en toe een lieve vader, laten we die vooral niet vergeten!

Volgens mij gaan heel veel ouders er van uit dat de school het wel zal weten en het beste doet voor hun kindjes. Overigens kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ook het onderwijzend personeel wat meer hun best zou kunnen doen om bepaalde ouders bij de school te betrekken. Spreek de vaders en moeders vaak rechtstreeks aan, juf en meester! Ook als het wel goed gaat met de kinderen.

Truus

50.15. Ouderavond VO het was een aanfluiting

Ik ben nu naar twee ouder avonden geweest in het VO en ik vond het echt zonde van de tijd. Het waren algemene ouderavonden waar je uileg over de gang van zaken zou krijgen, Nou niets nieuws gehoord die avonden. Op de school van onze dochter moesten we in groepjes zitten en met mede ouders bespreken hoe het programma werkt. Wat wel weer belangrijk was om ouders die avond te strikken voor het schoolkamp om te rijden e.d. Ja en we hebben haar mentor ontmoet,die even langs alle tafeltje vloog om te vragen of er nog vragen waren. Het enigste wat ik leuk vond om de school in een nieuw jasje te zien na de verbouwing. En er waren ook nog ouders die het erg leuk en belangrijk vonden om zich voor te stellen en te vertellen dat hun kind het zo geweldig naar haar/zijn zin had op deze school. Na drie ouders wist je natuurlijk ook al niet meer wie wie was, totaal nutteloos en tijdverspillend. Voor onze zoon,die mee was, was het al net zo'n zinloze avond. We kregen uileg over het derde jaar en hoe verder. Was allang bekend hoe het inelkaar steekt. Het examenregelement en wat voor belangrijke toetsen er worden gegeven ed, die meetellen voor het vierde jaar werden uitgedeeld en moesten getekend worden voor ontvangst. Zodat ze achteraf hier geen gezeur over zouden krijgen dat de ouders en kinderen niet op de hoogte zouden zijn. Ben ik hiervoor naar school gegaan?. Ook onze zoon vond dit een aanfluiting en vond ook wel dat dit anders had gekund. Wel was er bij deze beide ouderavonden een zeer hoge opkomst.Ik vraag me af of dit volgend jaar net zo is.


50.16. Ouderavond Voortgezetonderwijs

HOi allemaal,
Eens per jaar organiseren wij een ouderavond voor een school in het voortgezet onderwijs. Omdat we zo langzamerhand toe zijn aan een andere opzet en andere onderwerpen, zouden we willen vragen hoe de ouderavond op andere scholen wordt ingevuld.( Hierbij bedoelen we niet de 10 minuten-gesprekken.) Graag zouden we willen weten hoe het op uw school gaat en hoe het door ouders ervaren wordt. Alle reacties zijn welkom via de site of mailadres :


50.17. Sommatie

Mijn dochter zit op het Prisma de Rotonde in Breda Soms kun je door omstandigheden niet naar een ouderavond toe. De school wordt dan ingelicht hierover. Nu sommeert de school mij alsnog een afspraak te maken anders krijgt mijn dochter GEEN les meer. Deze vorm van dwang gaat er bij mij NIET in.

Deze soort scholen willen je betuttelen en je de wil opleggen. Net of het wel en wee van mijn dochter mij niet aan zou gaan. Het roept bij mij alleen op deze manier weerzin op tegen de school in kwestie.

Johan

50.18. Nou ja zeg

Ik snap heel goed jou reactie en ik lees dit ook met open mond! Volgens mij mogen ze dit zelfs niet eens, je dochter weigeren les te geven omdat jij niet komt op een ouderavond! Wat een autoritair gedrag! Zit je dochter wel op de goede school?

gr Karin

50.19. Wet

Dus je kind wordt gestraft voor iets dat jij hebt gedaan?

Heb je al gevraagd op welke gronden deze school je kunt denkt uit te kunnen sluiten van onderwijs?

Pasar

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Ouderavonden verplicht!?

 1. Ouderavond
 2. Verplicht ouderavonden bijwonen
 3. Verplicht ouderavond bijwonen, welke, en met welk doel?
 4. Geen onwil maar schipperen
 5. Het gelijk van de professionals
 6. Het kan ook anders
 7. Ouderavond verplichten: een compilatie
 8. Ouderavond
 9. En dan het VO
 10. Wel verplicht
 11. VO, ouderavonden
 12. Ook in België
 13. Verbazing
 14. Ouderavond
 15. Ouderavond VO het was een aanfluiting
 16. Ouderavond Voortgezetonderwijs
 17. Sommatie
 18. Nou ja zeg
 19. Wet

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.