Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

93. Speciaal onderwijs?

Onze dochter van 6 heeft een autistische contactstoornis (pdd-nos) en we hebben advies gekregen om haar aan te melden bij zeer speciaal onderwijs (iobk). Wie heeft hier ervaring mee, en ook eventueel over kinderen met deze problemen die op een gewone basisschool zijn gebleven?

Antoinette

93.1. Special onderwijs?

Ik woon in Antioch, California. Ons zoontje Levi, die nu vijf is, heeft het syndroom van Asperger. Dat ligt niet ver bij pdd-nos(Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified) vandaan. Hij is al sinds zijn derde in heel speciaal onderwijs, en daar blijft hij ook voor de basisschool. Ik heb zo'n fantastische verandering gezien in hem dat ik heel speciaal onderwijs echt aanraad. Kindjes met het syndroom van Asperger hebben het ook zo moeilijk met contacten... en als dat niet goed opgevangen wordt kan dat een ellende zijn voor het kind.

Levi's eerste "speciale" peuterklasje was klaarblijkelijk niet speciaal genoeg en hij werd na een paar maanden doorverwezen naar een klasje waar de focus vooral ligt op contactstoornissen en aan autisme verwante stoornissen. Levi heeft weinig driftaanvallen meer, hij is trots op zichzelf en hij heeft al zoveel geleerd! Hij is ook thuis een stuk makkelijker en blijer geworden. Ik raad speciaal onderwijs van harte aan...

Anna

93.2. Speciaal onderwijs

Voor mijn zoon van bijna 12 jaar (nog niet gediagnostiseerd, maar waarschijnlijk PDD-NOS of NVLD) zijn wij op zoek naar een goede school in het bijzonder onderwijs. Mijn vraag aan Antoinette is; wat is de betekenis van iobk en waar kan ik meer informatie over het bijzonder onderwijs vinden.

Yvonne

93.3. Informatie gevraagd over autisme

Mijn beide broertjes, net 10 jaar geworden hebben autisme, en omdat ik weet dat autisme niet echt bekend is, wil ik mijn eindwerk maken over autisme. Maar het probleem is dat ik niet goed kan uitleggen wat autisme juist is. Als iemand mij kan helpen hoe meer ik over autisme te weten kom hoe beter.

Dank bij voorbaat

93.4. Autisme

Ik lees dat er veel ouders vragen over autisme hebben. Een aanrader om eens een kijkje te nemen bij de autisme praatgroep, daar zitten allemaal ouders van kinderen met autisme of PDD-NOS en autisten zelf ook.

Nancy

93.5. Kind met pdd nos

Ook mijn dochter van 9 heeft pdd-nos en we zijn bezig om haar op speciaal onderwijs te plaatsen. Of jouw kindje speciaal onderwijs nodig heeft zal afhangen van hoe het nu gaat op school en thuis. Als er nu al signalen zijn dat het niet zo lekker loopt zou ik haar aanmelden voor een andere school. Want bedenk: als er problemen komen duurt het minimaal anderhalf jaar voor je kind er ook werkelijk zit.

succes, Henni

93.6. Speciaal onderwijs

Onze beide kinderen zitten op het speciaal onderwijs. Onze dochter was 6 jaar toen zij naar het zmlk (zeer moeilijk lerende kinderen) ging. In het begin was het even een omschakeling maar we zagen haar opbloeien en weer met plezier naar school gaan. Haar huidige zmlk school stimuleert de kinderen enorm en probeert er uit te halen wat erin zit.

Onze dochter heeft als baby start-problemen gehad met alle gevolgen van dien. Zij heeft hierdoor een ontwikkelingsachterstand opgelopen. Naderhand bleek dat zij o.a ook nog adhd had. Inmiddels is ze 13 jaar en leest op niveau avi 2-3 en rekent en schrijft. Haar vervolgschool zal ook zmlk zijn. Voor haar is dit type onderwijs het beste. Al is er een groot verschil in deze scholen ,de ene school stimuleert een kind meer dan de andere school.

Onze zoon van 10 jaar zit ook op het spec.onderwijs, hij heeft vanwege spraak-taalproblemen op een school voor kinderen met spraak-taalproblemen gezeten. Maar door zijn erge adhd ging dat niet meer, de school wist hier niet adequaat mee om te gaan. Inmiddels zit hij 3 maanden op het speciaal basis onderwijs (sbo) en het kind is helemaal aan het opbloeien. Vakken als taal en rekenen waar hij op de vorige school veel moeite mee had, gaan hier fantastisch. Maar nu wordt er op z'n huidige school veel structuur geboden en is de klas prikkelarm en een leerkracht die liefde voor z'n vak heeft en echt aandacht en tijd heeft voor z'n leerlingen en dat scheelt enorm. Maar of onze kinderen het zouden redden op de basisschool, wij denken van niet. Maar iedere situatie staat op zich en moet goed bekenen worden, al is het heel belangrijk om gewoon eens te kijken op diverse scholen voor spec.onderwijs en informatie in te winnen bij derden.

Henriëtte

93.7. En wat als je vader autist is?

Wel leuk dat er zo veel gesproken word over ouders met autistische kinderen, maar wat als je vader nou autistisch is? Daar wordt niet over gesproken. Is iedereen vergeten dat die mensen ook kinderen kunnen krijgen?

Sanne

93.8. Ik zit met zo veel vragen!

Hallo Henriëtte,

mijn zoon Leon zit vanaf groep 3 op speciaal onderwijs, en is nu 11. Ze zijn er nu pas achter gekomen dat deze school veel te moeilijk voor hem is. Uit een test kwam dat hij een IQ van 55 heeft en dat is heel laag, en dus naar een zmlk school moet. Ik ben verschrikkelijk geschrokken en zit echt met mijn handen in het haar, wat moet ik? Wat kan ik zelf doen? Zou jij misschien iets meer kunnen vertellen. Ik hoop iets van je te horen.

groetjes van de

93.9. Uitleg iobk

Ik ben een studente aan de haagse hogeschool en ik heb een jaar stage gelopen op het IOBK, dus ik weet er wel veel van af. Ik ben nu op maandag werkzaam op de speciale basisschool. IOBK betekent: in ontwikkeling bedreigde kleuters. Kleuters van 4 tot 7 jaar die iets hebben waardoor hun ontwikkeling niet helemaal verloopt zoals het moet. Het kan zijn dat je kind niet mee kon komen, op het regulier onderwijs. het kan zijn dat hij een stoornis heeft. Er kan dus van alles met je kind zijn. Als je vragen hebt email gerust.

groetjes

93.10. speciaal onderwijs

Reactie op Henriëtte (Speciaal onderwijs)

Hallo,

ik ben een moeder van drie kinderen waarvan er twee kinderen in een zmlk school "onderwijs" volgen. Tenminste dat hadden wij toch gedacht, dat ze onderwijs zouden ontvangen. Maar het blijkt dat de kinderen die in de mg (meervoudig gehandicapten) groepen zitten en een aangeboren mentale aandoening hebben, enkel dagopvang krijgen!!

In het schoolplan en in de schoolgids staat nochthans een heel mooie uitleg over de vorm van "onderwijs" die ze zouden moeten ontvangen, en dus in werkelijkheid niet krijgen!! Ik kan je vertellen dat ik nieuwsgierig ben waar jouw kinderen naar school gaan. De mijne zitten op dit moment in Houthem bij Valkenburg (Limburg) zitten. Het grootste probleem voor ons is dat er geen alternatief bij ons weten is. Hiervoor gingen ze naar een andere zmlk school te Maastricht, maar daar kon de school niet meer het onderwijs aanbieden dat onze kinderen nodig hadden, omdat ze daar aan de top van de school zaten!

Verder moet ik je erbij zeggen dat onze kinderen leerbaar zijn en toekomstperspectief hebben, maar dat de school met de ouders pertinent weigert te overleggen over de mogelijkheden van onze kinderen van 7 en 11 jaar! Zij zijn eerst geweigerd door de comissie van onderzoek. Maar omdat ze geen enkel argument hadden om ze te weigeren, hebben ze de kinderen toch moeten aannemen door toedoen van de inspectie en het bevoegd gezag! Sinds die dag zijn we geconfronteerd met een heuse boycot tegen ons en vooral tegen een van de kinderen die ze notabene 2 klasjes te hoog plaatsten! Het kind leest op avi 1 niveau en moet een boekbespreking houden of een spreekbeurt maken. Ik kan je vele zaken opnoemen die er mis gaan!

Daarom hebben wij samen met een andere familie, die hetzelfde daar meemaken met hun kind, een klacht ingediend tegen de school en tevens tegen het kinderrevalidatiecentrum dat aan de school verbonden is, vanwaaruit de nodige therapieën gegeven zouden moeten worden. Maar aangezien ze daar de stelling uitspreken :"bij kinderen met een aangeboren aandoening en met (volgens hen) een laag functionerend niveau moet je de NATUUR zijn gang laten gaan!" De psycholoog die het niveau bepaalde van de kinderen maakt deel uit van de comissie van onderzoek en heeft de kinderen mee afgewezen! Het IQ houden ze bewust veel te laag, daar hebben we bewijzen van, waardoor deze kinderen geen kansen worden geboden! Weet je waarom? in Nederland heeft men prioriteiten t.a.v. behandeling van gehandicapten vanwege de beperkte budgetten in zowel het onderwijs als de zorg voor gehandicapten. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de behandeling van kinderen met een verworven handicap, omdat die productiever zouden zijn! Dit heb ik onlangs vernomen van een professor!

Wij vechten er sinds vorig jaar voor dat ook onze kinderen de nodige rechten krijgen op een goede toekomst in deze ingewikkelde maatschappij, maar ik kan je nu al zeggen dat zelfs de inspectie en tevens de minister van onderwijs en verder nog de staatssecretaris en inspectie van gezondheidszorg na lang aandringen van onze kant om toch maar iets te doen tegen deze grove misstoestanden in deze instelling, tot op heden nog NIETS deden om de situatie te verbeteren!

Wij staan dus met de rug tegen de muur! Ik hoop dat jij of iemand anders wat info kunt geven over scholen waar ze het WEL goed menen met deze kinderen die net als alle andere kinderen fier zijn als ze iets bijleren! Hopelijk een reactie van jou!

groetjes,

93.11. Rugzakje

Hoi,

Ook wij hebben een dochter (7) die PDD-Nos heeft. Haar IQ is bovengemiddeld en met ingang van het komende schooljaar krijgt zij het zogenaamde rugzakje. Dat betekent dat er vanuit het speciaal onderwijs hulp voor haar komt op de reguliere basisschool. Dat zou dus ook een optie kunnen zijn?!

Wij zijn wel heel benieuwd hoe het uit gaat pakken in de praktijk.

Succes en de groetjes van Saskia

93.12. Speciaal onderwijs

Ik wilde graag reageren, ik heb zelf een zoon Nick van 8 jaar. Die nu nog op speciaal onderwijs zit. Met hele fijne ervaring. Maar nu zou hij "te goed" zijn voor deze school. De meeste ouders zouden juichen, nou wij niet. Van baby af aan hebben wij aan de bel getrokken: er is iets niet goed. Zelf heb ik altijd gezegd: van alles wat. ADHD, lichte vorm van autisme, emotionele en leerproblemen, de fijne motoriek, faalangst. Moet ik nog doorgaan?

Wij hebben de eerste 5 jaar van Nick zijn leven getobt zowel lichamelijk als geestelijk. En dat geldt voor ons driëen. Er werd gezegd, een overbezorgde moeder, de navelstreng doorknippen. Het gaat wel over mijn kind, mijn gevoel, en dat zegt dat het niet goed gaat met ons kind. Je ziet, ik kan er wel een boek over schrijven. Ik heb zoveel instantie's bezocht, doktoren, psychologen, kinderpsychiatrie. En daar zijn we eindelijk geloofd. Maar doordat ik er zelf zo achterheen ben gaan zitten, is Nick nu zover als hij nu is en daar zijn wij zo trots op. Maar dat vergt heel veel, vooral van mij.

Het heeft mij psychisch zoveel energie en strijd gekost dat ik zelf ook ben gaan tobben. Niet om nu mezelf zielig tegaan vinden, integendeel. Maar dat wordt vaak over het hoofd gezien, wat er in het gezin gebeurt. En vooral als je ook nog eens een partner hebt die hetzelfde heeft, en die je tenslotte ook moet begeleiden.

Nu is Nick op school, loopt hij op zijn tenen. Als hij thuis komt ontlaadt hij zich, maar dat is wel goed hoor. Maar hoe heel erg druk en beweeglijk. Soms gillen, een zeer grote fantasie die hij uitbeeldt (van de TV). Boze buien. Heel emotioneel, huilt snel en alleen door hem positief te benaderen bereik je hem en kan ik met hem praten.

Het kost veel tijd, veel energie, maar dat doe je, daar ga je voor als moeder. Maar zoveel onbegrip van de buitenwereld, zelfs in je eigen familiekring. Nu is de planning dat Nick dit schooljaar nog naar gewoon basisonderwijs zou gaan. Met gemiddeld 30 kinderen in een groep. Nu zit hij in een groepje van 10 kinderen met 2 begeleidsters. We worden geholpen door ambulante hulp. Hun visie is: hij kan het want wat u vertelt zien wij allemaal niet! Dus zoals je zo vaak leest in bladen en op internet: de ouders worden niet gehoord, er word niet goed geluisterd naar ons. Ik blijf erbij dat zeker een moeder, haar kind het beste kent, je bent lerares, psycholoog, psyichiater en opvoeder tegelijk. Waar het in feite allemaal om draait is geld.

Wie herkent dit, wie vecht er ook om zijn of haar kind gelukkig tezien.

Van een strijdende moeder.

93.13. Gevoel

Hoi strijdende moeder,

Zelf heb ik (bijna) 8 kids. Er hebben er bij mij 4 op bijzonder onderwijs gezeten. Ook ik heb een kind met ADHD en een vorm van zéér ernstige dyslexie waardoor hij ook gesproken taal niet begrijpt. Ook heb ik een kind met PDD/NOS, een aanverwante autisme stoornis. Het symptoom dat jouw kindje emotioneel is en huilbuien heeft behoort niet tot deze beide groepen. Deze kids zijn juist heel gevoelig maar uiten dat beslist niet. Hiermee wil ik niet zeggen dat jouw kind deze stoornis niet heeft, begrijp me niet verkeerd. Wel wil ik je aanraden om het kind is goed na te laten kijken, laat hem is goed testen.

Waarom advieseer ik dit: Ik zei al vanaf dat mijn zoon met ADHD dyslexie zou kunnen hebben. Hij raakte er totaal overstuur van als hij moest lezen op school, werd dan agresief, verscheurde zijn boeken. De school wilde hem niet testen, volgens hun lag het aan zijn ADHD.

Een aantal jaren verder (inmiddels was mijn zoon toen 15!) moest hij een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan. Daaruit bleek dat hij zwaar dyslextisch was waardoor hij ook gesproken taal niet begrijpt. Jarenlang heeft dat kind dus onbegrepen op school gezeten, gefrustreeerd en al. Jarenlang wist ik al dat hij dyslextisch was..... niemand wilde echter luisteren naar een "overbezorgde moeder" zoals ze mij noemden.

Ik bedoel met dit bericht te zeggen:

Ga op je gevoel af. Een moederinstinct zit er bijna nooit naast! Blijf voor hem vechten, hij verdient het.

Héél veel sterkte, groetjes, prinses

93.14. Speciaal onderwijs

Helaas is het zo dat op zmlk scholen er teveel en tevaak vanuit wordt gegaan dat deze kinderen niets kunnen, dat ze aan hun plafond zitten. Het vervelende is: ze kijken alleen maar naar het iq van een kind en niet naar de leerbaarheid. Dit terwijl die leerbaarheid er wel terdege is, alleen moet je er meer tijd vooruit trekken en deze kinderen anders benaderen. Oftewel het niet 1 of 2 keer uitleggen maar meerdere malen, net zolang tot ze het snappen.

Onze dochter is 15 jaar en zit op het voortgezet zmlk onderwijs, ze gaat hier eerder achteruit dan vooruit. Inmiddels volgt zij de Feuerstein therapie of methode net hoe je het noemt. Hierover is info te vinden op internet en er zijn door het hele land mensen die hiermee werken. Deze methode gaat ervan uit dat je moet kijken naar de leerbaarheid van een persoon en niet naar het iq. Zo zijn er meer mogelijkheden om je kind een betere kans op een toekomst te bieden.

Je mag ze zelf onderwijs geven thuis, zover ik weet is dit niet bij wet verboden. Er is nl een wet op vrijheid van onderwijs hier in nederland. Er is ook info op internet over thuisonderwijs. Het is alleen heel triest dat er zoveel ouders zijn die tegen het probleem aanlopen op het zmlk onderwijs. Er zijn gelukkig ook zmlk scholen die wel verder kijken.

Ik wens jullie allemaal veel succes want het is een hele strijd die je steeds weer moet voeren voor je kind. En soms is thuisonderwijs de beste keus, hoe zwaar het misschien ook is. En bovenal blijf: vertrouwen houden in je kind en je eigen moedergevoel, je kent zelf je kind het beste, wat de "deskundigen" ook zeggen. Ga op je gevoel af en probeer desnoods via een pgb, als je dat, hebt bijles voor je kind te regelen. Onze dochter krijgt dat ook thuis.

Henriëtte

93.15. Re: rugzakje

Ikzelf heb een tweeling van 4.5 jaar waarvan er een op een MKD zit en de ander op gewoon basisonderwijs waar hij nu al bestempeld is al zg "zorgleerling". Wat nou mijn vraag is of u mij eventueel op de hoogte wil houden hoe het nu met uw kindje gaat en eventueel ervaringen wil uitdelen. Heeft u misschien enige adressen waar ik mij toe kan wenden over het zg rugzakje?

Alvast vriendelijk bedankt. Monique (Trotse moeder van Jeroen en Niels)

93.16. Autistische vader

Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb een zoon van 15 met pdd en ik vraag mij af of hij die verliefde gevoelens ooit krijgt en dus echt vader kan worden.

Bea

93.17. Autisme en dislexie

Wat begrijp ik jouw verhaal goed, zeg, en lekker om eens te lezen dat ik niet de enige ben. Mijn zoon van 15 heeft een lichte vorm van PDD hij zit nu op de mavo. Hij kan goed leren maar wij hebben hem expres niet naar de havo laten gaan omdat hij door het zefstandig werken zou falen. Zijn autisme is pas in groep 6 ondekt terwijl ik het al wist toen hij 2 jaar was. Ik heb vroeger op de K.V.J.V. gezeten en ik moest ooit een werkstuk maken over autisme, waardoor er voor mij dingen herkenbaar waren, maar dit werd afgewimpeld.

Bij mijn tweede zoon zeiden ze op dezelfde school dat hij een achterstand had van bijna 3 jaar en dat hij naar speciaal onderwijs moest. Ik zei dat ik het daar niet mee eens was.Hij bleek dislexie te hebben en gaat nu het volgend schooljaar naar het VMBO. Hij voelt zich op school niet thuis. Hiermee wil ik eigelijk ik het kort zeggen, zonder dat ik mensen wil kwetsen of dat het raar overkomt, maar als jij je niet thuis voelt op het speciaal onderwijs, hoor je er niet!

Bea

93.18. Autistische vader

Sanne, ik vind het heel goed dat je deze vraag een keer stelt. Zelf ben ik getrouwd met een man met autisme, samen hebben we 4 kinderen. Ik merk aan onze oudste dochter dat ze het moeilijker vindt dan dat ze laat merken. Zij is 14 jaar. Heeft ook een broer en zus met autisme (asperger). Ze heeft het net gelezen en is het met me eens.

Jacomien

93.19. Autische verliefdheid

Je 15 jarige zoon kan ook verliefd worden. Zelf heb ik een man die Asperger heeft en een zoon van 15 jaar (ook Asperger). Mijn man is ook verliefd geworden en onze zoon is ook regelmatig verliefd. Vraag is meer hoe ga je daar mee om? Vertel je het een eventuele vriendin?

Jacomien

93.20. Autistische vader

Hallo Sanne,

Daar lees je inderdaad niet zoveel over. Ik zou er wel wat meer vanaf willen weten. Begrijp ik het goed dat je eigen vader autistisch is? Hoe is dat voor jou? Ik heb soms ook mijn twijfels.

Tascha

93.21. Pdd-nos en school

Bij mijn zoontje is onlangs de diagnose pdd-nos vasgesteld. Hij heeft op school extra begeleiding gekregen, maar dat was toch niet voldoende. Is aangemeld bij de PCL voor sbo en binnen 7 weken uitslag, is toegelaten. En gaat nu per 18 september starten, wel heeft de huidige school veel medewerking gegeven en ook het ggze.

Het hoeft dus helemaal niet zo lang te duren, als je maar voldoende medewerking krijgt.

Frieda

93.22. Regulier basisonderwijs

Onze zoon van 7 heeft het syndroom van Asperger maar gaat naar het reguliere onderwijs. Hij zit nu in groep 4 en qua niveau kan hij het makkelijk aan. Hij heeft nu net een rugzakje toegewezen gekregen en mede door de goede samenwerking / communicatie gaat het voor de rest ook prima. Het vraagt van de school wel een speciale inzet, maar als de school er voor open staat is dat heel fijn. Vooral ook omdat onze zoon gewend is aan deze kinderen en de school ook dicht bij huis is.

Onze instelling is: zolang hij het fijn vind om naar deze school te gaan, zien we het wel. Alles op zijn tijd.


93.23. Vragen

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb een dochter van bijna 9 ze zit op een gewone school. Ik zie dat het niet goed met haar gaat, ze loopt op haar tenen. Ze is nu getest en heeft een iq van 62. Ze willen haar een rugzakje geven.

Maar ik wil dat ze naar een andere school gaat. Wat voor soort onderwijs past het beste bij haar? Ik wil het liefst bso. Kan dat?

Ik zou het graag van u willen horen.
Met vriendelijke groet, C.H Fonteijn

93.24. Autistische vader

Hoi Sanne (en mensen met een autistische vader),

Op de Website van Colette de Bruin (schrijver van het boek "Geef me de 5") staat onder Column een stukje over iemand met een autistische vader. Misschien is dit wel herkenbaar voor sommigen. Het enige advies wat ik kan geven is, lees het ( www.autistisch-spectrum.nl). En mocht je vragen hebben hoe de persoon in kwestie er mee omgaat kun je me mailen.

Groetjes

93.25. Kind met PDD-NOS in het speciaal onderwijs

Hallo,

Ik heb stage gelopen in het speciaal onderwijs. In de klas waar ik stage liep zat een jongetje met PDD-NOS. In het begin mocht ik me niet teveel met hem bemoeien. Na een hele tijd, probeerde ik gesprekjes aan te gaan. Als ik in de pauze buiten moest lopen stond hij in het begin altijd alleen. Ik ging dan altijd met hem praten met dingen waarvan ik dacht dat het hem interesseerde, zoals wat hij die middag ging doen en of hij op een sport zat enz.

Eerst gingen de gesprekken een beetje stroef (ik nam afstand als ik merkte dat hij geen gesprek wou voeren), maar hij kwam steeds losser. Op een gegeven moment zat hij gewoon te wachten tot dat ik bij hem kwam op te praten. Dit vond ik zo mooi om te zien. Je zag hem met de week groeien. Hij ging zelfs na een paar weken met een andere jongen uit zijn klas spelen.

In de klas kon ik hem ook steeds meer begeleiden. Aan het eind van mijn stage was het zelfs zover dat ik hem op sommige momenten gewoon moest tegen houden (zo los was hij geworden). Je kon dus zien dat hij zich echt op zijn gemak voelde. Ik wil zelf echt verder in dit werk.

Ik vind het zo mooi om te zien hoe kinderen in een half jaar tijd zo erg kunnen veranderen. Geweldig. Ik raad iedereen aan als het niet goed gaat met een kind in het 'gewone' onderwijs om het kind naar het speciaal onderwijs te doen. Als je ziet hoe kinderen daar in een korte tijd groeien echt geweldig!

Groetjes Nicole (op dit moment klassenassistent, hopelijk snel leerkracht in het speciaal onderwijs) ok

93.26. Lichte vorm van autisme

Hallo allemaal.

Ik ben 17 jaar en ik heb vroeger op speciaal basisonderwijs gezeten. Mij is altijd gezegd vanwege mijn trage ontwikkeling. Nu doe ik mbo-onderwijsassistent en kan ik goed mee komen.

Laats had ik het met mijn moeder over dat mijn gedrag een beetje overeenkomt met iemand die autisme heeft. Namelijk:

Mijn moeder zei dat ik een lichte vorm van autisme heb. Maar ik weet niet of dat is vast gesteld. en ik wil dat graag weten. Ik ben een erg gelukkig persoon, maar het zou wel een antwoord op mijn gedrag zijn.

Weet iemand of ik me anoniem kan laten testen, en waar precies?

Alvast erg bedankt, groetjes Suus

93.27. Re: lichte vorm van autisme

Hoi Suus,

je kunt je via je je huisarts aanmelden bij bureau jeugdzorg, en dan laten uitzoeken of je idd. een lichte vorm van autisme hebt. Mijn zoontje is 5, en jouw verhaal lijkt erg op dat van hem, wij willen het ook laten uitzoeken. Anoniem zal denk ik niet gaan, maar waarom wil je dat? Er bestaat toch zoiets als geheimhoudingsplicht?

Succes, Marieke

93.28. Lichte vorm van autisme

Hallo Marieke,

Dankjewel voor je reactie. Ik ga inderdaad maar contact opnemen met de huisarts. Ik wil graag anoniem blijven omdat mijn moeder eigelijk gezegd heeft dat ik een lichte vorm van autisme 'heb' en ik weet niet of ik dat geloof. Ik wil haar niet kwetsen door te zeggen dat ik haar niet geloof. Het klinkt een beetje ingewikkeld en eigelijk weet ik ook wel dat ik gewoon eerlijk moet zijn, maar als het kan liever niet.

Ik weet dat ik altijd wel anders ben geweest als anderen, maar ik heb ermee leren omgaan en ik ben happy. Toch schrok ik er een beetje van dat ik misschien een lichte vorm van autisme heb. Dat klinkt zo anders dan 'gewoon een trage ontwikkeling'. Daarom wil zekerheid.

Ik weet dat ouders veel beter inzicht hebben in hun eigen kind. U kent uw kind immers het best, maar toch vind ik het harstikke sterk dat uw daar werk van maakt! Het zal vast niet altijd even makkelijk zijn.

Ik hoop dat er snel resultaten van de testen van uw zoontje komen! Dan kunt uw en school inspelen op de ontwikkeling! Als er resultaten zijn, zou u het dan willen vertellen?

U ook succes!

Groetjes Suus.

93.29. Lichte vorm van autisme

Hoi Marieke,

Ik heb het toch aan me moeder verteld. Ze stond helemaal achter en helpt me nu mee.

Dat heeft me wel opgelucht!

Groetjes Suus.

93.30. Zekerheid

Lieve Suus, ik kan me heel goed voorstellen dat je zekerheid wil, dat wil ik ook graag voor mijn zoontje. En idd. dan kunnen de school en wij inspelen op zijn ontwikkeling. Nu heb ik van de week nog maar eens naar de huisarts gebeld, want die had mij immers aangemeld bij jeugdzorg. Blijkt dat de school eerst hem gaan bespreken bij de leerlingbesprekingen, en ze kijken wat daar uit komt, alvorens ze hem gaan onderzoeken. Volgende week zijn de besprekingen, dus ik ben ook benieuwd wat er uit gaat komen. Ik hoop echt dat hij nu onderzocht gaat worden.

Jij ook veel succes toegewenst, en laat je het ook even horen wat de testresutaten zijn?

Groetjes, Marieke

93.31. Onderzoek

Hai Marieke,

Wat vervelend dat u nu al zo lang moet wachten voordat uw zoon wordt onderzocht! Ik kan me zo voorstellen dat u nu wel eindelijk graag wilt weten wat er precies aan de hand is! Ik hoop voor u en uw zoon dat ze na de bespreking toegang geven voor de testen!

Ik wacht tot ik 18 ben. (volgende maand) want dan hoeven niet beide ouders goedkeuring te ondertekenen voor de psycholoog. Dat is een heel lang verhaal, mijn ouder zijn gescheiden, en het komt er op neer dat mijn vader het met veel moeite gaat ondertekenen en aangezien het toch al volgende maand is, wacht ik nog even.

Als ik nog nieuws heb zal ik het laten weten, dat moet u ook zeker laten weten! Ik hoop het beste!

Groetjes Suus.

93.32. Geruststelling?

Hallo mama van Leon,

Zelf werk ik op een school met leerlingen niveau 55 of lager. De leerlingen op onze school zijn heel gelukkig en trots op de vaardigheden die ze beheersen. Wij zijn een "leefschool". Dat wil zeggen dat leerlingen leren rekenen, lezen en schrijven op niveau en dit te gebruiken in de praktijk. Op deze wijze leren ze toch rekenen op een voor de leerling nuttige manier. Alles draait om functionaliteit, juist omdat het voor leerlingen vaak zo moeilijk is om deze vakken in zekere mate te beheersen maken wij de leerstof zo praktisch mogelijk.

De basisvorming is gericht op de schoolse vaardigheden en de voortgezette afdeling is gericht op zelfredzaamheid en functioneren in de maatschappij. Er is een restaurant, een kunst groep die werk verkoopt van de leerlingen (er hangt werk van ons in het UMCG in Groningen) enzovoort. Wees dus niet bang dat je kind in een soort onderwijs terecht komt die vergelijkbaar is met een KDC. Er wordt echt onderwijs gegeven toegespitst op de kwaliteiten van het kind.

groet, een enthousiaste juf

93.33. Hoe het ook kan

(reactie op 50.10)

Wat een triest verhaal. Er zijn wel degelijk scholen die uw kind wellicht kunnen helpen. Er is een school in Haren PJF Mytylschool, daar werk ik zelf. Ook Zwolle en Emmen hebben een school voor deze leerlingen. Kinderen die leerbaar zijn krijgen bij ons een passend aanbod op het gebied van taal, rekenen en communicatie. Wij werken dagelijks in samenwerking met therapeuten, orthopedagogen en andere deskundigen.

Het komt mij vreemd voor dat in het zuiden des lands de problematiek niet wordt aangepakt. Misschien is dit nog in ontwikkeling. De website van onze school kan misschien een idee geven hoe het ook kan. Onze logopedistes geven iedere week een les "communicatie' naast individuele behandelingen, wij hebben een speciale leesmethode "lezen moet je doen" deze methode is een totaal plaatje. Er is een vormen boek dat de leerlingen helpt de vormen van de letters te leren, we gebruiken ondersteunende gebaren bij het aanleren van de letters, we geven voorbereidend schrijven met behulp van een ergotherapeut en de leesmethode bestaat uit picto's die de woorden vervangen. De kinderen lezen de plaatjes, dit begint heel klein (2 woord zinnen) uiteindelijk in deel 2 van de methode worden steeds meer picto's vervangen door woorden. Zo leren veel leerlingen functioneel lezen.

We hebben ook een voortgezet onderwijs afdeling die de leerling leert zelfstandig te worden op zijn/haar manier. Wij zijn een "leefschool" die kinderen leert zich zo goed mogelijk te redden in de maatschappij. Veel van onze leerlingen gaan aan het eind van hun schoolcariere werken in een centrum voor dagbesteding of een zorgboerderij.

Ik hoop dat dit verhaal een beetje moed geeft.
groet Rita

93.34. re: autisme praatgroep : reactie op 52.4

Beste Nancy, Ik heb net de site van de praatgroep over autisme praatgroep geprobeerd, maar hij deed het niet!

Nu zag ik dat je bericht al van een hele tijd geleden was, maar weet jij, of iemand anders het vernieuwde adres? Ik zou dit graag willen hebben, omdat ik denk dat mijn zoontje een vorm van autisme heeft. Hij is 5, bijna 6 jaar, en hebben een onderzoek daarnaar aangevraagd. Hij zit al op het speciaal-onderwijs. (heb hier laatst ook al berichtjes over gestuurd, laatste was 52.30) Ik vind het soms heel moeilijk om op de juiste manier bij hem te reageren, omdat het lijkt alsof hij in zijn eigen wereldje leeft. Ik zou zo graag met andere mensen erover willen praten, misschien een stukje herkenning, tips en adviezen.

Het is moeilijk om er met anderen over te praten, want je ziet niks aan hem. Hij is een leuke spontane kleuter, alleen reageert hij vaak anders. Hierbij stuit ik vaak op onbegrip in mijn omgeving. Mensen snappen het vaak gewoon niet. Gelukkig is er wel een kennis in mijn omgeving met een kind in dezelfde leeftijd en op dezelfde school die het goed met elkaar kunnen vinden, maar ik kan ook niet altijd bij haar aankloppen aangezien zij het momenteel heel erg druk heeft.

Ik zou graag willen weten hoe andere ouders dingen aanpakken in bepaalde situaties, met name als er spanning bij zit, denk aan Sinterklaas. Mijn zoontje is erg gevoelig voor verandering/spanning. Dit uit zich onmiddellijk in bedplassen, druk gedrag, zich terugtrekken in zijn eigen wereldje. Je kunt hem dan vaak niet bereiken, je vertelt dan wat aan hem en hij geeft een totaal ander antwoord. Ik vind dit moeilijk om mee om te gaan. groetjes, Marieke


93.35. Bso voor kinderen met een rugzakje

Hallo Ouders

Wij zijn bezig om een bso op te starten voor kinderen met een rugzakje. Dit willen wij gaan doen in Maastricht. Heb je intresse of wil je meer weten mag je mij altijd mailen. Binnenkort zullen we een website hebben.

We willen voor kinderen met een rugzakje een bso opstarten die ook hele dagen open is in de vakantie en vrije schooldagen. We willen ook zaterdag opvang gaan aanbieden zodat de ouders rustig boodschappen kunnen gaan doen. We willen activiteiten aan bieden die passen bij de kinderen. Er zal zeker goede begeleiding aanwezig zijn voor de kinderen.

Ik zelf heb 5 jaar werk ervaring met kinderen en dan ook met gehandicapte kinderen.

Vriendelijke groet

93.36. Autisme

Hooii Marieke,

Hoe is het met je? En hoe zijn de gesprekken over/met je zoontje gegaan? Ik zou dinsdag een gesprek hebben 2 weken terug alleen was die vrouw ziek! Dat vond ik echt heel erg vervelend! Nu heb ik aanstaande woensdag een nieuwe afspraak, en ik ben heel nieuwsgierig. Ik hoop aan de ene kant dat ik idd een hele lichte vorm heb zodat ik begrijp waarom ik me zo voel en zo denk en aan de andere kant hoop ik van niet. Maar ja dan blijf je nog met zoveel vragen zitten! Dat moest ik weer even kwijt :)

Liefs Suus

93.37. Voor Marieke/autisme

hoi Marieke,

heb een zoon van 13 jaar met een Stoornis in het Autistisch Spectrum, dit weten wij vanaf zijn achtste jaar, ondertussen ben ik dus wel ervaringsdeskundig ;-) Als je vragen hebt, mag je me gerust mailen.


93.38. Voor Suus en Jolanda

Lieve Suus en Jolanda,

Ben gisteren op de school geweest van mijn zoontje, voor het gesprek nav. de observatie. De Orthopedagoog denkt voorzichtig in de richting van ADHD (hij is alleen niet superdruk) of PDDNOS (Autisme-spectrum). Uit de vragenlijsten kwam namelijk dat die 2 acpecten in het "klinisch gebied" lagen, en dus is dit noodzaak om verder te laten onderzoeken. Ik had zelf al wel gegoogelt, en kwam ook op of PDDNOS of ADHD uit. Nu weten we het nog niet zeker, maar as. vrijdag hebben we een gesprek bij Jeugdzorg, en hopen dat we dan meer te weten komen. Als ik meer weet, laat ik het jullie wel horen!

Groetjes, Marieke

93.39. Voor Marieke/ ADHD/PDD-NOS

Hoi Marieke,

Wist je dat er ook ADD bestaat? Dat is wel aandachtstekort, maar niet superdruk. Ken je de site BalansDigitaal, daar kun je heel veel lezen over zulk soort stoornissen. Heel veel sterkte en mail me gerust.

groetjes,

93.40. Voor Jolanda

Hoi Jolanda,

Dankjewel voor de tip!!! Ik ben meteen naar de side gegaan, en inderdaad herken ik veel in mijn zoontje mbt ADD! Afgelopen vrijdag hebben we een gesprek bij buro jeugdzorg gehad, en zij gaat nu een onderzoek in gang zetten. Ook krijgen we begeleiding thuis, omdat ik graag nog beter wil leren omgaan met hem. Niet dat het thuis spaak loopt ofzo, maar ik wil graag leren om hem bijv. uit "zijn eigen wereld" te krijgen op momenten dat dat erg van belang is. Hem helpen beter dingen te onthouden, enz.

Groetjes, Marieke

93.41. Weer voor Marieke

hoi Marieke,

bedankt voor je reactie! Heb nog veel meer tips voor je (als je wilt), maar misschien is het handiger om dat via direct emailcontact te doen. Als je op mijn naam klikt onder aan het bericht, kun je een mailtje naar mijn eigen emailadres sturen. Ik zie het wel (of niet natuurlijk ;-))

In ieder geval sterkte met alles, groetjes,

93.42. Lichte vorm van autisme

Lieve Marieke,

Ik heb eindelijk de resultaten, en ik heb een inderdaad een lichte vorm van autisme. Precies wat ik verwacht had. Het duurde ontzettend lang, bij elkaar heb ik vijf gesprekken gehad waarbij we ook een dik vragepakket hebben ingevuld over mij als baby tot nu. Ik hoorde het drie weken geleden en toen drong het nog niet helemaal door, maar eergister kwam alles eruit, ik heb de hele middag moeten huilen. Nu gaat het weer goed. Ik had dat moment nodig om nu weer verder te kunnen. Donderdag start een praatgroep met meerdere jongeren die een vorm van autisme hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Hopelijk helpt het. Al met al is het een hoop waar ik mee aan de slag moet! Maar ik kom er wel.

Hoe gaat het met je zoontje? Is er al meer bekend en heeft hij ook een behandelingsplan?

Liefs, Suus

93.43. re: lichte vorm van autisme

Lieve Suus,

Hoe is het nu met je? Ik kan me zo voorstellen, dat je na de eerste schok, dat je idd. een lichte vorm van autisme hebt, toch ook wel blij bent dat je nu zekerheid hebt. Toch? Weet je ook welke vorm je in lichte mate hebt? Wb. mijn zoontje, we hebben alleen de intake gehad bij bureau Jeugdzorg, en de GGZ gaat nu testen op PDDNOS en ADHD. Wanneer dat allemaal gaat gebeuren, daar krijgen we nog bericht over. Fijn trouwens dat het bij jou best snel gegaan is! Bij ons hier in Nijmegen duurt dat blijkbaar (veel) langer. Ik wens je veel sterkte toe bij de praatgroep!

Liefs, Marieke

93.44. Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld

Van: www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2008/leerlingen-speciale-scholen.asp
  Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld
  Nieuwsbericht, 2 juli 2008

  In het schooljaar 2007-2008 zaten 65.000 leerlingen op speciale scholen voor kinderen met handicaps of stoornissen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 1995-1996. Op de speciale scholen zijn jongens veruit in de meerderheid.

  In 2007-2008 gingen bijna 28.000 kinderen naar een school voor leerlingen met een ernstige ontwikkelingsstoornis. Ruim 50% van hen zijn de zeer moeilijk opvoedbare jongens. Ook op de scholen voor leerlingen met hoor- of spraakproblemen zijn de jongens duidelijk in de meerderheid. Ruim 60% van de leerlingen op deze scholen heeft ernstige spraakmoeilijkheden. De overige zijn doof of slechthorend. 7 van de 10 kinderen op de scholen in deze groep zijn jonger dan twaalf jaar.

  Dit blijkt uit de nieuwste kwartaalrapportage van de landelijke Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor is een bundeling van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. Het doel is om beleidsmakers van het Rijk, gemeenten en provincies te informeren over de situatie van de jeugd.

  VerwijzingenJeugdmonitor
  Dossier | 2 juli 2008
  De landelijke Jeugdmonitor geeft een integraal beeld over hoe het gaat met de jeugd in Nederland.

  93.45. speciaal onderwijs

  hoi
  Ik ben een moeder van een meisje van 9 toen Demi geboren was zijn we er achter gekomen dat ze grijze staar(cataract) had, dat is met een operatie verholpen ze ziet nu met een oog 10% en de ander 70.
  Jaren gaan voorbij en toen ze op de kleuterschool kwam de juf na een maand dat ze het beste naar een toneelschool kon gaan, gelachen en verder niks.

  Nadat ze de groep 3 bereikt had zijn we naar we een psycholoog gegaan want Demi kon niet verder met lezen en haar gedrag ging achteruit, daar hebben we geprekken gehad en toen moest ze met spoed naar een andere school. Je kunt wel denken dat we er gek van werden. aangemeld bij rec 4 en daar kwam ze niet door, geen bevestiging. Aan een vermoeden hadden ze niks. Toen is ze toch naar een andere school gegaan. En daar ging het lezen ook niet beter worden, ondertussen hadden we via mijn zus een inschrijving gedaan bij een instantie waar ze konden testen of ze geen dyslexie heeft en toen kwam het anwoord ja dat heeft ze, de bevesteging heeft ze. Gelukkig dachten we een rugzakje. Nee dat krijg je niet met dyslexie nu zijn we bezig met een bevestiging van PDD-NOSS en nu zijn we op zoek naar een geschikte school waar ze verder haar leerschool af kan maken zonder dat ze weer van school moet we zijn aan het denken een school in Maasticht. wie kan mij gerust stellen? groetjes,,,


  93.46. Re 55.31 onderzoek

  Lieve Suus, en alle anderen,

  Sinds gisteren (ja ja, een jaar geleden!) weten wij wat er met ons zoontje, van inmiddels bijna 7 aan de hand is. Er is bij hem ADHD geconstateerd, en er zou sprake zijn van een licht verstandelijke handicap, die ik persoonlijk in twijfel trek. ADHD kan ik me goed in vinden, vanwege zijn duidelijk aanwezige concentratietekort. Hij heeft al zijn hele leven een probleem met testen. Die vallen ALTIJD slechter uit. Er waren trouwens ook 2 verschillende uitkomsten, vandaar.

  Hij zit op het speciaal onderwijs, in groep 3. Hij doet het daar zeer goed. Met lezen zit hij in een apart groepje, in kern 3. Zijn overige klasgenoten zitten net in kern 2. Mijn zoontje is sinds na de zomervakantie gaan lezen, en leest moeiteloos 6 woordzinnen en weet precies wat er staat! De juf vind het op school heel erg goed gaan. (Hoezo verstandelijk gehandicapt!)

  Ook met de rest gaat het heel goed met hem. Hij zit (godzijdank) op zijn plaats. Hoewel ik de laatste tijd zelf al sterk het vermoeden had dat hij ADHD zou hebben, was het toch een klap. De arts begon meteen over medicatie Ritalin, wat mij op dat moment zeer tegen de borst stuitte. Ben er nog niet over uit, wil er ook eerst meer over weten. Ik heb vandaag op internet (wikipedia) wat info opgezocht, volgens mij heb ik (en mijn man) nog een lange weg te gaan, met de vraag "hoe nu verder".

  Misschien zijn er hier ervaringsdeskundigen die me wat kunnen vertellen, bijv. over ADHD in het gezin. Hij is de oudste, dan wwer een jongen van 5 en een meid van 3. We willen graag een 4e. Zijn er dan ook mee bezig.

  Ik hoop op reactie, groetjes, Marieke

  93.47. Speciaal onderwijs

  hallo Marieke

  ik heb een dochtertje van 7 jaar ik ben al 1 jaar bezig met vechten om haar op speciaal onderwijs te krijgen. 3 mnd observatie gehad, kwamen veel dingen uit, maar ze zeiden: "uw dochtertje kan verantwoord naar groep 3 overgaan, als u 6 weken 2 x per week op school wil komen helpen om extra les te geven op de gang ".

  Dat heb ik gedaan, iets verbetering, niet veel. Na de zomervakantie groep 3; eerste paar weken ging wel maar toen veranderde haar gedrag: heel boos, snel huilen, agresief tegen mij, niks was goed, altijd negatief. Weer gesprek aangevraagd, met veel moeite gekregen van buitenaf. Ik stond erop dat ze een iq test af moesten nemen. Heb ik paar weken op moeten wachten, maar uiteindelijk had ze een score van onder gemiddeld.

  Ik dacht hehe eindelijk aanvraag indienen voor speciaal onderwijs, maar helaas, dat kon niet. Ik kreeg te horen dat ze eerst een plan moeten maken op haar nivo les geven en kijken of dat beter ging.

  Er gaan weken voorbij, een hel is het, een kind dat ik huilend uit bed moet trekken en naar school moet brengen en helemaal over de rooie achter moet laten bij de juf. Dat gaat aan mijn hart, ik ben moe en kapot, zo een ongelukkig kind. Ik heb hulp gezocht bij de psycholoog voor haar gedrag. Ze zegt ook: "ik haat school, wil niet meer". Elke dag huilend naar school en schreeuwen: "ik haat je mama, je laat me achter". Echt verschrikkelijk. En dat allemaal door school. Die hebben het te laat aangegeven, en ik werd niet serieus genomen. Er wordt nu gezegd: we dachten dat ze het wel kon. Ik zei: jullie hadden al veel eerder aan de bel moeten trekken en die aanvraag moeten doen, dan had ik nu nog een gelukkig kind gehad. Nu eindelijk gaan ze die aanvraag indiene. Dus hoop voor de zomer uitslag te hebben. Ik trek het niet meer.

  Moeders worden niet serieus genomen, echt triest.

  graag reactie op email

  Linda

  93.48. school

  Ik heb 2 zonen die beiden pdd-nos hebben. Van de jongere zoon weten we het al 4 jaar. Hij heeft door allerlei trainingen naast school, zoals weerbaarheid, sociale vaardigheden en de ik ben speciaal training heel goed het gewone basisonderwijs doorlopen. Hij is toendertijd wel getest op intellectuele mogelijkheden. Momenteel zit hij in de brugklas van de havo. Ik ben ervan overtuigd dat hij door de trainingen en de goede begeleiding van zowel de psychologe alsook doordat wij als ouders ons hierin verdiept hebben het zover al heeft gebracht.

  Mijn oudste zoon zit nu in de 2e klas van het vmbo-t. Met hem gaat het momenteel niet goed. Hij is pas onlangs getest en hieruit blijkt ook dat hij pdd-nos heeft. Bovendien is er een behoorlijk verschil in zijn kunde mbt taal en rekenen. Hij heeft zonder problemen het lager onderwijs doorlopen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij hem eerder hadden kunnen begeleiden dat het nu ook een stuk beter was gegaan. Je hebt nl nu tevens met de puberteit te maken, en dan willen de kids niet meer zoals wij. Dus hij zet zich behoorlijk af tegen alle hulp.

  Wat ik je als ouder kan adviseren is eerst te kijken naar de mogelijkheden die je kind heeft qua intellect. Is ze goed genoeg voor een basisschool? Dan is de huidige school bereid haar goed begeleiden. Krijg je zelf goede begeleiding vanuit de zorg en dan denk ik aan cursussen voor je kind en ook voor de ouders, bv themabijeenkomsten en praatgroep. Heb je genoeg tijd om je kind te helpen, er gaat nl veel tijd inzitten. En voor alle zekerheid een aanvraag doen voor een rugzakje.


  93.49. re Kind met PDD-NOS in het speciaal onderwijs

  Reactie op Kind met PDD-NOS in het speciaal onderwijs

  Hallo!

  Ik heb een zoon van 6 met PDD-NOS en zit sinds 1.5 jaar op het SBO

  Hiervoor heeft hij meerdere kinderopvangen bezocht, en hoe er daar met hem is omgesprongen is absoluut schandalig: tot aan opsluiting in de slaapvertrekken aan toe. Uiteindelijk na 2 jaar tobben en van het kastje naar de muur is mijn zoon bij het kabouterhuis terecht gekomen.
  Dat is onze redding geweest!
  Dit is een medisch kinderdagverblijf, met alle hulp die nodig is binnenshuis. Van daaruit is er uiteindelijk een beschikking geregeld voor de SBO. Nu zit hij hier, is hij 6.5 en na de kerstvakantie gaat hij dan naar de onderbouw, oftewel, in het gareel en leren lezen en schrijven!!!
  We zijn zo trots! En hij nog veel meer. Sinds hij op deze school zit is zijn zelfvertrouwen zo toegenomen! Ook zijn sociaal emotionele ontwikkeling wordt steeds beter! Sterker nog, hij zit nu op een teamsport!
  Er zijn ouders die diep van binnen moeite hebben om hun kind naar een sbo te sturen, het is immers ook erg bevestigend! Maar neem maar van mij aan, als je kind er blijer van word, minder gefrustreerd,en daadwerkelijk ook nog iets leert, dan is het toch een prachtige oplossing???
  Esther


  93.50. Speciaal Onderwijs, voor Linda

  Hoi Linda,

  Wat erg zeg! Misschien kun je via Karakter, dit is een stichting voor kinder- en jeugdpsychiatrie (klinkt zwaar, valt mee) proberen om je dochter te laten testen. Om hier voor in aanmerking te komen, kun je met dit verhaal naar je huisarts (wegens dat je dochter duidelijk niet op haar plaats zit), of via stichting MEE. Stichting MEE kan je hierbij goed doorverwijzen. (Kan misschien ook via het maatschappelijk werk)

  Mijn zoontje is vandaag (jawel, weer 3 maanden later) voor het eerst bij ons in Nijmegen bij de arts geweest, voor toch de Ritalin. Wij hebben gesprekken op school en kinderpsychiater gehad, dat het toch echt in het belang van de ontwikkeling van ons zoontje is dat hij medicatie gaat krijgen. We starten morgen vroeg met 5 miligram methylfenidaat (is Ritalin), en na 4 uur nogmaals. Dit houden we dan 5 dagen vol, dan overgaan op 3 keer per dag. Volgende week donderdag weer op medische controle, ditmaal een half uur. Ook is ons aangeboden om een korte cursus ter uitleg over Ritalin te volgen, en een cursus "Hoe om te gaan met mijn ADHD kind". Eindelijk heb ik nu het gevoel gehoord te zijn.

  Moet ik wel zeggen dat ik talloze telefoontjes heb gepleegd, eerst om hem alsnog van Ede naar Nijmegen te krijgen (school zag de "verstandelijk handicap" ook niet), en vervolgens weer talloze telefoontjes om uiteindelijk de afspraak van vandaag te krijgen. Maar goed, heb je ook wat. Ik ben eigelijk nog steeds niet voor medicatie, maar de arts verzekerde ons dat dat het enige wetenschappelijk aangetoonde manier was om mijn zoon te helpen. Ook zag ik neurofeedback wel zitten, maar dat is pas vanaf 8 jaar, en mijn zoontje is pas 7 geworden.

  Ik weet hoe je je voelt als je niet serieus genomen wordt, echt heel machteloos. Vanaf dat mijn zoon 1 jaar is had ik een vaag "niet pluis" gevoel. Dit is eerst door het consultatie buro voortdurend weggewuifd (leve het "consternatie"buro!), op de speelzaal, wel aangekaart, toen naar een medisch kinderdagcentrum gegaan, genaamd Stijntje Buys, daar alleen getest en bleek een ontwikkelingsachterstand te hebben, ja duhhuh! Had ik je ook wel kunnen vertellen. Weer 2 jaar op gezeten en met 5 naar het speciaal onderwijs gegaan. Op Stijntje Buys zeiden ze trouwens wel heel stellig dat hij absoluut geen ADHD zou hebben....

  Op het Speciaal Onderwijs fleurde hij op, maar toen kwam toch steeds duidelijker zijn slechte concentratie en hyperactiviteit naar voren. Toen heb ik aangekaart (en blijven aankaarten, je moet helaas overal zelf achteraan) dat ik hem toch echt wilde laten testen op ADHD, en eventueel autisme. Autisme bleek hij niet te hebben.

  Ik heb aan de ene kant uitgekeken naar vandaag, aan de andere kant verschrikklijk tegen op gezien. Heb me vaak af gevraagd: "Wat doe ik op de lange termijn mijn kind aan met de Ritalin?" Heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag gekregen, dat is namelijk "glazen bol" kijken. Vind het nog steeds eng, maar zo als we nu aan het door modderen waren ging ook echt niet meer. Het continue aandacht vragen, het afreageren op zijn broertje en zusje, want hij voelde wel degelijk dat hij anders was (hij weet het sinds 2 weken ook, maar voelde het al veel langer). De onzekerheid wanneer we hem dan konden helpen, daar is nu hopelijk een einde aan gekomen.

  Het is een heel verhaal geworden. Ik dah je wel willen mailen, maar je adres stond er niet bij/ weet niet waar het staat.

  Groetjes, en veel sterkte, Marieke

  93.51. Child universum

  Ben op zoek naar een school voor mijn kind met een lichte vorm van pdd nos. Hij is tien jaar. Heb advies gekregen cluster 4. Hij twijfelt daarover, want hij heeft straks geen school. Wil op reactie reagerern, wil zeggen de mensheid is niet perfect, maar elke kind is uniek.

  Boedhram

  93.52. En wat nu verder

  Reactie op Ik zit met zo veel vragen!

  Wij hebben een dochter van bijna 21 jaar (Rosanne), en kort geleden is bij haar geconstateerd dat zij een vorm van PDD-NOS heeft. Maar wij als ouders hebben vanaf dat zij op de peuterspeelzaal zat als geconstateerd dat er wat was met Roos. Maar het is altijd ontkend geweest door de scholen die ze heeft doorlopen. Bijv. van "Er is niets met Uw dochter aan de hand, ja ze is een beetje stil" of "Nee hoor, Uw dochter maakt vorderingen."

  Maar toen zij de opleiding Brood/Banket ging doen, moest zij een baas hebben voor de praktijk en daar is het volledig naar buiten gekomen wat wij al die tijd hebben geconstateerd. Bij al deze werkgevers heeft zij ontslag gekregen omdat zij niet aan de verwachtingen kon voldoen. Ze ging dus ook volledig door het lint.

  Ze loopt bij een psycholoog en heeft dus ook een psychiatrisch onderzoek gehad, waaruit blijkt dat zij een vorm van PPD-NOS heeft. Wij zijn gelijk naar ST. MEE gegaan voor hulp, maar ook is er een Wajong-uitkering aangevraagd. Ze volgt gelukkig haar opleiding nog, maar heeft tot nu toe nog geen Wajonguitkering dus verder ook geen hulp. Wij als de ouders van Roos staan met de rug tegen de muur, ook om het feit dat Roos nu ook zeer ongelukkig is en wij als ouders haar op dit moment niet kunnen helpen.

  José mijn vrouw is eigenlijk ten einde raad, a.u.b Help ons!!

  Sjaak en José

  93.53. ADHD MAM

  Hoi, ik ben een alleenstaande moeder met waarschijnlijk ADHD (wordt maandag getest, Eindelijk!). En ik heb 2 dochters waarvan de oudste, 11 jaar, getest gaat worden op ADD.
  Wie weet wat ik aan hulp mag verwachten, want ik zie door de bomen het bos niet meer. School werkt niet mee en de omgeving ook niet. Kortgezegd, ik sta er compleet alleen voor. Gevolg is een moeder en 2 meisjes die nu echt aan 't eind van hun Latijn zijn. Het verdriet, de boosheid en de onmacht maakt dat we als gezin niet meer functioneren.
  Wie heeft ervaring en kan ons hierin advies geven?


  93.54. Is er een praat groep over pdd-nos in Amsterdam?

  hoi iedereen,

  ik ben michael en ben 17 jaar heb vorig jaar gehoord dat ik PDD-nos heb. ik doe nu een opleiding die ik totaal niet leuk vind. ik zou graag in een praat groep komen met andere kinderen met PDD-nos. aangezien ik me dit jaar niet erg in verdiept heb maar meer genegeerd.

  alvast bedankt voor de komende reacties :P

  93.55. Vraag over mijn zoontje van 6

  Hallo, mijn zoon is nu 6 jaar zit op een sbo school heeft een achterstand met zinsontwikkeling. Hij praat nog steeds in 2 of 3 woordzinnnen. We hebben alle onderzoeken al gehad, maar er komt niets uit. Misschien een reactie van jullie of tips?

  bvd Lubbie

  93.56. Als je vader of moeder autistisch is

  Reactie op En wat als je vader autist is?

  Ik schrijf deze reactie n.a.v. de vraag: En wat als je vader autist is? Voor deze vraag komt gelukkig steeds meer aandacht. Onlangs is het boek 'familieASSpecten' gepubliceerd waarin kinderen en ouders met autisme vertellen over wat het betekent voor een niet-autistisch kind om opgevoed te worden door een ouder met autisme. Inmiddels bestaat er ook een weblog www.familieasspecten.wordpress.com. Op dit weblog staan ervaringsverhalen en verschillende discussies. Ook kun je vragen stellen en reacties geven.

  Jeannette

  93.57. Onze dochter.

  Wij hebben een dochter die pdd-nos heeft, zij loopt ook elke pauze alleen over de school plein als het pauze is. Zij wordt ook verstoten door haar leeftijdsgenoten. Zij zit nu nog op een normale basis school, maar wij zitten de denken om haar naar een speciaal school te sturen, kan jij mischien ons daar bij helpen. Welke school? Wij wonen in gemeente Emmen.

  Groet. Sietse

  93.58. Moeilijke situatie

  Hallo even voorstellen. Heb zelf nog complex gezin. Ikzef heb adhd en neem 20mg smorgen, helf van 10mg smiddags, halve 4uur en halve 6uur. Mijn oudste zoon is 14 en heeft ook adhd ook hij neemt smorgens 20mg. Mijn middelste zoon, mijn jongste dochter en mijn man hebben niets. Maar mijn zoon die volgende maand 6 wordt heeft een ernstig spraak- en taalstoornis, zijn fijne motoriek is niet ok en nu blijkt zijn grove ook niet zo goed te zijn. Bovendien is er een sterk vermoeden op ass. Uit de testen konden ze niet zoveel opmaken. Maar zijn obsessie voor draaimolens, zijn woede-uitbarstingen, als voor kleine detais en zijn struwe uitingen van plezier enz. deden mij jaren ervoor al twijfelen. Heb namelijk 2 autistishe broers, vroeger type 2 nu type 3 (nu 15 jaar en is een tweeling)

  Nu kregen we voor hem 3 opties: eerst hij moet weg op zijn oude school. Hij moet revaliedatie doen naar een speciale school type 7. Maar hij zit in de 3de kleuterklas dus optie voor nu opgenomen worden in de dagbehandeling voor kleuters en peuters aanvullend met ziekenhuisschool. Gelukkig zijn we nu sinds een maand gestart met de dagbehandeling in het ziekenhuis. En het gaat goed met hem. Maar ik stoot op zoveel onbegrip. Het is alsof hij nu naar daar gaat dat al de problemen opgelost moeten zijn. Niet dus. Het blijft moeilijk en kerstmis, sinterklaas en al die feestdagen, de weekends, onverwacht bezoek is vaak een ware hel. Weet niet hoe ik het aan de mensen moet uitleggen. Want tja je ziet niks aan hem, enkel zijn spraak en taal vallen op. Maar zijn bizarre gewoontens of uitingen, dat zou dan door mij komen (breng hem maar eens naar mij het zal snel gedaan zijn) hoor ik vaak en dat doet pijn. Ik moet met zoveel rekening houden, maar krijg steeds de indruk dat alles fout loopt.

  gr Nathalie

  U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

  Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

  Uw naam:
  Uw e-mail adres:
  Titel van uw bijdrage:

  Uw reactie:

  Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Speciaal onderwijs?

 1. Special onderwijs?
 2. Speciaal onderwijs
 3. Informatie gevraagd over autisme
 4. Autisme
 5. Kind met pdd nos
 6. Speciaal onderwijs
 7. En wat als je vader autist is?
 8. Ik zit met zo veel vragen!
 9. Uitleg iobk
 10. speciaal onderwijs
 11. Rugzakje
 12. Speciaal onderwijs
 13. Gevoel
 14. Speciaal onderwijs
 15. Re: rugzakje
 16. Autistische vader
 17. Autisme en dislexie
 18. Autistische vader
 19. Autische verliefdheid
 20. Autistische vader
 21. Pdd-nos en school
 22. Regulier basisonderwijs
 23. Vragen
 24. Autistische vader
 25. Kind met PDD-NOS in het speciaal onderwijs
 26. Lichte vorm van autisme
 27. Re: lichte vorm van autisme
 28. Lichte vorm van autisme
 29. Lichte vorm van autisme
 30. Zekerheid
 31. Onderzoek
 32. Geruststelling?
 33. Hoe het ook kan
 34. re: autisme praatgroep : reactie op 52.4
 35. Bso voor kinderen met een rugzakje
 36. Autisme
 37. Voor Marieke/autisme
 38. Voor Suus en Jolanda
 39. Voor Marieke/ ADHD/PDD-NOS
 40. Voor Jolanda
 41. Weer voor Marieke
 42. Lichte vorm van autisme
 43. re: lichte vorm van autisme
 44. Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld
 45. speciaal onderwijs
 46. Re 55.31 onderzoek
 47. Speciaal onderwijs
 48. school
 49. re Kind met PDD-NOS in het speciaal onderwijs
 50. Speciaal Onderwijs, voor Linda
 51. Child universum
 52. En wat nu verder
 53. ADHD MAM
 54. Is er een praat groep over pdd-nos in Amsterdam?
 55. Vraag over mijn zoontje van 6
 56. Als je vader of moeder autistisch is
 57. Onze dochter.
 58. Moeilijke situatie

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.