Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

33. Persbericht aanpak pesten

Het Europees Expertisecentrum voor veiligheid, het Netwerk Landelijke Ouder Organisaties en Stichting Veilig Onderwijs, maken zich ernstige zorgen over het volgende:

In het afgelopen jaar werd Nederland opgeschrikt door meerdere berichten van jongeren die een einde aan hun leven maakten vanwege het feit dat zij gepest werden. Als meest recente, en aansprekend, voorbeeld werd Nederland enkele weken geleden opgeschrikt door de zelfmoord van Tim Ribberink. Die een einde aan zijn leven maakte omdat hij gepest werd. Tim had zijn ouders niets verteld, en ook de school had geen signalen ontvangen.

Wanneer kinderen het wel vertellen, en ouders naar school gaan, gebeurt het met regelmaat dat ouders en school vaak met elkaar in conflict geraken, vanwege hoogoplopende emoties, met een (al dan niet juridische) strijd over de ruggen van de kinderen als gevolg.

Bovengenoemde organisaties maken zich grote zorgen over het feit dat:

Maar het probleem pesten - desondanks - nog steeds niet is opgelost! Bovenstaande organisaties hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en dringen er bij onze regering (met grote klem) op aan, om zo spoedig mogelijk een parlementair onderzoek of een parlementaire enquête te starten. Dit om na te gaan:
  1. Wat er in deze 25 jaar fout is gegaan.
  2. Welke personen verantwoordelijk zijn voor de jarenlange besluiteloosheid betreffende regel- en wetgeving omtrent pesten op school.
Tevens verlangen wij dat de uitkomsten van het onderzoek of enquête leiden tot juiste regel- en wetgeving. En de rechten van het gepeste kind, en de ouders, eindelijk voor eens en altijd duidelijk worden vastgelegd.

Europees Expertisecentrum voor veiligheid, Bob van der Meer,
www.pesten.net

Netwerk Landelijke Ouder Organisaties: woordvoerster, Nell Coumans
www.nloo.nl

Stichting Veilig Onderwijs, Els Hendrikse tel.nr. 06-55 32 71 55 of onderstaand telefoonnummer. www.stichtingveiligonderwijs.nl

33.1. Pestprotocollen te vrijblijvend

9 jan 2013
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs en Kinderombudsman Marc Dullaert hebben vandaag om tafel gezeten met experts uit het onderwijsveld om gezamenlijk te praten over de pestproblematiek op scholen. Doel van deze bijeenkomst was om in discussie te gaan over de oorzaken van pesten, en hoe pesten kan worden bestreden. lees verder hier.

De bijeenkomst volgens het LOBO: Pestprotocollen te vrijblijvend
10/01/2013
Scholen komen niet meer weg met het hebben van een pestprotocol in een laatje. Dat is één van conclusies na het rondetafelgesprek op 9 januari jl. over pesten georganiseerd door de staatssecretaris OCW Sander Dekker en de Kinderombudsman Marc Dullaert met ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties en deskundigen. Lees verder hier.

Ook de kranten besteden aandacht aan het onderwerp pesten en de bijeenkomst, zie hier.

SOVA-trainingen: Dé oplossing? Zie hier.

33.2. De vijfsporenaanpak bij pesten

In dit artikel beschrijft Bob van der Meer zijn visie op pesten. In zijn optiek is pesten vergelijkbaar met kindermishandeling; in dit geval nu niet van volwassenen ten opzichte van kinderen, maar tussen kinderen onderling. Ook bij pesten is volgens hem sprake dezelfde (vijfsporen)aanpak voor oplossing van het probleem. Het hele artikel vind je hier.

Zie ook de discussie Kinderverdriet bij de hete hangijzers.

33.3. Sociale veiligheid en tegengaan pesten

Staatssecretaris Dekker heeft in zijn brief van 22 januari 2013 aan de Tweede Kamer geschreven dat er op scholen continu aandacht moet zijn voor pesten en – breder – voor de sociale veiligheid op school. Het is nodig dat we ons bezinnen op het tegengaan van pesten, lees hier verder.

33.4. Platform tegen Pesten

Op 7 maart 2013 wordt het Platform tegen Pesten geboren. Zie onze website. www.platformtegenpesten.nl.

Het Platform Tegen Pesten heeft als doel pesten op een goede manier aan te pakken en zoveel als mogelijk op te lossen. Dit doet zij door:

Het platform opereert hierbij volstrekt onafhankelijk

Woordvoerder van het platform:

Els Hendrikse
0346-550655

33.5. Effectief pesten tegengaan

Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Lees verder hier.

33.6. Kamerbrief met Plan van aanpak tegen pesten

Er is een akkoord over gezamenlijke aanpak pesten. Staatssecretaris Dekker (OCW) en de sectorraden PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van pesten. Dit staat beschreven in de Kamerbrief met Plan van aanpak tegen pesten, een brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer. Lees verder: hier.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Persbericht aanpak pesten

  1. Pestprotocollen te vrijblijvend
  2. De vijfsporenaanpak bij pesten
  3. Sociale veiligheid en tegengaan pesten
  4. Platform tegen Pesten
  5. Effectief pesten tegengaan
  6. Kamerbrief met Plan van aanpak tegen pesten
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.