Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

86. Gehandicapt en basisschool

Met "weer samen naar school" wordt het mogelijk kinderen met een handicap aan het gewone basisschool te laten deelnemen. Hoe dit in elkaar zit, wat bijvoorbeeld Leerling Gebonden Financiering (LGF, het rugzakje) inhoudt, kun je lezen op de site van de Ouders en het rugzakje. Voor extra informatie, kijk op de site van Leerlinggebonden Financiering, of kijk op de site Oudervoorlichting Leerlinggebonden Financiering.

Een mooi streven, maar hoe gaat dat in de praktijk? Op de site van Kind en Handicap wordt de zaak meer vanuit de praktijk uitgelegd. De Stichting Gewoon Anders beschrijft op haar site de ervaringen die werden opgedaan in Almere.

Op welke instanties kunnen ouders een beroep doen voor ondersteuning? De Linkotheek geeft informatie aan ouders van kinderen met een handicap.

Lees hierover ook bij Leefwijzer.

Hoe zijn de ervaringen van ouders met gehandicapte kinderen, en de ervaringen van de kinderen zelf? Graag plaatsen we ervaringen.

86.1. School en handicap op het internet

Kijk op www.handicap.nl voor informatie en advies.

86.2. School wil gehandicapten liever niet

Nou had de regering het zo mooi geregeld met "weer samen naar school", keurig netjes bij de wet geregeld. In de praktijk ligt het allemaal toch wat anders. Volgens een onderzoek van de Volkskrant willen basisscholen toch voorwaarden verbinden aan de toelating van gehandicapte kinderen. Met name willen ze hooguit één gehandicapt kind per klas. Mocht een gehandicapt kind teveel problemen voor ze opleveren, dan willen ze het weer wegsturen.

86.3. Gehandicapt en basisschool

Mijn zoon is een ADD-er en gelukkig! heeft de school er alles aan gedaan om hem op hun school te kunnen houden. We hebben het Rugzakje aangevraagd maar dat was al voor de kerstdagen 2005 en het is nu september 2006 en nog geen uitslag.

Op school is er onderzoek gedaan (vooraf toestemming ouders gevraagd) door iemand van het CEDIN. Hieruit kwam naar voren dat mijn zoon waarschijnlijk autistisch is en advies was nader onderzoek door GGZ. Dit is ook gebeurd en na enkele maanden was de uitslag er dan eindelijk.

Terwijl het Rugzakje nog op zich laat wachten probeert de school allerlei middelen uit om mijn zoon te stimuleren enzovoort. Regelmatig zijn er gesprekken met de leerkracht over het resultaat ervan tot nu toe. Aangezien de school ontzettend veel formulieren moet invullen voordat de hulpvraag gerealiseerd kan worden snap ik wel dat er scholen zijn die geen interesse hebben in kinderen met een handicap.

Dominique

86.4. Slechte integratie leerling met handicap

Stichting Nationaal Fonds ‘het gehandicapte kind’, Stinafo, heeft in 2005 op verzoek van het Platform voor jongeren met een handicap (Jopla) onderzoek laten uitvoeren naar de positie van gehandicapte jongeren met een rugzakje in het regulier onderwijs. Aan dit onderzoek werkten 494 schoolmanagers mee.

Het type ‘rugzakleerling’ dat instroomt in het regulier onderwijs na de invoering van de leerlinggebonden financiering varieert sterk: van leerlingen met gedragsproblemen (bijvoorbeeld veroorzaakt door stoornissen in het autistisch spectrum of ADHD) tot leerlingen met een lichamelijke handicap of spraakproblemen. Docenten op basisscholen en de scholen voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) blijken niet goed voorbereid te zijn op de instroom van rugzakleerlingen.

Eén van de gevolgen hiervan is dat de leerlingen met een handicap niet goed integreren en heel vaak slachtoffer zijn van pesten.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Gehandicapt en basisschool

  1. School en handicap op het internet
  2. School wil gehandicapten liever niet
  3. Gehandicapt en basisschool
  4. Slechte integratie leerling met handicap
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.