Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

85. Inbreng ouders

Naar aanleiding van onderstaande reactie willen we graag de volgende vraag stellen: hoe zit het met de inbreng van ouders op de basisschool. Hebben ouders daar onvoldoende tijd voor, of worden ouders juist niet voldoende serieus genomen door de school? En maakt het verschil of ouders grootgezinmanagers zijn?

85.1. Jammer

Helaas dat ik als leerkracht mijn mening niet kwijt kan op deze site. Daar ik ook van mijn zijde meen dat er veel kan worden verbeterd binnen het onderwijs, maar ook dat hierbij medewerking van ouders noodzakelijk is. Alleen merk ik dat door werkende ouders vaak de schoolloopbaan van zoon of dochter zijdelings wordt bekeken. Vaak staan ze aan de zijlijn te coachen over hoe het allemaal wel niet beter en anders moet gebeuren. Maar (de goede uitgezonderd) niet te porren zijn voor maar enige activiteit binnen de school. Nogmaals, gelukkig zijn er ook wel actief meedenkende en meewerkende ouders.

M.K.

85.2. Ouders?

De laatste decennia zijn er in de maatschappij nogal wat veranderingen geweest. De mens werd individualistischer, het tweeverdienerschap kreeg steeds meer voet aan de grond. Maar de overheid heeft veranderingen binnen het onderwijs nauwelijks gestimuleerd, en zeker niet gefinancierd. Met als gevolg dat het onderwijs niet meegroeide met de ontwikkelingen in de maatschappij.

Natuurlijk heel mooi als ouders helpen in het onderwijs, maar niet iedereen kan of wil dat. Daarbij vraag ik me af of het wenselijk is dat ouders helpen. Zolang ouders helpen leeft bij de overheid het idee dat het allemaal wel meevalt met de problemen in het basisonderwijs, en duurt het nog langer voor er echt iets gaat veranderen.

Eigenlijk zouden ouders helemaal niet moeten helpen, maar ja het gaat om onze kinderen.

85.3. Geen ouderprobleem

Hoi allemaal,

Op de basisschool van mijn dochter zijn altijd heel veel ouders die helpen, zelfs zoveel dat ze nu al lijsten ophangen met maximaal zoveel ouders voor die en die activiteit en dan kun je je inschrijven.

Met sinterklaas versieren waren we met 10 ouders en 4 leerkrachten, met kerstmis versieren waren we met 6 ouders en 2 leerkrachten, met een dagje uit worden altijd 5 ouders en 1 reserve gevraagd. De lijst is met 5 minuten al volgeschreven. Er zijn ouders die vrijwillig de poppen en verkleedkleding repareren of zelfs nieuwe naaien voor de klassen met poppenhoeken. Er wordt zoveel knutselmateriaal meegenomen dat het op de schoolzolder wordt opgeslagen en soms zelfs gezegd wordt: nou dat hoeft nu even niet meer, we hebben echt al heel erg veel.

De juffrouw hoeft maar te vragen of een briefje te hangen en er zijn ouders voldoende. Er zijn overblijfouders, leesmoeders, knutselmoeders, etc.

Ik vind het juist goed als ouders helpen in het onderwijs, zo is de ouder betrokken bij de school van haar/zijn eigen kinderen, weet beter en eerder wat er op school speelt en kan daardoor ook eerder hierop reageren of inspringen.

Dat de overheid juist daarom niet zou inspringen vind ik onzin, scholen moeten net als vele andere takken bezuinigen en dat is al jaren zo, en zelfs toen scholen nog voldoende geld en leerkrachten hadden waren er veel ouders die vrijwillig meehielpen.

Ik vind trouwens ook dat scholen (vooral basisscholen) best een grotere eigen bijdrage mogen vragen. Bij ons hoef je maar 36 euro te betalen voor een heel schooljaar, van mij mag dat bedrag gerust omhoog, tenslotte doen de kinderen op school heel veel en krijgen er ook heel erg veel.

Johanna

85.4. Ouders, kinderen, school

Bedenk dat ten eerste de opvoeding grotendeels thuis plaatsvindt. Denk als ouder na wat hier je rol in is en hoe je opvoedt. Alles wat je doet of niet doet is opvoeden.

Het is goed als ouders participeren in een school, maar bedenk wel dat dit een grens heeft. Een meester of juf kan geen rekening houden met de mening van 30 ouders. In onze tijd denken ouders dit vaak wel en wil iedereen het beste voor zijn/haar kind. Op zich heel logisch maar niet altijd uitvoerbaar.

Bedenk als ouder dat je kind ook grenzen heeft; een kind kan niet alles. Niet elk kind is een gymnasiumleerling. Vaak wordt er gekeken naar cognitieve capaciteiten. Mijn advies is te kijken naar het gehele kind.

Mijn stelling is dat veel problemen op school ontstaan door verkeerde verwachtingen van ouders ten opzichte van hun kind en ten opzichte van de school.

L.B.

85.5. reactie op 31.3

Ik ben het er mee eens dat hulp van ouders op school als een normaal aspect moet worden gezien. Heerlijk al de hulpmoeders! Zo blijft er tijd over voor waar het om gaat op school. Ja, en daar wringt de schoen. Die tijd waarvan ik als ouder hoop dat deze goed besteed wordt aan de kinderen blijft uitendelijk beperkt. Ook de leerkrachten hebben tegenwoordig te maken met steeds meer papierwerk, wat tijd opslokt. En waar je enige hoop hebt op remedial teaching vlak of psycho-sociaalvlak zit de school weer met budgetten die vaak al op zijn aan de meest serieuze probleem gevallen. Laten we het even niet hebben over het grote verschil in niveau van leerkrachten of afstandelijke autoritaire houding, daar ligt al een probleem op zich voor de overheid om dat te verbeteren.

Ik zie de hulp van ouders op school, die ongeacht welk school systeem de overheid toereikend vind, noodzakelijk, maar meer geld en beter toezicht van onderwijs is daarnaast heel hard nodig.

Amanda

85.6. Niet-gescheiden ouders

Volgende vraag:
mag zonder toestemming van beide ouders, 1 van de ouders zonder overleg, tijdens een aanvraag scheiding, zomaar van basisschool veranderen? Moet de school daar toestemming van beide ouders voor vragen? Aub gaarne uw mening of ervaring.

Gerrit

85.7. Werk en school

Om misverstanden bij voorbaat te voorkomen: ook ik ben leesmoeder en niet te beroerd om te helpen met sportmiddagen en dergelijke.

Maar ik heb eigenlijk diep in mij hart best problemen met het steeds terugkerende beroep dat op ons wordt gedaan. (Met vijf kinderen gaat dat dus jaren zo door). Ik weet zeker dat mijn eigen moeder nooit op school kwam, behalve misschien een keer per jaar op de ouderavond. En ik kan niet zeggen dat wij op school nooit iets leuks deden. Maar de juf regelde dat. Of misschien samen met een andere leerkracht.

Nu zoeken ze weer ouders om tussen de middag de w.c. even te poetsen. Want dat is dan wel zo fris voor de middag. Eigenlijk denk ik dan: lieve juf en meester, doe het gewoon even zelf. Kost je twee minuten per w.c., tenslotte gebeurt het na schooltijd nog eens door een echte schoonmaker. Nu moeten er dus moeders (zouden vaders er uberhaupt over piekeren) vanuit hun werk of huis naar school fietsen, emmers e.d. zoeken en dan schoonmaken en weer terug. De leerkrachten vinden dat het niet bij hun werk hoort, maar het is toch ook niet mijn werk? En ik ruim op mijn werk toch ook af en toe troep op ook al hoort het niet bij mijn werk?

En ze hebben ook al een overblijfmoeder, want tussen de middag zijn de leerkrachten vrij.

Ik vind het eigenlijk niet kunnen om steeds weer een beroep te doen op de ouders, zeker omdat er niet zoveel ouders zijn die kunnen en willen helpen.

Sylvie

85.8. Werk en school

Hier is het net zo en nog zotter want hier wordt nog al eens wat georganiseerd en met name op dinsdag. Dan werken de meeste ouders. Als ze weten dat je niet werkt krijg je zelfs een speciale behandeling. Of je dan toch echt niet wat kunt regelen voor de jongere kinderen zodat je even kunt helpen. Er moet (!) gewerkt worden en ouders die niet werken zouden daar voor op moeten draaien en op het plein doen ze net of je een hoop stront bent want als je niet werkt ben je lui!

Conny moeder van 4

85.9. Ook op de creche

Het is wel herkenbaar, bovenstaande verhalen! Mijn twee oudsten (2 en 3 jaar) zitten nu samen voor 2 dagen 2 1/2 uur op de creche. De groep is vrij klein en regelmatig worden moeders (hier in de gemeenschap worden mannen al niet serieus genomen als zij een keer mee willen helpen) gevraagd om te helpen, als tweede juf.

Zelf vind ik het enorm leuk om te doen, maar gaandeweg merk ik dat er dus nogal makkelijk omgegaan wordt met moeders die wel kunnen en moeders die het prima vinden dat anderen bijspringen. Daarbij komt dat de peuterleidster ook een vriendin is, dus de grens om te weigeren ligt al hoger. (overigens is zij zelf een invalkracht, de 'echte 'juf keert in september terug. Dus zij kan er ook niet veel aan doen).

Maar af en toe word ik er ook moe van! Zitten er eindelijk twee op de creche, zodat ik met ons derde kleintje en een vierde op komst wat meer tijd overhoud, dan kan ik nog aantreden! Zelf heb ik een eigen bedrijf aan huis, dus ik heb wat meer vrijheid, maar af en toe ben ik het spuugzat om mijn overbuurvrouw lekker koffie te zien drinken met een vriendin, terwijl ik voor de derde keer achter elkaar (dus anderhalve week) op de creche help.

En nu ligt het voor de hand om te zeggen dat ik het niet moet doen, maar het bestaan van de creche hangt aan een zijden draadje op dit moment. Er komen wel weer veel kinderen aan, maar nu nog niet. Als niemand de juf helpt, is de kans groter dat het hele zaakje opgedoekt wordt. Met nog twee koters op komst zie ik het belang wel van het voortbestaan van de creche, maar de meeste moeders zal het aan de dikke kont roesten. Want ja, "die van mij gaat toch binnenkort naar de basisschool, dus wat heb ik er dan nog mee te maken?" Zoveel stupiditeit, daar kan ik niet tegenop.

Let wel: ik heb het niet over moeders die -net zoals ik- werken, het irriteert mij mateloos dat sommige vrouwen te beroerd zijn om een poot uit te steken. Zo, alle frustratie is er weer uit!

Groet, Dees

85.10. Re: Dees, creche eist moederhulp

Dees, je betoog (ik kan me voorstellen dat je frustraties spuit) roept vragen op. Kun je een creche, niet verplicht, vergelijken met een basisschool, wel verplicht qua inspraak/medezeggenschap?

Is inspraak/medezeggenschap gelijk te stellen met poetsen/bijspringen/w. c's boenen? Nee. Dus waarom wordt dat hier op een lijn gesteld? Heeft de buurvrouw die koffie drinkt met een ander ook een kind op de creche? Zo nee, dan valt haar niets te verwijten.

Is het niet zo dat iedereen zelf keuzes kan maken en nadenken over de toekomst en hoe e.e.a in te plannen? Dus ook of er nog een 4e kindje komt en een vijfde? En of de creche ter plaatse (je beschrijving doet meer denken aan de peuterspeelzaal, niet echt een geschikte opvang voor werkende ouders qua opzet, kinderopvang voor werkende ouders gaat doorgaans niet uit van bijspringende moeders) dan wel een geschikte keus is?

Misschien ben je beter af met gastouderopvang. Of met een andere woonplaats, waar meer en betere voorzieningen voor kinderopvang zijn.

En ja, als je jongste kinderen een fase verder zijn, bemoei je je doorgaans niet meer met de vorige fase. Mijn kinderen zijn nu student en bovenbouw middelbare scholier. Het heeft bij mij even geduurd, maar ook ik bemoei met niet meer met basisschool, kinderopvang, brugklas. Wel met de studiefinanciering en de eindexameneisen. That's life en wel zo pragmatisch. Met stupiditeit heeft dat m.i niet zoveel te maken.

Je zou je ook af kunnen vragen of als de kinderopvang zo slecht is in je woonplaats, je na je 4e nog aan een 5e moet beginnen (dat verhaal was niet zo duidelijk, wil je nog een 5e of is een tweeling op komst?)of in die woonplaats moet blijven wonen. Want kinderopvang die steeds een beroep doet op ouders holt zichzelf uit. Zoals jij ook al merkt, werken is dan lastig, en werken is toch nodig, want de schoorsteen moet blijven roken. Dilemma is dat zo steeds meer mensen met kinderen vertrekken waardoor het probleem zichzelf versterkt. Maar jij kunt dat niet oplossen, zeker niet in je eentje, en wijzen naar anderen helpt ook niet.

85.11. Meehelpen op school

Eigenlijk heb ik hier nauwelijks recht van spreken in die zin dat ik "maar" 2 kinderen heb. Ik werk 3 dagen in de week, zit in de o.c. van de creche van de jongste en verleen hand- en spandiensten op de basisschool van de oudste. Ik ben GEEN leesmoeder. Ik heb de mazzel dat de oudste dat niet nodig heeft en met veel plezier al erg goed kan lezen. Daar heb ik in het verleden ook nogal veel tijd in gestoken. Ik vind zelf dan ook dat het bijspijkeren en oefenen een taak is van de ouders. Een kind kan in een klas van 25-28 kids geen extra aandacht krijgen. Dat begrijp ik best. En ik zit dermate schaars in mijn vrije tijd dat ik die eerst aan mijn eigen kinderen wil besteden voordat ik dat aan andermans kinderen doe.

Vanessa

85.12. Boek over basisonderwijs.

Wellicht lezen op deze site ook leerkrachten mee?
Samen met een andere auteur schrijf ik een boek over basisonderwijs in Nederland. Het boek belicht 2 aspecten; de leerkracht en de ouders.
Ik verzamel verhalen van leerkrachten over het onderwijs. Het kan over van alles gaan. Van oudergesprekken, scholreisjes, teamuitjes, taakbelasting, cito, etc. Het mogen leuke of minder leuke verhalen zijn. Het hoeven geen eindeloze epistels te zijn; een beschrijving van een voorval is voldoende. Uw bijdrage wordt, indien gewenst anoniem, in het boek ingevoegd. Als u bijvoorbeeld schrijft over 'schoolreisjes'dan wordt dat ingevoegd bij 'andere activiteiten'.

We willen bereiken met dit boek dat leerkrachten, ouders en de overheid beter weet wat er allemaal speelt in het onderwijs, zodat veranderingen makkelijker doorgevoerd kunnen worden.

Wie doet er mee?

Reacties via mail;

Bedankt!

Ankie Boeve


85.13. Leesmoeder is geen bijspijkeren

Leesmoeders zijn er niet om bij te spijkeren, maar om "gewoon" op leesniveau te oefenen met de kinderen. Dat gaat in groepjes van drie of vier kinderen die samen een boekje lezen. Dat betekent dat je met een klas van 36 kinderen (mijn dochter) gauw 8 hulpen nodig hebt naast de juf.

Sylvie

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Inbreng ouders

 1. Jammer
 2. Ouders?
 3. Geen ouderprobleem
 4. Ouders, kinderen, school
 5. reactie op 31.3
 6. Niet-gescheiden ouders
 7. Werk en school
 8. Werk en school
 9. Ook op de creche
 10. Re: Dees, creche eist moederhulp
 11. Meehelpen op school
 12. Boek over basisonderwijs.
 13. Leesmoeder is geen bijspijkeren

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.