Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

83. Schoolkosten

Het rapport Schoolkostenonderzoek van het Nibud geeft een gedetailleerd overzicht van de schookosten per schooltype, met een verdieping in de beroepsopleidende leerweg.

Lees bij de School'knip' over alle aspecten van de vrijwillige ouderbijdrage.

Lesgeld komend schooljaar 56 gulden hoger.

Ouders en Coo is de landelijke vereniging van ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het christelijk onderwijs. Via het blad Zeg! proberen ze het onderwijs voor ouders zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Momenteel maken zij zich sterk voor gratis schoolboeken en afschaffing van het lesgeld.

Als je kind 16 is, betaal je per kind jaarlijks   850,84 aan onderwijsbijdrage, als je kind 18 is vervalt de kinderbijslag. Daarvoor komt een minimale beurs in de plaats. De overige kinderen schuiven een plaats op in de rij van de kinderbijslag, waardoor ook hun bijslag lager uitvalt.

83.1. Schoolboeken onnodig duur

Lees het artikel Schoolboeken onnodig duur:
  De schoolkosten zijn flink gestegen. Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs hebben dat aan de Kamer toegegeven. Die erkenning staat op gespannen voet met verdragen die Nederland heeft ondertekend en waarin kosteloos onderwijs is beloofd.

83.2. Schoolboeken

Wij moesten de schoolboeken bestellen via de website van Van Dijk. Wij hadden geen bestellijst van de school gekregen, via de website moest je je de school invullen en studierichting en dan kwam je op de bestelpagina. De studieboeken zijn gehuurd en de werkschriften zijn gekocht (2 HAVO). Er zat geen boek bij dat mijn zoon vorig jaar had gehad, dus meerdere jaren met een boek doen, kan niet. Rekening: 448,17.

Vorig jaar is er een werkboek helemaal niet gebruikt. Enkele werkboeken zijn sporadisch gebruikt. Er is melding van gemaakt naar de school toe, maar dat werd een beetje als onzin afgedaan.

Marie

83.3. Gratis schoolboeken jaar uitgesteld

Teletekst do 26 apr
  De schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden het komende schooljaar nog niet gratis. Minister Plasterk zei in de Tweede Kamer dat het niet meer lukt het te regelen.Ook zijn er volgens hem nog wat financiële haken en ogen.

  De gratis boeken komen op zijn vroegst in het schooljaar 2008-2009. In het regeerakkoord staat al wel dat de boeken in het voortgezet onderwijs gratis worden, maar een datum ontbreekt.

  Onderwijs rekende vorig jaar uit dat de gratis boeken ruim 200 miljoen euro per jaar kosten. Voor ouders van middelbare scholieren scheelt de maatregel zo'n 300 euro per kind per jaar.


83.4. Schoolkosten

Ja lekker, weer lekker gemaakt.

Kunnen we weer een school jaar wachten met die mooie beloftes. Ik hoop dat het nu echt wel rond komt. Las in de krant dat ze misschien het wel voor elkaar krijgen dit komende schooljaar. We zien het wel weer. het gaat wel over heel veel geld (ja ook voor ouders die kinderen op het voortgezetonderwijs hebben)

Jessica

83.5. Gratis schoolboeken: Plasterk moet alles op alles zetten

  Regeringspartijen CU en PvdA nemen geen genoegen met de melding van minister Plasterk (Onderwijs) eerder deze week dat gratis schoolboeken er komend schooljaar niet meer in zitten.
Lees meer op d weblog van Jan Marijnissen.

83.6. Boekenlijst printen Van Dijk Educatie

Tip: Je kunt de bestellijst van schoolboeken bij Van Dijk Educatie printen (zodat je kunt nagaan welke boeken je al in huis hebt of welke je van anderen kunt overnemen) door op de site www.vandijk.nl te gaan naar het gedeelte voor scholen en docenten (links), dan rechtsonder te klikken op 'afdrukken bestelformulier'. Plaatsnaam en naam school uitzoeken en dan schooltype en leerjaar kiezen.

83.7. Schoolboeken eindelijk gratis

Vanaf het schooljaar 2008-2009 worden schoolboeken gratis in het hele voortgezet onderwijs. Het kabinet stelt hiervoor circa 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

De maatregel geldt alleen voor leerlingen die staan ingeschreven bij een school die door het ministerie van OCW wordt bekostigd.
Het gratis lesmateriaal bestaat uit leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en -bundels, eigen leermateriaal van de school, cd's, dvd's en de (toegangs)kosten van digitaal leermateriaal. Materialen als een atlas, woordenboeken, agenda of een tekstverwerkingsprogramma komen niet gratis beschikbaar.

Scholen krijgen in de nieuwe situatie zelf het geld in beheer waarmee zij de leerlingen gratis lesmateriaal kunnen geven. Het kabinet verwacht dat de scholen uiteindelijk steeds meer papier vervangen door digitaal lesmateriaal.

Tegemoetkoming Ouders houden de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze tegemoetkoming wordt per 1 augustus 2008 verlaagd met 308 euro per leerling per schooljaar. Dit zijn de kosten van een gemiddeld schoolboekenpakket.
Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

83.8. Yes, eindelijk de schoolboeken gratis

Jippie eindelijk dan toch nog. En nog wel voor alle middelbare scholieren en niet alleen voor de onderbouw maar ook de bovenbouw. Ik hoorde dat dit betaald gaat worden van de verkeersboetes die fors verhoogd worden. Hihiiilarisch, dat ze toch nog een oplossing hebben gevonden waar ze het geld vandaan moeten halen. Nu maar zorgen dat we geen verkeersboete krijgen, want anders betalen we toch weer mee met de "gratis" schoolboeken. Jammer dat ze dit niet eerder hebben bedacht.

Maar ja ik zal er niet meer over zeuren,het is er door! Nu nog gratis openbaar vervoer voor de middelbare scholieren (de 65 plus krijgt het hier nu wel op proef gratis!) en ik ben helemaal tevreden.

Jessica

83.9. Gratis bestaat niet

Gratis bestaat niet, alleen sigaren uit eigen doos.

Alkmaarse

83.10. Welke doos?.

Welke doos? Ik hoop uit die grote pot waar volgens mij gezien al die bezuinigingen genoeg in zit. Lullig hoor zit je me weer blij te maken met een dooie kip.
Jessica


83.11. Schoolboeken toch niet gratis?

*************************************** Ergernis over uitstel gratis boeken

*************************************** Scholen en ouders zijn teleurgesteld dat ouders de boeken voor hun kinderen volgend schooljaar eerst zelf moeten betalen. De raad van besturen van de christelijke scholen noemt de gang van zaken knullig en vreest dat de relatie tussen scholen en ouders verslechtert door de administratieve rompslomp.

Hoe en wanneer de ouders later hun geld terugkrijgen, is nog onduidelijk. Ouders en Coo, een landelijke vereniging, stelt voor dat de Sociale Verzekeringsbank de uitbetaling regelt.

De gratis schoolboeken kunnen vanwege de Europese aanbestedingsregels niet op tijd worden geregeld.


83.12. Lekker knullig allemaal

De teleurstelling was hier ook weer groot. Knullig is het zeker, ze zijn er toch al twee jaar mee bezig! Hadden ze dit weer niet voorzien dat dit problemen op zou leveren? Afwachten maar weer hoe dit afloopt. Ik hoop niet dat ze het uiteindelijk weer een jaar gaan uitstellen omdat het te veel rompslomp zal geven.

Jessica

83.13. Schoolboeken voor iedereen gratis?

Ik hoop voor ons niet dat het inkomensafhankelijk wordt. Zul je net weer zien dat we net weer iets te veel verdienen en niet in aanmerking komen voor de gratis schoolboeken. Met nu nog maar twee maar over een jaar drie zou ik het met vijf kinderen het toch wel lullig vinden dat er alleen maar naar het inkomen gekeken zou worden. Als je twee kinderen hebt die naar de middelbare gaan met het zelfde inkomen of dat je vijf kinderen hebt waarvan er twee naar het middelbare onderwijs gaan.

Als ze dan alleen naar de inkomens kijken en niet naar de gezinssamenstelling vind ik dat oneerlijk. Ook ben ik benieuwd naar het bedrag wat ze de de ouders tegemoet zullen komen, is dit wel voldoende? In het schooljaar 2009-20010 zullen de scholen geld gaan krijgen van het rijk. Ik hoop dat er voldoende geld gegeven wordt aan de scholen. Waar ik bang voor ben dat het niet voldoende zal zijn en we het wel weer terug zullen zien met verhogingen van het schoolgeld.

Jessica

83.14. Kosten voor een kind op de basisschool

De kosten van de basisschool worden in Nederland door de overheid bekostigd. Bij de meeste basisscholen komen er nog extra kosten bij, zoals de vrijwillige ouderbijdrage of overblijfkosten. Namens NIBC Direct is er in samenwerking met enkele partners een onderzoek onder 546 ouders uitgevoerd. Dit om deze extra kosten in kaart te brengen en de mening van ouders hierover weer te geven.

Je kunt de resultaten nalezen: hier.

Een paar voorbeelden van resultaten:

Ook hebben we een kostenplaatje gemaakt over een aantal extra kosten die een basisschool met zich meebrengt:

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Schoolkosten

 1. Schoolboeken onnodig duur
 2. Schoolboeken
 3. Gratis schoolboeken jaar uitgesteld
 4. Schoolkosten
 5. Gratis schoolboeken: Plasterk moet alles op alles zetten
 6. Boekenlijst printen Van Dijk Educatie
 7. Schoolboeken eindelijk gratis
 8. Yes, eindelijk de schoolboeken gratis
 9. Gratis bestaat niet
 10. Welke doos?.
 11. Schoolboeken toch niet gratis?
 12. Lekker knullig allemaal
 13. Schoolboeken voor iedereen gratis?
 14. Kosten voor een kind op de basisschool

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.