Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

70. De Cito toets

In het persbericht (5 maart 2002) bij het programma Bij ons thuis lezen we:
  De scores van de Cito-toets zijn inmiddels binnen en iedere ouder zal die toch met enige spanning tegemoet hebben gezien. Er hangt namelijk nogal wat vanaf. Steeds vaker selecteren middelbare scholen al aan de poort. Heeft uw kind niet de minimaal vereiste score, dan kunt u een plaats op de middelbare school van uw keuze wel vergeten. Ga er maar aanstaan als kind. Uw kind krijgt vroegtijdig een stempel opgedrukt dat is gebaseerd op een momentopname. En wat wordt er nou eigenlijk gemeten? Slechts feitenkennis, zo zeggen tegenstanders. Voorstanders benadrukken het belang van een onafhankelijke toets en zijn blij dat er een standaard is die aangeeft wat een kind kan en hoe scholen presteren.
Wat is uw mening over de Cito toets? Lees ook de discussie bij het programma Bij ons thuis.

70.1. Weg met de Cito

Als kind heb ik de stress van de Cito toets als vreselijk frustrerend ervaren en ook vreselijk slecht gescoord. Gelukkig had ik een assertieve juf en ging ik alsnog naar de Havo. Maar ik heb er examenvrees aan overgehouden. Nog ben ik misselijk als ik tentamens heb (4e jaars student Pabo).

Mijn kinderen zitten op het basisonderwijs in Zaanstad, waar voor het openbaar onderwijs de Cito toets is afgeschaft. Er wordt op een andere manier getoetst, de hele schoolloopbaan door. In groep 8 is de Givo toets (de Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs), in het begin, die van groot belang is, NAAST allerlei andere toetsen. De Givo wordt niet door de school, maar door een extern bureau afgenomen, in tegenstelling tot de Cito. Mijn 2 oudste kinderen zitten inmiddels op het VO en kennen geen examenvrees of wat dan ook. De Givo gaf geen stress en de overige toetsen ook niet. Vriendjes op het bijzonder onderwijs kennen wel de Cito toets. Het gehamer het hele jaar door op het belang van die toets, het oefenen, die kinderen gaan gestresst aan de Cito. En waarom??

Waarom die druk op kinderen, waarom die nadruk op het belang van die ene toets, die ene momentopname, terwijl het ook anders kan op een veel leukere meer ontspannen manier, met hetzelfde resultaat. Een goed overzicht (m.i. een beter overzicht) van de capaciteiten van het kind.

Corry, moeder van 5 kinderen 17-13-10-8-5 jr en Lio-ster groep 7/8.

70.2. Leerling volgsysteem

Op de basisschool van onze kinderen hebben ze het leerling volgsysteem. De kinderen krijgen net als Corry vertelde de hele basisschool door "testjes" waardoor er beter op te maken is wat een kind kan of wat niet. En de Cito, die maken ze wel, maar zonder teveel op de uitslag te letten en dus maken de kinderen zich daar helemaal geen zorgen over. Meestal heeft de school al een uitslag klaar liggen en kijken ze naar de Cito als een momentopname. Een kind met faalangst zal de Cito niet goed maken en als dat kind wel Havo geschikt is, zou dat heel zonde zijn om dat van een toets af te laten hangen.

Yvonne

70.3. Cito toets niet echt nodig

Onze kinderen zitten (zaten) op de vrije school. Die doen niet aan de Cito toets mee. Wel hebben ze het leerlingvolg systeem waar ook Yvonne het over had. De kinderen worden vanaf de kleuterklas gevolgd in hun ontwikkeling. Aan het eind van de zesde klas (groep 8) kunnen de kinderen, indien de ouders dat wensen, mee doen aan de GIVO test, maar dat is niet verplicht, en bij onze twee oudste kinderen was die er ook nog niet.

Toch zijn onze oudste zonder problemen aangenomen op de middelbare school, alleen met de aanbeveling van de leraar.

Dus ik denk dat de Citi toets niet echt nodig is, en dat de ophef en stress rond die toets voorkomen kan worden als ook leraren en ouders er niet zo'n drukte over maken.

Britt

70.4. Cito toets kleuters

Ik vind het in één woord belachelijk dat de kinderen al getest worden op de peuterspeelzaal. Als je ziet wat ze al moeten doen en kunnen, dan kun je ze beter als baby zijnde al van alles leren. Want als het niet goed gaat, worden ze als dom bestempelt.

In groep 1 mogen ze niet meer spelen. Het komt op leren aan. Lukt het niet, dan krijg je te horen dat je zoon / dochter maar naar een speciaal onderwijs moet. En de meesters en juffen die doen er niets aan.Spelerwijs iets leren is beter dan dat het op papier moet.

Een voorbeeld: er staan 5 tafels en stoelen elk in een vakje en elk in een ander positie. Moeten ze op een plaatje met de tafel en stoelen op boven aanzicht kijken wat het zelfde is. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier mogen ze dus niet op de tafel staan. Het ging dus fout. Werd me vrolijk verteld uw zoon / dochter kan het niet!

Kuik

70.5. Cito Toets

Hoi allemaal,

Ik vind zo een citotoets of ander soort toets helemaal geen probleem, zelfs heel erg goed. Het probleem vind ik de ophef die erover gemaakt wordt, vooral bij groep 7 en 8, daar wordt vaak gedaan of het leven ervan afhangt, want als je het slecht zou maken dan ben je dom. En dat maakt kinderen nerveus waardoor een resultaat van zo een toets uiteindelijk niet 100% correct is. Vaak kan een kind hoger scoren als de druk en de stress rond die hele toets weg zou zijn.

Mijn dochter heeft toen ze nog 4 was de cito intreetoets groep 3 gemaakt, zij vond het heel leuk, wel makkelijk maar ze vond zich ook speciaal omdat ze een aantal keer met de IBer mee mocht naar een andere klas en niet mee hoefde te doen met de kindjes in haar eigen klas. Ze hebben bij haar de toets gedaan omdat ze al heel ver voorliep vergeleken met leeftijdsgenootjes en aan de hand van deze toets konden ze inschatten of ze al mee zou kunnen gaan naar groep 3.

Bij kinderen die al in groep 2 zitten is deze toets ook gedaan, ook daar kunnen ze zien of de kinderen op cognitief gebied al naar groep 3 kunnen of niet en welke leergebieden eventueel extra aandacht gegeven moet worden.

Als een school zegt dat een kind van 4 plaatjes moest kijken en niet 2 dezelfde eruit kan halen en dan vrolijk zegt: uw kind kan het niet (zoals in het voorbeeld van kuik) kunnen er 2 problemen zijn: (1) de leerkracht is niet gewend met jonge kinderen te werken of werkt normaal met begaafde tot hoogbegaafde kinderen of (2) de leerkracht heeft het kind dit gevraagd in de kring waardoor het kind zich opgelaten voelde en verlegen werd en niet meer durfde te antwoorden.

Maar een kind van 4 hoeft dit ook niet te kunnen, een kind wat 5/6 jaar is en rijp voor groep 3, die moet dat wel kunnen.

groetjes Johanna

70.6. Reactie op CITO-toets (Kuik)

Ik kan mij uw reactie goed voorstellen! Als ik me niet vergis is de Cito-toets voor kleuters ook nog in een ontwikkelingsfase vanuit het ministerie.

Ikzelf ben bijna afgestudeerd aan de IPABO te Amsterdam en weet dus wel iets van onderwijs. In theorie is het helemaal niet verkeerd om ook kleuters te testen op hun cognitieve vaardigheden. Zo kunnen eventuele complicaties worden opgespoord in het ontwikkelingsproces van uw kind. Uiteraard kunnen deze ook geconstateerd worden aan het werkgedrag van uw kind. Ik denk dan ook niet dat een leerkracht zich moet vastklemmen aan de toetsresultaten van de Cito, maar deze moet gebruiken voor het stellen van doelen voor uw kind. De Cito-toets mag als richtlijn dienen, niet als een bindende factor. Misschien kunt u informeren bij de leerkracht van uw kind hoe de school kijkt naar deze kleutertoetsen en in hoeverre deze doorslaggevend zijn. Ik denk zelf dat de leerkracht al haar twijfels had over de cognitieve/sociale vaardigheden van uw kind en de Cito heeft gebruikt als extra ondersteuning van haar punt. Ouders mogen er vanuit gaan dat het advies wat de leerkracht geeft altijd ten goede komt van het kind, ze willen altijd dat een kind het beste type onderwijs krijgt.

Hierbij moet ik wel zeggen dat ik uiteraard de situatie niet ken, de school niet ken en ik uw kind niet ken. Dit is alleen maar mijn visie die ik kan geven vanuit de informatie die u gegeven heeft. Veel succes verder met de situatie.

Matthijs

70.7. Speciaal onderwijs

Mijn zoon moest naar het speciaal onderwijs toen hij 9 was. Hij had volgens school een achterstand van 2 jaar. In mijn ogen was hij gewoon een speels kind dat nog helemaal niet begreep dat leren belangrijk was. Nu is hij 12 hij gaat volgend jaar gewoon naar het VMBO, maar hij blijft een stempel houden vindt hij zelf. Hij heeft dyslexie, hij had op zijn vorige school kunnnen blijven als ze zich een beetje meer in het kind hadden ingeleefd.

De school waar hij nu zit is zeker geen slechte school. Ze hebben hem heel goed geholpen, maar dat had op een gewone school ook gekund. Hij heeft zich nu een hele tijd ongelukkig gevoeld omdat er nog al veel kinderen met gedragsproblememn op zitten. Ik ben het met je eens dat als ze een kind wat langer kind laten blijven dit zeker niet was gebeurd.

Bea

70.8. Cito toets

Zolang een kind normaal mee kan en de school niet te veel ophef vooraf maakt is een toets een prima middel. Het is beter te kijken wat de school er mee doet. Blijkt er een afwijkend resultaat uit te komen t.o.v. de normale leerprestaties, wat doe je daar mee als school en als ouders. Wat momenteel erg speelt zoals al eerder werd aangegeven is dat er scholen zijn in het vervolgonderwijs die een hoger resultaat dan nodig is eisen voor toelating, dat vind ik zorgelijk. Er is nog altijd een grote groep kinderen waarbij de prestaties in het voortgezet onderwijs veel hoger ligt dan de cito deed doen voorkomen.

Ik zou in het basisonderwijs liever een adequate aanpak zien op de afwijkende resultaten of over- c.q. onderpresteren van kinderen op zulke momenten. Als daar ruimte en aandacht voor is dan ben je naar mijn idee goed bezig met een toets. Naast de kennis te toetsen in breder perspectief naar een kind kijken. Zo zou geen enkel kind faalangst aan een toets moeten overhouden. Helaas wordt dus te vaak alleen naar het gehaalde resultaat gekeken, als je er wel iets mee doet kost het wederom te veel tijd en helaas daar is die weer te veel geld.

Amanda

70.9. Cito-toets training

Best goed, maar kun je ook een cito oefenen?

70.10. Blij met de cito

De cito toets is naar mijn mening helemaal niet zo verkeerd. De onderwijzers zagen bij mijn zoon (4 jaar) niks bijzonders. Ik wel. Mede door de cito toets erkennen zij nu ook dat mijn zoon anders is. Waarschijnlijk heeft hij pdd-nos.

Ook als kind heb ik de cito-toets niet al belastend ervaren. Dit kwam denk ik ook omdat mijn ouders het niet zo spastisch over deden. Ze zagen het gewoon als een toets om te kijken hoe ik me ontwikkel. Daarbij kijk je niet alleen naar het laatste jaar, maar naar 8 schooljaren. Lijkt mij genoeg om tot een eerlijk oordeel te komen.

Sandra

70.11. Cito toets kleuters

Mijn zoontje van 5 zit op speciaal onderwijs. Om een idee te krijgen hoe ver hij nu is werd voorgesteld via fysio en de revalidatie arts om een cito toets aan te bieden. Ik ben er niet bij geweest op school, maar het lukte dus niet. Ze zijn niet aan de cito toets gekomen.

Vind ik jammer, want ik weet dus niet hoe het hem is aangeboden. De school begeleidster mocht geen iq vaststellen terwijl er wel een psychologe aanwezig was op school. Jammer, veel schoolse situaties en regels heeft mijn zoontje wel geleerd. Tuurlijk moet je hem niet overvragen, maar jammer vind ik het wel, ik als moeder zou er veel voor over hebben om hem te stimuleren thuis dat hij het wel kan doen.

Ook op speciaal onderwijs spelen ze nog veel, soms teveel vind ik, de verschillende iq niveaus in de klas vind ik heel moeilijk om te zien.

Ik vind het wel heel goed dat de Cito toets er is. Ze moeten kinderen er soms toe aanzetten dat ze ook dingen leren en niet alleen maar buiten spelen.

Simone

70.12. Givo toets laten afnemen, waar kan ik dat doen?

Geachte,

Ik ben op zoek naar een instantie die op zeer kort termijn, binnen 2 weken, een givo toets van mijn dochter kan afnemen. Weet iemand een adres?

alvast hartelijk bedankt

70.13. Cito-toets kleuters

Ik vind dat de kinderen in groep 1 en 2 de kans moeten krijgen om spelenderwijs dingen te leren en niet al bij groep 1 eisen te stellen aan de kinderen dmv een cito-toets. Sommige kinderen kunnen dergelijke druk al op zo jonge leeftijd niet aan, met ons is het toch ook goed gekomen.

Daarbij zou ik het fijn vinden om te weten wat de cito-toets voor kleuters precies inhoudt, graag zou ik dan met mijn kind willen oefenen en hem zelf voorbereiden. Is het mogelijk deze informatie te verschaffen?

Bouchra

70.14. Cito toets kleuters...

Ik moet even kwijt dat ik de cito toets voor de kleuters een beetje vreemd vind.

Mijn dochtertje van 5 heeft deze toets ook gemaakt en scoorde een slecht tot matig. Dit tot mijn grote verbazing.. want thuis doen we die oefeningen ook en daar gaat het prima.

Ik vraag me af of er op school niet te veel druk op gelegd wordt, want ik weet dat ze het kan.

Nu wordt mij gezegd naar aanleiding van die toets dat het wel zorgwekkend is.

Ik ben van mening dat zo'n toets alleen maar een momentopname is en dat je vanuit daar niet zomaar kan zeggen dat het zorgwekkend is als je kind het thuis wel kan.

den Besten

70.15. Cito toets trainen

Ik wil graag de cito toets gaan trainen met mijn dochter. Maar hoe kom ik aan oefenstof? Heeft iemand een goed idee? Ik heb al gekeken naar de zg. toetswijzers maar vind ze eerlijk gezegd nogal onduidelijk. Heeft iemand alsjeblieft een goede tip?

Cecile

70.16. Cito-toets trainen

Wij hebben DVD's gehaald bij de bibliotheek.

Marie

70.17. Cito toets kleuters 14

Mijn dochter is bij 6 jaar de toest afgenomen en zij scoorde ook matig tot slecht. Wat ons ook zeer verbaasde aangezien ze thuis aan het hakken-plakken, rekenen en een begin heeft gemaakt aan haar leescarriere. Ze heeft alleen faalangst en die komt nagenoeg alleen op school naar voren.

De juf wilt haar laten doubleren maar dat willen wij niet. Wij vinden dat ons kind de kans wordt ontnomen om zich tot een volwaardig en gelukkig kind te ontwikkelen samen met haar leeftijdgenootjes en niet kinderen die net peuter af zijn of net uit de poepluiers zijn gekropen.

Ze is niet haantje de voorste, ze is ook niet de beste van de klas, maar geef haar gewoon een kans in groep 3 en lukt het niet dan doet ze groep 3 gewoon over. Laat je haar weer knippen, plakken en frobelen met de jongere kinderen, dan zal ze zich echt niet beter voelen want ze weet dat die kinderen beduidend jonger zijn!!

Debby

70.18. Juridische aspecten Cito toets

In het hele land worden verschillende regels aangehouden voor toepassing van de Cito toets. Onderling hebben scholen zelfs afspraken gemaakt om de regels "streng" toe te passen. In andere gemeenten gaat alles veel soepeler en wordt er hoofdzakelijk afgegaan op de mening van de basisschool. De verschillen leiden dus tot ongelijke behandeling.

Is het bij iemand bekend hoe de juridische aspecten liggen?

Rob

70.19. De Cito toets voor kleuters

Ik wil even reageren op die cito toets voor kleuters. Dat dat momentopnames zijn heb ik wel gemerkt bij mijn zoontje van 5 jaar. De eerste keer was de scoore enorm slecht, bijna alles d-nivo, Ik herkende het helemaal niet, naar wat ik thuis zag, zoals zoveel ouders dat hebben met hun kind. Dus ik een gesprek aangevraagd voor de tweede keer. Daar werd zelfs de term rugzakkindje gebruikt, dan krijgt je kind speciale begeleiding.

De toets daarna scoorde hij drie A nivo`s. Ja de juffrouw gaf toe dat ze zich wel erg in mijn zoontje vergist had. Dus volgende keer maak ik me niet meer zo druk.

Groetjes Ingrid.

70.20. Weg met de CITO

De cito toets is voor alle kinderen waardeloos zowel bij kleuters als bij groep 8. Het is stressvol en beperkt. Er wordt aleen gekeken wat ze op dat moment weten. Geef mij maar het NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek). Deze test is minder belastend voor de kinderen en geeft een veel beter beeld.

Ook de middelbare scholen zouden beter vanuit het schooladvies moeten kijken dan de CITO. De CITO legt nog steeds een veel te grote druk op de leerlingen, omdat dit nog steeds belangrijk is voor welke soort middelbare school je kunt gaan.

Kinderen moeten al zo veel presteren, laten ze nu al niet de kleuters een stempel geven van de d-nivo ed. Geef kinderen de tijd om te groeien en plak er niet meteen als kleuter al een etiket op als het met een toets niet zo lekker gaat(misschien had dat kind er die dag van die toets geen zin in). En bij de middelbarescholen gaat het natuurlijk aleen maar om geld.

Jessica

70.21. Hoe bedoel je?

Hoe bedoel je dat het bij middelbare scholen alleen om geld gaat? Op de school van mijn kinderen wordt geen cito toets afgenomen maar er is natuurlijk wel een gedegen leerlingvolgsysteem

Jetje

70.22. Re hoe bedoel je

Voor Jetje

Ik bedoel dat middelbare scholen een bepaald budget hebben per leerling. Dat wil zeggen dat als een leerling doubleert het de school dus extra geld gaat kosten. Dat willen ze natuurlijk liever niet en daarom vinden nog steeds veel middelbare scholen de uitslag van de CITO zo belangrijk. Want volgens hen is dit een goede maatstaaf of de leerling wel of niet zou doubleren in de komende schooljaren.

Wat wel zo is dat gelukkig niet alle scholen de uitslag van de CITO belangrijker vinden dan het schooladvies. Maar tref je een school waar ze dat wel belangrijk vinden en jou kind heeft net een paar punten te weinig en de school kan toch genoeg leerlingen krijgen, dan loop je dus de kans dat je kind om deze reden niet wordt aangenomen, ook al is het schooladvies anders dan de uitslag van de CITO.

Jessica

70.23. CITO en geld

Ter aavulling over de CITO wil ik dit nog even kwijt.

Onze zoon kwam vandaag thuis met de CITO uitslag van zijn middelbare school (tweede jaar). Het was een uitslag die wij ook wel verwacht hadden. Hij heeft daarbij heel goed gescoord. Had dus nu en ook vorig jaar wel de havo kunnen doen. Maar ook deze school (wel een goede school, helemaal gericht op wat hij echt leuk vindt) vond twee jaar geleden de CITO belangrijker dan het schooladvies. Daardoor kon hij toen geen havo doen.

Nu is hem ook wel verteld dat hij na vier jaar vmbo tl wel de havo kan gaan doen (ook gezien zijn inzet e.d). Nu het dus vrijwel wel zeker is dat hij dit haalt mag hij dit wel gaan doen. Lijkt het hier dan toch echt te gaan om geld?. Ik dacht het wel!

Als dit echt zo is dan zou de nu zittende minister van onderwijs hier eens naar moeten kijken (het verhaal geld hebben wij dus van de basisschool). Ik vind dit te triest voor woorden. Is daar onze zoon (en volgens onze zoon nog een paar in de klas met hetzelfde verhaal en ook goede resultaten) daar dus de dupe van? Als dus middelbare scholen voor deze twijfelgevallen wat extra geld zouden krijgen, was dit dus nooit gebeurd (ook al was deze school een bewuste keuze voor onze zoon). Wat ik ook al in bovenstaande stukje schreef dat hier bij ons een school met veel aanmeldingen snel de keuze is gemaakt. Dit wil niet altijd zeggen dat dit voor de leerling de beste keuze is!

Ik hoop daarom dat de CITO afgeschaft wordt en dat er ALLEEN maar gekeken wordt naar het schooladvies (wat weer gekoppeld zit aan het leerlingen vervolg systeem of het nederlandse intelligentie onderzoek) Lijkt mij een beter beeld te geven dan de CITO.

Jessica

70.24. Geen geld-kwestie!

Scholen krijgen inderdaad een budget per leerling. Maar dat gaat per schooljaar. Voor een school maakt het dus helemaal niets uit of een leerling blijft zitten: bij de 'telling' wordt deze leerling meegewogen en dus ontvangt de school de financiën. Doubleren is dus bijna voordeliger: weet de school zich verzekerd van die leerling;) Maar ik ga er als leraar nog steeds vanuit dat er heel veel mensen met hart voor kinderen voor de klas staan! Belang van het kind staat voorop!

Judith

70.25. Re geen geld kwestie

Beste Judith

Fijn om een reactie van een docent te horen. Dat verhaal over geld hebben we dit jaar gehoord van onze basisschool directeur. Je moet als ouder maar aannemen dat dit waar is. Uit jouw schrijven blijkt dit dus niet helemaal te kloppen. Ik weet wel dat hier bij ons in Den Haag de CITO uitslag nog steeds belangrijker is dan het schooladvies.

En wat bedoel je met doubleren is voordeliger?. Dit kost de school toch juist meer geld?. En weet die school zich verzekerd van een leerling snap ik al helemaal niet. Als je op een school zit wat het laagste niveau TL heeft en een leerling redt het niet zal deze leerling van deze school moeten, dus ze verliezen dan toch juist inkomsten, of zie ik dat verkeerd?. Leg mij eens uit hoe dit nu echt inelkaarsteekt. Misschien kun jij als docent hier een eerlijk andwoord opgeven.

Jessica

70.26. Cito voor kleuters

Ik ben van mening dat de cito-toets voor kleuters van groep 1 tot 2 veel te hoog wordt ingeschat. Met name het 'stempel' dat het kind krijgt op basis van de uitslag van de toets.

Deze toets is een momentopname en geen algemeen beeld. De toets had mijn dochter gemiddeld gemaakt (C) en een onderdeel D-E. Hieraan werd gekoppeld dat dit toch wel zorgelijk was. Vervolgens wordt het jaarrapport erbij gehaald en dezelfde punten worden beoordeeld op B.

Waarom wordt op deze leeftijd er al zo'n druk op de kinderen gezet? Laat de kinderen eerst 'kleuteren' en leren samenspelen etc. Maar nog belangrijker aan de ouders, laat je niet gek maken of onzeker worden door een eerste slechte test en een conclusie die door een kleuterleider/ster wordt getrokken.

De prestatiecultuur is schijnbaar al doorgedrongen tot aan peuter en kleuterschool!

Marco.

70.27. Cito het is niet eerlijk echt waar,

...want zij zijn groot en ik begijp het echt niet!

Nog even en wordt de score die als je geboren wordt ook in je schooldossier op genomen. Daar valt zoveel aan af te lezen en krijg je al bij je geboorte een stempelje een kleine CITO als het ware, alleen heb je daar als baby nog geen weet van (en schijt aan).

Als je dat van te voren had geweten had je nog beter je best gedaan tijdens en na de geboorte en had je als peuter niet naar die verplichte voorschool gehoeven en als kleuter natuurlijk veel beter gescoord bij die stomme CITO waar je die dag helemaal geen zin in had. Ook zag je daar het nut niet van in om die domme testjes te doen.

Als je had geweten dat je juf en je ouders het wel belangrijk vonden om te zien hoe goed je wel kan presteren op school. Dan had je misschien wel beter je best gedaan.

Maar ja ik ben klein en zij zijn groot en dat is niet eerlijk!

Calimero

70.28. Cito-toets trainen

Ik heb geinformeerd bij de bibliotheek, maar helaas hier hebben ze geen materiaal om te trainen. Wie kan mij helpen? Is er oefenmateriaal voor de citotoets voor kleuters groep 2.

Hanneke

70.29. Trainen voor citotoets

Beste Hanneke

Waarom wil jij je kind eigenlijk trainen voor die cito voor kleuters?.

Jessica

70.30. Voor Hanneke

Hanneke,

Wie wil je eigenlijk voor de gek houden? Cito's zijn methode-onafhankelijke toetsen om te kijken hoever een kind is. En welke cito wil je trainen. Er worden verschillende gedurende het hele jaar afgenomen, ook bij kleuters. Van groep 1 t/m groep 8.

Wanneer jij met je kind een cito oefent, zal de score hoger uitvallen, maar wat schiet je ermee op. Een kind dat voortdurend op zijn tenen moet lopen in groep 3, omdat het er eigenlijk nog niet aan toe was. Het is vaak ook niet de school die de cito's willen afnemen, de scholen zijn dat verplicht. Tja, ook een school moet zich aan de regels houden en doen niet zomaar wat, wat vaak wel wordt gedacht.

Even een trucje: Wanneer een kind met zijn linker- of rechter arm recht over het hoofd zijn andere oor kan pakken, is het toe aan schrijfonderwijs. Kan een kind met bijv. zijn rechterhand, recht over het hoofd nog niet zijn linker oor pakken, dan is het nog niet toe om daadwerkelijk de letters aan te leren.

Je kunt thuis altijd boekjes lezen, oefenen met lichaamsdelen, voorwerpen, begrippen zoals voor, achter, eerste, laatste, tweede, middelste enz... Beheerst een kind deze begrippen niet, is het nog niet toe aan lezen en schrijven. Dit zijn de belangrijke beginselen van het leren lezen en schrijven en om de stof in groep 3 te kunnen volgen.

Succes Jaren

70.31. Waarom Cito?

Hallo Jaren,

De Cito toets lijkjt een vrijblijvend instrument te zijn, slechts bedoeld om het kind zo goed mogelijk te helpen bij zij ontwikkeling. Maar als je ziet dat de Cito toets steeds bepalender wordt bij de keuze van vervolgonderwijs, dan vraag ik me af of je er niet toch beter aan doet je kind te trainen voor een dergelijke toets.

Trouwens, voor de Cito toets in groep 8 zijn al vele trainingsprogramma's opgezet. Dat is gedaan doorprofessionals. Wie houdt wie nu eigenlijk voor de gek!

Tot slot iets over jouw tip: "Wanneer een kind met zijn linker- of rechter arm recht over het hoofd zijn andere oor kan pakken, is het toe aan schrijfonderwijs." Zoiets raars heb ik nog nooit gehoord. Ik hoop niet dat je een leerkracht bent!

Peter

70.32. Het citotoets trucje

Wat een raar trucje het lijkt wel vooroorlogs. Het is dan maar te hopen dat je kind lange armen heeft anders zou het niet slagen. Maar eens even met mijn kinderen langs de fysio, kijken dat hij de zaak wat op kan rekken! Die van mij redden het nog net niet. Jaren, waar komt dat trucje vandaan? Het is toch wel een geintje hoop ik.

Jessica

70.33. Peter

Ja, ik ben wel degelijk leerkracht, docent om precies te zijn. Het trucje is een onpedagogisch trucje waar verder echt niks aan afhangt. Heb het zelf van een pedagoog gehoord. Gewoon grappig om te proberen.

Het oefenen van de Cito's in groep 8 gebeurt echt niet overal. Dat is per school verschillend. De manier van vragenstellen wordt alleen geoefend, bijvoorbeeld meerkeuzevragen. Dit zijn schoolkinderen vaak niet gewend. Het oefenen van Cito's dat kan niemand controleren, maar wat wil je als school bereiken. Zeker nu alle resultaten publiekelijk bekend gemaakt moeten worden, willen veel scholen 'leuk' uit de verf komen. Nog heel veel ouders denken dat de cito bepalend is, maar dat is echt niet waar. De leerkacht kan heel veel betekenen en deze heeft ook gesprekken met de mentoren van het voortgezetonderwijs. En daarbij komt, ouders zijn altijd eindverantwoordelijk. Wanneer iemand zijn kind op VWO niveau wil hebben, zal hij/zij moeten shoppen, maar niemand mag het kind ontzeggen van onderwijs.

Groetjes Jaren

70.34. Het Cito gevaar

Beste Jaren,

Inderdaad denken heel veel ouders dat veel van de Cito toets afhangt. In theorie zul je wel gelijk hebben, maar in de praktijk echt niet!

Peter

70.35. Het cito gevaar

Hoi Peter,

Het 'probleem' met de cito is, dat de voorgezet onderwijsscholen er wel een weging aan hangen aan die cito. De basisschool zelf doet dat niet of in veel mindere mate. Op de basisschool wordt ook nog veel naar het kind zelf gekeken. Observaties, methodetoetsen enz. zijn ook erg belangrijk, zo niet belangrijker. Er bestaan al een aantal andere toetsen, bijv. de drempeltoets. Deze toets begint makkelijk en loopt op in moeilijkheid. Ieder maakt tot hij/zij teveel fouten gaat maken en dus boven zijn niveau aan het werk is.

Het nadeel van de cito is dat iedereen hetzelfde doet, er wordt geen onderscheid gemaakt in niveau, terwijl niet ieder kind naar het VWO gaat. Vaak is het dan ook nog zo dat de leerstof in groep 8 wat meer los wordt gelaten. De lagere VMBO trajecten op het voortgezet onderwijs beginnen toch weer rond groep 6 niveau. Veel scholen kiezen er dan gelukkig voor om dat in ieder geval goed te oefenen, ipv het kind mee te slepen naar groep 8, het niveau wat hij/zij uiteindelijk toch niet kan halen. Gevolg: gefrustreerde kinderen en ouders. In zo'n geval zou ik eerder kiezen voor de drempeltoets, aangezien toetsen ons als school verplicht wordt gesteld door de onderwijsinspectie.

Groetjes Jaren

70.36. Oefenen voor de Citotoets

Steeds meer mensen kiezen ervoor, om de Citotoets voor te bereiden.

Online oefenen kan op http://www.leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm .

Citotrainer Nederland geeft bijles aan huis.


70.37. Cito toets: grote onzin

Het gaat niet alleen omd e cognotieve behoeften van kinderen die gevoed worden. Maar ook dat zij een emotionele, gevoelsmatige verbinding met de dingen kunnen krijgen. En in hun wil tot handelen en tot creeren worden aangesproken.

Barbara

70.38. Prima hulpmiddel

Als docent in het voortgezet onderwijs moet ik echter toegeven dat het voor ons wel een handig instrument is om te schatten of een leerling op de goede plek wordt geplaatst.

M.b.v ondermeer de citotoets en natuurlijk ook advies van de leraar op de basisschool proberen we te voorkomen dat een leerling niet op zijn plek komt. Helaas, ouders schatten hun gemiddeld intelligente kind te vaak in als zeer begaafd en dwingen een school wel eens hun kind hoger te plaatsen dan goed is, met veel stress voor het kind en de leraar tot gevolg. De citotoets is nooit het enige gegeven waar we op af gaan, maar kan wel duidelijkheid scheppen naar ouders toe om te laten zien dat hun kind met een score van 538 echt niet in de VWO-klas thuis hoort, tenzij de basisschool kan uitleggen wat dan de reden is voor de lage score en we op grond van een leerlingenvolgsysteem kunnen zien dat dit een uitglijder was. Kortom: een prima hulpmiddel.

h. van dalen

70.39. Cito toets kleuters

De juffen van groep 1/2 willen mijn zoon van bijna 6 een jaar extra laten kleuteren omdat ze hem nog jong vinden en omdat hij nog niet voldoende letterherkenning heeft, een pietje precies is en hierdoor wat langzaam en wellicht licht faalangstig is. Ze hebben hem 2 keer de Citotoets voor kleuters laten doen en er is een dyslectietestje gedaan. Op de dyslectietest scoorde hij zwak maar in mijn familie komt dyslectie heel veel voor dus dit is niet heel vreemd. Wat wel vreemd is dat de citoscore twee keer A was. Volgens de juffens was dit best wel goed. Blijkt dat dit de hoogste score is dus ik zie het probleem nog niet echt. Ik denk dat hij die faalangst alleen heeft wat betreft taal en inderdaar is hij een pietje precies maar dat ben ik ook en dit kan toch geen reden zijn om hem nu een jaar extra te laten kleuteren.

Help, ik heb advies nodig.
Clara

70.40. Toets kleuters

Ik denk dat er weinig tegen te doen is, ook wij hebben een kleuter die een jaar extra moet kleuteren omdat de toets niet goed is En thuis wel alles doet. Zijn ook al enige tijd bezig om haar over te laten gaan naar groep 3 zonder resultaat. Als de school dit beslist kunnen ouders er niets aan doen helaas maar waar. Het is hun woord tegen die van jouw. Als ouder sta je machteloos. Ik was jouw veel succes met je zoektocht naar een oplossing.

Geno

70.41. Geno: ouder beslist

Hallo,

Hoe kom je erbij dat je als ouder machteloos staat? De ouder beslist of het kind over kan of niet. Ouders hebben altijd het laatste woord in dit geval, scholen doen vaak lijken alsof het hun keuze is.

Als jij als ouder wil dat je kind over gaat, dan heeft de school daar aan te voldoen. Ouders en kinderen zijn klanten van een school. Daar hebben ze dus rekening mee te houden. Eventuele gevolgen zijn uiteraard dan wel voor de ouders. Altijd op de tenen moeten lopen omdat ze niet mee kunnen komen is ook niet leuk voor het kind.

Succes Jaren

70.42. Ouder beslist

Wij hebben het meegemaakt, de school beslist of het kind overgaat of extra kleuterd, als ouder sta je machteloos. We hebben meerdere gesprekken gehad en de school blijft weigeren. Ze weten ook dat je als ouder er niets tegen kunt doen. Mocht er toch door hun een verkeerde beslissing gemaakt zijn krijg je als antwooord, helaas wij hebben toch goed beslist en de ouder zit met de gevolgen. Naar een andere school in de buurt gaan is ook geen optie zij hebben geregeld overleg met elkaar en houden elkaar de handen boven het hoofd.

Maar als jullie iets weten dat wij en andere kunnen gebruiken hoor ik dat graag het schooljaar is bijna ten einde.

Groetjes Geno

70.43. Voor Geno

He wat vervelend allemaal. Zit er geen Montessori school bij jullie in de buurt? Ook al zou ze volgend schooljaar in groep twee moeten starten kan ze wel de werkjes van groep drie doen waar ze wel aan toe is. Bij ons zijn er ook wel kleuters die er nu nog niet aan toe zijn om volgend schooljaar naar groep drie te gaan. Maar als ze bijvoorbeeld in december wel interesse of er aan toe zijn mogen ze dit gewoon doen ook al zitten ze nog in groep twee. Op deze mannier zullen de kinderen zich nooit vervelen en de uitdaging blijft bestaan. De kinderen bepalen zelf waar ze aan toe zijn en niet hun juf.

Jessica

70.44. Toets in perspectief

Hallo,

Bij mijn kleuter van 4 is ook de cito toets afgenomen. Nu doe ik zelf de pabo en ik was dus wel geinteresseerd. Bij de taaltoets zat hij net op a/b niveau terwijl hij voor ordenen een D-score had. Ik vind dat je zo'n toets in zijn perspectief moet zien. Mijn zoontje had 14 fouten waarvan er 7 op het onderdeel serieren. Als hij dit ene onderdeel zou beheersen, zou hij dus een B-score hebben.

Thuis heb ik dit onderdeel met hem geprobeerd en hij snapt het nu. Ik ben dus alles behalve gealarmeerd. Als je als ouder twijfelt, kun je gewoon vragen of je de toets mag inzien. In mijn geval was het zeer verhelderend omdat hij dus op 1 onderdeel erg uitviel.

Toch vind ik dat de cito-toets moet worden afgenomen. Het is belangrijk dat je een objectief meetinstrument gebruikt. Wel is het belangrijk dat buiten dat instrument ook kijkt naar andere zaken als werkhouding, inzet,...

Jiska

70.45. Oefenen voor cito toets

Ben jij er inmiddels al achter hoe je cito toets voor kinderen kan oefenen? Mijn zoon zit in groep 1, en ik zou graag inhoudelijk willen weten wat ze precies moeten kunnen.

Karin

70.46. Re oefenen vooor de cito toets

Hoezo zou jij willen weten wat ze zouden moeten weten? Ga jij dit thuis dan oefenen? Lekker eerlijk! En lekker belangrijk in groep een. Kinderen worden van al dat getoets erg onzeker. Laat hem of haar lekker zijn of haar ding doen het zijn nog maar kleuters!

Dat gezeur over wat een vierjarigige al zou moeten kunnen. Mensen het zijn kleuters en die hoeven nog niet iets te kunnen presteren! Dit komt echt wel in eind groep twee en niet in groep een. Arme kleuters waarvan al zo veel verwacht wordt door leerkrachten en ouders, laat ze nu kleuter zijn. Ze zijn net een jaartje van de peuterspeelzaal wat wil je nu, dat ze al kunnen lezen en rekenen en sorteren?

Lekker als je kind geen interesse of zijn dag niet heeft zal hij laag scoren. Lullig voor je kind en jij zit met een kater door die stomme toets, want ja thuis kan hij of zij wel meer. Krijg je weer het gedoe wel of niet naar groep twee. Laten die leerkrachten bij de kleuters het maar eens over de hele linie bekijken hoe je kind het doet en het niet laten afhangen van een toets. Vraag maar eens wat ze hebben bijgehouden over jou kind, als het goed is wordt er goed bijgehouden wat een kind wel kan en waar een kind nog niet aan toe is. Het lijkt mij sterk dat die toets doorslaggevend is voor de overgang van groep een naar twee.

Jessica

70.47. Verantwoordelijke ouders

De cito toets was eigenlijk bedoeld om te meten hoe het met de kinderen gaat, maar lijkt ook steeds meer een stok achter de schooldeur te zijn geworden. Uit de reactie van een aantal ouders blijkt dat het vertrouwen niet zo groot is: je kunt je beter maar goed voorbereiden, anders kun je tegen onverwachte schade aanlopen.

je kunt dat aan de ouders verwijten, maar dan haal je oorzaak en gevolg wel een beetje door elkaar. Als ouders overtuigd waren van de heilzame ondersteunde werking van de cito-toets op het onderwijs, dan zouden ze allen zonder aarzelen meewerken.

Als ouder voldoende vertrouwen hadden in de school, dan zouden ze erop vertrouwen dat hun kinderen optimaal zijn voorbereid op de cito toets. Da zouden ze de school niet als een zwakke instantie beschouwen die je thuis zo goed mogelijk probeert te corrigeren.

Over het vertrouwen van ouders in de beleidsmakers en de beleidsuitvoerders kan ik ook kort zijn. Zij zijn degenen die de stok achter de deur straks (kunnen) gaan hanteren. En beleidsmensen letten op de grote lijn en zeker niet op jouw kind.

Zijn ouders dan zo onredelijk om hun kinderen wat extra mee te geven om ze beter te wapenen tegen toekomstige gevaren (zoals er wel meer deuren met daarachter verstopte stokken zijn)? Nee natuurlijk niet!

Het is erg gemakkelijk om ouders die deze verantwoordelijkheid voelen af te doen als veel te ambitieus! Of dat ze geen oog zouden hebben voor het geluk van hun kinderen.

Het is veel beter dit soort dingen ook eens van de andere kant te bekijken, van de kant van de (individuele) kinderen en ouders.

Theo

70.48. Cito opgelegd door beleidsmakers?

Ik vraag mij dan ook af of de scholen dit opgelegd krijgen van die beleidsmakers. Zou het echt zo zijn dat als een kind de cito niet zo goed maakt en het door de hele linie wel goed pressteerd,de cito doorslaggevend is. Is dit een uitgangspunt van de school zelf of is deze opgelegd door de beleidsmakers? Als je het idee hebt dat er bij jou op school de cito doorslaggevend is, kan ik mij wel voorstellen om met je kind te oefenen. Maar elke school heeft toch ook een leerling volgsysteem?. Waarom niet dit als richtlijn gebruiken? Is de cito dan zo heilig?

Jessica

70.49. Wat vinden de leerkrachten nu van de cito?

Jiska ben jij een leerkracht van een basisschool? Waar ik benieuwd naar ben,hoe kijken de leerkrachten tegen die cito aan. Vooral waar we het nu over hebben met de overgang naar groep drie. Wordt er alleen gekeken naar de cito of kijken jullie ook naar het leerlingvolgsysteem. Wat weegt er zwaarder de cito of wat jullie hebben gezien in het afgelopen jaar.

Waar ik mij als ouder aan zou storen is dat een leerkracht de cito zwaarder zou wegen dan het leerlingvolsysteem. Ik snap dat deze toets objectief is,kan voor sommige kinderen ook goed uitpakken. Maar ik vind het zonde om het van een toets te laten afhangen dat een kind wel of niet naar groep drie zou kunnen. Je kind zou zijn dag niet hebben en die toets verknallen,ben je mooi klaar mee als kind en ouder.

Als een kind zijn dag niet heeft hoe staan de leerkrachten er dan tegenover? Krijgt hij dan nog een kans om het over te doen? Of is het dan helaas pindakaas!

Jessica

70.50. Re: cito opgelegd door beleidsmakers

Een school is verplicht bij te houden hoe een kind zich ontwikkelt. In principe is de school vrij zelf te bepalen op welke manier ze dit doet. In de praktijk blijkt vaak dat de voorkeur gegeven wordt aan de cito omdat deze voor ieder kind hetzelfde en dus redelijk objectief is.

Het gaat er dus om dat je vanaf groep 1 bijhoudt hoe het kind zich ontwikkelt, ook met het oog op latere leerproblemen. Niks mis mee aan zich maar ik ben het eens met vorige ouders dat het onzin is te oefenen voor de citotoets, dan doe je schade aan de bedoeling van de toets, die enkel wilt kijken hoe het kind zich ontwikkelt.

Jiska

70.51. Re: cito opgelegd door beleidsmakers

Ik zit in het vierde jaar van de pabo. Ik ben dus nog niet echt een leerkracht. Zoals gezegd ben ik ook moeder van een zoontje van 4 jaar.

Normaal gesproken is een citotoets een extra hulpmiddel. Een goede leerkracht neemt de score voor wat ie is. Gewoon een middel om eventuele problemen op te sporen. Het is niet zo dat de cito de doorslag geeft of een kind overgaat of niet. Tenminste normaal gesproken. Het zou natuurlijk kunnen dat je bij een kind twijfelt.

Bij mijn zoontje in de klas zit een jongetje dat erg hoog scoorde op de toets. Volgens zijn leeftijd (4 jaar vanaf november) zou hij nog een jaar groep 1 moeten doen. Bij hem gaf de toets uiteindelijk wel de doorslag maar dat was alleen omdat er toch al twijfel was.

Het allerbelangrijkst, zeker in groep 1 is voor mijn idee het plezier dat kinderen in leren hebben. Als je dat als leerkracht kunt realiseren, komt de rest vanzelf. Ik zou daarom ook zeker niet teveel waarde aan de cito hechten, het is puur een hulpmiddel.

Jiska

70.52. Cito toets Kleuters

Ik heb een zoon van 6 jaar (mei) en hij heeft nu nog alleen de reken toets gedaan daar haalde hij een C op en taal moet hij nog doen. Maar ze hebben nu al gezegd dat hij groep 2 over moet doen. Ik ben bang dat hij rond november/ december zich gaat vervelen en dat hij meer wil. Hij is aardig bleu en is niet echt een leer kind (wat ik niet erg vind), hij houdt van spelen. Ik wil weten wat ik hiermee moet doen moet hij toch naar groep 3 of toch in groep 2 blijven (maar dan is hij 7 voordat hij naar groep 3 gaat).

Greet

70.53. Van groep 1 naar 3

Mijn dochter is in februari 5 geworden en lijkt begaafd te zijn. We hebben gevraagd of ze een tijdje mee mocht doen met groep 2 (ze zit in een combinatieklas 1-2) om te zien of het goed voor haar zou zijn om mee te gaan naar groep 3. Nog een jaar groep 2 na anderhalf jaar groep 1 lijkt ons teveel voor haar. De juf stelde voor om haar te toetsen op niveau groep 2 voor groep 3. Wij horen morgen wat daar uit gekomen is. Ik wil graag een goede keus maken.

Ze gaat volgend jaar ook naar een andere school. Bij het bezoek aan die school zag ik groep 2 en had ik heel erg het idee: hier hoort ze thuis (dat is dus volgend jaar groep 3).

Heeft iemand hier ervaringen mee? Ik schrijf dit met name nav wat Johanna hier schreef.

Ineke

70.54. VAn 1 naar 3: doen

Onze zoon is ook in meerdere mate begaafd. De sprong van 1 naar 3 is makkelijker dan van 2 naar 4 of 3 naar 5. Wij hebben spijt dat wij het destijds niet hebben gedaan. Wij wachten nu een jaar omdat de sprong van 3 naar 5 te groot is. Hij gaat dan van 4 naar 6. Als ik jou was zou ik de kleutergroep overslaan, wel moet je kijken of je kind ook emotioneel oud genoeg is voor de nieuwe groep

Angela

70.55. Van 1 naar 3: positief

Ook hier een begaafde dochter. Zij heeft groep 2 en 3 in één jaar gedaan, groep 5 overgeslagen en groep 7/8 ook in één jaar gedaan. Komend schooljaar zal zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

Zolang zij maar dóór mag, is zij gelukkig. Maar dat verschilt per kind natuurlijk wel. Zij is in haar doen en laten (emotioneel) ook verder dan haar kalenderleeftijd. Wij hebben in ieder geval betere ervaringen met versnellen (én verrijken/verdiepen) dan het kind in haar leeftijdsgroep te laten zitten.

Kortom, kijk naar je kind en luister naar je gevoel!

Diana

70.56. Re: Van 1 naar 3 positief

Hoe oud is je dochter nu als ze naar het voortgezet gaat? En naar wat voor soort onderwijs gaat je dochter nu?. Is dit een school voor hoogbegaafde kinderen?.

Jessica

70.57. Van 1 naar 3: positief

Zij is 9 jaar en ze gaat naar het gymnasium. Niet een speciale school voor hoogbegaafde kinderen, maar ze hebben er wel ervaring mee. School is kleinschalig en de leerlingenzorg is goed. Nog niks dan positieve verhalen gehoord en wat we zelf hebben ervaren tot nu toe is ook prima.

Diana

70.58. Van 1 naar 3

Hoi.

Bedankt voor jullie reacties. We hebben besloten om haar door te laten gaan. ze slaat groep 2 over. Wel doet ze nu nog snel mee met groep 2, voor de laatste weken voor de vakantie. Ze is meteen al minder driftig thuis. Kennelijk werd ze veel te weinig uitgedaagd. Hoe houd je de sociaal emotionele ontwikkeling in de gaten? Iemand hier ervaring mee?

Ineke

70.59. Van 1 naar 3

Hoi Ineke,

Hoogbegaafd, nou en ?
Hoogbegaafd, nou en ?
Wendy Lammers van Toorenburg

Bij onze dochter merken we dat het niet goed gaat, als ze weer driftig en erg brutaal wordt, niet in slaap kan komen en er geen land mee te bezeilen is. Dan moeten we oppassen. Verder praten we veel met haar. Ze kan verrassend goed uitleggen hoe zij dingen ervaart.

Hoogbegaafd, nou en? / Werkboek
Hoogbegaafd, nou en? / Werkboek
Wendy Lammers van Toorenburg

En wij hebben het boek: Hoogbegaafd, nou én!? gekocht. Dat is gericht op kinderen en daar kan ze in aankruizen wat voor haar van toepassing is. Heel verhelderend voor ons dan weer.

Hoe ze zich sociaal en emotioneel ontwikkelt blijft een lastig iets. Maar zolang zij vrolijk is, zit dat vast wel goed. Kijk en luister naar je kind én naar je moedergevoel, dan kom je een heel eind.

Groetjes Diana

70.60. Cito toets kleuter

Hallo,

Ik ben een moeder van een 5-jarige kleuter die in groep 2 zit. Onlangs is bij hem een citotoets afgenomen, op mijn verzoek. Dit omdat de juf al in oktober had aangegeven dat mijn kind waarschijnlijk groep 2 zal moeten overdoen. De school had zelf nog geen toetsen afgenomen. Nu is het zo dat het resultaat teleurstellend is en ik geen vertrouwen heb in de afgenomen toets. Des te meer als blijkt dat ik de toets niet meekrijg. Hebben wij als ouders recht om behalve het resultaat ook de toets zelf te te krijgen. Ik denk bijv. aan een kopie?

Groetjes Meriam

70.61. Citotoets, ouders maken het beladen

Het schooladvies is bij veel scholen wel degelijk het belangrijkste. Mijn ouders kregen zelfs een gesprek voor het advies voordat de score bekend was. In veel gevallen bevestigt de cito-toets het advies, anders kan iedereen gewoon nog een keer gaan overleggen waar het verschil door verklaart kan worden. Veel ouders dwingen de school zowat dat hun kind naar de havo mag ipv het vmbo. Als het een ramp is als je kind naar het vmbo "moet", dan wordt er pas druk op hem gezet. Dat ligt dan toch niet aan de citotoets?

Mijn klas heeft de toets helemaal niet als vervelend ervaren, het gaat er maar net om hoe je het als leraar overbrengt. Als ouders thuis gaan oefenen maken ze de druk heel hoog en bovendien krijg je een ontzettend vertekend beeld. wij hebben eerst proefgedraaid zodat we wisten welke vraagvormen we zouden krijgen en werd benadrukt dat het schooladvies belangrijker was dan de eindscore. Ook bij de voorlichtingen van de middelbare school waar ik nu stageloop wordt dat weer benadrukt. Het zijn de ouders die de druk erop leggen, niet de scholen.

Marloes

70.62. Versnellen/ klas overslaan

Mijn dochter van net 6 (november) is hoogbegaafd en zit nu in groep 4. Ze heeft eerst gewoon groep 1 gedaan. Vorig jaar begonnen in groep 1 en geeindigd in groep 3 (eindniveau). De juf wist niet wat ze haar nog zou moeten leren in groep 3.

In overleg met een extern specialist is er voor gekozen om haar over te laten gaan naar groep 4 met extra begeleiding (verbreding/ verdieping/ verrijking) om haar niet verder te laten versnellen. Het was een hele beslissing om een 5 jarig kind naar groep 4 te laten gaan. Het is nu januari en we weten dat het goed gaat. Ze past prima in de klas (4/5 combinatie) en gaat goed met iedereen om. Op haar verjaardag hadden we vriendinnetjes uit groep 2, 3, 4 en 5 in huis.

Ze wordt nu voldoende uitgedaagd en is daarom een veel tevredener kind. Toen ze in groep 1 zat, wilde ze thuis altijd leren. Nu speelt ze thuis. Behalve als het weekend of de vakantie te lang gaat duurt, dan wil ze engels leren en zo.

Wij hebben geen spijt van de vernelling. Hoogbegaafde kinderen zijn niet sociaal-emotioneel zwakker (wordt vaak gezegd), ze zijn anders. Ze ervaren de wereld anders en dus ook relaties. Ze stellen vaak andere eisen aan vriendschappen, ze zijn bv meestal veel trouwer in hun vriendschappen. Hierdoor zijn ze meestal een beetje een buitenbeentje in een klas. Laat ze dan een buitenbeentje zijn terwijl ze wel uitgedaagd worden i.p.v. een buitenbeentje dat zich verveelt....

Carolien

70.63. Herkenbaar (Carolien)

Een heel herkenbaar beeld schets jij daar voor mij, Carolien. Mijn dochter is ook hoogbegaafd en heeft een paar klassen overgeslagen. De omgeving snapt het vaak niet helaas, maar we doen het voor ons kind, wat nu een stuk gelukkiger is!

Diana

70.64. De school van Prem

Gisteravond (8 jan 2009) was de eerste aflevering van De school van prem te zien op Ned 2. Dit is een 10 delige serie waarin Prem alles uit de kast haalt om basisschoolkinderen klaar te stomen voor de cito toets. Het gaat om kinderen met een leerachterstand. Dit is terug te zien op www.uitzendinggemist.nl.

Ik zat met tranen in de ogen te kijken en vond het zo triest dat de kinderen een negatief zelfbeeld hadden door het advies van de school. Erg herkenbaar dat het advies van de school lager was dan dat er uit de NIO toets kwam.

Ook onze zoon en wij schokken van zijn achterstand. Wij wisten ook dit pas eind groep 7. Wel had hij gezien zijn dyslexie extra begeleiding. Wij als ouders hebben wel vertrouwen in hem gehad dat hij beter zou scoren met de toets, ook dit tegen hem gezegd. Het punt is dat kinderen vaak ook naar een bepaalde school willen en dat als ze te horen krijgen dat ze dat nivo niet zullen halen de moed al in hun schoenen zakt. Daardoor krijgt het zelfvertouwen van een kind een flinke knauw.

Ook onze zoon was daar zeer ontdaan over dat hij waarschijnlijk niet naar de school kon waar hij graag heen wilde. Samen met hem geoefend en daardoor werd hij een stuk zekerder van zichzelf. Ook vond hij de vragen tijdens de toets wat makkelijker te bergijpen omdat hij die toets (wel met andere vragen) thuis al had geoefend.

Je kan zeggen niet helemaal eerlijk, maar als het er wel in zit en door een paar keer te oefenen dat daardoor het zelfvertouwen omhoog gaat en daardoor hij misschien wel beter die toets heeft gemaakt. Je weet het gewoon niet als ik dit niet had gedaan wat dan de uitslag was geweest. Onze zoon vertelde dat hij blij was dat hij thuis had geoefend en daardoor zekerder de toets in ging.

In december de uitslag van de NIO gekregen en we zijn trots op hem dat hij hem zo goed heeft gemaakt. Ook hij is trots en blij dat hij wel naar de school kan waar hij zo graag heen wilde. We wisten wel dat het er in zat maar door hem wat meer zelfvertouwen te geven door ook te zeggen dat wij in hem geloofden dat hij het wel kon,kon hij het ook.

Wat een van de moeders in de serie ook zegt als het er echt niet in zit komt het er met veel oefenen ook niet uit. Daar ben ik het ook mee eens.

Maar wat Prem ook zegt dat veel scholen er niet uit halen wat er wel in zit.

70.65. Lang leve de citotoets

Ik ben juist erg blij dat de citotoets bestaat! In onze regio wordt alleen gekeken naar het schooladvies van de basisschool en de citotoets is geheel van ondergeschikt belang! Alles staat of hangt dus af van het waarde-oordeel van de desbetreffende leerkracht. Als daarbij naar het leerling volgsysteem wordt gekeken vanaf groep 3 t/m 8 is daar niets mis mee, dan heb je een volkomen betrouwbaar beeld van wat een kind aankan. Als een kind vanaf groep drie uitsluitend: "B", sporadisch hoge "C" en af en toe "A" gescoord heeft dan denk je als ouder toch aan minstens HAVO.

Als zo'n kind dan een MAVO advies krijgt, is dat geheel onterecht. En als dan uiteindelijk uit de citotoets blijkt dat een kind 540 scoort, heb je als ouder en kind wel zoiets van: zie je wel, die school heeft het verkeerd! Het helpt niets ivm toelating op de middelbare school waar het kind eigenlijk heen wilde, want die kijken alleen naar het advies van de basisschool, die het advies ook na de uitslag van de cito niet meer aanpast (hoezo belang van het kind!), maar wel voor het zelfvertrouwen van het kind!

Gelukkig kunnen ze op de middelbare school beter het niveau van het kind bepalen en snappen ze soms niets van het advies van de basisschool! Kinderen met 533 (echt waar!!!) met HAVO/VWO-advies en dus ook andersom, Kinderen met 538 of hoger net MAVO-advies. In het eerste brugklasjaar komt het er allemaal uit, een kind moet het toch zelf doen en als je allemaal 10-en, 9-ens, 8-en haalt in een MAVO-HAVO-klas, waar alle vakken op HAVO-niveau worden onderwezen, klopt het advies van de basisschool dus duidelijk niet! De citotoetsuitslag van 540 is dan een stuk betrouwbaarder! Het kind had dan gewoon naar zijn eerste keus-school kunnen gaan, maar daar was HAVO-advies voor nodig! De score van de Cito was goed genoeg voor die school maar het gaat om het advies in deze regio, wat al lang voor afname van de citotoets wordt gegeven en wat nooit wordt aangepast!!

Nogmaals: lang leve de cito-toets!!

cve

70.66. Cito-toets groep 1-2

Ik ben buitlandse. Ik spreek niet zo goed Nederland, maar ik ben leerkracht biologie. Ik ben klaar met college. Mijn zoon moet naar sp.o.b.s. voor Nederlandse taal. En hij gaat gelijk naar groep 1. Ik bedoel, hij gaat niet naar de speelzaal. Maar de ecqtoets was 95% en zonder hulp in taal op school. Want het is een witschool maar dat wisten wij . En wij spreken een andere taal. Mijn kind kreeg straf. Dat is niet helemaal eerlijk.

Heba

70.67. Cito toets kleuters

Precies hetzelfde heeft mijn zoontje van 5 ook meegemaakt; getoetst met uitslag d voor taal en e voor ordenen. Viel bijna van mijn stoel af van verbazing tijdens de ouderavond! Het zijn gewoon dingen die hij best weet of kan. Maar ja, met kleuters weet je het natuurlijk nooit, misschien hebben ze gewoon geen zin, of een melige bui waarin ze 'grapjes maken'. Zelf zag hij geen probleem: was zo klaar met dat spelletje, mama. Ik moet er wel bij zeggen dat ze er bij onze school ook niet zo'n probleem ervan maken, ze zeggen heel duidelijk dat het maar een momentopname is. (Ohja, ik heb een voorbeeldje van de toets gezien, en volgens mij zijn de vragen echt op meerdere manieren op te lossen, zeker voor een creatieve kleuter)!

Sylvia

70.68. cito?!

Het is belangrijk dat de cito test op een speelse manier wordt afgenomen. Kinderen van 4 en 5 jaar MOGEN fouten maken. Het beste wordt de test 2x per jaar afgenomen. De 1ste keer om te weten wat kan je kind kan en waar moeten we nog aan werken. Maak ook een onderscheidt tss. juiste en foute maar begrijpelijke antwoorden.
Kinderen redeneren anders maar daarom niet fout. Vraag waarom een kind een zogezegd fout antwoord geeft. Er ligt vaak een logische redenering achter. Het is als ouder vind ik ook belangrijk de min-punten van je kind toe te geven, en er zo aan te werken.
Erwin


70.69. slechte scoren bij cito toets

Hallo,

Wij kennen heel goed het probleem. Ons dochtertje van 5 zit nu in groep 2, ze heeft het erg naar zin en heeft het soms al over groep 3 samen met haar vriendinnetjes. Alleen scoort ze erg slecht bij de cito-toets, is bijna geen verbetering met groep 1 tot onze spijt. Terwijl ze echt niet dom is en heel goed mee kan komen. Alleen ze is wel wat verlegen en heeft soms wat moeite om het in zo'n korte tijd die informatie goed op een rijtje te krijgen (toch de druk van een toets in een korte tijd maken). Nu is mijn vraag, weet iemand hoe we haar hiermee kunnen helpen, ze krijgt ook al logopedie niet voor haar spraak maar voor het feit dat ze het moeilijk vind om informatie vanuit een groep te verwerken, heeft ze iets meer tijd voor nodig! Zijn er oefen bladen om haar hiermee te helpen!!

Groetjes van een bezorgde ouder!!


70.70. Cito score

Zoals zoveel ouders vertellen heeft onze zoon van 6, groep 2, hij is een late leerling ook de uitslag gekregen.

Hij scoorde in groep 1 allemaal A-tjes. Nu heeft hij allemaal B-tjes. De juffrouw houd zelf ook een verslag bij van onze zoon. Ze zij dat ze had verwacht dat onze zoon hoger zou scoren omdat hij daar intelligent genoeg voor is. Haar verslag was tegenstrijdig ten opzichte van de citoscore. Uit haar verslag kwam hij er juist heel goed uit. Scoorde hoog op alle fronten.

Wat bleek, tijdens de citotest heeft hij veel vragen niet beantwoordt of veel te snel ingevuld. Zijn probleem is ook de concentratie en werkhouding. Wat overigens bekend is bij haar.

Ik maak me er niet druk om. Steeds werd gezegd, het is een zeer slimme jongen, (bleek ook uit de test van de orthopedagoog) maar we zijn blij dat hij nu B heeft. Hoeft hij ook niet zo op de tenen te lopen en verwacht je niet zoveel van hem. Hij kan qua intelligentie met gemak naar groep 3. Maar is wel een laatbloeier en heeft wat last van faalangst.

Het zijn nog maar kleuters. Pas in groep 3 kun je er volgens mij wat meer van zeggen.

Jacqueline

70.71. Cito toest.... Gedoe!

Reactie op Toets kleuters

In het onderbouw van 't basisonderwijs hebben de ouders het laatste woord. Geef niet snel op en blijf strijden tot uw kind naar groep 3 gaat.

Succes!! Ako

70.72. Oefenen op www.kids4cito.nl

Hallo,

Ik laat mijn kinderen oefenen op www.kids4cito.nl. Alles is gratis en per onderwerp ingedeeld, ook goed uitleg per onderdeel.

Veel succes. Bob

70.73. Cito oefenen?

Niet zo zwaar tillen aan die cito en al helemaal niet gaan oefenen, dat doen ze namelijk op school wel, die cito's zijn er om te kijken of en is welke mate je kind de stof beheerst die ze OP SCHOOL hebben geleerd.

Yvonne

70.74. Meten = vergelijken

Heel veel mensen leven hun hele leven gericht op presteren; beter zijn en jezelf verbeteren. Wat is dat eigenlijk? Wat is presteren? Als je een hogere opleiding hebt dan een ander, dan ben je beter? Als je een groter huis hebt ben je beter? Nee, gelukkiger dan misschien? Nee, ook niet. Wat dan? Dan wil je een nog groter huis natuurlijk. Als je dat grotere huis dan hebt, ben je dan beter? Nee, weer niet. Heel veel mensen laten zich 'leven' in de maatschappij van presteren. Ga nu eens proberen te genieten van het leven, je eigen leven. Niet beter moeten dan, niet meer willen dan, niet meer kunnen dan... Hou daar toch eens mee op! Als je dat echt kan dan zul je zien dat druk en zorgen bijna ophouden te bestaan en dat is heerlijk; dat is leven.

Helaas laten we de prestatiemaatschappij ook op de kleinste kinderen los. Ik lees mensen 'patsen' over hun 'bovengemiddeld slimme' kind; LOL & CRY @ same time!!!

Ik ken persoonlijk enkele van deze 'bovengemiddeld' slimme mensen; dat is niet altijd iets om naar uit te kijken, met geen van hen zou ik mijn leven willen verruilen. Ik ken emotionele wrakken die zo zijn geworden omdat pa en ma het voor elkaar hadden gekregen dat zij een, of meerdere, klas mocht overslaan. Wat denken jullie wat dit doet met een kind op emotioneel vlak? Nee, dan zeggen deze ouders dat ze dat zullen merken aan hun kind. Zo dom; ze vergeten dat het denkniveau van hun eigen kind 3 dimensies hoger ligt als het hunne. Met als resultaat dat het kind zijn/haar unhappiness prima kan verbergen voor deze prestatiezieke ouders.

Mijn zoon in groep 2 heeft weer zijn CITO toets gemaakt, gelukkig heeft hij geen enkel besef wat het inhoudt en dat is maar goed ook. Om een kind van die leeftijd te trainen en voor te bereiden vind ik ronduit sadistisch. Laat hem maar lekker buiten fietsen en soldaatje spelen.

Edwin

70.75. Toetsen op school tonen niets aan

Uit het Reformatorisch Dagblad:
  BARNEVELD – „Toetsen op school tonen niets aan. Ze vergelijken leerlingen met elkaar, meer niet. Wij zijn dat gaan vertalen in afwijkingen. Het gemiddelde is een doel geworden, en alles wat eronder zit, accepteren we niet meer. ”

  Psycholoog dr. J. B. K. Lanser zei dat vrijdagavond tijdens de najaarsvergadering van lerarenvereniging KLS. Hij hekelde het gebruik van termen als achterstanden en tekorten. „Een kind kan alleen achter zijn op zijn eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld doordat het ziek geworden is. Een kind is echter nooit achter op een klas. Kinderen zijn gewoon niet allemaal hetzelfde.”

  Dat zo veel kinderen als zorgleerlingen worden aangeduid, komt doordat het kind aan de verwachtingen van volwassenen moet voldoen, zei Lanser. „Er zijn meters boeken over opvoeding, dus eigenlijk kan er niets foutgaan. En dat houden we in de gaten: voor ieder aspect is er wel een lijstje. Die batterij toetsen en testen begint al met de echo’s voor de geboorte. Daarna volgt het consultatie­bureau. Bij alle goede bedoelingen zadel je een moeder onnodig met spanning op.”

  Dan volgen de toetsen op school. Die hebben geleid tot medicalisering, zei Lanser. „Dyslexie, AAS, ADHD, het is niet te definiëren en te objectiveren. Veel te veel kinderen krijgen een etiket opgeplakt. Kijk naar het kind; niet naar allerlei profielen en uitslagen.

  Kinderen worden getoetst, terwijl het juist de omgeving is die is veranderd. De hoeveelheid prikkels is enorm toegenomen.”

  Scholen dragen daaraan bij. „Vroeger was een school een eiland van rust. Een heerlijk gebouw, met ramen waar je niet door naar buiten kon kijken, met stilte, orde, en alle aandacht was voor de leerkracht. Nu is de school gezellig, open –er is buiten veel interessants, maar je mag er niet naar kijken–, er hangen tekeningen aan touwen –één keer kuchen en ze deinen vijf minuten later nog–, banken zijn vervangen door tafeltjes en stoeltjes die om de haverklap omvallen. Door deze onrust gaat een aantal kinderen onderuit.”

  Alles wat vóór het vierde levensjaar gebeurt, heeft geen voorspellende waarde, stelde Lanser. „Veel van wat er in voorschoolse educatie gebeurt, is zinloos. Voorbereidend schrijven, bijvoorbeeld. Misschien is het zelfs belemmerend.”

  Het kind is te veel centraal komen te staan, stelde de psycholoog. „Vroeger was moeder in huis aan het werk. Het kind hobbelde mee en leerde onderwijl van alles. Nu is het andersom: moeder is bij het kind. Ze probeert het werk klaar te hebben als het kind wakker wordt en gaat het dan vertroetelen. Ze reageert op elk kreetje. En het kind leert: de wereld draait om mij.

  Het krijgt ook meters speelgoed toegesmeten. De hele familie moet wat geven, dus de box ligt vol; het kind kan er nog net bij en gooit bijna alles over de rand.

  Het zijn de volwassenen die dat speelgoed zo leuk vinden; het kind heeft aan een takje uit het bos genoeg. Zo bestaat ook het interieur van de huiskamer vaak uit voorwerpen die de volwassene leuk vindt, terwijl het kind er vanaf moet blijven.”

  In het christelijk onderwijs zijn volgens Lanser uitgangspunten van de humanistische psychologie te veel geaccepteerd: „Je moet het maximale uit kinderen halen. Het kind is maakbaar; dat is ook zo’n uitgangspunt. Ons systeem klopt, dus als er iets fout gaat, ligt het aan het kind. In onze samenleving kan bijna alles wat niet deugt, worden verbeterd. Dat passen we ook toe op kinderen. We willen bepaalde kinderen –liefst vwo’ers– en als ze niet aan de wensen voldoen, moeten hulptroepen worden ingeschakeld.”

  Het basisonderwijs heeft volgens Lanser een verkeerd uitgangspunt: „In de wet staat: Een ononderbroken ontwikkeling van 4 tot 18 jaar. Die is er echter niet. De ontwikkeling van een kind is geen afgeplatte lijn omhoog, maar lijkt meer op een alpenlandschap.”

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

De Cito toets

 1. Weg met de Cito
 2. Leerling volgsysteem
 3. Cito toets niet echt nodig
 4. Cito toets kleuters
 5. Cito Toets
 6. Reactie op CITO-toets (Kuik)
 7. Speciaal onderwijs
 8. Cito toets
 9. Cito-toets training
 10. Blij met de cito
 11. Cito toets kleuters
 12. Givo toets laten afnemen, waar kan ik dat doen?
 13. Cito-toets kleuters
 14. Cito toets kleuters...
 15. Cito toets trainen
 16. Cito-toets trainen
 17. Cito toets kleuters 14
 18. Juridische aspecten Cito toets
 19. De Cito toets voor kleuters
 20. Weg met de CITO
 21. Hoe bedoel je?
 22. Re hoe bedoel je
 23. CITO en geld
 24. Geen geld-kwestie!
 25. Re geen geld kwestie
 26. Cito voor kleuters
 27. Cito het is niet eerlijk echt waar,
 28. Cito-toets trainen
 29. Trainen voor citotoets
 30. Voor Hanneke
 31. Waarom Cito?
 32. Het citotoets trucje
 33. Peter
 34. Het Cito gevaar
 35. Het cito gevaar
 36. Oefenen voor de Citotoets
 37. Cito toets: grote onzin
 38. Prima hulpmiddel
 39. Cito toets kleuters
 40. Toets kleuters
 41. Geno: ouder beslist
 42. Ouder beslist
 43. Voor Geno
 44. Toets in perspectief
 45. Oefenen voor cito toets
 46. Re oefenen vooor de cito toets
 47. Verantwoordelijke ouders
 48. Cito opgelegd door beleidsmakers?
 49. Wat vinden de leerkrachten nu van de cito?
 50. Re: cito opgelegd door beleidsmakers
 51. Re: cito opgelegd door beleidsmakers
 52. Cito toets Kleuters
 53. Van groep 1 naar 3
 54. VAn 1 naar 3: doen
 55. Van 1 naar 3: positief
 56. Re: Van 1 naar 3 positief
 57. Van 1 naar 3: positief
 58. Van 1 naar 3
 59. Van 1 naar 3
 60. Cito toets kleuter
 61. Citotoets, ouders maken het beladen
 62. Versnellen/ klas overslaan
 63. Herkenbaar (Carolien)
 64. De school van Prem
 65. Lang leve de citotoets
 66. Cito-toets groep 1-2
 67. Cito toets kleuters
 68. cito?!
 69. slechte scoren bij cito toets
 70. Cito score
 71. Cito toest.... Gedoe!
 72. Oefenen op www.kids4cito.nl
 73. Cito oefenen?
 74. Meten = vergelijken
 75. Toetsen op school tonen niets aan

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.