Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

84. Thuisonderwijs

Graag wil ik het volgende aan alle ouders voorleggen. Ik heb 4 kinderen waarvan de oudste een HBO opleiding volgt en de daaropvolgende twee op de middelbare school zitten. De jongste zit op de inmiddels landelijk bekende school in Almere waar nog maar 4 dagen per week kan worden lesgegeven omdat het tekort aan leerkrachten groot is. Dit tekort gaat de komende jaren alleen maar groter worden. Een klassenassistente die een klas draaiende houd is al enige tijd heel normaal (?!). Ook leraren in opleiding (LIO-ers) worden zelfstandig voor de klas gezet, zonder de begeleiding die van deze mensen goede leerkrachten kan maken. Ik maak mij hierover heel erg bezorgd en heb daarom besloten de uren die mijn dochter op school mist, thuis les te geven.

Om dit officieel te maken heb ik ontheffing van de leerplicht aangevraagd voor voorlopig één dag per week. Met deze stap wil ik voorkomen dat ik mijn kind naar school moet laten gaan op het moment dat besloten wordt de kinderen te laten opvangen door ouders in de klas. Hierop heb ik nog geen antwoord ontvangen.

Ik wil graag weten of er andere ouders zijn die hun kinderen thuis onderwijs geven en wat zij denken van de huidige problemen op school. Ik ben heel bang dat al die kinderen die extra aandacht nodig hebben die niet meer krijgen omdat remedial teachers voor de klas moeten staan en onervaren leerkrachten daar (nog) geen tijd en aandacht voor hebben. Iets wat ik die leerkrachten niet kwalijk neem, maar waar mijn kind wel last van heeft!

Hoe kan dit in een welvarend land als Nederland?

Ellen

84.1. Thuisonderwijs op internet

 1. Voor meer informatie over thuisonderwijs kun je terecht bij je gemeente of bij de landelijke overheid. Of je kunt schrijven naar:
  Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs
  Postbus 761
  1180 AT Amstelveen
  Tel.: 040-2487866 (op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur)

 2. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

 3. Veel informatie vind je op Elly's thuisonderwijspagina. Zij verzorgt ook de mailinglist thuisonderwijs.
  Word lid van thuisonderwijs!
  Of ga direct naar groups.yahoo.com

 4. Vereniging SYNTAX

84.2. Onderwijs op internet

De rubriek Basisschool besteedt aandacht aan scholen in het algemeen, met speciale aandacht voor:

Kijk voor meer informatie over onderwijs in dit verband op:

 1. De stichting Rekenschap stimuleert dat overheden hun uitgaven beter verantwoorden.

 2. Lees het boek De Schoolstrijd van Karina Schaapman, of lees eerst de recentie op Ouders Online.

 3. De strichting Inclusief Onderwijs wil speciaal onderwijs op de gewone school. En dat kan als goed samengewerkt wordt, laten ze zien.

 4. De stichting Alternatieve Leervormen

 5. Kijk ook eens naar het opiniestukje over onderwijs bij Ouders Online.

84.3. Thuisonderwijs mag

Ik heb geen groot gezin (kom er wel uit een) maar heb wel belangstelling voor thuisonderwijs. Mijn belangstelling is gewekt door de afnemende kwaliteit van het onderwijs of, zo je wilt, de toenemende capaciteit van ouders om zelf te onderwijzen. Ik vind het huidige onderwijs niet zo efficiënt en bovendien heel erg duur (wacht maar tot ze naar de middelbare school moeten!).

Sinds 1969 is er door de invoering van de schoolplicht een belemmering opgeworpen voor thuisonderwijs. Maar thuisonderwijs is niet bij wet verboden.

De regelingen die thuisonderwijs mogelijk maken stoelen helaas uitsluitend op de richting van het onderwijs (niet de inrichting!). Het is nogal vaag wat daarmee bedoeld wordt, maar het lijkt erop dat uitsluitend religieuze gronden hier kunnen gelden. Kwaliteit, dagindeling, elders beter kunnen halen, het zijn argumenten die expliciet zijn uitgesloten. Op de site van de leerplichtambtenaren is te vinden hoe deze controleurs er zelf over denken. En dat is belangrijk om te weten als je tot thuisonderwijs over zou willen gaan.

Bezoek www.lvla.nl en lees de nieuwsbrieven 2 en 5. Een citaat uit brief 5 laat duidelijk zien dat ontevredenheid met de onderwijskwaliteit geen argument kan zijn:

  -De leerplichtambtenaar gaat na of is voldaan aan de eisen gesteld in artikel 6, tweede lid, van de leerplichtwet, of het hier een “richtingsbezwaar” betreft (en niet bijvoorbeeld een pedagogisch- of onderwijskundig bezwaar) en of voldaan is aan het criterium van de redelijke afstand van artikel 8, eerste lid, van de leerplichtwet. -
Eigenlijk is dat ook wel logisch. De leerplicht is ooit bedacht als ondersteuning voor het afschaffen van kinderarbeid. Vandaar die twee dagdelen met de (nu al een beetje ouderwetse) lange middagpauze. Leren was altijd een bijbedoeling en geen hoofddoel.

Zelf vind ik het nogal schokkend dat ouders door deze wet volledig buiten spel gezet worden bij het kritisch volgen van het onderwijs. Wij worden via de leerplichtwet (NB dit is strafrecht!) gedwongen akkoord te gaan met elke vorm die school aanneemt. Resultaten tellen met nadruk niet.

Het wordt tijd dat ouders een andere wetgeving en een sterkere positie opeisen binnen het onderwijs. 'Doe het zelven' is voor de meeste ouders geen hoofddoel. Goed onderwijs wel.

Groet, Miriam

84.4. Enquete beeldbepaling problematiek basisonderwijs

Hallo,

Een paar maanden geleden is er een enquete op internet gestart waarin ouders gevraagd wordt een beeld te geven van de problemen die zij op basisscholen ervaren. Deze enquete loopt gestaag door en er komen regelmatig reacties. De afgelopen week is er door diverse mensen uit de politiek (D'66 en SP) en de media (Volkskrant) belangstelling getoond voor de resultaten van de enquete.

Ik wil dus graag ouders oproepen om aan deze enquete mee te werken; zeker als op dit niveau nu belangstelling wordt getoond voor het onderzoek is het echt de moeite waard om nu je mening te laten horen.

Hier volgt wat algemene info over de enquete, het adres staat onderaan. Naar aanleiding van een discussie op het forum van Ouders Online over het toenemende aantal problemen binnen het basisonderwijs proberen we d.m.v. dit enqueteformulier inzicht te krijgen in de aard van de problematiek en inspiratie op te doen voor eventuele oplossingen.

Op dit formulier kunt u aangeven over welke onderwerpen u tevreden bent en waar u eventueel problemen mee ondervindt. De vraagstelling is met opzet heel breed gehouden omdat de problemen zullen verschillen per school, kind en ouder. Bij ieder item kunt u in detail aangeven wat de precieze aard van het probleem is en hoe u vindt dat dit verbeterd zou kunnen worden.

De enquete is redelijk uitgebreid, het is handig om het formulier eerst per onderwerp door te lezen en dan pas in te vullen. Tot slot worden een paar gegevens gevraagd voor de verwerking van de enquete en kunt u aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van de resultaten van dit "onderzoekje".

Dit zijn de onderwerpen:

Het doel van dit onderzoek is om een duidelijk beeld te krijgen van wat door ouders als problemen binnen het basisonderwijs wordt ervaren, en samen te zoeken naar praktische oplossingen voor de meest voorkomende problemen. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan beschikbaar worden gesteld aan landelijke en gemeentelijke overheden, schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere betrokkenen als helpende hand voor een praktische kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs van vandaag.

De enquete is bereikbaar via: http://come.to/innova-school.

Ik hoop dat er veel ouders willen meewerken aan deze enquete en de enquete ook op basisscholen zullen promoten!

Met vriendelijke groeten, Ellis Samshuijzen

84.5. Wiskunde eng

Kan wiskunde leuk zijn? Misschien wel deze speciale puzzeltjes, verzorgd door het Freudenthal Instituut. Of ga je een stapje verder met het WisWeb?

Wil je nog verder zoeken, probeer dan eens bij de Digischool.

84.6. Vluchten voor de leerplicht

Overgenomen van de site Vluchten voor de leerplicht
Uitzending: 8 april, 22.50 uur, NCRV, Nederland 1
Regie: Ko van Reenen

Aflevering 1: In de eerste aflevering van 'Vluchten voor de leerplicht' komen de ouders van Floris voor de kantonrechter omdat zij Floris van school hebben gehaald. Volgens de leerplichtwet zijn zij strafbaar, maar zelf zeggen zij: "Wij moesten wel, voor het bestwil van ons kind". De school schoot tekort in de begeleiding van hun hoogbegaafde zoontje. Ook Mieke en Ken Tennant hielden hun zoon thuis. "De juf had het over ADHD en Owen's onvermogen. Ik zei tegen de juf: Wiens onvermogen? Het is hun onvermogen om op een goede manier met hem om te gaan." Ook zij ervaren in de film de confrontatie met instanties.

84.7. Bevoegdheid voor thuisonderwijs

Moet je zelf een bevoegheid hebben om thuis les te geven?

Yvonne

84.8. Thuisonderwijs Ellen

Hoi Ellen,

Ik ben ernstig op zoek naar mogelijkheden voor thuisonderwijs voor mijn beide kinderen die nu nog op de lagere school zitten in Bussum. Net als jij maak ik mij ernstig zorgen wat betreft de deskundigheid van invalkrachten, zij-instromers en de problematiek die zich nu op alle scholen voordoet. Eigenlijk heb ik er mijn buik van vol en ben ik zeer de mening toegedaan dat thuisonderwijs dé manier is om een kind les te geven dat kwalitatief beter is dan het huidige onderwijs en bovenal het kind nog de ruimte geeft om kind te kunnen zijn. Weet jij iets over thuisonderwijs op middelbaar niveau? Alle recties zijn welkom.

Charlotte

84.9. Thuisonderwijs

Wij denken erover om onze dochter thuis onderwijs te gaan geven. Dit daar zij op school niet de lesstof krijgt aangeboden die zij nodig heeft. Het hoe en waarom kan ik niet in een paar woorden uitleggen. Daarom zijn wij (mijn man en ik) erg benieuwd naar andere ouders die hun kind thuis les geven. Mail je je ervaring naar mij?


84.10. Thuisonderwijs; welke diploma's?

Hallo, Ik heb een zoontje van 7 met down syndroom die sinds dit schooljaar op het speciaal onderwijs zit. Erg wennen voor hem en voor mij. Hij zit in een groep met allemaal autisten omdat hij voor de andere groepen te goed is. Leuk maar een downer aapt na en dus verandert hij heel erg en er zit een jongen in zijn groep die hem wel erg vaak grijpt; krassen, blauwe plekken en zelf zijn bril doormidden.

Ik denk er hard over om hem thuisonderwijs aan te gaan bieden, alleen vroeg ik me dus af of je hiervoor diploma's moet hebben om les te mogen geven (dus PABO ofzo). Ik heb een opleiding MDGO-AW waarmee ik als klasse-assistent zou mogen werken en wil ook wel cursussen volgen dus daar ligt voor mij geen probleem.

Wie kan mij hier iets over vertellen.

groetjes, Christi

84.11. België

Thuisonderwijs mag in Belgie zonder verdere eisen. Dus dan hoef je niet aan allerlei regeltjes te voldoen. Maar ik weet niet of iemand van jullie dat er voor over heeft natuurlijk om te verhuizen. Maar ik deel het toch maar even mee.

Groetjes, Nicky.

84.12. Thuisonderwijs

Hi Ellen,

Ik woon ook in Almere. Mijn kind zit op een SBO school wegens taal achterstand (wij zijn Engels) maar krijgt geen extra hulp. Zij zit nu op bijles en het gaat heel goed en zij leert veel meer dan op school, alleen het kost veel geld.

Als U meer weet over thuisonderwijs wil ik graag horen en ook andere ouders waarvan de kinderen te weinig leerstof krijgen. Ik ben al bezig met de klachtencommissie over de school en wacht op mijn hoorzitting, voor mijn kind is het te laat omdat zij zit in groep 8, maar misschien helpt het wel een andere kind.

m,v.g
Denise.

84.13. Thuisscholing

Op www.heutink.nl kun je ontzettend veel schoolboeken kopen. Het kost wel wat, maar alles beter dan naar school, toch? Zo kun je dus voor je kindje dezelfde boeken gebruiken als op school, weet je zeker dat je alles behandelt! Voor ons zoontje komen we op ongeveer 400 euro per schooljaar. Maar, daar kun je natuurlijk wel weer de benzine aftrekken, om je kindje naar school te brengen

Linda

84.14. Sociale vaardigheden

Op school leer je naast kennis ook hoe je kunt overleven in een groep. Dat is voor de middelbare school of het beroepsonderwijs ook een belangrijke vaardigheid. Hoe zorg je er voor dat je met thuisonderwijs dat overleven leert? Uiteindelijk moet iedereen de maatschappij in en daar is het niet altijd leuk.

Marloes

84.15. Boek Thuisonderwijs

Uitgeverij HBboek is het eindelijk gelukt een nederlandstalig boek uit te geven over huisonderwijs. De auteur Leah Witmond is sinds 2000 zelf thuisonderwijzer in Nederland en heeft een prachtig algemeen boek geschreven over de voor- en nadelen van thuisonderwijs. Ze besteedt ook aandacht aan de vele onderzoeken naar TO en heeft de juridische wegen beschreven zoals die gelden in Nederland en Vlaanderen.

www.hbboek.nl/to.html

Met vriendelijke groet, Willem Wind.

84.16. Nadelen thuisonderwijs?

Gevoelsmatig trekt thuisonderwijs ook erg, maar ik heb toch wel een paar vragen. Kan iemand met thuisonderwijs-ervaring me meer vertellen?
 1. Hoe pak je het aan met sport, spel, toestel. Op het Voortgezet moeten ze toch kunnen volleyballen, bokje springen, touw klimmen, basketballen etc.?
 2. Hoe werkt het met de sociaal emotionele ontwikkeling? Van elkaar leren, samen werken, in een groepje samenwerken of dingen uitleggen aan iemand die zwakker is? Spelen in de pauze? Klassen rond op een verjaardag?
 3. Zelfstandigheid en afstand nemen van de ouders? Ook met name op schoolreisjes en kamp?
 4. Wat doe je wanneer je zelf ziek bent? Hoe regel je het practisch met andere (jongere) kinderen. Wat doe je als je kind minder gemotiveerd is (geen zinnnn)?
 5. Kun je ook materialen lenen? Ik denk bijvoorbeeld niet alleen aan boeken, maar aan al het knutselmateriaal, speelgoed, landkaarten,schoolpleinmateriaal, extra werkjes etc. etc. die op school aangeboden worden.
 6. Hoe weet je zeker dat je alle onderwerpen behandelt en mag je kind ook meedoen met de Cito? Het voortgezet hier vraagt verplicht een minimum cito-score als toelatingseis.
Kortom, nogal wat vragen. Ben erg benieuwd naar jullie ideeen of ervaringen.

Groeten Pauline

84.17. Voor Pauline

Persoonlijk denk ik dat er geen voordelen zijn aan thuisonderwijs. De punten waar je vragen over hebt zijn voor mij al een reden waarom mijn kids lekker gewoon naar school gaan.

84.18. Voordelen van thuisonderwijs

 1. Hoe pak je het aan met sport, spel, toestel. Op het Voortgezet moeten ze toch kunnen volleyballen, bokje springen, touw klimmen, basketballen etc.?

  Ook als je thuisonderwijs krijgt kun je deelnemen aan een sportclub, scouting en activiteiten in de buurt.

 2. Hoe werkt het met de sociaal emotionele ontwikkeling? Van elkaar leren, samen werken, in een groepje samenwerken of dingen uitleggen aan iemand die zwakker is? Spelen in de pauze? Klassen rond op een verjaardag?

  Ook hier geldt dat een sportvereniging, scouting en buurt veel kan betekenen. Thuisonderwijs betekent niet dat je van de buitenwereld afgesloten bent.

 3. Zelfstandigheid en afstand nemen van de ouders? Ook met name op schoolreisjes en kamp?

  Die zelfstandigheid ontwikkelen kinderen juist door activiteiten en onderwijs op maat. Nogmaals: Thuisonderwijs betekent niet 'Je isoleren van de buitenwereld'.

 4. Wat doe je wanneer je zelf ziek bent? Hoe regel je het practisch met andere (jongere) kinderen. Wat doe je als je kind minder gemotiveerd is (geen zinnnn)?

  Langdurend ziek zal toch betekenen dat je hulp moet inschakelen, en bij een kortere ziekteperiode is dat goed te overbruggen.

 5. Kun je ook materialen lenen? Ik denk bijvoorbeeld niet alleen aan boeken, maar aan al het knutselmateriaal, speelgoed, landkaarten,schoolpleinmateriaal, extra werkjes etc. etc. die op school aangeboden worden.

  Zie hiervoor: www.wereldschool.nl/ en en www.thuisonderwijs.nl/

 6. Hoe weet je zeker dat je alle onderwerpen behandelt en mag je kind ook meedoen met de Cito? Het voortgezet hier vraagt verplicht een minimum cito-score als toelatingseis.

  Ook hiervoor kun je terecht bij bovenstaande verwijzingen!


84.19. TO i.p.v. SBO?

Beste mensen,

Mijn zoontje van 6 jaar heeft 1,5 jaar groep 1 gedaan en nu zit hij in groep 2. Omdat de Vrije School hem niet genoeg structuur kon bieden heb ik (alleenstaande ouder) hem naar een bijzonder neutrale school laten gaan dit schooljaar. Hier lijkt hij het best naar z'n zin te hebben. Er werd gedacht hem voor de (komende) zomervakantie ambulante begeleiding te bieden om te kijken of hij door zou kunnen gaan naar groep 3 (het is niet mogelijk hem langer in groep 1/2 te houden wegens het feit dat hij erg fysiek ingesteld is; hij knuffelt graag maar als iemand vervelend is, slaat hij ook wel eens).

Op de laatste CITO-toets scoorde hij gemiddeld (tegen de verwachting van de leerkracht in; zij dacht dat dat wellicht ook door het kleiner groepje kinderen kwam... best logisch). Door het zorgloket is er pas nu, na een paar maanden een mogelijkheid tot ambulante begeleiding. Leerkrachten zeggen nu echter al dat ze hem beter op het SBO (Speciaal BasisOnderwijs) vinden passen. Zelf ben ik niet per definitie tegen enige vorm van Speciaal (Basis)Onderwijs.

Mijn zoontje heeft een algehele ontwikkelingsachterstand maar ik denk dat e.e.a. ook sterk 'vervormd' wordt door trauma, veroorzaakt door de scheiding. Kortom, omdat ik zo bewust kies voor een school (de Vrije School lag zo'n 25 km. van ons huis vandaan) zie ik het niet zitten om mijn zoontje op 1 van de 2 SBO's te doen (Christelijk of Regulier) omdat er simpelweg geen SBO in de buurt is waar ik mijn zoontje onderwezen zou willen laten worden.

Ik ben dan ook erg benieuwd naar verhalen van ouders die ook als alleenstaande ouder TO geven en naar verhalen van ouders wiens kind ook naar een SBO zou hebben gemoeten.

Groet, Suzanne

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Thuisonderwijs

 1. Thuisonderwijs op internet
 2. Onderwijs op internet
 3. Thuisonderwijs mag
 4. Enquete beeldbepaling problematiek basisonderwijs
 5. Wiskunde eng
 6. Vluchten voor de leerplicht
 7. Bevoegdheid voor thuisonderwijs
 8. Thuisonderwijs Ellen
 9. Thuisonderwijs
 10. Thuisonderwijs; welke diploma\'s?
 11. België
 12. Thuisonderwijs
 13. Thuisscholing
 14. Sociale vaardigheden
 15. Boek Thuisonderwijs
 16. Nadelen thuisonderwijs?
 17. Voor Pauline
 18. Voordelen van thuisonderwijs
 19. TO i.p.v. SBO?

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.