Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

87. Het rugzakje

Op de website www.oudersenrugzak.nl vind je niet alleen alle informatie over de nieuwe wetgeving maar kun je ook al je vragen, twijfels, ideeën en ervaringen kwijt over de Rugzak, de leerlinggebonden financiering.

Bij de Stichting Inclusief Onderwijs vind je actuele informatie.

87.1. Wetsvoorstel strandt even(?)

In het forum van de site van Ouders en Rugzak lezen we het volgende bericht van Joke Smits (24 april 2002):
  CDA en VVD-fractie in de Eerste Kamer weigeren het wetsvoorstel Leerlinggebonden Financiering te behandelen nu het kabinet is gevallen. Daarmee riskeren deze fracties bewust een vertraging van het wetsvoorstel zodat het mogelijk niet per 1 augustus kan worden ingevoerd. Deze consequentie was beide partijen in de Senaat duidelijk.

  Het kan de senatoren van VVD en CDA blijkbaar weinig schelen dat de hele Tweede Kamer (minus de SP die niet eens aan het debat meedeed) voor het wetsvoorstel was, het hele onderwijsveld na lange voorbereiding uitsprak dat het er nu van moest komen en dat ouders van gehandicapte kinderen al jarenlang wachten op de betere rechtspositie die het wetsvoorstel hen biedt.


87.2. Leerlinggebonden financiering ondoelmatig

(persbericht)

  Utrecht, 11-06-2007

  Verspilling van schaarse onderwijsmiddelen: Leerlinggebonden financiering ondoelmatig

  Miljoenen euro's in het voortgezet onderwijs worden verspild. Regionale Expertise Centra slagen er onvoldoende in om een waardevolle bijdrage te leveren aan de begeleiding van leerlingen met beperkingen.

  Deze conclusies kunnen getrokken worden uit een onlangs gehouden, representatief onderzoek van de NVS-NVL (vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders) onder zorgcoördinatoren in het Voortgezet Onderwijs. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met EDG, toont aan dat de dienstverlening van Regionale Expertise Centra nodeloos duur is of kwalitatief onder de maat blijft. Tijdens het afgelopen cursusjaar werd in totaal 16 miljoen euro verspild aan ontoereikende begeleiding van een Regionaal Expertise Centrum.

  Om het mogelijk te maken dat leerlingen met fysieke handicaps of leer- en gedragsstoornissen een gewone VO-school kunnen bezoeken, krijgen zij 'een rugzakje' met geld mee. De helft van het geld gaat rechtstreeks naar de VO-school waar de leerling staat ingeschreven, de andere helft gaat naar een Regionaal Expertise Centrum (REC). Bij de invoering van de leerlinggebonden financiering in 2003, vreesden de vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs verlies aan kennis en verlies aan werkgelegenheid. Ze bedongen dat leerlingen die met een rugzak naar het regulier onderwijs gaan, ook een (ambulant) begeleider uit het speciaal onderwijs meekrijgen. Deze ambulant begeleider heeft de taak ervoor te zorgen dat op de school die de leerling bezoekt de juiste zorg en begeleiding worden gegeven.

  Het onderzoek van de NVS-NVL toont aan dat dit om een aantal redenen niet goed lukt. De belangrijkste oorzaak daarvan schuilt in de structuur van het voortgezet onderwijs. De zes tot veertien verschillende vakdocenten die aan een klas lesgeven, zijn nauwelijks te coachen door een ambulant begeleider met een beperkte hoeveelheid tijd. Veel VO-scholen lossen dit probleem binnen hun eigen zorgstructuur op door een beroep te doen op zorgcoördinatoren en remedial teachers. Deze hebben voldoende expertise om ook rugzakleerlingen te begeleiden. Zij geven in het onderzoek aan dat de ambulant begeleider voor hen nauwelijks meerwaarde heeft.

  Een tweede oorzaak van de problemen die in het onderzoek worden genoemd, is dat er door de explosieve groei van het aantal rugzakleerlingen niet voldoende ambulant begeleiders zijn. Ook komt het voor dat ambulant begeleiders niet voldoende op hun taken zijn berekend. In het ene geval is er geen begeleider beschikbaar terwijl het budget wel naar het REC gaat. In het andere geval is de begeleider duidelijk minder gekwalificeerd dan het eigen personeel. Niettemin ontvangen de REC's meer dan de helft van de rugzakgelden om de - veelal ontoereikende - begeleiding in stand te houden. Het onderzoek van de NVS-NVL toont aan dat het tijd is om hier een einde aan te maken.

  Er is ook een lichtpuntje in het onderzoek: sommige ambulant begeleiders slagen er volgens de respondenten van het onderzoek wél in om ondersteuning te bieden die in een behoefte voorziet. Op déze ambulant begeleiders willen zij ook in de toekomst een beroep blijven doen, maar dan op vrijwillige basis. Alle informatie over het onderzoek is te vinden op www.12vragen.nl.

Het artikel van de onderzoekers uit juninummer van de les vindt u hier.

87.3. Website onderwijs aan jongeren met chronische aandoeningen

Om leerlingen met een chronische aandoening te ondersteunen tijdens hun opleiding kunnen scholen en directies en leerlingen terecht op de website www.jongerenbinnenboord.nl.De website is het eindproduct van het project 'Liever een karrenspoor… dan een doodlopende weg' dat op 26 september werd afgesloten. Lees verder op: Ouders en Rugzak

87.4. Kinderen met diabetes op school?

Zes op de tien kinderen met diabetes zitten op een school waarvan het personeel niets van hun ziekte weet. Daardoor wordt suikerziekte bij scholieren vaak onjuist behandeld.

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar schoolkinderen met diabetes. Onjuiste behandeling van deze ziekte kan ernstige gevolgen hebben: als bloedsuiker bijvoorbeeld te hoog is, kan een kind concentratieproblemen krijgen en in het ergste geval in diabetisch coma raken.

Op de lange termijn kan onjuiste behandeling van diabetes leiden tot complicaties. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en gefinancierd door het farmeceutische bedrijf Novo Nordisk.

Kinderen geweigerd
Suikerzieke scholieren maken vaak mee dat schoolbesturen zeggen dat het onderwijspersoneel geen medische handelingen mag uitvoeren. Daardoor wordt vaak geen insuline toegediend en geen glucosemetingen verricht. Soms worden kinderen met diabetes door scholen regelrecht geweigerd.

"Kinderen met diabetes vallen overal buiten en zijn afhankelijk van de bereidwilligheid van de school waar zij op zitten", zegt Henk-Jan Aanstoot, kinderarts-diabetoloog. "Een kind met diabetes is echter ook een gewoon kind. We hebben in Nederland te maken met de situatie dat kinderen met de ene aandoening wel en kinderen met de andere aandoening niet in aanmerking komen voor hulp en ondersteuning op school."

Aanpassing schoolomgeving
Volgens Aanstoot is aanpassing van de schoolomgeving voor kinderen met suikerziekte niet ingewikkeld. "Dat zien we bij enkele scholen in Nederland. Maar bijvoorbeeld ook in Zweden, waar wettelijk is geregeld dat de verantwoordelijkheid voor kinderen met diabetes onder schooltijd bij de school ligt."

De OSB West in Capelle aan den IJssel is wat je noemt een goed schoolvoorbeeld. "De leerkrachten doen allemaal heel erg hun best", zegt Eveline van Gulik. Haar dochter Isabella (9) is leerling van de school en diabetespatiënte. Op school hangt de tas die Isabella altijd meeneemt als ze met de klas ergens naartoe gaat.

In de tas zitten een insulinepen, naaldjes en een A4'tje met instructies voor als Isabella 'laag' zit. Dat wil zeggen als haar bloedsuikerspiegel onder een bepaalde waarde ligt. Sinds een paar maanden heeft ze een insulinepompje, dat spuiten overbodig maakt. "Als het helemaal misgaat met me en ik dus heel 'laag' zit, moet de pomp worden afgekoppeld en moet de school 112 en mijn moeder bellen."

Bron: ANP

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Het rugzakje

 1. Wetsvoorstel strandt even(?)
 2. Leerlinggebonden financiering ondoelmatig
 3. Website onderwijs aan jongeren met chronische aandoeningen
 4. Kinderen met diabetes op school?
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.