Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

97. Boeken over school


97.1. Gratis e-book Teambuiling met ouders, Peter de Vries

Het e-book 'Teambuiliding met ouders' is een bron van informatie voor school en ouders om goed en slim samen te werken. Auteur Peter de Vries geeft in het e-book tal van leuke voorbeelden en praktische tips om ouders en leraren anders naar hun samenwerking te laten kijken gebaseerd op Ouderbetrokkenheid 3.0 Het e-book is gratis te downloaden via www.cps.nl/e-bookteambuilding.

97.2. IS het voor een cijfer? Praktijkboek over motivatie in het onderwijs

Binnenkort komt er een boek uit over het motiveren van leerlingen. Het doel van het boek is een beeld te schetsen van hoe leerlingen het onderwijs in Nederland ervaren en een antwoord te geven op de vraag hoe de gelukservaring van de kinderen, en daarmee hun motivatie, vergroot kan worden om de kinderen zo beter tot hun recht te laten komen.

De schrijver houdt zich voornamelijk bezig met het begeleiden van (docenten en ouders van) getalenteerde leerlingen. Meer informatie kunt u hier aanvragen.

97.3. Smihopedia: aan de slag met sociale media in het onderwijs, Erno Mijland

Sociale media veranderen op dit moment ingrijpend de manier waarop we met elkaar communiceren, samenleven, samenwerken en leren. Voor het onderwijs betekent dat: nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe kansen. Zo kunnen we sociale media-toepassingen uitstekend inzetten ter ondersteuning van verschillende leeractiviteiten. Daarnaast is er de opdracht te werken aan de mediawijsheid van de huidige generatie leerlingen en studenten. Door ze te laten werken met sociale media en te laten reflecteren op het gebruik ervan, leren we jonge mensen hoe ze media op een gezonde, verstandige en pro-actieve manier kunnen gebruiken. Tot slot: sociale media bieden fantastische mogelijkheden om efficiënter samen te werken, de dialoog aan te gaan en te bouwen aan onze deskundigheid.

In Smihopedia beschrijft Erno Mijland (1966) zijn ideeën over de betekenis van de opkomst van sociale media voor het onderwijs en de vraag hoe je er als individuele leraar of als onderwijsorganisatie mee aan de slag kunt. Het boek is bedoeld voor professionals in alle vormen van onderwijs.

Erno Mijland is opgeleid als docent Nederlands en Engels. Hij werkte bijna 15 jaar voor Fontys Hogescholen als communicatie-adviseur, bedrijfsjournalist en docent Taal & Communicatie. Sinds 2007 is hij zelfstandig adviseur op het gebied van eigentijds onderwijs. Hij schrijft columns, journalistieke verhalen en boeken over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, onderwijs, technologie en loopbaan. Erno verzorgt presentaties, gastlessen, workshops en scholingstrajecten over de impact van nieuwe technologie op leven en leren. Daarnaast begeleidt en adviseert hij schoolorganisaties bij innovatietrajecten op dit terrein.

97.4. Ouders en school - succesfactoren voor ouderbetrokkenheid, Frederik Smit

Tegenwoordig is er geen discussie meer over de vraag of ouders betrokken moeten zijn moeten zijn bij de school en of aan ouders medezeggenschap toekomt. Dit wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders thuis en op school, en voor de plichten van ouders als deelnemers in de samenleving. Goede contacten tussen school, ouders en buurt werken door in de kwaliteit van een school en de leerprestaties van de leerlingen. Succesfactoren voor het optimaal functioneren van vormen van ouderbetrokkenheid zijn:
 1. de wijze waarop betrokkenen een visie ontwikkelen in het met elkaar omgaan in het kader van het ouderbetrokkenheid;
 2. de mate waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden duidelijk zijn;
 3. de mate waarin betrokkenen bereid zijn het samenwerkingsproces gezamenlijk aan te gaan;
 4. de vaardigheid waarmee de betrokkenen met elkaar omgaan.
   De vraag óf deze vier elementen elkaar stimuleren dan wel tegenwerken, wordt mede bepaald door de samenwerking met instellingen in de 'community' (buurt, wijk). In dit boekje praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.

   97.5. De rest van je leven, Carine Vos

   Achtergronden, handige tips en opdrachten om een studiekeuze te maken die bij je past. Een van de weinige boeken die zich op de jongere zelf richt en hem of haar de mogelijkheid biedt om de studiekeuze goed aan te pakken.

   Wat moet ik gaan studeren? Is een vraag die vroeger of later in de schoolloopbaan langskomt. En veel jongeren weten het dan echt nog niet en willen er ook liever niet over nadenken. Maar dat is geen optie, er moet een keuze gemaakt worden. Die keuze bepaalt voor een gedeelte hoe je leven eruit zal gaan zien. Het is dus zaak een goeie keuze te maken.

   Hoe kom je tot een goeie keuze? In dit boek staan naast theoretische achtergronden om te laten zien waar je rekening mee moet houden bij het keuzeproces ook opdrachten en oefeningen. Door die uit te voeren kom je erachter hoe je die theorie kunt toepassen. Er zijn schrijfoefeningen, praatoefeningen, oefeningen waarbij je vragen moet beantwoorden. Geleidelijk leiden ze naar een punt waarop keuzes duidelijker worden. Ook kun je lezen hoe anderen tot een keuze zijn gekomen

   97.6. Een nieuwe tijd voor onderwijs

   Vanaf nu verkrijgbaar: "Een nieuwe tijd voor onderwijs" Geschreven door Ankie Boeve-Buurman, verkrijgbaar bij uitgeverij Boekscout te Soest.

   Waar gaat het over? Een basisschool uitzoeken voor je kind kan nog best een hele klus zijn. Nederland telt legio basisscholen en tal van onderwijsvormen. In 'Een nieuwe tijd voor onderwijs' beschrijf ik hoe mijn man en ik uiteindelijk het best passende onderwijs voor onze 2 kinderen vonden. Ook licht ik een aantal onderwijsvormen toe en besluit met mijn visie op onderwijs voor nu, maar zeker ook in de toekomst. 'Een nieuwe tijd voor onderwijs' is meeslepend geschreven en bevat veel praktische informatie. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over onderwijs en nieuwetijdskinderen!

   Bestellen kan via de uitgeverij of via mijzelf. Wilt u via mijzelf bestellen, stuur dan een mailtje naar: , ovv 'Een nieuwe tijd voor onderwijs'

   Met vriendelijke groeten,

   97.7. Leermotivatie van Havo 4 leerlingen, Lieke Joosten , Heinz van de Wardt

   Deze afstudeerscriptie gaat over het beladen onderwerk “motivatie” die leerlingen hebben om huiswerk te maken. Wij hebben onderzoek gedaan naar denkbeelden en opvattingen van havo 4 leerlingen en docenten over huiswerk maken.

   Leerlingen onderstrepen dat ze huiswerk maken wel belangrijk vinden en dat doen uit intrinsieke en extrinsieke redenen. Uit dit onderzoek blijkt dat alle stellingen bijna samen te vatten zijn in een drietal “motivatie” factoren. Leerlingen geven aan dat huiswerk maken voornamelijk van binnenuit wordt geprikkeld, maar staven dit niet met de geïnvesteerde tijd. In dit onderzoek is aangetoond dat docenten niet veel vertrouwen hebben dat leerlingen “uit eigen wil” huiswerk maken.

   Wij geven verder antwoord op de hoofdvraag “wat kun je als docent in de lessen doen om de motivatie van leerlingen te stimuleren zodat ze beter hun huiswerk maken”, deelvragen die hierbij horen en doen suggesties voor verder onderzoek.

   Lees verder: hier.

   97.8. Stomme sommen, Ellie Smulders & Raul Saez Scheihing

   Dyscalculie? Wat is dat nou weer? Van dyslexie hebben de meeste mensen wel gehoord, maar dyscalculie is veel minder bekend. Wat is dyscalculie precies? Hoe kom je erachter of je dat hebt? Wat kun je doen als je denkt dat je dyscalculie hebt? Hoe wordt het onderzocht? Wat kan je er aan doen? In dit boek beschrijven Raúl van twaalf en zijn moeder alles wat ze te weten zijn gekomen nadat Raúl de diagnose dyscalculie kreeg. Raúl beschrijft welke problemen hij heeft, hoe het onderzoek in zijn werk ging en hoe hij met zijn rekenstoornis omgaat. Zijn moeder is werkzaam als Gz-psycholoog en geeft achtergrondinformatie bij het verhaal van Raúl. Ook komen zijn leerkracht, klasgenootjes en zusje Eline aan het woord. Elk vertelt zijn verhaal vanuit zijn eigen standpunt.

   In zijn zoektocht naar informatie over dyscalculie ontdekte Raúl dat er weinig toegankelijke informatie over het onderwerp is voor kinderen vanaf een jaar of negen. Daarom besloot hij het zelf te gaan schrijven. Resultaat is een gemakkelijk leesbaar, begrijpelijk boek, in de eerste plaats bedoeld voor kinderen. Maar ook ouders en leerkrachten vinden er veel informatieve achtergrondinformatie, nuttige tips en handige uitgewerkte ideeen voor iedereen die te maken krijgt met dyscalculie.

   97.9. Onderpresteren effectief aanpakken, Monique Schaminée en Saskia Bruyn

   Onderpresteren effectief aanpakken / druk 1
   Onderpresteren effectief aanpakken / druk 1
   Bruyn, S. & Schaminée, M.

   Het begrip 'onderpresteren' wordt vaak exclusief geassocieerd met hoogbegaafdheid. Ten onrechte, want ieder kind kan onderpresteren. En dat betekent verlies; verlies aan toekomstperspectief, leer/werkplezier, zelfrespect en levensvreugde. Het op een goede manier aanpakken van onderpresteren kan dit verlies voorkomen en omzetten in winst voor het gezin en voor de maatschappij als geheel. Want mensen die hun potentieel realiseren zijn gezonder en productiever. De juiste aanpak begint bij de ouders. Zij moeten zichzelf en hun eigen rol kritisch en genadeloos eerlijk onder ogen zien. Pas als zij veranderen, kan hun kind dat ook.

   Onderpresteren is een praktisch boek. Aan de orde komen onder meer:

   • Wat is onderpresteren precies en hoe herken je het?
   • Waarom liegen onderpresteerders en hoe kun je daarmee omgaan?
   • Welke rol spelen ouders bij het ontstaan en in stand houden van onderpresteren?
   • Hoe verhoudt onderpresteren zich tot faalangst?
   • Wat is de beste opstelling voor ouders van kinderen op de basis- en middelbare school?
   • Hoe kun je je kind effectief motiveren?

   97.10. Het Basisschoolboek, H. Harmeijer en Jan Postma

   Het Basisschoolboek
   Het Basisschoolboek
   Harriet Harmeijer, Jenne Postma,
   Jan Boels, Joëlle van Bruinisse

   Van spelling tot breuken, van Azië tot Napoleon, van waterhuis tot stroomkring, van voorrangskruising tot How do you do. Over alle vakken: taal - rekenen - geschiedenis - aardrijkskunde - samenleving - ruimte, aarde en milieu - natuur - natuurkunde en techniek - verkeer - Engels. Duidelijk uitgelegd, met voorbeelden en illustraties. Met per vak begrippenlijsten en een volledig register achterin.

   * Gemakkelijk voor wie iets na wil kijken wat in een eerdere groep aan de orde is geweest.
   * Leuk voor kinderen die iets willen weten over een vak waar op school weinig tijd voor is.
   * Of om gewoon te herhalen wat moeilijk is.
   * Als je in groep 8 voor je Cito zit en denkt dat je sommige dingen niet meer weet
   * Ook handig voor ouders die willen weten wat hun kind leert op school.

   Leeftijd: 8+

   97.11. Prisma Express woordenboek Nederlands-Engels, Prue Gargano en Frans Veldman

   Prisma Express woordenboek Nederlands-Engels
   Prisma Express woordenboek Nederlands-Engels
   Prue Gargano & Frans Veldman

   Een woordenboek Nederlands Engels, speciaal voor het VMBO.

   De prismawoordenboeken kennen we allemaal, lang geleden werden ze al gebruikt op de middelbare school. Kenmerkend voor de prismawoordenboeken is het handzaam formaat, ze gaan in iedere boekentas en nemen niet veel ruimte in beslag. Dit woordenboek is speciaal voor het VMBO, bij de vertalingen staat een uitgebreide uitleg in begrijpelijke taal.

   Dit woordenboek is ook zeer geschikt voor degenen die jarenlang niets gedaan hebben met het engels dat ze ooit leerden op de middelbare school. Met het steeds meer gebruiken van de computer is het beheersen van een beetje Engels niet overbodig. Dit woordenboek kan een prima hulpmiddel zijn bij het ophalen en weer gebruiken van de Engelse taal.

   97.12. Fascinerend geweld: omgaan met agressie op school, A. Guggenbuhl

   Fascinerend geweld
   Fascinerend geweld
   Allan Guggenb�hl

   Dit boek is geschreven vanuit de ervaringen van een crisisinterventieteam op scholen, en probeert vandaaruit vragen te beantwoorden als: wat is geweld, waar komt het uit voort, en hoe kunnen we het hanteren?

   97.13. School en geweld, Bob van der Meer

   School en geweld / druk 1
   School en geweld / druk 1
   Bob van der Meer

   Geweld op school staat in de belangstelling door recente gebeurtenissen. In dit boek lees je over oorzaken en oplossingen. Bedoeld voor leerkrachten, maar misschien ook interessant voor ouders.

   97.14. Hoe kies je een school die past bij je kind? M. Eggermont

   Hoe kies je een school die past bij je kind?
   Hoe kies je een school die past bij je kind?
   M. Eggermont


   97.15. Jongeren en hun keuzes, J. Ravesloot

   Jongeren en hun keuzes / druk 1
   Jongeren en hun keuzes / druk 1
   J. Ravesloot, Y. te Poel & Yolanda te Poel

   Tegenwoordig 'nemen' ouders veel bewuster kinderen, de gezinnen zijn kleiner, en het opleidingspeil is hoger. Dit komt tot uitdrukking in een grotere betrokkenheid van ouders bij wat zich buitenshuis afspeelt, of dat nu een (weloverwogen) hobby is, of de school. Volgens Mirjam Schöttelndreier: Soms neigt de betrokkenheid tot overdreven bemoeizucht, en ze laat een klagende schooldirecteur aan het woord.

   Vervolgens worden de jeugdsociologes M. du Bois-Reymond, Yolanda te Poel en J. Ravesloot aangehaald in verband met hun boek Jongeren en hun keuzes, en beargumenteert dat extra keuze's ook leiden tot extra verantwoordelijkheid.

   De zorg is niet overbodig, want volgens M. du Bois-Reymond hangen de kansen van de kinderen af van het sociale netwerk dat ze opbouwen in en buiten school.

   97.16. Bewust omgaan met kinderen, Thomas Gordon

   Bewust omgaan met kinderen
   Bewust omgaan met kinderen
   Thomas Gordon

   Traditioneel onderwijs kan geen genade meer vinden in de ogen van de opvoedkundigen. Maar zijn de methoden die ze aandragen echt wel zoveel beter? Thomas Gordon bespreekt een aantal punte die van belang zijn in de omgang met school. Het boek lijkt meer op leerkrachten gericht te zijn.
   1. Verhoudingen tussen leerkracht en leerling
   2. Een model voor effectieve relaties tussen leerkracht en leerling
   3. Wat leerkrachten kunnen doen als leerlingen problemen hebben
   4. De vele mogelijkheden van actief luisteren
   5. Wat leerkrachten kunnen doen als bepaalde leerlingen hun problemen bezorgen
   6. Hoe men de sfeer in de klas kan wijzigen om problemen te voorkomen
   7. Conflicten in de klas
   8. De geen-verliesmethode voor het oplossen van conflicten
   9. Toepassingen van geen-verliesmethode op school
   10. Botsende waarden op school
   11. Het verbeteren van de leeromgeving
   12. Problemen met huiswerk: de relatiedriehoek ouder-leerkracht-leerling

   97.17. Omgaan met (hoog)begaafde kinderen, F. de Hoop en D.J.Janson

   Omgaan met (hoog)begaafde kinderen / druk 3
   Omgaan met (hoog)begaafde kinderen / druk 3
   F. de Hoop & Dolf Janson

   Hoe ga je met een hoogbegaafd kind om, en hoe moet de school daarmee omgaan?

Boeken over school

 1. Gratis e-book Teambuiling met ouders, Peter de Vries
 2. IS het voor een cijfer? Praktijkboek over motivatie in het onderwijs
 3. Smihopedia: aan de slag met sociale media in het onderwijs, Erno Mijland
 4. Ouders en school - succesfactoren voor ouderbetrokkenheid, Frederik Smit
 5. De rest van je leven, Carine Vos
 6. Een nieuwe tijd voor onderwijs
 7. Leermotivatie van Havo 4 leerlingen, Lieke Joosten , Heinz van de Wardt
 8. Stomme sommen, Ellie Smulders & Raul Saez Scheihing
 9. Onderpresteren effectief aanpakken, Monique Schaminée en Saskia Bruyn
 10. Het Basisschoolboek, H. Harmeijer en Jan Postma
 11. Prisma Express woordenboek Nederlands-Engels, Prue Gargano en Frans Veldman
 12. Fascinerend geweld: omgaan met agressie op school, A. Guggenbuhl
 13. School en geweld, Bob van der Meer
 14. Hoe kies je een school die past bij je kind? M. Eggermont
 15. Jongeren en hun keuzes, J. Ravesloot
 16. Bewust omgaan met kinderen, Thomas Gordon
 17. Omgaan met (hoog)begaafde kinderen, F. de Hoop en D.J.Janson

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.