Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

28. Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding

Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan geindiceerde kinderen. Net als ieder kind in de leerplichtige leeftijd hebben kinderen met een handicap, ziekte of stoornis recht op goed onderwijs. Dat kan betekenen dat zij op hun school speciale begeleiding en/of voorzieningen nodig hebben.

Ga naar de website Onderwijsconsulenten voor meer informatie. Daar vindt u ook een brochure en een checklist.

De aanleiding voor het samenstellen van deze brochure was een schrijnende brief van een ouder over haar ervaringen met de schoolkeuze VO of VSO voor haar autistische zoon. Omdat uit onze praktijk blijkt dat meer ouders met deze problematiek worstelen, hebben wij een checklist voor ouders samengesteld. In deze brochure staat een overzicht van aandachtspunten rond onderwijs en zorg. Ouders kunnen deze onderwerpen tijdens het gesprek op school over hun kind aan de orde stellen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.