Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

60. Schoolkosten: wat zijn uw ervaringen?

Hoe zijn uw ervaringen met het bestellen van boeken voor de middelbare school? Prijzen, kosten voor ouderbijdrage en nog veel meer. Vertel het ons, we plaatsen graag uw bijdragen

60.1. Zo kan het ook!

Hoi allemaal,

Zoals we allemaal wel weten rijzen de prijzen van de schoolboeken gigantisch de pan uit, voor ons zou het dit jaar voor onze oudste betekenen dat we voor 1000 euro boeken moesten kopen en dan ook nog eens 275 euro aan gereedschapskosten.

Komt mijn zoon thuis en zegt heel blij: mam je kunt die boekenbestelling annuleren hoor, de school heeft goed naar alle protesten geluisterd en gaat het anders aanpakken. Ik erg verbaasd natuurlijk!

Wat blijkt? De school heeft zelf alle boeken aangeschaft en voor 75 euro per jaar kunnen de leerlingen er gebruik van maken. Alleen de werkboeken hoeven we nog aan te schaffen, das een kleine 200 euro. Klinkt heel wat aantrekkelijker nietwaar?

De kosten van het gereedschap hebben ze ook aangepakt. De leerlingen op Sander zijn school lopen 2 maal per jaar een stage van ongeveer 7 weken. De school gaat van de bedrijven waar de leerlingen stage lopen 11 euro per dag vragen. Van het totaalbedrag worden de gereedschappen (worden dan eigendom van leerlingen) betaald en wat er overblijft wordt op de rekening van de leerling gestort!

Kijk zo zouden meer scholen het aan moeten gaan pakken, dan wordt leren weer te doen voor iedereen!

Groetulz Astrid (die dit toch even kwijt moest en erg blij is!)

60.2. Noodgedwongen gestopt

Ik ben een meid van nu 17 jaartjes jong en krijg dus nog geen studiefinanciering. Ik wilde graag advocaat worden. Aangezien ik van havo/vwo (door overmatig spijbelen) naar vmo ben afgezakt, ben ik vol motivatie naar de sociaal juridische opleiding van het ROC gegaan. Maar de kosten van boeken syllabus en lesgeld waren te hoog voor mijn moeder die van de bijstand moet leven. Dat terwijl ik eigenlijk nog leerplichtig ben! Ik vind dat de overheid hier eens wat aan moet gaan doen, ik ben vast niet de enige met dit demotiverende probleem!

Michelle

60.3. Schoolgeld kun je terug krijgen.

Schoolgeld kun je terug krijgen. Kijk maar eens op de website www.grootgezin.nl, daar staat het wel bij de rubriek pubers, dan bij 34.2. Anders bij www.google.nl en dan invullen wat je wilt weten. Ik hoop je hiermee van dienst te zijn geweest. Als je nog vragen hebt, mail me dan.

Groeten, Jolande

60.4. PvdA pleit voor 'schoolboekenfonds'

  DEN HAAG - De kosten van de schoolboeken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen flink omlaag. Wanneer de scholen een soort boekenfonds opzetten, kan dat de ouders enkele honderden euro's per jaar schelen, meent Tweede-Kamerlid Hamers van de PvdA.

  Scholen in het voortgezet onderwijs moeten van het Rijk een vergoeding krijgen om schoolboeken te kopen, zo wil de PvdA. Leerlingen kunnen de boeken gedurende het schooljaar huren. Op sommige scholen, die nu al met een dergelijk systeem werken (zonder rijksbijdrage), betalen ouders volgens Hamers al 30 procent minder voor de boeken dan zij die de kostbare schoolboeken zelf moeten aanschaffen.

  Het Kamerlid denkt dat scholen met een boekenfonds beter op de portemonnee zullen letten. De PvdA presenteert het voorstel dinsdag in het plan 'Betaalbaar onderwijs: verlaging van de schoolkosten'.

Voor meer informatie, zie de website van Mariëtte Hamer.

60.5. Acties SP en Consumentenbond tegen dure schoolboeken

De Consumentenbond organiseert een actie tegen dure schoolboeken. Er is een speciaal e-mailadres geopend voor protest:

Ook de SP voert actie: Stop onwijs duur onderwijs

60.6. Actie tegen hoge schoolkosten

Ook Ouders Online voert actie tegen de steeds maar hoger wordende schoolkosten. Lees meer bij Ouders Online!

60.7. Absurd

Belachelijk dat ouders ieder jaar voor een kind op het voorgezet onderwijs van 300 tot 500 euro kwijt zijn voor een set boeken. Dit moet toch anders kunnen? Waarom ieder jaar andere boeken, waarom werkboeken en niet gewoon een schrift? Dit kan niet langer zo, er moet wat gebeuren!

Margo

60.8. OUDERS & COO wil gratis schoolboeken

OUDERS & COO is de landelijke vereniging voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het christelijk onderwijs. Zij bieden ondersteuning, voorlichting en advies aan ouders op het gebied van opvoeding en onderwijs. Daarnaast behartigen zij ouderbelangen en voeren overleg met de overheid. Scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en individuele ouders kunnen lid worden!

Op dit moment voeren zijn actie: OUDERS & COO wil gratis schoolboeken en afschaffing lesgeld!

60.9. Schoolgidsen volstrekt onduidelijk over ouderbijdrage

Op de website van de SP lezen we het artikel Schoolgidsen volstrekt onduidelijk over ouderbijdrage:
  29-09-2005 • Bij een steekproef op schoolgidsen blijkt dat vrijwel geen enkele school voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan de inning van ouderbijdragen. Dat is een van de uitkomsten van het jaarlijkse schoolkostenonderzoek van de SP. Ruim een derde van de scholen verzwijgt dat de bijdrage vrijwillig is en bijna vier op de tien meldt niet waarvoor de bijdragen zijn bestemd.
Lees ook: Onwijs duur onderwijs 2005.

60.10. reactie op artikel Aan de Hand

Het artikel dat beschreven staat in Aan de Hand, nummer7 2005 , bladzijde 6-7 actiepunten: de afschaffing van de onderwijsbijdrage. Het volgende wil ik daar over kwijt en dat is dat dit ons gezin geen enkel voordeel oplevert. De mininster noemt deze maatregel als een voordeel van vele gezinnen, maar de gezinnen met lage inkomens genieten hier niet van, want die kregen de schoolgelden terug van de kredietbank. Dus dat is vestzak broekzak. Maar de overheid moet ons maar eens tegemoet komen in de reiskosten die oplopen, boven de duizend euro per schooljaar, waar geen enkele tegemoetkoming voor is. En dat is met straks 2 kinderen die per bus naar school moeten een behoorlijke greep in ons bestedingspatroon, die de economie niet te goede komt.

met vriendelijke groeten B. Douma

60.11. Noodgedwongen gestopt 2

Mijn nu 19jarige dochter is dit schooljaar ook noodgedwongen gestopt met haar MBO opleiding secretaresse. Als alleenstaand werkende ouder met 3 schoolgaande kinderen hoefde ik zelf maar een kleine eigen bijdrage te betalen van de IB groep. Haar basisbeurs was net voldoende om de studentenverzekering te betalen en de rest moest van haar vader komen als ouderbijdrage. Voor school loopt zij 4 dagen werkstage, 1 dag school maar krijgt geen stage vergoeding e.d. Ondanks een bijbaantje in het weekend was dit voor ons financieel niet meer op te brengen. Aangezien de IB groep wel rekening houdt met de eigen bijdrage van de vader maar deze is niet verplicht dit bedrag ook daadwerkelijk te voldoen. Beetje krom allemaal.

Nu werkt zij via het uitzendbureau en hoopt hiermee voldoende te kunnen sparen om in de toekomst wellicht alsnog haar geliefde opleiding voor secretaresse af te kunnen maken.

Magdalena

60.12. Financiële ondersteuning studerend kind aftrekbaar

Den Haag, 13 maart. Ouders kunnen de financiële ondersteuning van een studerend kind dat geen recht meer heeft op een basisbeurs, van de belasting aftrekken. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

De Hoge Raad deed de uitspraak in een zaak over een studente die in 2000 een universitaire studie volgde. In september 1999 was haar recht op een basisbeurs vervallen, omdat zij al langer studeerde dan de vier jaar die ervoor staan. Zij had wel een rentedragende lening kunnen afsluiten, maar deed dat niet. Haar ouders sprongen financieel bij.

De Belastingdienst had aangevoerd dat die ondersteuning niet aftrekbaar was, omdat de studente een rentedragende lening kon afsluiten bij de Informatie Beheer Groep, die studiefinanciering regelt. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde twee jaar geleden dat dit argument niet opgaat.

Staatssecretaris Wijn (Financiën) tekende tegen deze uitspraak cassatie aan bij de Hoge Raad. De raad wees dit beroep af. (ANP)

60.13. Uitgeverij Malmberg verlaagt de schoolkosten voor leerlingen Voortgezet Onderwijs

’s-Hertogenbosch, 28 maart 2006

Met de komst van Studiehulp, een internetbibliotheek voor het voortgezet onderwijs, wordt het onderwijs voor 800.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs een stuk goedkoper. Papieren naslagwerken zoals een atlas, woordenboeken of encyclopedie hoeven namelijk niet meer aangeschaft te worden. Studiehulp biedt al deze informatie actueel en online aan. En op een heel geaccepteerde wijze; 93% van de leerlingen zoekt het liefste informatie voor schoolopdrachten via het internet en niet via papieren naslagwerken (resultaat uit nog niet gepubliceerd onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction).

Met Studiehulp komt Malmberg tegemoet aan de wens om online snel, betrouwbare en bruikbare informatie te vinden èn de kosten voor ouders te verlagen.

Elke leerling in het Voortgezet onderwijs gebruikt een of meer methodes van Malmberg en krijgt daarmee toegang tot Studiehulp. De kosten van Studiehulp zijn over alle methoden van Malmberg verdeeld en daardoor kunnen leerlingen, docenten en ouders voor een klein bedrag (gemiddeld is de methodeprijs met 80 cent verhoogd) gebruik maken van de internetbibliotheek. Ze kunnen werken met materiaal dat op maat is gemaakt naar het niveau van de leerling en dat aansluit bij de methode.

Bovendien werken de leerlingen altijd met actueel materiaal. Jorien Castelein van Malmberg;” De nieuwe spelling komt er aan en dat zou in principe betekenen dat leerlingen weer nieuwe woordenboeken Nederlands zouden moeten kopen. De online woordenboekenfunctie in Studiehulp is direct beschikbaar in de nieuwe spelling. En als een landsgrens verschuift is dat meteen aangepast in de Encartakaarten die Studiehulp biedt”. Studiehulp wordt de komende jaren verder uitgebreid met functionaliteiten die tot een besparing in schoolkosten kunnen leiden.

De besparing voor ouders kan oplopen tot bijna € 90,-** als leerlingen geen atlas en woordenboeken voor drie talen aanschaffen. Bovendien hebben leerlingen via Studiehulp ook toegang tot een op maat gemaakte versie van de Winkler Prins Encarta. Ter vergelijking: een cd-rom met encyclopedische standaardinformatie kost al gauw € 30,-**.

Voor eindexamenkandidaten biedt Malmberg nog een ander voordeel: de Collegenet Examentrainer. Deze cd-rom biedt de eindexamens van de laatste 3 jaren van alle vakken aan voor € 10,-. Leerlingen hoeven nu niet per vak een aparte examentraining te kopen. Een dergelijke examentraining kost per vak al gauw € 12,90**.

Meer informatie over de Studiehulp en vindt u op: www.malmberg.nl/vo en op www.studiehulp-malmberg.nl.

*Begin april zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar van een onderzoek onder ruim 550 leerlingen in het voortgezet onderwijs

**Prijzen zijn ontleend aan de actuele prijsinformatie van Wolters-Noordhoff (Grote Bosatlas), Winkler Prins (Prisma woordenboeken) en Dixons (Encyclopedieën)

60.14. Het bedankavondje van school

De regering hanteert competitie tussen scholen als middel om de kwaliteit van scholen op een hoog peil te houden. Maar wat heb je eraan als je goed onderwijs geeft en de mensen merken het niet. PR is dus wel een belangrijk onderdeel geworden van de schoolactiviteiten.

Het blijkt steeds weer dat de middelen die scholen krijgen niet voldoende zijn. De school heeft de volgende middelen om daar wat aan te doen:

1. verhoging van de ouderbijdrage
2. verhoging van de ouderparticipatie
3. sponsoring door bedrijven.

Ik wil hier verder ingaan op de ouderparticipatie. Vanwege mijn eigen kind doe ik hieraan mee, en ik offer hier jaarlijks 5 dagen aan op. Als ervaren vader van een groot gezin met een auto met veel zitplaatsen die bovendien bereid is hiervoor vrije dagen op te nemen, ben ik op de school een graag geziene hulp.

Mijn bijdrage is niet echt vrijwillig, maar uit de nood van de school geboren.

Eens per jaar organiseert de school een bedankavond. In de inmiddels 25 jaar met kinderen op de basisschool, heb ik principieel nooit zo'n bedankavond bijgewoond. Om principiele redenen. Met een bedankje, hoe goed ook bedoeld, geeft de indruk dat hiermee de zaak afgedaan is. En dat is natuurlijk niet waar, op deze manier wordt het probleem van 'meer doen dan je kunt op kosten van anderen' gemaskeerd.

Want het echte probleem is natuurlijk dat de regering inversteert te weinig in onderwijs.

Peter

60.15. Tegemoetkoming voor hoge boekenkosten

Een plan van de PvdA: Tegemoetkoming voor hoge boekenkosten

60.16. Actie tegen hoge schoolkosten

Schoolkosten zouden zeker afgeschaft moeten worden. De jeugd is onze toekomst en er zitten al teveel kosten aan studie vast. O.a. studiefinanciering. Is prima maar er moet geen schuld aanvast gekoppeld zijn en dat is dus nu wel het geval. Tuurlijk terugbetaling is niet de issue, maar wel de duur en de torenhoge rentekosten die gewoon absurd hoog zijn. Er moet bijv vastgelegd worden: een vaste 5 jarige terugbetaling en een vast bedrag naar gelang je geleend hebt en alles erna vervalt. Zodat een beginnend individu op zeer jonge leeftijd niet zijn leven start met een torenhoge schuld. En de regering heeft HIERIN zeker schuld.

Jo-Ann

60.17. Schoolboeken

Toch volhouden met die klacht, hoor. Ik heb inmiddels (met 3 kinderen op het vwo) een top 10 van niet gebruikte werkboeken en cdroms, en ga dit zeker aan de rector melden. Het was dit jaar wel afwegen: sommige boeken nog wel bestellen of zo brutaal zijn het gewoon niet meer te doen (van de werkboeken wiskunde weet ik dat ze niet gebruikt worden). Ik geef dit jaar mijn kinderen een schriftje voor bij het werkboek, en verkoop volgend jaar alle ongebruikte werkboeken aan de Slegte.

60.18. Daarom gratis schoolboeken

In de weblog van Jan Marijnissen kunnen we lezen waarom schoolboeken gratis moeten zijn!

60.19. Gratis schoolboeken op Internet

FreE-Learning is een nieuw en innovatief boekconcept dat gratis studiemateriaal aanbiedt aan studenten van HBO's, HTS'en en Universiteiten.

Nu de middelbare scholen nog!

60.20. Kosten basisonderwijs

De jongste 2 zitten op basisonderwijs en ook deze school wordt steeds duurder. Vorig jaar betaalden we in de 1e maand voor de 2 kids 90 euro en nu is het dit jaar ongeveer 110 euro. Moet ik wel zeggen dat de jongste nu ook op schoolreis gaat en vorig jaar was het een reisje naar een speeltuin in de buurt. Maar toch!

Daarbuiten worden foto's gemaakt van happenings op school die je kunt kopen voor 0,80 per foto of een DVD van een musical a 15,00 euro. Wij konden dat vorig jaar niet doen en je mocht zelf niet filmen of foto's maken.

Dan zijn er nog een Unicefloop die je als ouders ook wilt sponsoren natuurlijk, een bloemen-/kerstbrodenactie en een FancyFair waar je spullen kunt doneren maar de kinderen willen daar natuurlijk ook naar toe.

Op zich is het leuk dat een school aan activiteiten meedoet of organiseert maar wordt er dan ook gedacht aan mensen die maar nauwelijks rond kunnen komen? Ook met gym moeten ze een sportbroekje en sportschoenen aan. Vroeger mochten wij op blote voeten. Zwemles wordt gesubsidieerd door de gemeente echter vervoer moet door de ouders geregeld worden.

2 Jaar geleden kon ik nog een jaar de kinderen vervoeren maar vorig jaar kon dat financieel gezien niet meer. Nou, mijn middelste zoon mocht niet meer met zwemles meedoen omdat er geen plek over was. Dat zijn toch kwalijke zaken. Gelukkig zitten de kinderen ook op particulier zwemles, maar de middelste heeft ADD en is motorisch niet goed ontwikkeld dus heeft hij de lessen hard nodig.

Dominique

60.21. Meldpunt Schoolkosten

  09-10-2006 • Ruim een kwart van de middelbare scholen meldt niet dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Slechts één op de vijf scholen vertelt waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt en nog geen vier procent hanteert de verplichte overeenkomst. Met de ouderbijdrage bekostigen scholen primaire zaken als leerlingenzorg en onderwijsprojecten, hetgeen in strijd is met de wet. Dit blijkt uit gegevens van het Meldpunt Schoolkosten van de SP.
Lees de rest van het verhaal Meldpunt Schoolkosten: regels ouderbijdrage worden ontdoken over de ervaringen van dit Meldpunt.

60.22. Volstrekt belachelijk

Ik vind dit een volstrekt belachelijk idee. Het lijkt erop dat u uw kinderen verbiedt om in hun werkboeken te schrijven. Gunt u ze het niet? Ze hebben deze boeken gekregen om mee te leren...

Pieternel B.

60.23. Correctie op Pieternel

Correctie: ze hebben deze boeken niet GEKREGEN, maar die zijn door de ouders BETAALD. En dat is in strijd met het internationaal verdrag inzake sociale en culturele rechten, wat bepaalt dat aangesloten landen moeten zorgen voor gratis leerplichtig onderwijs.

En wat betreft het niet gunnen, ik ga niet op mijn eigen situatie in. Gelooft u maar dat vele ouders moeite hebben met het betalen van de schoolkosten (gisteren weer een bericht ontvangen van een ouder die nog niet had kunnen betalen en de boeken van een ander had gekopieerd, daarnaast zijn er vele kinderen die nu nog geen boeken hebben, van wie de ouders niet kunnen betalen). Dat de Slegte, en uitgeverijen fiks aan de schoolboeken verdienen, en dat vele boeken 2e hands verhandeld worden op Marktplaats is ernstig genoeg, maar ik ben de minister niet, het ligt niet in mijn macht om de schoolboeken gratis te maken. Wel kan ik zorgen dat mijn gezin niet in de schuldsanering komt, door de kosten zoveel mogelijk te drukken.

Ik vind uw commentaar behalve onjuist dan ook behoorlijk naief. Kinderen mogen best weten dat het leven geld kost en dat weten ze ook. Zelf constateren ze ook al jaren dat vele boeken duur betaald worden (door hun ouders) maar nauwelijks gebruikt worden. Zouden ze er dan iets van krijgen als ze die 4 of 5 oefeningen uit een werkboek, die ze dan wel moeten maken in een schriftje schrijven, ipv in het werkboek? Is een vrijwel ongebruikt werkboek afdanken dan geen verspilling/vervuiling?

Gelukkig begint de school het zelf nu ook te beseffen: het lijkt erop dat werkboeken met ingang van volgend jaar grotendeels worden afgeschaft.

60.24. Verwijdering student van school

Kun je omdat je bepaalde boeken niet aanschaft, vanwege de kosten, van school worden verwijderd ondanks dat je wel aan de studie-eisen (cijfers) voldoet??

Dit is ons door de school verteld.

Lucie

60.25. Leerplichtig? Dan mag verwijderen niet.

Dat lijkt me volstrekte onzin. Als je kind nog leerplichtig is, dient de school je kind toe te laten, mits ze de jaren ervoor je kind ook al toeliet, en er geen reden tot schorsing (wangedrag) is en je kind ook overgegaan is of mag doubleren. Het wel of niet betalen voor de boeken of aanschaffen daarvan staat daar geheel los van. Ook zonder boeken moet je kind als het leerplichtig is gewoon in de les worden toegelaten. Misschien moet je eens kijken op www.grijpjekansen.nl! Daar staan mogelijkheden voor extra tegemoetkomingen vermeld.

Een ouderraadslid met 3 VO kinderen die ook tobt met de schoolkosten

60.26. Tegemoetkoming schoolkosten

Lees het artikel Veel ouders lopen tegemoetkoming schoolkosten mis.

60.27. Schoolboeken gratis

Het lijkt er eindelijk van te komen: Schoolboeken gratis voor de ouders.

60.28. Schoolkosten

Mijn zoon kreeg voor het eerste jaar voortgezet onderwijs tweedehands boeken en dit is in bruikleen. Dus netjes behandelen, want ze moeten weer ingeleverd. Toch moest ik hier nog zo'n 400 euro voor betalen! Dit is toch afleggerij of ben ik gek?

Mieke

60.29. Slechts deel schoolboeken gratis

DEN HAAG (ANP) - De schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden in augustus volgend jaar slechts gedeeltelijk gratis. Alleen boeken voor kinderen in de laagste klassen worden kosteloos. Pas vanaf het schooljaar 2009-2010 hoeven ouders voor alle boeken niets meer te betalen.

Dat staat in de uitwerking van het regeerakkoord. Eind april stelde minister Ronald Plasterk van Onderwijs dat de schoolboeken in het voortgezet onderwijs op zijn vroegst in het schooljaar 2008/2009 gratis zouden worden. Hij zei toen dat de tijd te kort was om dit nog voor het komend schooljaar te regelen. Bovendien moest het benodigde geld nog worden gevonden.

Plasterks voorganger Maria van der Hoeven streefde ernaar de boeken in het schooljaar 2007-2008 al gratis te maken. Scholen moeten er in totaal 210 miljoen euro per jaar bijkrijgen om de boeken te kunnen betalen. Ouders scheelt het gemiddeld 308 euro per kind per jaar.

60.30. Re slechts deel schoolboeken gratis

Daar zaten we nu echt op te wachten!! Weer een jaar boeken betalen! Bij ons gaat er weer een van de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Waarom kan dit niet sneller geregeld worden?. V.d Hoeven wilde dit komend schooljaar al invoeren?. Ik snap niet waarom dit nu nog steeds niet kan en waarom alleen de onderbouw?. Is het weer te ingewikkeld om ook de bovenbouw mee te nemen in het schooljaar 2008-2009? En waar moeten ze het geld vandaan halen? Bedenk dit eerst maar eens voordat er zulke beloftes worden gedaan. Waar wilde van der Hoeven het geld vandaan halen toen ze er naar streefde om dit komend schooljaar al in te voeren? Was hier dan nog niet over na gedacht ofzo?

Het was een leuk vakantie centje geweest als ze dit in een keer eens goed hadden doorgevoerd. Andere belangrijke zaken kunnen ze ook snel invoeren en waarom deze weer niet?. Ze hebben ouders weer blij gemaakt met een dode mus en ik moet het nog zien als dit in het schooljaar 2008-2009 wel doorgaat. Het blijft nu nog steeds een punt om al maar vast weer te gaan sparen voor het boeken geld, voor komend schooljaar en misschien voor de komende jaren ook wel. Ik baal hier stevig van jullie ook?

Jessica

60.31. Schoolboeken en schoolreisjes

Hebben wij het nog steeds niet door? De belofte voor gratis schoolboeken is gewoon een stunt voor meer stemmen op de partij. En wij trappen er iedere keer gewoon in.

Als het geld opbrengt, dan kan alles en vooral snel geregeld worden, maar als het geld kost: alleen maar beloftes. Eigenlijk zou er een regel moeten komen van wie zijn beloftes niet na komt mag de regering verlaten zonder een of andere uitkeringen. Dus alleen wie zijn beloftes nakomt heeft recht op een salaris.

Schoolreisjes gewoon helemaal afschaffen en andere alternatieven zoeken. Ze zijn duur en niet geheel zonder gevaar. Laten ze de tijd die ze nodig hebben voor schoolreisjes wat nuttiger besteden bijv een dag helpen in een kinder- of bejaarden tehuis. Deze mensen kunnen de hulp goed gebruiken en zo leren deze kinderen tevens of het wat voor ze is.

Geno

60.32. Belofte van gratis schoolboeken

Als die regel zou gelden, Geno, dan zou half Den Haag leeglopen denk ik. Er is al te veel beloofd maar jammergenoeg minder waargemaakt. En we trappen er gewoon weer in en erger nog we geloven ze ook nog. Wat zijn we toch een stelletje su...! Volgende keer gaat niemand meer stemmen want wie gelooft hen nu nog en heeft er nog vertrouwen in die ratten in Den Haag, die inderdaad hoe het er nu naar uitziet alleen maar op stemmen winst uit was?

Jessica

60.33. Rekening schoolboeken

Vandaag de rekening binnen gekregen van de nieuwe (huur)schoolboeken voor komend schooljaar. Het was even slikken 700 euro! Voor twee kinderen. Het was leuk geweest dat die plannen er voor dit schooljaar ook al waren geweest. Hadden we leuke dingen in de vakantie voor kunnen doen als we dit al dit schooljaar niet hoefden te betalen. Jammer dan ik hoop volgend jaar beter.

Jessica

60.34. Hoge schoolkosten? Meld het aan de SP!

Op de website van de SP kunnen de hoge schoolkosten gemeld worden. Allemaal invullen, al vraag ik me af of het iets uithaalt. Zie: www.sp.nl/studiekosten/

Nell

60.35. (school)reisje

Gisteren kregen we een brief van school of onze zoom mee mocht op een skireis, kosten €420. Iedereen die niet mee gaat moet naar school want het is buiten de vakanties om.

Ik vind dit de ouders mentaal onder druk zetten om toch maar te betalen omdat je kind anders naar school moet terwijl een groot gedeelte van de klas wel op reis gaat. De ouders worden onnodig op hoge kosten gejaagd.

Volgend schooljaar staat er een reis naar Londen op het programma, kunnen we de kinderen niet gewoon een Engelstalige dag op school aanbieden met bv een High Tea en alle conversatie in het Engels.

Ria

60.36. Hge kosten schoolreisje

Ik ben ook benieuwd naar de brieven over school reisjes dit nieuwe school jaar en voor al de kosten hier van. Afgelopen schooljaar hier het zelfde als je kind niet mee gaat(je kan het gewoon niet betalen) Moet je kind gewoon naar school!.

Wat je dan kan doen is je kind gewoon ziek melden in die periode. Heeft het kind ook een soort van vakantie, want dat zijn die schoolreisjes gewoon. Wel lullig dat hij of zij later niet mee kan lullen hoe fantastich het wel niet was.

Nee, scholen zouden zich er meer van bewust moeten zijn dat die bedragen absurd zijn voor ouders en een alternatief zouden moeten zoeken zodat alle kinderen aan deze aktiviteiten zouden kunnen mee doen. En niet alleen de kinderen waarvan de ouders het kunnen betalen. Het is gewoon te triest voor woorden dat vele scholen daar geen rekening mee houden.

Jessica

60.37. Klachten over levering schoolboeken

De meeste scholen hebben de levering van schoolboeken overgedragen aan een bedrijf. Deze bedrijven hebben daardoor veel macht, en stellen daarbij ouders en leerlingen niet centraal. Voor klachten zijn ze vaak onvoldoende bereikbaar. Het nakomen van afspraken is niet hun sterkste kant. Boeken worden te laat (of niet) geleverd, maar je betaalt toch de volle prijs. Bereikbaarheid is minimaal.

Heeft u ook minder prettige ervaringen, sluit u dan aan bij de mailinglist Klachten Iddink. Of word lid door een leeg berichtje te sturen naar

60.38. De feiten rond schoolkosten.

Van: CBS

Woensdag 17 oktober 2007 9:30 Grote verschillen in ouderbijdragen in voortgezet onderwijs In 2005 ontvingen hebben de scholen in het voortgezet onderwijs 122 miljoen euro aan ontvangen ouderbijdragen verantwoord. In 2000 was dit nog 85 miljoen euro. De ontvangen bijdragen verschilden sterk per school. In 2005 ontving bijna de helft van de scholen die ouderbijdragen in hun financiële verslagen hebben verantwoord een bedrag tot 100 euro per leerling per jaar, 14 procent van de scholen kreeg per leerling zelfs meer dan 300 euro.

De ouderbijdragen worden onder meer besteed aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma, zoals excursies en culturele activiteiten, aan aanvullend lesmateriaal en aan faciliteiten. Ook zijn er scholen die zich willen onderscheiden door extra klassen aan te bieden, bijvoorbeeld in kunst, sport en dans, of tweetalig onderwijs. Hiervoor wordt vaak een hogere bijdrage gevraagd.


60.39. Schoolboeken gratis

Schoolboeken volgend schooljaar gratis. Nou ik moet het nog steeds zien voor dat ik het geloof. En dan is die vergoeding van 308 euro weer te weinig waardoor scholen weer niet aan de boeken kunnen komen welke ze nu wel hebben. Wat ik niet snap is dat de schoolboeken in het buitenland een stuk goedkoper zijn dan hier. Lekker van die uitgevers hier, die verdienen er dus dik aan. Ik denk dat dit weer gecompenseerd moet worden met meer schoolgeld om het plaatje rond te krijgen.We zien het wel weer.

Jessica

60.40. Boekengeld wordt in december uitbetaald

  Het boekengeld voor ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs, wordt in december uitbetaald. Het bedrag wordt waarschijnlijk 316 euro. Wie nu al een tegemoetkoming studiekosten krijgt, wordt daar op gekort.

  De overheid wil de schoolboeken gratis aan leerlingen verstrekken, maar vanwege Europese aanbestedingsregels lukt het niet om dat voor het komende schooljaar te doen. Daarom krijgen alle ouders van leerlingen, of boven de achttien de leerlingen zelf, eenmalig een bedrag uitgekeerd.

  Wie nu al een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgt (WTOS), wordt daarin gekort. Die korting wordt al aan het begin van het schooljaar van kracht, terwijl het boekengeld pas in december wordt uitgekeerd. "Mensen zullen dus even voor moeten schieten. "


60.41. Schoolboeken

Ik heb twee kinderen waarvoor ik in het totaal aan €829,- boeken huur moet voorschieten in decemebr krijg ik €632,- vergoed, daarbij komt dan nog het schoolgeld en mijn ene dochter gaat naar brugklas 1 en heeft dus een agenda, schooltas en nog meer van dat spul nodig.

Trouwens zijn toch belachelijke prijzen Voor 1 kind €426,- kwijt aan HUUR boeken 2 boeken van vorig jaar moet ze nog een jaar huren en daar betalen we €52,30 voor absurde bedragen.

Tanja (moeder van 9)

60.42. Boekengeld verplicht overdragen aan school

Lees de Boekengeld verplicht overdragen aan school over scholen die de ouders verplichten het volledige boekengeld aan de school af te staan, ook al zijn de werkelijke kosten lager.

Is dat een correcte manier van doen> En hoe gaat dat op uw school? Wij plaatsen graag uw ervaringen.

60.43. Scholen misbruiken gratis boeken

In de Telegraaf lezen we:
  Middelbare scholen misbruiken de komst van gratis schoolboeken om ouders te verplichten de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Bij de Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders (NKO) komen regelmatig klachten binnen over scholen die een nieuwe manier hebben gevonden om de vrijwillige ouderbijdrage te verplichten.

  Dreigbrief
  Ouders van leerlingen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken hebben bijvoorbeeld een brief gekregen dat hun kinderen niet mogen meedoen aan het boekenpakket van de school als ze niet tegelijkertijd een machtiging inleveren voor de ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2008-2009 krijgen alle ouders per kind zo’n 316 euro van het rijk gestort voor de bekostiging van schoolboeken. De scholen zijn verplicht voor dat bedrag boeken aan te bieden, maar alleen de 316 euro betalen is voor de Venlose scholen niet voldoende.

  Vrijwillig
  “Niet netjes”, aldus Nico Foppen van de NKO. Volgens de vereniging van ouders is er niets mis met de vrijwillige ouderbijdrage, zolang maar duidelijk is dat het vrijwillig is, er uitgelegd wordt wat er met het geld gebeurt en de ouders van de medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. “Op deze manier is er weinig vrijwilligs aan. Bovendien wordt de koppeling gemaakt met onderwijsactiviteiten en dat moet absoluut gescheiden blijven.” De ouderbijdrage is bedoeld om extraatjes als schoolreisjes en festiviteiten te betalen voor de leerlingen, activiteiten die niet binnen het normale lesprogramma vallen. Discussies over de ouderbijdrage zijn niet nieuw, vooral omdat scholen doen voorkomen alsof de bijdrage verplicht is en ouders soms weigeren het geld te betalen waardoor tekorten kunnen ontstaan.

  Schoolreisje
  De NKO benadrukt dat de bijdrage vrijwillig maar niet vrijblijvend is. “Scholen kunnen ouders niet dwingen de bijdrage te betalen, net zoals ouders niet mogen verwachten dat hun kinderen met een schoolreisje mee mogen als ze die bijdrage niet betalen. Voor diegenen die wel willen, maar niet kunnen betalen, tref je uiteraard een regeling”, aldus Foppen. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken kon niet reageren, omdat alle betrokken personen op vakantie waren.

  Ouderbijdrage
  De VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, benadrukt dat scholen ouders niet kunnen verplichten de bijdrage te betalen, maar vindt de handelwijze niet per definitie fout. “Om kosten te besparen kiezen sommige scholen ervoor de vrijwillige ouderbijdrage te innen in combinatie met het boekengeld. Eén rekening of machtiging dus in plaats van twee. Het is dan wel belangrijk dat scholen duidelijk maken dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage betreft”, aldus woordvoerster Iris de Kort.

  Onderzoek onderwijsinspectie
  Gisteren bleek ook dat de onderwijsinspectie gaat onderzoeken hoeveel scholen voor schooljaar 2009-2010 de ouderbijdrage willen verhogen om de gratis schoolboeken te bekostigen. Een school in Hoofddorp vindt de rijksbijdrage van ruim 300 euro niet genoeg en wil de ouderbijdrage verhogen om de kosten te dekken. Dat kan niet, aldus de staatssecretaris van Onderwijs.


60.44. Incasso boekengeld

De school vraagt €316,= voor schoolboeken. N.a.v. de boekenlijst heb ik de boeken opgezocht bij een internetwinkel welke ook veel 2e hands verkoopt. Ik kwam uit op een bedrag van ongeveer €500,= voor zowel nieuwe en 2e handse boeken, maar deze boeken zou ik evt volgend jaar misschien nog kunnen verkopen voor misschien de helft? Ik zou het niet weten. Maar als school de boeken 3 jaar kan gebruiken hebben ze mijns inziens goed verdiend!

M vr gr hejo

60.45. Vragen over gratis schoolboeken

Op de website www.gratisschoolboeken.nl/ is een pagina met veel gestelde vragen.

60.46. Waarom geen laptop ipv boeken/werkboeken

Waarom geen laptop 1 malig kopen en alle boeken op de pc, huiswerk op de pc etc etc, dus nooit meer extra kosten.

Manuela

60.47. Alles op een cd-rom

Zouden heel wat kinderen ook erg prettig vinden die laptop. Geen gezeul meer met boeken. Maar ja een laptop kan ook stuk of kan gestolen worden en dan ben je alles kwijt. Boeken kunnen dat ook natuurlijk. Toekomstmuziek voor de scholieren van nu. Ik hoop dat de jongste twee van nu zes er later wel gebruik van kunnen maken want het is volgens mij ook veel goedkoper een laptop en de boeken en werkboeken op Cd-rom. Bij vele boeken zit nu al een cd-rom.

Jessica

60.48. Bijsnoepen

Wat ik storend vind is de emails die ik binnenkrijg, gericht aan mijn dochter maar met het dringende verzoek het aan je ouders te laten lezen. Want het is zo belangrijk, het lijkt alsof je niet buiten deze extra services kunt, lijkt heel handig en noodzakelijk, alsof je je kind tekort doet als je er niet op in gaat. Maar het gaat eigenlijk nergens om, ze heeft haar boeken binnen en verder niks nodig, punt uit.

Antoinette

60.49. Hoera, de tegemoetkoming in kosten van boeken.

Vandaag, 1 december 2008, wordt via de SVB €.316,00 per middelbare scholier uitgekeerd aan de ouders, als tegemoetkoming in de kosten van de schoolboeken.

Het lobbywerk van de vereninging Groot Gezin heeft eindelijk succes! Een kleine bijdrage aan de vereniging is natuurlijk welkom. Dan kunnen we ook de komende jaren weer voor de belangen van ouders opkomen.

60.50. Schoolboeken op cd rom goedkoper

In September heb ik hier al wat over geschreven dat het mooi zou zijn dat de boeken en misschien ook de werkboeken op c.d rom zouden komen. Zoals jullie weten zal het over een niet te lange tijd toch echt gaan gebeuren. Wat is er nu mooier als docent om je eigen lespakket samen te stellen en niet alles uit een boek waarvan je eingelijk vind dat er dingen in staan die er niet toe doen of gewoon niet duidelijk uit gelegd zijn in die boeken.

Ik zou het wel aardig vinden om reacties van docenten hier te lezen,hoe ze dit vinden. Ook zou het voor de leerlingen prettig zijn om niet meer te hoeven zeulen met die boeken. En volgens mij zijn die cd roms stukken goedkoper dan die schoolboeken. De kinderen van tegenwoordig zijn toch helemaal gericht op een pc,dus waarom nog die schoolboeken?.

Jessica

60.51. Bijdragen schoolboeken

Omdat ik als alleenstaande moeder met 5 kids en een bijna full-time baan niet voldoende verdiende kreeg ik een toelage in de studiekosten. Dit geld krijg ik nu niet meer omdat ik nu een tegemoetkoming in de studiekosten via het rijk krijg. Dit is een stuk minder dan ik normaal kreeg. Ik ben dus niet blij hiermee. Ook mensen die de boeken makkelijk kunnen betalen krijgen deze toelage nu. Dat is niet ten gunste van de belastingbetaler.

Ellen

60.52. Schoolboeken op cd rom

Hallo jessica,

Het lijkt me verschrikkelijk om alles zelf te moeten maken. Ik ben een "goede" docent maar ontwerpen van lesmateriaal is toch echt een andere kunst. Bovendien kun je niet zelf maar kiezen wat je wilt gaan doen. Je hebt je aan de eindtermen te houden die onze regering vastgesteld heeft en tegenwoordig werken we richting het europees referentiekader en dat zijn ook eindtermen waar iedereen zich aan met houden. Wie bewaakt de kwaliteit van ozne lesstof als dat allemaal losgelaten wordt?

Het niet meer zeulen met die boeken klinkt leukt maar wat doen we alle computers (die er niet zijn)en de hoofdpijn die leerlingen ervan krijgen, het onderhoud ervan en alle beschadigde cd-roms? Ik denk dat het probleem dan verplaatst wordt en nooit helemaal opgelost wordt

Jetje

60.53. Schoolboeken op cd-rom

Leuk om iets van een docent te horen. Je kunt het natuurlijk ook "jatten" van docenten die het ontwerpen een uitdaging vinden. Natuurlijk moet je je aan de eindtermen houden,snap ik ook wel. Maar onze kinderen komen ook vaak thuis ban school en vertellen dat docenten de lesstof te saai of te ingewikkeld vinden die in de boeken staat en geven er zelf een andere draai aan. Heb jij dat dan niet? En wie gaat de kwaliteit bewaken? Ik zou het niet weten.

Natuurlijk kunnen die cd-roms beschadigen, kost alleen wat minder dan een boek vervangen. Ieder kind eenmalig een laptop, schijnt in Japan al heel gewoon te zijn. En hoofdpijn van een comp, stel je beeldscherm goed af en je zal merken dat je daar ook geen last meer van hebt.

Jessica

60.54. waarom dan jatten?

Hoi Jessica,

Waarom zou ik lesmateriaal jatten van iemand die het wel leuk vindt om te maken? Dat gebeurt nu volgens mij ook en dat zijn de boeken waar we les uit geven. Daarvan is de kwaliteit vastgesteld en getoetst door de uitgevers. Ik heb zelf in zo'n schrijversteam gezeten maar bleek bepaald geen talent te zijn in het ontwikkelen van lesstof.

Natuurlijk geef ik er mijn eigen draai aan dat is ook de bedoeling, dat zal bij dc-roms ook gebeuren. Iedere docent geeft les op zijn/haar eigen manier maar wel zo dat we aan het eind van de rit hetzelfde niveau voor de leerlingen bereikt hebben.

De inhoud zal niet wezenlijk anders zijn denk ik. Natuurlijk zijn heel erg veel problemen wel op te lossen maar dat geldt niet voor iedereen. Wat doe je als je een klas van 28 leerlingen voor je hebt en van 6 leerlingen zijn de computers gecrasht? Niet iedereen kan een nieuwe kopen of een reparatie betalen maar wij moeten er als docenten wel mee uit de voeten kunnen en leerlingen moeten hun huiswerk kunnen maken. Nu kun je iemand een kopietje laten maken maar dan niet.

Weet je alle problemen die er nu zijn los je niet op met de komst van een grote hoeveelheid laptops dat is wat ik wil duidelijk maken. En lesstof ontwikkelen moet je laten doen dootr mensen die dat kunnen EN leuk vinden.

Jetje

60.55. Re 19.54

Je hebt helemaal gelijk hoor. Het lijkt allemaal mooier dan dat het in de praktijk zou werken. Daarom was ik ook zo benieuwd naar reacties van docenten. Het is me nu wel duidelijk dat jij het niet zit zitten. Hoe is het met jou collega's, zien die het ook niet zitten?. We zien hetwel of deze vernieuwing wel of niet doorgaat.

Jessica

60.56. Examen gym en extra kosten

We kregen een rekening van school van 75 euro voor de eindexamengym. Onze dochter die dit jaar eindexamen doet, heeft met gym een aantal lessen, snowborden, skeeleren, klimmuuren, dansen gehad als onderdeel van haar eindexamengym. Kinderen die wel de vrijwillige ouderbijdrage (voor ons meer dan 200 euro) hadden betaald kostte dit dus niets. Wij betalen al drie jaar die vrijwillige ouderbijdrage niet omdat wij vinden dat dit toch niets toevoegt aan de de lessen van onze dochter. We betalen wel het schoolgeld.

Mijn vraag is moeten we die 75 euro nu betalen? Wij zijn van te voren niet op de hoogte gebracht van deze kosten en dat stoort mij nogal.

Jessica

60.57. Betalen voor extra gymactiviteiten?

Hoi Jessica, het is me uit je verhaal niet duidelijk of je dochter het standaardeindexamenvak gym volgt (en op welk niveau, vmbo/havo/vwo) of het extra uitbreidings/keuzevak gym (iets met bewegen en nog wat). Als het eerste het geval is, sta je sterker.

Maar stel je vraag op het oudersonlineforum (daar zie ik je wel eens). W.s. krijg je daar het antwoord dat betalen niet hoeft, omdat geen onderscheid is gemaakt tussen lesgebonden activiteiten en niet-lesgebonden activiteiten (dat verschil weten scholen zelf vaak niet eens).

Ik kreeg op de bestellijst van Iddink steeds een bedrag berekend voor CKV (gewoon standaardeindexamenvak, moet uit de overheidsbekostiging betaald worden). Heb ik uitgevinkt.

En wat bedoel je met "wij betalen wel het schoolgeld'? Welk geld is dat dan?

Ine

60.58. Ine


Dochter heeft gewoon de tl opleiding met als vast onderdeel de gymlessen. Het gekke is dat wij nooit op de hoogte zijn gesteld,van extra betalen van die gymlessen als je die vrijwillige ouderbijdrage niet betaald.
Zoon op een andere school heeft NOOIT deze speciale gymlessen gehad voor zijn eindexamen t.l. Vandaar dat wij verrast werden met deze kosten. Ik vind deze lessen ook onnodig voor een eindexamen als vast onderdeel van een gewone t.l opleiding.
En ik zou hem eens kunnen stellen op ool. Voorlopig gaan wij die 75 euro dus even niet betalen omdat wij ook vinden dat het geen lesgebonden activiteit is. De school vindt dit wel een onderdeel van de eindexamengym.
Jessica


60.59. Bedreigt commerciële dienstverlening de kwaliteit van middelbare scholen?

Leraar Ton van Haperen ergert zich aan de wildgroei van huiswerkinstituten. Ze drijven op angst en gemakzucht, zegt hij. "Steeds meer leerlingen maken na schooltijd hun huiswerk in een instituut. Of ze bereiden zich in hun vakanties voor op het eindexamen. Wat moeten we met deze ontwikkeling? Haar een halt toeroepen natuurlijk. Bedrijven nemen activiteiten van scholen over, missen de expertise en vragen aan leerplichtigen een prijs voor schoolsucces. Het loopt uit de hand met de entrepreneurs die tegen betaling het leren op school overnemen."

60.60. Wie betaalt de digitale revolutie op school?

Scholen werken steeds meer met moderne digitale middelen zoals een iPad. Maar wie draait voor de kosten op? Zie: de uitzending van Kassa.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Schoolkosten: wat zijn uw ervaringen?

 1. Zo kan het ook!
 2. Noodgedwongen gestopt
 3. Schoolgeld kun je terug krijgen.
 4. PvdA pleit voor \'schoolboekenfonds\'
 5. Acties SP en Consumentenbond tegen dure schoolboeken
 6. Actie tegen hoge schoolkosten
 7. Absurd
 8. OUDERS & COO wil gratis schoolboeken
 9. Schoolgidsen volstrekt onduidelijk over ouderbijdrage
 10. reactie op artikel Aan de Hand
 11. Noodgedwongen gestopt 2
 12. Financiële ondersteuning studerend kind aftrekbaar
 13. Uitgeverij Malmberg verlaagt de schoolkosten voor leerlingen Voortgezet Onderwijs
 14. Het bedankavondje van school
 15. Tegemoetkoming voor hoge boekenkosten
 16. Actie tegen hoge schoolkosten
 17. Schoolboeken
 18. Daarom gratis schoolboeken
 19. Gratis schoolboeken op Internet
 20. Kosten basisonderwijs
 21. Meldpunt Schoolkosten
 22. Volstrekt belachelijk
 23. Correctie op Pieternel
 24. Verwijdering student van school
 25. Leerplichtig? Dan mag verwijderen niet.
 26. Tegemoetkoming schoolkosten
 27. Schoolboeken gratis
 28. Schoolkosten
 29. Slechts deel schoolboeken gratis
 30. Re slechts deel schoolboeken gratis
 31. Schoolboeken en schoolreisjes
 32. Belofte van gratis schoolboeken
 33. Rekening schoolboeken
 34. Hoge schoolkosten? Meld het aan de SP!
 35. (school)reisje
 36. Hge kosten schoolreisje
 37. Klachten over levering schoolboeken
 38. De feiten rond schoolkosten.
 39. Schoolboeken gratis
 40. Boekengeld wordt in december uitbetaald
 41. Schoolboeken
 42. Boekengeld verplicht overdragen aan school
 43. Scholen misbruiken gratis boeken
 44. Incasso boekengeld
 45. Vragen over gratis schoolboeken
 46. Waarom geen laptop ipv boeken/werkboeken
 47. Alles op een cd-rom
 48. Bijsnoepen
 49. Hoera, de tegemoetkoming in kosten van boeken.
 50. Schoolboeken op cd rom goedkoper
 51. Bijdragen schoolboeken
 52. Schoolboeken op cd rom
 53. Schoolboeken op cd-rom
 54. waarom dan jatten?
 55. Re 19.54
 56. Examen gym en extra kosten
 57. Betalen voor extra gymactiviteiten?
 58. Ine
 59. Bedreigt commerciële dienstverlening de kwaliteit van middelbare scholen?
 60. Wie betaalt de digitale revolutie op school?

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.