Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

34. Boeken over pesten


34.1. Omgaan met pesten, Margo Henderson

Soms is pesten duidelijk herkenbaar, en soms lastiger. We zullen het allemaal eens zijn over de volgende voorbeelden. Julian van 13 jaar ontvangt dreigmails, Hatiche van 9 jaar mag in de pauze nooit met andere kinderen meedoen met een spel, Joris wordt opgewacht door een groepje en ingesloten, Sandra hoort bij herhaling dat zij lelijk is. Lastiger wordt het in de volgende voorbeelden. Marloes heeft een bijnaam; er wordt een grap gemaakt die ten koste gaat van Ali; er wordt gelachen om een ongelukkig gekozen woord van Daniël.

Wat is pesten eigenlijk? Wanneer wordt plagen of ruzie pesten? Wie is die pester en hoe komt hij aan die rol? Welke rol spelen de meelopers? Margo Henderson, sinds 2007 werkzaam als trainer ‘Omgaan met pesten’, gaat in op die verschillende rollen , de oorzaken en gevolgen van pesten. Ook gaat zij in op wat je kunt doen bij constatering van pestgedrag en hoe pesten te voorkomen is.

Pesten komt veel voor en kent dus veel slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 10 en 15% van de basisschoolleerlingen slachtoffer is van pesten, en 5 á 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is dus belangrijk om te zoeken naar oplossingen. Dat is niet eenvoudig, pesten onttrekt zich vaak aan onze waarneming. Ouders en leerkrachten zijn dikwijls niet op de hoogte van pestgedrag. Met de achtergrondinformatie, heldere casussen, suggesties en aanbevelingen om te handelen voor ouders, leerkrachten en schoolleiding moet het mogelijk zijn dat meer mensen opstaan tegen pesten.

34.2. Petra Muis: Nieuw kinderboek over pesten met vrolijke illustraties

Ik heb een kinderboek geschreven over pesten. Ook staat er veel informatie op mijn site voor ouders die te maken krijgen met pesten onder jonge kinderen. De ouders/kinderen kunnen digitaal het boek inlezen.

De methode van de kanjertraining die op alle basisscholen in Nederland gebruikt wordt, is in het boek verwerkt. Vier type kinderen: Liesje het aapje, Femke de tijger, Hagar de pestvogel en Sara het konijntje.

Het afgelopen jaar heb ik me grondig verdiept in de pestproblematiek doordat onze dochter van 6 jaar gepest werd door een meisje wat jaloers op haar was. In het boek komen veel pestvormen aan bod. Alsook veel tools voor een gepest kind en voor de ouders/leerkrachten (zie ook het onderdeel over pesten op mijn site voor een toelichting). In totaal bevat het boek 90 pagina`s, naast elke pagina tekst staat een A4 kleurenillustratie, samen gemaakt met mijn dochter. Er staan in het boek veel inspiratiebronnen, creatieve denkvormen/uitjes/doe-dingen/weerbaarheid tips voor een gepest kind/ouders maar ook leuke dingen voor leerkrachten zoals het inzetten van een vriendschapskaart. Om in de klas te bespreken hoe het in de pauze is gegaan bijvoorbeeld. De leerkracht kan die vriendschapskaart kopieeren en aan elk kind geven.

Dit boek kan een kind helpen hoe om te gaan met boosheid en verdriet en de angst-ervaring te verwerken. Zodat het zichzelf kan geruststellen, motiveren en hernieuwd zelfvertrouwen krijgt waarmee de weerbaarheid weer in balans komt! Alle input die psychologen en speltherapeuten ons gaven, zijn verwerkt in het boek.

Indien u mijn boek digitaal of een hard-copy wilt ontvangen, kunt u mij mailen. Mogelijk kunt u in uw netwerk aangeven dat dit boek bestaat, om ingezet te worden voor kinderen/ ouders/ scholen/ psychologen e.d.

Met vriendelijke groet, Petra MuisHet digitale exemplaar van het boek Flakkerende Oliekruikjes is bestemd voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan het boek zonder toestemming van de auteur verder te verspreiden of te vermenigvuldigen, of te gebruiken anders dan waartoe het u ter beschikking is gesteld.

34.3. Pesten in de klas, G. Griffioen

Pesten / druk 1
Pesten / druk 1
-

Bundeling van actuele artikelen die eerder gepubliceerd werden in de losbladige uitgave 'In de klas'. Het thema 'Pesten' (op school) wordt van diverse zijden belicht; het uitstekende aan de gekozen artikelen is dat zij, hoewel geschreven door diverse auteurs, elkaar aanvullen. Er wordt achtereenvolgens op een heel praktisch niveau aandacht besteed aan: Wat doen we als groep tegen pesten? / Teruggetrokken of afgewezen leerlingen / Sociale weerbaarheid / Regels en afspraken samen maken / Creëren goede groepssfeer / Het fenomeen 'De zondebok in de klas' / Actieve betrokkenheid school, leerkrachten, ouders en kinderen bij het tegengaan van treiteren en pesten. Gevarieerde informatie die nergens te moeilijk wordt of niet bruikbaar is in de praktijk van alledag. Veel informatie die aan bod komt, sluit aan bij het gedachtegoed van Bob van der Meer (en anderen). Diverse artikelen besluiten met een verdere literatuurverwijzing en/of bijlagen die leerkrachten kunnen gebruiken wanneer zij zelf aan de slag willen gaan rondom dit thema. Het boek besluit met de opsomming van enkele Internetsites en diensten voor hulp en advies per telefoon. Bruikbare en, jammer genoeg, nog al te vaak noodzakelijke uitgave voor leraren BAO, VO, ouders en jeugdhulpverleners.

34.4. Pesten bij kinderen, S. Munro

Pesten bij kinderen
Pesten bij kinderen
Sheila Munro

Hoe u als ouder kunt helpen Wanneer u te weten komt dat uw kind gepest wordt, voelt u zich als ouder machteloos. Wanneer u zich ermee bemoeit, worden de pesterijen misschien alleen maar erger. En als u niets doet, krijgt de pestkop waarschijnlijk steeds meer vat op uw kind. Dit boek geeft u handige tips om pesten aan te pakken en te voorkomen. U krijgt een antwoord op tal van vragen, zoals: - Hoe weet ik of mijn kind gepest wordt? - Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn kind gepest wordt? - Waarom worden sommige kinderen gepest? - Hoe geef ik mijn kind meer zelfvertrouwen? - Wat kan ik doen als mijn kind een pestkop is? Of uw kind het slachtoffer van pesterijen is, of eerder zelf de pestkop, met het advies uit dit boek ontdekt u dat er veel strategieën zijn om uw kind te helpen. De auteur biedt eenvoudige oplossingen voor het vergroten van assertiviteit en zelfvertrouwen, doeltreffende manieren om agressie kwijt te raken en methoden om gevoelens te uiten. Dit boek vormt dus een onmisbare leidraad bij elke vorm van pesterijen en helpt u in elke situatie op de juiste manier te reageren.

34.5. Pesten, veiligheid en agressie, J. Broshuis, N. Fleming, en P. Lampe

Pesten, veiligheid en agressie / druk 1
Pesten, veiligheid en agressie / druk 1
N. Fleming, P. Lampe & Paula Lampe

Dit boek, uitgegeven door Traject, is een geïntegreerde methode voor leerlingbegeleiding voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Dit boek is een docentenhandleiding.

34.6. Kinderen en pesten, Bob van der Meer

Kinderen en pesten
Kinderen en pesten
Bob van der Meer

Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen. Voor een nadere bespreking kun je terecht bij Ouders Online.

Informatie over Bob van der Meer (psycholoog): Bob van der Meer, jarenlang werkzaam bij het Katholiek Pedagogisch Studiecentrum en het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, is opgeleid tot psycholoog en heeft onderzoek gedaan naar pesten op school. Hij heeft er diverse boeken over geschreven en richtte www.pesten.net op, een zeer goed bezochte website. Met ingang van 1 januari 2004 is Van der Meer met vervroegd pensioen en sindsdien is hij nog drukker met het door hem opgerichte Europees Expertisecentrum voor Veiligheid. Deze stichting heeft onder meer als doel: het tegengaan van geweld, casu quo het bevorderen van veiligheid, op school, binnen het gezin, op het werk, binnen sportclubs, in het uitgaansleven en in de media. Als afgevaardigde van het Expertisecentrum werd Van der Meer onlangs nog veelvuldig door de media gevraagd commentaar te geven op geweld op school.

34.7. Pesten op school, Bob van der Meer

Pesten op school / druk 2
Pesten op school / druk 2
Bob van der Meer

In dit boek wordt de systematische aanpak beschreven van pestproblemen op school. Enerzijds worden pesten en de mogelijke aanpak daarvan kort en duidelijk gedefinieerd, anderzijds wordt er veel werk gemaakt van lessuggesties, die uiteenlopen van suggesties voor basisschool (onder-, midden- en bovenbouw) tot suggesties voor voortgezet onderwijs (brugklas, klassen 2 en 3, bovenbouw). Het boek is erg goed, omdat er naast summiere theoretische achtergrondinformatie veel aandacht is voor de aanpak van het pestprobleem volgens een zogenaamde vijfsporenaanpak, waarin leerkrachten, ouders, pester, slachtoffer, klasgenoten partijen zijn en begeleid worden. Voor elke leeftijdsgroep zijn er tips en suggesties waarbij kinderboeken, video-informatie, pesttesten, rollenspel, toneel en informatie op diskette een belangrijke rol spelen. De tekst wordt afgewisseld met zwartwitfoto's, met speciaal aangegeven achtergrondinformatie en aangevuld met talloze adressen, aanvullende literatuur, overzichten van cursussen, lezingen en workshops. Ziehier een - helaas - onmisbare informatieve notendop voor iedere leerkracht basis- en voortgezet onderwijs.)

Boeken over pesten

  1. Omgaan met pesten, Margo Henderson
  2. Petra Muis: Nieuw kinderboek over pesten met vrolijke illustraties
  3. Pesten in de klas, G. Griffioen
  4. Pesten bij kinderen, S. Munro
  5. Pesten, veiligheid en agressie, J. Broshuis, N. Fleming, en P. Lampe
  6. Kinderen en pesten, Bob van der Meer
  7. Pesten op school, Bob van der Meer
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.