Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

15. Positie van ouders in het onderwijs

In 2011 was een onderzoek naar de positie van ouders in het onderwijs. Het resulterende rapport heeft veel positieve aandacht gekregen in de pers. Zowel ouders als leraren hebben aangegeven zich in de resultaten, conclusies en aanbevelingen te herkennen. Op 2 oktober 2012 werd het wetsvoorstel Passend Onderwijs behandeld in de Eerste Kamer, waarbij de minister refererend aan dit onderzoek, toezegt meer middelen beschikbaar te stellen om onderwijsconsulenten breder inzetbaar te maken. én van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport. Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school oktober 2012

Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. Het wetsvoorstel Passend Onderwijs dat tot doel heeft voor elk kind een passende plek op school te realiseren, verandert hier te weinig aan. Het rapport is in te downloaden op de website van Stichting de Ombudsman: het rapport.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.