Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 
Als grootgezinmanager heb je een lange periode met de basisschool en middelbare school te maken. Een periode waarin je veel ervaring opbouwt. In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk informatie geven, maar plaatsen we ook graag ervaringen om daarmee elkaar te helpen.

Deze rubriek is recentelijk niet gewijzigd. Zie het algemeen wijzigingsoverzicht voor recente wijzigingen.

Hierna volgt de inhoudsopgave van deze rubriek. Of zoek je iets speciaals?

U kunt een nieuw discussiepunt inbrengen via onderstaand formulier (of via e-mail).

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Op een lopende discussie kunt u reageren door het bijbehorende formulier in te vullen.

De onderdelen waaruit deze rubriek bestaat, zijn:

12
 
 
Schoolboeken
35.1
 Ik ook
36
 
 
Frustraties
45
 
 
Spijbelen
49
14
[+] 
Overblijven
52
2
[+] 
Handarbeid
52.1
 Goede basis
52.2
 Beide!
60.1
 Zo kan het ook!
60.2
 Noodgedwongen gestopt
60.3
 Schoolgeld kun je terug krijgen.
60.4
 PvdA pleit voor 'schoolboekenfonds'
60.5
 Acties SP en Consumentenbond tegen dure schoolboeken
60.6
 Actie tegen hoge schoolkosten
60.7
 Absurd
60.8
 OUDERS & COO wil gratis schoolboeken
60.9
 Schoolgidsen volstrekt onduidelijk over ouderbijdrage
60.10
 reactie op artikel Aan de Hand
60.11
 Noodgedwongen gestopt 2
60.12
 Financiële ondersteuning studerend kind aftrekbaar
60.13
 Uitgeverij Malmberg verlaagt de schoolkosten voor leerlingen Voortgezet Onderwijs
60.14
 Het bedankavondje van school
60.15
 Tegemoetkoming voor hoge boekenkosten
60.16
 Actie tegen hoge schoolkosten
60.17
 Schoolboeken
60.18
 Daarom gratis schoolboeken
60.19
 Gratis schoolboeken op Internet
60.20
 Kosten basisonderwijs
60.21
 Meldpunt Schoolkosten
60.22
 Volstrekt belachelijk
60.23
 Correctie op Pieternel
60.24
 Verwijdering student van school
60.25
 Leerplichtig? Dan mag verwijderen niet.
60.26
 Tegemoetkoming schoolkosten
60.27
 Schoolboeken gratis
60.28
 Schoolkosten
60.29
 Slechts deel schoolboeken gratis
60.30
 Re slechts deel schoolboeken gratis
60.31
 Schoolboeken en schoolreisjes
60.32
 Belofte van gratis schoolboeken
60.33
 Rekening schoolboeken
60.34
 Hoge schoolkosten? Meld het aan de SP!
60.35
 (school)reisje
60.36
 Hge kosten schoolreisje
60.37
 Klachten over levering schoolboeken
60.38
 De feiten rond schoolkosten.
60.39
 Schoolboeken gratis
60.40
 Boekengeld wordt in december uitbetaald
60.41
 Schoolboeken
60.42
 Boekengeld verplicht overdragen aan school
60.43
 Scholen misbruiken gratis boeken
60.44
 Incasso boekengeld
60.45
 Vragen over gratis schoolboeken
60.46
 Waarom geen laptop ipv boeken/werkboeken
60.47
 Alles op een cd-rom
60.48
 Bijsnoepen
60.49
 Hoera, de tegemoetkoming in kosten van boeken.
60.50
 Schoolboeken op cd rom goedkoper
60.51
 Bijdragen schoolboeken
60.52
 Schoolboeken op cd rom
60.53
 Schoolboeken op cd-rom
60.54
 waarom dan jatten?
60.55
 Re 19.54
60.56
 Examen gym en extra kosten
60.57
 Betalen voor extra gymactiviteiten?
60.58
 Ine
60.59
 Bedreigt commerciële dienstverlening de kwaliteit van middelbare scholen?
60.60
 Wie betaalt de digitale revolutie op school?
69
20
[+] 
Schoolreisje
70.1
 Weg met de Cito
70.2
 Leerling volgsysteem
70.3
 Cito toets niet echt nodig
70.4
 Cito toets kleuters
70.5
 Cito Toets
70.6
 Reactie op CITO-toets (Kuik)
70.7
 Speciaal onderwijs
70.8
 Cito toets
70.9
 Cito-toets training
70.10
 Blij met de cito
70.11
 Cito toets kleuters
70.12
 Givo toets laten afnemen, waar kan ik dat doen?
70.13
 Cito-toets kleuters
70.14
 Cito toets kleuters...
70.15
 Cito toets trainen
70.16
 Cito-toets trainen
70.17
 Cito toets kleuters 14
70.18
 Juridische aspecten Cito toets
70.19
 De Cito toets voor kleuters
70.20
 Weg met de CITO
70.21
 Hoe bedoel je?
70.22
 Re hoe bedoel je
70.23
 CITO en geld
70.24
 Geen geld-kwestie!
70.25
 Re geen geld kwestie
70.26
 Cito voor kleuters
70.27
 Cito het is niet eerlijk echt waar,
70.28
 Cito-toets trainen
70.29
 Trainen voor citotoets
70.30
 Voor Hanneke
70.31
 Waarom Cito?
70.32
 Het citotoets trucje
70.33
 Peter
70.34
 Het Cito gevaar
70.35
 Het cito gevaar
70.36
 Oefenen voor de Citotoets
70.37
 Cito toets: grote onzin
70.38
 Prima hulpmiddel
70.39
 Cito toets kleuters
70.40
 Toets kleuters
70.41
 Geno: ouder beslist
70.42
 Ouder beslist
70.43
 Voor Geno
70.44
 Toets in perspectief
70.45
 Oefenen voor cito toets
70.46
 Re oefenen vooor de cito toets
70.47
 Verantwoordelijke ouders
70.48
 Cito opgelegd door beleidsmakers?
70.49
 Wat vinden de leerkrachten nu van de cito?
70.50
 Re: cito opgelegd door beleidsmakers
70.51
 Re: cito opgelegd door beleidsmakers
70.52
 Cito toets Kleuters
70.53
 Van groep 1 naar 3
70.54
 VAn 1 naar 3: doen
70.55
 Van 1 naar 3: positief
70.56
 Re: Van 1 naar 3 positief
70.57
 Van 1 naar 3: positief
70.58
 Van 1 naar 3
70.59
 Van 1 naar 3
70.60
 Cito toets kleuter
70.61
 Citotoets, ouders maken het beladen
70.62
 Versnellen/ klas overslaan
70.63
 Herkenbaar (Carolien)
70.64
 De school van Prem
70.65
 Lang leve de citotoets
70.66
 Cito-toets groep 1-2
70.67
 Cito toets kleuters
70.68
 cito?!
70.69
 slechte scoren bij cito toets
70.70
 Cito score
70.71
 Cito toest.... Gedoe!
70.72
 Oefenen op www.kids4cito.nl
70.73
 Cito oefenen?
70.74
 Meten = vergelijken
70.75
 Toetsen op school tonen niets aan
75
11
[+] 
Algemeen
76
 
 
Achtergronden
83
14
[+] 
Schoolkosten
89.1
 Door naar groep 3!
89.2
 Laatste woord bij leerkracht...
89.3
 Wel of niet extra kleuteren
89.4
 Mijn ervaring (tot nu toe)
89.5
 Naar het kind moet je kijken in plaats van de regeltjes op school
89.6
 Overgangscriteria van groep 2 naar groep 3
89.7
 Langer kleuteren: emotionele rijpheid
89.8
 Niet voor niets
89.9
 Dat hangt van de leerkracht af!
89.10
 Novemberkind moet genieten van leeftijd
89.11
 Drie jaar kleuteren
89.12
 Langer in groep 1
89.13
 Langer in groep 1
89.14
 Een kind kan veel veranderen
89.15
 Langer kleuteren
89.16
 Beslis zelf
89.17
 Ouders laatste woord?
89.18
 Het laatste woord van de ouders
89.19
 Reactie op: Langer kleuteren
89.20
 Slim kind langer laten kleuteren?
89.21
 3 1/2 jaar kleuteren!
89.22
 Kleuteren pravoo
89.23
 Niet afremmen!
89.24
 Re: kleuteren Pravoo
89.25
 Ook groep 1
89.26
 Op proef naar groep 2
89.27
 Ook groep 1
89.28
 Zelf ook zoiets
89.29
 Erg lang kleuteren, derde meisje in het gezin
89.30
 Kijk naar het kind
89.31
 1 oktobergrens
89.32
 Beelddenker, bovengemiddeld intelligent en doubleren in groep 3
89.33
 Lang kleuteren
89.34
 3 jaar kleuteren
89.35
 Extra jaar kleuteren
89.36
 Reactie: extra kleuteren
89.37
 Hoe het verder ging: slim kind langer kleuteren?
89.38
 Oktober/november-kinderen
89.39
 September-, oktober- en novemberkinderen
89.40
 Ons november kind
89.41
 Wel en niet naar groep 3
89.42
 Oktober, november, decemberkinderen
89.43
 Overkleuteren??
89.44
 Extra kleuteren
89.45
 Twijfel extra kleuteren
89.46
 Probeer groep 3
89.47
 Machinaal onderwijs...
89.48
 Re: langer kleuteren
89.49
 re; langer kleuteren
89.50
 3 jaar kleuteren?
89.51
 3 jaar kleuteren: een goed idee?
89.52
 Langer kleuteren
89.53
 Het kan geen kwaad
89.54
 Langer kleuteren
89.55
 Wel of niet extra kleuteren?
89.56
 Toch overtuigd!!
89.57
 Zomerkind
89.58
 Reactie op Zomerkind.
89.59
 Niet naar groep 3 omdat je verlegen bent en lief?
89.60
 Wel naar groep 3!
89.61
 Sociaal-emotioneel niet individueel
89.62
 Langer kleuteren?
89.63
 Geen extra's
89.64
 Wel of niet terug naar groep 1
89.65
 3 jaar kleuteren
89.66
 Extra kleuteren?
89.67
 Langer kleuteren
89.68
 Extra kleuterjaar, in sommige gevallen wel!
89.69
 Kleuteren
89.70
 1 oktobergrens is er toch niet meer?
89.71
 1 oktobergrens
89.72
 Extra kleuteren
89.73
 Extra kleuteren?
89.74
 Voor Ankie
89.75
 Nieuwe overgangsregels
89.76
 Reactie nieuw overgangsregelingen school
89.77
 28 november manneke
89.78
 Herkenning
89.79
 Kind van 5 jaar en 3 maanden naar groep 3?
89.80
 Re: kind 5 jaar 3 mnd naar groep 3
89.81
 Wij!
89.82
 Voor Jet
89.83
 voor Dees
89.84
 4 jaar kleuteren?
89.85
 Testen?
89.86
 Soms is zittenblijven wel zinvol
93.1
 Special onderwijs?
93.2
 Speciaal onderwijs
93.3
 Informatie gevraagd over autisme
93.4
 Autisme
93.5
 Kind met pdd nos
93.6
 Speciaal onderwijs
93.7
 En wat als je vader autist is?
93.8
 Ik zit met zo veel vragen!
93.9
 Uitleg iobk
93.10
 speciaal onderwijs
93.11
 Rugzakje
93.12
 Speciaal onderwijs
93.13
 Gevoel
93.14
 Speciaal onderwijs
93.15
 Re: rugzakje
93.16
 Autistische vader
93.17
 Autisme en dislexie
93.18
 Autistische vader
93.19
 Autische verliefdheid
93.20
 Autistische vader
93.21
 Pdd-nos en school
93.22
 Regulier basisonderwijs
93.23
 Vragen
93.24
 Autistische vader
93.25
 Kind met PDD-NOS in het speciaal onderwijs
93.26
 Lichte vorm van autisme
93.27
 Re: lichte vorm van autisme
93.28
 Lichte vorm van autisme
93.29
 Lichte vorm van autisme
93.30
 Zekerheid
93.31
 Onderzoek
93.32
 Geruststelling?
93.33
 Hoe het ook kan
93.34
 re: autisme praatgroep : reactie op 52.4
93.35
 Bso voor kinderen met een rugzakje
93.36
 Autisme
93.37
 Voor Marieke/autisme
93.38
 Voor Suus en Jolanda
93.39
 Voor Marieke/ ADHD/PDD-NOS
93.40
 Voor Jolanda
93.41
 Weer voor Marieke
93.42
 Lichte vorm van autisme
93.43
 re: lichte vorm van autisme
93.44
 Aantal leerlingen op speciale scholen bijna verdubbeld
93.45
 speciaal onderwijs
93.46
 Re 55.31 onderzoek
93.47
 Speciaal onderwijs
93.48
 school
93.49
 re Kind met PDD-NOS in het speciaal onderwijs
93.50
 Speciaal Onderwijs, voor Linda
93.51
 Child universum
93.52
 En wat nu verder
93.53
 ADHD MAM
93.54
 Is er een praat groep over pdd-nos in Amsterdam?
93.55
 Vraag over mijn zoontje van 6
93.56
 Als je vader of moeder autistisch is
93.57
 Onze dochter.
93.58
 Moeilijke situatie
Voor schoolvakanties, kijk op www.schoolvakanties.nl (ook internationaal) of op vij 2link.nl voor vakanties www.2link.nl/vakantiespreiding_.html en in België.

Voor al uw vragen over onderwijs, zowel basisschool, speciaal basisonderwijs, middelbaar onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs kunt u terecht bij 5010, de internet informatie dienst voor ouders. Ook telefonisch op 0800 5010.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.