Groot Gezin
Pubers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

47. Websites voor opvoeders

Op www.jeugdmaatwerk.nl/ kijkt men achter de regels en waar het nu echt om zou moeten gaan.

Op de site www.puberadvies.nl kunnen ouders advies krijgen bij problemen met hun puber(s).

Stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren: kinderen met leerproblemen vormen een risicogroep De website Kinderen en jongeren met een depressie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Voor de inhoud tekenen Dr. D.Hirsch en Prof. F.Defever.

De Stichting Jeugd Nu richt zich op de veranderingen in de maatschappij, met name op normen en waarden, vooral door te luisteren naar de kinderen van nu.

Wil je je kennis over drugs op peil brengen, kijk dan eens bij www.drugsinfo.nl.

Wanneer een jongere in de leeftijd van 12 tot 18 jaar door de politie wordt aangehouden voor bijvoorbeeld het plegen van vandalisme, een lichte vorm van vermogenscriminaliteit of een vuurwerkdelict, wordt hij direct doorverwezen naar een Halt-bureau.

Jeugdzaken is een E-zine met actuele informatie op het brede gebied van 'jeugd'.

Van de attenderingslijst van SCP-publicaties:

  Vandaag, op dinsdag 19 december, verschijnt de "Rapportage Jeugd 2000". In dit rapport wordt een breed overzicht gegeven van de leefsituatie en maatschappelijke positie van 12-24 jarige jongeren. (PS: Inmiddels is er ook de http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037701116.shtml)

  Hieronder volgt een beknopte samenvatting. Wilt u meer weten, raadpleeg onzé website

  Geconcludeerd wordt dat de meeste jongeren een langere 'jeugdfase' kennen dan vroeger. Ze zitten langer op school, maken later de overstap naar de arbeidsmarkt en verlaten op latere leeftijd het ouderlijk huis dan vroeger het geval was. Hierdoor verblijven zij langere tijd onder leeftijdgenoten en - ervan uitgaand dat de gezinssituatie goed is - in de beschermende kring van het ouderlijk huis.
  Daarnaast blijkt dat de keuzevrijheid van jongeren is toegenomen. Het arsenaal aan mogelijkheden om de vrije tijd mee te vullen is groter dan ooit, het verbeterde opleidingsniveau vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, de tijd van de grote jeugdwerkloosheid is voorbij, meer jongeren hebben een eigen inkomen en binnen het gezin genieten jongeren veel ruimte om hun eigen keuzes gestalte te geven. Kortom de jongeren hebben het nog nooit zo goed gehad.

  Rapportage Jeugd / 2000 / druk 1
  Rapportage Jeugd / 2000 / druk 1
  Saskia Keuzenkamp & K. Wittebrood

  is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen bij het SCP: fax 070-3407044, e-mail: of via de web-site.

De site Voortijdig Schoolverlaten (VSV) is een initiatief van het ministerie van OCenW. Het is de bedoeling om dat deze site alle mogelijke informatie over VSV bevat: van het laatste nieuws en good practices over de aanpak van VSV, samenwerking en registratie, tot publicaties en adressen van relevante actoren in het VSV-veld.

De WetWegWijzer bevat veel nuttige informatie over wetten en alle regels ie daar bij horen. Er is ook een spciale pagina met informatie die goed is om te weten wanneer je kind onverhoopt met justitie in aanraking komt.

Het boek Wat nou...pubers is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar, verscheen als begeleidende publicatie bij de themamaand (september 1999) 'Wat nou... pubers?' bij de educatieve omroep RVU.

Wat nou ... pubers? / druk 1
Wat nou ... pubers? / druk 1
-

Voorlichting over en preventie van sexueel overdraagbare aandoeningen kun je krijgen bij de Stichting SOA

De Belgische jongerentelefoon is er voor jongeren, maar ook hun ouders. Raad geven via Internet gebeurt niet, maar je krijgt er wel een lijst met veel gestelde vragen en hun antwoorden.

Er is een mailinglist voor puberouders. Een mailinglist is een rondzendlijst via e-mail. Je kunt je daarop inschrijven (subscriben), en ontvangt dan alle post van de lijst. Ook kun je zelf een bericht of een vraag op de lijst plaatsen. Die gaat dan vervolgens ook naar alle deelnemers. Hierdoor kunnen interessante discussie ontstaan. Subscriben kan door te gaan naar: onelist.com en dan te gaan naar de lijst puberen.

Voor de meest uiteenlopende vragen op het gebied van de sexualiteit is de Rutgers Stichting een belangrijk aanspreekpunt. Ook voor vragen die niet direct met pubers te maken hebben.

De Stichting Jeugdinformatie Nederland verzamelt, bewerkt en verspreidt informatie voor ouders, jongeren en iedereen die zich beroepshalve met jeugd bezighoudt.

De stichting Jeugdwerk Nederland wil een ontmoetingsplaats zijn voor jeugdwerk èn jeugd. Ze willen jeugdwerkers en jongeren in staat stellen informatie sneller te vinden.

Het Jeugd Advies Centrum (bijvoorbeeld in Leuven) is een centrum waar jongeren terecht kunnen voor adviezen op allerlei terrein.

Het Trimbos-instituut houdt zich bezig voorlichtingsbureau over dugs. Het is de plaats waar je iets over drugs en alcohol kunt vinden, geen flauwe kul informatie of valse angst, maar duidelijke informatie.

Dat niet alleen in Nederland gepuberd wordt blijkt uit de site Parent Soup.

De site Parents Place uit de Verenigde Staten heeft allerlei message boards, uitgesplitsts naar schoolniveau.

Alle links die te maken hebben jeugdbescherming, jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ, jeugd- en jongerenwerk, opvoedingsondersteuning en preventieve jeugdzorg zijn hier bij elkaar te vinden.

47.1. Mailinglists voor ouders van pubers

Wie belangstelling heeft voor een mailinglist die speciaal bedoeld is voor het bespreken van de problemen waar ouders van pubers met hun pubers tegenaan lopen, is welkom op de nieuwe lijst Ouders van Pubers. Inschrijven kan door het sturen van een lege e-mail aan , waarna wordt gevraagd of je een voorstelmailtje wilt sturen.

Er is ook een aparte lijst voor alleenstaande ouders van pubers, daarop kun je je inschrijven door een lege e-mail te sturen aan . Deze lijst bestaat al wat langer, en er nemen op dit moment zo'n 20 mensen aan deel.

Ineke

47.2. Misstanden in de psychiatrie

Geachte jongerenbegeleiders,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de volgende websites en de activiteiten die hieruit voortvloeien;

Websites voor opvoeders

 1. Mailinglists voor ouders van pubers
 2. Misstanden in de psychiatrie
 3. De digitale leefwereld van tieners en de rol van hun ouders
 4. Coaching
 5. Informatie, steun en advies
 6. Kijk in je brein
 7. Hulpmix
 8. Mama weet alles
 9. 2010 Factsheet Seksuele opvoeding en beeldvorming
 10. PuberTalent ondersteunt
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.