Groot Gezin
Pubers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

46. Boeken


46.1. Motivatie in het onderwijs, Tijl Koenderink en Roland Louwerse

Is het voor een cijfer? geeft het antwoord op de vraag die alle onderwijskundigen tot nu toe niet konden beantwoorden: wat motiveert een kind op school? Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van geluk, motivatie en presteren wordt in een prettig leesbare tekst met praktische voorbeelden gedemonstreerd hoe kinderen op school weer gemotiveerd kunnen raken en het beste uit zichzelf kunnen halen. Het einde van de zesjescultuur is in zicht!

Als bijna-dropout op school vond Tijl Koenderink (*1981) toch het juiste spoor om zowel zijn gymnasiumdiploma te halen als met extra buitenschoolse activiteiten bezig te zijn. Als trainer heeft hij honderden scholen bezocht om leerkrachten te trainen en best practices te verzamelen van de beste leraren van Nederland. Dit boek bevat de vruchten van al deze inspanningen.

Roland Louwerse (1970) is classicus en schrijver, en sinds 1995 als docent klassieke talen werkzaam in Den Haag en Rijswijk. Sinds 2011 is hij als trainer en senior adviseur VO verbonden aan Novilo. Met Tijl Koenderink schreef hij eerder het handboek De 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Reacties op het eerste boek van Novilo: de 7 uitdagingen
Ruth Van de Wal-Verwoert: Dit boek geeft leerkrachten eindelijk alle praktische handvatten om deze groep kwetsbare kinderen ruimte en begrip te laten ervaren, zodat zij een eerlijke kans krijgen in het onderwijs!

Elly Veenman Zee: Een handvat voor leerkrachten die in overvolle klassen met grote verschillen in behoeftes van leerlingen op deze manier goed onderwijs kunnen verzorgen.

46.2. Ares, Michiel Schillhorn van Veen

Ares, een verlegen hoogbegaafde jongen van 15, gaat studeren. Op een uitstapje met zijn nieuwe jaarclub wordt hij geraakt door een meteoriet. Als hij bijkomt bevindt hij zich in een vreemde wereld. De mensen die hij daar ontmoet en de dingen die hij meemaakt vormen een inwijdende reis in zeven etappes. Aan het einde komt hij weer terug op aarde, een stuk wijzer en zelfverzekerder.

Bestellen.

46.3. Gratis e-Book: Het puberende brein, Eveline Crone

Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie.

Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn ze het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte en riskante keuzes?

Lees verder, en download dit boek: hier.

46.4. Social kids, Marlies Slegers

Soci@l kids is een reisgids voor ouders over een wereld die veel kinderen al lang betreden hebben. - Uit het voorwoord door Evert de Vos, hoofdredacteur van het opvoedblad J/M voor ouders en de sites www.jmouders.nl en www.veiliggamen.nl.

Social media zijn voor kinderen een integraal onderdeel van hun dagelijks leven geworden. Ze pingen, krabbelen, posten en twitteren er vrolijk op los. En om ze daarin te begeleiden moet je zelf vrolijk kunnen pingen, krabbelen, posten en twitteren - of in ieder geval weten wat de soci@l kids van nu er allemaal mee kunnen. Dit boek geeft je houvast daarbij.

Marlies Slegers laat zien hoe de virtuele speelplaats van je kind eruitziet, en hoe leuk en leerzaam social media voor je kind zijn, maar ook wat je kunt doen als je kind online gepest wordt of te veel gamet. Op toegankelijke wijze maakt ze je wegwijs in de wereld van Hyves, Facebook, MSN en Twitter. Zodat je weet welke begrippen er allemaal bij horen, waar je op moet letten en hoe je je kind daarbij kunt begeleiden. Ook onderwerpen als social gaming, cyberpesten en privacy komen aan de orde.

Een verhelderend en praktisch boek voor ouders die de virtuele wereld van hun kinderen beter willen begrijpen. Want hoe zelfstandig ze ook lijken: ze hebben je wel degelijk hard nodig. In het echte leven én in de virtuele wereld.

Marlies Slegers is schrijfster van kinderboeken, o.a. boeken over mediawijsheid voor kinderen. Ook schrijft ze voor diverse tijdschriften, met name over kinderen en diabetes.

46.5. Minder Dwars En Driftig, Coby Hartog-Polkerman

Kinderen met ODD (oppositioneel opstandige gedragsstoornis) en CD (antisociale gedragsstoornis) zijn driftig, vertonen opstandig en agressief gedrag en zijn zeer moeilijk opvoedbaar. Hierdoor ontstaan er in de thuissituatie en daar buiten vaak ernstige problemen.

Met dit boek kunnen ouders thuis aan de slag om deze problemen aan te pakken en in de toekomst (proberen) te voorkomen. Dit boek is geen vervanging van hulp. Het geeft uitleg over de stoornissen ODD en CD en biedt vooral veel handige en praktische informatie over de opvoeding en ontwikkeling van deze kinderen. Daarnaast krijgt men gerichte tips om problemen aan te pakken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de basisregels in de opvoeding, het vergroten van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid en het leren beheersen van agressie.

Ook is er aandacht voor hoe je er zelf als ouders in staat en hoe je met o.a. empathie en veel geduld een prettigere relatie met je kind opbouwt. En ook hoe je het voor de broertjes en zusjes gezellig kunt houden.

46.6. Minder angstig en bang, Tompkins en Martinez

Veel jongeren hebben in meer of mindere mate last van angstige, bange gevoelens die hen onzeker maken. Die onzekerheid kan zelfs hun leven gaan beheersen en hen belemmeren op te gaan in de activiteiten die bij hun leeftijd horen.

Met de theorie, de praktische stappenplannen en tips in deze gids kunnen jongeren tot rust komen en het gevoel krijgen dat ze weer overal zin in hebben. De opdrachten zijn gemakkelijk in te passen in hun drukbezette leven en werken echt. De laatste inzichten zijn erin verwerkt en in aansprekende taal gezet. Er is een brug geslagen tussen theorie en de praktische verwerking voor jongeren.

46.7. Onderpresteren effectief aanpakken, Monique Schaminée & Saskia Bruyn

Het begrip onderpresteren wordt vaak exclusief geassocieerd met hoogbegaafdheid. Ten onrechte, want ieder kind kan onderpresteren. En dat betekent verlies; verlies aan toekomstperspectief, leer/werkplezier, zelfrespect en levensvreugde. Het op een goede manier aanpakken van onderpresteren kan dit verlies voorkomen en omzetten in winst voor het gezin en voor de maatschappij als geheel. Want mensen die hun potentieel realiseren zijn gezonder en productiever. De juiste aanpak begint bij de ouders. Zij moeten zichzelf en hun eigen rol kritisch en genadeloos eerlijk onder ogen zien. Pas als zij veranderen, kan hun kind dat ook.

Onderpresteren is een praktisch boek. Aan de orde komen onder meer:
- Wat is onderpresteren precies en hoe herken je het?
- Waarom liegen onderpresteerders en hoe kun je daarmee omgaan?
- Welke rol spelen ouders bij het ontstaan en in stand houden van onderpresteren?
- Hoe verhoudt onderpresteren zich tot faalangst?
- Wat is de beste opstelling voor ouders van kinderen op de basis- en middelbare school?
- Hoe kun je je kind effectief motiveren?

46.8. Help ik word 18! Annelies Spitz

Via deze weg wil ik mij graag voorstellen: ik ben Annelies Spitz, 26 jaar en werkzaam in de jeugdzorg. Tijdens mijn opleiding voor maatschappelijk werk heb ik een project opgezet welke ik belangrijk vond om verder uit te werken in mijn vrije tijd.

Dit is een handleiding voor jongeren die 18 jaar worden. Jongeren kijken uit naar deze leeftijd. Er wordt vooral gedacht aan het halen van een rijbewijs, maar de verplichtingen zijn meestal niet bekend. Bijvoorbeeld hoe je een eigen zorgverzekering afsluit, dat je je op tijd moet inschrijven voor een kamer/ woning en het vinden van een baan om dit alles te kunnen bekostigen.

Om deze doelgroep hulp te bieden tijdens de zoektocht rondom alle praktische zaken, heb ik een handleiding gemaakt. Deze heb ik opgezet voor jongeren in de jeugdzorg, maar is ook geschikt voor jongeren en ouders in het algemeen. Jongeren geven zelf aan iets tastbaars nodig te hebben. Iets waarmee ze zelf aan de slag gaan en hulp kunnen vragen als dit nodig is. Het is tenslotte hun eigen toekomst.

Heb ik met bovenstaande uw interesse gewekt, neem dan een kijkje op mijn website www.helpikword18.nl.

46.9. Gamen en autisme, Herm Kisjes en Erno Mijland

Veel kinderen met autisme spelen computer games. Games bieden rust en het gevoel van controle in een ingewikkelde sociale wereld. Dat stellen Herm Kisjes en Erno Mijland in hun pas verschenen boek ‘Gamen en autisme’. De auteurs gaan in het boek ook in op de risico’s die het spelen van games door kinderen met autisme met zich meebrengt, zoals de neiging te blijven hangen in het gamen. ‘Gamen en autisme’ is het eerste boek waarin de relatie tussen autisme en gamen wordt uitgewerkt.

Kisjes en Mijland deden de afgelopen anderhalf jaar onderzoek naar het thema door in gesprek te gaan met deskundigen uit Nederland en Vlaanderen, jongeren met autisme en hun ouders en begeleiders. Met twee enquêtes bereikten ze ruim 450 ouders van kinderen met autisme en 60 jongeren met autisme. De respondenten beantwoordden de voornamelijk open vragen over positieve en negatieve ervaringen rond het gamen met opvallend veel toewijding. In het boek wordt aan de hand van de opbrengst van het onderzoek een helder antwoord gegeven op de vraag waarom mensen met autisme zich aangetrokken voelen tot het spelen van games. In zeven interviews vertellen jongeren en ouders over hun ervaringen.

‘Als Ryan games speelt is dat voor ons allebei ontspannend. Hij geniet van het spelen, ik van het feit dat hij even geen dingen doet die niet kunnen of die gevaarlijk zijn, zoals borden kapot gooien of giftige planten opeten’ (Mary, moeder van Ryan)

Nederlandse jongeren besteden steeds meer tijd aan het spelen van games. Dat zien we ook terug bij jongeren met autisme. Juist door hun autisme zijn ze vaak bijzonder goed in het gamen, zo blijkt uit het onderzoek. De auteurs bespreken in het boek de mogelijkheid ‘serious games’ in te zetten in de hulpverlening en het onderwijs, maar gaan ook in op de keerzijde: veel jongeren met autisme vluchten in het gamen. Ze lopen daardoor de kans gameverslaafd te worden. Een aantal ouders geeft daarnaast aan dat het spelen van games soms een negatief effect heeft op het gedrag van hun kind met autisme.

‘Bijna niets wint het van gamen. Luc moet echt gedwongen worden tot andere activiteiten. Het gamen weerhoudt hem ervan met de werkelijkheid en de toekomst bezig te zijn. Hij kan hopeloos worden als hij niet kan gamen.’ (Chantal, moeder van Luc)

Onderdeel van ‘Gamen en autisme’ is de ‘Toolkit Gezond Gamen’, een pakket opdrachten en oefeningen dat jongeren met autisme de mogelijkheid biedt om samen met een ouder of begeleider te werken aan een betere balans tussen gamen en andere activiteiten. De werkbladen bij de oefeningen zijn gratis te downloaden via de website www.betergamen.nl.

Over de auteurs
Erno Mijland is zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van jongeren en mediagebruik. Hij publiceert over dit thema in vakbladen, boeken en op verschillende websites. Herm Kisjes heeft een zelfstandige praktijk voor mensen met verslavingsproblemen waaronder internet- en gameverslaving en verzorgt trainingen. Herm werkt daarnaast voor SolutionS.

46.10. BreinLink voor ouders, Gerjanne Dirksen & Hulda Moller

Welke ouder kent niet de verzuchting van zijn of haar kind: 'Rekenen (Engels / Biologie / ….), dat leer ik nooit!' Of: 'Mam/pap, wil je me helpen met m'n huiswerk?' Of: 'Ik heb helemaal geen zin, ik ben net aan het gamen!' Hoe kun jij je kind beter begeleiden bij huiswerk en hem motiveren tot leren? De auteurs maken de nieuwste wetenschappelijke bevindingen over brein en leren op beeldende wijze toegankelijk voor ouders. Het unieke aan dit boek is dat zij deze bevindingen vertalen naar praktische benaderingen en tips. Zo kun je met zes breinprincipes op een ontspannen en speelse manier huiswerk leuker maken voor je kind. Probeer eens een van de vele alternatieven voor rechttoe rechtaan overhoren uit. En lees hoe je kind met positieve feedback op zijn ontwikkeling en voortgang meer zelfvertrouwen en zin in leren krijgt. Ook wordt duidelijk hoe met name pubers jouw ondersteuning bij plannen broodnodig hebben. Ontdek hoe het brein werkt bij leren en hoe jij je kind kunt helpen meer uit zijn maakbare brein te halen. Dat maakt het leuker voor je kind en plezieriger voor jou.

Een kleurrijk boek, boordevol tips en praktijkvoorbeelden van ouders om je kind meer lol in leren te laten krijgen. Zodat je kind nooit meer hoeft te verzuchten: 'Dat leer ik nooit!'

Extra: een uitneembaar boekje voor kinderen over de werking van het brein en huiswerktips: Help, ik word slimmer! (Geschikt voor kinderen van ongeveer 10-14 jaar)

46.11. Jongeren en games, Herm Kisjes en Erno Mijland

Wat is er zo leuk aan het gamen, en... zitten er ook nadelen aan? Wat zeggen jonge gamers zélf over hun favoriete bezigheid? Hoe begeleid je als ouder of als professional een jongere in de richting van gezond game-gedrag? En wat doe je als je eigenlijk niets begrijpt van dat rare wereldje van avatars en virtuele omgevingen?

In het deze week verschenen boek ‘It’s all in the games. Gamen is geweldig | Gamen geeft problemen’ gaan docent en verslavingsdeskundige Herm Kisjes en onderwijsjournalist Erno Mijland in op deze en andere aspecten van het gamen door jongeren. Doel van het boek is om ouders, leraren en mentoren, hulpverleners houvast te bieden bij het begeleiden van jonge gamers in de leeftijd van 8 tot 25 jaar. Het boek laat de lezer kennismaken met de bijzondere wereld van het gamen. Jonge gamers vertellen zelf hoe zij deze wereld beleven. Twee vragenlijsten en concrete adviezen voor het opvoeden en begeleiden helpen gamers en hun begeleiders om te (blijven) werken aan gezond gamegedrag.

Twee voorzijden
De titel geeft al aan dat het boek uit twee delen bestaat. Ze hebben allebei een eigen voorzijde. Om in het andere deel te beginnen, moet het boek omgedraaid worden. Het is meer dan een speelse vorm, zeggen de auteurs. ‘Gamen kan een geweldige manier om te ontspannen en te leren zijn, maar het kan ook problemen geven. Beide aspecten verdienen de aandacht. ‘It’s all in the games’ geeft een genuanceerd beeld door in te steken op twee uitersten.’ ‘Je leert een hoop subtiele dingen van games, en ook concrete dingen als het spel realistisch is. Hoe kun je iemand een betere voorstelling laten krijgen van bijvoorbeeld een oorlog dan hem er zelf onderdeel van uit te laten maken.’ (Rudy, 23 jaar)

Onderzoek
De auteurs werkten een jaar aan het boek. Het begon allemaal met de constatering dat er over de impact van games op jongeren veel wilde verhalen de ronde doen, onder ouders, in de media, maar ook onder wetenschappers. Games zijn verslavend! Games maken kinderen gewelddadig of neerslachtig! Games brengen je in een sociaal isolement! Maar ook: Games zijn een onschuldige vorm van entertainment! Games zijn het ultieme leermiddel! Maar hoe zit het nu echt? Om daar inzicht in te krijgen voerden Kisjes en Mijland gesprekken met deskundigen - van opvoedkundigen tot experts uit de gamewereld - en gingen op zoek naar ervaringen uit de eerste hand. ‘Ik stel altijd dat vrienden en school vóór het gamen gaan, maar soms is het toch lastig de game los te laten als je er eenmaal mee bezig bent.’ (Arjan, 21 jaar)

Ze hielden interviews met ouders en gamers en zetten enkele enquêtes uit. De respons was overweldigend: ruim 400 respondenten vulden met opvallend veel toewijding de vragenlijst in. Voor de auteurs was het een bevestiging dat onder gamers en (professionele) opvoeders een grote behoefte is aan een serieuze dialoog over de impact van het gamen op jonge mensen. Kisjes en Mijland hopen dat ‘It’s all in the games’ aan die dialoog een bijdrage levert. ‘Het is belangrijk dat opvoeders beschikken over enige kennis over games. It's all in the games brengt die kennis op een duidelijke en, toepasselijk genoeg, speelse manier. Niet eerder heb ik de potentiële mogelijkheden en valkuilen van videogames zo overzichtelijk naast elkaar zien staan. Essentieel voor alle ouders die de denkwijze van hun kinderen willen doorgronden.’ (Michel Musters, redactiecoördinator Gamer.nl, www.gamer.nl) ‘It’s all in the games. Gamen is geweldig | Gamen geeft problemen’ is uitgegeven door Uitgeverij InnoDoks. ISBN: 978-94-90484-01-9. Omvang: 124 pagina’s full colour. Verkrijgbaar via www.betergamen.nl en de (online) boekhandel

46.12. De lachende Jezus, Timothy Freke & Peter Gandy

De lachende Jezus
De lachende Jezus
Timothy Freke & Peter Gandy

Wat betekent het als het Oude Testament fictie blijkt te zijn of als Jezus en Mohammed nooit hebben bestaan?

Wat als de Bijbel en de Koran propagandageschriften blijken te zijn, geschreven in opdracht van Talibanachtige groeperingen die hiermee hun religieuze gewelddadigheden rechtvaardigen?

46.13. Ik heb ook wat te vertellen!, Martine F. Delfos

Ik heb ook wat te vertellen!
Ik heb ook wat te vertellen!
Martine F. Delfos

Ik heb ook wat te vertellen! is het tweede deel van twee boeken over communiceren met kinderen en jeugdigen. Deel I, over communiceren met kinderen tussen vier en twaalf jaar heet: Luister je wel naar mij?

Pubers zijn meesters in communicatie, meedogenloos afstraffend als je niet echt in contact met hen treedt. Echt communiceren met pubers is dynamisch en verrijkend, maar je moet wel de juiste houding hebben en de juiste toon aanslaan.

In haar boek Ik heb ook wat te vertellen! beschrijft Martine Delfos hoe je met pubers en adolescenten in gesprek kan komen. De socratische wijze van communiceren zet de hersens van pubers op ‘aan’. Dat is noodzakelijk omdat hun hersens vaak uitvallen alsof ze last hebben van een stroomstoring.

Ouders moeten leren een stapje achteruit te zetten in het contact met de puber. Ze zijn vrij plotseling niet meer de belangrijksten in het leven van hun kind. De ouder-kind relatie krijgt een geheel andere vorm, waar iedereen opnieuw zijn of haar plaats in moet vinden.

Ik heb ook wat te vertellen! is een helder geschreven boek, wat met vele voorbeelden de wereld van de puber op indringende wijze ontsluit. Het geeft handvatten in communicatie en opvoeding van pubers en adolescenten.

Het is geschikt om te leren hoe te communiceren met pubers en adolescenten en hun leefwereld te begrijpen.

De logische opbouw van het boek en de vele oefeningen maken het boek geschikt als leerboek in opleidingen voor mensen die met jongeren werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut.

46.14. Drop je lyrics, W. Daniels

Drop je lyrics woordenboek / 3
Drop je lyrics woordenboek / 3
W. Daniels

Komt u ook steeds meer nieuwe woorden tegen die voornamelijk door jongeren gebruikt worden? Uit het woord en de klank is de betekenis af te leiden, toch is de betekenis lang niet altijd duidelijk.

Via de website: www.dropjelyrics.nl werden de nieuwe woorden geïnventariseerd en daarna uitgebracht in een mini-woordenboek: Drop je lyrics (deel 3).

Enkele voorbeelden: Wat zijn pimps, popo’s en hunks? Dit woordenboekje geeft u het antwoord.

46.15. Wwaow nieuwe boekpublicatie

Beste boekenliefhebber,

Graag kondig ik u de publicatie van mijn laatste nieuwe boek "ADHD-medicatie: medische megablunder." op www.wwaow.com aan. U kan het vanaf nu bekijken in de categorie "Gastronomie & Gezondheid" en on line bestellen.

Met vriendelijke groeten, , Ieper, Belgie

46.16. Jongens, hoe voed je ze op? Steve Biddulph

Jongens, hoe voed je ze op?
Jongens, hoe voed je ze op?
Steve Biddulph

Dat de gedragsverschillen tussen jongens en meisjes worden veroorzaakt door de opvoeding werd een tijdlang gedacht. Geef een meisje een auto en een jongen een pop, en je zult het vanzelf zien. Deze gedachte is inmiddels achterhaald.

46.17. Is mijn zoon een macho? Angela Crott

Is mijn zoon een macho ?
Is mijn zoon een macho ?
Angela Crott

Wat is normaal jongensgedrag, wanneer loopt het uit de hand? Dit boek probeert jongensgedrag in een breder kader te plaatsen, en daarmee opvoeders ondersteuning te geven.

46.18. De schoonheid van het verschil, Martine Delfos

De schoonheid van het verschil / druk 1
De schoonheid van het verschil / druk 1
Martine Delfos

De verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen ook op een positieve manier benaderd worden. Hoe grijpen ze als tandraderen op elkaar in, en kunnen we deze samenhang vanuit de evolutie begrijpen?

46.19. Praten met je puber betekent nadenken over jezelf, Annette Heffels

Praten met je puber
Praten met je puber
Annet Heffels

Annette Heffels is psycholoog en moeder van 3 kinderen, waarvan er 2 de puberteit redelijk schadevrij zijn doorgekomen en de derde er nog middenin zit. Het boek is tot stand gekomen door haar ervaringen als moeder maar ook door de gesprekken met pubers in haar werk als psychotherapeut. Het praten met je puber is nadenken over jezelf.

De eerste 4 hoofdstukken zijn vooral theoretisch, daarin wordt beschreven wat pubers zijn en wat er met hen gebeurt in de puberteit. Ze maakt daarbij onderscheid tussen normale pubers en probleempubers. Ze beschrijft heel mooi hoe de houding van de puber ten opzichte van de ouders kan veranderen. Ouders die voor de puberteit erg belangrijk voor het kind waren kunnen nu ineens mensen zijn waarvoor je je schaamt. De beschreven voorbeelden komen uit haar ervaring als moeder of als therapeut, en zijn zeer herkenbaar.

Ze beschrijft de veranderingen die een puber doormaakt, niet alleen de lichamelijke veranderingen maar ook in het denken. Door naar zichzelf en anderen te kijken, door daarover na te denken vormen kinderen schema's over hoe de wereld in elkaar zit, en lukt het de puber beter nieuwe informatie te begrijpen, te ordenen en in zich op te nemen.

Annette Heffels benadrukt het belang van praten met je puber, ook al is het soms moeilijk om de juiste toon te vinden. Er moet onderhandeld worden over regels en vrijheden, er moet gediscussieerd worden over meningen en het vinden van een eigen identiteit. In het boek komen al die verschillende manieren van praten uitgebreid aan bod. Ze hecht veel waarde aan het praten met je puber, maar ook aan het stellen van regels en het bieden van structuur.

In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- lichamelijke én geestelijke veranderingen
- seks, drugs, internet
- school (citotoets, schoolkeuze, huiswerk), vrienden, uitgaan, geld
- gescheiden ouders en stiefgezinnen

Alle onderwerpen worden op een prettige manier beschreven. Het boek straalt vooral de boodschap "respect voor de puber", en "groei mee met je kind" uit.

Het is een prettig leesbaar boek, de beschrijvingen zijn "levend en aansprekend". Kortom: een aanrader voor iedere ouder van kinderen van boven de 10!

46.20. Van last tot lust, Tino van Grimhuijzen

Van last tot lust / druk 2
Van last tot lust / druk 2
Tino van Grimhuijzen

Het opvoeden van pubers gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook als er geen sprake is van extreem probleemgedrag, zitten ouders soms met de handen in het haar. Hoe voed je je puber op tot iemand die zelfstandig keuzes kan maken en op een verantwoorde manier kan deelnemen aan de samenleving?

Dit boek is vooral bedoeld als steun in de rug voor al die mensen die te maken hebben met kinderen en voor wie opvoeden bijna altijd een lust is, maar soms ook een last.

In tien hoofdstukken behandelt de auteur struikelblokken en aandachtspunten bij het opvoeden van pubers. In elk hoofdstuk wordt een thema bij de kop genomen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en situaties, geeft de auteur adviezen en handreikingen. In het laatste hoofdstuk zijn ervaringen van drie ouderparen opgenomen, waardoor de lezer in staat wordt gesteld zijn eigen manier van opvoeden te vergelijken met die van anderen.

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor ouders, maar is ook goed bruikbaar voor leerkrachten of anderen die te maken hebben met pubers.

46.21. Survivalgidsen voor jongens, Caja Cazemier

Survivalgids voor jongens
Survivalgids voor jongens
Caja Cazemier

Ze zeggen dat de puberteit veel oplevert: je maakt je eigen keuzes, je hebt meer vrijheid en met de liefde komt het ook wel goed. Dat klinkt stoer, maar...

Vergeet het maar. Je eerste puisten krijg je uitgerekend wanneer je voor het eerst hopeloos verliefd bent. Je ontdekt jouw muziek maar je ouders zeuren alleen maar over de buren. Heb je eindelijk nieuwe vrienden, voel je je plotseling hopeloos anders. Iedereen wil wat anders van je: familie, vrienden, de meisjes, leraren, de 'maatschappij' ' wat dat dan ook inhoudt. Wanneer mag je nou eindelijk eens gewoon jezelf zijn? En wat is dat eigenlijk? Dat bepaal jij en niemand anders. De Survivalgids voor jongens kan je helpen. Met informatie en vooral veel bruikbare tips om deze lastige tijd te overleven.

Een onmisbare gids voor alle jongens.

Caja Cazemier was docente en brugklasmentor en heeft twee kinderen in de puberteit. Ze schrijft romans en survivalgidsen voor 12-plussers.

46.22. Survivalgids voor meiden, Caja Cazemier

Survivalgids voor meiden
Survivalgids voor meiden
Caja Cazemier

Ze zeggen dat de puberteit veel oplevert: je maakt je eigen keuzes, hebt meer vrijheid en de liefde lonkt naar je. Dat klinkt mooi en romantisch, maar...

Vergeet het maar. Je eerste puisten krijg je uitgerekend wanneer je voor het eerst hopeloos verliefd bent. Je ontdekt jouw muziek maar je ouders zeuren alleen maar over de buren. Heb je eindelijk nieuwe vriendinnen, voel je je plotseling hopeloos anders. Moet make up nou wel of niet? Mode of je eigen stijl? Vrijen, zoenen of niks van die kleffigheid? Hélp!

Iedereen wil wat anders van je: familie, vriendinnen, je vriend, leraren, de 'maatschappij' - wat dat dan ook mag zijn. Wanneer mag je nou eindelijk eens gewoon jezelf zijn? En wat is dat eigenlijk? De Survivalgids voor meiden geeft je informatie en vooral veel handige tips om deze lastige periode te overleven.

Een onmisbare gids voor alle pubermeiden!

Caja Cazemier was docente en brugklasmentor en heeft twee kinderen in de puberteit. Ze schrijft romans en survivalgidsen voor 12-plussers.

46.23. Survivalgids voor meiden en jongens, Caja Cazemier

Survivalgids voor meiden en jongens
Survivalgids voor meiden en jongens
Caja Cazemier

Wat nou als je borsten beginnen te groeien? Hoe moet je je eigenlijk scheren? Kun je iets tegen je puistjes doen? Waarom krijg je de baard in de keel?

Caja Cazemier geeft in dit boek eindeloos veel tips en uitleg over wat je allemaal te wachten staat als je in de puberteit komt. Hoe ga je om met verliefde gevoelens voor het andere geslacht (of nog verwarrender: voor hetzelfde geslacht!)? Hoeveel zakgeld is eigenlijk normaal? Het komt allemaal aan de orde in deze survivalgids. Het is een heel compleet boekwerk. Het boek bestaat uit twee delen: de ene helft is voor de jongens en als je het boek omdraait kun je aan de andere kant de gids voor de meiden openslaan. Handig voor allebei dus!

46.24. Survivalgids geld, Caja Cazemier

Survivalgids geld
Survivalgids geld
Caja Cazemier

Ze zeggen dat je puberteit veel oplevert: je maakt je eigen keuzes, je hebt meer vrijheid en regelt je geldzaken steeds vaker zelf. Dat klinkt geweldig, maar...

Geld uitgeven is erg leuk, misschien wel te. Hoe kom je uit met je zak- of kleedgeld? Krijg je genoeg van je ouders of heb je een baantje nodig? Geef je makkelijk geld uit of zet je elke maand wat op je spaarrekening? Handig met geld omgaan is een hele klus.

Deze gids kan je helpen. Hij staat boordevol informatie en tips voor shoppende, sparende, blutte, vrekkige en werkende jongens en meiden.

Voor jongens en meiden met én zonder geld!

46.25. Survivalgids voor brugklassers, Caja Cazemier

Survivalgids voor brugklassers
Survivalgids voor brugklassers
Caja Cazemier

Naar de brugklas gaan is spannend, maar ook eng. Alles is anders dan op de basisschool: het grote gebouw, de leraren, de vakken en niet te vergeten je nieuwe klasgenoten. Hoe overleef je dat allemaal?

Zit je in groep acht en ben je nieuwsgierig naar wat je te wachten staat? Of zit je al in de brugklas en kun je wel een handige gids gebruiken? De Survivalgids voor brugklassers zal je wegwijs maken. Hij leidt je door alle mogelijkheden, regels en gewoonten op je nieuwe school. Hij geeft je handige tips voor in de klas en daarbuiten, voor het maken van keuzes, maar ook van vrienden, voor het plannen van je huiswerk en van je vrije tijd.

Een onmisbare gids voor alle (aankomende) brugklassers!

46.26. Onschuldig achter de tralies, Ana van Es en Bram Hulzebos

Onschuldig achter de tralies
Onschuldig achter de tralies
A. van Es, B. Es & A. van Hulzebos

Het blijft onbegrijpelijk in een samenleving als de onze, hoe het mogelijk is dat we kinderen, zonder dat ze iets misdaan hebben, gewoon in de jeugdgevangenis oplsuiten.

46.27. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, Mark Haddon

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
Mark Haddon

Het boek verhaalt hoe een Engelse jongen, Christopher Boone, de ‘moord’ op de hond van de buurvrouw oplost. Dit is geen gewone detectiveroman. Christopher is vijftien en heeft een vorm van autisme. Hij weet heel veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin en wil niet aangeraakt worden. De zoektocht naar de moordenaar leert hem beter om te gaan met zijn gescheiden ouders en met zijn ziekte. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is een spannend, ontroerend, maar tevens grappig boek, vol met originele vondsten.

46.28. Een vreemde wereld, Martine Delfos

Een vreemde wereld / druk 5
Een vreemde wereld / druk 5
Martine Delfos


46.29. Alle Dagen Hartstikke Druk, Mirjam Mous

Alle Dagen Hartstikke Druk
Alle Dagen Hartstikke Druk
Mirjam Mous

Een boek rond ADHD. Gezien en geschreven vanuit de belevenis van het kind, en voor het kind.

Perfect boek

In het dagelijks leven heb ik met een "Alle Dagen Helden Daden" kind van doen en lees daar dan ook veel over. Dit boekje beschrijft exact hoe het is. De onzekerheid bij het kind {gaat me toch niet lukken}. De boosheid {als zijn goede bedoelingen weer anders uitpakken}. De onrust {als hij voor de 10e keer van een stoel valt}. Ook het inpulsieve gedrag en geen gevaar zien. Bij het lezen van dit boek werd ik zelf druk in mijn hoofd, de conflicten volgen elkaar zo snel op dat mijn hersens rondjes gingen draaien, kun je nagaan wat er afspeeld in het hoofdje van Indy. Ook belangrijk in het boek dat een positieve benadering van de omgeving op het kind, dat er immers niets aan kan doen. Mirjam perfect geschreven hier hebben mensen wat aan. Misschien een tip: advertentie in het tijdschrift Balans.

Evelien

46.30. Leer je kind omgaan met boosheid, Ross Campbell

Leer je kind omgaan met boosheid
Leer je kind omgaan met boosheid
Ross Campbell

Dit boek gaat over boosheid, en hoe je (als ouder en als kind) daar mee omgaat. Lees de uitgebreide recensie van drs. Sarina Brons–van de Wekken.

46.31. Omgaan met tieners... een kunst apart, Ross Campbell

Omgaan met tieners ...een kunst apart
Omgaan met tieners ...een kunst apart
Ross Campbell

Ik heb het boek 'omgaan met tieners' van dr Ross Campbell gelezen; ik heb er veel aan, het geeft je een stuk gereedschap hoe je het beste kunt omgaan met je tiener; ik kan het iedere puberouders van harte aanbevelen!

vr groet, Popko

46.32. Ik puber wat, begrijp je dat? Irma Morelis

Het boek "Ik puber wat, begrijp je dat?" van Irma Morelis (ISBN 90-808051-1-4) is toegespitst op hetgeen velen van ons bezighoudt: Omgang met elkaar. Het geheel is gebaseerd op waargebeurde voorbeelden uit de praktijk, waarbij de puber en zijn ouder/verzorger centraal staan. In hoeverre begrijpen opvoeders het kind in de puberleeftijd. Algemeen kan worden gesteld of wij ‘elkaars taal spreken’. Uitgebreide informatie treft u in bijgaande folder. Met zorg is deze samengesteld en met zorg dienen wij met elkaar om te gaan.

46.33. Een veilig thuis, Mary Pipher

Een veilig thuis: Een herwaardering van de rol en functie van het gezin is een boek van Mary Pipher. Op de achterflap:
  De geborgenheid van een veilig thuis is van levensbelang voor opgroeiende kinderen. Het biedt ze een basis van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. Een goed functionerend gezin, al dan niet met een of twee ouders, biedt een beschermende omgeving. Daarbinnen kunnen kinderen boos en opstandig zijn zonder afgewezen te worden, en troost en beschutting vinden wanneer ze verdrietig of ongelukkig zijn.
  Helaas staat het gezin tegenwoordig steeds meer onder druk Er moet gestreden worden voor 'tijd voor elkaar', want iedereen heeft bezigheden buitenshuis: werk, hobby's en clubs. Gezinsleden doen geen spelletjes meer samen, ondernemen steeds minder dingen met elkaar. De televisie lijkt een ieders beste kameraad en in menig gezin is er een tweede toestel zodat men, los van elkaar, naar de favoriete programma's kan kijken.

  Gezinstherapeute Mary Pipher signaleert dat kinderen hun normen en waarden niet meer van hun ouders, maar van de straat en de televisie krijgen. Zij ziet ouders die niet meer weten hoe ze hun kinderen kunnen bereiken en de wanhoop nabij zijn.
  Met Een veilig thuis biedt ze houvast aan ouders die hun gezin weer de inhoud willen geven die vroeger zo gewoon was: een veilige, liefdevolle omgeving van waaruit kinderen kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen. De talloze voorbeelden uit haar eigen praktijk geven hierbij herkenning en verhelderende inzichten.

Een veilig thuis
Een veilig thuis
Mary Pipher


46.34. Een weg naar innerlijke vrijheid, Jeanne Meys

Puberteit, de smalle weg naar innerlijke vrijheid is een boek van Jeanne Meys. Op de achterflap:
  De Puberteit is in elk mensenleven een periode van 'verbouwen'. In het begin van de puberteit worden kinderen lichamelijk volwassen, maar innerlijk begint nu pas de strijd om een zelfstandig bestaan. Het is een tijd van spitsroeden lopen, een 'smalle weg naar innerlijke vrijheid'. De puberteit is echter ook voor de ouders een smalle weg: al snel raak je als ouder de weg kwijt en verlies je jezelf in een manier van omgang met je kind waarin liefde ver te zoeken is. Elk inzicht in het pad van het kind kan helpen, dit te voorkomen

  In dit boek behandelt Jeanne Meys op grond van haar jarenlange ervaring alle aspecten van de puberteit en de problemen die deze opvoedingsperiode met zich meebrengt. Deze inzichten kunnen niet alleen van belang zijn voor het opvoeden, maar ook voor het oplossen van het raadsel van de eigen jeugd: wie zijn wortels begrijpt, begrijpt zijn vruchten.

  In het eerste algemene deel beschrijft ze hoe verschillend kinderen hun puberteit kunnen doorlopen en welke problemen daarbij kunnen optreden. In het tweede deel gaat ze in op de leefwereld van de puber en behandelt ze thema's als vrije tijd, school en beroep, seksualiteit, verveling, geld en werk. In het derde deel staan vooral de ouders centraal: wat kun je als ouders betekenen voor je kind in deze periode?

  Mensen die op zoek zijn naar de rode draad in het leven van hun kinderen en van zichzelf, hebben niet genoeg aan hun verstand. Ook het hart heeft voedsel nodig. Daarom zijn in dit boek een aantal verhalen opgenomen , die op beeldende wijze aansluiten op de tekst.

Ik vond het een ondersteunend boek. Ik kan met zeer veel waardering naar de worsteling van mijn twee pubers kijken. Puberteit is broodnodig voor een goede ontwikkeling. Je kunt je pas echt ongerust gaan maken als je kind niet merkbaar pubert.

Puberteit
Puberteit
Jeanne Meijs


46.35. Alles went, ook een adolescent, Theo Compernolle, Hilde Lootens, Rob Moggre en Theo van Eerden

Alles went, ook een adolescent
Alles went, ook een adolescent
-

Een wegwijzer bij het opvoeden van jongeren. Lees de bespreking op de site van het Tijdschrift voor Pleegzorg.

46.36. Sociaal onhandig, C.A.J.M. van der Veen

Sociaal onhandig / druk 4
Sociaal onhandig / druk 4
C.A.J.M. van der Veen & B.J. van den Hoofdakker


46.37. Zit stil ! Theo Compernolle

Zit stil !
Zit stil !
Theo Compernolle & Th.A.H. Doreleijers


46.38. Gebr., Ted van Lieshout

Het boek Gebr. van Ted van Lieshout is autobiografisch werk over zijn (zieke) broer en Ted zelf. Homosexualiteit is een belangrijk thema in het boek, maar niet het hoofdthema en op de een of andere manier is dat juist wat er zo mooi aan is, wat dit onderwerp betreft.
Gebr.
Gebr.
Ted van Lieshout


46.39. Wat nou... pubers

Wat nou ... pubers? / druk 1
Wat nou ... pubers? / druk 1
-

Het boek Wat nou... pubers is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar, verscheen als begeleidende publicatie bij de themamaand (september 1999) 'Wat nou... pubers?' bij de educatieve omroep RVU.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Boeken

 1. Motivatie in het onderwijs, Tijl Koenderink en Roland Louwerse
 2. Ares, Michiel Schillhorn van Veen
 3. Gratis e-Book: Het puberende brein, Eveline Crone
 4. Social kids, Marlies Slegers
 5. Minder Dwars En Driftig, Coby Hartog-Polkerman
 6. Minder angstig en bang, Tompkins en Martinez
 7. Onderpresteren effectief aanpakken, Monique Schaminée & Saskia Bruyn
 8. Help ik word 18! Annelies Spitz
 9. Gamen en autisme, Herm Kisjes en Erno Mijland
 10. BreinLink voor ouders, Gerjanne Dirksen & Hulda Moller
 11. Jongeren en games, Herm Kisjes en Erno Mijland
 12. De lachende Jezus, Timothy Freke & Peter Gandy
 13. Ik heb ook wat te vertellen!, Martine F. Delfos
 14. Drop je lyrics, W. Daniels
 15. Wwaow nieuwe boekpublicatie
 16. Jongens, hoe voed je ze op? Steve Biddulph
 17. Is mijn zoon een macho? Angela Crott
 18. De schoonheid van het verschil, Martine Delfos
 19. Praten met je puber betekent nadenken over jezelf, Annette Heffels
 20. Van last tot lust, Tino van Grimhuijzen
 21. Survivalgidsen voor jongens, Caja Cazemier
 22. Survivalgids voor meiden, Caja Cazemier
 23. Survivalgids voor meiden en jongens, Caja Cazemier
 24. Survivalgids geld, Caja Cazemier
 25. Survivalgids voor brugklassers, Caja Cazemier
 26. Onschuldig achter de tralies, Ana van Es en Bram Hulzebos
 27. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, Mark Haddon
 28. Een vreemde wereld, Martine Delfos
 29. Alle Dagen Hartstikke Druk, Mirjam Mous
 30. Leer je kind omgaan met boosheid, Ross Campbell
 31. Omgaan met tieners... een kunst apart, Ross Campbell
 32. Ik puber wat, begrijp je dat? Irma Morelis
 33. Een veilig thuis, Mary Pipher
 34. Een weg naar innerlijke vrijheid, Jeanne Meys
 35. Alles went, ook een adolescent, Theo Compernolle, Hilde Lootens, Rob Moggre en Theo van Eerden
 36. Sociaal onhandig, C.A.J.M. van der Veen
 37. Zit stil ! Theo Compernolle
 38. Gebr., Ted van Lieshout
 39. Wat nou... pubers

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.