Groot Gezin
Pubers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

10. Sociale diensplicht

Je hoort vaker over de invoering van de sociale dienstplicht. Lees hier meer over op de website Stichting Sociale Dienstplicht.nl.

Maar is dat nu een goede ontwikkeling, of juist niet. Graag horen we je mening!

Reactie voor op de website?

10.1. Sociale dienstplicht moet algemeen zijn

Als men een sociale dienstplicht in wil voeren dan dient deze niet beperkt te worden tot jongeren van een bepaalde leeftijd. Er is geen enkele reden waarom de positieve effecten voor jongeren niet ook voor ouderen zouden gelden en even nuttig zouden zijn.

Mijn idee is dat de sociale dienstplicht voor iedereen boven de 18 en onder de 65 jaar moet gelden. Deze houdt in dat een ieder een maand per 1 of 2 jaar zich nuttig maakt voor de maatschappij en de ander door activiteiten te verrichten in verpleeghuizen, inrichtingen en het helpen van andere hulpbehoevenden. Dit geldt voor iedereen, van bouwvakker tot directeur van Philips en tot premier Balkenende. De enige mogelijkheid tot vrijstelling is:

Een positief neveneffect zou kunnen zijn dat heel heel misschien sommige mensen aan de top in gaan zien dat economie niet voorop staat en dat welvaart niet samenvalt met welzijn.

Natuurlijk dient dit onder begeleiding van deskundige mensen te geschieden, maar dat is een vereiste voor elke vorm van dienstplicht.

Johan

Reactie voor op de website?

10.2. Hoe word je puber

Een paar dagen geleden zat mijn jongste zoon, (9 jaar) te zappen, en kwam terecht bij een reportage over hoe extreem problematige pubers worden aangepakt dmv een soort survival. Reactie van onze zoon: "Kijk mam, dit gaat over hoe kinderen kunnen leren om een puber te worden"

Ik dacht: Wat heb ik dan een knappe kinderen, want bij mij worden ze zonder speciale cursus puber. Die van jullie ook?

Johanna

Reactie voor op de website?

10.3. Sociale diensplicht

De reactie van Johan heeft mij aan het denken gezet. Ik ben het met hem eens, doch zie het breder en zal hier uitleg over geven.

Laatst las ik in de krant dat 20% autochtone en 40% allochtone jongeren werkeloos zijn. Vele allochtone jongeren van de tweede generatie voelen zich niet thuis in het land waar hun ouders vandaan komen en ook niet in Nederland, zij voelen zich landloos. Uit een ander onderzoek kwam naar voren dat de stress op de werkvloer op, vooral kantoren, burnouts tot gevolg hebben. Een ander artikel liet weten dat de toekomstige generaties niet met hun 65ste kunnen stoppen met werken.

Okay, wanneer er zoveel werkelozen zijn, jongeren en ouderen, lijkt het velen goed wanneer deze via een sociale dienstplicht deelnemen aan het werkproces, op alle gebieden in de samenleving. Met alle gebieden doel ik dan op alle instanties, ministeries, zorg en welzijn, etc. Hierdoor wordt het jongerenprobleem opgelost, omdat ze deelnemen aan het werkproces. Wanneer de jongeren werkervaring opdoen bij verschillende instanties leren zij Nederland kennen en plichtsbesef, Nederlander zijn. Tevens wordt het werk dan gedeeld, men heeft meer vrije tijd, waardoor mensen minder ziek zullen zijn en de nieuwe generatie wordt klaargestoomd voor de toekomst.

Sociale dienstplicht vraagt systeemverandering, duurzaam maatschappelijk besef en sociaal gedrag in onze samenleving.

Ik ga ervoor, hopelijk onnze maatschappij ook.

Wil

Reactie voor op de website?

10.4. Sociale dienstplicht

Ik moet er niet aan denken dat een sociaal dienstplichtige mijn ouders zal moeten verzorgen. Ik vind dit niet kunnen. Kan je je voorstellen dat er iemand of nog meerder mensen zijn die je ouders of andere dierbaren die verzord moeten worden door mensen die verplicht worden gesteld dit te doen om dat dit goed zou zijn voor een werkervaring?. Te gek voor woorden.

Mensen die in de zorg werken doen dit niet voor een werkervaring!, maar omdat zij dit leuk en dankbaar werk vinden, ook al worden zij hier slecht voor betaald.(het salaris is nog steeds in deze sector belachelijk weinig voor wat voor werk deze mensen verzetten). Ik hoop dan ook niet dat dit verplicht wordt die sociale dienstplicht. Hierbij telt nog altijd de affiniteit met het beroep en niet de verplichting!.

Je kan jongeren echt niet verplichten om werk in de welzijn zorg te gaan doen als ze daar echt geen gevoel voor hebben. Misschien vinden juist jongens het wel leuk om het leger in te gaan,i.p.v die sociale dienstplicht.

Reactie voor op de website?

10.5. Sociale dienstplicht verloren tijd

Mijn kinderen eens gepolst over die sociale dienstplicht. Zij vinden dit verloren tijd!. Zij maken zelf wel uit, of dit belangrijk is voor hun ontwikkeling in de de maatschappij. Is dit niet iets voor jongeren die niet weten wat ze willen?. Een socialele stage lijkt mij dus niet voor elke jongere verplicht!.Aangezien er genoeg jongeren wel weten hoe ze verder willen. Wat een betutteling weer van die overheid dat als jongeren de sociale dienstplicht zouden vervullen dat het met met de normen en waarden wel goed zou komen. Alsof het met die sociale dienstplicht allemaal wel goed komt, groote kul natuurlijk.Zijn ze daar in Den Haag nou echt zo dom?. Wat vinden jullie kinderen daar nu van als dit echt ingevoerd gaat worden?.

Reactie voor op de website?

10.6. Sociale dienstplicht onuitvoerbaar

Tien dagen sosiale dienstplicht! Nou, nou, nou, daar zullen ze wat van opsteken zeg! Is zo gepiept dus. Vele instellingen weten nu al niet waar ze de begeleiding voor de "sociale dienst plicht" vandaan moeten halen. Ze zitten daar helemaal niet op te wachten dus. Leuk bedacht maar volgens mij onuitvoerbaar en helemaal onzinnig voor tien dagen.

Oja, er werd ook nog gezegd: geen sociale dienstplicht, geen diploma! Nou belachelijk gewoon! Er zijn vele hele sociale jongeren die volgens mij die sociale dienstplicht helemaal niet nodig hebben om wat voor de medemens over te hebben. Wat een betutteling weer van uit Den Haag!

Reactie voor op de website?

10.7. Geen plek te vinden voor twee weken stage

Onze zoon moet in mei sociale stage gaan lopen. Deze stage is voor twee weken en hij is al bij verschillende bedijven geweest waar zijn interesse ligt. Maar daar vinden ze twee weken weer veel te kort. Ja jammer voor onze zoon en wij snappen ook wel dat die bedrijven geen zin hebben om voor twee weken iemand te begeleiden. Sommige van zijn klasgenoten lopen stage maar kunnen er ook wat verdienen. Hij heeft ook een bij baantje en zegt zelf ik wil daar alleen maar stage lopen als ik er wat verdien. Kan hem daar geen ongelijk in geven.

Hij heeft nog geen stage adres gevonden en gaat er komende week weer hard achteraan. Als hij niets kan vinden geeft de school hem een stageadres. Ook hij weet nog niet wat dit zal zijn. Hoe gaat het met jullie kinderen met die stage van twee weken? Ik vind het echt verloren tijd gezien de lesuitval dit schooljaar. Hadden ze meer aan extra lessen gehad die ze gemist hebben dan aan die verplichte stage. Hier in Den Haag weten ze echt niet waar ze mee bezig zijn. Ik vind het weer nergens op slaan deze verplichte stage.

Jessica

Reactie voor op de website?

10.8. Maatschappelijke stage

Hoi Jessica,

Mijn zoon heeft ook maatschappelijke stage gelopen, voor 3 dagen. Hier wat ideeen om te proberen, bv zijn oude basisschool, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en wat natuurlijk handiger is om het via via te proberen. Kijk in je familie of vriendenkring of er iemand werkt in de sociale richting.

Ik vind het prima dat kinderen nu al stage lopen. Succes met het vinden van een leuke stage plek.

Christa

Reactie voor op de website?

10.9. Stages vooral nuttig tot 15 jaar

Stages vooral nuttig tot 15 jaar:eEen artikel over de zin en onzin van maatschappelijke stage. Het lijkt erop dat het onderwijs weer eens een maakbaarheidsideaal door de strot geduwd kijgt: Gij zult betere mensen afleveren tot een betere wereld.

Reactie voor op de website?

10.10. Stage

Mijn kinderen moeten via school ook stage lopen, eerste jaars VMBO-tl. Het "leuke" is dat niemand ze wil hebben. 12/13-jarigen mogen trouwens niet werken, hoe kunnen zij dan bij een bedrijf meelopen? Gelukkig mochten ze wel via hun oude basisschool. Maar dat is eigenlijk niets nieuws voor hun, want zij zijn daar net vanaf na er acht jaar te hebben gezeten. Dus complete onzin. Wie verzint zoiets: natuurlijk een ambtenaar, want die weet niet wat werken is. Misschien een tip: ambtenaren mee laten lopen in het bedrijfsleven. Ik ben alleen bang dat daar niemand op zit te wachten.

Marie

Reactie voor op de website?

10.11. Twee weken stage verloren tijd

Onze zoon heeft twee weken de verplichte stage gelopen. Na veel zoeken naar een stage plek, waar hij gezien zijn opleiding ook wat aan zou hebben, moest uiteindelijk de school een stageplek voor hem vinden. Bedrijven waar het voor zijn schoolwerk ook leerzaam zou zijn, wilden hem niet want voor twee weken gaven ze geen stageplek.

De stage die hij toegewezen kreeg had echt niets te maken met zijn school. Andere leerlingen die wel een eigen stage plek hadden gevonden (van vakken vullen bij een suppermarkt tot werken op de camping, een schildersbedrijf, enz), wat dus niets te maken heeft met het Mediacollege, werden gewoon goedgekeurd door de school.

Onze zoon had achteraf ook iets van, had ik maar bij een supermarkt gevraagd, had ik ook nog wat verdiend zoals sommigge klasgenoten. Ook al was het niet de bedoeling van de stage het gebeurt hier wel. Nu heeft hij twee weken werk verricht (voelde zich ook wel uitgebuit), niets geleerd en verdiend. Het enige wat hij zelf zegt geleerd te hebben dat hij nu wel inziet om verder te leren om niet het werk te hoeven gaan doen wat hij nu in de stage heeft gedaan. Mooie stok achter de deur om er volgend schooljaar hard tegen aan te gaan in zijn examenjaar.

Ook hij heeft vermeld in zijn stage verslag dat hij liever twee weken les had gehad en niets heeft geleerd. Hij heeft het ook bij Laks gemeld. Ik heb begrepen dat er veel klachten waren over de stage en dat er al flink wat klachten naar Den Haag gebracht zijn. Dit was ook te zien in de aflevering op t.v. De klas 2008. Een van de hoofdrolspelers zit bij Laks en er was volgens mij afgelopen donderdag ook een stukje bij dat ging over de verplichte stage. Zijn er nog meer leerlingen die de verplichte stage zo balen vonden?

Jessica

Reactie voor op de website?

10.12. Ouderhulp om stage te vinden

Ik schrijf dit uit Engeland, want ook hier is dit al jaren aan de gang. De ouders op de middelbare scholen van mijn kinderen organiseren dit echter al jaren lang heel goed. Veel ouders verkeren in omstandigheden waar ze een leerling (dus niet hun eigen kind) een plaats kunnen bieden.

Zo is er een register tot stand gekomen dat steeds aangroeit en dus mettertijd meer en meer mogelijkheden kan bieden. Of ze er op de lange duur wat uithalen? Dat blijft natuurlijk te bezien.

Van een baantje op zaterdag leren ze ook wat. Het beste is om het met een korreltje zout te nemen en niet terstond te denken dat dit een eerste stap op de carriere ladder hoort te zijn. Ik ken een jongen die nu geschiedenis docent is. Maar wat heeft die indertijd genoten van zijn stage bij de Londense Politie toen hij mee mocht rijden in een auto met loeiende sirene!

Annemieke

Reactie voor op de website?

10.13. Dienstplicht

Waarom zouden jongeren niet met respect kunnen zorgen voor ouderen? Wat een vertrouwen in de jeugd. Als ze goed worden begeleid zou ik niet weten waarom ze dat niet zouden kunnen. En kunnen ze het niet, dan mogen er sancties komen: ander werk, het leger, dan maar tegen je wil. Ik vind het een heel goed idee om toch nogal verwende kinderen in Nederland te confronteren met verantwoordelijkheden en lage beloning.

Trouwens, waarom zou je zelf ook niet gaan helpen als vrijwilliger, dan geef je zelf ook een goed voorbeeld af aan je kinderen. Wie denkt het daar te druk voor te hebben, moet zijn of haar leven misschien eens gaan veranderen.

Sylvie

Reactie voor op de website?

10.14. Dienstplicht

Waarom wil je zoon alleen een stage voor zijn werk. Dat is toch geen sociale stage? Juist goed om eens iets heel anders te doen. Inderdaad in een supermarkt werken (dan bekijk je mensen achter de kassa misschien met meer respect) of spelletjes doen met oudere mensen in een verzorgingshuis.

Jammer dat er jongeren zijn die het geen kans geven en ouders die hen daar niet op wijzen. Je moet juist het puberpatroon van "alles draait om mij"zien te doorbreken met zo'n sociale stage. Zie het als een kans om je leven te verrijken met nieuwe ervaringen.

Sylvie

Reactie voor op de website?

10.15. Re: dienstplicht

Natuurlijk zullen er ook wel veel jongeren zijn die respectvol die taak op zich zullen nemen. We hebben wel vertrouwen in de jeugd. Het is alleen jammer dat ze zo slecht begeleid kunnen worden. Er is gewoon niet genoeg personeel in de zorg om deze jongeren te begeleiden. We hebben het hier wel over kinderen die deze verplichte stage opgedrongen krijgen door de overheid, die het belangrijker schijnt te vinden om kinderen een stage te laten lopen bij een bedrijf waar ze zelf later nooit zouden willen werken en er ook nog eens twee weken niets leren dan gewoon les te kunnen volgen.

En waarom zou je zelf het goede voorbeeld moeten geven als vrijwillger? Kan dit niet met een betaalde baan?. Heb jij kinderen die deze nutteloze sociale stage hebben moet doen?. Of ben jij een vrijwilliger die vind dat kinderen ook maar vrijwilligerswerk moeten gaan doen om dat dit zo dankbaar werk is.Zal best maar kinderen willen of wat leren of gewoon geld verdienen. Niet een verplichte stage in het derde jaar waar ze niets van opsteken.

Jessica

Reactie voor op de website?

10.16. RE 9.14

Ja lekker makkelijk om te zeggem dat een puber (die al een baantje heeft maar nog niet achter de kassa mag omdat dit pas mag als je zestien bent) dat hij dan mensen op een andere manier zou bekijken of behandelen. Vind dit echt nergens op slaan. De stage was bij TNT post. Dus het enige contact met andere personen was de medewerkers daar. Nou sociaal zeg. Vandaar dat hij ook zo baalde van die stage. Echt niets geleerd. Het was trouwens geen stage voor zijn werk. Hij doet VMBO TL en daar moest hij die twee weken verplichte stage voor lopen. Hij had ook gehoopt dat die stage hem wat zou opleveren, dus echt wat zou leren. Niet post sorteren, rondbrengen e.d.

Jij werkt zeker met ouderen. Mijn zoon hoeft van mij echt niet te gaan wandelen of spelletjes te gaan doen omdat de overheid bedacht heeft dat de jeugd daar beter en socialer van zou worden. Hij is sociaal genoeg naar mijn mening. Past regelmatig op de jongste kinderen hier en is ook met hen bezig. Hij is nu als begeleider mee op schoolkamp met de eerste klassers. Dit lijkt mij eingelijk wel een betere sociale stage dan die twee weken bij TNT.

Ik maak mij ook geen zorgen over zijn welvoelendheid e.d. In deze begeleiding zit meer dan die hele sociale stage wat hij tot nu toe heeft gedaan. Het lullige voor hem is dat de overheid dit weer niet zou zien als een sociale stage. Gezien het maar voor vier dagen is. Vandaar dat hij baalt en ik vind dit terecht.

Jessica

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Sociale diensplicht

 1. Sociale dienstplicht moet algemeen zijn
 2. Hoe word je puber
 3. Sociale diensplicht
 4. Sociale dienstplicht
 5. Sociale dienstplicht verloren tijd
 6. Sociale dienstplicht onuitvoerbaar
 7. Geen plek te vinden voor twee weken stage
 8. Maatschappelijke stage
 9. Stages vooral nuttig tot 15 jaar
 10. Stage
 11. Twee weken stage verloren tijd
 12. Ouderhulp om stage te vinden
 13. Dienstplicht
 14. Dienstplicht
 15. Re: dienstplicht
 16. RE 9.14

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.