Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

90. Privatiseren van ouderschap

Praat mee over de de column Dag 2005, wat brengt 2006 ons? Privatisering van ouderschap?. Graag plaatsen we uw bijdrage!

90.1. Dag 2005 wat brengt 2006 ons?

Tot mijn verbazing zie ik op internet dat de kinderkorting voor bruto inkomens boven de 44.000 euro is afgeschaft. Ik heb hierover een dubbel gevoel.

Enerzijds is het zinnig dat de zwakste schouders... etc. Anderzijds is het ook redelijk denk ik, te kijken wat er van dat inkomen betaald moet worden, hoe meer kinderen hoe duurder. (ik heb een gezin tussen klein en groot in: 3 kinderen tussen 11 en 17 jaar) Schoolkostenvergoeding krijg je met een bovenmodaal inkomen niet, en met de nieuwe ziektekostenverzek is het ook maar afwachten wat er nu netto op het loonstrookje komt te staan.

Enkele jaren geleden waren we echt arm, moesten schulden aflossen, fruit, nieuwe kleren en schoolreisjes waren er niet bij, een gestolen fiets was een ramp. Gelukkig, daar ben ik nog dankbaar voor, is die armoe achter de rug. We hebben daar ook heel hard voor en aan gewerkt.

Maar ik zie tot mijn verbazing dat alles wat je boven modaal verdient aan de achterdeur weer verdwijnt. Dit is niet als klaagzang bedoeld. Ik ben nog steeds zuinig, draag 2e hands kleding, en breng de kinderen spaarzaamheid bij. Toch heb ik het gevoel dat er iets aan de inkomenspolitiek niet deugt.

Ini

90.2. De oplossing van de PvdA.

In de Trouw lazen we de tekst met de volgende uitspraken: De citaten zijn van PvdA-Kamerlid Dijsselbloem in de krant van dinsdag 10-01-2006. Wie is Dijsselbloem? Lees daartoe zijn CV. Wil hij de mensen shockeren met z'n uitspraken, of heeft híj misschien de wijsheid in pacht?

Ik kan hier uitgebreid vertellen waarom ik het niet met hem eens ben, maar dat is verspilde energie. Ik kan hem alleen maar toewensen dat hij ooit 'wijs' wordt, en hopen dat hij goede argumenten heeft voor zijn uitspraken.

Nell

90.3. Oplossing van de PvdA....

Maar, Nell, dit artikel ging over vooral Antilliaanse gezinnen in de grote steden. Overigens evengoed stigmatiserend voor de Antilliaanse moeders die het wel goed doen. In Antilliaanse gezinnen zijn vaders vaak (niet altijd) afwezig of onbekend. Tienerzwangerschappen komen er ook veel meer voor.

Zelf vind ik het griezelig om uitspraken te doen over groepen, vanwege het etiketje. Maar politieke belangen zullen hierin meespelen. De vorige keer heeft de PvdA in R'dam fors verloren bij de gem raadsverkiezingen (remember Fortuin) vanwege het ontkennen en bagatelliseren van problemen in de grote steden. Dat zullen ze nu met spierballentaal willen voorkomen.

Evengoed stigmatiserend voor elke vrouw die moeder is, vind ik. Alsof er 1 zaligmakende manier van opvoeden is, en elke moeder in NL nu een potentiele verdachte is.

Voed goed op of ik schiet !

Maar ik woon zelf in 1 van de 4 grote steden en herken het dilemma van politici: noemen we de problemen bij de naam of dekken we ze toe, met de gevolgen van dien? Ik krijg een propagandafolder van de gem in de bus, dat ik toch vooral voor vo onderwijs in mijn stadsdeel moet kiezen. Dat doe ik dus niet, want ik gun mijn kind een veilige en prettige schooltijd en dus kies ik iets anders.

Heel lastig, maar het is goed dat we (ouders) waakzaam blijven en ons niet in de verdachtenhoek laten zetten.

Ini

90.4. Wat is er dan mis mee?

Alhoewel ik me ook afvraag op welke manier Dijsselbloem de waarheid in pacht heeft, vraag ik me na je stukje toch af in welke context bovenstaande gezegd is. Persoonlijk vind ik ook dat in echte probleemgezinnen de overheid best sterker in mag grijpen. Zo heb ik een tijd vlakbij een zigeunergezin gewoond. Kinderen kwamen niet of zonder gegeten te hebben naar school. Werden op tweejarige leeftijd al alleen thuisgelaten enz. Deze kinderen zijn nooit uit huis geplaatst want dat was nu eenmaal hun cultuur. Persoonlijk vind ik dat iedereen er voor moet zorgen dat kinderen te eten krijgen, medische zorg, school e.d. en als ouders hun kinderen dat minimale al niet bieden, dan mag er best ingegrepen worden.

Ik neem aan dat Dijsselbloem het dus niet over alle moeders in Nederland heeft en vind dan ook niets mis met zijn uitspraken

Amber (die overigens geen PvdA stemt)

90.5. Wat er mis is

Mijn grootste ergernis over de uitspraken is:

Nell

90.6. Weer een voorbeeld van Incidentenpolitiek!

Weer een kamerlid die denkt dé oplossing gevonden te hebben. Speel in op de actualiteit (groepsverkrachting), doe beroep op het "onderbuikgevoel" van de bevolking, en roep vervolgens iets dat niet of onvoldoende doordacht en voorbereid is.

Toch weer een vooruitblik op een eventuele kabinetscrisis en dus alvast een verkiezingsstunt?

90.7. Maar er moet iets gebeuren....

Na gisteren kijk ik toch weer iets anders tegen deze zaak aan. Gisteravond om 18.30 uur kwam mijn jongste zoon van de sportschool, krimpend en jankend van pijn. Hij was beroofd van portemonnee, pasjes, etc, had een mes in de rug gekregen en een harde klap tegen zijn slapen gehad om zijn spullen te rollen. Jongens van bepaalde afkomst met chapuchon over het hoofd. Afgelopen 5 jaar mijn oudste zoon, 2 maal op straat poging tot roof met geweld. Tegen de grond getrapt, en tegen het hoofd getrapt. Drie jaar geleden mijn dochtertje van de fiets getrokken en onder bedreiging seksueel misbruikt. In allevier de gevallen ging het om hetzelfde type daders, de politie bevestigde dit ook.

Voor mijn dochter heb ik een uitkering uit het Schadefonds geweldsmisdrijven gekregen.

Je pakt de draad van het leven weer op, probeert het te laten slijten, en leert de kinderen tolerantie aan. Maar nu komt het weer heel dichtbij, we zijn al eens om deze redenen verhuisd. Maar je laat je toch niet wegpesten. Ik voel me vandaag heel moe, kwaad en verdrietig. Gelukkig zijn we allevijf sterk, we laten ons niet kisten. Maar al dat gezeik, aangifte doen, pasjes blokkeren, avonddokter bellen, nieuwe id kaart regelen etc. En de angst, hebben ze je priveadres?

Er is wel degelijk een serieus probleem met bepaalde groepen jongeren die antisociaal opgroeien, en waar de ouders machteloos staan. Moeten we dan maar de dijken gewoon laten doorbreken? Onlangs werd bekend dat op de basisschool van mijn dochter in de zandbak van de kleuters een metalen punthek (wat ze voor inbraakbeveiliging gebruiken met die scherpe metalen punten) gevonden was, onder het zand met de bedoeling de kleuters zich te laten bezeren. De directie probeert het nu met camerabeveiliging, maar die jongens trekken gewoon een capuchon over hun hoofd.

Ik wil niet shockeren, hoor. Maar er is echt een probleem en er moet echt iets gebeuren.

Alle ouders verdacht maken en in de beklaagdenbank zetten is natuurlijk de verkeerde oplossing.

90.8. Wat er mis is

Wat zou er nu mis kunnen zijn? Alles gaat toch prima?!

Politici die in de tijd voor de verkiezingen gouden bergen beloven en dan uitkomen op, nog niet 10% van waar ze voor staan.

Ik las bij de colum van het CDA dat ze het voor elkaar hebben! Voortgezet onderwijs is gratis!!!

Okee, die rekeningen van boekengeld, kopieerkosten, binnenschoolse activiteiten etc. die kan ik dan zeker wel naar de tweede kamer sturen???? Dan hebben we het maar niet over eventuele vervoerskosten, als je modaal of meer verdient draai je overal lekker zelf voor op (fietsen kan niet altijd) omdat er overal en nergens scholen gesloten worden.

Zo kan ik nog wel even doorgaan maar daar schieten we niks mee op. Zolang de politiek niet doet wat ze belooft zijn de verkiezingen ook een wassen neus.

90.9. Reactie gepapagaai

Bedankt briefschrijver. Dit is wat ik bedoelde. Die belastingvrije voetoverheveling zou dan weer ingevoerd moeten worden, om te zorgen dat een ieder krijgt waar hij/zij recht op heeft. Overigens heb ik via de website van het cda mijn vraag ook gesteld maar het blijft erg stil aan de andere kant... Straks is de kiezer aan het woord. Ik hoop er het beste van!

Alice

90.10. Verdwijnen heffingskorting, een economische beschouwing

In NRC van zaterdag 19/11/06 op pagina 24 een economie column van Flip de Kam:
  "(..)Cda en Vvd doen meer, oa. door stapsgewijs de belastingkorting voor gezinnen met 1 kostwinner (..) af te schaffen.

  De effecten van die maatregel bleven in het politieke debat onderbelicht. Deze ingreep bezorgt alle gezinnen waar slechts 1 inkomen binnenkomt een koopkrachtverlies dat uiteindelijk oploopt tot 2000 euro per jaar. Dit botst met de traditie van het CDA als uitgesproken gezinspartij.

  Ernstiger is de situatie voor de arbeidsmarkt. Samenlevers in de bijstand ontvangen nl elk een eigen verzelfstandigde uitkering. Die hebben dus TWEE inkomens. Daar verandert niets. Gzinnen waar 1 salaris of loon binnenkomt gaan er daarentegen op achteruit. Leven van de bijstand wordt hiermee in vergelijking met werken tegen een laag loon 2000 euro per jaar voordeliger. Dit frustreert het functioneren van de onderkant van de arbeidsmarkt (...) "

Het afschaffen van de heffingskorting voor niet-verdienende parners lijkt dus niet erg goed doordacht. Indirect, weliswaar, maar toch. Is hier een econoom die hier zijn of haar licht over kan/wil laten schijnen ?

90.11. Verdwijnen heffingskorting reactie

Wat vreemd dat daar niets van op de tv komt, over afschaffing heffingskorting voor nietverdienende partners!! Want was het niet zo, dat de kostwinner daar meer belasting voor betaalde over zijn inkomen zodat de partner dat weer kreeg als heffingskorting???? Wat blijkt dus, dat wij er weer op achteruitgaan in koopkracht, voorzover we nog wat kunnen kopen tenminste...

En nee, ik ben geen econoom maar ik hoop dat dit nieuws wel bij alle alleenverdienende kostwinners is aangekomen voordat ze gestemd hebben. Gelukkig was ik sowieso al niet van plan op CDA of VVD te stemmen.

Dominique

90.12. Misschien loopt het niet zo'n vaart, afschaffen heffingskorting

Misschien loopt het niet zo'n vaart. De kersverse uitslagen van de verkiezingen zijn net binnen, en het CDA moet op zoek naar een ander maatje. En alle evt maatjes zullen zeer kritisch zijn, er is geen sprake van dat het voorgaande CDA-VVD beleid zal kunnen worden voortgezet. Zowel de SP als de CU hebben gewonnen, en beide waren allerminst voorstander van het afschaffen van de heffingskorting.

Het was wel zo dat de CDA-VVD plannen alleen de in 1972 en later geborenen betroffen, de eerder geborenen zouden ongemoeid worden gelaten. Maar goed, stukje bij beetje wordt aan alles geknaagd. Met de alg nabestaandenwet ging het net zo, iedereen na 1950 geboren kreeg niet meer automatisch recht op nabestaandenpensioen, alleen nog onder strenge voorwaarden.

Daarom ben ik blij dat de CDA-VVD meerderheid verdwenen is. Ik weet wel, als je door de hond niet gebeten wordt, kan het door de kat nog, maar laten we even optimistisch blijven.

90.13. 't Wordt hoe langer hoe mooier

Inmiddels hebben we bijna een jaar een kabinet met CDA/PvdA/CU. Zelden heb ik zo weinig vertrouwen in de ouders gezien bij een kabinet. Wat is er toch aan de hand? Steeds jonger krijgen onze kinderen te maken met professionals door CB, kinderdagverblijf, speelzalen, leerplicht, via sportverenigingen, via zwemles, via tussenschoolse en buitenschoolse opvang, etc.

Zelden heb ik zoveel horen klagen over de Jeugd van tegenwoordig en vooral de ouders van tegenwoordig. Onze kinderen schijnen nu behoefte te hebben aan:

Nog even en dan blijven alleen de vakanties over voor gewoon les, behoorlijk rekenen en het leren beheersen van taal.

"Geen kind buiten beeld" is het motto van dit kabinet, maar ik heb het idee dat op deze manier alle kinderen tekort gedaan wordt. Ouders kunnen het opvoeden niet alleen zei onze Minister President in New York, maar ik zie niet dat onze kinderen beter af zijn bij dit betuttelende beleid dat gebaseerd is op wantrouwen van de ouders!

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Privatiseren van ouderschap

 1. Dag 2005 wat brengt 2006 ons?
 2. De oplossing van de PvdA.
 3. Oplossing van de PvdA....
 4. Wat is er dan mis mee?
 5. Wat er mis is
 6. Weer een voorbeeld van Incidentenpolitiek!
 7. Maar er moet iets gebeuren....
 8. Wat er mis is
 9. Reactie gepapagaai
 10. Verdwijnen heffingskorting, een economische beschouwing
 11. Verdwijnen heffingskorting reactie
 12. Misschien loopt het niet zo\'n vaart, afschaffen heffingskorting
 13. \'t Wordt hoe langer hoe mooier

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.