Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

64. De maatschappelijke, economische en politieke waarde van het gezin

In de column Het is weer bijna september wordt gesproken over de maatschappelijke, economische en politieke waardering voor het opvoeden.

Wat is uw mening hierover? Wat zijn uw ervaringen? En wat zijn uw aanbevelingen? Graag plaatsen we uw reactie!

Reactie voor op de website?

64.1. Wat kun je verwachten en wat kun je doen?

Ik vind dat er wel wat tegenstrijdigheden in deze column staan. De tijd dat kinderen werden gezien als investering in je oude dag is m.i. al geeindigd in de jaren '50 toen de AOW kwam. Dat het idee nog decennia voortleeft, is wel logisch, iets verdwijnt niet zomaar.

Dat je met kinderen een bijdrage levert aan de maatschappij, is m.i. ook niet iets wat zomaar vaststaat. Kinderen leveren wel werkgelegenheid aan het onderwijs, dat wel. Maar mensen zonder kinderen leveren ook een bijdrage aan de maatschappij, zij het op andere wijze.

En we hebben steeds meer ouderen, die zullen ook behoud van hun koopkracht willen. De bevolking groeit maar door,iedereen wil koopkrachtbehoud. We leven in de EU die marktwerking voorop heeft staan. Dus ook een vrije arbeidsmarkt. Sinds migranten in de hele EU kunnen werken is het idee van kinderen krijgen voor de werkgelegenheid van morgen, ook aan het tanen. Sterker, vanuit economisch oogpunt bezien kosten kinderen de maatschappij tot hun 20e, 25e alleen maar geld. Daarna gaan ze geld opleveren. Politici zullen het belang van opvoeden en onderwijs met de mond wel belijden, maar vanuit economisch oopunt bezien denken ze er meestal anders over. Behalve als het om jeugdzorg en jeugdccriminaliteit gaat.

Let wel, ik ben het niet met bovenstaande eens, ik stel alleen hoe het werkt. Als kinderen werkelijk zo belangrijk werden geacht hadden politici het onderwijs niet zo laten verslonzen. Zie nu Plasterk weer met zijn ideeen over hervorming van het hoger onderwijs. Zie de troep met de gratis schoolboeken. Zie de betutteling met het Elektronisch Kind Dossier.

We hebben een tijdje gedacht dat als er maar een pro-gezin partij zou komen, het wel goed zou komen. Dat blijkt m.i. een misvatting: er is vooral betutteling voor in de plaats gekomen, met opgedrongen bemoeizorg, en risicoanalyses. Want er moet natuurlijk wel werkgelegenheid geschapen worden. Let maar op, sinds het begrip "sociaal-emotionele ontwikkeling" bestaat, wemelt het van de pedagogen, kinderpsychologen, intern begeleiders, bouwcoordinatoren, leerjaarbegeleiders etc. Op school en overal.

Het kindgebonden budget en de gratis schoolboeken kwamen er. Maar er werd meteen al gekort op de Tegemoetkoming Schoolkosten, de kinderbijslag en het KGB zijn tot 2012 bevroren. Dat was het wisselgeld dat Rouvoet aan Balkenende moest betalen.

Heb ik nog ideeen? Ik verwacht eigenlijk niet veel meer van de overheid. Ik probeer vooruit te kijken en pro-actief te handelen. Dus er niet vanuit gaan dat alles zo blijft. De AOW leeftijd zal verhoogd worden naar 67, 68 jaar. De heffingskorting zal verdwijnen, en de kinderbijslag zal geheel inkomensafhankelijk worden, opgaan in het inkomensafhankelijke kindgebonden budget. Scholen zullen nu de boeken gratis zijn, andere kosten bij ouders neerleggen. Daar moet je dus je mond over opendoen! Scholen opereren immers sinds vijftien jaar al, als "maatschappelijke onderneming", net als ziekenhuizen, spoorwegen etc. Semi-commercieel.

We zitten in de EU. Tenzij we daaruit stappen. Niet voor niets is de weerstand in een tradioneel land als Ierland (referendum over het verdrag van Lissabon 2 oktober!) zo groot. Ik leg geld opzij, let heel goed op de belastingen, en op belastingherzieningen (maar weinig mensen weten dat vanaf volgend jaar het begrip "fiscale partner" herzien gaat worden, wat mensen belastingaftrek en misschien zelfs al de heffingskorting kan kosten). Leer mijn kinderen ook vooruit te kijken en verstandige beslissingen te nemen. Consuminder tot ik er scheel van zie:-) Meer kan ik niet doen.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

De maatschappelijke, economische en politieke waarde van het gezin

  1. Wat kun je verwachten en wat kun je doen?
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.