Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

46. Nieuwe wetten in 2010

Per 1 januari 2010 treedt er een aantal nieuwe wetten in werking. In dit nieuwsbericht vindt u daarvan een overzicht. Zie hier. Vanaf 1 januari 2010 worden kinderen onder de twaalf jaar standaard doorgestuurd naar bureau jeugdzorg. Ouders moeten zo beter worden betrokken bij de problemen van hun kind.

Dit heeft minister Hirsch Ballin (Justitie) afgesproken met de politie en de bureaus jeugdzorg. Voor de nieuwe aanpak is geen wetswijziging nodig.

Ouders worden straks op het politiebureau uitgenodigd om te praten over het strafbare feit dat hun kind heeft gepleegd. De politie verkrijgt in dit gesprek informatie over de thuissituatie.

Vervolgens wordt het kind overgedragen aan bureau jeugdzorg. Het bureau kijkt naar eventuele achterliggende problemen van het kind en het gezin en zorgt voor een passend zorgaanbod.

Het kind wordt altijd doorverwezen, behalve bij de lichtste delicten (overtredingen). Als er geen aanvullende signalen zijn, volstaat daarbij een reprimande en registratie van het delict.

De aanpak maakt een einde aan de Stop-maatregel, waarbij twaalfminners leeropdrachten moesten doen. Die maatregel had een vrijwillig karakter. In de nieuwe aanpak worden ouders direct aangesproken op het gedrag van hun kind. Zij kunnen desnoods worden gedwongen zorg en opvoedingsondersteuning te accepteren.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.