Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

89. CDA wil voordeel kostwinners kwijt

Gelezen op NOS teletekst, op 29 september 2006:
  Als het aan het CDA ligt, verdwijnt het belastingvoordeel voor kostwinners. Nu krijgen gezinnen waarin maar één partner werkt, een vaste korting van 2000 euro. Maar het CDA-congres wil dat deze heffingskorting wordt geschrapt. De partij wil zo meer mensen aan werk helpen. Wel moet de kinderbijslag dan omhoog.

  De CDA-jongeren vroegen vergeefs om het behoud van de heffingskorting. Gezinnen moeten zelf kunnen bepalen of beide partners werken, vinden ze.

  Behalve het CDA houden veel andere partijen dit weekend ook een congres. Ze stellen dan de verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten definitief vast.

Wat verwacht u van een gezinsvriendelijke partij? En welke partij heeft wel gezinsvriendelijke elementen? Lees ook de column Gezinspartij of kiezersbedrog?.

89.1. Heffingskorting was toch eerst loon?

Wie helpt mij uit de droom?

Ik meen mij te herinneren dat voor dat deze heffingskorting werd ingevoerd de werkende partner meer loon kreeg. Dus eigenlijk ging een deel van dat loon onder de naam heffingskorting rechtstreeks naar de thuisblijvende partner. Dus als deze heffingskorting wordt afgeschaft dan moet dat bedrag weer bij het loon opgeteld worden. In mijn optiek word anders een deel van het het zuurverdiende loon van de werkende partner afgepakt. Of laat mijn geheugen mij nu in de steek?

Alice

89.2. Heffingskorting

Reactie op Heffingskorting was toch eerst loon?

Omdat betrokkenen partners geen inkomen hebben en dus geen belasting betalen kan er geen korting op betaalde belasting worden toegepast, waardoor zij deze algemene heffingskorting niet kunnen verzilveren. Voor 2001 werd in de belasting wetgeving het systeem van de belastingvrije sommen toegepast. In gezinnen waar een ouder kostwinner is, werd de belastingvrije som (de huidige algemene heffingskorting) van de niet-economisch actieve partner overgeheveld naar/ toegerekend aan de werkende partner. Met ingang van de verzelfstandiging en invoering van de heffingskortingen in 2001 werd de algemene heffingskorting , geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks uitbetaald aan de niet- of minder economisch actieve partner.

Chris

89.3. Duitse ouders die thuisblijven krijgen staatsinkomen

Uit de Trouw van 30 sept 2006:
  BERLIJN - Ouders die een jaar thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen krijgen 67 procent van hun laatst genoten netto inkomen, tot een maximum van 1800 euro per maand. Dit heeft de Bondsdag gisteren besloten.

  Als de vader tenminste twee maanden meezorgt, wordt het oudergeld opgerekt tot 14 maanden. Dat geldt ook als een van de ouders gedurende twee maanden niet meer dan 30 uur werkt. Werklozen krijgen extra premie. De regeling komt in plaats van het 'opvoedgeld', de inkomensgebonden kinderbijslag.

  Het oudergeld is onderdeel van de gezinspolitiek van de 'grote coalitie' van CDU en SPD. Minister van gezinszaken Ursula von der Leyen (CDU) sprak van een 'historisch moment'. Jonge ouders kunnen werk en opvoeding voortaan beter combineren, zei ze. Minstens zo belangrijk voor de regering is het dalende geboortecijfer, dat zij met maatregelen als het oudergeld hoopt te keren. Duitsland heeft een van de laagste geboortecijfers van Europa. Oppositiepartijen FDP (liberalen). Groenen en de LinksPartci stemden tegen het voorstel. De FDP ziet liever investeringen in deeltijd werken voor beide ouders.


89.4. Gepapegaai van politici

Wat me bij het CDA vooral steekt, en dat heb ik ook in Trouw al geschreven, is dat er helemaal geen sprake is van een "thuisblijfpremie" of "aanrechtsubsidie". Iedereen papegaait er vrolijk tenditieus op los. De algemene heffingskorting wordt aan elke belastingplichtige in Nl toegekend en met bruto inkomen verrekend. Is er geen of weinig inkomen dan wordt ie contant uitbetaald. Ook aan 65 plussers zonder inkomen (bij met werkende partner onder de 65). Het is de compensatie voor de afschaffing van de belastingvrije voetoverheveling van de niet werkende partner naar de werkende partner, die in het nieuwe belastingstelsel van 2001 kwam te vervallen.

Er is dus GEEN sprake van een aanrechtsusbsidie die vrouwen of mannen zou belemmeren een baan te zoeken. Want die alg heffingskorting mag je gewoon houden als je een baan vindt, alleen wordt die dan met het loon verrekend via de werkgever. Beter zou het dan nog zijn de arbeidskorting te verhogen, meer te investeren in de kwaliteit van kinderopvang (mij zijn vooral de smerige toiletten en met elkaar kwebbelende leiding bijgebleven), en daadwerkelijk herintreden te bevorderen en te ondersteunen (ipv toe te staan dat vrouwen die herintreden als kansloze groep wordt weggezet)

Zo, sorry voor dit college, maar het niet-gehinderd-door-enige-kennis gebabbel van 2e Kamerleden over "thuisbijfpremie" en aanrechtsubdiedie was ik even zat.

Om dit nog even door te trekken: vinden we dan ook dat een 65 plusser zonder inkomen, behalve AOW, werkende partner heeft onder de 65, deze aanrechtsubsidie moet inleveren? Volgens de site van de belastingdienst is deze situatie mogelijk. Zeggen we dan ook: Eh, aanrechtsubsidie, inleveren en aan het werk? Nee, toch? Het is niet zo simpel als 2e Kamerleden het voorstelden tijdens de Alg beschouwingen.

89.5. Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: het gezin

Het derde deel van een CDA drieluik over maatschappelijke vernieuwers gaat over het gezin. Lees de publicatie op hun website.

89.6. Afschaffing partnertoeslag AOW

Dat proberen kabinetten al twintig jaar met de afschaffing van de AOW-partnertoeslag. "Dat is al in 1985 besloten. En nog weet ruim tachtig procent niet dat die in 2015 verdwijnt." Stoové is bang dat straks veel mensen, met name de huidige vijftigers, voor een onaangename financiële verrassing komen te staan. Nu krijgen AOW’ers met een partner jonger dan 65 jaar een toeslag als die partner een laag inkomen heeft. Wie in 2015 of later 65 jaar wordt, krijgt die toeslag niet meer. Dat kan jaarlijks zo’n 7600 euro schelen. In 2015 gaat het direct om 68.000 mensen met een jongere partner.

Bij Nederlandse echtparen is de vrouw gemiddeld zeven jaar jonger. Dat betekent een inkomstenderving voor een gemiddeld echtpaar van zo’n 58.000 euro, heeft de SVB uitgerekend. "Die moeten die jaren straks financieel zien te overbruggen. Ze kunnen bijstand aanvragen, maar liever zie ik dat ze gaan werken tot hun 65ste. Zeker in verband met de betaalbaarheid van de AOW."

89.7. Diversen

Het kostwinner beginsel verdwijnt, maar ook volgend jaar de aftrek bijz uitgaven. Door de doorwerking van die regeling zullen velen voor onaangename verrassingen komen te staan! De opmerking van Alice klopt.

Vroeger (hoor mij) was in het kostwinner systeem 14.200 gulden vrijgesteld van belasting (1-verdiener), dat is ongeveer nu € 6500! Dat is meer dan 2x173x12 (man/partner) € 4152 nu!

Vroeger betaalde je 2.50 per maand voor ziekenfonds buiten het werkgd/werkn deel uit werk of uitkering. Nu betaal je man/partner 2x95=€ 190 plus aanvullende verzekering is € 220 waarvan je maximaal € 123 terugkrijgt!

Volgend jaar zal/zullen velen merken dat de bril maar ook andere hulpmiddelen indien zij niet chronisch ziek zijn niet meer aftrekbaar zijn! Dus krijgt men in het jaar daarop geen belasting en premie's meer terug. Plus wordt men indien toetsingsinkomen behoorlijk stijgt door het vervallen van die aftrekpost gekort in huurtoeslag en zorgtoeslag!

Op mijn vraag aan het kabinet om de bijzondere bijstand uit te breiden, is nog geen antwoord gekomen! Ik heb wel alle media ingelicht, omdat ik merk dat velen hebben zitten slapen van het kabinet of totaal niet weten waar het over gaat! Helaas ook onze premier niet, die met een nibud koopkracht plaatje kwam wat totaal niet klopt! Per saldo: diegenen die volgend jaar niet chronisch ziek meer zijn! Met name zullen waoérs/ 65+/ alleenstaanden op minimum, er behoorlijk op achteruit gaan! Indien er geen reparatie komt (cg-raad, cpob, anbo npv zijn er mee bezig) tot 10% is geen uitzondering!

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

CDA wil voordeel kostwinners kwijt

 1. Heffingskorting was toch eerst loon?
 2. Heffingskorting
 3. Duitse ouders die thuisblijven krijgen staatsinkomen
 4. Gepapegaai van politici
 5. Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: het gezin
 6. Afschaffing partnertoeslag AOW
 7. Diversen
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.