Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

25. Voortijdig schoolverlaters en examenkwaliteit

Jongeren die zonder startkwalificatie uit het reguliere bekostigd onderwijs overstappen naar een erkende opleiding in het niet-bekostigd onderwijs, verdwijnen voortaan niet meer uit het Basis register onderwijs (Bron). Door het niet-bekostigd onderwijs aan te sluiten op Bron, blijven de overgestapte jongeren zichtbaar en worden zij niet langer als vsv'er geteld. Daarnaast wordt het niet-bekostigd onderwijs aangesloten op het Digitaal Verzuimloket. Gemeenten krijgen hierdoor de beschikking over juiste, volledige en tijdige verzuiminformatie. Zo kan het verzuim van leerlingen en studenten ook aan deze opleidingen beter worden aangepakt. Koppeling aan Bron geeft tevens scherp inzicht in de examencijfers. Bij een te groot verschil tussen het schoolexamen en het centrale examen wordt ingegrepen.

Lees verder: hier.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.